Evotaz

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

29-04-2020

Aktiv bestanddel:
cobicistat, atazanavir sulfate
Tilgængelig fra:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
ATC-kode:
J05AR
INN (International Name):
atazanavir, cobicistat
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Evotaz er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af HIV-1-inficerede voksne uden kendte mutationer forbundet med resistens over for atazanavir.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003904
Autorisation dato:
2015-07-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/003904

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

10-08-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

29-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

29-04-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

29-04-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

29-04-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

10-08-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

EVOTAZ 300 mg/150 mg filmovertrukne tabletter

atazanavir/cobicistat

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage EVOTAZ

Sådan skal du tage EVOTAZ

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

EVOTAZ indeholder to aktive stoffer:

atazanavir, en medicin til antiviral (eller antiretroviral) behandling.

Det tilhører en gruppe

lægemidler, der kaldes

proteasehæmmere

. Denne slags medicin kontrollerer infektion med human

immundefektvirus (hiv) ved at stoppe produktionen af et protein, som hiv har brug for til at

mangfoldiggøre sig. Medicinen nedsætter mængden af hiv i kroppen og styrker derved

immunforsvaret. På denne måde nedsætter atazanavir risikoen for at udvikle sygdomme forbundet

med hiv-infektion.

cobicistat, en booster (farmakokinetisk forstærkende stof) til at hjælpe med at forbedre

atazanavirs virkning

. Cobicistat behandler ikke hiv direkte, men forhøjer niveauerne af

atazanavir i blodet. Cobicistat gør dette ved at sænke nedbrydningshastigheden af atazanavir,

hvilket vil få atazanavir til at forblive i kroppen i længere tid.

EVOTAZ kan anvendes af voksne fra 18 år og derover, som er smittet med hiv-virus, som fører til

aids (acquired immunodeficiency syndrom – erhvervet immundefektsyndrom). Det anvendes i

kombination med anden medicin mod hiv og medvirker til at kontrollere din hiv-infektion. Lægen vil

tale med dig om, hvilken kombination af anden medicin og EVOTAZ, der er bedst for dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage EVOTAZ

Tag ikke EVOTAZ

hvis du er allergisk

over for atazanavir, cobicistat eller et af de øvrige indholdsstoffer i EVOTAZ

(angivet i afsnit 6)

hvis du har moderate til alvorlige leverproblemer

hvis du tager en eller flere af følgende slags medicin

(se også

Brug af anden medicin sammen

med EVOTAZ

rifampicin (et antibiotikum, der bruges til at behandle tuberkulose).

carbamazepin, phenobarbital, phenytoin (anvendes til at forebygge krampeanfald).

astemizol eller terfenadin (bruges almindeligvis til at behandle allergiske symptomer, det er

medicin som muligvis kan fås uden recept); cisaprid (bruges til at behandle tilbageløb af

maveindhold, nogle gange kaldt sure opstød); pimozid (bruges til at behandle skizofreni);

amiodaron; dronedaron; quinidin; lidocain (som injektion) eller bepridil (bruges til at

korrigere hjerterytmen); ergotamin; dihydroergotamin; ergonovin; ergometrin og

methylergonovin (bruges til at behandle migræne); og alfuzosin (bruges til at behandle

forstørret blærehalskirtel (prostata))

quetiapin (bruges til at behandle skizofreni, bipolar lidelse (manio-depressiv sygdom) og

moderat til svær depression); lurasidon (bruges til at behandle skizofreni)

medicin, der indeholder perikon (

Hypericum perforatum

, et naturlægemiddel).

triazolam og oralt (indtaget gennem munden) midazolam (bruges som sovemedicin og/eller

til at behandle angst)

simvastatin, lovastatin og lomitapid (bruges til at sænke mængden af kolesterol i blodet)

avanil (bruges til at behandle erektil dysfunktion (impotens)).

colchicin (bruges til at behandle urinsyregigt), hvis du har nyre- og/eller leverproblemer.

dabigatran og ticagrelor (bruges til at forebygge og mindske risikoen for blodpropper).

produkter indeholdende grazoprevir, inklusive elbasvir/grazoprevir i fastdosiskombination

og glecaprevir/pibrentasvir i fastdosiskombination (bruges til behandling af kronisk

hepatitis C infektion)

Du må ikke tage sildenafil sammen med EVOTAZ, hvis sildenafil anvendes til behandling af

pulmonal arteriel hypertension (for højt blodtryk i lungernes blodkar). Sildenafil bruges også til

behandling af erektil dysfunktion. Fortæl din læge, hvis du tager sildenafil til behandling af erektil

dysfunktion.

Fortæl det altid til lægen, hvis noget af ovenstående gælder for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Visse mennesker har behov for særlige hensyn, før eller mens de tager EVOTAZ. Kontakt lægen eller

apotekspersonalet, før du tager EVOTAZ.

EVOTAZ er ikke en kur mod hiv-infektion.

Du kan fortsat udvikle infektioner eller andre

sygdomme, som er forbundet med hiv-infektion. Du kan stadig smitte andre mennesker med hiv,

selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med

lægen om, hvilke forholdsregler, der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.

