Irbesartan BMS

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

26-11-2009

Aktiv bestanddel:
irbesartan
Tilgængelig fra:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
ATC-kode:
C09CA04
INN (International Name):
irbesartan
Terapeutisk gruppe:
Agenter, der virker på renin-angiotensinsystemet
Terapeutisk område:
Forhøjet blodtryk
Terapeutiske indikationer:
Behandling af essentiel hypertension. Behandling af nyresygdom hos patienter med hypertension og type 2-diabetes mellitus som en del af et blodtrykssænkende lægemiddel regime (se afsnit 5.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000786
Autorisation dato:
2007-01-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/000786

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

26-11-2009

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

26-11-2009

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

26-11-2009

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

26-11-2009

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Irbesartan BMS 75 mg tabletter

irbesartan

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Irbesartan BMS til dig personligt. Lad derfor være med at give Irbesartan

BMS til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Irbesartan BMSs virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at bruge Irbesartan BMS

Sådan skal du bruge Irbesartan BMS

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Irbesartan BMS

Yderligere oplysninger

1.

IRBESARTAN BMSS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Irbesartan BMS tilhører en medicingruppe, der kaldes angiotensin-II receptorantagonister.

Angiotensin-II er et stof, der produceres i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodårerne og får

dem til at trække sig sammen. Dette medfører, at blodtrykket øges. Irbesartan BMS forebygger at

angiotensin-II binder sig til disse receptorer. Derved afslappes blodårerne, og blodtrykket falder.

Irbesartan BMS mindsker faldende nyrefunktion hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-

diabetes.

Irbesartan BMS anvendes

til at behandle forhøjet blodtryk (

hypertension

til at beskytte nyrerne hos patienter med for højt blodtryk, type 2-diabetes og blodprøver, der

viser nedsat nyrefunktion.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE IRBESARTAN BMS

Brug ikke Irbesartan BMS:

hvis du er

overfølsom

(allergisk) over for irbesartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Irbesartan BMS

hvis du er

længere end 3 måneder henne i din graviditet

. (Det er også bedre at lade være med

at tage Irbesartan BMS i begyndelsen af graviditeten – se afsnittet om graviditet)

Irbesartan BMS må ikke gives til børn og unge (under 18 år).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Irbesartan BMS

Kontakt lægen

hvis du oplever én eller flere af følgende:

hvis du får

hyppig opkastning eller diarré

hvis du lider af

nyreproblemer

hvis du lider af

hjerteproblemer

hvis du får Irbesartan BMS for

diabetisk nyresygdom

. I dette tilfælde kan lægen tage

regelmæssige blodprøver med særlig henblik på at måle kaliumniveauet i blodet, hvis

nyrefunktionen er nedsat

hvis du skal

opereres

eller

bedøves

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid. Irbesartan

BMS bør ikke bruges tidligt i graviditeten og du må ikke tage Irbesartan BMS, hvis du er længere end

3 måneder henne i din graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis det bruges i den periode (se

afsnittet om graviditet).

Brug af anden medicin:

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Almindeligvis påvirker eller påvirkes Irbesartan BMS ikke af anden medicin.

Det kan være nødvendigt at tage blodprøver, hvis du tager:

kaliumtilskud

salterstatninger, der indeholder kalium

kaliumsparende medicin (som visse vanddrivende lægemidler)

medicin, der indeholder lithium.

Hvis du tager en bestemt slags smertestillende medicin, der kaldes nonsteroide antiinflammatoriske

lægemidler, kan virkningen af irbesartan nedsættes.

Brug af Irbesartan BMS sammen med mad og drikke

Irbesartan BMS kan tages med og uden mad.

Graviditet og amning

Graviditet

Spørg din læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin. Du skal fortælle det til din

læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid

; din læge vil normalt anbefale, at du

stopper med at tage Irbesartan BMS, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid og vil

anbefale, at du tager anden medicin i stedet for Irbesartan BMS. Du bør ikke tage Irbesartan BMS i

begyndelsen af graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er længere end 3 måneder henne i din

graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis du tager det efter tredje måned af graviditeten.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at amme. Irbesartan BMS anbefales ikke til ammende

mødre, og lægen vil sædvanligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme dit barn,

især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt om Irbesartan BMS påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Irbesartan BMS påvirker sandsynligvis ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.Men man

kan opleve svimmelhed eller træthed, når man behandles for forhøjet blodtryk. Hvis du oplever

svimmelhed eller træthed, bør du kontakte lægen, inden du kører bil eller betjener maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS indeholder laktose

. Hvis lægen har fortalt dig, at du er intolerant over for bestemte

sukkerarter (for eksempel laktose), bør du kontakte lægen, før du tager denne medicin.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE IRBESARTAN BMS

Tag altid Irbesartan BMS nøjagtigt efter lægen anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Sådan tages tabletterne

Irbesartan BMS skal tages

gennem munden

. Tabletterne skal synkes med en tilstrækkelig mængde

væske (for eksempel 1 glas vand). Du kan tage Irbesartan BMS med eller uden mad. Prøv at tage

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

medicinen på ca. samme tidspunkt hver dag. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Irbesartan

BMS, indtil lægen siger du kan stoppe.

Patienter med højt blodtryk

Den sædvanlige dosis er 150 mg 1 gang dagligt (to tabletter dagligt). Dosis kan senere øges til

300 mg 1 gang dagligt (fire tabletter dagligt) afhængig af blodtryksmålingerne.

Patienter med højt blodtryk og type 2-diabetes med nyresygom

Hos patienter med højt blodtryk og type 2 diabetes er 300 mg 1 gang dagligt (fire tabletter

dagligt) den foretrukne vedligeholdelsesdosis til behandling af ledsagende nyresygdom.

Lægen kan anbefale en lavere dosis, specielt til patienter, som bliver behandlet med

hæmodialyse

eller til ældre patienter

over 75 år

Den maksimale blodtryksnedsættende virkning skal være nået 4-6 uger efter behandlingsstart.

Hvis du har taget for meget Irbesartan BMS

Hvis du ved et uheld har taget for mange tabletter, skal du omgående kontakte lægen.

Børn må ikke bruge Irbesartan BMS

Irbesartan BMS må ikke gives til børn under 18 år. Du skal straks kontakte lægen, hvis et barn får

indtaget én eller flere tabletter.

Hvis du har glemt at tage Irbesartan BMS

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den næste til sædvanlig tid. Tag ikke dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Irbesartan BMS kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle af

disse bivirkninger kan være alvorlige og kan kræve medicinsk behandling.

Som ved anden medicin af samme type, er der hos patienter, der har modtaget behandling med

irbesartan, rapporteret sjældne tilfælde af allergiske hudreaktioner (udslæt, nældefeber) samt

opsvulmet ansigt, læber og/eller tunge. Hvis du får et eller flere af disse symptomer eller får åndenød,

skal du holde op med at tage Irbesartan BMS og straks søge lægehjælp.

Nedenstående bivirkningers hyppighed angives på følgende måde:

Meget almindelig: mindst 1 ud af 10 patienter eller flere

Almindelig: mindst 1 ud af 100 og færre end 1 ud af 10 patienter

Ikke almindelig: mindst 1 ud af 1000 og færre end 1 ud af 100 patienter

Følgende bivirkninger blev indberettet i kliniske forsøg med patienter, der fik Irbesartan BMS:

Meget almindeligt: hvis du har højt blodtryk og type 2 diabetes med nyresygdom, kan

blodprøver vise, at du har for meget kalium i blodet.

Almindeligt: svimmelhed, kvalme/opkastning, træthed og blodprøver, der viser en forhøjet

mængde af et enzym, der måler muskel- og hjertefunktionen (kreatinin-kinase-enzym).Der er

hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-diabetes med nyresygdom også indberettet

svimmelhed, når man rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, lavt blodtryk når man

rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, led- og muskelsmerter og en nedsat mængde

protein i de røde blodlegemer (hæmoglobin).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke almindeligt: hurtig hjerterytme, rødme, hoste, diarré, fordøjelsesbesvær/halsbrand,

seksuelle problemer, brystsmerter.

Der er indberettet bivirkninger efter markedsføring af Irbesartan BMS, men det vides ikke hvor ofte de

forekommer. Disse bivirkninger er: hovedpine, smagsforstyrrelser, ringen for ørerne, muskelkramper,

led- og muskelsmerter, unormal leverfunktion, forhøjet mængde af kalium i blodet, nedsat

nyrefunktion samt betændelseslignende tilstand i de små blodkar, der primært påvirker huden (en

tilstand der kaldes leukocytoklastisk vaskulitis).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

5.

SÅDAN OPBEVARER DU IRBESARTAN BMS

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Irbesartan BMS efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du må ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Irbesartan BMS indeholder:

Aktivt stof: irbesartan. Hver Irbesartan BMS-tablet 75 mg indeholder 75 mg irbesartan.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat, kolloid silica, prægelatineret majsstivelse, poloaxamer 188.

Irbesartan BMSs udseende og pakningstørrelse

Irbesartan BMS 75 mg tabletter er hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et hjerte præget på

den ene side og nummeret 2771 på den anden side.

Irbesartan BMS 75 mg tabletter leveres i blisterpakninger á 14, 28, 56 eller 98 tabletter. Der fås også

enkeltdosisblisterpakninger med 56 x 1 tablet til hospitalsbrug.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Fremstiller:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrig

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrig

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Irbesartan BMS, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant.

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Du kan finde yderligere information om Irbesartan BMS på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Irbesartan BMS 150 mg tabletter

irbesartan

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Irbesartan BMS til dig personligt. Lad derfor være med at give Irbesartan

BMS til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Irbesartan BMSs virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at bruge Irbesartan BMS

Sådan skal du bruge Irbesartan BMS

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Irbesartan BMS

Yderligere oplysninger

1.

IRBESARTAN BMSS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Irbesartan BMS tilhører en medicingruppe, der kaldes angiotensin-II receptorantagonister.

Angiotensin-II er et stof, der produceres i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodårerne og får

dem til at trække sig sammen. Dette medfører, at blodtrykket øges. Irbesartan BMS forebygger at

angiotensin-II binder sig til disse receptorer. Derved afslappes blodårerne, og blodtrykket falder.

Irbesartan BMS mindsker faldende nyrefunktion hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-

diabetes.

Irbesartan BMS anvendes

til at behandle forhøjet blodtryk (

hypertension

til at beskytte nyrerne hos patienter med for højt blodtryk, type 2-diabetes og blodprøver, der

viser nedsat nyrefunktion.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE IRBESARTAN BMS

Brug ikke Irbesartan BMS:

hvis du er

overfølsom

(allergisk) over for irbesartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Irbesartan BMS

hvis du er

længere end 3 måneder henne i din graviditet

. (Det er også bedre at lade være med

at tage Irbesartan BMS i begyndelsen af graviditeten – se afsnittet om graviditet)

Irbesartan BMS må ikke gives til børn og unge (under 18 år).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Irbesartan BMS

Kontakt lægen

hvis du oplever én eller flere af følgende:

hvis du får

hyppig opkastning eller diarré

hvis du lider af

nyreproblemer

hvis du lider af

hjerteproblemer

hvis du får Irbesartan BMS for

diabetisk nyresygdom

. I dette tilfælde kan lægen tage

regelmæssige blodprøver med særlig henblik på at måle kaliumniveauet i blodet, hvis

nyrefunktionen er nedsat

hvis du skal

opereres

eller

bedøves

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid. Irbesartan

BMS bør ikke bruges tidligt i graviditeten og du må ikke tage Irbesartan BMS, hvis du er længere end

3 måneder henne i din graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis det bruges i den periode (se

afsnittet om graviditet).

Brug af anden medicin:

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Almindeligvis påvirker eller påvirkes Irbesartan BMS ikke af anden medicin.

Det kan være nødvendigt at tage blodprøver, hvis du tager:

kaliumtilskud

salterstatninger, der indeholder kalium

kaliumsparende medicin (som visse vanddrivende lægemidler)

medicin, der indeholder lithium.

Hvis du tager en bestemt slags smertestillende medicin, der kaldes nonsteroide antiinflammatoriske

lægemidler, kan virkningen af irbesartan nedsættes.

Brug af Irbesartan BMS sammen med mad og drikke

Irbesartan BMS kan tages med og uden mad.

Graviditet og amning

Graviditet

Spørg din læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin. Du skal fortælle det til din

læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid

; din læge vil normalt anbefale, at du

stopper med at tage Irbesartan BMS, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid og vil

anbefale, at du tager anden medicin i stedet for Irbesartan BMS. Du bør ikke tage Irbesartan BMS i

begyndelsen af graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er længere end 3 måneder henne i din

graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis du tager det efter tredje måned af graviditeten.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at amme. Irbesartan BMS anbefales ikke til ammende

mødre, og lægen vil sædvanligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme dit barn,

især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt om Irbesartan BMS påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Irbesartan BMS påvirker sandsynligvis ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.Men man

kan opleve svimmelhed eller træthed, når man behandles for forhøjet blodtryk. Hvis du oplever

svimmelhed eller træthed, bør du kontakte lægen, inden du kører bil eller betjener maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS indeholder laktose

. Hvis lægen har fortalt dig, at du er intolerant over for bestemte

sukkerarter (for eksempel laktose), bør du kontakte lægen, før du tager denne medicin.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE IRBESARTAN BMS

Tag altid Irbesartan BMS nøjagtigt efter lægen anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Sådan tages tabletterne

Irbesartan BMS skal tages

gennem munden

. Tabletterne skal synkes med en tilstrækkelig mængde

væske (for eksempel 1 glas vand). Du kan tage Irbesartan BMS med eller uden mad. Prøv at tage

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

medicinen på ca. samme tidspunkt hver dag. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Irbesartan

BMS, indtil lægen siger du kan stoppe.

Patienter med højt blodtryk

Den sædvanlige dosis er 150 mg 1 gang dagligt. Dosis kan senere øges til 300 mg 1 gang

dagligt (to tabletter dagligt) afhængig af blodtryksmålingerne.

Patienter med højt blodtryk og type 2-diabetes med nyresygom

Hos patienter med højt blodtryk og type 2 diabetes er 300 mg 1 gang dagligt (to tabletter

dagligt) den foretrukne vedligeholdelsesdosis til behandling af ledsagende nyresygdom.

Lægen kan anbefale en lavere dosis, specielt til patienter, som bliver behandlet med

hæmodialyse

eller til ældre patienter

over 75 år

Den maksimale blodtryksnedsættende virkning skal være nået 4-6 uger efter behandlingsstart.

Hvis du har taget for meget Irbesartan BMS

Hvis du ved et uheld har taget for mange tabletter, skal du omgående kontakte lægen.

Børn må ikke bruge Irbesartan BMS

Irbesartan BMS må ikke gives til børn under 18 år. Du skal straks kontakte lægen, hvis et barn får

indtaget én eller flere tabletter.

Hvis du har glemt at tage Irbesartan BMS

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den næste til sædvanlig tid. Tag ikke dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Irbesartan BMS kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle af

disse bivirkninger kan være alvorlige og kan kræve medicinsk behandling.

Som ved anden medicin af samme type, er der hos patienter, der har modtaget behandling med

irbesartan, rapporteret sjældne tilfælde af allergiske hudreaktioner (udslæt, nældefeber) samt

opsvulmet ansigt, læber og/eller tunge. Hvis du får et eller flere af disse symptomer eller får åndenød,

skal du holde op med at tage Irbesartan BMS og straks søge lægehjælp.

Nedenstående bivirkningers hyppighed angives på følgende måde:

Meget almindelig: mindst 1 ud af 10 patienter eller flere

Almindelig: mindst 1 ud af 100 og færre end 1 ud af 10 patienter

Ikke almindelig: mindst 1 ud af 1000 og færre end 1 ud af 100 patienter

Følgende bivirkninger blev indberettet i kliniske forsøg med patienter, der fik Irbesartan BMS:

Meget almindeligt: hvis du har højt blodtryk og type 2 diabetes med nyresygdom, kan

blodprøver vise, at du har for meget kalium i blodet.

Almindeligt: svimmelhed, kvalme/opkastning, træthed og blodprøver, der viser en forhøjet

mængde af et enzym, der måler muskel- og hjertefunktionen (kreatinin-kinase-enzym).Der er

hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-diabetes med nyresygdom også indberettet

svimmelhed, når man rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, lavt blodtryk når man

rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, led- og muskelsmerter og en nedsat mængde

protein i de røde blodlegemer (hæmoglobin).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke almindeligt: hurtig hjerterytme, rødme, hoste, diarré, fordøjelsesbesvær/halsbrand,

seksuelle problemer, brystsmerter.

Der er indberettet bivirkninger efter markedsføring af Irbesartan BMS, men det vides ikke hvor ofte de

forekommer. Disse bivirkninger er: hovedpine, smagsforstyrrelser, ringen for ørerne, muskelkramper,

led- og muskelsmerter, unormal leverfunktion, forhøjet mængde af kalium i blodet, nedsat

nyrefunktion samt betændelseslignende tilstand i de små blodkar, der primært påvirker huden (en

tilstand der kaldes leukocytoklastisk vaskulitis).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

5.

SÅDAN OPBEVARER DU IRBESARTAN BMS

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Irbesartan BMS efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du må ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Irbesartan BMS indeholder:

Aktivt stof: irbesartan. Hver Irbesartan BMS-tablet 150 mg indeholder 150 mg irbesartan.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat, kolloid silica, prægelatineret majsstivelse, poloaxamer 188.

Irbesartan BMSs udseende og pakningstørrelse

Irbesartan BMS 150 mg tabletter er hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et hjerte præget på

den ene side og nummeret 2772 på den anden side.

Irbesartan BMS 150 mg tabletter leveres i blisterpakninger á 14, 28, 56 eller 98 tabletter. Der fås også

enkeltdosisblisterpakninger med 56 x 1 tablet til hospitalsbrug.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Fremstiller:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrig

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrig

CHINOIN PRIVATE CO. LTD.

Lévai u.5.

2112 Veresegyház - Ungarn

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Irbesartan BMS, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant.

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Du kan finde yderligere information om Irbesartan BMS på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Irbesartan BMS 300 mg tabletter

irbesartan

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Irbesartan BMS til dig personligt. Lad derfor være med at give Irbesartan

BMS til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Irbesartan BMSs virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at bruge Irbesartan BMS

Sådan skal du bruge Irbesartan BMS

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Irbesartan BMS

Yderligere oplysninger

1.

IRBESARTAN BMSS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Irbesartan BMS tilhører en medicingruppe, der kaldes angiotensin-II receptorantagonister.

Angiotensin-II er et stof, der produceres i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodårerne og får

dem til at trække sig sammen. Dette medfører, at blodtrykket øges. Irbesartan BMS forebygger at

angiotensin-II binder sig til disse receptorer. Derved afslappes blodårerne, og blodtrykket falder.

Irbesartan BMS mindsker faldende nyrefunktion hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-

diabetes.

Irbesartan BMS anvendes

til at behandle forhøjet blodtryk (

hypertension

til at beskytte nyrerne hos patienter med for højt blodtryk, type 2-diabetes og blodprøver, der

viser nedsat nyrefunktion.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE IRBESARTAN BMS

Brug ikke Irbesartan BMS:

hvis du er

overfølsom

(allergisk) over for irbesartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Irbesartan BMS

hvis du er

længere end 3 måneder henne i din graviditet

. (Det er også bedre at lade være med

at tage Irbesartan BMS i begyndelsen af graviditeten – se afsnittet om graviditet)

Irbesartan BMS må ikke gives til børn og unge (under 18 år).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Irbesartan BMS

Kontakt lægen

hvis du oplever én eller flere af følgende:

hvis du får

hyppig opkastning eller diarré

hvis du lider af

nyreproblemer

hvis du lider af

hjerteproblemer

hvis du får Irbesartan BMS for

diabetisk nyresygdom

. I dette tilfælde kan lægen tage

regelmæssige blodprøver med særlig henblik på at måle kaliumniveauet i blodet, hvis

nyrefunktionen er nedsat

hvis du skal

opereres

eller

bedøves

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid. Irbesartan

BMS bør ikke bruges tidligt i graviditeten og du må ikke tage Irbesartan BMS, hvis du er længere end

3 måneder henne i din graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis det bruges i den periode (se

afsnittet om graviditet).

Brug af anden medicin:

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Almindeligvis påvirker eller påvirkes Irbesartan BMS ikke af anden medicin.

Det kan være nødvendigt at tage blodprøver, hvis du tager:

kaliumtilskud

salterstatninger, der indeholder kalium

kaliumsparende medicin (som visse vanddrivende lægemidler)

medicin, der indeholder lithium.

Hvis du tager en bestemt slags smertestillende medicin, der kaldes nonsteroide antiinflammatoriske

lægemidler, kan virkningen af irbesartan nedsættes.

Brug af Irbesartan BMS sammen med mad og drikke

Irbesartan BMS kan tages med og uden mad.

Graviditet og amning

Graviditet

Spørg din læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin. Du skal fortælle det til din

læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid

; din læge vil normalt anbefale, at du

stopper med at tage Irbesartan BMS, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid og vil

anbefale, at du tager anden medicin i stedet for Irbesartan BMS. Du bør ikke tage Irbesartan BMS i

begyndelsen af graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er længere end 3 måneder henne i din

graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis du tager det efter tredje måned af graviditeten.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at amme. Irbesartan BMS anbefales ikke til ammende

mødre, og lægen vil sædvanligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme dit barn,

især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt om Irbesartan BMS påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Irbesartan BMS påvirker sandsynligvis ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner.Men man

kan opleve svimmelhed eller træthed, når man behandles for forhøjet blodtryk. Hvis du oplever

svimmelhed eller træthed, bør du kontakte lægen, inden du kører bil eller betjener maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS indeholder laktose

. Hvis lægen har fortalt dig, at du er intolerant over for bestemte

sukkerarter (for eksempel laktose), bør du kontakte lægen, før du tager denne medicin.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE IRBESARTAN BMS

Tag altid Irbesartan BMS nøjagtigt efter lægen anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Sådan tages tabletterne

Irbesartan BMS skal tages

gennem munden

. Tabletterne skal synkes med en tilstrækkelig mængde

væske (for eksempel 1 glas vand). Du kan tage Irbesartan BMS med eller uden mad. Prøv at tage

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

medicinen på ca. samme tidspunkt hver dag. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Irbesartan

BMS, indtil lægen siger du kan stoppe.

Patienter med højt blodtryk

Den sædvanlige dosis er 150 mg 1 gang dagligt. Dosis kan senere øges til 300 mg 1 gang

dagligt afhængig af blodtryksmålingerne.

Patienter med højt blodtryk og type 2-diabetes med nyresygom

Hos patienter med højt blodtryk og type 2 diabetes er 300 mg 1 gang dagligt den foretrukne

vedligeholdelsesdosis til behandling af ledsagende nyresygdom.

Lægen kan anbefale en lavere dosis, specielt til patienter, som bliver behandlet med

hæmodialyse

eller til ældre patienter

over 75 år

Den maksimale blodtryksnedsættende virkning skal være nået 4-6 uger efter behandlingsstart.

Hvis du har taget for meget Irbesartan BMS

Hvis du ved et uheld har taget for mange tabletter, skal du omgående kontakte lægen.

Børn må ikke bruge Irbesartan BMS

Irbesartan BMS må ikke gives til børn under 18 år. Du skal straks kontakte lægen, hvis et barn får

indtaget én eller flere tabletter.

Hvis du har glemt at tage Irbesartan BMS

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den næste til sædvanlig tid. Tag ikke dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Irbesartan BMS kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle af

disse bivirkninger kan være alvorlige og kan kræve medicinsk behandling.

Som ved anden medicin af samme type, er der hos patienter, der har modtaget behandling med

irbesartan, rapporteret sjældne tilfælde af allergiske hudreaktioner (udslæt, nældefeber) samt

opsvulmet ansigt, læber og/eller tunge. Hvis du får et eller flere af disse symptomer eller får åndenød,

skal du holde op med at tage Irbesartan BMS og straks søge lægehjælp.

Nedenstående bivirkningers hyppighed angives på følgende måde:

Meget almindelig: mindst 1 ud af 10 patienter eller flere

Almindelig: mindst 1 ud af 100 og færre end 1 ud af 10 patienter

Ikke almindelig: mindst 1 ud af 1000 og færre end 1 ud af 100 patienter

Følgende bivirkninger blev indberettet i kliniske forsøg med patienter, der fik Irbesartan BMS:

Meget almindeligt: hvis du har højt blodtryk og type 2 diabetes med nyresygdom, kan

blodprøver vise, at du har for meget kalium i blodet.

Almindeligt: svimmelhed, kvalme/opkastning, træthed og blodprøver, der viser en forhøjet

mængde af et enzym, der måler muskel- og hjertefunktionen (kreatinin-kinase-enzym).Der er

hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-diabetes med nyresygdom også indberettet

svimmelhed, når man rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, lavt blodtryk når man

rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, led- og muskelsmerter og en nedsat mængde

protein i de røde blodlegemer (hæmoglobin).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke almindeligt: hurtig hjerterytme, rødme, hoste, diarré, fordøjelsesbesvær/halsbrand,

seksuelle problemer, brystsmerter.

Der er indberettet bivirkninger efter markedsføring af Irbesartan BMS, men det vides ikke hvor ofte de

forekommer. Disse bivirkninger er: hovedpine, smagsforstyrrelser, ringen for ørerne, muskelkramper,

led- og muskelsmerter, unormal leverfunktion, forhøjet mængde af kalium i blodet, nedsat

nyrefunktion samt betændelseslignende tilstand i de små blodkar, der primært påvirker huden (en

tilstand der kaldes leukocytoklastisk vaskulitis).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

5.

SÅDAN OPBEVARER DU IRBESARTAN BMS

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Irbesartan BMS efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du må ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Irbesartan BMS indeholder:

Aktivt stof: irbesartan. Hver Irbesartan BMS-tablet 300 mg indeholder 300 mg irbesartan.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat, kolloid silica, prægelatineret majsstivelse, poloaxamer 188.

Irbesartan BMSs udseende og pakningstørrelse

Irbesartan BMS 300 mg tabletter er hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et hjerte præget på

den ene side og nummeret 2773 på den anden side.

Irbesartan BMS 300 mg tabletter leveres i blisterpakninger á 14, 28, 56 eller 98 tabletter. Der fås også

enkeltdosisblisterpakninger med 56 x 1 tablet til hospitalsbrug.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Fremstiller:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrig

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrig

CHINOIN PRIVATE CO. LTD.

Lévai u.5.

2112 Veresegyház - Ungarn

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Irbesartan BMS, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant.

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Du kan finde yderligere information om Irbesartan BMS på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Irbesartan BMS 75 mg filmovertrukne tabletter

irbesartan

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Irbesartan BMS til dig personligt. Lad derfor være med at give Irbesartan

BMS til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Irbesartan BMSs virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at bruge Irbesartan BMS

Sådan skal du bruge Irbesartan BMS

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Irbesartan BMS

Yderligere oplysninger

1.

IRBESARTAN BMSS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Irbesartan BMS tilhører en medicingruppe, der kaldes angiotensin II- receptorantagonister.

Angiotensin-II er et stof, der produceres i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodårerne og får

dem til at trække sig sammen. Dette medfører, at blodtrykket øges. Irbesartan BMS forebygger at

angiotensin-II binder sig til disse receptorer. Derved afslappes blodårerne, og blodtrykket falder.

Irbesartan BMS mindsker faldende nyrefunktionen hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-

diabetes.

Irbesartan BMS anvendes

til at behandle forhøjet blodtryk (

hypertension

til at beskytte nyrerne hos patienter med for højt blodtryk, type 2-diabetes og blodprøver, der

viser nedsat nyrefunktion.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE IRBESARTAN BMS

Brug ikke Irbesartan BMS:

hvis du er

overfølsom

(allergisk) overfor irbesartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Irbesartan BMS.

hvis du er

længere end 3 måneder henne i din graviditet

. (Det er også bedre at lade være med

at tage Irbesartan BMS i begyndelsen af graviditeten – se afsnittet om graviditet)

Irbesartan BMS må ikke gives til børn og unge (under 18 år).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Irbesartan BMS

Kontakt lægen

hvis du oplever én eller flere af følgende:

hvis du får

hyppig opkastning eller diarré

hvis du lider af

nyreproblemer

hvis du lider af

hjerteproblemer

hvis du får Irbesartan BMS for

diabetisk nyresygdom

. I dette tilfælde kan lægen tage

regelmæssige blodprøver med særlig henblik på at måle kaliumniveauet i blodet, hvis

nyrefunktionen er nedsat.

hvis du skal

opereres

eller

bedøves

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid. Irbesartan

BMS bør ikke bruges tidligt i graviditeten, og du må ikke tage Irbesartan BMS, hvis du er længere end

3 måneder henne i din graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis det bruges i den periode (se

afsnittet om graviditet).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Almindeligvis påvirker eller påvirkes Irbesartan BMS ikke af anden medicin.

Det kan være nødvendigt at tage blodprøver, hvis du tager:

kaliumtilskud

salterstatninger, der indeholder kalium

kaliumsparende medicin (som visse vanddrivende lægemidler)

medicin, der indeholder lithium

Hvis du tager en bestemt slags smertestillende medicin, der kaldes nonsteroide antiinflammatoriske

lægemidler, kan virkningen af irbesartan nedsættes.

Brug af Irbesartan BMS sammen med mad og drikke

Irbesartan BMS kan tages med og uden mad.

Graviditet og amning

Graviditet

Spørg din læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin. Du skal fortælle det til din

læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid

; din læge vil normalt anbefale, at du

stopper med at tage Irbesartan BMS, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid og vil

anbefale, at du tager anden medicin i stedet for Irbesartan BMS. Du bør ikke tage Irbesartan BMS i

begyndelsen af graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er længere end 3 måneder henne i din

graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis du tager det efter tredje måned af graviditeten.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at amme. Irbesartan BMS anbefales ikke til ammende

mødre, og lægen vil sædvanligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme dit barn,

især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt om Irbesartan BMS påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Irbesartan BMS påvirker sandsynligvis ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Men man

kan opleve svimmelhed eller træthed, når man behandles for forhøjet blodtryk. Hvis du oplever

svimmelhed eller træthed, bør du kontakte lægen, inden du kører bil eller betjener maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS indeholder laktose

. Hvis lægen har fortalt dig, at du er intolerant over for bestemte

sukkerarter (for eksempel laktose), bør du kontakte lægen, før du tager denne medicin.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE IRBESARTAN BMS

Tag altid Irbesartan BMS nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Sådan tages tabletterne

Irbesartan BMS skal tages

gennem munden

. Tabletterne skal synkes med en tilstrækkelig mængde

væske (for eksempel 1 glas vand). Du kan tage Irbesartan BMS med eller uden mad. Prøv at tage

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

medicinen på ca. samme tidspunkt hver dag. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Irbesartan

BMS, indtil lægen siger du kan stoppe.

Patienter med højt blodtryk

Den sædvanlige dosis er 150 mg 1 gang dagligt (to tabletter dagligt). Dosis kan senere øges til

300 mg 1 gang dagligt (fire tabletter dagligt) afhængig af blodtryksmålingerne.

Patienter med højt blodtryk og type 2-diabetes med nyresygom

Hos patienter med højt blodtryk og type 2 diabetes er 300 mg 1 gang dagligt (fire tabletter

dagligt) den foretrukne vedligeholdelsesdosis til behandling af ledsagende nyresygdom.

