Clopidogrel BMS Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel bms

bristol-myers squibb pharma eeig - clopidogrel (as hydrogen sulfate) - stroke; peripheral vascular diseases; myocardial infarction; acute coronary syndrome - antitrombotiske midler - clopidogrel er indiceret hos voksne til forebyggelse af atherothrombotic begivenheder i:- patienter med myokardieinfarkt (fra få dage, indtil der er mindre end 35 dage), iskæmisk slagtilfælde (fra 7 dage indtil mindre end 6 måneder) eller etableret perifer arteriel sygdom. - patienter, der lider af akut koronar syndrom:non-st-segment elevation akut koronar syndrom (ustabil angina pectoris eller non-q-tak myokardieinfarkt), herunder patienter, der gennemgår en stent placering efter perkutan koronar intervention, i kombination med acetylsalicylsyre (asa). st-segment elevation akut myokardieinfarkt, i kombination med asa i medicinsk behandlede patienter, der er berettiget til trombolytisk terapi.

Irbesartan BMS Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

irbesartan bms

bristol-myers squibb pharma eeig - irbesartan - forhøjet blodtryk - agenter, der virker på renin-angiotensinsystemet - behandling af essentiel hypertension. behandling af nyresygdom hos patienter med hypertension og type 2-diabetes mellitus som en del af et blodtrykssænkende lægemiddel regime (se afsnit 5.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

irbesartan hydrochlorothiazide bms

bristol-myers squibb pharma eeig - irbesartan, hydrochlorothiazid - forhøjet blodtryk - agenter, der virker på renin-angiotensinsystemet - behandling af essentiel hypertension. dette fastdosis kombination er indiceret hos voksne patienter, hvis blodtryk ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på irbesartan eller hydrochlorthiazid alene (se afsnit 5.

Daklinza Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

daklinza

bristol-myers squibb pharma eeig - daclatasvir dihydrochlorid - hepatitis c kronisk - antivirale midler til systemisk anvendelse - daklinza er indiceret i kombination med andre lægemidler til behandling af kronisk hepatitis c virus (hcv) infektion hos voksne (se afsnit 4. 2, 4. 4 og 5. for hcv-genotype specifik aktivitet, se afsnit 4. 4 og 5.

Zerit Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

zerit

bristol-myers squibb pharma eeig - stavudin - hiv infektioner - antivirale midler til systemisk anvendelse - hårdt capsuleszerit er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af hiv-inficerede voksne patienter og pædiatriske patienter (over tre måneder), men kun når andre antiretrovirals kan ikke bruges. varigheden af behandling med zerit bør begrænses til den kortest mulige tid. pulver til oral solutionzerit er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af hiv-inficerede voksne patienter og pædiatriske patienter (fra fødslen), men kun når andre antiretrovirals kan ikke bruges. varigheden af behandling med zerit bør begrænses til den kortest mulige tid.

Nivolumab BMS Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

nivolumab bms

bristol-myers squibb pharma eeig - nivolumab - carcinom, ikke-småcellet lunge - antineoplastiske og immunmodulerende midler, monoklonale antistoffer - nivolumab bms er indiceret til behandling af lokalt avanceret eller metastatisk pladeformet ikke-småcellet lungekræft (nsclc) efter forudgående kemoterapi hos voksne.

Sotyktu Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

sotyktu

bristol-myers squibb pharma eeig - deucravacitinib - psoriasis - immunosuppressiva - treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis in adults.

Opdualag Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

opdualag

bristol-myers squibb pharma eeig - nivolumab, relatlimab - melanom - antineoplastic agents, monoclonal antibodies - opdualag is indicated for the first line treatment of advanced (unresectable or metastatic) melanoma in adults and adolescents 12 years of age and older with tumour cell pd l1 expression < 1%.

Baraclude Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

baraclude

bristol-myers squibb pharma eeig - entecavir - hepatitis b, kronisk - antivirale midler til systemisk anvendelse - baraclude er indiceret til behandling af kronisk hepatitis b virus (hbv) infektion hos voksne med kompenseret leversygdom og dokumentation for aktiv viral replikation, vedvarende forhøjet serum-alanin aminotransferase (alt) niveauer og histologiske dokumentation for aktiv inflammation og/eller fibrose;dekompenseret leversygdom. for både erstatning og dekompenseret leversygdom, denne angivelse er baseret på data fra kliniske forsøg i nukleosid naive patienter med hbeag-positive og hbeag negativ hbv-infektion. med hensyn til patienter med lamivudin-ildfast hepatitis b.

Evotaz Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

evotaz

bristol-myers squibb pharma eeig - cobicistat, atazanavir - hiv infektioner - antivirale midler til systemisk anvendelse - evotaz is indicated in combination with other antiretroviral medicinal products for the treatment of hiv-1 infected adults and adolescents (aged 12 years and older weighing at least 35 kg) without known mutations associated with resistance to atazanavir (see sections 4. 4 og 5.