Vær sikker på, at din læge ved det:

hvis du har leverproblemer

hvis du får tegn eller symptomer på galdesten (smerter i højre side). Galdesten er blevet

rapporteret hos patienter, der har taget atazanavir (et af indholsstofferne i EVOTAZ).

hvis du har type A- eller B-blødersygdom. Du oplever måske øget blødning.

hvis du har problemer med nyrerne eller har brug for hæmodialyse. Der er indberettet nyresten

hos patienter behandlet med atazanavir – et af indholdsstofferne i EVOTAZ. Hvis du får tegn

eller symptomer på nyresten (smerter i siden, blod i urinen, smerter ved vandladning), skal du

straks kontakte lægen

hvis du tager

p-piller

for at forebygge graviditet. Hvis du på nuværende tidspunkt tager p-piller

eller anvender p-plastre for at forebygge graviditet, skal du anvende et ekstra eller en anden type

præventionsmiddel (f.eks. kondom).

Der kan hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion (aids) og med tidligere infektion, som

skyldes nedsat immunforsvar, opstå tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner. Dette

kan ske kort efter at hiv-behandlingen er startet. Det antages, at disse symptomer skyldes en

forbedring i kroppens immunforsvar, som gør kroppen i stand til at bekæmpe infektioner, der kan have

været til stede uden tydelige symptomer. Hvis du bemærker symptomer på infektion, skal du straks

kontakte lægen. Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (som skyldes, at

immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til

behandling af din hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt

behandling. Hvis du bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed,

svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken,

rysten eller hyperaktivitet, skal du straks informere din læge, så du kan få den nødvendige behandling.

Nogle patienter, der får flere slags antiretroviral medicin på samme tid, kan udvikle en knoglesygdom,

der kaldes knoglenekrose (hvor knoglevævet dør på grund af nedsat blodtilførsel til knoglen). Der er

mange faktorer, der øger risikoen for dette: varighed af behandling med flere slags antiretroviral

medicin, brug af binyrebarkhormon, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar samt (over-)vægt

(højt BMI). Stivhed, ømhed og smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder) og bevægelsesbesvær er

tegn på knoglenekrose. Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer, skal du fortælle det til

lægen.

Gulsot (hyperbilirubinæmi, stigning i niveauet af bilirubin i blodet) er forekommet hos patienter, som

tager EVOTAZ. Symptomerne kan være svag gulfarvning af hud og øjne. Hvis du bemærker et eller

flere af disse symptomer, skal du fortælle det til lægen.

Der er rapporteret alvorligt hududslæt, herunder Stevens-Johnsons syndrom, hos patienter, der tager

EVOTAZ. Hvis du får udslæt, skal du straks kontakte lægen.

EVOTAZ kan påvirke din nyrefunktion.

Hvis du bemærker ændringer i din hjerterytme (puls), skal du informere lægen.

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn og unge

under 18 år. Anvendelse af EVOTAZ til børn og

unge er ikke undersøgt endnu.

Brug af anden medicin sammen med EVOTAZ

Du må ikke tage EVOTAZ sammen med visse andre lægemidler.

Disse lægemidler er nævnt i

starten af afsnit 2 Tag ikke EVOTAZ.

Der er anden medicin, som du ikke må tage samtidig med EVOTAZ eller som skal indgives på anden

vis, når de tages samtidigt med EVOTAZ. Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger

anden medicin eller har gjort det for nylig. Det er især vigtigt, at nævne disse:

lægemidler, der indeholder ritonavir eller cobicistat (booster-midler)

anden medicin til behandling af hiv-infektion (f.eks. indinavir, didanosin, tenofovirdisoproxil,

tenofoviralafenamid, efavirenz, etravirin, nevirapin og maraviroc)

sofosbuvir/velpatasvir/voxilaprevir (bruges til behandling af hepatitis C)

sildenafil, vardenafil eller tadalafil (anvendes af mænd til at behandle impotens (erektil

dysfunktion))

hvis du tager p-piller. Du skal også anvende et ekstra eller en anden type præventionsmiddel

(f.eks. kondom).

medicin, der bruges til at behandle sygdomme, der er forbundet med syreindholdet i maven

("halsbrand") (f.eks. antacida (syreneutraliserende), H

-hæmmere som f.eks. famotidin og

protonpumpehæmmer som f.eks. omeprazol)

disopyramid, flecainid, mexiletin, propafenon, digoxin, bosentan, amlodipin, felodipin, nicardipin,

nifedipin, verapamil, diltiazem, metoprolol og timolol (medicin til at sænke blodtrykket og til at

nedsætte eller korrigere hjerterytmen (pulsen))

atorvastatin, pravastatin, fluvastatin, pitavastatin og rosuvastatin (bruges til at sænke

kolesterolindholdet i blodet)

salmeterol (bruges til at behandle astma)

ciclosporin, tacrolimus og sirolimus (medicin, der anvendes til at svække kroppens immunsystem)

visse antibiotika (rifabutin, clarithromycin)

ketoconazol, itraconazol, voriconazol og fluconazol (svampemidler)

metformin (bruges til at behandle type 2-sukkersyge)

warfarin, apixaban, edoxaban og rivaroxaban (anvendes til at mindske risikoen for blodpropper)

irinotecan, dasatinib, nilotinib, vinblastin og vincristin (bruges til at behandle kræft)

trazodon (bruges til at behandle depression)

perphenazin, risperidon, thioridazin, midazolam (givet som injektion), buspiron, clorazepat,

diazepam, estazolam, flurazepam og zolpidem (anvendes til at behandle lidelser i nervesystemet)

buprenorphin (anvendes mod smerter og til at behandle opioidafhængighed)

Det er vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du bruger: Kortikosteroider herunder betamethason,

budesonid, fluticason, mometason, prednison og triamcinolon. Disse lægemidler anvendes til

behandling af allergier, astma, inflammatoriske (betændelseslignende) tarmsygdomme,

inflammatoriske tilstande i øjne, led og muskler samt andre inflammatoriske tilstande. Du må kun

bruge disse lægemidler, hvis andre lægemidler ikke kan anvendes, og kun efter en lægelig vurdering

og under tæt lægelig overvågning for kortikosteroid-bivirkninger.