Lægen kan anbefale en lavere dosis, specielt til patienter, som bliver behandlet med

hæmodialyse

eller til ældre patienter

over 75 år

Den maksimale blodtryksnedsættende virkning skal være nået 4-6 uger efter behandlingsstart.

Hvis du har taget for meget Irbesartan BMS

Hvis du ved et uheld har taget for mange tabletter, skal du omgående kontakte lægen.

Børn må ikke bruge Irbesartan BMS

Irbesartan BMS må ikke gives til børn under 18 år. Du skal straks kontakte lægen, hvis et barn får

indtaget én eller flere tabletter.

Hvis du har glemt at tage Irbesartan BMS

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den næste til sædvanlig tid. Tag ikke dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Irbesartan BMS kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle af

disse bivirkninger kan være alvorlige og kan kræve medicinsk behandling.

Som ved anden medicin af samme type, er der hos patienter, der har modtaget behandling med

irbesartan, rapporteret sjældne tilfælde af allergiske hudreaktioner (udslæt, nældefeber) samt

opsvulmet ansigt, læber og/eller tunge. Hvis du får et eller flere af disse symptomer eller får åndenød,

skal du holde op med at tage Irbesartan BMS og straks søge lægehjælp.

Nedenstående bivirkningers hyppighed angives på følgende måde:

Meget almindelig: 1 ud af 10 patienter eller flere

Almindelig: mindst 1 ud af 100 og færre end 1 ud af 10 patienter

Ikke almindelig: mindst 1 ud af 1000 og færre end 1 ud af 100 patienter

Følgende bivirkninger blev indberettet i kliniske forsøg med patienter, der fik Irbesartan BMS:

Meget almindeligt: hvis du har højt blodtryk og type 2 diabetes med nyresygdom, kan

blodprøver vise, at du har for meget kalium i blodet.

Almindeligt: svimmelhed, kvalme/opkastning, træthed og blodprøver, der viser en forhøjet

mængde af et enzym, der måler muskel- og hjertefunktionen (kreatinin-kinase-enzym).Der er

hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-diabetes med nyresygdom også indberettet

svimmelhed, når man rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, lavt blodtryk når man

rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, led- og muskelsmerter og en nedsat mængde

protein i de røde blodlegemer (hæmoglobin).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke almindeligt: hurtig hjerterytme, rødme, hoste, diarré, fordøjelsesbesvær/halsbrand,

seksuelle problemer, brystsmerter.

Der er indberettet bivirkninger efter markedsføring af Irbesartan BMS, men det vides ikke hvor ofte de

forekommer. Disse bivirkninger er: hovedpine, smagsforstyrrelser, ringen for ørerne, muskelkramper,

led- og muskelsmerter, unormal leverfunktion, forhøjet mængde af kalium i blodet, nedsat

nyrefunktion samt betændelseslignende tilstand i de små blodkar, der primært påvirker huden (en

tilstand der kaldes leukocytoklastisk vaskulitis).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

5.

SÅDAN OPBEVARER DU IRBESARTAN BMS

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Irbesartan BMS efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du må ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Irbesartan BMS indeholder:

Aktivt stof: irbesartan. Hver filmovertrukken Irbesartan BMS-tablet 75 mg indeholder 75 mg

irbesartan

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium,

hypromellose, silicondioxid, magnesiumstearat, titandioxid (E171), macrogol 3000,

carnaubavoks.

Irbesartan BMSs udseende og pakningstørrelse

Irbesartan BMS 75 mg filmovertrukne tabletter er hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et

hjerte præget på den ene side og nummeret 2871 på den anden side.

Irbesartan BMS 75 mg filmovertrukne tabletter leveres i blisterpakninger á 14, 28, 56, 84 eller

98 filmovertrukne tabletter. Der fås også enkeltdosisblisterpakninger med

56 x 1 filmovertrukken tablet til hospitalsbrug.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Fremstiller:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrig

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrig

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Irbesartan BMS, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant.

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Du kan finde yderligere information om Irbesartan BMS på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Irbesartan BMS 150 mg filmovertrukne tabletter

irbesartan

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Irbesartan BMS til dig personligt. Lad derfor være med at give Irbesartan

BMS til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Irbesartan BMSs virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at bruge Irbesartan BMS

Sådan skal du bruge Irbesartan BMS

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Irbesartan BMS

Yderligere oplysninger

1.

IRBESARTAN BMSS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Irbesartan BMS tilhører en medicingruppe, der kaldes angiotensin II- receptorantagonister.

Angiotensin-II er et stof, der produceres i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodårerne og får

dem til at trække sig sammen. Dette medfører, at blodtrykket øges. Irbesartan BMS forebygger at

angiotensin-II binder sig til disse receptorer. Derved afslappes blodårerne, og blodtrykket falder.

Irbesartan BMS mindsker faldende nyrefunktionen hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-

diabetes.

Irbesartan BMS anvendes

til at behandle forhøjet blodtryk (

hypertension

til at beskytte nyrerne hos patienter med for højt blodtryk, type 2-diabetes og blodprøver, der

viser nedsat nyrefunktion.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE IRBESARTAN BMS

Brug ikke Irbesartan BMS:

hvis du er

overfølsom

(allergisk) overfor irbesartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Irbesartan BMS.

hvis du er

længere end 3 måneder henne i din graviditet

. (Det er også bedre at lade være med

at tage Irbesartan BMS i begyndelsen af graviditeten – se afsnittet om graviditet)

Irbesartan BMS må ikke gives til børn og unge (under 18 år).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Irbesartan BMS

Kontakt lægen

hvis du oplever én eller flere af følgende:

hvis du får

hyppig opkastning eller diarré

hvis du lider af

nyreproblemer

hvis du lider af

hjerteproblemer

hvis du får Irbesartan BMS for

diabetisk nyresygdom

. I dette tilfælde kan lægen tage

regelmæssige blodprøver med særlig henblik på at måle kaliumniveauet i blodet, hvis

nyrefunktionen er nedsat.

hvis du skal

opereres

eller

bedøves

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid. Irbesartan

BMS bør ikke bruges tidligt i graviditeten, og du må ikke tage Irbesartan BMS, hvis du er længere end

3 måneder henne i din graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis det bruges i den periode (se

afsnittet om graviditet).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Almindeligvis påvirker eller påvirkes Irbesartan BMS ikke af anden medicin.

Det kan være nødvendigt at tage blodprøver, hvis du tager:

kaliumtilskud

salterstatninger, der indeholder kalium

kaliumsparende medicin (som visse vanddrivende lægemidler)

medicin, der indeholder lithium

Hvis du tager en bestemt slags smertestillende medicin, der kaldes nonsteroide antiinflammatoriske

lægemidler, kan virkningen af irbesartan nedsættes.

Brug af Irbesartan BMS sammen med mad og drikke

Irbesartan BMS kan tages med og uden mad.

Graviditet og amning

Graviditet

Spørg din læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin. Du skal fortælle det til din

læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid

; din læge vil normalt anbefale, at du

stopper med at tage Irbesartan BMS, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid og vil

anbefale, at du tager anden medicin i stedet for Irbesartan BMS. Du bør ikke tage Irbesartan BMS i

begyndelsen af graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er længere end 3 måneder henne i din

graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis du tager det efter tredje måned af graviditeten.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at amme. Irbesartan BMS anbefales ikke til ammende

mødre, og lægen vil sædvanligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme dit barn,

især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt om Irbesartan BMS påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Irbesartan BMS påvirker sandsynligvis ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Men man

kan opleve svimmelhed eller træthed, når man behandles for forhøjet blodtryk. Hvis du oplever

svimmelhed eller træthed, bør du kontakte lægen, inden du kører bil eller betjener maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS indeholder laktose

. Hvis lægen har fortalt dig, at du er intolerant over for bestemte

sukkerarter (for eksempel laktose), bør du kontakte lægen, før du tager denne medicin.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE IRBESARTAN BMS

Tag altid Irbesartan BMS nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Sådan tages tabletterne

Irbesartan BMS skal tages

gennem munden

. Tabletterne skal synkes med en tilstrækkelig mængde

væske (for eksempel 1 glas vand). Du kan tage Irbesartan BMS med eller uden mad. Prøv at tage

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

medicinen på ca. samme tidspunkt hver dag. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Irbesartan

BMS, indtil lægen siger du kan stoppe.

Patienter med højt blodtryk

Den sædvanlige dosis er 150 mg 1 gang dagligt. Dosis kan senere øges til 300 mg 1 gang

dagligt (to tabletter dagligt) afhængig af blodtryksmålingerne.

Patienter med højt blodtryk og type 2-diabetes med nyresygom

Hos patienter med højt blodtryk og type 2 diabetes er 300 mg 1 gang dagligt (to tabletter

dagligt) den foretrukne vedligeholdelsesdosis til behandling af ledsagende nyresygdom.

Lægen kan anbefale en lavere dosis, specielt til patienter, som bliver behandlet med

hæmodialyse

eller til ældre patienter

over 75 år

Den maksimale blodtryksnedsættende virkning skal være nået 4-6 uger efter behandlingsstart.

Hvis du har taget for meget Irbesartan BMS

Hvis du ved et uheld har taget for mange tabletter, skal du omgående kontakte lægen.

Børn må ikke bruge Irbesartan BMS

Irbesartan BMS må ikke gives til børn under 18 år. Du skal straks kontakte lægen, hvis et barn får

indtaget én eller flere tabletter.

Hvis du har glemt at tage Irbesartan BMS

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den næste til sædvanlig tid. Tag ikke dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Irbesartan BMS kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle af

disse bivirkninger kan være alvorlige og kan kræve medicinsk behandling.

Som ved anden medicin af samme type, er der hos patienter, der har modtaget behandling med

irbesartan, rapporteret sjældne tilfælde af allergiske hudreaktioner (udslæt, nældefeber) samt

opsvulmet ansigt, læber og/eller tunge. Hvis du får et eller flere af disse symptomer eller får åndenød,

skal du holde op med at tage Irbesartan BMS og straks søge lægehjælp.

Nedenstående bivirkningers hyppighed angives på følgende måde:

Meget almindelig: 1 ud af 10 patienter eller flere

Almindelig: mindst 1 ud af 100 og færre end 1 ud af 10 patienter

Ikke almindelig: mindst 1 ud af 1000 og færre end 1 ud af 100 patienter

Følgende bivirkninger blev indberettet i kliniske forsøg med patienter, der fik Irbesartan BMS:

Meget almindeligt: hvis du har højt blodtryk og type 2 diabetes med nyresygdom, kan

blodprøver vise, at du har for meget kalium i blodet.

Almindeligt: svimmelhed, kvalme/opkastning, træthed og blodprøver, der viser en forhøjet

mængde af et enzym, der måler muskel- og hjertefunktionen (kreatinin-kinase-enzym).Der er

hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-diabetes med nyresygdom også indberettet

svimmelhed, når man rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, lavt blodtryk når man

rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, led- og muskelsmerter og en nedsat mængde

protein i de røde blodlegemer (hæmoglobin).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke almindeligt: hurtig hjerterytme, rødme, hoste, diarré, fordøjelsesbesvær/halsbrand,

seksuelle problemer, brystsmerter.

Der er indberettet bivirkninger efter markedsføring af Irbesartan BMS, men det vides ikke hvor ofte de

forekommer. Disse bivirkninger er: hovedpine, smagsforstyrrelser, ringen for ørerne, muskelkramper,

led- og muskelsmerter, unormal leverfunktion, forhøjet mængde af kalium i blodet, nedsat

nyrefunktion samt betændelseslignende tilstand i de små blodkar, der primært påvirker huden (en

tilstand der kaldes leukocytoklastisk vaskulitis).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

5.

SÅDAN OPBEVARER DU IRBESARTAN BMS

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Irbesartan BMS efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du må ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Irbesartan BMS indeholder:

Aktivt stof: irbesartan. Hver filmovertrukken Irbesartan BMS-tablet 150 mg indeholder 150 mg

irbesartan

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium,

hypromellose, silicondioxid, magnesiumstearat, titandioxid (E171), macrogol 3000,

carnaubavoks.

Irbesartan BMSs udseende og pakningstørrelse

Irbesartan BMS 150 mg filmovertrukne tabletter er hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et

hjerte præget på den ene side og nummeret 2872 på den anden side.

Irbesartan BMS 150 mg filmovertrukne tabletter leveres i blisterpakninger á 14, 28, 56, 84 eller

98 filmovertrukne tabletter. Der fås også enkeltdosisblisterpakninger med

56 x 1 filmovertrukken tablet til hospitalsbrug.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Fremstiller:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrig

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrig

CHINOIN PRIVATE CO. LTD.

Lévai u.5.

2112 Veresegyház - Ungarn

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Irbesartan BMS, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant.

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Du kan finde yderligere information om Irbesartan BMS på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Irbesartan BMS 300 mg filmovertrukne tabletter

irbesartan

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Irbesartan BMS til dig personligt. Lad derfor være med at give Irbesartan

BMS til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Irbesartan BMSs virkning og hvad du skal bruge det til

Det skal du vide, før du begynder at bruge Irbesartan BMS

Sådan skal du bruge Irbesartan BMS

Bivirkninger

Sådan opbevarer du Irbesartan BMS

Yderligere oplysninger

1.

IRBESARTAN BMSS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Irbesartan BMS tilhører en medicingruppe, der kaldes angiotensin II- receptorantagonister.

Angiotensin-II er et stof, der produceres i kroppen, og som binder sig til receptorer i blodårerne og får

dem til at trække sig sammen. Dette medfører, at blodtrykket øges. Irbesartan BMS forebygger at

angiotensin-II binder sig til disse receptorer. Derved afslappes blodårerne, og blodtrykket falder.

Irbesartan BMS mindsker faldende nyrefunktionen hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-

diabetes.

Irbesartan BMS anvendes

til at behandle forhøjet blodtryk (

hypertension

til at beskytte nyrerne hos patienter med for højt blodtryk, type 2-diabetes og blodprøver, der

viser nedsat nyrefunktion.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE IRBESARTAN BMS

Brug ikke Irbesartan BMS:

hvis du er

overfølsom

(allergisk) overfor irbesartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Irbesartan BMS.

hvis du er

længere end 3 måneder henne i din graviditet

. (Det er også bedre at lade være med

at tage Irbesartan BMS i begyndelsen af graviditeten – se afsnittet om graviditet)

Irbesartan BMS må ikke gives til børn og unge (under 18 år).

Vær ekstra forsigtig med at bruge Irbesartan BMS

Kontakt lægen

hvis du oplever én eller flere af følgende:

hvis du får

hyppig opkastning eller diarré

hvis du lider af

nyreproblemer

hvis du lider af

hjerteproblemer

hvis du får Irbesartan BMS for

diabetisk nyresygdom

. I dette tilfælde kan lægen tage

regelmæssige blodprøver med særlig henblik på at måle kaliumniveauet i blodet, hvis

nyrefunktionen er nedsat.

hvis du skal

opereres

eller

bedøves

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid. Irbesartan

BMS bør ikke bruges tidligt i graviditeten, og du må ikke tage Irbesartan BMS, hvis du er længere end

3 måneder henne i din graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis det bruges i den periode (se

afsnittet om graviditet).

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Almindeligvis påvirker eller påvirkes Irbesartan BMS ikke af anden medicin.

Det kan være nødvendigt at tage blodprøver, hvis du tager:

kaliumtilskud

salterstatninger, der indeholder kalium

kaliumsparende medicin (som visse vanddrivende lægemidler)

medicin, der indeholder lithium

Hvis du tager en bestemt slags smertestillende medicin, der kaldes nonsteroide antiinflammatoriske

lægemidler, kan virkningen af irbesartan nedsættes.

Brug af Irbesartan BMS sammen med mad og drikke

Irbesartan BMS kan tages med og uden mad.

Graviditet og amning

Graviditet

Spørg din læge eller apotek til råds, før du bruger nogen form for medicin. Du skal fortælle det til din

læge, hvis du tror du er gravid eller planlægger at blive gravid

; din læge vil normalt anbefale, at du

stopper med at tage Irbesartan BMS, inden du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid og vil

anbefale, at du tager anden medicin i stedet for Irbesartan BMS. Du bør ikke tage Irbesartan BMS i

begyndelsen af graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er længere end 3 måneder henne i din

graviditet, da det kan skade dit barn alvorligt, hvis du tager det efter tredje måned af graviditeten.

Amning

Fortæl det til lægen, hvis du ammer eller skal til at amme. Irbesartan BMS anbefales ikke til ammende

mødre, og lægen vil sædvanligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme dit barn,

især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke undersøgt om Irbesartan BMS påvirker evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Irbesartan BMS påvirker sandsynligvis ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Men man

kan opleve svimmelhed eller træthed, når man behandles for forhøjet blodtryk. Hvis du oplever

svimmelhed eller træthed, bør du kontakte lægen, inden du kører bil eller betjener maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Irbesartan BMS

Irbesartan BMS indeholder laktose

. Hvis lægen har fortalt dig, at du er intolerant over for bestemte

sukkerarter (for eksempel laktose), bør du kontakte lægen, før du tager denne medicin.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE IRBESARTAN BMS

Tag altid Irbesartan BMS nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Sådan tages tabletterne

Irbesartan BMS skal tages

gennem munden

. Tabletterne skal synkes med en tilstrækkelig mængde

væske (for eksempel 1 glas vand). Du kan tage Irbesartan BMS med eller uden mad. Prøv at tage

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

medicinen på ca. samme tidspunkt hver dag. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage Irbesartan

BMS, indtil lægen siger du kan stoppe.

Patienter med højt blodtryk

Den sædvanlige dosis er 150 mg 1 gang dagligt. Dosis kan senere øges til 300 mg 1 gang

dagligt afhængig af blodtryksmålingerne.

Patienter med højt blodtryk og type 2-diabetes med nyresygom

Hos patienter med højt blodtryk og type 2 diabetes er 300 mg 1 gang dagligt den foretrukne

vedligeholdelsesdosis til behandling af ledsagende nyresygdom.

Lægen kan anbefale en lavere dosis, specielt til patienter, som bliver behandlet med

hæmodialyse

eller til ældre patienter

over 75 år

Den maksimale blodtryksnedsættende virkning skal være nået 4-6 uger efter behandlingsstart.

Hvis du har taget for meget Irbesartan BMS

Hvis du ved et uheld har taget for mange tabletter, skal du omgående kontakte lægen.

Børn må ikke bruge Irbesartan BMS

Irbesartan BMS må ikke gives til børn under 18 år. Du skal straks kontakte lægen, hvis et barn får

indtaget én eller flere tabletter.

Hvis du har glemt at tage Irbesartan BMS

Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den næste til sædvanlig tid. Tag ikke dobbeltdosis

som erstatning for den glemte dosis.

Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller følger dig usikker på.

4.

BIVIRKNINGER

Irbesartan BMS kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Nogle af

disse bivirkninger kan være alvorlige og kan kræve medicinsk behandling.

Som ved anden medicin af samme type, er der hos patienter, der har modtaget behandling med

irbesartan, rapporteret sjældne tilfælde af allergiske hudreaktioner (udslæt, nældefeber) samt

opsvulmet ansigt, læber og/eller tunge. Hvis du får et eller flere af disse symptomer eller får åndenød,

skal du holde op med at tage Irbesartan BMS og straks søge lægehjælp.

Nedenstående bivirkningers hyppighed angives på følgende måde:

Meget almindelig: 1 ud af 10 patienter eller flere

Almindelig: mindst 1 ud af 100 og færre end 1 ud af 10 patienter

Ikke almindelig: mindst 1 ud af 1000 og færre end 1 ud af 100 patienter

Følgende bivirkninger blev indberettet i kliniske forsøg med patienter, der fik Irbesartan BMS:

Meget almindeligt: hvis du har højt blodtryk og type 2 diabetes med nyresygdom, kan

blodprøver vise, at du har for meget kalium i blodet.

Almindeligt: svimmelhed, kvalme/opkastning, træthed og blodprøver, der viser en forhøjet

mængde af et enzym, der måler muskel- og hjertefunktionen (kreatinin-kinase-enzym).Der er

hos patienter med forhøjet blodtryk og type 2-diabetes med nyresygdom også indberettet

svimmelhed, når man rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, lavt blodtryk når man

rejser sig op fra liggende eller siddende stilling, led- og muskelsmerter og en nedsat mængde

protein i de røde blodlegemer (hæmoglobin).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Ikke almindeligt: hurtig hjerterytme, rødme, hoste, diarré, fordøjelsesbesvær/halsbrand,

seksuelle problemer, brystsmerter.

Der er indberettet bivirkninger efter markedsføring af Irbesartan BMS, men det vides ikke hvor ofte de

forekommer. Disse bivirkninger er: hovedpine, smagsforstyrrelser, ringen for ørerne, muskelkramper,

led- og muskelsmerter, unormal leverfunktion, forhøjet mængde af kalium i blodet, nedsat

nyrefunktion samt betændelseslignende tilstand i de små blodkar, der primært påvirker huden (en

tilstand der kaldes leukocytoklastisk vaskulitis).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

5.

SÅDAN OPBEVARER DU IRBESARTAN BMS

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke Irbesartan BMS efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag

i den nævnte måned.

Må ikke opbevares over 30°C.

Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du må ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Irbesartan BMS indeholder:

Aktivt stof: irbesartan. Hver filmovertrukken Irbesartan BMS-tablet 300 mg indeholder 300 mg

irbesartan

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium,

hypromellose, silicondioxid, magnesiumstearat, titandioxid (E171), macrogol 3000,

carnaubavoks.

Irbesartan BMSs udseende og pakningstørrelse

Irbesartan BMS 300 mg filmovertrukne tabletter er hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et

hjerte præget på den ene side og nummeret 2873 på den anden side.

Irbesartan BMS 300 mg filmovertrukne tabletter leveres i blisterpakninger á 14, 28, 56, 84 eller

98 filmovertrukne tabletter. Der fås også enkeltdosisblisterpakninger med

56 x 1 filmovertrukken tablet til hospitalsbrug.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

Fremstiller:

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge

Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Frankrig

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

SANOFI SYNTHELABO LIMITED

Edgefield Avenue - Fawdon

Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT - Storbritannien

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel, BP 7166

F-37071 Tours Cedex 2 - Frankrig

CHINOIN PRIVATE CO. LTD.

Lévai u.5.

2112 Veresegyház - Ungarn

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hvis du vil have yderligere oplysninger om Irbesartan BMS, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant.

Belgique/België/Belgien

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

Luxembourg/Luxemburg

RISTOL

YERS

QUIBB

ELGIUM

S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32 2 352 74 60

България

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Teл.: + 359 800 12 400

Magyarország

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel.: + 36 1 301 9700

Česká republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 420 221 016 111

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Danmark

RISTOL

YERS

QUIBB

Tlf: + 45 45 93 05 06

Nederland

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 31 34 857 42 22

Deutschland

RISTOL

YERS

QUIBB

&

Tel: + 49 89 121 42-0

Norge

RISTOL

YERS

QUIBB

ORWAY

Tlf: + 47 67 55 53 50

Eesti

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 372 640 1301

Österreich

RISTOL

YERS

QUIBB

ESMB

Tel: + 43 1 60 14 30

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Portugal

RISTOL

YERS

QUIBB

ARMACÊUTICA

ORTUGUESA

, S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

France

RISTOL

YERS

QUIBB

Tél: + 33 (0)810 410 500

România

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 353 (1 800) 749 749

Slovenija

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 386 1 236 47 00

Ísland

ISTOR HF

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

RISTOL

YERS

QUIBB SPOL

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

RISTOL

YERS

QUIBB

INLAND

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Κύπρος

ΚΗΣ

ΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

&

ΙΟΣ

Ε.Π.Ε.

Τηλ: + 357 22 677038

Sverige

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 371 67 50 21 85

United Kingdom

RISTOL

YERS

QUIBB

HARMACEUTICALS

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Lietuva

RISTOL

YERS

QUIBB

YÓGYSZERKERESKEDELMI

Tel: + 370 5 2790 762

Denne indlægsseddel blev senest godkendt den

Du kan finde yderligere information om Irbesartan BMS på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Irbesartan BMS 75 mg tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 75 mg irbesartan.

Hjælpestof: 15,37 mg lactosemonohydrat per tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et hjerte indgraveret på den ene side og nummeret 2771

indgraveret på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Behandling af nyresygdom hos patienter med hypertension og type 2 diabetes mellitus, som del i et

antihypertensivt lægemiddelregime (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Sædvanlig start- og vedligeholdelsesdosering er 150 mg, 1 gang dagligt, med eller uden samtidig

fødeindtagelse. Ved en dosis på 150 mg, 1 gang dagligt, giver Irbesartan BMS generelt en bedre

24 timers blodtrykskontrol end 75 mg. Dog bør en initialdosis på 75 mg overvejes, specielt til patienter

i hæmodialyse og hos ældre patienter >75 år.

Hos patienter som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på 150 mg, 1 gang dagligt, kan dosis af Irbesartan

BMS øges til 300 mg, eller andre antihypertensiva kan tilføjes. Specielt har tillæg af diuretika som

hydrochlorthiazid vist sig at have en additiv virkning med Irbesartan BMS (se pkt. 4.5).

Hos hypertensive type 2-diabetikere bør behandling starte ved 150 mg irbesartan, 1 gang dagligt, og

titreres op til 300 mg 1 gang dagligt, som den foretrukne vedligeholdelsesdosering til behandling af

nyresygdom. Dokumentationen for forbedring af nyresygdom ved brug af Irbesartan BMS hos

hypertensive type 2-diabetikere er baseret på studier, hvor irbesartan blev brugtefter behov med tillæg

af andre antihypertensive lægemidler for at nå det ønskede blodtryk (se pkt. 5.1).

Nyrefunktionsnedsættelse

:

Det er ikke nødvendigt at dosisjustere patienter med nedsat nyrefunktion.

En laverestartdosis (75 mg) bør overvejes hos patienter i hæmodialyse (se pkt. 4.4).

Leverfunktionsnedsættelse

:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let/moderat

leverfunktionsnedsættelse. Der foreligger ingen klinisk erfaring med patienter med alvorlig

leverfunktionsnedsættelse.

Ældre patienter

:

Selvom initialdosis på 75 mg bør overvejes til patienter >75 år, er det sædvanligvis

ikke nødvendigt at dosisjustere ældre patienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Pædiatriske patienter: irbesartan anbefales ikke til brug hos børn og unge på grund af utilstrækkelige

data vedrørende sikkerhed og effekt (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 6.1).

Graviditet i 2. og 3. trimester (se pkt. 4.4 og 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat intravaskulært volumen

:

Specielt efter første dosis kan der forekomme symptomatisk

hypotension hos patienter, med hypovolæmi og/eller hyponatriæmi forårsaget af kraftig diuretisk

behandling, nedsat saltindtaggennem kosten, diarré eller opkastning. Sådanne tilstande skal korrigeres

før administration af Irbesartan BMS.

Renovaskulær hypertension

:

Der er øget risiko for alvorlig hypotension og nyreinsufficiens, hvis

patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose af arterien til deres eneste fungerende nyre

behandles med lægemidler der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Selvom dette ikke er

dokumenteret for Irbesartan BMS, kan der forventes en lignende effekt med angiotensin-II-

receptorantagonister.

Nyrefunktionsnedsættelse og nyretransplantation

:

Der anbefales periodisk kontrol af serum-kalium- og

serum-kreatinin, hvis Irbesartan BMS anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion. Der foreligger

ingen erfaring vedrørende administration af Irbesartan BMS til nyligt nyretransplanterede patienter.

Hypertensive patienter med type 2 diabetes og nefropati

:

I en undersøgelse med patienter med

fremskreden nyresygdom var effekten af irbesartan på nyrer og kardiovaskulære hændelser ikke den

sammei alle sub-grupper. Specielt hos kvinder og patienter, der ikke var af europæisk afstamning, sås

der en mindre effekt (se pkt. 5.1).

Hyperkaliæmi

:

Som med andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteron systemet, kan

der opstå hyperkaliæmi under behandling med Irbesartan BMS, specielt i tilfælde af nyrefunktions-

nedsættelse, klinisk proteinuri på grund af diabetisk nyresygdom, og/eller hjertefejl. Der anbefales tæt

kontrol af serum-kalium hos patienter, der tilhører en risikogruppe (se pkt. 4.5).

Lithium

:

Kombination af lithium og Irbesartan BMS frarådes (se pkt. 4.5).

Aorta- og mitralklapstenose, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

:

Som ved behandling med andre

vasodilatorer, skal der udvises ekstra forsigtighed hos patienter, der lider af aorta- eller mitralstenose

eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Primær aldosteronisme

:

Patienter med primær aldosteronisme responderer generelt ikke på

antihypertensive lægemidler, der virker gennem hæmning af renin-angiotensin systemet. Derfor

frarådes brug af Irbesartan BMS.

Generelt

:

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion hovedsageligt afhænger af renin-

angiotensin-aldosteronsystemets aktivitet, (fx patienter med alvorlig hjerteinsufficiens eller

underliggende nyresygdom, inklusive nyrearteriestenose), er behandling med angiotensin-

konverterende enzymhæmmere eller angiotensin-II receptorantagonister, der påvirker dette system,

blevet forbundet med akut hypotension, azotæmi, oliguri og i sjældne tilfælde med akut nyresvigt. Ved

behandling med et antihypertensivt stof kan en voldsom sænkning af blodtrykket hos patienter med

iskæmisk kardiopati eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom medføre myokardieinfarkt eller

slagtilfælde.

Som det også er observeret for angiotensin-konverterende enzymhæmmere er irbesartan og de andre

angiotensin antagonister mindre effektive til at nedsætte blodtrykket hos sorte patienter end hos hvide,

muligvis fordi reninniveauet ofte er lavere hos den sorte hypertensive befolkning (se pkt. 5.1).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Graviditet: Behandling med Angiotensin II-Receptor-Antagonister (AIIRAer) bør ikke påbegyndes

under graviditet. Patienter, der planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv

behandling hvor sikkerhedsprofilen for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat

behandling med AIIRA skønnes nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRA

seponeres øjeblikkeligt, og hvis det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med sjældne, arvelige problemer med

galactoseintolerans, Lappisk lactasemangel eller glucose-galactosemalabsorption bør ikke anvende

dette lægemiddel.

Pædiatriske patienter

: Irbesartan er undersøgt i pædiatriske populationer i aldersgruppen 6 til 16 år,

men de aktuelle data er ikke tilstrækkelige til at understøtte udvidelse af brug til at omfatte børn, før

der foreligger yderligere data (se pkt. 4.8, 5.1 and 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diuretika og andre antihypertensive lægemidler

:

Andre antihypertensive lægemidler kan øge

irbesartans hypotensive effekt. På trods af dette er Irbesartan BMS uden risiko blevet administreret

sammen med andre antihypertensive lægemidler som beta-blokkere, langtidsvirkende calcium-

antagonister samt diuretika af thiazidtypen. En forudgående behandling med høje doser diuretika kan

medføre hypovolæmi og risiko for hypotension, når behandling med Irbesartan BMS påbegyndes (se

pkt. 4.4).

Kaliumtilskud og kalium-besparende diuretika

:

Erfaringer med brug af andre lægemidler, der

indvirker på renin-angiotensin systemet, viser at samtidig brug af kalium-besparende diuretika,

kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, som kan øge serum-

kaliumniveauet (fx heparin), kan medføre øget serum-kalium, Derfor frarådes samtidig brug med

sådanne lægemidler (se pkt. 4.4).

Lithium

:

Der er rapporteret reversibel øgning af serum-lithium koncentrationer og toksicitet ved

samtidig administration af lithium og angiotensin-konverterende enzymhæmmere. Der er hidtil kun

sjældent observeret lignende virkninger med irbesartan. Derfor frarådes denne kombination (se pkt.

4.4). Såfremt samtidig administration skønnes nødvendig, anbefales det at kontrollere serum-lithium

værdier omhyggeligt.

Nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler

:

Når angiotensin II antagonister administreres samtidig

med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (fx selektive COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre

(> 3 g/dag) og nonselektive NSAID) kan den antihypertensive virkning svækkes.

Som det er tilfældet med ACE-hæmmere, kan samtidig anvendelse af antiotensin II-antagonister og

NSAID medføre øget risiko for forværring af nyrefunktionen herunder muligt akut nyresvigt samt

øgning af serum-kalium. Dette gælder især hos patienter som i forvejen har dårlig nyrefunktion. Der

skal udvises forsigtighed når denne kombination anvendes, især hos de ældre. Patienterne skal være

tilstrækkelig hydrerede. Der bør overvejes at monitorerenyrefunktionen efter samtidig behandling er

initieret og periodisk derefter.

Yderligere information om irbesartan interaktioner

:

Irbesartans farmakokinetik er i kliniske forsøg

ikke påvirket af hydrochlorthiazid. Irbesartan metaboliseres hovedsageligt af CYP2C9 og i mindre

udstrækning af glucuronidering. Der er ikke observeret signifikante farmakokinetiske eller

farmakodynamiske interaktioner ved samtidig administration af irbesartan og warfarin, et lægemiddel

som metaboliseres af CYP2C9. Effekten af CYP2C9 induktorer, som fx rifampicin, på irbesartans

farmakokinetik er ikke evalueret. Digoxins farmakokinetik blev ikke ændret ved samtidig

administration af irbesartan.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

AIIRAer bør ikke anvendes under graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). Anvendelsen af AIIRAer

er kontraindiceret under graviditetens anden og tredje trimester (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter anvendelse af ACE-hæmmere under

graviditetens første trimester er ikke entydige. Imidlertid kan en lille øget risiko ikke udelukkes. Der

findes ingen kontrollerede epidemiologiske data vedrørende risikoen med Angiotensin II-Receptor-

Antagonister (AIIRAer), men lignende risici kan findes for denne lægemiddelgruppe. Patienter, der

planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv behandling hvor sikkerhedsprofilen

for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat behandling med AIIRA skønnes

nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRAer seponeres øjeblikkeligt, og hvis

det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes.

Det er kendt, at eksponering for behandling med AIIRA under anden og tredje trimester kan inducere

human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, hæmning af kraniets knogledannelse) og

neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkalæmi) (se pkt. 5.3).

Hvis der er givet AIIRAer under graviditetens anden trimester, anbefales ultralydskontrol af

nyrefunktionen og kraniet.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRAer, skal observeres omhyggeligt for hypotension (se pkt. 4.3

og 4.4).

Amning

Da der ikke foreligger oplysninger om anvendelse af Irbesartan BMS under amning, frarådes brugen af

Irbesartan BMS, og andre behandlingsregimer med en mere veletableret sikkerhedsprofil for

anvendelse under amning bør foretrækkes. Dette gælder især ved amning af nyfødte eller for tidligt

fødte børn.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. På baggrund af de farmakodynamiske egenskaber er det dog usandsynligt, at irbesartan vil

påvirke denne evne. Ved bilkørsel eller betjening af maskiner skal der tages hensyn til, at der kan

opstå svimmelhed og træthed under behandling.

4.8

Bivirkninger

I placebokontrollerede forsøg med patienter med hypertension afveg den overordnede forekomst af

bivirkninger med irbesartan (56,2%) ikke fra placebogruppernes (56,5%). Seponering på grund af

kliniske eller laboratoriemæssige bivirkninger var mindre hyppig blandt irbesartanbehandlede

patienter (3,3%) end blandt placebobehandlede (4,5%). Forekomst af bivirkninger var ikke relateret til

dosis (inden for det anbefalede dosisområde), køn, alder, race eller varighed af behandling.

Hos diabetiske, hypertensive patienter med mikroalbuminuri og normal nyrefunktion indberettedes

ortostatisk svimmelhed og ortostatisk hypotension blandt 0,5% af patienterne (dvs ikke almindelig),

men i større grad end med placebo.

Følgende tabel viser bivirkninger indberettet i placebokontrollerede forsøg, hvor 1965 hypertensive

patienter har modtaget irbesartan. Termer mærket med stjerne (*) henviser til bivirkninger, som

yderligere er indberettet hos >2% af diabetiske, hypertensive patienter med kronisk nyreinsufficiens

og udtalt proteinuri og i højere grad end med placebo.

Hyppigheden af uønskede hændelser anført nedenfor defineres i henhold til følgende konventioner:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100, < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100); sjælden

(≥ 1/10.000, < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Undersøgelser:

Meget almindelig: Hyperkalæmi* forekommer hyppigere blandt diabetiske patienter behandlet med

irbesartan end med placebo. Hos diabetiske, hypertensive patienter med

mikroalbuminuri og normal nyrefunktion sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 29,4%

af patienterne i irbesartan 300 mg-gruppen og 22% af patienterne i

placebogruppen. Blandt diabetiske, hypertensive patienter med kronisk

nyreinsufficiens og udtalt proteinuri sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 46,3% af

patienterne i irbesartangruppen og 26,3% af patienterne i placebogruppen.

Almindelig:

Betydelige stigninger i plasma-creatinkinase rapporteredes hyppigt (1,7%) blandt

irbesartanbehandlede patienter. Ingen af disse stigninger var forbundet med

identificérbare kliniske muskelskeletale hændelser.

Der er set fald i hæmoglobin, som ikke var klinisk signifikant, hos 1,7% (dvs

almindelig) af de hypertensive patienter med fremskreden diabetisk nyresygdom

behandlet med irbesartan.

Hjerte:

Ikke almindelig:

Takykardi

Nervesystemet:

Almindelig:

Svimmelhed, ortostatisk svimmelhed*

Luftveje, thorax og mediastinum:

Ualmindelig:

Hoste

Mave-tarmkanalen:

Almindelig:

Kvalme/opkastning

Ualmindelig:

Diarré, dyspepsi/halsbrand

Knogler, led, muskler og bindevæv :

Almindelig:

Smerter i bevægeapparatet*

Vaskulære sygdomme:

Almindelig:

Ortostatisk hypotension*

Ualmindelig:

Rødme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig:

Træthed

Ualmindelig:

Brystsmerter

Det reproduktive system og mammae:

Ualmindelig:

Seksuel dysfunktion

Følgende yderligere uønskede reaktioner er indberettet efter markedsføring; disse er udledt fra

spontane rapporter, hvorfra forekomst kan ikke bestemmes, og hyppighed af disse uønskede

reaktioner kendes derfor ikke:

Nervesystemet:

Hovedpine

Øre og labyrint:

Tinnitus

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mave-tarmkanalen:

Dysgeusia

Nyrer og urinveje:

Nedsat nyrefunktion, inklusive tilfælde af nyresvigt hos risikopatienter (se pkt. 4.4)

Hud og subkutane væv:

Leukocytoklastisk vaskulitis

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Artralgi, myalgi (i nogle tilfælde forbundet med øgede niveauer af plasma-creatinkinase),

muskelkramper

Metabolisme og ernæring:

Hyperkalæmi

Immunsystemet:

Overfølsomhedsreaktioner, fx angioødem, udslæt, urticaria

Lever og galdeveje:

Hepatitis, abnorm leverfunktion

Pædatriske patienter:

i et randomiseret forsøg med 318 hypertensive børn og unge i aldersgruppen 6

til 16 år sås følgende relaterede bivirkninger i den 3-ugers dobbeltblinde fase: hovedpine (7,9%),

hypotension (2,2%), svimmelhed (1,9%), hoste (0,9%). I den 26-ugers åbne periode i forsøget var de

hyppigst observerede laboratoriemæssige abnormaliteter stigninger i creatinin (6,5%) og øgede CK-

værdier hos 2% af børnene.

4.9

Overdosering

Erfaringerne med behandling af voksne med doser op til 900 mg/dag i 8 uger, viste ingen toksicitet.

De mest sandsynlige tegn på overdosering forventes at være hypotension og takykardi. Der kan også

opstå bradykardipå grund af overdosering. Der foreligger ikke specifikke oplysninger om behandling

af overdosering med Irbesartan BMS. Patienten skal monitoreres tæt, og behandlingen skal være

symptomatisk og understøttende. Foreslåede tiltag omfatter induktion af opkastning og/eller gastrisk

udskylning. Medicinsk kul kan være nyttig til behandling af overdosering. Irbesartan fjernes ikke ved

hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Angiotensin-II antagonister, almindelige

ATC-kode: C09C A04.

Virkningsmekanisme

: Irbesartan er en potent, peroralt aktiv, selektiv angiotensin-II receptor

(type AT

) antagonist. Stoffet antages at blokere alle virkninger af angiotensin-II, som bliver medieret

af AT

receptoren, uafhængigt af angiotensin-II-syntesens kilde eller rute. Den selektive antagonisme

mod angiotensin-II (AT

) receptorerne resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II

niveauerne og i nedsat aldosteron i plasma. Serum-kalium påvirkes ikke nævneværdigt, når irbesartan

administreres alene ved de anbefalede doser. Irbesartan hæmmer ikke ACE (kininase-II), et enzym

som producerer angiotensin-II og også nedbryder bradykinin til inaktive metabolitter. Irbesartan

kræver ingen metabolisk aktivering for at blive aktivt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Klinisk effekt:

Hypertension

Irbesartan sænker blodtrykket med en minimal ændring af hjerteaktionen. Sænkning af blodtrykket er

dosisafhængig ved éngangsdoser med tendens til udjævning ved doser over 300 mg. Doser på

150-300 mg, 1 gang i døgnet, giver en sænkning af det liggende eller siddende blodtryk i

minimumpunktet (d-.vs. 24 timer efter dosering), som i gennemsnit er 8-13/5-8 mm Hg

(systolisk/diastolisk) større end ved placebo-behandling.

Spidsreduktion af blodtrykket opnås 3-6 timer efter administration, og den blodtrykssænkende effekt

holder sig i mindst 24 timer. Efter 24 timer var blodtryksreduktionen 60-70% af den tilsvarende

diastoliske og systoliske spidsrespons ved de anbefalede doser. 150 mg, 1 gang dagligt, gav

minimums- og gennemsnitlig 24 timers respons svarende til samme døgndosis givet 2 gange dagligt.

Irbesartan BMSs blodtrykssænkende effekt er tydelig i løbet af 1-2 uger, og den maksimale effekt

viser sig 4-6 uger efter behandlingsstart. Den antihypertensive virkning opretholdes ved

langtidsbehandling. Efter ophør med behandling ændrer blodtrykket sig gradvist til baseline. Der er

ikke observeret rebound-hypertension.

Den blodtrykssænkende effekt af irbesartan og diuretika af thiazidtypen er additiv. Hos patienter, hvis

blodtryk ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med irbesartan alene, kan irbesartan suppleres med en

lille dosis hydrochlorthiazid (12,5 mg), 1 gang dagligt. Dette resulterer i en yderligere placebo-

korrigeret blodtryksreduktion på 7-10/3-6 mm Hg (systolisk/diastolisk) i gennemsnit.

Virkningen af Irbesartan BMS afhænger ikke af alder eller køn. Ligesom for andre lægemidler, der

påvirker renin-angiotensinsystemet, gælder det, at sorte hypertensionpatienter responderer betydeligt

dårligere på irbesartan monoterapi. Når irbesartan administreres samtidig med en lille dosis

hydrochlorthiazid (fx 12,5 mg daglig) nærmer det antihypertensive respons hos sorte sig det, der

forekommer hos hvide.

Der er ingen klinisk vigtig effekt på serum-urinsyre eller urinsyreudskillelse.

Reduktion af blodtryk med 0,5 mg/kg (lav), 1,5 mg/kg (middel) og 4,5 mg/kg (høj) mål-titrerede doser

af irbesartan evalueredes, over en periode på 3 uger, hos 318 børn og unge eller børn med

hypertension eller i risiko for at udvikle hypertension (diabetes, familiær disposition for hypertension)

i aldersgruppen 6 til 16 år. Efter de 3 uger var den gennemsnitlige reduktion fra baseline i det primære

effektvariabel, dalniveau af systolisk blodtryk (SeSBP), 11,7 mmHg (lav dosis), 9,3 mmHg (middel

dosis), 13,2 mmHg (høj dosis). Der var ingen åbenlyse forskelle mellem disse doser. Den justerede

gennemsnitlige ændring i dalniveau af diastolisk blodtryk i siddende stilling (SeDBP) var som følger:

3,8 mmHg (lav dosis), 3,2 mmHg (middel dosis), 5,6 mmHg (høj dosis). I en efterfølgende 2-ugers

periode, hvor patienterne gen-randomiseredes til aktiv behandling eller placebo, havde de patienter der

fik placebo stigninger på 2,4 og 2,0 mmHg i SeSBP og SeDBP sammenlignet med henholdsvis +0,1

og -0,3 mmHg ændringer hos de patienter der modtog behandling med irbesartan uanset dosis (se

pkt. 4.2).

Hypertensive patienter med type 2 diabetisk nyresygdom

IDNT studiet (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) har vist, at irbesartan nedsætter progression af

nyresygdom hos patienter med kronisk nyre insufficiens og klinisk proteinuri. IDNT var et kontrolleret

dobbelt-blindt morbiditets- og mortalitetsstudie, som sammenlignede Irbesartan BMS, amlodipin og

placebo. Hos 1715 hypertensive patienter med type 2 diabetes, proteinuri ≥ 900 mg/dag og serum-

kreatininværdier i intervallet 1,0-3,0 mg/dl, evalueredes langtidseffekterne (median 2,6 år) ved

Irbesartan BMS med henblik på progression af nyresygdom og total mortalitet. Patienterne blev titreret

fra 75 mg til en vedligeholdelsesdosis på 300 mg Irbesartan BMS, fra 2,5 mg til 10 mg amlodipin eller

placebo i henhold til tolerance. I samtlige af behandlingsgrupperne fik patienterne typisk mellem 2 og

4 antihypertensive lægemidler (f.eks. diuretikum, betablokkere, alfablokkere) l for at opnå en

foruddefineret blodtryksværdi på ≤ 135/85 mmHg eller en 10 mmHg reduktion i systolisk tryk, hvis

baseline var > 160 mmHg. Tres procent (60%) af patienterne i placebogruppen nåede denne

blodtryksværdi, mns tallet var henholdvis 76% og 78% for irbesartan og amlodipin. Irbesartan

reducerede signifikant den relative risiko i det kombinerede primære endepunkt med fordobling af

serum-kreatinin, slutstadium af nyresygdom (ESRD) eller total mortalitet. Ca. 33% af patienterne i

irbesartan gruppen nåede det primære kombinerede nyreendepunkt sammenlignet med henholdsvis

39% og 41% i placebo- og amlodipin-gruppen (20% relativ risikoreduktion versus placebo (p= 0,024)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

og 23% relativ risiko reduktion sammenlignet med amlodipin (p= 0,006). Da de individuelle

komponenter af det primære endepunkt blev analyseret, blev der ikke observeret nogen effekt ved total

mortalitet, mens der sås en positiv tendens i reduktionen i ESRD og en signifikant reduktion i

fordoblingen af serum-kreatinin.

Subgrupper opdelt efter køn, race, alder, varighed af diabetes, baseline-blodtryk, serum-kreatinin, og

udskillelseshastighed af albumin blev undersøgt for behandlingseffekt. I subgrupper bestående af

kvinder og sorte patienter, henholdsvis 32% og 26% af den samlede forsøgspopulation, sås der ingen

evidens for nyrefordel, selvom sikkerhedsintervallerne ikke udelukker det. Der sås forøget hyppighed

af ikke-fatalt MI hos kvinder og en reduceet hyppighed af ikke-fatalt MI hos mænd i irbesartan-

guirppen versus det placebo-baserede regime. Alligevel var der ingen forskel blandt de tre grupper i

den overordnede population, hvad angår det sekundære endepunkt af fatal og ikke-fatal

kardiovaskulær hændelse e. Der sås øget hyppighed af ikke-fatalt MI og slagtilfælde kvinder i det

irbesartan-baserede regime versus det amlodipin-baserede regime, mens frekvensen af

hospitalindlæggelse på grund af hjertefejl blev reduceret i den samlede population. Det er dog ikke

identificeret nogen entydig forklaring for disse fund hos kvinder.

IRMA 2-studiet (Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2

Diabetes Mellitus) viste, at irbesartan 300 mg forsinker progression til klinisk proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var et placebo-kontrolleret dobbelt blindt morbiditets studie med

590 patienter med type 2 diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) og normal nyrefunktion (serum-

kreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos mænd og < 1,1 mg/dl hos kvinder). Studiet undersøgte langtidsvirkningerne

(2 år) af Irbesartan BMS med henblik på progression til klinisk proteinuri (urinalbumin

udskillelsesrate (UAER) > 300 mg/dag, og en stigning i UAER på mindst 30% i forhold til baseline).

Den foruddefinerede blodtryksværdi var ≤ 135/85 mmHg. Yderligere antihypertensive præparater

(eksklusiv ACE-hæmemer, angiotensin II-receptorantagonister og dihydropyridin-calciumblokkere)

blev tilføjet efter behov for at nå blodtryksmålet. De opnåede blodtryk var på samme niveau i alle

behandlingsgrupper. Der var dog færre patienter i irbesartan der fik 300 mg (5,2%) som nåede

endepunktet, klinisk proteinuri, sammenlignet med placebo-gruppen (14,9%) og irbesartan-gruppen

der fik 150 mg (9,7%), hvilket viste en relativ risikoreduktion på 70% versus placebo (p= 0,0004) ved

den højere dosis. Der sås ikke efterfølgende forbedringer i den glomulære filtrationshastighed (GFR)

under behandlingen de første 3 måneder. Forhaling af progression til klinisk proteinuri var tydelig

allerede efter 3 måneder og den varede ved gennemhele 2-års perioden. Regression til normo

albuminuri (< 30 mg/dag) forekom hyppigere i gruppen, der fik Irbesartan BMS 300 mg (34%) end i

placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter o ral administration absorberes irbesartan godt: studier af absolut biotilgængelighed gav værdier

på ca. 60-80%. Samtidig fødeindtagelse har ingen nævneværdig indflydelse på irbesartans

biotilgængelighed. Plasmaproteinbindingen er ca. 96% med ubetydelig binding til cellulære blodkom-

ponenter. Fordelingsvolumenet er 53-93 liter. Efter peroral eller intravenøs administration af

irbesartan, kan 80-85% af den cirkulerende radioaktivitet i plasma tilskrives uomdannet irbesartan.

Irbesartan omdannes i leveren ved konjugering som glucuronid og ved oxidation. Den vigtigste

cirkulerende metabolit er glucuronidet af irbesartan (ca. 6%).

In vitro-

undersøgelser viser, at irbesartan

primært oxideres af cytokrom P450 enzymet CYP2C9. Isoenzym CYP3A4 har kun ubetydelig effekt.

Irbesartan udviser lineær og dosisproportional farmakokinetik i dosisinterval på 10-600 mg. Der blev

observeret en mindre end proportional øgning af oral absorption ved doser over 600 mg (2 gange den

maksimale anbefalede dosis). Årsagen til dette er ukendt. Spidskoncentrationen i plasma opnås

1,5-2 timer efter oral administration. Total body- og nyre-clearance er henholdsvis 157-176 og

3-3,5 ml/min. Den terminale halveringstid for irbesartan er 11-15 timer. Steady-state plasma-

koncentrationen nås i løbet af 3 dage efter påbegyndelse af behandling 1 gang dagligt. Der er set en

begrænset akkumulering af irbesartan (< 20%) i plasma efter gentagne doseringer, en gang dagligt.

Der eri en undersøgelse af kvindelige, hypertensive patienter observeret noget højere plasma-

koncentrationer af irbesartan. Der var dog ingen forskel på halveringstid og akkumulering.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos kvindelige patienter. Irbesartan AUC- og C

-værdier var også

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

noget større hos ældre patienter (≥ 65 år) end hos yngre patienter (18-40 år). Den terminale

halveringstid ændredes dog ikke signifikant. Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Irbesartan og dets metabolitter udskilles gennem både galde og nyrer. Efter enten oral eller intravenøs

administration af

C irbesartan, genfindes ca. 20% radioaktivitet i urinen og resten i afføringen.

Mindre end 2% af dosis udskilles uomdannet i urinen som irbesartan.

Farmakokinetik af irbesartan evalueredes hos 23 hypertensive børn efter administration af enkeltdosis

irbesartan og gentagne doser irbesartan (2 mg/kg) i doser på op til maksimalt 150 mg daglig i 4 uger.

Af de 23 børn var 21 evaluérbare med hensyn til farmakokinetisk sammenligning med voksne (12

børn over 12 år, 9 børn mellem 6 og 12 år). Resultaterne viste, at C

, AUC og clearance var

sammenlignelig med det hos voksne der er blevet behandlet med 150 mg irbesartan daglig. Der sås

begrænset akkumulering af irbesartan (18%) i plasma ved gentagen dosering 1 gang daglig til børn.

Nedsat nyrefunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med nedsat nyrefunktion eller i hæmodialyse. Irbesartan fjernes ikke ved hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med mild/moderat cirrose.

Der er ikke foretaget undersøgelser af patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der var ikke tegn på abnorm systemisk toksicitet eller målorgan-toksicitet ved klinisk relevante doser.

I ikke-kliniske sikkerhedsstudier forårsagede høje doser af irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos rotter og

≥ 100 mg/kg/dag hos marekatte) en reduktion af røde blodlegeme-parametre (erytrocytter,

hæmoglobin, hæmatokrit). Ved meget høje doser (≥ 500 mg/kg/dag) inducerede irbesartan

degenerative ændringer i nyren hos rotter og marekatte (så som interstitiel nefritis, tubulær udvidelse,

basofile tubuli, øget plasmakoncentration af urinstof og kreatinin). Dette betragtes som værende en

sekundær effekt af stoffets hypotensive virkning, som medførte nedsat renal perfusion. Herudover

inducerede irbesartan hyperplasi/hypertrofi af de juxtaglomerulære celler (hos rotte ved

≥ 90 mg/kg/dag, hos marekatte ved ≥ 10 mg/kg/dag). Alle disse ændringer betragtedes som forårsaget

af irbesartans farmakologiske virkning. Ved terapeutiske doser af irbesartan hos mennesker synes

hyperplasi/hypertrofi af de renale juxtaglomerulære celler ikke at have nogen relevans.

Der var ingen tegn på mutagenecitet, clastogenecitet eller karcinogenecitet.

I dyrestudier med irbesartan sås forbigående toksisk effekt (øget nyrebækken kavitation, hydroureter

eller subkutant ødem) hos rottefostre. Denne toksiske effektforsvandt efter fødslen. Hos kaniner sås

der abort eller tidlig resorption ved doser, som forårsagede signifikant maternel toksicitet, inklusive

mortalitet. Der blev ikke observeret teratogen effekt hos hverken rotter eller kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Kolloid silica

Prægelatineret majsstivelse

Poloxamer 188.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Æsker med 14 tabletter: 1 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 28 tabletter: 2 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 tabletter: 4 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 98 tabletter: 7 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 x 1 tabletter; 7 blisterkort med 8 x 1 tablet i hvert perforeret

PVC/PVDC/aluminiumblister med éngangsdoser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/06/375/001-005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. januar 2007

Dato for seneste genregistrering:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Irbesartan BMS 150 mg tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 150 mg irbesartan.

Hjælpestof: 30,75 mg lactosemonohydrat per tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et hjerte indgraveret på den ene side og nummeret 2772

indgraveret på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Behandling af nyresygdom hos patienter med hypertension og type 2 diabetes mellitus, som del i et

antihypertensivt lægemiddelregime (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Sædvanlig start- og vedligeholdelsesdosering er 150 mg, 1 gang dagligt, med eller uden samtidig

fødeindtagelse. Ved en dosis på 150 mg, 1 gang dagligt, giver Irbesartan BMS generelt en bedre

24 timers blodtrykskontrol end 75 mg. Dog bør en initialdosis på 75 mg overvejes, specielt til patienter

i hæmodialyse og hos ældre patienter >75 år.

Hos patienter som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på 150 mg, 1 gang dagligt, kan dosis af Irbesartan

BMS øges til 300 mg, eller andre antihypertensiva kan tilføjes. Specielt har tillæg af diuretika som

hydrochlorthiazid vist sig at have en additiv virkning med Irbesartan BMS (se pkt. 4.5).

Hos hypertensive type 2-diabetikere bør behandling starte ved 150 mg irbesartan, 1 gang dagligt, og

titreres op til 300 mg 1 gang dagligt, som den foretrukne vedligeholdelsesdosering til behandling af

nyresygdom. Dokumentationen for forbedring af nyresygdom ved brug af Irbesartan BMS hos

hypertensive type 2-diabetikere er baseret på studier, hvor irbesartan blev brugtefter behov med tillæg

af andre antihypertensive lægemidler for at nå det ønskede blodtryk (se pkt. 5.1).

Nyrefunktionsnedsættelse

:

Det er ikke nødvendigt at dosisjustere patienter med nedsat nyrefunktion.

En laverestartdosis (75 mg) bør overvejes hos patienter i hæmodialyse (se pkt. 4.4).

Leverfunktionsnedsættelse

:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let/moderat

leverfunktionsnedsættelse. Der foreligger ingen klinisk erfaring med patienter med alvorlig

leverfunktionsnedsættelse.

Ældre patienter

:

Selvom initialdosis på 75 mg bør overvejes til patienter >75 år, er det sædvanligvis

ikke nødvendigt at dosisjustere ældre patienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Pædiatriske patienter: irbesartan anbefales ikke til brug hos børn og unge på grund af utilstrækkelige

data vedrørende sikkerhed og effekt (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 6.1).

Graviditet i 2. og 3. trimester (se pkt. 4.4 og 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat intravaskulært volumen

:

Specielt efter første dosis kan der forekomme symptomatisk

hypotension hos patienter, med hypovolæmi og/eller hyponatriæmi forårsaget af kraftig diuretisk

behandling, nedsat saltindtaggennem kosten, diarré eller opkastning. Sådanne tilstande skal korrigeres

før administration af Irbesartan BMS.

Renovaskulær hypertension

:

Der er øget risiko for alvorlig hypotension og nyreinsufficiens, hvis

patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose af arterien til deres eneste fungerende nyre

behandles med lægemidler der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Selvom dette ikke er

dokumenteret for Irbesartan BMS, kan der forventes en lignende effekt med angiotensin-II-

receptorantagonister.

Nyrefunktionsnedsættelse og nyretransplantation

:

Der anbefales periodisk kontrol af serum-kalium- og

serum-kreatinin, hvis Irbesartan BMS anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion. Der foreligger

ingen erfaring vedrørende administration af Irbesartan BMS til nyligt nyretransplanterede patienter.

Hypertensive patienter med type 2 diabetes og nefropati

:

I en undersøgelse med patienter med

fremskreden nyresygdom var effekten af irbesartan på nyrer og kardiovaskulære hændelser ikke den

sammei alle sub-grupper. Specielt hos kvinder og patienter, der ikke var af europæisk afstamning, sås

der en mindre effekt (se pkt. 5.1).

Hyperkaliæmi

:

Som med andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteron systemet, kan

der opstå hyperkaliæmi under behandling med Irbesartan BMS, specielt i tilfælde af nyrefunktions-

nedsættelse, klinisk proteinuri på grund af diabetisk nyresygdom, og/eller hjertefejl. Der anbefales tæt

kontrol af serum-kalium hos patienter, der tilhører en risikogruppe (se pkt. 4.5).

Lithium

:

Kombination af lithium og Irbesartan BMS frarådes (se pkt. 4.5).

Aorta- og mitralklapstenose, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

:

Som ved behandling med andre

vasodilatorer, skal der udvises ekstra forsigtighed hos patienter, der lider af aorta- eller mitralstenose

eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Primær aldosteronisme

:

Patienter med primær aldosteronisme responderer generelt ikke på

antihypertensive lægemidler, der virker gennem hæmning af renin-angiotensin systemet. Derfor

frarådes brug af Irbesartan BMS.

Generelt

:

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion hovedsageligt afhænger af renin-

angiotensin-aldosteronsystemets aktivitet, (fx patienter med alvorlig hjerteinsufficiens eller

underliggende nyresygdom, inklusive nyrearteriestenose), er behandling med angiotensin-

konverterende enzymhæmmere eller angiotensin-II receptorantagonister, der påvirker dette system,

blevet forbundet med akut hypotension, azotæmi, oliguri og i sjældne tilfælde med akut nyresvigt. Ved

behandling med et antihypertensivt stof kan en voldsom sænkning af blodtrykket hos patienter med

iskæmisk kardiopati eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom medføre myokardieinfarkt eller

slagtilfælde.

Som det også er observeret for angiotensin-konverterende enzymhæmmere er irbesartan og de andre

angiotensin antagonister mindre effektive til at nedsætte blodtrykket hos sorte patienter end hos hvide,

muligvis fordi reninniveauet ofte er lavere hos den sorte hypertensive befolkning (se pkt. 5.1).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Graviditet: Behandling med Angiotensin II-Receptor-Antagonister (AIIRAer) bør ikke påbegyndes

under graviditet. Patienter, der planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv

behandling hvor sikkerhedsprofilen for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat

behandling med AIIRA skønnes nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRA

seponeres øjeblikkeligt, og hvis det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med sjældne, arvelige problemer med

galactoseintolerans, Lappisk lactasemangel eller glucose-galactosemalabsorption bør ikke anvende

dette lægemiddel.

Pædiatriske patienter

: Irbesartan er undersøgt i pædiatriske populationer i aldersgruppen 6 til 16 år,

men de aktuelle data er ikke tilstrækkelige til at understøtte udvidelse af brug til at omfatte børn, før

der foreligger yderligere data (se pkt. 4.8, 5.1 and 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diuretika og andre antihypertensive lægemidler

:

Andre antihypertensive lægemidler kan øge

irbesartans hypotensive effekt. På trods af dette er Irbesartan BMS uden risiko blevet administreret

sammen med andre antihypertensive lægemidler som beta-blokkere, langtidsvirkende calcium-

antagonister samt diuretika af thiazidtypen. En forudgående behandling med høje doser diuretika kan

medføre hypovolæmi og risiko for hypotension, når behandling med Irbesartan BMS påbegyndes (se

pkt. 4.4).

Kaliumtilskud og kalium-besparende diuretika

:

Erfaringer med brug af andre lægemidler, der

indvirker på renin-angiotensin systemet, viser at samtidig brug af kalium-besparende diuretika,

kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, som kan øge serum-

kaliumniveauet (fx heparin), kan medføre øget serum-kalium, Derfor frarådes samtidig brug med

sådanne lægemidler (se pkt. 4.4).

Lithium

:

Der er rapporteret reversibel øgning af serum-lithium koncentrationer og toksicitet ved

samtidig administration af lithium og angiotensin-konverterende enzymhæmmere. Der er hidtil kun

sjældent observeret lignende virkninger med irbesartan. Derfor frarådes denne kombination (se pkt.