Graviditet og amning

EVOTAZ bør ikke anvendes under graviditeten, da lægemiddelkoncentrationen i dit blod kan være

lavere under graviditeten og muligvis ikke længere er høj nok til at kontrollere hiv. Din læge vil

muligvis udskrive anden medicin, hvis du bliver gravid, mens du tager EVOTAZ.

Atazanavir, som er et stof i EVOTAZ, udskilles i modermælken hos mennesker. Det vides ikke, om

cobicistat, som er det andet stof i EVOTAZ, udskilles i modermælken hos mennesker, men det er

påvist hos dyr, at det udskilles i mælken. Tal med lægen om amning, hvis du tager EVOTAZ. Kvinder

bør ikke amme deres barn, mens de tager EVOTAZ. Kvinder, som er smittede med hiv bør ikke

amme, da virusset kan overføres gennem modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nogle patienter har oplevet svimmelhed, når de tager atazanavir eller cobicistat, som er de aktive

stoffer i EVOTAZ. Hvis du føler dig svimmel eller uklar, må du ikke køre bil, betjene værktøj eller

maskiner, og du skal straks kontakte lægen.

3.

Sådan skal du tage EVOTAZ

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen. Sådan kan du være

sikker på, at medicinen virker bedst muligt, og risikoen for, at hiv-virusset udvikler resistens over for

behandlingen, er mindre.

Den anbefalede dosis af EVOTAZ til voksne er en tablet dagligt, taget gennem munden i forbindelse

med et måltid og i kombination med anden hiv-medicin. Tabletterne smager dårligt, og du skal derfor

synke tabletten hel; du må ikke knuse eller tygge tabletterne. Dette er med til at sikre, at du får den

fulde dosis.

Hvis du har taget for meget EVOTAZ

Hvis du ved en fejltagelse har taget mere af EVOTAZ, end lægen har foreskrevet, skal du kontakte din

læge eller nærmeste hospital og bede om råd.

Hvis du har glemt at tage EVOTAZ

Hvis du har glemt at tage en dosis inden for 12 timer efter det tidspunkt, du normalt tager EVOTAZ,

skal du tage tabletten med mad så hurtigt som muligt. Derefter tages den næste dosis til sædvanlig tid.

Hvis du har glemt at tage en dosis i 12 timer eller længere efter det tidspunkt, du normalt tager

EVOTAZ, skal du ikke tage den glemte dosis. Vent og tag den næste dosis til sædvanlig tid. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Det er vigtigt, at du ikke glemmer at

tage EVOTAZ eller anden hiv-medicin.

Hvis du holder op med at tage EVOTAZ

Du må ikke holde op med at tage EVOTAZ uden at have talt med lægen.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kontakt

lægen, hvis du lægger mærke til ændringer i dit helbred.

Følgende bivirkninger kan forekomme ved behandling med EVOTAZ

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene

kvalme

Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

forhøjede niveauer af bilirubin i blodet

opkastning, diarre, mavesmerter eller ubehag, fordøjelsesbesvær, oppustet eller udspilet mave, luft

i maven (flatulens)

hovedpine, svimmelhed

ekstrem træthed

øget appetit, smagsforstyrrelse, tør mund

søvnbesvær, unormale drømme, søvnighed

udslæt

Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

livstruende uregelmæssige hjerteslag (puls) (torsades de pointes)

allergisk reaktion (overfølsomhed)

leverbetændelse

betændelse i bugspytkirtlen, betændelse i maven

allergiske reaktioner, som omfatter udslæt, en høj temperatur, forhøjede niveauer af leverenzymer

set ved blodprøver, forhøjet antal af visse hvide blodlegemer (eosinofili) og/eller forstørrede

lymfekirtler (se afsnit 2)

voldsom hævelse af huden og andre væv, oftest læber og øjne

besvimelse, højt blodtryk

brystsmerter, utilpashed, feber

åndenød

nyresten, nyrebetændelse, blod i urinen, for meget protein i urinen, hyppig vandladning, kronisk

nyresygdom (hvor godt dine nyrer fungerer)

galdesten

svind af muskelmasse, ledsmerter, muskelsmerter

brystforstørrelse hos mænd

depression, angst, søvnforstyrrelser

usædvanlig træthed eller svaghed

manglende appetit, vægttab, vægtstigning

desorientering, hukommelsestab

følelsesløshed, svaghed, prikken eller smerter i arme og ben

sår i munden og forkølelsessår

kløende udslæt, usædvanligt hårtab eller -udtynding, kløe

Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

allergisk reaktioner, der omfatter alvorligt hududslæt, forhøjet temperatur og forstørrede

lymfekirtler) (Stevens-Johnsons syndrom, se afsnit 2).