4.4). Såfremt samtidig administration skønnes nødvendig, anbefales det at kontrollere serum-lithium

værdier omhyggeligt.

Nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler

:

Når angiotensin II antagonister administreres samtidig

med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (fx selektive COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre

(> 3 g/dag) og nonselektive NSAID) kan den antihypertensive virkning svækkes.

Som det er tilfældet med ACE-hæmmere, kan samtidig anvendelse af antiotensin II-antagonister og

NSAID medføre øget risiko for forværring af nyrefunktionen herunder muligt akut nyresvigt samt

øgning af serum-kalium. Dette gælder især hos patienter som i forvejen har dårlig nyrefunktion. Der

skal udvises forsigtighed når denne kombination anvendes, især hos de ældre. Patienterne skal være

tilstrækkelig hydrerede. Der bør overvejes at monitorerenyrefunktionen efter samtidig behandling er

initieret og periodisk derefter.

Yderligere information om irbesartan interaktioner

:

Irbesartans farmakokinetik er i kliniske forsøg

ikke påvirket af hydrochlorthiazid. Irbesartan metaboliseres hovedsageligt af CYP2C9 og i mindre

udstrækning af glucuronidering. Der er ikke observeret signifikante farmakokinetiske eller

farmakodynamiske interaktioner ved samtidig administration af irbesartan og warfarin, et lægemiddel

som metaboliseres af CYP2C9. Effekten af CYP2C9 induktorer, som fx rifampicin, på irbesartans

farmakokinetik er ikke evalueret. Digoxins farmakokinetik blev ikke ændret ved samtidig

administration af irbesartan.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

AIIRAer bør ikke anvendes under graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). Anvendelsen af AIIRAer

er kontraindiceret under graviditetens anden og tredje trimester (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter anvendelse af ACE-hæmmere under

graviditetens første trimester er ikke entydige. Imidlertid kan en lille øget risiko ikke udelukkes. Der

findes ingen kontrollerede epidemiologiske data vedrørende risikoen med Angiotensin II-Receptor-

Antagonister (AIIRAer), men lignende risici kan findes for denne lægemiddelgruppe. Patienter, der

planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv behandling hvor sikkerhedsprofilen

for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat behandling med AIIRA skønnes

nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRAer seponeres øjeblikkeligt, og hvis

det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes.

Det er kendt, at eksponering for behandling med AIIRA under anden og tredje trimester kan inducere

human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, hæmning af kraniets knogledannelse) og

neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkalæmi) (se pkt. 5.3).

Hvis der er givet AIIRAer under graviditetens anden trimester, anbefales ultralydskontrol af

nyrefunktionen og kraniet.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRAer, skal observeres omhyggeligt for hypotension (se pkt. 4.3

og 4.4).

Amning

Da der ikke foreligger oplysninger om anvendelse af Irbesartan BMS under amning, frarådes brugen af

Irbesartan BMS, og andre behandlingsregimer med en mere veletableret sikkerhedsprofil for

anvendelse under amning bør foretrækkes. Dette gælder især ved amning af nyfødte eller for tidligt

fødte børn.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. På baggrund af de farmakodynamiske egenskaber er det dog usandsynligt, at irbesartan vil

påvirke denne evne. Ved bilkørsel eller betjening af maskiner skal der tages hensyn til, at der kan

opstå svimmelhed og træthed under behandling.

4.8

Bivirkninger

I placebokontrollerede forsøg med patienter med hypertension afveg den overordnede forekomst af

bivirkninger med irbesartan (56,2%) ikke fra placebogruppernes (56,5%). Seponering på grund af

kliniske eller laboratoriemæssige bivirkninger var mindre hyppig blandt irbesartanbehandlede

patienter (3,3%) end blandt placebobehandlede (4,5%). Forekomst af bivirkninger var ikke relateret til

dosis (inden for det anbefalede dosisområde), køn, alder, race eller varighed af behandling.

Hos diabetiske, hypertensive patienter med mikroalbuminuri og normal nyrefunktion indberettedes

ortostatisk svimmelhed og ortostatisk hypotension blandt 0,5% af patienterne (dvs ikke almindelig),

men i større grad end med placebo.

Følgende tabel viser bivirkninger indberettet i placebokontrollerede forsøg, hvor 1965 hypertensive

patienter har modtaget irbesartan. Termer mærket med stjerne (*) henviser til bivirkninger, som

yderligere er indberettet hos >2% af diabetiske, hypertensive patienter med kronisk nyreinsufficiens

og udtalt proteinuri og i højere grad end med placebo.

Hyppigheden af uønskede hændelser anført nedenfor defineres i henhold til følgende konventioner:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100, < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100); sjælden

(≥ 1/10.000, < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Undersøgelser:

Meget almindelig: Hyperkalæmi* forekommer hyppigere blandt diabetiske patienter behandlet med

irbesartan end med placebo. Hos diabetiske, hypertensive patienter med

mikroalbuminuri og normal nyrefunktion sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 29,4%

af patienterne i irbesartan 300 mg-gruppen og 22% af patienterne i

placebogruppen. Blandt diabetiske, hypertensive patienter med kronisk

nyreinsufficiens og udtalt proteinuri sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 46,3% af

patienterne i irbesartangruppen og 26,3% af patienterne i placebogruppen.

Almindelig:

Betydelige stigninger i plasma-creatinkinase rapporteredes hyppigt (1,7%) blandt

irbesartanbehandlede patienter. Ingen af disse stigninger var forbundet med

identificérbare kliniske muskelskeletale hændelser.

Der er set fald i hæmoglobin, som ikke var klinisk signifikant, hos 1,7% (dvs

almindelig) af de hypertensive patienter med fremskreden diabetisk nyresygdom

behandlet med irbesartan.

Hjerte:

Ikke almindelig:

Takykardi

Nervesystemet:

Almindelig:

Svimmelhed, ortostatisk svimmelhed*

Luftveje, thorax og mediastinum:

Ualmindelig:

Hoste

Mave-tarmkanalen:

Almindelig:

Kvalme/opkastning

Ualmindelig:

Diarré, dyspepsi/halsbrand

Knogler, led, muskler og bindevæv :

Almindelig:

Smerter i bevægeapparatet*

Vaskulære sygdomme:

Almindelig:

Ortostatisk hypotension*

Ualmindelig:

Rødme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig:

Træthed

Ualmindelig:

Brystsmerter

Det reproduktive system og mammae:

Ualmindelig:

Seksuel dysfunktion

Følgende yderligere uønskede reaktioner er indberettet efter markedsføring; disse er udledt fra

spontane rapporter, hvorfra forekomst kan ikke bestemmes, og hyppighed af disse uønskede

reaktioner kendes derfor ikke:

Nervesystemet:

Hovedpine

Øre og labyrint:

Tinnitus

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mave-tarmkanalen:

Dysgeusia

Nyrer og urinveje:

Nedsat nyrefunktion, inklusive tilfælde af nyresvigt hos risikopatienter (se pkt. 4.4)

Hud og subkutane væv:

Leukocytoklastisk vaskulitis

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Artralgi, myalgi (i nogle tilfælde forbundet med øgede niveauer af plasma-creatinkinase),

muskelkramper

Metabolisme og ernæring:

Hyperkalæmi

Immunsystemet:

Overfølsomhedsreaktioner, fx angioødem, udslæt, urticaria

Lever og galdeveje:

Hepatitis, abnorm leverfunktion

Pædatriske patienter:

i et randomiseret forsøg med 318 hypertensive børn og unge i aldersgruppen 6

til 16 år sås følgende relaterede bivirkninger i den 3-ugers dobbeltblinde fase: hovedpine (7,9%),

hypotension (2,2%), svimmelhed (1,9%), hoste (0,9%). I den 26-ugers åbne periode i forsøget var de

hyppigst observerede laboratoriemæssige abnormaliteter stigninger i creatinin (6,5%) og øgede CK-

værdier hos 2% af børnene.

4.9

Overdosering

Erfaringerne med behandling af voksne med doser op til 900 mg/dag i 8 uger, viste ingen toksicitet.

De mest sandsynlige tegn på overdosering forventes at være hypotension og takykardi. Der kan også

opstå bradykardipå grund af overdosering. Der foreligger ikke specifikke oplysninger om behandling

af overdosering med Irbesartan BMS. Patienten skal monitoreres tæt, og behandlingen skal være

symptomatisk og understøttende. Foreslåede tiltag omfatter induktion af opkastning og/eller gastrisk

udskylning. Medicinsk kul kan være nyttig til behandling af overdosering. Irbesartan fjernes ikke ved

hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Angiotensin-II antagonister, almindelige

ATC-kode: C09C A04.

Virkningsmekanisme

: Irbesartan er en potent, peroralt aktiv, selektiv angiotensin-II receptor

(type AT

) antagonist. Stoffet antages at blokere alle virkninger af angiotensin-II, som bliver medieret

af AT

receptoren, uafhængigt af angiotensin-II-syntesens kilde eller rute. Den selektive antagonisme

mod angiotensin-II (AT

) receptorerne resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II

niveauerne og i nedsat aldosteron i plasma. Serum-kalium påvirkes ikke nævneværdigt, når irbesartan

administreres alene ved de anbefalede doser. Irbesartan hæmmer ikke ACE (kininase-II), et enzym

som producerer angiotensin-II og også nedbryder bradykinin til inaktive metabolitter. Irbesartan

kræver ingen metabolisk aktivering for at blive aktivt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Klinisk effekt:

Hypertension

Irbesartan sænker blodtrykket med en minimal ændring af hjerteaktionen. Sænkning af blodtrykket er

dosisafhængig ved éngangsdoser med tendens til udjævning ved doser over 300 mg. Doser på

150-300 mg, 1 gang i døgnet, giver en sænkning af det liggende eller siddende blodtryk i

minimumpunktet (d-.vs. 24 timer efter dosering), som i gennemsnit er 8-13/5-8 mm Hg

(systolisk/diastolisk) større end ved placebo-behandling.

Spidsreduktion af blodtrykket opnås 3-6 timer efter administration, og den blodtrykssænkende effekt

holder sig i mindst 24 timer. Efter 24 timer var blodtryksreduktionen 60-70% af den tilsvarende

diastoliske og systoliske spidsrespons ved de anbefalede doser. 150 mg, 1 gang dagligt, gav

minimums- og gennemsnitlig 24 timers respons svarende til samme døgndosis givet 2 gange dagligt.

Irbesartan BMSs blodtrykssænkende effekt er tydelig i løbet af 1-2 uger, og den maksimale effekt

viser sig 4-6 uger efter behandlingsstart. Den antihypertensive virkning opretholdes ved

langtidsbehandling. Efter ophør med behandling ændrer blodtrykket sig gradvist til baseline. Der er

ikke observeret rebound-hypertension.

Den blodtrykssænkende effekt af irbesartan og diuretika af thiazidtypen er additiv. Hos patienter, hvis

blodtryk ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med irbesartan alene, kan irbesartan suppleres med en

lille dosis hydrochlorthiazid (12,5 mg), 1 gang dagligt. Dette resulterer i en yderligere placebo-

korrigeret blodtryksreduktion på 7-10/3-6 mm Hg (systolisk/diastolisk) i gennemsnit.

Virkningen af Irbesartan BMS afhænger ikke af alder eller køn. Ligesom for andre lægemidler, der

påvirker renin-angiotensinsystemet, gælder det, at sorte hypertensionpatienter responderer betydeligt

dårligere på irbesartan monoterapi. Når irbesartan administreres samtidig med en lille dosis

hydrochlorthiazid (fx 12,5 mg daglig) nærmer det antihypertensive respons hos sorte sig det, der

forekommer hos hvide.

Der er ingen klinisk vigtig effekt på serum-urinsyre eller urinsyreudskillelse.

Reduktion af blodtryk med 0,5 mg/kg (lav), 1,5 mg/kg (middel) og 4,5 mg/kg (høj) mål-titrerede doser

af irbesartan evalueredes, over en periode på 3 uger, hos 318 børn og unge eller børn med

hypertension eller i risiko for at udvikle hypertension (diabetes, familiær disposition for hypertension)

i aldersgruppen 6 til 16 år. Efter de 3 uger var den gennemsnitlige reduktion fra baseline i det primære

effektvariabel, dalniveau af systolisk blodtryk (SeSBP), 11,7 mmHg (lav dosis), 9,3 mmHg (middel

dosis), 13,2 mmHg (høj dosis). Der var ingen åbenlyse forskelle mellem disse doser. Den justerede

gennemsnitlige ændring i dalniveau af diastolisk blodtryk i siddende stilling (SeDBP) var som følger:

3,8 mmHg (lav dosis), 3,2 mmHg (middel dosis), 5,6 mmHg (høj dosis). I en efterfølgende 2-ugers

periode, hvor patienterne gen-randomiseredes til aktiv behandling eller placebo, havde de patienter der

fik placebo stigninger på 2,4 og 2,0 mmHg i SeSBP og SeDBP sammenlignet med henholdsvis +0,1

og -0,3 mmHg ændringer hos de patienter der modtog behandling med irbesartan uanset dosis (se

pkt. 4.2).

Hypertensive patienter med type 2 diabetisk nyresygdom

IDNT studiet (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) har vist, at irbesartan nedsætter progression af

nyresygdom hos patienter med kronisk nyre insufficiens og klinisk proteinuri. IDNT var et kontrolleret

dobbelt-blindt morbiditets- og mortalitetsstudie, som sammenlignede Irbesartan BMS, amlodipin og

placebo. Hos 1715 hypertensive patienter med type 2 diabetes, proteinuri ≥ 900 mg/dag og serum-

kreatininværdier i intervallet 1,0-3,0 mg/dl, evalueredes langtidseffekterne (median 2,6 år) ved

Irbesartan BMS med henblik på progression af nyresygdom og total mortalitet. Patienterne blev titreret

fra 75 mg til en vedligeholdelsesdosis på 300 mg Irbesartan BMS, fra 2,5 mg til 10 mg amlodipin eller

placebo i henhold til tolerance. I samtlige af behandlingsgrupperne fik patienterne typisk mellem 2 og

4 antihypertensive lægemidler (f.eks. diuretikum, betablokkere, alfablokkere) l for at opnå en

foruddefineret blodtryksværdi på ≤ 135/85 mmHg eller en 10 mmHg reduktion i systolisk tryk, hvis

baseline var > 160 mmHg. Tres procent (60%) af patienterne i placebogruppen nåede denne

blodtryksværdi, mns tallet var henholdvis 76% og 78% for irbesartan og amlodipin. Irbesartan

reducerede signifikant den relative risiko i det kombinerede primære endepunkt med fordobling af

serum-kreatinin, slutstadium af nyresygdom (ESRD) eller total mortalitet. Ca. 33% af patienterne i

irbesartan gruppen nåede det primære kombinerede nyreendepunkt sammenlignet med henholdsvis

39% og 41% i placebo- og amlodipin-gruppen (20% relativ risikoreduktion versus placebo (p= 0,024)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

og 23% relativ risiko reduktion sammenlignet med amlodipin (p= 0,006). Da de individuelle

komponenter af det primære endepunkt blev analyseret, blev der ikke observeret nogen effekt ved total

mortalitet, mens der sås en positiv tendens i reduktionen i ESRD og en signifikant reduktion i

fordoblingen af serum-kreatinin.

Subgrupper opdelt efter køn, race, alder, varighed af diabetes, baseline-blodtryk, serum-kreatinin, og

udskillelseshastighed af albumin blev undersøgt for behandlingseffekt. I subgrupper bestående af

kvinder og sorte patienter, henholdsvis 32% og 26% af den samlede forsøgspopulation, sås der ingen

evidens for nyrefordel, selvom sikkerhedsintervallerne ikke udelukker det. Der sås forøget hyppighed

af ikke-fatalt MI hos kvinder og en reduceet hyppighed af ikke-fatalt MI hos mænd i irbesartan-

guirppen versus det placebo-baserede regime. Alligevel var der ingen forskel blandt de tre grupper i

den overordnede population, hvad angår det sekundære endepunkt af fatal og ikke-fatal

kardiovaskulær hændelse e. Der sås øget hyppighed af ikke-fatalt MI og slagtilfælde kvinder i det

irbesartan-baserede regime versus det amlodipin-baserede regime, mens frekvensen af

hospitalindlæggelse på grund af hjertefejl blev reduceret i den samlede population. Det er dog ikke

identificeret nogen entydig forklaring for disse fund hos kvinder.

IRMA 2-studiet (Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2

Diabetes Mellitus) viste, at irbesartan 300 mg forsinker progression til klinisk proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var et placebo-kontrolleret dobbelt blindt morbiditets studie med

590 patienter med type 2 diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) og normal nyrefunktion (serum-

kreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos mænd og < 1,1 mg/dl hos kvinder). Studiet undersøgte langtidsvirkningerne

(2 år) af Irbesartan BMS med henblik på progression til klinisk proteinuri (urinalbumin

udskillelsesrate (UAER) > 300 mg/dag, og en stigning i UAER på mindst 30% i forhold til baseline).

Den foruddefinerede blodtryksværdi var ≤ 135/85 mmHg. Yderligere antihypertensive præparater

(eksklusiv ACE-hæmemer, angiotensin II-receptorantagonister og dihydropyridin-calciumblokkere)

blev tilføjet efter behov for at nå blodtryksmålet. De opnåede blodtryk var på samme niveau i alle

behandlingsgrupper. Der var dog færre patienter i irbesartan der fik 300 mg (5,2%) som nåede

endepunktet, klinisk proteinuri, sammenlignet med placebo-gruppen (14,9%) og irbesartan-gruppen

der fik 150 mg (9,7%), hvilket viste en relativ risikoreduktion på 70% versus placebo (p= 0,0004) ved

den højere dosis. Der sås ikke efterfølgende forbedringer i den glomulære filtrationshastighed (GFR)

under behandlingen de første 3 måneder. Forhaling af progression til klinisk proteinuri var tydelig

allerede efter 3 måneder og den varede ved gennemhele 2-års perioden. Regression til normo

albuminuri (< 30 mg/dag) forekom hyppigere i gruppen, der fik Irbesartan BMS 300 mg (34%) end i

placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter o ral administration absorberes irbesartan godt: studier af absolut biotilgængelighed gav værdier

på ca. 60-80%. Samtidig fødeindtagelse har ingen nævneværdig indflydelse på irbesartans

biotilgængelighed. Plasmaproteinbindingen er ca. 96% med ubetydelig binding til cellulære blodkom-

ponenter. Fordelingsvolumenet er 53-93 liter. Efter peroral eller intravenøs administration af

irbesartan, kan 80-85% af den cirkulerende radioaktivitet i plasma tilskrives uomdannet irbesartan.

Irbesartan omdannes i leveren ved konjugering som glucuronid og ved oxidation. Den vigtigste

cirkulerende metabolit er glucuronidet af irbesartan (ca. 6%).

In vitro-

undersøgelser viser, at irbesartan

primært oxideres af cytokrom P450 enzymet CYP2C9. Isoenzym CYP3A4 har kun ubetydelig effekt.

Irbesartan udviser lineær og dosisproportional farmakokinetik i dosisinterval på 10-600 mg. Der blev

observeret en mindre end proportional øgning af oral absorption ved doser over 600 mg (2 gange den

maksimale anbefalede dosis). Årsagen til dette er ukendt. Spidskoncentrationen i plasma opnås

1,5-2 timer efter oral administration. Total body- og nyre-clearance er henholdsvis 157-176 og

3-3,5 ml/min. Den terminale halveringstid for irbesartan er 11-15 timer. Steady-state plasma-

koncentrationen nås i løbet af 3 dage efter påbegyndelse af behandling 1 gang dagligt. Der er set en

begrænset akkumulering af irbesartan (< 20%) i plasma efter gentagne doseringer, en gang dagligt.

Der eri en undersøgelse af kvindelige, hypertensive patienter observeret noget højere plasma-

koncentrationer af irbesartan. Der var dog ingen forskel på halveringstid og akkumulering.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos kvindelige patienter. Irbesartan AUC- og C

-værdier var også

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

noget større hos ældre patienter (≥ 65 år) end hos yngre patienter (18-40 år). Den terminale

halveringstid ændredes dog ikke signifikant. Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Irbesartan og dets metabolitter udskilles gennem både galde og nyrer. Efter enten oral eller intravenøs

administration af

C irbesartan, genfindes ca. 20% radioaktivitet i urinen og resten i afføringen.

Mindre end 2% af dosis udskilles uomdannet i urinen som irbesartan.

Farmakokinetik af irbesartan evalueredes hos 23 hypertensive børn efter administration af enkeltdosis

irbesartan og gentagne doser irbesartan (2 mg/kg) i doser på op til maksimalt 150 mg daglig i 4 uger.

Af de 23 børn var 21 evaluérbare med hensyn til farmakokinetisk sammenligning med voksne (12

børn over 12 år, 9 børn mellem 6 og 12 år). Resultaterne viste, at C

, AUC og clearance var

sammenlignelig med det hos voksne der er blevet behandlet med 150 mg irbesartan daglig. Der sås

begrænset akkumulering af irbesartan (18%) i plasma ved gentagen dosering 1 gang daglig til børn.

Nedsat nyrefunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med nedsat nyrefunktion eller i hæmodialyse. Irbesartan fjernes ikke ved hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med mild/moderat cirrose.

Der er ikke foretaget undersøgelser af patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der var ikke tegn på abnorm systemisk toksicitet eller målorgan-toksicitet ved klinisk relevante doser.

I ikke-kliniske sikkerhedsstudier forårsagede høje doser af irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos rotter og

≥ 100 mg/kg/dag hos marekatte) en reduktion af røde blodlegeme-parametre (erytrocytter,

hæmoglobin, hæmatokrit). Ved meget høje doser (≥ 500 mg/kg/dag) inducerede irbesartan

degenerative ændringer i nyren hos rotter og marekatte (så som interstitiel nefritis, tubulær udvidelse,

basofile tubuli, øget plasmakoncentration af urinstof og kreatinin). Dette betragtes som værende en

sekundær effekt af stoffets hypotensive virkning, som medførte nedsat renal perfusion. Herudover

inducerede irbesartan hyperplasi/hypertrofi af de juxtaglomerulære celler (hos rotte ved

≥ 90 mg/kg/dag, hos marekatte ved ≥ 10 mg/kg/dag). Alle disse ændringer betragtedes som forårsaget

af irbesartans farmakologiske virkning. Ved terapeutiske doser af irbesartan hos mennesker synes

hyperplasi/hypertrofi af de renale juxtaglomerulære celler ikke at have nogen relevans.

Der var ingen tegn på mutagenecitet, clastogenecitet eller karcinogenecitet.

I dyrestudier med irbesartan sås forbigående toksisk effekt (øget nyrebækken kavitation, hydroureter

eller subkutant ødem) hos rottefostre. Denne toksiske effektforsvandt efter fødslen. Hos kaniner sås

der abort eller tidlig resorption ved doser, som forårsagede signifikant maternel toksicitet, inklusive

mortalitet. Der blev ikke observeret teratogen effekt hos hverken rotter eller kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Kolloid silica

Prægelatineret majsstivelse

Poloxamer 188.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Æsker med 14 tabletter: 1 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 28 tabletter: 2 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 tabletter: 4 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 98 tabletter: 7 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 x 1 tabletter; 7 blisterkort med 8 x 1 tablet i hvert perforeret

PVC/PVDC/aluminiumblister med éngangsdoser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/06/375/006-010

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. januar 2007

Dato for seneste genregistrering:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Irbesartan BMS 300 mg tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 300 mg irbesartan.

Hjælpestof: 61,50 mg lactosemonohydrat per tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Tabletter.

Hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et hjerte indgraveret på den ene side og nummeret 2773

indgraveret på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Behandling af nyresygdom hos patienter med hypertension og type 2 diabetes mellitus, som del i et

antihypertensivt lægemiddelregime (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Sædvanlig start- og vedligeholdelsesdosering er 150 mg, 1 gang dagligt, med eller uden samtidig

fødeindtagelse. Ved en dosis på 150 mg, 1 gang dagligt, giver Irbesartan BMS generelt en bedre

24 timers blodtrykskontrol end 75 mg. Dog bør en initialdosis på 75 mg overvejes, specielt til patienter

i hæmodialyse og hos ældre patienter >75 år.

Hos patienter som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på 150 mg, 1 gang dagligt, kan dosis af Irbesartan

BMS øges til 300 mg, eller andre antihypertensiva kan tilføjes. Specielt har tillæg af diuretika som

hydrochlorthiazid vist sig at have en additiv virkning med Irbesartan BMS (se pkt. 4.5).

Hos hypertensive type 2-diabetikere bør behandling starte ved 150 mg irbesartan, 1 gang dagligt, og

titreres op til 300 mg 1 gang dagligt, som den foretrukne vedligeholdelsesdosering til behandling af

nyresygdom. Dokumentationen for forbedring af nyresygdom ved brug af Irbesartan BMS hos

hypertensive type 2-diabetikere er baseret på studier, hvor irbesartan blev brugtefter behov med tillæg

af andre antihypertensive lægemidler for at nå det ønskede blodtryk (se pkt. 5.1).

Nyrefunktionsnedsættelse

:

Det er ikke nødvendigt at dosisjustere patienter med nedsat nyrefunktion.

En laverestartdosis (75 mg) bør overvejes hos patienter i hæmodialyse (se pkt. 4.4).

Leverfunktionsnedsættelse

:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let/moderat

leverfunktionsnedsættelse. Der foreligger ingen klinisk erfaring med patienter med alvorlig

leverfunktionsnedsættelse.

Ældre patienter

:

Selvom initialdosis på 75 mg bør overvejes til patienter >75 år, er det sædvanligvis

ikke nødvendigt at dosisjustere ældre patienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Pædiatriske patienter: irbesartan anbefales ikke til brug hos børn og unge på grund af utilstrækkelige

data vedrørende sikkerhed og effekt (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 6.1).

Graviditet i 2. og 3. trimester (se pkt. 4.4 og 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat intravaskulært volumen

:

Specielt efter første dosis kan der forekomme symptomatisk

hypotension hos patienter, med hypovolæmi og/eller hyponatriæmi forårsaget af kraftig diuretisk

behandling, nedsat saltindtaggennem kosten, diarré eller opkastning. Sådanne tilstande skal korrigeres

før administration af Irbesartan BMS.

Renovaskulær hypertension

:

Der er øget risiko for alvorlig hypotension og nyreinsufficiens, hvis

patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose af arterien til deres eneste fungerende nyre

behandles med lægemidler der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Selvom dette ikke er

dokumenteret for Irbesartan BMS, kan der forventes en lignende effekt med angiotensin-II-

receptorantagonister.

Nyrefunktionsnedsættelse og nyretransplantation

:

Der anbefales periodisk kontrol af serum-kalium- og

serum-kreatinin, hvis Irbesartan BMS anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion. Der foreligger

ingen erfaring vedrørende administration af Irbesartan BMS til nyligt nyretransplanterede patienter.

Hypertensive patienter med type 2 diabetes og nefropati

:

I en undersøgelse med patienter med

fremskreden nyresygdom var effekten af irbesartan på nyrer og kardiovaskulære hændelser ikke den

sammei alle sub-grupper. Specielt hos kvinder og patienter, der ikke var af europæisk afstamning, sås

der en mindre effekt (se pkt. 5.1).

Hyperkaliæmi

:

Som med andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteron systemet, kan

der opstå hyperkaliæmi under behandling med Irbesartan BMS, specielt i tilfælde af nyrefunktions-

nedsættelse, klinisk proteinuri på grund af diabetisk nyresygdom, og/eller hjertefejl. Der anbefales tæt

kontrol af serum-kalium hos patienter, der tilhører en risikogruppe (se pkt. 4.5).

Lithium

:

Kombination af lithium og Irbesartan BMS frarådes (se pkt. 4.5).

Aorta- og mitralklapstenose, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

:

Som ved behandling med andre

vasodilatorer, skal der udvises ekstra forsigtighed hos patienter, der lider af aorta- eller mitralstenose

eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Primær aldosteronisme

:

Patienter med primær aldosteronisme responderer generelt ikke på

antihypertensive lægemidler, der virker gennem hæmning af renin-angiotensin systemet. Derfor

frarådes brug af Irbesartan BMS.

Generelt

:

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion hovedsageligt afhænger af renin-

angiotensin-aldosteronsystemets aktivitet, (fx patienter med alvorlig hjerteinsufficiens eller

underliggende nyresygdom, inklusive nyrearteriestenose), er behandling med angiotensin-

konverterende enzymhæmmere eller angiotensin-II receptorantagonister, der påvirker dette system,

blevet forbundet med akut hypotension, azotæmi, oliguri og i sjældne tilfælde med akut nyresvigt. Ved

behandling med et antihypertensivt stof kan en voldsom sænkning af blodtrykket hos patienter med

iskæmisk kardiopati eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom medføre myokardieinfarkt eller

slagtilfælde.

Som det også er observeret for angiotensin-konverterende enzymhæmmere er irbesartan og de andre

angiotensin antagonister mindre effektive til at nedsætte blodtrykket hos sorte patienter end hos hvide,

muligvis fordi reninniveauet ofte er lavere hos den sorte hypertensive befolkning (se pkt. 5.1).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Graviditet: Behandling med Angiotensin II-Receptor-Antagonister (AIIRAer) bør ikke påbegyndes

under graviditet. Patienter, der planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv

behandling hvor sikkerhedsprofilen for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat

behandling med AIIRA skønnes nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRA

seponeres øjeblikkeligt, og hvis det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med sjældne, arvelige problemer med

galactoseintolerans, Lappisk lactasemangel eller glucose-galactosemalabsorption bør ikke anvende

dette lægemiddel.

Pædiatriske patienter

: Irbesartan er undersøgt i pædiatriske populationer i aldersgruppen 6 til 16 år,

men de aktuelle data er ikke tilstrækkelige til at understøtte udvidelse af brug til at omfatte børn, før

der foreligger yderligere data (se pkt. 4.8, 5.1 and 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diuretika og andre antihypertensive lægemidler

:

Andre antihypertensive lægemidler kan øge

irbesartans hypotensive effekt. På trods af dette er Irbesartan BMS uden risiko blevet administreret

sammen med andre antihypertensive lægemidler som beta-blokkere, langtidsvirkende calcium-

antagonister samt diuretika af thiazidtypen. En forudgående behandling med høje doser diuretika kan

medføre hypovolæmi og risiko for hypotension, når behandling med Irbesartan BMS påbegyndes (se

pkt. 4.4).

Kaliumtilskud og kalium-besparende diuretika

:

Erfaringer med brug af andre lægemidler, der

indvirker på renin-angiotensin systemet, viser at samtidig brug af kalium-besparende diuretika,

kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, som kan øge serum-

kaliumniveauet (fx heparin), kan medføre øget serum-kalium, Derfor frarådes samtidig brug med

sådanne lægemidler (se pkt. 4.4).

Lithium

:

Der er rapporteret reversibel øgning af serum-lithium koncentrationer og toksicitet ved

samtidig administration af lithium og angiotensin-konverterende enzymhæmmere. Der er hidtil kun

sjældent observeret lignende virkninger med irbesartan. Derfor frarådes denne kombination (se pkt.

4.4). Såfremt samtidig administration skønnes nødvendig, anbefales det at kontrollere serum-lithium

værdier omhyggeligt.

Nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler

:

Når angiotensin II antagonister administreres samtidig

med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (fx selektive COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre

(> 3 g/dag) og nonselektive NSAID) kan den antihypertensive virkning svækkes.