hurtige eller uregelmæssige hjerteslag (puls) (QTc-forlængelse)

forstørrelse af lever og milt

betændelse i galdeblæren

nyresmerter

hævelser

udslæt med blæredannelse under huden, hududslæt, udvidelse af blodårerne

unormal gang

muskelsmerter, muskelømhed eller muskelsvaghed, der ikke er forårsaget af motion

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glucose i

blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 °C.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Spørg på apoteket, hvordan du skal

bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller

skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

EVOTAZ indeholder

Aktive stoffer: atazanavir og cobicistat. En filmovertrukket tablet indeholder 300 mg atazanavir

(som sulfat) og 150 mg cobicistat.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne

- cellose, mikrokrystallinsk (E460(i)), croscarmellosenatrium (E468),

natriumstivlesesglycolat, crospovidon (E1202), stearinsyre (E570), magnesiumstearat (E470b),

hydroxypropylcellulose (E463), silica (E551)

Filmovertræk

- hypromellose (hydroxypropylmethylcellulose, E464), titandioxid (E171), talcum

(E553b), triacetin (E1518), rød iron jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

EVOTAZ filmovertrukne tabletter er pink, ovale, bikonvekse med omtrentlige dimensioner på

19 mm x 10,4 mm og præget med ”3641” på den ene side og glat på den anden side.

EVOTAZ filmovertrukne tabletter fås i beholder med 30 tabletter. Følgende pakningsstørrelser er

tilgængelige: Yderkarton med 1 tabletbeholder indeholdende 30 filmovertrukne tabletter og yderkarton

med 90 (3 beholdere á 30) filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført i alle lande.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irland

Fremstiller

CATALENT ANAGNI S.R.L.

Loc. Fontana del Ceraso snc

Strada Provinciale 12 Casilina, 41

03012 Anagni (FR)

Italien

Swords Laboratories T/A Bristol-Myers Squibb

Pharmaceutical Operations, External

Manufacturing

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 370 5 236 9140

България

Bristol-Myers Squibb Kft.

Teл.: + 359 2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 36 1 9206 550

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 356 23976333

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: 0800 0752002 (+49 (0)89 121 42 350)

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 372 6401030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 2606400

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: + 33 (0)810 410 500

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

+385

2078-508

România

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc

Tel: + 353 (0)1 483 3625

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 386 1 2355 100

Ísland

Bristol-Myers Squibb AB hjá Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 20833 600

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Latvija

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 371 66164750

Storbritannien

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Denne indlægsseddel blev senest ændret>

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

EVOTAZ 300 mg/150 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukket tablet indeholder atazanavirsulfat svarende til 300 mg atazanavir og 150 mg

cobicistat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet

Pink, oval, bikonveks, filmovertrukket tablet med omtrentlig dimension på 19 mm x 10,4 mm og

præget med ”3641” på den ene side og glat på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

EVOTAZ er indiceret i kombination med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af hiv-1-

inficerede voksne uden kendte mutationer associeret med resistens over for atazanavir (se pkt. 4.4

og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandling bør indledes af en læge, der har erfaring med behandling af hiv-infektion.

Dosering

Den anbefalede dosis af EVOTAZ er en tablet en gang dagligt indtaget oralt med mad (se pkt. 5.2).

Anbefalinger ved glemte doser

Hvis EVOTAZ glemmes i mindre end 12 timer efter tidspunktet, hvor det normalt tages, bør patienten

instruereres i at tage den ordinerede dosis EVOTAZ sammen med mad så hurtigt som muligt. Hvis

patienten bliver opmærksom på den glemte dosis mere end 12 timer efter det tidspunkt, hvor den

normalt tages, må den glemte dosis ikke tages, og patienten skal genoptage den sædvanlige

doseringsplan.

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

På baggrund af cobicistats og atazanavirs yderst begrænsede renale elimination er særlige

forholdsregler eller dosisjustering af EVOTAZ ikke nødvendig hos patienter med nedsat nyrefunktion.

EVOTAZ frarådes til patienter i hæmodialyse (se pkt. 4.4 og 5.2).

Cobicistat har vist sig at nedsætte estimeret kreatininclearance på grund af hæmningen af tubulær

kreatininudskillelse uden påvirkning af den egentlige renale glomerulære funktion. Behandling med

EVOTAZ bør ikke påbegyndes hos patienter med kreatininclearance under 70 ml/min, hvis et

eventuelt samtidigt administreret lægemiddel (f.eks. emtricitabin, lamivudin, tenofovirdisoproxil eller

adefovir) kræver dosisjustering baseret på kreatininclearance (se pkt. 4.4, 4.8 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen farmakokinetiske data vedrørende anvendelse af EVOTAZ til patienter med

nedsat leverfunktion.

Atazanavir og cobicistat metaboliseres via leveren. Atazanavir bør anvendes med forsigtighed hos

patienter med let (Child-Pugh klasse A) nedsat leverfunktion. Atazanavir må dog ikke anvendes hos

patienter med moderat (Child-Pugh klasse B) til svært (Child-Pugh klasse C) nedsat leverfunktion.

Dosisjustering af cobicistat er ikke nødvendig hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion.

Cobicistat er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion og frarådes til disse

patienter.

EVOTAZ bør anvendes med forsigtighed hos patienter med let nedsat leverfunktion. EVOTAZ må

ikke anvendes til patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

EVOTAZ bør ikke anvendes til børn under 3 måneder på grund af problemstillinger vedrørende

sikkerhed, især på grund af den potentielle risiko for kernicterus, som er forbundet med indholdet af

atazanavir.

EVOTAZ’s sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt. De tilgængelige data er

beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende dosering.

Graviditet og post partum

Behandling med EVOTAZ under graviditeten medfører lav eksponering for atazanavir. Derfor bør

behandling med EVOTAZ ikke påbegyndes under graviditeten, og kvinder, der bliver gravide under

behandling med EVOTAZ, bør skifte til en anden behandlingsplan (se pkt. 4.4 og 4.6).

Administration

EVOTAZ tages oralt sammen med føde (se pkt. 5.2). Den filmovertrukne tablet synkes hel og må ikke

tygges, brækkes over, skæres over eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Samtidig administration af følgende lægemidler, som er kraftige induktorer af CYP3A4-isoformen af

cytochrom-P450 på grund af den potentielle risiko for tab af terapeutisk virkning (se pkt. 4.5):

carbamazepin, phenobarbital, phenytoin (antiepileptika)

prikbladet perikon (

Hypericum perforatum

) (naturlægemiddel)

rifampicin (antimykobakterielt middel)

Samtidig administration af følgende lægemidler på grund af den potentielle risiko for alvorlige og/eller

livstruende bivirkninger (se pkt. 4.5):

colchicin, når det anvendes hos patienter med nedsat nyrefunktion og/eller nedsat leverfunktion

(lægemidler mod urartritis) (se pkt. 4.5)

sildenafil - når det anvendes til behandling af pulmonal arteriel hypertension (se pkt. 4.4 og 4.5

for samtidig adminstration ved behandling af erektil dysfunktion), avanafil (PDE5-hæmmere)

dabigatran (antikoagulant)

simvastatin og lovastatin (HMG-CoA reduktasehæmmere) (se pkt. 4.5)

lomitapid (lipidmodificerende middel)

produkter indeholdende grazoprevir, inklusive elbasvir/grazoprevir i fastdosiskombination

(bruges til behandling af kronisk hepatitis C infektion) (se pkt. 4.5)

glecaprevir/pibrentasvir i fastdosiskombination (se pkt. 4.5)

CYP3A4-substrater eller UGT1A1-isoformen af UDP-glucuronyltransferase og som har et

smalt terapeutisk vindue:

alfuzosin (alpha-1-adrenoreceptor antagonist)

amiodaron, bepridil, dronedaron, quinidin, systemisk lidocain (antiarytmika/midler mod

angina pectoris)

astemizol, terfenadin (antihistaminer)

cisaprid (gastrointestinalt motilitetsfremmende middel)

ergotaminderivater (f.eks. dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, methylergonovin)

pimozid, quetiapin, lurasidon (antipsykotika/neuroleptika) (se pkt. 4.5)

ticagrelor (trombocytaggregationshæmmer)

triazolam, oralt administreret midazolam (sedativa/hypnotika) (se pkt. 4.5 vedrørende

forsigtighedsregler ved parenteral administreret midazolam).

Moderat til svært nedsat leverfunktion.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Valg af EVOTAZ bør baseres på en individuel, viral resistenstest og patientens behandlingsanamnese

(se pkt. 5.1).

Graviditet

Behandling med atazanavir/cobicistat 300/150 mg i andet og tredje trimester har vist sig at medføre

lav eksponering for atazanavir. Cobicistatniveauerne falder og giver muligvis ikke tilstrækkelig

boosting

. Den betydelige reduktion i eksponeringen for atazanavir kan medføre virologisk svigt og en

øget risiko for overførsel af hiv-infektion fra moder til barn. Derfor bør behandling med EVOTAZ

ikke påbegyndes under graviditeten, og kvinder, der bliver gravide under behandling med EVOTAZ,

bør skifte til en anden behandlingsplan (se pkt. 4.2 og 4.6).

Patienter med samtidigt forekommende tilstande

Nedsat leverfunktion

Anvendelse af EVOTAZ er kontraindiceret hos patienter med moderat til svært nedsat leverfunktion.

EVOTAZ bør anvendes med forsigtighed hos patienter med let nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2, 4.3

og 5.2).

Atazanavir

Atazanavir metaboliseres primært via leveren, og der er observeret forhøjede plasmakoncentrationer

hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 4.2 og 5.2). Sikkerhed og virkning af atazanavir er ikke

bestemt hos patienter med signifikante underliggende leversygdomme. Patienter med kronisk

hepatitis B eller C, som er behandlet med antiretroviral kombinationsbehandling, har øget risiko for

svære og potentielt dødelige leverbivirkninger (se pkt. 4.8). I tilfælde af samtidig antiviral behandling

ved hepatitis B eller C, henvises der også til de relevante produktresuméer for disse lægemidler.

Patienter med tidligere leverdysfunktion eller patienter med kronisk aktiv hepatitis har en øget

forekomst af abnorm leverfunktion under antiretroviral kombinationsbehandling og bør monitoreres i

overensstemmelse med standardpraksis. Ved tegn på forværret leverlidelse hos sådanne patienter skal

man overveje at afbryde eller seponere behandlingen.

Cobicistat

Cobicistat er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C).