Som det er tilfældet med ACE-hæmmere, kan samtidig anvendelse af antiotensin II-antagonister og

NSAID medføre øget risiko for forværring af nyrefunktionen herunder muligt akut nyresvigt samt

øgning af serum-kalium. Dette gælder især hos patienter som i forvejen har dårlig nyrefunktion. Der

skal udvises forsigtighed når denne kombination anvendes, især hos de ældre. Patienterne skal være

tilstrækkelig hydrerede. Der bør overvejes at monitorerenyrefunktionen efter samtidig behandling er

initieret og periodisk derefter.

Yderligere information om irbesartan interaktioner

:

Irbesartans farmakokinetik er i kliniske forsøg

ikke påvirket af hydrochlorthiazid. Irbesartan metaboliseres hovedsageligt af CYP2C9 og i mindre

udstrækning af glucuronidering. Der er ikke observeret signifikante farmakokinetiske eller

farmakodynamiske interaktioner ved samtidig administration af irbesartan og warfarin, et lægemiddel

som metaboliseres af CYP2C9. Effekten af CYP2C9 induktorer, som fx rifampicin, på irbesartans

farmakokinetik er ikke evalueret. Digoxins farmakokinetik blev ikke ændret ved samtidig

administration af irbesartan.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

AIIRAer bør ikke anvendes under graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). Anvendelsen af AIIRAer

er kontraindiceret under graviditetens anden og tredje trimester (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter anvendelse af ACE-hæmmere under

graviditetens første trimester er ikke entydige. Imidlertid kan en lille øget risiko ikke udelukkes. Der

findes ingen kontrollerede epidemiologiske data vedrørende risikoen med Angiotensin II-Receptor-

Antagonister (AIIRAer), men lignende risici kan findes for denne lægemiddelgruppe. Patienter, der

planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv behandling hvor sikkerhedsprofilen

for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat behandling med AIIRA skønnes

nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRAer seponeres øjeblikkeligt, og hvis

det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes.

Det er kendt, at eksponering for behandling med AIIRA under anden og tredje trimester kan inducere

human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, hæmning af kraniets knogledannelse) og

neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkalæmi) (se pkt. 5.3).

Hvis der er givet AIIRAer under graviditetens anden trimester, anbefales ultralydskontrol af

nyrefunktionen og kraniet.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRAer, skal observeres omhyggeligt for hypotension (se pkt. 4.3

og 4.4).

Amning

Da der ikke foreligger oplysninger om anvendelse af Irbesartan BMS under amning, frarådes brugen af

Irbesartan BMS, og andre behandlingsregimer med en mere veletableret sikkerhedsprofil for

anvendelse under amning bør foretrækkes. Dette gælder især ved amning af nyfødte eller for tidligt

fødte børn.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. På baggrund af de farmakodynamiske egenskaber er det dog usandsynligt, at irbesartan vil

påvirke denne evne. Ved bilkørsel eller betjening af maskiner skal der tages hensyn til, at der kan

opstå svimmelhed og træthed under behandling.

4.8

Bivirkninger

I placebokontrollerede forsøg med patienter med hypertension afveg den overordnede forekomst af

bivirkninger med irbesartan (56,2%) ikke fra placebogruppernes (56,5%). Seponering på grund af

kliniske eller laboratoriemæssige bivirkninger var mindre hyppig blandt irbesartanbehandlede

patienter (3,3%) end blandt placebobehandlede (4,5%). Forekomst af bivirkninger var ikke relateret til

dosis (inden for det anbefalede dosisområde), køn, alder, race eller varighed af behandling.

Hos diabetiske, hypertensive patienter med mikroalbuminuri og normal nyrefunktion indberettedes

ortostatisk svimmelhed og ortostatisk hypotension blandt 0,5% af patienterne (dvs ikke almindelig),

men i større grad end med placebo.

Følgende tabel viser bivirkninger indberettet i placebokontrollerede forsøg, hvor 1965 hypertensive

patienter har modtaget irbesartan. Termer mærket med stjerne (*) henviser til bivirkninger, som

yderligere er indberettet hos >2% af diabetiske, hypertensive patienter med kronisk nyreinsufficiens

og udtalt proteinuri og i højere grad end med placebo.

Hyppigheden af uønskede hændelser anført nedenfor defineres i henhold til følgende konventioner:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100, < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100); sjælden

(≥ 1/10.000, < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Undersøgelser:

Meget almindelig: Hyperkalæmi* forekommer hyppigere blandt diabetiske patienter behandlet med

irbesartan end med placebo. Hos diabetiske, hypertensive patienter med

mikroalbuminuri og normal nyrefunktion sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 29,4%

af patienterne i irbesartan 300 mg-gruppen og 22% af patienterne i

placebogruppen. Blandt diabetiske, hypertensive patienter med kronisk

nyreinsufficiens og udtalt proteinuri sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 46,3% af

patienterne i irbesartangruppen og 26,3% af patienterne i placebogruppen.

Almindelig:

Betydelige stigninger i plasma-creatinkinase rapporteredes hyppigt (1,7%) blandt

irbesartanbehandlede patienter. Ingen af disse stigninger var forbundet med

identificérbare kliniske muskelskeletale hændelser.

Der er set fald i hæmoglobin, som ikke var klinisk signifikant, hos 1,7% (dvs

almindelig) af de hypertensive patienter med fremskreden diabetisk nyresygdom

behandlet med irbesartan.

Hjerte:

Ikke almindelig:

Takykardi

Nervesystemet:

Almindelig:

Svimmelhed, ortostatisk svimmelhed*

Luftveje, thorax og mediastinum:

Ualmindelig:

Hoste

Mave-tarmkanalen:

Almindelig:

Kvalme/opkastning

Ualmindelig:

Diarré, dyspepsi/halsbrand

Knogler, led, muskler og bindevæv :

Almindelig:

Smerter i bevægeapparatet*

Vaskulære sygdomme:

Almindelig:

Ortostatisk hypotension*

Ualmindelig:

Rødme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig:

Træthed

Ualmindelig:

Brystsmerter

Det reproduktive system og mammae:

Ualmindelig:

Seksuel dysfunktion

Følgende yderligere uønskede reaktioner er indberettet efter markedsføring; disse er udledt fra

spontane rapporter, hvorfra forekomst kan ikke bestemmes, og hyppighed af disse uønskede

reaktioner kendes derfor ikke:

Nervesystemet:

Hovedpine

Øre og labyrint:

Tinnitus

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mave-tarmkanalen:

Dysgeusia

Nyrer og urinveje:

Nedsat nyrefunktion, inklusive tilfælde af nyresvigt hos risikopatienter (se pkt. 4.4)

Hud og subkutane væv:

Leukocytoklastisk vaskulitis

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Artralgi, myalgi (i nogle tilfælde forbundet med øgede niveauer af plasma-creatinkinase),

muskelkramper

Metabolisme og ernæring:

Hyperkalæmi

Immunsystemet:

Overfølsomhedsreaktioner, fx angioødem, udslæt, urticaria

Lever og galdeveje:

Hepatitis, abnorm leverfunktion

Pædatriske patienter:

i et randomiseret forsøg med 318 hypertensive børn og unge i aldersgruppen 6

til 16 år sås følgende relaterede bivirkninger i den 3-ugers dobbeltblinde fase: hovedpine (7,9%),

hypotension (2,2%), svimmelhed (1,9%), hoste (0,9%). I den 26-ugers åbne periode i forsøget var de

hyppigst observerede laboratoriemæssige abnormaliteter stigninger i creatinin (6,5%) og øgede CK-

værdier hos 2% af børnene.

4.9

Overdosering

Erfaringerne med behandling af voksne med doser op til 900 mg/dag i 8 uger, viste ingen toksicitet.

De mest sandsynlige tegn på overdosering forventes at være hypotension og takykardi. Der kan også

opstå bradykardipå grund af overdosering. Der foreligger ikke specifikke oplysninger om behandling

af overdosering med Irbesartan BMS. Patienten skal monitoreres tæt, og behandlingen skal være

symptomatisk og understøttende. Foreslåede tiltag omfatter induktion af opkastning og/eller gastrisk

udskylning. Medicinsk kul kan være nyttig til behandling af overdosering. Irbesartan fjernes ikke ved

hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Angiotensin-II antagonister, almindelige

ATC-kode: C09C A04.

Virkningsmekanisme

: Irbesartan er en potent, peroralt aktiv, selektiv angiotensin-II receptor

(type AT

) antagonist. Stoffet antages at blokere alle virkninger af angiotensin-II, som bliver medieret

af AT

receptoren, uafhængigt af angiotensin-II-syntesens kilde eller rute. Den selektive antagonisme

mod angiotensin-II (AT

) receptorerne resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II

niveauerne og i nedsat aldosteron i plasma. Serum-kalium påvirkes ikke nævneværdigt, når irbesartan

administreres alene ved de anbefalede doser. Irbesartan hæmmer ikke ACE (kininase-II), et enzym

som producerer angiotensin-II og også nedbryder bradykinin til inaktive metabolitter. Irbesartan

kræver ingen metabolisk aktivering for at blive aktivt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Klinisk effekt:

Hypertension

Irbesartan sænker blodtrykket med en minimal ændring af hjerteaktionen. Sænkning af blodtrykket er

dosisafhængig ved éngangsdoser med tendens til udjævning ved doser over 300 mg. Doser på

150-300 mg, 1 gang i døgnet, giver en sænkning af det liggende eller siddende blodtryk i

minimumpunktet (d-.vs. 24 timer efter dosering), som i gennemsnit er 8-13/5-8 mm Hg

(systolisk/diastolisk) større end ved placebo-behandling.

Spidsreduktion af blodtrykket opnås 3-6 timer efter administration, og den blodtrykssænkende effekt

holder sig i mindst 24 timer. Efter 24 timer var blodtryksreduktionen 60-70% af den tilsvarende

diastoliske og systoliske spidsrespons ved de anbefalede doser. 150 mg, 1 gang dagligt, gav

minimums- og gennemsnitlig 24 timers respons svarende til samme døgndosis givet 2 gange dagligt.

Irbesartan BMSs blodtrykssænkende effekt er tydelig i løbet af 1-2 uger, og den maksimale effekt

viser sig 4-6 uger efter behandlingsstart. Den antihypertensive virkning opretholdes ved

langtidsbehandling. Efter ophør med behandling ændrer blodtrykket sig gradvist til baseline. Der er

ikke observeret rebound-hypertension.

Den blodtrykssænkende effekt af irbesartan og diuretika af thiazidtypen er additiv. Hos patienter, hvis

blodtryk ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med irbesartan alene, kan irbesartan suppleres med en

lille dosis hydrochlorthiazid (12,5 mg), 1 gang dagligt. Dette resulterer i en yderligere placebo-

korrigeret blodtryksreduktion på 7-10/3-6 mm Hg (systolisk/diastolisk) i gennemsnit.

Virkningen af Irbesartan BMS afhænger ikke af alder eller køn. Ligesom for andre lægemidler, der

påvirker renin-angiotensinsystemet, gælder det, at sorte hypertensionpatienter responderer betydeligt

dårligere på irbesartan monoterapi. Når irbesartan administreres samtidig med en lille dosis

hydrochlorthiazid (fx 12,5 mg daglig) nærmer det antihypertensive respons hos sorte sig det, der

forekommer hos hvide.

Der er ingen klinisk vigtig effekt på serum-urinsyre eller urinsyreudskillelse.

Reduktion af blodtryk med 0,5 mg/kg (lav), 1,5 mg/kg (middel) og 4,5 mg/kg (høj) mål-titrerede doser

af irbesartan evalueredes, over en periode på 3 uger, hos 318 børn og unge eller børn med

hypertension eller i risiko for at udvikle hypertension (diabetes, familiær disposition for hypertension)

i aldersgruppen 6 til 16 år. Efter de 3 uger var den gennemsnitlige reduktion fra baseline i det primære

effektvariabel, dalniveau af systolisk blodtryk (SeSBP), 11,7 mmHg (lav dosis), 9,3 mmHg (middel

dosis), 13,2 mmHg (høj dosis). Der var ingen åbenlyse forskelle mellem disse doser. Den justerede

gennemsnitlige ændring i dalniveau af diastolisk blodtryk i siddende stilling (SeDBP) var som følger:

3,8 mmHg (lav dosis), 3,2 mmHg (middel dosis), 5,6 mmHg (høj dosis). I en efterfølgende 2-ugers

periode, hvor patienterne gen-randomiseredes til aktiv behandling eller placebo, havde de patienter der

fik placebo stigninger på 2,4 og 2,0 mmHg i SeSBP og SeDBP sammenlignet med henholdsvis +0,1

og -0,3 mmHg ændringer hos de patienter der modtog behandling med irbesartan uanset dosis (se

pkt. 4.2).

Hypertensive patienter med type 2 diabetisk nyresygdom

IDNT studiet (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) har vist, at irbesartan nedsætter progression af

nyresygdom hos patienter med kronisk nyre insufficiens og klinisk proteinuri. IDNT var et kontrolleret

dobbelt-blindt morbiditets- og mortalitetsstudie, som sammenlignede Irbesartan BMS, amlodipin og

placebo. Hos 1715 hypertensive patienter med type 2 diabetes, proteinuri ≥ 900 mg/dag og serum-

kreatininværdier i intervallet 1,0-3,0 mg/dl, evalueredes langtidseffekterne (median 2,6 år) ved

Irbesartan BMS med henblik på progression af nyresygdom og total mortalitet. Patienterne blev titreret

fra 75 mg til en vedligeholdelsesdosis på 300 mg Irbesartan BMS, fra 2,5 mg til 10 mg amlodipin eller

placebo i henhold til tolerance. I samtlige af behandlingsgrupperne fik patienterne typisk mellem 2 og

4 antihypertensive lægemidler (f.eks. diuretikum, betablokkere, alfablokkere) l for at opnå en

foruddefineret blodtryksværdi på ≤ 135/85 mmHg eller en 10 mmHg reduktion i systolisk tryk, hvis

baseline var > 160 mmHg. Tres procent (60%) af patienterne i placebogruppen nåede denne

blodtryksværdi, mns tallet var henholdvis 76% og 78% for irbesartan og amlodipin. Irbesartan

reducerede signifikant den relative risiko i det kombinerede primære endepunkt med fordobling af

serum-kreatinin, slutstadium af nyresygdom (ESRD) eller total mortalitet. Ca. 33% af patienterne i

irbesartan gruppen nåede det primære kombinerede nyreendepunkt sammenlignet med henholdsvis

39% og 41% i placebo- og amlodipin-gruppen (20% relativ risikoreduktion versus placebo (p= 0,024)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

og 23% relativ risiko reduktion sammenlignet med amlodipin (p= 0,006). Da de individuelle

komponenter af det primære endepunkt blev analyseret, blev der ikke observeret nogen effekt ved total

mortalitet, mens der sås en positiv tendens i reduktionen i ESRD og en signifikant reduktion i

fordoblingen af serum-kreatinin.

Subgrupper opdelt efter køn, race, alder, varighed af diabetes, baseline-blodtryk, serum-kreatinin, og

udskillelseshastighed af albumin blev undersøgt for behandlingseffekt. I subgrupper bestående af

kvinder og sorte patienter, henholdsvis 32% og 26% af den samlede forsøgspopulation, sås der ingen

evidens for nyrefordel, selvom sikkerhedsintervallerne ikke udelukker det. Der sås forøget hyppighed

af ikke-fatalt MI hos kvinder og en reduceet hyppighed af ikke-fatalt MI hos mænd i irbesartan-

guirppen versus det placebo-baserede regime. Alligevel var der ingen forskel blandt de tre grupper i

den overordnede population, hvad angår det sekundære endepunkt af fatal og ikke-fatal

kardiovaskulær hændelse e. Der sås øget hyppighed af ikke-fatalt MI og slagtilfælde kvinder i det

irbesartan-baserede regime versus det amlodipin-baserede regime, mens frekvensen af

hospitalindlæggelse på grund af hjertefejl blev reduceret i den samlede population. Det er dog ikke

identificeret nogen entydig forklaring for disse fund hos kvinder.

IRMA 2-studiet (Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2

Diabetes Mellitus) viste, at irbesartan 300 mg forsinker progression til klinisk proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var et placebo-kontrolleret dobbelt blindt morbiditets studie med

590 patienter med type 2 diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) og normal nyrefunktion (serum-

kreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos mænd og < 1,1 mg/dl hos kvinder). Studiet undersøgte langtidsvirkningerne

(2 år) af Irbesartan BMS med henblik på progression til klinisk proteinuri (urinalbumin

udskillelsesrate (UAER) > 300 mg/dag, og en stigning i UAER på mindst 30% i forhold til baseline).

Den foruddefinerede blodtryksværdi var ≤ 135/85 mmHg. Yderligere antihypertensive præparater

(eksklusiv ACE-hæmemer, angiotensin II-receptorantagonister og dihydropyridin-calciumblokkere)

blev tilføjet efter behov for at nå blodtryksmålet. De opnåede blodtryk var på samme niveau i alle

behandlingsgrupper. Der var dog færre patienter i irbesartan der fik 300 mg (5,2%) som nåede

endepunktet, klinisk proteinuri, sammenlignet med placebo-gruppen (14,9%) og irbesartan-gruppen

der fik 150 mg (9,7%), hvilket viste en relativ risikoreduktion på 70% versus placebo (p= 0,0004) ved

den højere dosis. Der sås ikke efterfølgende forbedringer i den glomulære filtrationshastighed (GFR)

under behandlingen de første 3 måneder. Forhaling af progression til klinisk proteinuri var tydelig

allerede efter 3 måneder og den varede ved gennemhele 2-års perioden. Regression til normo

albuminuri (< 30 mg/dag) forekom hyppigere i gruppen, der fik Irbesartan BMS 300 mg (34%) end i

placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter o ral administration absorberes irbesartan godt: studier af absolut biotilgængelighed gav værdier

på ca. 60-80%. Samtidig fødeindtagelse har ingen nævneværdig indflydelse på irbesartans

biotilgængelighed. Plasmaproteinbindingen er ca. 96% med ubetydelig binding til cellulære blodkom-

ponenter. Fordelingsvolumenet er 53-93 liter. Efter peroral eller intravenøs administration af

irbesartan, kan 80-85% af den cirkulerende radioaktivitet i plasma tilskrives uomdannet irbesartan.

Irbesartan omdannes i leveren ved konjugering som glucuronid og ved oxidation. Den vigtigste

cirkulerende metabolit er glucuronidet af irbesartan (ca. 6%).

In vitro-

undersøgelser viser, at irbesartan

primært oxideres af cytokrom P450 enzymet CYP2C9. Isoenzym CYP3A4 har kun ubetydelig effekt.

Irbesartan udviser lineær og dosisproportional farmakokinetik i dosisinterval på 10-600 mg. Der blev

observeret en mindre end proportional øgning af oral absorption ved doser over 600 mg (2 gange den

maksimale anbefalede dosis). Årsagen til dette er ukendt. Spidskoncentrationen i plasma opnås

1,5-2 timer efter oral administration. Total body- og nyre-clearance er henholdsvis 157-176 og

3-3,5 ml/min. Den terminale halveringstid for irbesartan er 11-15 timer. Steady-state plasma-

koncentrationen nås i løbet af 3 dage efter påbegyndelse af behandling 1 gang dagligt. Der er set en

begrænset akkumulering af irbesartan (< 20%) i plasma efter gentagne doseringer, en gang dagligt.

Der eri en undersøgelse af kvindelige, hypertensive patienter observeret noget højere plasma-

koncentrationer af irbesartan. Der var dog ingen forskel på halveringstid og akkumulering.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos kvindelige patienter. Irbesartan AUC- og C

-værdier var også

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

noget større hos ældre patienter (≥ 65 år) end hos yngre patienter (18-40 år). Den terminale

halveringstid ændredes dog ikke signifikant. Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Irbesartan og dets metabolitter udskilles gennem både galde og nyrer. Efter enten oral eller intravenøs

administration af

C irbesartan, genfindes ca. 20% radioaktivitet i urinen og resten i afføringen.

Mindre end 2% af dosis udskilles uomdannet i urinen som irbesartan.

Farmakokinetik af irbesartan evalueredes hos 23 hypertensive børn efter administration af enkeltdosis

irbesartan og gentagne doser irbesartan (2 mg/kg) i doser på op til maksimalt 150 mg daglig i 4 uger.

Af de 23 børn var 21 evaluérbare med hensyn til farmakokinetisk sammenligning med voksne (12

børn over 12 år, 9 børn mellem 6 og 12 år). Resultaterne viste, at C

, AUC og clearance var

sammenlignelig med det hos voksne der er blevet behandlet med 150 mg irbesartan daglig. Der sås

begrænset akkumulering af irbesartan (18%) i plasma ved gentagen dosering 1 gang daglig til børn.

Nedsat nyrefunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med nedsat nyrefunktion eller i hæmodialyse. Irbesartan fjernes ikke ved hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med mild/moderat cirrose.

Der er ikke foretaget undersøgelser af patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der var ikke tegn på abnorm systemisk toksicitet eller målorgan-toksicitet ved klinisk relevante doser.

I ikke-kliniske sikkerhedsstudier forårsagede høje doser af irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos rotter og

≥ 100 mg/kg/dag hos marekatte) en reduktion af røde blodlegeme-parametre (erytrocytter,

hæmoglobin, hæmatokrit). Ved meget høje doser (≥ 500 mg/kg/dag) inducerede irbesartan

degenerative ændringer i nyren hos rotter og marekatte (så som interstitiel nefritis, tubulær udvidelse,

basofile tubuli, øget plasmakoncentration af urinstof og kreatinin). Dette betragtes som værende en

sekundær effekt af stoffets hypotensive virkning, som medførte nedsat renal perfusion. Herudover

inducerede irbesartan hyperplasi/hypertrofi af de juxtaglomerulære celler (hos rotte ved

≥ 90 mg/kg/dag, hos marekatte ved ≥ 10 mg/kg/dag). Alle disse ændringer betragtedes som forårsaget

af irbesartans farmakologiske virkning. Ved terapeutiske doser af irbesartan hos mennesker synes

hyperplasi/hypertrofi af de renale juxtaglomerulære celler ikke at have nogen relevans.

Der var ingen tegn på mutagenecitet, clastogenecitet eller karcinogenecitet.

I dyrestudier med irbesartan sås forbigående toksisk effekt (øget nyrebækken kavitation, hydroureter

eller subkutant ødem) hos rottefostre. Denne toksiske effektforsvandt efter fødslen. Hos kaniner sås

der abort eller tidlig resorption ved doser, som forårsagede signifikant maternel toksicitet, inklusive

mortalitet. Der blev ikke observeret teratogen effekt hos hverken rotter eller kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Lactosemonohydrat

Magnesiumstearat

Kolloid silica

Prægelatineret majsstivelse

Poloxamer 188.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Æsker med 14 tabletter: 1 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 28 tabletter: 2 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 tabletter: 4 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 98 tabletter: 7 blisterkort med 14 tabletter i PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 x 1 tabletter; 7 blisterkort med 8 x 1 tablet i hvert perforeret

PVC/PVDC/aluminiumblister med éngangsdoser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/06/375/011-015

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. januar 2007

Dato for seneste genregistrering:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Irbesartan BMS 75 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 75 mg irbesartan.

Hjælpestof: 25,50 mg lactosemonohydrat per tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et hjerte indgraveret på den ene side og nummeret 2871

indgraveret på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Behandling af nyresygdom hos patienter med hypertension og type 2 diabetes mellitus, som del af et

antihypertensivt lægemiddelregime (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Sædvanlig start- og vedligeholdelsesdosering er 150 mg, 1 gang dagligt, med eller uden samtidig

fødeindtagelse. Ved en dosis på 150 mg, 1 gang dagligt, giver Irbesartan BMS generelt en bedre 24-

timers blodtrykskontrol end 75 mg. Dog bør en initialdosis på 75 mg overvejes, specielt til patienter i

hæmodialyse og hos ældre patienter >75 år.

Hos patienter som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på 150 mg, 1 gang daglig, kan dosis af Irbesartan

BMS øges til 300 mg, eller andre antihypertensiva kan tilføjes. Specielt har tillæg af diuretika som

hydrochlorthiazid vist sig at have en additiv virkning med Irbesartan BMS (se pkt. 4.5).

Hos hypertensive type-2 diabetikere bør behandling starte ved 150 mg irbesartan 1 gang dagligt, og

titreres op til 300 mg 1 gang dagligt, som den foretrukne vedligeholdelsesdosering til behandling af

nyresygdom. Dokumentationen for forbedring af nyresygdom ved brug af Irbesartan BMS hos

hypertensive type 2-diabetikere er baseret på studier, hvor irbesartan blev brugt efter behov med tillæg

af andre antihypertensive lægemidler, for at nå det ønskede blodtryk (se pkt. 5.1).

Nyrefunktionsnedsættelse

:

Det er ikke nødvendigt, at dosisjustere patienter med nedsat nyrefunktion.

En lavere startdosis (75 mg) bør overvejes hos patienter i hæmodialyse (se pkt. 4.4).

Leverfunktionsnedsættelse

:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let/moderat

leverfunktionsnedsættelse. Der foreligger ingen klinisk erfaring med patienter med alvorlig

leverfunktionsnedsættelse.

Ældre patienter

:

Selvom initialdosis på 75 mg bør overvejes til patienter >75 år, er det sædvanligvis

ikke nødvendigt at dosisjustere ældre patienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Pædiatriske patienter: Irbesartan bør ikke anvendes til børn og unge p.g.a. utilstrækkelige data for

sikkerhed og virkning (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 6.1).

Graviditet i 2. og 3. trimester (se pkt. 4.4 og 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat intravaskulært volumen

:

Specielt efter første dosis kan derforekomme symptomatisk

hypotension hos patientermed hypovolæmi og/eller hyponatriæmi forårsaget af kraftig diuretisk

behandling, nedsat saltindtag gennem kosten, diarré eller opkastning. Sådanne tilstande skal korrigeres

før administration af Irbesartan BMS.

Renovaskulær hypertension

:

Der er øget risiko for alvorlig hypotension og nyreinsufficiens, hvis

patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose af arterien til deres eneste fungerende nyre,

behandles med lægemidler der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Selvom dette ikke er

dokumenteret for Irbesartan BMS, kan der forventes en lignende effekt med angiotensin-II-

receptorantagonister.

Nyrefunktionsnedsættelse og nyretransplantation

:

Der anbefales periodisk kontrol af serum-kalium- og

serum-kreatinin, hvis Irbesartan BMS anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion. Der foreligger

ingen erfaring vedrørende administration af Irbesartan BMS til nyligt nyretransplanterede patienter.

Hypertensive patienter med type-2 diabetes og nefropati

:

I en undersøgelse med patienter med

fremskreden nyresygdom var effekten af irbesartan på nyrer og kardiovaskulære hændelser ikke den

samme i alle subgrupper. Specielt hos kvinder og patienter, der ikke var af europæisk afstamning, sås

der en mindre effekt (se pkt. 5.1).

Hyperkaliæmi

:

Som med andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan

der opstå hyperkaliæmi under behandling med Irbesartan BMS, specielt i tilfælde af nyrefunktions-

nedsættelse, klinisk proteinuri på grund af diabetisk nyresygdom og/eller hjertefejl. Der anbefales tæt

kontrol af serum-kalium hos patienter, der tilhører en risikogruppe (se pkt. 4.5).

Lithium

:

Kombination af lithium og Irbesartan BMS frarådes (se pkt. 4.5).

Aorta- og mitralklapstenose, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

:

Som ved behandling med andre

vasodilatorer, skal der udvises ekstra forsigtighed hos patienter, der lider af aorta- eller mitralstenose

eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Primær aldosteronisme

:

Patienter med primær aldosteronisme responderer generelt ikke på

antihypertensive lægemidler, der virker gennem hæmning af renin-angiotensinsystemet. Derfor

frarådes brug af Irbesartan BMS.

Generelt

:

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion hovedsageligt afhænger af renin-

angiotensin-aldosteronsystemets aktivitet, (fx patienter med alvorlig hjerteinsufficiens eller

underliggende nyresygdom, inklusive nyrearteriestenose), er behandling med angiotensin-

konverterende enzymhæmmere eller angiotensin-II receptorantagonister, der påvirker dette system,

blevet forbundet med akut hypotension, azotæmi, oliguri og i sjældne tilfælde med akut nyresvigt. Ved

behandling med et antihypertensivt stof kan en voldsom sænkning af blodtrykket hos patienter med

iskæmisk kardiopati eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom medføre myokardieinfarkt eller

slagtilfælde.

Som det også er observeret for angiotensin-konverterende enzymhæmmere er irbesartan og de andre

angiotensin antagonister mindre effektive til at nedsætte blodtrykket hos sorte patienter end hos hvide,

muligvis fordi reninniveauet ofte er lavere hos den sorte, hypertensive befolkning (se pkt. 5.1).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Graviditet: Behandling med Angiotensin II-Receptor-Antagonister (AIIRAer) bør ikke påbegyndes

under graviditet. Patienter, der planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv

behandling hvor sikkerhedsprofilen for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat

behandling med AIIRA skønnes nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRA

seponeres øjeblikkeligt, og hvis det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med sjældne, arvelige problemer med

galactoseintolerans, Lappisk lactasemangel eller glucose-galactosemalabsorption bør ikke anvende

dette lægemiddel.

Pædiatriske patienter

: Irbesartan er undersøgt i pædiatriske populationer i aldersgruppen 6 til 16 år,

men de aktuelle data er ikke tilstrækkelige til at understøtte udvidelse af brug til at omfatte børn, før

der foreligger yderligere data (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diuretika og andre antihypertensive lægemidler

:

Andre antihypertensive lægemidler kan øge

irbesartans hypotensive effekt. På trods af dette er Irbesartan BMS uden risiko blevet administreret

sammen med andre antihypertensive lægemidler som beta-blokkere, langtidsvirkende calcium-

antagonister samt diuretika af thiazidtypen. En forudgående behandling med høje doser diuretika kan

medføre hypovolæmi og risiko for hypotension, når behandlingen med Irbesartan BMS påbegyndes

(se pkt. 4.4).

Kaliumtilskud og kalium-besparende diuretika

:

Erfaringer med brug af andre lægemidler, der

indvirker på renin-angiotensin systemet, viser at samtidig brug af kalium-besparende diuretika,

kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, som kan øge serum-

kaliumniveauet (fx heparin), kan medføre øget serum-kalium. Derfor frarådessamtidig brug med

sådanne lægemidler (se pkt. 4.4).

Lithium

:

Der er rapporteret reversibel øgning af serum-lithiumkoncentrationer og toksicitet ved

samtidig administration af lithium og angiotensin-konverterende enzymhæmmere. Der er hidtil kun

sjældent observeret lignende virkninger med irbesartan. Derfor frarådes denne kombination (se pkt.

4.4). Såfremt samtidig administration skønnes nødvendig, anbefales det at kontrollere serum-

lithiumværdier omhyggeligt.

Nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler

:

Når angiotensin II-antagonister administreres samtidig

med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (fx selektive COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre

(> 3 g/dag) og nonselektive NSAID) kan den antihypertensive virkning svækkes.