Nedsat nyrefunktion

EVOTAZ frarådes til patienter i hæmodialyse (se pkt. 4.2 og 5.2).

Effekt på estimeret kreatininclearance

Cobicistat har vist sig at nedsætte estimeret kreatininclearance på grund af hæmningen af tubulær

kreatininudskillelse. Denne effekt på serumkreatinin, som medfører en reduktion af estimeret

kreatinclearance, bør tages i betragtning, når EVOTAZ administreres til patienter, hvor estimeret

kreatininclearance anvendes som vejledning i en del af den kliniske behandling, herunder justering af

samtidigt administrerede lægemidler. Se produktresuméet for cobicistat for yderligere oplysninger.

Behandling med EVOTAZ bør ikke påbegyndes hos patienter med kreatininclearance under

70 ml/min, hvis et eller flere samtidigt administrerede lægemidler kræver dosisjustering baseret på

kreatininclearance (f.eks. emtricitabin, lamivudin, tenofovirdisoproxil eller adefovir; se pkt. 4.2, 4.8

og 5.2).

Eftersom atazanavir og cobicistat i udstrakt grad bindes til plasmaproteiner, er det ikke sandsynligt, at

de vil fjernes i signifikant grad ved hæmodialyse eller peritonealdialyse (se pkt. 4.2 og 5.2).

På nuværende tidspunkt foreligger der ikke tilstrækkelig data til at kunne fastslå om samtidig

administration af tenofovirdisoproxil og cobicistat er associeret med en øget risiko for

nyrebivirkninger sammenlignet med samtidig behandling med tenofovirdisoproxil uden cobicistat.

QT-forlængelse

Der er i kliniske studier observeret dosisrelaterede, asymptomatiske forlængelser i PR-intervallet med

atazanavir, som er et indholdsstof i EVOTAZ. Der bør udvises forsigtighed ved lægemidler, der vides

at inducere PR-forlængelser. EVOTAZ bør anvendes med forsigtighed til patienter med allerede

eksisterende overledningsproblemer (anden grads- eller højere atrioventrikulær eller kompleks

knude-grenblok), og kun såfremt fordelene opvejer risikoen (se pkt. 5.1). Man bør udvise særlig

forsigtighed, når EVOTAZ ordineres samtidig med lægemidler, som kan forøge QT-intervallet

og/eller til patienter med allerede eksisterende risikofaktorer (bradykardi, medfødt langt QT,

elektrolytforstyrrelser (se pkt. 4.8 og 5.3).

Hæmofilipatienter

Der har været rapporter om øget blødning, inklusive spontane hudhæmatomer og hæmarthrose, hos

type A og B hæmofile patienter, der havde fået behandling med proteasehæmmere. Hos nogle

patienter blev der givet yderligere faktor VIII. I mere end halvdelen af de rapporterede tilfælde

fortsattes behandlingen med proteasehæmmere, eller behandlingen blev genoptaget hvis afbrudt. En

årsagssammenhæng er antydet, selvom virkningsmekanismen ikke er klarlagt. Hæmofilipatienter bør

derfor være opmærksomme på risikoen for øget blødning.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtøgning og en specifik behandling. Med hensyn til monitorering af lipider og glucose i

blodet refereres til eksisterende behandlingsguidelines for hiv. Tilstande med forhøjet lipid skal

behandles som klinisk indiceret.

Atazanavir har i kliniske studier vist sig at inducere dyslipidæmi i mindre udstrækning end andre

sammenlignelige lægemiddelstoffer, der indgik i studierne.

Hyperbilirubinæmi

Der er set reversible forhøjelser i indirekte (ukonjugeret) bilirubin relateret til hæmning af

UDP-glucuronosyltransferase (UGT) hos patienter i behandling med atazanavir (se pkt. 4.8). Patienter

i behandling med EVOTAZ, som har forhøjede levertransaminaser og forhøjet bilirubin samtidig, bør

evalueres for alternative ætiologier. Anden antiretroviral behandling end EVOTAZ kan overvejes

såfremt gulsot eller scleral icterus ikke er acceptabelt for patienten.

Indinavir er ligeledes forbundet med indirekte (ukonjugeret) hyperbilirubinæmi relateret til hæmning

af UGT. Kombinationer af EVOTAZ og indinavir er ikke undersøgt, og samtidig administration af

disse lægemidler kan ikke anbefales (se pkt. 4.5).

Cholelithiasis

Der er rapporteret om cholelithiasis hos patienter behandlet med atazanavir (se pkt. 4.8). Hos nogle

patienter krævede dette hospitalsindlæggelse med yderligere behandling, og nogle patienter havde

komplikationer. Hvis der opstår tegn eller symptomer på cholelithiasis, kan midlertidig afbrydelse

eller seponering af behandlingen overvejes.

Kronisk nyresygdom

Kronisk nyresygdom hos hiv-inficerede patienter behandlet med atazanavir, med eller uden ritonavir,

er blevet rapporteret under post-marketing-overvågning. Et stort prospektivt observationsstudie har

vist en sammenhæng mellem øget forekomst af kronisk nyresygdom og kumulativ eksponering for

atazanavir/ritonavir-indeholdende behandlingsregimer hos hiv-patienter med initial normal eGFR.

Denne sammenhæng blev observeret uafhængig af eksponering for tenofovirdisoproxil. Regelmæssig

overvågning af patienternes nyrefunktion bør opretholdes igennem hele behandlingsforløbet (se pkt.

4.8).

Nephrolithiasis

Der er rapporteret nephrolithiasis hos patienter behandlet med atazanavir (se pkt. 4.8). Hos nogle

patienter krævede dette hospitalsindlæggelse med yderligere behandling, og nogle patienter havde

komplikationer. I nogle tilfælde er nephrolithiasis blevet forbundet med akut nyresvigt eller

nyreinsufficiens. Hvis der opstår tegn eller symptomer på nephrolithiasis, kan midlertidig afbrydelse

eller seponering af behandlingen overvejes.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af antiretroviral

kombinationsbehandling (CART) opstå inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale

opportunistiske patogener, som kan forårsage alvorlige kliniske tilstande eller forværring af

symptomer. Typisk observeres sådanne reaktioner inden for de første få uger eller måneder efter

påbegyndelsen af CART. Relevante eksempler er cytomegalovirus retinitis, generaliserede og/eller

fokale mykobakterielle infektioner og

pneumocystis jirovecii

pneumoni. Alle inflammatoriske

symptomer bør vurderes, og behandling påbegyndes efter behov. Autoimmune lidelser (såsom

Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også rapporteret i forbindelse med immunreaktivering.

Tiden til udbrud er imidlertid mere variabel, og udbrud kan optræde mange måneder efter

behandlingsstart.

Osteonekrose

Der er rapporteret tilfælde af osteonekrose hos patienter med fremskreden hiv-sygdom og/eller

patienter i langvarig kombinationsbehandling med antiretrovirale lægemidler (CART). Ætiologien

anses dog for at være multifaktoriel (omfattende anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, svær

immunsuppression, højt BMI (Body Mass Index)). Patienterne skal informeres om at søge læge, hvis

de oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller bevægelsesbesvær.

Udslæt og relaterede syndromer

Udslæt er ofte lette til moderate makulopapuløse huderuptioner, der optræder inden for de første

3 uger efter påbegyndelse af behandling med atazanavir, et af indholdsstofferne i EVOTAZ.

Stevens-Johnsons syndrom (SJS), erythema multiforme, toksiske huderuptioner og

lægemiddelfremkaldt udslæt med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS-syndrom) har været

rapporteret hos patienter i behandling med atazanavir. Patienterne bør informeres om tegn og

symptomer samt monitoreres nøje for hudreaktioner. EVOTAZ eller ethvert andet lægemiddel, der

indeholder atazanavir, bør seponeres, hvis der udvikles alvorligt udslæt.

De bedste resultater i håndteringen af disse bivirkninger opnås ved tidlig diagnosticering og

øjeblikkelig seponering af alle mistænkte lægemidler. Hvis patienten har udviklet SJS eller DRESS

under behandling med EVOTAZ, bør EVOTAZ-behandling ikke genoptages.

Samtidig administration af antiretrovirale lægemidler

EVOTAZ er indiceret til anvendelse sammen med andre antiretrovirale lægemidler til behandling af

hiv-1-infektion. EVOTAZ bør ikke anvendes sammen med lægemidler med det samme aktive stof,

inklusiv atazanavir, cobicistat eller med lægemidler med fast dosering, som indeholder cobicistat.

EVOTAZ bør ikke anvendes sammen med et andet retroviralt lægemiddel, som kræver

farmakokinetisk forstærkning (dvs. en anden proteasehæmmer eller elvitegravir), da dosisanbefalinger

for sådanne kombinationer ikke er klarlagt og kan medføre nedsatte plasmakoncentrationer af

atazanavir og/eller det andet retrovirale lægemiddel, hvilken kan resultere i tab af terapeutisk effekt og

udvikling af resistens. Samtidig behandling med EVOTAZ og andre proteasehæmmere frarådes.

Eftersom atazanavir er et af indholdsstofferne i EVOTAZ, frarådes samtidig administration af

EVOTAZ og nevirapin eller efavirenz (se pkt. 4.5).

EVOTAZ bør ikke anvendes sammen med ritonavir eller ritonavir-holdige lægemidler på grund af

cobicistats og ritonavirs tilsvarende farmakologiske effekt på CYP3A (se pkt. 4.5).

Interaktioner med andre lægemidler

Atazanavir metaboliseres hovedsageligt af CYP3A4. Cobicistat er en kraftig mekanisme-baseret

CYP3A-hæmmer og et CYP3A-substrat. Samtidig administration af EVOTAZ og lægemidler, der

inducerer CYP3A4 er kontraindiceret eller frarådes (se pkt. 4.3 og 4.5), da plasmakoncentrationer af

atazanavir reduceres på grund af induktion af CYP3A4, og derudover kan reducerede

plasmakoncentrationer af cobicistat medføre plasmaniveauer af cobicistat, som er utilstrækkelige til at

opnå fornøden farmakoforstærkning af atazanavir.

Der er observeret øgede plasmakoncentrationer af lægemidler, som metaboliseres af CYP3A (herunder

atazanavir) ved samtidig administration af cobicistat. Øgede plasmakoncentrationer af samtidigt

administrerede lægemidler kan medføre øget eller forlænget terapeutisk effekt eller bivirkninger. For

lægemidler, der metaboliseres af CYP3A kan disse øgede plasmakoncentrationer potentielt medføre

alvorlige, livstruende eller dødelige bivirkninger (se pkt. 4.3 og 4.5).