Som det er tilfældet med ACE-hæmmere, kan samtidig anvendelse af antiotensin II- antagonister og

NSAID medføre øget risiko for forværring af nyrefunktionen, herunder muligt akut nyresvigt samt

øgning af serum-kalium. Det gælder især hos patienter som i forvejen har dårlig nyrefunktion. Der skal

udvises forsigtighed når denne kombination anvendes, især hos de ældre. Patienterne skal være

tilstrækkelig hydrerede. Der bør overvejes at monitorere nyrefunktionen eftersamtidig behandling er

initieret og periodisk derefter.

Yderligere information om irbesartan interaktioner

:

Irbesartans farmakokinetik er i kliniske forsøg

ikke påvirket af hydrochlorthiazid. Irbesartan metaboliseres hovedsageligt af CYP2C9 og i mindre

udstrækning af glucuronidering. Der er ikke observeret signifikante farmakokinetiske eller

farmakodynamiske interaktioner ved samtidig administrationaf irbesartan og warfarin, et lægemiddel

som metaboliseres af CYP2C9. Effekten af CYP2C9 induktorer, som fx rifampicin, på irbesartans

farmakokinetik er ikke evalueret. Digoxins farmakokinetik blev ikke ændret ved samtidig

administration af irbesartan.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

AIIRAer bør ikke anvendes under graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). Anvendelsen af AIIRAer

er kontraindiceret under graviditetens anden og tredje trimester (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter anvendelse af ACE-hæmmere under

graviditetens første trimester er ikke entydige. Imidlertid kan en lille øget risiko ikke udelukkes. Der

findes ingen kontrollerede epidemiologiske data vedrørende risikoen med Angiotensin II-Receptor-

Antagonister (AIIRAer), men lignende risici kan findes for denne lægemiddelgruppe. Patienter, der

planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv behandling hvor sikkerhedsprofilen

for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat behandling med AIIRA skønnes

nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRAer seponeres øjeblikkeligt, og hvis

det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes.

Det er kendt, at eksponering for behandling med AIIRA under anden og tredje trimester kan inducere

human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, hæmning af kraniets knogledannelse) og

neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkalæmi) (se pkt. 5.3).

Hvis der er givet AIIRAer under graviditetens anden trimester, anbefales ultralydskontrol af

nyrefunktionen og kraniet.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRAer, skal observeres omhyggeligt for hypotension (se pkt. 4.3

og 4.4).

Amning

Da der ikke foreligger oplysninger om anvendelse af Irbesartan BMS under amning, frarådes brugen af

Irbesartan BMS, og andre behandlingsregimer med en mere veletableret sikkerhedsprofil for

anvendelse under amning bør foretrækkes. Dette gælder især ved amning af nyfødte eller for tidligt

fødte børn.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. På baggrund af de farmakodynamiske egenskaber er det dog usandsynligt, at irbesartan vil

påvirke denne evne. Ved bilkørsel eller betjening af maskiner skal der tages hensyn til, at der kan

opstå svimmelhed og træthed under behandling.

4.8

Bivirkninger

I placebokontrollerede forsøg med patienter med hypertension afveg den overordnede forekomst af

bivirkninger med irbesartan (56,2%) ikke fra placebogruppernes (56,5%). Seponering på grund af

kliniske eller laboratoriemæssige bivirkninger var mindre hyppig blandt irbesartanbehandlede

patienter (3,3%) end blandt placebobehandlede (4,5%). Forekomst af bivirkninger var ikke relateret til

dosis (inden for det anbefalede dosisområde), køn, alder, race eller varighed af behandling.

Hos diabetiske, hypertensive patienter med mikroalbuminuri og normal nyrefunktion indberettedes

ortostatisk svimmelhed og ortostatisk hypotension blandt 0,5% af patienterne (dvs ikke almindelig),

men i større grad end med placebo.

Følgende tabel viser bivirkninger indberettet i placebokontrollerede forsøg, hvor 1965 hypertensive

patienter har modtaget irbesartan. Termer mærket med stjerne (*) henviser til bivirkninger, som

yderligere er indberettet hos >2% af diabetiske, hypertensive patienter med kronisk nyreinsufficiens

og udtalt proteinuri og i højere grad end med placebo.

Hyppigheden af uønskede hændelser anført nedenfor defineres i henhold til følgende konventioner:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100, < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100); sjælden

(≥ 1/10.000, < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Undersøgelser:

Meget almindelig: Hyperkalæmi* forekommer hyppigere blandt diabetiske patienter behandlet med

irbesartan end med placebo. Hos diabetiske, hypertensive patienter med

mikroalbuminuri og normal nyrefunktion sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 29,4%

af patienterne i irbesartan 300 mg-gruppen og 22% af patienterne i

placebogruppen. Blandt diabetiske, hypertensive patienter med kronisk

nyreinsufficiens og udtalt proteinuri sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 46,3% af

patienterne i irbesartangruppen og 26,3% af patienterne i placebogruppen.

Almindelig:

Betydelige stigninger i plasma-creatinkinase rapporteredes hyppigt (1,7%) blandt

irbesartanbehandlede patienter. Ingen af disse stigninger var forbundet med

identificérbare kliniske muskelskeletale hændelser.

Der er set fald i hæmoglobin, som ikke var klinisk signifikant, hos 1,7% (dvs

almindelig) af de hypertensive patienter med fremskreden diabetisk nyresygdom

behandlet med irbesartan.

Hjerte:

Ikke almindelig:

Takykardi

Nervesystemet:

Almindelig:

Svimmelhed, ortostatisk svimmelhed*

Luftveje, thorax og mediastinum:

Ualmindelig:

Hoste

Mave-tarmkanalen:

Almindelig:

Kvalme/opkastning

Ualmindelig:

Diarré, dyspepsi/halsbrand

Knogler, led, muskler og bindevæv :

Almindelig:

Smerter i bevægeapparatet*

Vaskulære sygdomme:

Almindelig:

Ortostatisk hypotension*

Ualmindelig:

Rødme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig:

Voldsom træthed

Ualmindelig:

Brystsmerter

Det reproduktive system og mammae:

Ualmindelig:

Seksuel dysfunktion

Følgende yderligere uønskede reaktioner er indberettet efter markedsføring; disse er udledt fra

spontane rapporter, hvorfra forekomst kan ikke bestemmes, og hyppighed af disse uønskede

reaktioner kendes derfor ikke:

Nervesystemet:

Hovedpine

Øre og labyrint:

Tinnitus

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mave-tarmkanalen:

Dysgeusia

Nyrer og urinveje:

Nedsat nyrefunktion, inklusive tilfælde af nyresvigt hos risikopatienter (se pkt. 4.4)

Hud og subkutane væv:

Leukocytoklastisk vaskulitis

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Artralgi, myalgi (i nogle tilfælde forbundet med øgede niveauer af plasma-creatinkinase),

muskelkramper

Metabolisme og ernæring:

Hyperkalæmi

Immunsystemet:

Overfølsomhedsreaktioner, fx angioødem, udslæt, urticaria

Lever og galdeveje:

Hepatitis, abnorm leverfunktion

Pædatriske patienter:

I et randomiseret forsøg med 318 hypertensive børn og unge i aldersgruppen 6

til 16 år sås følgende relaterede bivirkninger i den 3-ugers dobbeltblinde fase: hovedpine (7,9%),

hypotension (2,2%), svimmelhed (1,9%), hoste (0,9%). I den 26-ugers åbne periode i forsøget var de

hyppigst observerede laboratoriemæssige abnormaliteter stigninger i creatinin (6,5%) og øgede CK-

værdier hos 2% af børnene.

4.9

Overdosering

Erfaringerne med behandling af voksne, med doser op til 900 mg/dag i 8 uger, viste ingen toksicitet.

De mest sandsynlige tegn på overdosering forventes at være hypotension og takykardi. Der kan også

opstå bradykardi på grund af overdosering. Der foreligger ikke specifikke oplysninger om behandling

af overdosering med Irbesartan BMS. Patienten skal monitoreres tæt, og behandlingen skal være

symptomatisk og understøttende. Foreslåede tiltag omfatter induktion af opkastning og/eller gastrisk

udskylning. Medicinsk kul kan være nyttig til behandling af overdosering. Irbesartan fjernes ikke ved

hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: angiotensin II-antagonister, almindelige.

ATC-kode: C09C A04.

Virkningsmekanisme

: Irbesartan er en potent, oral aktiv, selektiv angiotensin-II receptor (type AT

antagonist. Stoffet antages at blokere alle virkninger af angiotensin-II, som bliver medieret af

receptoren, uafhængigt af angiotensin-II-syntesens kilde eller rute. Den selektive antagonisme

mod angiotensin-II (AT

) receptorerne resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II

niveauerne og i nedsat aldosteron i plasma. Serum-kalium påvirkes ikke nævneværdigt, når irbesartan

administreres alene ved de anbefalede doser. Irbesartan hæmmer ikke ACE (kininase-II), et enzym

som producerer angiotensin-II og også nedbryder bradykinin til inaktive metabolitter. Irbesartan

kræver ingen metabolisk aktivering for at blive aktivt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Klinisk effekt:

Hypertension

Irbesartan sænker blodtrykket med en minimal ændring af hjerteaktionen. Sænkning af blodtrykket er

dosisafhængig ved éngangsdoser med tendens til udjævning ved doser over 300 mg. Doser på

150-300 mg, 1 gang i døgnet, giver en sænkning af det liggende eller siddende blodtryk i

minimumpunktet (dvs. 24 timer efter dosering) som i gennemsnit er 8-13/5-8 mm Hg

(systolisk/diastolisk) større end ved placebo-behandling.

Spidsreduktion af blodtrykket opnås 3-6 timer efter administration, og den blodtrykssænkende effekt

holder sig i mindst 24 timer. Efter 24 timer var blodtryksreduktionen 60-70% af den tilsvarende

diastoliske og systoliske spidsrespons ved de anbefalede doser. 150 mg, 1 gang dagligt, gav

minimums- og gennemsnitlig 24 timers respons svarende til samme døgndosis givet 2 gange dagligt.

Irbesartan BMSs blodtrykssænkende effekt er tydelig i løbet af 1-2 uger, og den maksimale effekt

viser sig 4-6 uger efter behandlingsstart. Den antihypertensive virkning opretholdes ved

langtidsbehandling. Efter ophør med behandling ændrer blodtrykket sig gradvist til baseline. Der er

ikke observert rebound- hypertension.

Den blodtrykssænkende effekt af irbesartan og diuretika af thiazidtypen er additiv. Hos patienter, hvis

blodtryk ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med irbesartan alene, kan irbesartan suppleres med en

lille dosis hydrochlorthiazid (12,5 mg), 1 gang dagligt. Dette resulterer i en yderligere placebo-

korrigeret blodtryksreduktion på 7-10/3-6 mm Hg (systolisk/diastolisk) i gennemsnit.

Virkningen af Irbesartan BMS afhænger ikke af alder eller køn. Ligesom for andre lægemidler, der

påvirker renin-angiotensinsystemet, gælder det, at sorte hypertensionpatienter responderer betydeligt

dårligere på irbesartanmonoterapi. Når irbesartan administreres samtidig med en lille dosis

hydrochlorthiazid (fx 12,5 mg daglig) nærmer det antihypertensive respons hos sorte sig det, der

forekommer hos hvide.

Der er ingen klinisk vigtig effekt på serum-urinsyre eller urinsyreudskillelse.

Reduktion af blodtryk med 0,5 mg/kg (lav), 1,5 mg/kg (middel) og 4,5 mg/kg (høj) mål-titrerede doser

af irbesartan evalueredes, over en periode på 3 uger, hos 318 børn og unge med hypertension eller med

risiko for at udvikle hypertension (diabetes, familiær disposition for hypertension) i aldersgruppen 6 til

16 år. Efter de 3 uger var den gennemsnitlige reduktion fra baseline i det primære effektvariabel,

dalniveau af systolisk blodtryk (SeSBP), 11,7 mmHg (lav dosis), 9,3 mmHg (middel dosis),

13,2 mmHg (høj dosis). Der var ingen åbenlyse forskelle mellem disse doser. Den justerede

gennemsnitlige ændring i dalniveau af diastolisk blodtryk i siddende stilling (SeDBP) var som følger:

3,8 mmHg (lav dosis), 3,2 mmHg (middel dosis), 5,6 mmHg (høj dosis). I en efterfølgende 2-ugers

periode, hvor patienterne gen-randomiseredes til aktiv behandling eller placebo, havde de patienter der

fik placebo stigninger på 2,4 og 2,0 mmHg i SeSBP og SeDBP sammenlignet med henholdsvis +0,1

og -0,3 mmHg ændringer hos de patienter der modtog behandling med irbesartan uanset dosis (se

pkt. 4.2).

Hypertensive patienter med type 2 diabetisk nyresygdom

IDNT studiet (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) har vist, at irbesartan nedsætter progression af

nyresygdom hos patienter med kronisk nyre insufficiens og klinisk proteinuri. IDNT var et kontrolleret

dobbelt-blindt morbiditets- og mortalitetsstudie, som sammenlignede Irbesartan BMS, amlodipin og

placebo. Hos 1.715 hypertensive patienter med type 2-diabetes, proteinuri ≥ 900 mg/dag og serum-

kreatininværdier i intervallet 1,0-3,0 mg/dl, evalueredes langtidseffekterne (median 2,6 år) ved

Irbesartan BMS med henblik på progression af nyresygdom og totalmortalitet. Patienterne blev titreret

fra 75 mg til en vedligeholdelsesdosis på 300 mg Irbesartan BMS, fra 2,5 mg til 10 mg amlodipin eller

placebo i henhold til tolerance. I samtlige af behandlingsgrupperne fik patienterne typisk mellem 2 og

4 antihypertensive lægemidler (f.eks. diuretikum, betablokkere, alfablokkere)for at opnå en

foruddefineret blodtryksværdi på ≤ 135/85 mmHg eller en 10 mmHg reduktion i systolisk tryk, hvis

baseline var > 160 mmHg. Tres procent (60%) af patienterne i placebogruppen nåede denne

blodtryksværdi, medens tallet var henholdsvis 76% og 78% for irbesartan og amlodipin. Irbesartan

reducerede signifikant den relative risiko i det kombinerede primære endepunkt med fordobling af

serum-kreatinin, slutstadium af nyresygdom (ESRD) eller totalmortalitet. Ca. 33% af patienterne i

irbesartan gruppen nåede det primære kombinerede nyreendepunkt sammenlignet med henholdsvis

39% og 41% i placebo- og amlodipin-gruppen (20% relativ risikoreduktion versus placebo (p= 0,024)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

og 23% relativ risiko reduktion sammenlignet med amlodipin (p= 0,006). Da de individuelle

komponenter af det primære endepunkt blev analyseret, blev der ikke observeret nogen effekt ved total

mortalitet, mens der sås en positiv tendens i reduktionen i ESRD og en signifikant reduktion i

fordoblingen af serum-kreatinin.

Subgrupperopdelt efter køn, race, alder, varighed af diabetes, baseline-blodtryk, serum-kreatinin, og

udskillelseshastighed af albumin blev undersøgt for behandlingseffekt. I subgrupper bestående af

kvinder og sorte patienter, henholdsvis 32% og 26% af den samlede forsøgspopulation, sås der ingen

evidens for nyrefordel, selvom sikkerhedsintervallerne ikke udelukker det. Der sås forøget hyppighed

af ikke-fatalt MI hos kvinder og en reduceret hyppighed af ikke-faltalt MI hos mænd i irbesartan-

gruppen versus det placebo-baserede regime. Alligevel var der ingen foskel blandt de tre grupper i den

overordnede population, hvad angår det sekundære endepunkt af fatal og ikke-fatal kardiovaskulær

hændelse. Der sås øget hyppighed af ikke fatalt MI og slagtilfælde hos kvinder i det irbesartan-

baserede regime versus det amlodipin-baserede regime, mens frekvensen af hospitalindlæggelse på

grund af hjertefejl blev reduceret i den samlede population. Der er dog ikke identificeret nogen entydig

forklaring for disse fund hos kvinder.

IRMA 2-studiet (Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2

Diabetes Mellitus) viste, at irbesartan 300 mg forsinker progression til klinisk proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var et placebo-kontrolleret dobbeltblindt morbiditetsstudie med

590 patienter med type 2-diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) og normal nyrefunktion (serum-

kreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos mænd og < 1,1 mg/dl hos kvinder). Studiet undersøgte langtidsvirkningerne

(2 år) af Irbesartan BMS med henblik på progression til klinisk proteinuri (urinalbumin

udskillelsesrate (UAER) > 300 mg/dag, og en stigning i UAER på mindst 30% i forhold til baseline).

Den foruddefinerede blodtryksværdi var ≤ 135/85 mmHg. Yderligere antihypertensive præparater

(eksklusiv ACE-hæmmere, angiotensin II-receptor antagonister og dihydropyridin-calciumblokkere)

blev tilføjet efter behov for at nå blodtryksmålet. De opnåede blodtryk var på samme niveau i alle

behandlingsgrupper. Der var dog færre patienter i irbesartan-gruppen der fik 300 mg (5,2%) som

nåede endepunktet, klinisk proteinuri, sammenlignet med placebo-gruppen (14,9%) og irbesartan-

gruppen der fik 150 mg (9,7%), hvilket viste en relativ risikoreduktion på 70% versus placebo

(p= 0,0004) ved den højere dosis. Der sås ikke efterfølgende forbedringer i den

glomulærefiltrationshastighed (GFR) under behandlingen de første 3 måneder. Forhaling af

progression til klinisk proteinuri var tydelig allerede efter 3 måneder og den varede ved gennem hele

2-års perioden. Regression til normo albuminuri (< 30 mg/dag) forekom hyppigere i gruppen, der fik

Irbesartan BMS 300 mg (34%) end i placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral administration absorberes irbesartan godt: studier af absolut biotilgængelighed gav værdier

på ca. 60-80%. Samtidig fødeindtagelse har ingen nævneværdig indflydelse på irbesartans

biotilgængelighed. Plasmaproteinbindingen er ca. 96% med ubetydelig binding til cellulære blodkom-

ponenter. Fordelingsvolumenet er 53-93 liter. Efter oral eller intravenøs administration af

irbesartan, kan 80-85% af den cirkulerende radioaktivitet i plasma tilskrives uomdannet irbesartan.

Irbesartan omdannes i leveren ved konjugering som glucuronid og ved oxidation. Den vigtigste

cirkulerende metabolit er glucuronidet af irbesartan (ca. 6%).

In vitro-

undersøgelser viser, at irbesartan

primært oxideres af cytokrom P450 enzymet CYP2C9. Isoenzym CYP3A4 har kun ubetydelig effekt.

Irbesartan udviser lineær og dosisproportional farmakokinetik i dosisinterval på 10-600 mg. Der blev

observeret en mindre end proportional øgning af oral absorption ved doser over 600 mg (2 gange den

maksimale anbefalede dosis). Årsagen til dette er ukendt. Spidskoncentrationen i plasma opnås

1,5-2 timer efter oral administration. Total body- og nyre-clearance er henholdsvis 157-176 og

3-3,5 ml/min. Den terminale halveringstid for irbesartan er 11-15 timer. Steady-state

plasmakoncentrationen nås i løbet af 3 dage efter påbegyndelse af behandling 1 gang dagligt. Der er

set en begrænset akkumulering af irbesartan (< 20%) i plasma efter gentagne doseringer, en gang

dagligt. Der er i en undersøgelse af kvindelige, hypertensive patienter observeret noget højere

plasmakoncentrationer af irbesartan. Der var dog ingen forskel på halveringstid og akkumulering.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos kvindelige patienter. Irbesartan AUC- og C

-værdier var også

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

noget større hos ældre patienter (≥ 65 år) end hos yngre patienter (18-40 år). Den terminale

halveringstid ændredes dog ikke signifikant. Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Irbesartan og dets metabolitter udskilles gennem både galde og nyrer. Efter enten oral eller intravenøs

administration af

C irbesartan, genfindes ca. 20% radioaktivitet i urinen og resten i afføringen.

Mindre end 2% af dosis udskilles uomdannet i urinen som irbesartan.

Farmakokinetik af irbesartan evalueredes hos 23 hypertensive børn efter administration af enkeltdosis

irbesartan og gentagne doser irbesartan (2 mg/kg) i doser på op til maksimalt 150 mg dagligt i 4 uger.

Af de 23 børn var 21 evaluérbare med hensyn til farmakokinetisk sammenligning med voksne (12

børn over 12 år, 9 børn mellem 6 og 12 år). Resultaterne viste, at C

, AUC og clearance var

sammenlignelig med det hos voksne der er blevet behandlet med 150 mg irbesartan daglig. Der sås en

begrænset akkumulering af irbesartan (18%) i plasma ved gentagen dosering 1 gang dagligt til børn.

Nedsat nyrefunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med nedsat nyrefunktion eller i hæmodialyse. Irbesartan fjernes ikke ved hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med mild/moderat cirrhose.

Der er ikke foretaget undersøgelser af patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der var ikke tegn på abnorm systemisk toksicitet eller målorgan-toksicitet ved klinisk relevante doser.

I ikke-kliniske sikkerhedsstudier forårsagede høje doser af irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos rotter og

≥ 100 mg/kg/dag hos marekatte) en reduktion af røde blodlegeme-parametre (erytrocytter,

hæmoglobin, hæmatokrit). Ved meget høje doser (≥ 500 mg/kg/dag) inducerede irbesartan

degenerative ændringer i nyren hos rotter og marekatte (så som interstitiel nefritis, tubulær udvidelse,

basofile tubuli, øget plasmakoncentration af urinstof og kreatinin). Dette betragtes som værende en

sekundær effekt af stoffets hypotensive virkning, som medførte nedsat renal perfusion. Herudover

inducerede irbesartan hyperplasi/hypertrofi af de juxtaglomerulære celler (hos rotte ved

≥ 90 mg/kg/dag, hos marekatte ved ≥ 10 mg/kg/dag). Alle disse ændringer betragtedes som forårsaget

af irbesartans farmakologiske virkning. Ved terapeutiske doser af irbesartan hos mennesker synes

hyperplasi/hypertrofi af de renale juxtaglomerulære celler ikke at have nogen relevans.

Der var ingen tegn på mutagenecitet, clastogenecitet eller karcinogenecitet.

I Dyrestudier med irbesartan sås forbigående toksisk effekt (øget nyrebækken kavitation, hydroureter

eller subkutant ødem) hos rottefostre. Denne toksiske effektforsvandt efter fødslen. Hos kaniner sås

der abort eller tidlig resorption ved doser som forårsagede signifikant maternel toksicitet, inklusive

mortalitet. Der blev ikke observeret teratogen effekt hos hverken rotter eller kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Hypromellose

Silikondioxid

Magnesiumstearat.

Filmovertræk:

Lactosemonohydrat

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol 3000

Carnaubavoks.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Æsker med 14 filmovertrukne tabletter: 1 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 28 filmovertrukne tabletter: 2 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 filmovertrukne tabletter: 4 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 84 filmovertrukne tabletter: 6 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 98 filmovertrukne tabletter: 7 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 x 1 filmovertrukne tabletter; 7 blisterkort med 8 x 1 filmovertrukken tablet i hvert

perforeret PVC/PVDC/aluminiumblister med éngangsdoser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/06/375/016-021

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. januar 2007

Dato for seneste genregistrering:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Irbesartan BMS 150 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 150 mg irbesartan.

Hjælpestof: 51,00 mg lactosemonohydrat per tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et hjerte indgraveret på den ene side og nummeret 2872

indgraveret på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Behandling af nyresygdom hos patienter med hypertension og type 2 diabetes mellitus, som del af et

antihypertensivt lægemiddelregime (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Sædvanlig start- og vedligeholdelsesdosering er 150 mg, 1 gang dagligt, med eller uden samtidig

fødeindtagelse. Ved en dosis på 150 mg, 1 gang dagligt, giver Irbesartan BMS generelt en bedre 24-

timers blodtrykskontrol end 75 mg. Dog bør en initialdosis på 75 mg overvejes, specielt til patienter i

hæmodialyse og hos ældre patienter >75 år.

Hos patienter som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på 150 mg, 1 gang daglig, kan dosis af Irbesartan

BMS øges til 300 mg, eller andre antihypertensiva kan tilføjes. Specielt har tillæg af diuretika som

hydrochlorthiazid vist sig at have en additiv virkning med Irbesartan BMS (se pkt. 4.5).

Hos hypertensive type-2 diabetikere bør behandling starte ved 150 mg irbesartan 1 gang dagligt, og

titreres op til 300 mg 1 gang dagligt, som den foretrukne vedligeholdelsesdosering til behandling af

nyresygdom. Dokumentationen for forbedring af nyresygdom ved brug af Irbesartan BMS hos

hypertensive type 2-diabetikere er baseret på studier, hvor irbesartan blev brugt efter behov med tillæg

af andre antihypertensive lægemidler, for at nå det ønskede blodtryk (se pkt. 5.1).

Nyrefunktionsnedsættelse

:

Det er ikke nødvendigt, at dosisjustere patienter med nedsat nyrefunktion.

En lavere startdosis (75 mg) bør overvejes hos patienter i hæmodialyse (se pkt. 4.4).

Leverfunktionsnedsættelse

:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let/moderat

leverfunktionsnedsættelse. Der foreligger ingen klinisk erfaring med patienter med alvorlig

leverfunktionsnedsættelse.

Ældre patienter

:

Selvom initialdosis på 75 mg bør overvejes til patienter >75 år, er det sædvanligvis

ikke nødvendigt at dosisjustere ældre patienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Pædiatriske patienter: Irbesartan bør ikke anvendes til børn og unge p.g.a. utilstrækkelige data for

sikkerhed og virkning (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 6.1).

Graviditet i 2. og 3. trimester (se pkt. 4.4 og 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat intravaskulært volumen

:

Specielt efter første dosis kan derforekomme symptomatisk

hypotension hos patientermed hypovolæmi og/eller hyponatriæmi forårsaget af kraftig diuretisk

behandling, nedsat saltindtag gennem kosten, diarré eller opkastning. Sådanne tilstande skal korrigeres

før administration af Irbesartan BMS.

Renovaskulær hypertension

:

Der er øget risiko for alvorlig hypotension og nyreinsufficiens, hvis

patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose af arterien til deres eneste fungerende nyre,

behandles med lægemidler der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Selvom dette ikke er

dokumenteret for Irbesartan BMS, kan der forventes en lignende effekt med angiotensin-II-

receptorantagonister.

Nyrefunktionsnedsættelse og nyretransplantation

:

Der anbefales periodisk kontrol af serum-kalium- og

serum-kreatinin, hvis Irbesartan BMS anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion. Der foreligger

ingen erfaring vedrørende administration af Irbesartan BMS til nyligt nyretransplanterede patienter.

Hypertensive patienter med type-2 diabetes og nefropati

:

I en undersøgelse med patienter med

fremskreden nyresygdom var effekten af irbesartan på nyrer og kardiovaskulære hændelser ikke den

samme i alle subgrupper. Specielt hos kvinder og patienter, der ikke var af europæisk afstamning, sås

der en mindre effekt (se pkt. 5.1).

Hyperkaliæmi

:

Som med andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan

der opstå hyperkaliæmi under behandling med Irbesartan BMS, specielt i tilfælde af nyrefunktions-

nedsættelse, klinisk proteinuri på grund af diabetisk nyresygdom og/eller hjertefejl. Der anbefales tæt

kontrol af serum-kalium hos patienter, der tilhører en risikogruppe (se pkt. 4.5).

Lithium

:

Kombination af lithium og Irbesartan BMS frarådes (se pkt. 4.5).

Aorta- og mitralklapstenose, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

:

Som ved behandling med andre

vasodilatorer, skal der udvises ekstra forsigtighed hos patienter, der lider af aorta- eller mitralstenose

eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Primær aldosteronisme

:

Patienter med primær aldosteronisme responderer generelt ikke på

antihypertensive lægemidler, der virker gennem hæmning af renin-angiotensinsystemet. Derfor

frarådes brug af Irbesartan BMS.

Generelt

:

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion hovedsageligt afhænger af renin-

angiotensin-aldosteronsystemets aktivitet, (fx patienter med alvorlig hjerteinsufficiens eller

underliggende nyresygdom, inklusive nyrearteriestenose), er behandling med angiotensin-

konverterende enzymhæmmere eller angiotensin-II receptorantagonister, der påvirker dette system,

blevet forbundet med akut hypotension, azotæmi, oliguri og i sjældne tilfælde med akut nyresvigt. Ved

behandling med et antihypertensivt stof kan en voldsom sænkning af blodtrykket hos patienter med

iskæmisk kardiopati eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom medføre myokardieinfarkt eller

slagtilfælde.

Som det også er observeret for angiotensin-konverterende enzymhæmmere er irbesartan og de andre

angiotensin antagonister mindre effektive til at nedsætte blodtrykket hos sorte patienter end hos hvide,

muligvis fordi reninniveauet ofte er lavere hos den sorte, hypertensive befolkning (se pkt. 5.1).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Graviditet: Behandling med Angiotensin II-Receptor-Antagonister (AIIRAer) bør ikke påbegyndes

under graviditet. Patienter, der planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv

behandling hvor sikkerhedsprofilen for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat

behandling med AIIRA skønnes nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRA

seponeres øjeblikkeligt, og hvis det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med sjældne, arvelige problemer med

galactoseintolerans, Lappisk lactasemangel eller glucose-galactosemalabsorption bør ikke anvende

dette lægemiddel.

Pædiatriske patienter

: Irbesartan er undersøgt i pædiatriske populationer i aldersgruppen 6 til 16 år,

men de aktuelle data er ikke tilstrækkelige til at understøtte udvidelse af brug til at omfatte børn, før

der foreligger yderligere data (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diuretika og andre antihypertensive lægemidler

:

Andre antihypertensive lægemidler kan øge

irbesartans hypotensive effekt. På trods af dette er Irbesartan BMS uden risiko blevet administreret

sammen med andre antihypertensive lægemidler som beta-blokkere, langtidsvirkende calcium-

antagonister samt diuretika af thiazidtypen. En forudgående behandling med høje doser diuretika kan

medføre hypovolæmi og risiko for hypotension, når behandlingen med Irbesartan BMS påbegyndes

(se pkt. 4.4).

Kaliumtilskud og kalium-besparende diuretika

:

Erfaringer med brug af andre lægemidler, der

indvirker på renin-angiotensin systemet, viser at samtidig brug af kalium-besparende diuretika,

kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, som kan øge serum-

kaliumniveauet (fx heparin), kan medføre øget serum-kalium. Derfor frarådessamtidig brug med

sådanne lægemidler (se pkt. 4.4).

Lithium

:

Der er rapporteret reversibel øgning af serum-lithiumkoncentrationer og toksicitet ved

samtidig administration af lithium og angiotensin-konverterende enzymhæmmere. Der er hidtil kun

sjældent observeret lignende virkninger med irbesartan. Derfor frarådes denne kombination (se pkt.

4.4). Såfremt samtidig administration skønnes nødvendig, anbefales det at kontrollere serum-

lithiumværdier omhyggeligt.

Nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler

:

Når angiotensin II-antagonister administreres samtidig

med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (fx selektive COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre

(> 3 g/dag) og nonselektive NSAID) kan den antihypertensive virkning svækkes.

Som det er tilfældet med ACE-hæmmere, kan samtidig anvendelse af antiotensin II- antagonister og

NSAID medføre øget risiko for forværring af nyrefunktionen, herunder muligt akut nyresvigt samt

øgning af serum-kalium. Det gælder især hos patienter som i forvejen har dårlig nyrefunktion. Der skal

udvises forsigtighed når denne kombination anvendes, især hos de ældre. Patienterne skal være

tilstrækkelig hydrerede. Der bør overvejes at monitorere nyrefunktionen eftersamtidig behandling er

initieret og periodisk derefter.

Yderligere information om irbesartan interaktioner

:

Irbesartans farmakokinetik er i kliniske forsøg

ikke påvirket af hydrochlorthiazid. Irbesartan metaboliseres hovedsageligt af CYP2C9 og i mindre

udstrækning af glucuronidering. Der er ikke observeret signifikante farmakokinetiske eller

farmakodynamiske interaktioner ved samtidig administrationaf irbesartan og warfarin, et lægemiddel

som metaboliseres af CYP2C9. Effekten af CYP2C9 induktorer, som fx rifampicin, på irbesartans

farmakokinetik er ikke evalueret. Digoxins farmakokinetik blev ikke ændret ved samtidig

administration af irbesartan.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

AIIRAer bør ikke anvendes under graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). Anvendelsen af AIIRAer

er kontraindiceret under graviditetens anden og tredje trimester (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter anvendelse af ACE-hæmmere under

graviditetens første trimester er ikke entydige. Imidlertid kan en lille øget risiko ikke udelukkes. Der

findes ingen kontrollerede epidemiologiske data vedrørende risikoen med Angiotensin II-Receptor-

Antagonister (AIIRAer), men lignende risici kan findes for denne lægemiddelgruppe. Patienter, der

planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv behandling hvor sikkerhedsprofilen

for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat behandling med AIIRA skønnes

nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRAer seponeres øjeblikkeligt, og hvis

det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes.

Det er kendt, at eksponering for behandling med AIIRA under anden og tredje trimester kan inducere

human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, hæmning af kraniets knogledannelse) og

neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkalæmi) (se pkt. 5.3).

Hvis der er givet AIIRAer under graviditetens anden trimester, anbefales ultralydskontrol af

nyrefunktionen og kraniet.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRAer, skal observeres omhyggeligt for hypotension (se pkt. 4.3

og 4.4).

Amning

Da der ikke foreligger oplysninger om anvendelse af Irbesartan BMS under amning, frarådes brugen af

Irbesartan BMS, og andre behandlingsregimer med en mere veletableret sikkerhedsprofil for

anvendelse under amning bør foretrækkes. Dette gælder især ved amning af nyfødte eller for tidligt

fødte børn.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. På baggrund af de farmakodynamiske egenskaber er det dog usandsynligt, at irbesartan vil

påvirke denne evne. Ved bilkørsel eller betjening af maskiner skal der tages hensyn til, at der kan

opstå svimmelhed og træthed under behandling.

4.8

Bivirkninger

I placebokontrollerede forsøg med patienter med hypertension afveg den overordnede forekomst af

bivirkninger med irbesartan (56,2%) ikke fra placebogruppernes (56,5%). Seponering på grund af

kliniske eller laboratoriemæssige bivirkninger var mindre hyppig blandt irbesartanbehandlede

patienter (3,3%) end blandt placebobehandlede (4,5%). Forekomst af bivirkninger var ikke relateret til

dosis (inden for det anbefalede dosisområde), køn, alder, race eller varighed af behandling.

Hos diabetiske, hypertensive patienter med mikroalbuminuri og normal nyrefunktion indberettedes

ortostatisk svimmelhed og ortostatisk hypotension blandt 0,5% af patienterne (dvs ikke almindelig),

men i større grad end med placebo.

Følgende tabel viser bivirkninger indberettet i placebokontrollerede forsøg, hvor 1965 hypertensive

patienter har modtaget irbesartan. Termer mærket med stjerne (*) henviser til bivirkninger, som

yderligere er indberettet hos >2% af diabetiske, hypertensive patienter med kronisk nyreinsufficiens

og udtalt proteinuri og i højere grad end med placebo.

Hyppigheden af uønskede hændelser anført nedenfor defineres i henhold til følgende konventioner:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100, < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100); sjælden

(≥ 1/10.000, < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Undersøgelser:

Meget almindelig: Hyperkalæmi* forekommer hyppigere blandt diabetiske patienter behandlet med

irbesartan end med placebo. Hos diabetiske, hypertensive patienter med

mikroalbuminuri og normal nyrefunktion sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 29,4%

af patienterne i irbesartan 300 mg-gruppen og 22% af patienterne i

placebogruppen. Blandt diabetiske, hypertensive patienter med kronisk

nyreinsufficiens og udtalt proteinuri sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 46,3% af

patienterne i irbesartangruppen og 26,3% af patienterne i placebogruppen.

Almindelig:

Betydelige stigninger i plasma-creatinkinase rapporteredes hyppigt (1,7%) blandt

irbesartanbehandlede patienter. Ingen af disse stigninger var forbundet med

identificérbare kliniske muskelskeletale hændelser.

Der er set fald i hæmoglobin, som ikke var klinisk signifikant, hos 1,7% (dvs

almindelig) af de hypertensive patienter med fremskreden diabetisk nyresygdom

behandlet med irbesartan.

Hjerte:

Ikke almindelig:

Takykardi

Nervesystemet:

Almindelig:

Svimmelhed, ortostatisk svimmelhed*

Luftveje, thorax og mediastinum:

Ualmindelig:

Hoste

Mave-tarmkanalen:

Almindelig:

Kvalme/opkastning

Ualmindelig:

Diarré, dyspepsi/halsbrand

Knogler, led, muskler og bindevæv :

Almindelig:

Smerter i bevægeapparatet*

Vaskulære sygdomme:

Almindelig:

Ortostatisk hypotension*

Ualmindelig:

Rødme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig:

Voldsom træthed

Ualmindelig:

Brystsmerter

Det reproduktive system og mammae:

Ualmindelig:

Seksuel dysfunktion

Følgende yderligere uønskede reaktioner er indberettet efter markedsføring; disse er udledt fra

spontane rapporter, hvorfra forekomst kan ikke bestemmes, og hyppighed af disse uønskede

reaktioner kendes derfor ikke:

Nervesystemet:

Hovedpine

Øre og labyrint:

Tinnitus

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mave-tarmkanalen:

Dysgeusia

Nyrer og urinveje:

Nedsat nyrefunktion, inklusive tilfælde af nyresvigt hos risikopatienter (se pkt. 4.4)

Hud og subkutane væv:

Leukocytoklastisk vaskulitis

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Artralgi, myalgi (i nogle tilfælde forbundet med øgede niveauer af plasma-creatinkinase),

muskelkramper

Metabolisme og ernæring:

Hyperkalæmi

Immunsystemet:

Overfølsomhedsreaktioner, fx angioødem, udslæt, urticaria

Lever og galdeveje:

Hepatitis, abnorm leverfunktion

Pædatriske patienter:

I et randomiseret forsøg med 318 hypertensive børn og unge i aldersgruppen 6

til 16 år sås følgende relaterede bivirkninger i den 3-ugers dobbeltblinde fase: hovedpine (7,9%),

hypotension (2,2%), svimmelhed (1,9%), hoste (0,9%). I den 26-ugers åbne periode i forsøget var de

hyppigst observerede laboratoriemæssige abnormaliteter stigninger i creatinin (6,5%) og øgede CK-

værdier hos 2% af børnene.

4.9

Overdosering

Erfaringerne med behandling af voksne, med doser op til 900 mg/dag i 8 uger, viste ingen toksicitet.

De mest sandsynlige tegn på overdosering forventes at være hypotension og takykardi. Der kan også

opstå bradykardi på grund af overdosering. Der foreligger ikke specifikke oplysninger om behandling

af overdosering med Irbesartan BMS. Patienten skal monitoreres tæt, og behandlingen skal være

symptomatisk og understøttende. Foreslåede tiltag omfatter induktion af opkastning og/eller gastrisk

udskylning. Medicinsk kul kan være nyttig til behandling af overdosering. Irbesartan fjernes ikke ved

hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: angiotensin II-antagonister, almindelige.

ATC-kode: C09C A04.

Virkningsmekanisme

: Irbesartan er en potent, oral aktiv, selektiv angiotensin-II receptor (type AT

antagonist. Stoffet antages at blokere alle virkninger af angiotensin-II, som bliver medieret af

receptoren, uafhængigt af angiotensin-II-syntesens kilde eller rute. Den selektive antagonisme

mod angiotensin-II (AT

) receptorerne resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II

niveauerne og i nedsat aldosteron i plasma. Serum-kalium påvirkes ikke nævneværdigt, når irbesartan

administreres alene ved de anbefalede doser. Irbesartan hæmmer ikke ACE (kininase-II), et enzym

som producerer angiotensin-II og også nedbryder bradykinin til inaktive metabolitter. Irbesartan

kræver ingen metabolisk aktivering for at blive aktivt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Klinisk effekt:

Hypertension

Irbesartan sænker blodtrykket med en minimal ændring af hjerteaktionen. Sænkning af blodtrykket er

dosisafhængig ved éngangsdoser med tendens til udjævning ved doser over 300 mg. Doser på

150-300 mg, 1 gang i døgnet, giver en sænkning af det liggende eller siddende blodtryk i

minimumpunktet (dvs. 24 timer efter dosering) som i gennemsnit er 8-13/5-8 mm Hg

(systolisk/diastolisk) større end ved placebo-behandling.

Spidsreduktion af blodtrykket opnås 3-6 timer efter administration, og den blodtrykssænkende effekt

holder sig i mindst 24 timer. Efter 24 timer var blodtryksreduktionen 60-70% af den tilsvarende

diastoliske og systoliske spidsrespons ved de anbefalede doser. 150 mg, 1 gang dagligt, gav

minimums- og gennemsnitlig 24 timers respons svarende til samme døgndosis givet 2 gange dagligt.

Irbesartan BMSs blodtrykssænkende effekt er tydelig i løbet af 1-2 uger, og den maksimale effekt

viser sig 4-6 uger efter behandlingsstart. Den antihypertensive virkning opretholdes ved

langtidsbehandling. Efter ophør med behandling ændrer blodtrykket sig gradvist til baseline. Der er

ikke observert rebound- hypertension.

Den blodtrykssænkende effekt af irbesartan og diuretika af thiazidtypen er additiv. Hos patienter, hvis

blodtryk ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med irbesartan alene, kan irbesartan suppleres med en

lille dosis hydrochlorthiazid (12,5 mg), 1 gang dagligt. Dette resulterer i en yderligere placebo-

korrigeret blodtryksreduktion på 7-10/3-6 mm Hg (systolisk/diastolisk) i gennemsnit.

Virkningen af Irbesartan BMS afhænger ikke af alder eller køn. Ligesom for andre lægemidler, der

påvirker renin-angiotensinsystemet, gælder det, at sorte hypertensionpatienter responderer betydeligt

dårligere på irbesartanmonoterapi. Når irbesartan administreres samtidig med en lille dosis

hydrochlorthiazid (fx 12,5 mg daglig) nærmer det antihypertensive respons hos sorte sig det, der

forekommer hos hvide.

Der er ingen klinisk vigtig effekt på serum-urinsyre eller urinsyreudskillelse.

Reduktion af blodtryk med 0,5 mg/kg (lav), 1,5 mg/kg (middel) og 4,5 mg/kg (høj) mål-titrerede doser

af irbesartan evalueredes, over en periode på 3 uger, hos 318 børn og unge med hypertension eller med

risiko for at udvikle hypertension (diabetes, familiær disposition for hypertension) i aldersgruppen 6 til

16 år. Efter de 3 uger var den gennemsnitlige reduktion fra baseline i det primære effektvariabel,

dalniveau af systolisk blodtryk (SeSBP), 11,7 mmHg (lav dosis), 9,3 mmHg (middel dosis),

13,2 mmHg (høj dosis). Der var ingen åbenlyse forskelle mellem disse doser. Den justerede

gennemsnitlige ændring i dalniveau af diastolisk blodtryk i siddende stilling (SeDBP) var som følger:

3,8 mmHg (lav dosis), 3,2 mmHg (middel dosis), 5,6 mmHg (høj dosis). I en efterfølgende 2-ugers

periode, hvor patienterne gen-randomiseredes til aktiv behandling eller placebo, havde de patienter der

fik placebo stigninger på 2,4 og 2,0 mmHg i SeSBP og SeDBP sammenlignet med henholdsvis +0,1

og -0,3 mmHg ændringer hos de patienter der modtog behandling med irbesartan uanset dosis (se

pkt. 4.2).

Hypertensive patienter med type 2 diabetisk nyresygdom

IDNT studiet (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) har vist, at irbesartan nedsætter progression af

nyresygdom hos patienter med kronisk nyre insufficiens og klinisk proteinuri. IDNT var et kontrolleret

dobbelt-blindt morbiditets- og mortalitetsstudie, som sammenlignede Irbesartan BMS, amlodipin og

placebo. Hos 1.715 hypertensive patienter med type 2-diabetes, proteinuri ≥ 900 mg/dag og serum-

kreatininværdier i intervallet 1,0-3,0 mg/dl, evalueredes langtidseffekterne (median 2,6 år) ved

Irbesartan BMS med henblik på progression af nyresygdom og totalmortalitet. Patienterne blev titreret

fra 75 mg til en vedligeholdelsesdosis på 300 mg Irbesartan BMS, fra 2,5 mg til 10 mg amlodipin eller

placebo i henhold til tolerance. I samtlige af behandlingsgrupperne fik patienterne typisk mellem 2 og

4 antihypertensive lægemidler (f.eks. diuretikum, betablokkere, alfablokkere)for at opnå en

foruddefineret blodtryksværdi på ≤ 135/85 mmHg eller en 10 mmHg reduktion i systolisk tryk, hvis

baseline var > 160 mmHg. Tres procent (60%) af patienterne i placebogruppen nåede denne

blodtryksværdi, medens tallet var henholdsvis 76% og 78% for irbesartan og amlodipin. Irbesartan

reducerede signifikant den relative risiko i det kombinerede primære endepunkt med fordobling af

serum-kreatinin, slutstadium af nyresygdom (ESRD) eller totalmortalitet. Ca. 33% af patienterne i

irbesartan gruppen nåede det primære kombinerede nyreendepunkt sammenlignet med henholdsvis

39% og 41% i placebo- og amlodipin-gruppen (20% relativ risikoreduktion versus placebo (p= 0,024)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

og 23% relativ risiko reduktion sammenlignet med amlodipin (p= 0,006). Da de individuelle

komponenter af det primære endepunkt blev analyseret, blev der ikke observeret nogen effekt ved total

mortalitet, mens der sås en positiv tendens i reduktionen i ESRD og en signifikant reduktion i

fordoblingen af serum-kreatinin.

Subgrupperopdelt efter køn, race, alder, varighed af diabetes, baseline-blodtryk, serum-kreatinin, og

udskillelseshastighed af albumin blev undersøgt for behandlingseffekt. I subgrupper bestående af

kvinder og sorte patienter, henholdsvis 32% og 26% af den samlede forsøgspopulation, sås der ingen

evidens for nyrefordel, selvom sikkerhedsintervallerne ikke udelukker det. Der sås forøget hyppighed

af ikke-fatalt MI hos kvinder og en reduceret hyppighed af ikke-faltalt MI hos mænd i irbesartan-

gruppen versus det placebo-baserede regime. Alligevel var der ingen foskel blandt de tre grupper i den

overordnede population, hvad angår det sekundære endepunkt af fatal og ikke-fatal kardiovaskulær

hændelse. Der sås øget hyppighed af ikke fatalt MI og slagtilfælde hos kvinder i det irbesartan-

baserede regime versus det amlodipin-baserede regime, mens frekvensen af hospitalindlæggelse på

grund af hjertefejl blev reduceret i den samlede population. Der er dog ikke identificeret nogen entydig

forklaring for disse fund hos kvinder.

IRMA 2-studiet (Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2

Diabetes Mellitus) viste, at irbesartan 300 mg forsinker progression til klinisk proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var et placebo-kontrolleret dobbeltblindt morbiditetsstudie med

590 patienter med type 2-diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) og normal nyrefunktion (serum-

kreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos mænd og < 1,1 mg/dl hos kvinder). Studiet undersøgte langtidsvirkningerne

(2 år) af Irbesartan BMS med henblik på progression til klinisk proteinuri (urinalbumin

udskillelsesrate (UAER) > 300 mg/dag, og en stigning i UAER på mindst 30% i forhold til baseline).

Den foruddefinerede blodtryksværdi var ≤ 135/85 mmHg. Yderligere antihypertensive præparater

(eksklusiv ACE-hæmmere, angiotensin II-receptor antagonister og dihydropyridin-calciumblokkere)

blev tilføjet efter behov for at nå blodtryksmålet. De opnåede blodtryk var på samme niveau i alle

behandlingsgrupper. Der var dog færre patienter i irbesartan-gruppen der fik 300 mg (5,2%) som

nåede endepunktet, klinisk proteinuri, sammenlignet med placebo-gruppen (14,9%) og irbesartan-

gruppen der fik 150 mg (9,7%), hvilket viste en relativ risikoreduktion på 70% versus placebo

(p= 0,0004) ved den højere dosis. Der sås ikke efterfølgende forbedringer i den

glomulærefiltrationshastighed (GFR) under behandlingen de første 3 måneder. Forhaling af

progression til klinisk proteinuri var tydelig allerede efter 3 måneder og den varede ved gennem hele

2-års perioden. Regression til normo albuminuri (< 30 mg/dag) forekom hyppigere i gruppen, der fik

Irbesartan BMS 300 mg (34%) end i placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral administration absorberes irbesartan godt: studier af absolut biotilgængelighed gav værdier

på ca. 60-80%. Samtidig fødeindtagelse har ingen nævneværdig indflydelse på irbesartans

biotilgængelighed. Plasmaproteinbindingen er ca. 96% med ubetydelig binding til cellulære blodkom-

ponenter. Fordelingsvolumenet er 53-93 liter. Efter oral eller intravenøs administration af

irbesartan, kan 80-85% af den cirkulerende radioaktivitet i plasma tilskrives uomdannet irbesartan.

Irbesartan omdannes i leveren ved konjugering som glucuronid og ved oxidation. Den vigtigste

cirkulerende metabolit er glucuronidet af irbesartan (ca. 6%).

In vitro-

undersøgelser viser, at irbesartan

primært oxideres af cytokrom P450 enzymet CYP2C9. Isoenzym CYP3A4 har kun ubetydelig effekt.

Irbesartan udviser lineær og dosisproportional farmakokinetik i dosisinterval på 10-600 mg. Der blev

observeret en mindre end proportional øgning af oral absorption ved doser over 600 mg (2 gange den

maksimale anbefalede dosis). Årsagen til dette er ukendt. Spidskoncentrationen i plasma opnås

1,5-2 timer efter oral administration. Total body- og nyre-clearance er henholdsvis 157-176 og

3-3,5 ml/min. Den terminale halveringstid for irbesartan er 11-15 timer. Steady-state

plasmakoncentrationen nås i løbet af 3 dage efter påbegyndelse af behandling 1 gang dagligt. Der er

set en begrænset akkumulering af irbesartan (< 20%) i plasma efter gentagne doseringer, en gang

dagligt. Der er i en undersøgelse af kvindelige, hypertensive patienter observeret noget højere

plasmakoncentrationer af irbesartan. Der var dog ingen forskel på halveringstid og akkumulering.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos kvindelige patienter. Irbesartan AUC- og C

-værdier var også

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

noget større hos ældre patienter (≥ 65 år) end hos yngre patienter (18-40 år). Den terminale

halveringstid ændredes dog ikke signifikant. Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Irbesartan og dets metabolitter udskilles gennem både galde og nyrer. Efter enten oral eller intravenøs

administration af

C irbesartan, genfindes ca. 20% radioaktivitet i urinen og resten i afføringen.

Mindre end 2% af dosis udskilles uomdannet i urinen som irbesartan.

Farmakokinetik af irbesartan evalueredes hos 23 hypertensive børn efter administration af enkeltdosis

irbesartan og gentagne doser irbesartan (2 mg/kg) i doser på op til maksimalt 150 mg dagligt i 4 uger.

Af de 23 børn var 21 evaluérbare med hensyn til farmakokinetisk sammenligning med voksne (12

børn over 12 år, 9 børn mellem 6 og 12 år). Resultaterne viste, at C

, AUC og clearance var

sammenlignelig med det hos voksne der er blevet behandlet med 150 mg irbesartan daglig. Der sås en

begrænset akkumulering af irbesartan (18%) i plasma ved gentagen dosering 1 gang dagligt til børn.

Nedsat nyrefunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med nedsat nyrefunktion eller i hæmodialyse. Irbesartan fjernes ikke ved hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med mild/moderat cirrhose.

Der er ikke foretaget undersøgelser af patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der var ikke tegn på abnorm systemisk toksicitet eller målorgan-toksicitet ved klinisk relevante doser.

I ikke-kliniske sikkerhedsstudier forårsagede høje doser af irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos rotter og

≥ 100 mg/kg/dag hos marekatte) en reduktion af røde blodlegeme-parametre (erytrocytter,

hæmoglobin, hæmatokrit). Ved meget høje doser (≥ 500 mg/kg/dag) inducerede irbesartan

degenerative ændringer i nyren hos rotter og marekatte (så som interstitiel nefritis, tubulær udvidelse,

basofile tubuli, øget plasmakoncentration af urinstof og kreatinin). Dette betragtes som værende en

sekundær effekt af stoffets hypotensive virkning, som medførte nedsat renal perfusion. Herudover

inducerede irbesartan hyperplasi/hypertrofi af de juxtaglomerulære celler (hos rotte ved

≥ 90 mg/kg/dag, hos marekatte ved ≥ 10 mg/kg/dag). Alle disse ændringer betragtedes som forårsaget

af irbesartans farmakologiske virkning. Ved terapeutiske doser af irbesartan hos mennesker synes

hyperplasi/hypertrofi af de renale juxtaglomerulære celler ikke at have nogen relevans.

Der var ingen tegn på mutagenecitet, clastogenecitet eller karcinogenecitet.

I Dyrestudier med irbesartan sås forbigående toksisk effekt (øget nyrebækken kavitation, hydroureter

eller subkutant ødem) hos rottefostre. Denne toksiske effektforsvandt efter fødslen. Hos kaniner sås

der abort eller tidlig resorption ved doser som forårsagede signifikant maternel toksicitet, inklusive

mortalitet. Der blev ikke observeret teratogen effekt hos hverken rotter eller kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Hypromellose

Silikondioxid

Magnesiumstearat.

Filmovertræk:

Lactosemonohydrat

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol 3000

Carnaubavoks.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Æsker med 14 filmovertrukne tabletter: 1 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 28 filmovertrukne tabletter: 2 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 filmovertrukne tabletter: 4 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 84 filmovertrukne tabletter: 6 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 98 filmovertrukne tabletter: 7 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 x 1 filmovertrukne tabletter; 7 blisterkort med 8 x 1 filmovertrukken tablet i hvert

perforeret PVC/PVDC/aluminiumblister med éngangsdoser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/06/375/022-027

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. januar 2007

Dato for seneste genregistrering:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Irbesartan BMS 300 mg filmovertrukne tabletter.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder 300 mg irbesartan.

Hjælpestof: 102,00 mg lactosemonohydrat per tablet.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Hvide til mathvide, bikonvekse og ovale med et hjerte indgraveret på den ene side og nummeret 2873

indgraveret på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling af essentiel hypertension.

Behandling af nyresygdom hos patienter med hypertension og type 2 diabetes mellitus, som del af et

antihypertensivt lægemiddelregime (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Sædvanlig start- og vedligeholdelsesdosering er 150 mg, 1 gang dagligt, med eller uden samtidig

fødeindtagelse. Ved en dosis på 150 mg, 1 gang dagligt, giver Irbesartan BMS generelt en bedre 24-

timers blodtrykskontrol end 75 mg. Dog bør en initialdosis på 75 mg overvejes, specielt til patienter i

hæmodialyse og hos ældre patienter >75 år.

Hos patienter som ikke er tilstrækkeligt kontrolleret på 150 mg, 1 gang daglig, kan dosis af Irbesartan

BMS øges til 300 mg, eller andre antihypertensiva kan tilføjes. Specielt har tillæg af diuretika som

hydrochlorthiazid vist sig at have en additiv virkning med Irbesartan BMS (se pkt. 4.5).

Hos hypertensive type-2 diabetikere bør behandling starte ved 150 mg irbesartan 1 gang dagligt, og

titreres op til 300 mg 1 gang dagligt, som den foretrukne vedligeholdelsesdosering til behandling af

nyresygdom. Dokumentationen for forbedring af nyresygdom ved brug af Irbesartan BMS hos

hypertensive type 2-diabetikere er baseret på studier, hvor irbesartan blev brugt efter behov med tillæg

af andre antihypertensive lægemidler, for at nå det ønskede blodtryk (se pkt. 5.1).

Nyrefunktionsnedsættelse

:

Det er ikke nødvendigt, at dosisjustere patienter med nedsat nyrefunktion.

En lavere startdosis (75 mg) bør overvejes hos patienter i hæmodialyse (se pkt. 4.4).

Leverfunktionsnedsættelse

:

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let/moderat

leverfunktionsnedsættelse. Der foreligger ingen klinisk erfaring med patienter med alvorlig

leverfunktionsnedsættelse.

Ældre patienter

:

Selvom initialdosis på 75 mg bør overvejes til patienter >75 år, er det sædvanligvis

ikke nødvendigt at dosisjustere ældre patienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Pædiatriske patienter: Irbesartan bør ikke anvendes til børn og unge p.g.a. utilstrækkelige data for

sikkerhed og virkning (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2).

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne (se pkt. 6.1).

Graviditet i 2. og 3. trimester (se pkt. 4.4 og 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Nedsat intravaskulært volumen

:

Specielt efter første dosis kan derforekomme symptomatisk

hypotension hos patientermed hypovolæmi og/eller hyponatriæmi forårsaget af kraftig diuretisk

behandling, nedsat saltindtag gennem kosten, diarré eller opkastning. Sådanne tilstande skal korrigeres

før administration af Irbesartan BMS.

Renovaskulær hypertension

:

Der er øget risiko for alvorlig hypotension og nyreinsufficiens, hvis

patienter med bilateral nyrearteriestenose eller stenose af arterien til deres eneste fungerende nyre,

behandles med lægemidler der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet. Selvom dette ikke er

dokumenteret for Irbesartan BMS, kan der forventes en lignende effekt med angiotensin-II-

receptorantagonister.

Nyrefunktionsnedsættelse og nyretransplantation

:

Der anbefales periodisk kontrol af serum-kalium- og

serum-kreatinin, hvis Irbesartan BMS anvendes til patienter med nedsat nyrefunktion. Der foreligger

ingen erfaring vedrørende administration af Irbesartan BMS til nyligt nyretransplanterede patienter.

Hypertensive patienter med type-2 diabetes og nefropati

:

I en undersøgelse med patienter med

fremskreden nyresygdom var effekten af irbesartan på nyrer og kardiovaskulære hændelser ikke den

samme i alle subgrupper. Specielt hos kvinder og patienter, der ikke var af europæisk afstamning, sås

der en mindre effekt (se pkt. 5.1).

Hyperkaliæmi

:

Som med andre lægemidler, der påvirker renin-angiotensin-aldosteronsystemet, kan

der opstå hyperkaliæmi under behandling med Irbesartan BMS, specielt i tilfælde af nyrefunktions-

nedsættelse, klinisk proteinuri på grund af diabetisk nyresygdom og/eller hjertefejl. Der anbefales tæt

kontrol af serum-kalium hos patienter, der tilhører en risikogruppe (se pkt. 4.5).

Lithium

:

Kombination af lithium og Irbesartan BMS frarådes (se pkt. 4.5).

Aorta- og mitralklapstenose, obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati

:

Som ved behandling med andre

vasodilatorer, skal der udvises ekstra forsigtighed hos patienter, der lider af aorta- eller mitralstenose

eller obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati.

Primær aldosteronisme

:

Patienter med primær aldosteronisme responderer generelt ikke på

antihypertensive lægemidler, der virker gennem hæmning af renin-angiotensinsystemet. Derfor

frarådes brug af Irbesartan BMS.

Generelt

:

Hos patienter, hvis vaskulære tonus og nyrefunktion hovedsageligt afhænger af renin-

angiotensin-aldosteronsystemets aktivitet, (fx patienter med alvorlig hjerteinsufficiens eller

underliggende nyresygdom, inklusive nyrearteriestenose), er behandling med angiotensin-

konverterende enzymhæmmere eller angiotensin-II receptorantagonister, der påvirker dette system,

blevet forbundet med akut hypotension, azotæmi, oliguri og i sjældne tilfælde med akut nyresvigt. Ved

behandling med et antihypertensivt stof kan en voldsom sænkning af blodtrykket hos patienter med

iskæmisk kardiopati eller iskæmisk kardiovaskulær sygdom medføre myokardieinfarkt eller

slagtilfælde.

Som det også er observeret for angiotensin-konverterende enzymhæmmere er irbesartan og de andre

angiotensin antagonister mindre effektive til at nedsætte blodtrykket hos sorte patienter end hos hvide,

muligvis fordi reninniveauet ofte er lavere hos den sorte, hypertensive befolkning (se pkt. 5.1).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Graviditet: Behandling med Angiotensin II-Receptor-Antagonister (AIIRAer) bør ikke påbegyndes

under graviditet. Patienter, der planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv

behandling hvor sikkerhedsprofilen for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat

behandling med AIIRA skønnes nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRA

seponeres øjeblikkeligt, og hvis det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes (se

pkt. 4.3 og 4.6).

Lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med sjældne, arvelige problemer med

galactoseintolerans, Lappisk lactasemangel eller glucose-galactosemalabsorption bør ikke anvende

dette lægemiddel.

Pædiatriske patienter

: Irbesartan er undersøgt i pædiatriske populationer i aldersgruppen 6 til 16 år,

men de aktuelle data er ikke tilstrækkelige til at understøtte udvidelse af brug til at omfatte børn, før

der foreligger yderligere data (se pkt. 4.8, 5.1 og 5.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Diuretika og andre antihypertensive lægemidler

:

Andre antihypertensive lægemidler kan øge

irbesartans hypotensive effekt. På trods af dette er Irbesartan BMS uden risiko blevet administreret

sammen med andre antihypertensive lægemidler som beta-blokkere, langtidsvirkende calcium-

antagonister samt diuretika af thiazidtypen. En forudgående behandling med høje doser diuretika kan

medføre hypovolæmi og risiko for hypotension, når behandlingen med Irbesartan BMS påbegyndes

(se pkt. 4.4).

Kaliumtilskud og kalium-besparende diuretika

:

Erfaringer med brug af andre lægemidler, der

indvirker på renin-angiotensin systemet, viser at samtidig brug af kalium-besparende diuretika,

kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre lægemidler, som kan øge serum-

kaliumniveauet (fx heparin), kan medføre øget serum-kalium. Derfor frarådessamtidig brug med

sådanne lægemidler (se pkt. 4.4).

Lithium

:

Der er rapporteret reversibel øgning af serum-lithiumkoncentrationer og toksicitet ved

samtidig administration af lithium og angiotensin-konverterende enzymhæmmere. Der er hidtil kun

sjældent observeret lignende virkninger med irbesartan. Derfor frarådes denne kombination (se pkt.

4.4). Såfremt samtidig administration skønnes nødvendig, anbefales det at kontrollere serum-

lithiumværdier omhyggeligt.

Nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler

:

Når angiotensin II-antagonister administreres samtidig

med nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler (fx selektive COX-2 hæmmere, acetylsalicylsyre

(> 3 g/dag) og nonselektive NSAID) kan den antihypertensive virkning svækkes.

Som det er tilfældet med ACE-hæmmere, kan samtidig anvendelse af antiotensin II- antagonister og

NSAID medføre øget risiko for forværring af nyrefunktionen, herunder muligt akut nyresvigt samt

øgning af serum-kalium. Det gælder især hos patienter som i forvejen har dårlig nyrefunktion. Der skal

udvises forsigtighed når denne kombination anvendes, især hos de ældre. Patienterne skal være

tilstrækkelig hydrerede. Der bør overvejes at monitorere nyrefunktionen eftersamtidig behandling er

initieret og periodisk derefter.

Yderligere information om irbesartan interaktioner

:

Irbesartans farmakokinetik er i kliniske forsøg

ikke påvirket af hydrochlorthiazid. Irbesartan metaboliseres hovedsageligt af CYP2C9 og i mindre

udstrækning af glucuronidering. Der er ikke observeret signifikante farmakokinetiske eller

farmakodynamiske interaktioner ved samtidig administrationaf irbesartan og warfarin, et lægemiddel

som metaboliseres af CYP2C9. Effekten af CYP2C9 induktorer, som fx rifampicin, på irbesartans

farmakokinetik er ikke evalueret. Digoxins farmakokinetik blev ikke ændret ved samtidig

administration af irbesartan.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

4.6

Graviditet og amning

Graviditet:

AIIRAer bør ikke anvendes under graviditetens første trimester (se pkt. 4.4). Anvendelsen af AIIRAer

er kontraindiceret under graviditetens anden og tredje trimester (se pkt. 4.3 og 4.4).

Epidemiologiske data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter anvendelse af ACE-hæmmere under

graviditetens første trimester er ikke entydige. Imidlertid kan en lille øget risiko ikke udelukkes. Der

findes ingen kontrollerede epidemiologiske data vedrørende risikoen med Angiotensin II-Receptor-

Antagonister (AIIRAer), men lignende risici kan findes for denne lægemiddelgruppe. Patienter, der

planlægger at blive gravide, bør ændre til anden antihypertensiv behandling hvor sikkerhedsprofilen

for anvendelse under graviditet er veletableret, medmindre fortsat behandling med AIIRA skønnes

nødvendig. Ved konstateret graviditet, bør behandling med AIIRAer seponeres øjeblikkeligt, og hvis

det skønnes hensigtsmæssigt bør anden behandling iværksættes.

Det er kendt, at eksponering for behandling med AIIRA under anden og tredje trimester kan inducere

human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnios, hæmning af kraniets knogledannelse) og

neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkalæmi) (se pkt. 5.3).

Hvis der er givet AIIRAer under graviditetens anden trimester, anbefales ultralydskontrol af

nyrefunktionen og kraniet.

Spædbørn, hvis mødre har taget AIIRAer, skal observeres omhyggeligt for hypotension (se pkt. 4.3

og 4.4).

Amning

Da der ikke foreligger oplysninger om anvendelse af Irbesartan BMS under amning, frarådes brugen af

Irbesartan BMS, og andre behandlingsregimer med en mere veletableret sikkerhedsprofil for

anvendelse under amning bør foretrækkes. Dette gælder især ved amning af nyfødte eller for tidligt

fødte børn.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. På baggrund af de farmakodynamiske egenskaber er det dog usandsynligt, at irbesartan vil

påvirke denne evne. Ved bilkørsel eller betjening af maskiner skal der tages hensyn til, at der kan

opstå svimmelhed og træthed under behandling.

4.8

Bivirkninger

I placebokontrollerede forsøg med patienter med hypertension afveg den overordnede forekomst af

bivirkninger med irbesartan (56,2%) ikke fra placebogruppernes (56,5%). Seponering på grund af

kliniske eller laboratoriemæssige bivirkninger var mindre hyppig blandt irbesartanbehandlede

patienter (3,3%) end blandt placebobehandlede (4,5%). Forekomst af bivirkninger var ikke relateret til

dosis (inden for det anbefalede dosisområde), køn, alder, race eller varighed af behandling.

Hos diabetiske, hypertensive patienter med mikroalbuminuri og normal nyrefunktion indberettedes

ortostatisk svimmelhed og ortostatisk hypotension blandt 0,5% af patienterne (dvs ikke almindelig),

men i større grad end med placebo.

Følgende tabel viser bivirkninger indberettet i placebokontrollerede forsøg, hvor 1965 hypertensive

patienter har modtaget irbesartan. Termer mærket med stjerne (*) henviser til bivirkninger, som

yderligere er indberettet hos >2% af diabetiske, hypertensive patienter med kronisk nyreinsufficiens

og udtalt proteinuri og i højere grad end med placebo.

Hyppigheden af uønskede hændelser anført nedenfor defineres i henhold til følgende konventioner:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100, < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000, < 1/100); sjælden

(≥ 1/10.000, < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger skal anføres først.

Undersøgelser:

Meget almindelig: Hyperkalæmi* forekommer hyppigere blandt diabetiske patienter behandlet med

irbesartan end med placebo. Hos diabetiske, hypertensive patienter med

mikroalbuminuri og normal nyrefunktion sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 29,4%

af patienterne i irbesartan 300 mg-gruppen og 22% af patienterne i

placebogruppen. Blandt diabetiske, hypertensive patienter med kronisk

nyreinsufficiens og udtalt proteinuri sås hyperkalæmi (≥5,5 mEq/l) hos 46,3% af

patienterne i irbesartangruppen og 26,3% af patienterne i placebogruppen.

Almindelig:

Betydelige stigninger i plasma-creatinkinase rapporteredes hyppigt (1,7%) blandt

irbesartanbehandlede patienter. Ingen af disse stigninger var forbundet med

identificérbare kliniske muskelskeletale hændelser.

Der er set fald i hæmoglobin, som ikke var klinisk signifikant, hos 1,7% (dvs

almindelig) af de hypertensive patienter med fremskreden diabetisk nyresygdom

behandlet med irbesartan.

Hjerte:

Ikke almindelig:

Takykardi

Nervesystemet:

Almindelig:

Svimmelhed, ortostatisk svimmelhed*

Luftveje, thorax og mediastinum:

Ualmindelig:

Hoste

Mave-tarmkanalen:

Almindelig:

Kvalme/opkastning

Ualmindelig:

Diarré, dyspepsi/halsbrand

Knogler, led, muskler og bindevæv :

Almindelig:

Smerter i bevægeapparatet*

Vaskulære sygdomme:

Almindelig:

Ortostatisk hypotension*

Ualmindelig:

Rødme

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet:

Almindelig:

Voldsom træthed

Ualmindelig:

Brystsmerter

Det reproduktive system og mammae:

Ualmindelig:

Seksuel dysfunktion

Følgende yderligere uønskede reaktioner er indberettet efter markedsføring; disse er udledt fra

spontane rapporter, hvorfra forekomst kan ikke bestemmes, og hyppighed af disse uønskede

reaktioner kendes derfor ikke:

Nervesystemet:

Hovedpine

Øre og labyrint:

Tinnitus

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Mave-tarmkanalen:

Dysgeusia

Nyrer og urinveje:

Nedsat nyrefunktion, inklusive tilfælde af nyresvigt hos risikopatienter (se pkt. 4.4)

Hud og subkutane væv:

Leukocytoklastisk vaskulitis

Knogler, led, muskler og bindevæv:

Artralgi, myalgi (i nogle tilfælde forbundet med øgede niveauer af plasma-creatinkinase),

muskelkramper

Metabolisme og ernæring:

Hyperkalæmi

Immunsystemet:

Overfølsomhedsreaktioner, fx angioødem, udslæt, urticaria

Lever og galdeveje:

Hepatitis, abnorm leverfunktion

Pædatriske patienter:

I et randomiseret forsøg med 318 hypertensive børn og unge i aldersgruppen 6

til 16 år sås følgende relaterede bivirkninger i den 3-ugers dobbeltblinde fase: hovedpine (7,9%),

hypotension (2,2%), svimmelhed (1,9%), hoste (0,9%). I den 26-ugers åbne periode i forsøget var de

hyppigst observerede laboratoriemæssige abnormaliteter stigninger i creatinin (6,5%) og øgede CK-

værdier hos 2% af børnene.

4.9

Overdosering

Erfaringerne med behandling af voksne, med doser op til 900 mg/dag i 8 uger, viste ingen toksicitet.

De mest sandsynlige tegn på overdosering forventes at være hypotension og takykardi. Der kan også

opstå bradykardi på grund af overdosering. Der foreligger ikke specifikke oplysninger om behandling

af overdosering med Irbesartan BMS. Patienten skal monitoreres tæt, og behandlingen skal være

symptomatisk og understøttende. Foreslåede tiltag omfatter induktion af opkastning og/eller gastrisk

udskylning. Medicinsk kul kan være nyttig til behandling af overdosering. Irbesartan fjernes ikke ved

hæmodialyse.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: angiotensin II-antagonister, almindelige.

ATC-kode: C09C A04.

Virkningsmekanisme

: Irbesartan er en potent, oral aktiv, selektiv angiotensin-II receptor (type AT

antagonist. Stoffet antages at blokere alle virkninger af angiotensin-II, som bliver medieret af

receptoren, uafhængigt af angiotensin-II-syntesens kilde eller rute. Den selektive antagonisme

mod angiotensin-II (AT

) receptorerne resulterer i en forhøjelse af plasma-renin- og angiotensin-II

niveauerne og i nedsat aldosteron i plasma. Serum-kalium påvirkes ikke nævneværdigt, når irbesartan

administreres alene ved de anbefalede doser. Irbesartan hæmmer ikke ACE (kininase-II), et enzym

som producerer angiotensin-II og også nedbryder bradykinin til inaktive metabolitter. Irbesartan

kræver ingen metabolisk aktivering for at blive aktivt.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Klinisk effekt:

Hypertension

Irbesartan sænker blodtrykket med en minimal ændring af hjerteaktionen. Sænkning af blodtrykket er

dosisafhængig ved éngangsdoser med tendens til udjævning ved doser over 300 mg. Doser på

150-300 mg, 1 gang i døgnet, giver en sænkning af det liggende eller siddende blodtryk i

minimumpunktet (dvs. 24 timer efter dosering) som i gennemsnit er 8-13/5-8 mm Hg

(systolisk/diastolisk) større end ved placebo-behandling.

Spidsreduktion af blodtrykket opnås 3-6 timer efter administration, og den blodtrykssænkende effekt

holder sig i mindst 24 timer. Efter 24 timer var blodtryksreduktionen 60-70% af den tilsvarende

diastoliske og systoliske spidsrespons ved de anbefalede doser. 150 mg, 1 gang dagligt, gav

minimums- og gennemsnitlig 24 timers respons svarende til samme døgndosis givet 2 gange dagligt.

Irbesartan BMSs blodtrykssænkende effekt er tydelig i løbet af 1-2 uger, og den maksimale effekt

viser sig 4-6 uger efter behandlingsstart. Den antihypertensive virkning opretholdes ved

langtidsbehandling. Efter ophør med behandling ændrer blodtrykket sig gradvist til baseline. Der er

ikke observert rebound- hypertension.

Den blodtrykssænkende effekt af irbesartan og diuretika af thiazidtypen er additiv. Hos patienter, hvis

blodtryk ikke kan kontrolleres tilfredsstillende med irbesartan alene, kan irbesartan suppleres med en

lille dosis hydrochlorthiazid (12,5 mg), 1 gang dagligt. Dette resulterer i en yderligere placebo-

korrigeret blodtryksreduktion på 7-10/3-6 mm Hg (systolisk/diastolisk) i gennemsnit.

Virkningen af Irbesartan BMS afhænger ikke af alder eller køn. Ligesom for andre lægemidler, der

påvirker renin-angiotensinsystemet, gælder det, at sorte hypertensionpatienter responderer betydeligt

dårligere på irbesartanmonoterapi. Når irbesartan administreres samtidig med en lille dosis

hydrochlorthiazid (fx 12,5 mg daglig) nærmer det antihypertensive respons hos sorte sig det, der

forekommer hos hvide.

Der er ingen klinisk vigtig effekt på serum-urinsyre eller urinsyreudskillelse.

Reduktion af blodtryk med 0,5 mg/kg (lav), 1,5 mg/kg (middel) og 4,5 mg/kg (høj) mål-titrerede doser

af irbesartan evalueredes, over en periode på 3 uger, hos 318 børn og unge med hypertension eller med

risiko for at udvikle hypertension (diabetes, familiær disposition for hypertension) i aldersgruppen 6 til

16 år. Efter de 3 uger var den gennemsnitlige reduktion fra baseline i det primære effektvariabel,

dalniveau af systolisk blodtryk (SeSBP), 11,7 mmHg (lav dosis), 9,3 mmHg (middel dosis),

13,2 mmHg (høj dosis). Der var ingen åbenlyse forskelle mellem disse doser. Den justerede

gennemsnitlige ændring i dalniveau af diastolisk blodtryk i siddende stilling (SeDBP) var som følger:

3,8 mmHg (lav dosis), 3,2 mmHg (middel dosis), 5,6 mmHg (høj dosis). I en efterfølgende 2-ugers

periode, hvor patienterne gen-randomiseredes til aktiv behandling eller placebo, havde de patienter der

fik placebo stigninger på 2,4 og 2,0 mmHg i SeSBP og SeDBP sammenlignet med henholdsvis +0,1

og -0,3 mmHg ændringer hos de patienter der modtog behandling med irbesartan uanset dosis (se

pkt. 4.2).

Hypertensive patienter med type 2 diabetisk nyresygdom

IDNT studiet (Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial) har vist, at irbesartan nedsætter progression af

nyresygdom hos patienter med kronisk nyre insufficiens og klinisk proteinuri. IDNT var et kontrolleret

dobbelt-blindt morbiditets- og mortalitetsstudie, som sammenlignede Irbesartan BMS, amlodipin og

placebo. Hos 1.715 hypertensive patienter med type 2-diabetes, proteinuri ≥ 900 mg/dag og serum-

kreatininværdier i intervallet 1,0-3,0 mg/dl, evalueredes langtidseffekterne (median 2,6 år) ved

Irbesartan BMS med henblik på progression af nyresygdom og totalmortalitet. Patienterne blev titreret

fra 75 mg til en vedligeholdelsesdosis på 300 mg Irbesartan BMS, fra 2,5 mg til 10 mg amlodipin eller

placebo i henhold til tolerance. I samtlige af behandlingsgrupperne fik patienterne typisk mellem 2 og

4 antihypertensive lægemidler (f.eks. diuretikum, betablokkere, alfablokkere)for at opnå en

foruddefineret blodtryksværdi på ≤ 135/85 mmHg eller en 10 mmHg reduktion i systolisk tryk, hvis

baseline var > 160 mmHg. Tres procent (60%) af patienterne i placebogruppen nåede denne

blodtryksværdi, medens tallet var henholdsvis 76% og 78% for irbesartan og amlodipin. Irbesartan

reducerede signifikant den relative risiko i det kombinerede primære endepunkt med fordobling af

serum-kreatinin, slutstadium af nyresygdom (ESRD) eller totalmortalitet. Ca. 33% af patienterne i

irbesartan gruppen nåede det primære kombinerede nyreendepunkt sammenlignet med henholdsvis

39% og 41% i placebo- og amlodipin-gruppen (20% relativ risikoreduktion versus placebo (p= 0,024)

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

og 23% relativ risiko reduktion sammenlignet med amlodipin (p= 0,006). Da de individuelle

komponenter af det primære endepunkt blev analyseret, blev der ikke observeret nogen effekt ved total

mortalitet, mens der sås en positiv tendens i reduktionen i ESRD og en signifikant reduktion i

fordoblingen af serum-kreatinin.

Subgrupperopdelt efter køn, race, alder, varighed af diabetes, baseline-blodtryk, serum-kreatinin, og

udskillelseshastighed af albumin blev undersøgt for behandlingseffekt. I subgrupper bestående af

kvinder og sorte patienter, henholdsvis 32% og 26% af den samlede forsøgspopulation, sås der ingen

evidens for nyrefordel, selvom sikkerhedsintervallerne ikke udelukker det. Der sås forøget hyppighed

af ikke-fatalt MI hos kvinder og en reduceret hyppighed af ikke-faltalt MI hos mænd i irbesartan-

gruppen versus det placebo-baserede regime. Alligevel var der ingen foskel blandt de tre grupper i den

overordnede population, hvad angår det sekundære endepunkt af fatal og ikke-fatal kardiovaskulær

hændelse. Der sås øget hyppighed af ikke fatalt MI og slagtilfælde hos kvinder i det irbesartan-

baserede regime versus det amlodipin-baserede regime, mens frekvensen af hospitalindlæggelse på

grund af hjertefejl blev reduceret i den samlede population. Der er dog ikke identificeret nogen entydig

forklaring for disse fund hos kvinder.

IRMA 2-studiet (Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients with type 2

Diabetes Mellitus) viste, at irbesartan 300 mg forsinker progression til klinisk proteinuri hos patienter

med mikroalbuminuri. IRMA 2 var et placebo-kontrolleret dobbeltblindt morbiditetsstudie med

590 patienter med type 2-diabetes, mikroalbuminuri (30-300 mg/dag) og normal nyrefunktion (serum-

kreatinin ≤ 1,5 mg/dl hos mænd og < 1,1 mg/dl hos kvinder). Studiet undersøgte langtidsvirkningerne

(2 år) af Irbesartan BMS med henblik på progression til klinisk proteinuri (urinalbumin

udskillelsesrate (UAER) > 300 mg/dag, og en stigning i UAER på mindst 30% i forhold til baseline).

Den foruddefinerede blodtryksværdi var ≤ 135/85 mmHg. Yderligere antihypertensive præparater

(eksklusiv ACE-hæmmere, angiotensin II-receptor antagonister og dihydropyridin-calciumblokkere)

blev tilføjet efter behov for at nå blodtryksmålet. De opnåede blodtryk var på samme niveau i alle

behandlingsgrupper. Der var dog færre patienter i irbesartan-gruppen der fik 300 mg (5,2%) som

nåede endepunktet, klinisk proteinuri, sammenlignet med placebo-gruppen (14,9%) og irbesartan-

gruppen der fik 150 mg (9,7%), hvilket viste en relativ risikoreduktion på 70% versus placebo

(p= 0,0004) ved den højere dosis. Der sås ikke efterfølgende forbedringer i den

glomulærefiltrationshastighed (GFR) under behandlingen de første 3 måneder. Forhaling af

progression til klinisk proteinuri var tydelig allerede efter 3 måneder og den varede ved gennem hele

2-års perioden. Regression til normo albuminuri (< 30 mg/dag) forekom hyppigere i gruppen, der fik

Irbesartan BMS 300 mg (34%) end i placebogruppen (21%).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral administration absorberes irbesartan godt: studier af absolut biotilgængelighed gav værdier

på ca. 60-80%. Samtidig fødeindtagelse har ingen nævneværdig indflydelse på irbesartans

biotilgængelighed. Plasmaproteinbindingen er ca. 96% med ubetydelig binding til cellulære blodkom-

ponenter. Fordelingsvolumenet er 53-93 liter. Efter oral eller intravenøs administration af

irbesartan, kan 80-85% af den cirkulerende radioaktivitet i plasma tilskrives uomdannet irbesartan.

Irbesartan omdannes i leveren ved konjugering som glucuronid og ved oxidation. Den vigtigste

cirkulerende metabolit er glucuronidet af irbesartan (ca. 6%).

In vitro-

undersøgelser viser, at irbesartan

primært oxideres af cytokrom P450 enzymet CYP2C9. Isoenzym CYP3A4 har kun ubetydelig effekt.

Irbesartan udviser lineær og dosisproportional farmakokinetik i dosisinterval på 10-600 mg. Der blev

observeret en mindre end proportional øgning af oral absorption ved doser over 600 mg (2 gange den

maksimale anbefalede dosis). Årsagen til dette er ukendt. Spidskoncentrationen i plasma opnås

1,5-2 timer efter oral administration. Total body- og nyre-clearance er henholdsvis 157-176 og

3-3,5 ml/min. Den terminale halveringstid for irbesartan er 11-15 timer. Steady-state

plasmakoncentrationen nås i løbet af 3 dage efter påbegyndelse af behandling 1 gang dagligt. Der er

set en begrænset akkumulering af irbesartan (< 20%) i plasma efter gentagne doseringer, en gang

dagligt. Der er i en undersøgelse af kvindelige, hypertensive patienter observeret noget højere

plasmakoncentrationer af irbesartan. Der var dog ingen forskel på halveringstid og akkumulering.

Dosisjustering er ikke nødvendig hos kvindelige patienter. Irbesartan AUC- og C

-værdier var også

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

noget større hos ældre patienter (≥ 65 år) end hos yngre patienter (18-40 år). Den terminale

halveringstid ændredes dog ikke signifikant. Dosisjustering er ikke nødvendig hos ældre patienter.

Irbesartan og dets metabolitter udskilles gennem både galde og nyrer. Efter enten oral eller intravenøs

administration af

C irbesartan, genfindes ca. 20% radioaktivitet i urinen og resten i afføringen.

Mindre end 2% af dosis udskilles uomdannet i urinen som irbesartan.

Farmakokinetik af irbesartan evalueredes hos 23 hypertensive børn efter administration af enkeltdosis

irbesartan og gentagne doser irbesartan (2 mg/kg) i doser på op til maksimalt 150 mg dagligt i 4 uger.

Af de 23 børn var 21 evaluérbare med hensyn til farmakokinetisk sammenligning med voksne (12

børn over 12 år, 9 børn mellem 6 og 12 år). Resultaterne viste, at C

, AUC og clearance var

sammenlignelig med det hos voksne der er blevet behandlet med 150 mg irbesartan daglig. Der sås en

begrænset akkumulering af irbesartan (18%) i plasma ved gentagen dosering 1 gang dagligt til børn.

Nedsat nyrefunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med nedsat nyrefunktion eller i hæmodialyse. Irbesartan fjernes ikke ved hæmodialyse.

Nedsat leverfunktion

:

Irbesartans farmakokinetiske parametre ændres ikke væsentligt hos patienter

med mild/moderat cirrhose.

Der er ikke foretaget undersøgelser af patienter med alvorligt nedsat leverfunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der var ikke tegn på abnorm systemisk toksicitet eller målorgan-toksicitet ved klinisk relevante doser.

I ikke-kliniske sikkerhedsstudier forårsagede høje doser af irbesartan (≥ 250 mg/kg/dag hos rotter og

≥ 100 mg/kg/dag hos marekatte) en reduktion af røde blodlegeme-parametre (erytrocytter,

hæmoglobin, hæmatokrit). Ved meget høje doser (≥ 500 mg/kg/dag) inducerede irbesartan

degenerative ændringer i nyren hos rotter og marekatte (så som interstitiel nefritis, tubulær udvidelse,

basofile tubuli, øget plasmakoncentration af urinstof og kreatinin). Dette betragtes som værende en

sekundær effekt af stoffets hypotensive virkning, som medførte nedsat renal perfusion. Herudover

inducerede irbesartan hyperplasi/hypertrofi af de juxtaglomerulære celler (hos rotte ved

≥ 90 mg/kg/dag, hos marekatte ved ≥ 10 mg/kg/dag). Alle disse ændringer betragtedes som forårsaget

af irbesartans farmakologiske virkning. Ved terapeutiske doser af irbesartan hos mennesker synes

hyperplasi/hypertrofi af de renale juxtaglomerulære celler ikke at have nogen relevans.

Der var ingen tegn på mutagenecitet, clastogenecitet eller karcinogenecitet.

I Dyrestudier med irbesartan sås forbigående toksisk effekt (øget nyrebækken kavitation, hydroureter

eller subkutant ødem) hos rottefostre. Denne toksiske effektforsvandt efter fødslen. Hos kaniner sås

der abort eller tidlig resorption ved doser som forårsagede signifikant maternel toksicitet, inklusive

mortalitet. Der blev ikke observeret teratogen effekt hos hverken rotter eller kaniner.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Croscarmellosenatrium

Hypromellose

Silikondioxid

Magnesiumstearat.

Filmovertræk:

Lactosemonohydrat

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Hypromellose

Titandioxid (E171)

Macrogol 3000

Carnaubavoks.

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30°C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Æsker med 14 filmovertrukne tabletter: 1 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 28 filmovertrukne tabletter: 2 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 filmovertrukne tabletter: 4 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 84 filmovertrukne tabletter: 6 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 98 filmovertrukne tabletter: 7 blisterkort med 14 filmovertrukne tabletter i

PVC/PVDC/aluminiumblistere.

Æsker med 56 x 1 filmovertrukne tabletter; 7 blisterkort med 8 x 1 filmovertrukken tablet i hvert

perforeret PVC/PVDC/aluminiumblister med éngangsdoser.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion

Ikke anvendte lægemidler samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

Uxbridge Business Park

Sanderson Road

Uxbridge UB8 1DH - Storbritannien

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE

EU/1/06/375/028-033

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. januar 2007

Dato for seneste genregistrering:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

(EMEAs) hjemmeside http://www.emea.europa.eu/.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Læs hele dokumentet

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/786

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

IRBESARTAN BMS

EPAR – sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse de faglige

drøftelser (også en del af denne EPAR).

Hvad er Irbesartan BMS?

Irbesartan BMS er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof irbesartan. Det fås som hvide, ovale

tabletter (75, 150 og 300 mg).

Lægemidlet er identisk med Karvea, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU).

Virksomheden, som fremstiller Karvea, har givet tilladelse til, at dets videnskabelige oplysninger må

anvendes for Irbesartan BMS.

Hvad anvendes Irbesartan BMS til?

Irbesartan B

S anvendes til patienter med essentiel hypertension (forhøjet blodtryk). ‘Essentiel’

betyder, at hypertensionen ikke har nogen umiddelbar årsag. Irbesartan BMS anvendes desuden til

behandling af nyresygdom hos patienter med hypertension og type 2-diabetes (ikke-insulinafhængig

diabetes). Irbesartan BMS anbefales ikke til patienter under 18 år på grund af manglende data om

sikkerhed og virkning i denne aldersgruppe.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Irbesartan BMS?

Irbesartan B

S indtages oralt enten ved et måltid eller mellem måltiderne. Den normalt anbefalede

dosis er 150 mg en gang dagligt. Hvis blodtrykket ikke bliver reguleret tilstrækkeligt, kan dosis øges

til 300 mg dagligt, eller der kan anvendes anden medicin mod forhøjet blodtryk, såsom

hydrochlorothiazid, som tillægsbehandling. Til patienter i hæmodialyse (en blodrensningsteknik) eller

til patienter over 75 år kan der anvendes en startdosis på 75 mg.

Hos hypertensive patienter med type 2-diabetes anvendes Irbesartan BMS som tillægsbehandling til

andre behandlinger mod forhøjet blodtryk. Behandlingen startes ved 150 mg en gang dagligt og øges

sædvanligvis til 300 mg en gang dagligt.

Hvordan virker Irbesartan BMS?

Det aktive stof i Irbesartan BMS, irbesar

tan, er en

”angiotensin II-receptorantagonist”, hvilket betyder,

at den blokerer virkningen af et hormon i kroppen kaldet angiotensin II. Angiotensin II er en kraftig

vasokonstriktor (et stof, der indsnævrer blodkarrene). Ved at blokere de receptorer, som angiotensin II

normalt binder sig til, forhindrer irbesartan hormonet i at virke, hvorved blodkarrene udvider sig.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Dermed falder blodtrykket, og de risici, som er forbundet med forhøjet blodtryk, såsom slagtilfælde,

nedsættes.

Hvordan blev Irbesartan BMS undersøgt?

Der blev oprindelig gennemført 11 undersøgelser af Irbesartan BMS’ virkning på blodtrykket.

Irbesartan BMS blev sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling) hos 712 patienter og

sammenlignet med andre lægemidler mod forhøjet blodtryk (atenolol, enalapril eller amlodipin) hos

823 patienter. Dets virkning i kombination med hydrochlorothiazid blev også undersøgt hos 1 736

patienter. Det vigtigste mål for virkningen var faldet i det diastoliske blodtryk (dvs. blodtrykket målt i

hvilefasen mellem to hjerteslag).

Der blev desuden gennemført to store undersøgelser vedrørende behandling af nyresygdom hos i alt

2 326 patienter med type 2-diabetes. Irbesartan BMS blev anvendt i 2 år eller mere. Den ene

undersøgelse så på markører for nyreskader ved at måle, om nyrerne udskilte proteinet albumin i

urinen. Den anden undersøgelse så på, hvorvidt Irbesartan BMS forlænger den tid, der går, inden

patienternes indhold af blodkreatinin (en markør for nyresygdom) fordobles, inden de får behov for en

nyretransplantation eller dialyse, eller inden de dør. I denne undersøgelse blev Irbesartan BMS

sammenlignet med placebo og amlodipin.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved

Irbesartan

BMS?

I undersøgelserne af virkningen på blodtrykket var Irbesartan BMS mere effektivt end placebo til at

nedsætte det diastoliske blodtryk, og virkningerne af Irbesartan BMS svarede til virkningerne af de

andre lægemidler mod forhøjet blodtryk. Når Irbesartan BMS blev anvendt i kombination med

hydrochlorothiazid, var virkningerne af de to lægemidler additive.

I den første undersøgelse vedrørende nyresygdom var Irbesartan BMS mere effektivt end placebo til at

reducere risikoen for at udvikle nyreskader, hvilket blev målt ved proteinudskillelsen. I den anden

undersøgelse vedrørende nyresygdom reducerede Irbesartan BMS i løbet af undersøgelsen den relative

risiko for en fordobling af indholdet af blodkreatinin, behovet for en nyretransplantation eller dialyse,

eller risikoen for dødsfald i med 20 % sammenlignet med placebo. Der var en 23 % relativ

risikoreduktion sammenlignet med amlodipin. Den største fordel var virkningen på blodets indhold af

kreatinin.

Hvilken risiko er der forbundet med Irbesartan BMS?

mest al

mindelige bivirkninger ved Irbesartan BMS (der ses hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100)

er svimmelhed, kvalme eller opkastning, træthed, en forøgelse af kreatinkinaseindholdet i blodet (et

enzym, der findes i musklerne). Desuden opstår der hos mere end 1 ud af 100 patienter med type 2-

diabetes og nyresygdom følgende bivirkninger: hyperkaliæmi (højt indhold af kalium i blodet),

ortostatisk svimmelhed (svimmelhed i stående stilling), ortostatisk hypotension (lavt blodtryk i

stående stilling) og muskel- og ledsmerter. Den fuldstændige liste over de indberettede bivirkninger

ved Irbesartan BMS fremgår af indlægssedlen.

Irbesartan BMS bør ikke anvendes til patienter, som kan være overfølsomme (allergiske) over for

irbesartan eller andre af indholdsstofferne. Det må ikke anvendes til gravide, som er længere end tre

måneder henne i graviditeten, og det frarådes at anvende lægemidlet i de første tre måneder af

graviditeten.

Hvorfor blev Irbesartan BMS godkendt?

Udvalget for

manmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Irbesartan BMS

er større end risiciene ved behandling af hypertension og nyresygdom hos patienter med hypertension

og type 2-diabetes mellitus. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Irbesartan

BMS.

Andre oplysninger om Irbesartan BMS:

Europa-Kommissionen udstedte en

arkedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Irbesartan BMS til Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG den 19. januar 2007.

Den fuldstændige EPAR for Irbesartan BMS findes

her.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2009.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information