Samtidig administration af EVOTAZ og CYP3A-hæmmende lægemidler kan nedsætte clearance af

atazanavir og cobicistat, hvilket medfører øgede plasmakoncentrationer af atazanavir og cobicistat (se

pkt. 4.5).

I modsætning til ritonavir er cobicistat ikke en CYP1A2-, CYP2B6-, CYP2C8-, CYP2C9-, CYP2C19-

eller UGT1A1-induktor. Ved skift fra atazanavir boostet med ritonavir til EVOTAZ skal der udvises

forsigtighed i de første to uger af behandlingen med EVOTAZ, især hvis dosis af eventuelt samtidigt

administrerede lægemidler er blevet titreret eller justeret ved brug af ritonavir som en

farmakoforstærker (se pkt. 4.5).

Cobicistat er en svag CYP2D6-hæmmer og metaboliseres i mindre grad af CYP2D6. Samtidig

administration med EVOTAZ kan øge plasmakoncentrationerne af lægemidler, der metaboliseres af

CYP2D6 (se pkt. 4.3 og 4.5).

Da atazanavir er et af indholdsstofferne i EVOTAZ, frarådes kombinationen af EVOTAZ og

atorvastatin (se pkt. 4.5).

PDE5-hæmmere til behandling af erektil dysfunktion

Der bør udvises særlig forsigtighed ved ordinering af PDE5-hæmmere (sildenafil, tadalafil, vardenafil

eller avanafil) til behandling af erektil dysfunktion hos patienter, der får EVOTAZ. Samtidig

administration af EVOTAZ og disse lægemidler forventes at øge deres koncentrationer væsentligt og

kan resultere i PDE5-relaterede bivirkninger såsom hypotension, synsforstyrrelser og priapisme

(se pkt. 4.5).

Samtidig administration af voriconazol og EVOTAZ frarådes, medmindre en vurdering af

fordele/risici berettiger brug af voriconazol (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af EVOTAZ og fluticason, eller andre glukokortikoider, som metaboliseres af

CYP3A4, frarådes, medmindre de potentielle fordele ved behandlingen opvejer risikoen for

systemiske bivirkninger forårsaget af kortikosteroider, herunder Cushings syndrom og

binyrebarksuppression (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af EVOTAZ og warfarin kan potentielt medføre alvorlig og/eller livstruende

blødning på grund af øgede plasmakoncentrationer af warfarin, og monitorering af INR (International

Normalized Ratio) tilrådes (se pkt. 4.5).

Samtidig administration af EVOTAZ og protonpumpehæmmere (PPI’er) frarådes på grund af nedsat

opløselighed af atazanavir, da den intragastriske pH stiger med protonpumpehæmmere (se pkt. 4.5).

Kontraception

Plasmakoncentrationerne af drospirenon forhøjes efter administration af drospirenon/ethinylestradiol

med atazanavir/cobicistat. Klinisk monitorering anbefales, hvis drospirenon/ethinylestradiol

administreres samtidig med atazanavir/cobicistat, grundet potentiel hyperkaliæmi.

Der foreligger ingen data til at fremsætte anbefalinger for brugen af EVOTAZ med andre orale

kontraceptiva. Alternative former for kontraception (ikke-hormonelle) bør overvejes (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med EVOTAZ. Da EVOTAZ indeholder atazanavir og

cobicistat, kan eventuelle interaktioner, som er identificeret med disse aktive stoffer hver især,

forekomme med EVOTAZ.

Komplekse eller ukendte mekanismer ved lægemiddelinteraktion udelukker ekstrapolering af ritonavir

lægemiddelinteraktioner med visse cobicistat lægemiddelinteraktioner. Anbefalingerne vedrørende

samtidig brug af atazanavir og andre lægemidler kan derfor være forskellige afhængig af, om

atazanavir boostes med ritonavir eller cobicistat. Især atazanavir boostet med cobicistat er mere følsom

over for CYP3A-induktion (se pkt. 4.3 og interaktionstabellen). Der bør ligeledes udvises forsigtighed,

hvis der under den første behandling skiftes farmakoforstærker fra ritonavir til cobicistat (se pkt. 4.4).

Lægemidler, der påvirker atazanavir/cobicistat-eksponering

Atazanavir metaboliseres i leveren via CYP3A4.

Cobicistat er et CYP3A-substrat og metaboliseres i mindre grad af CYP2D6.

Samtidig anvendelse er kontraindiceret

Samtidig brug af EVOTAZ og lægemidler, der er kraftige CYP3A-induktorer (f.eks. carbamazepin,

phenobarbital, phenytoin, rifampicin og prikbladet perikon [

Hypericum perforatum

]) kan resultere i

nedsatte plasmakoncentrationer af atazanavir og/eller cobicistat, hvilket medfører tab af terapeutisk

effekt og mulig udvikling af resistens over for atazanavir (se pkt. 4.3 og Tabel 1).

Samtidig anvendelse frarådes

Samtidig administration af EVOTAZ og lægemidler, der indeholder ritonavir eller cobicistat, som er

kraftige CYP3A-hæmmere, kan resultere i yderligere

boosting

og øget plasmakoncentration af

atazanavir.

Samtidig administration af EVOTAZ og lægemidler, der hæmmer CYP3A kan resultere i øget

plasmakoncentration af atazanavir og/eller cobicistat. Eksempler omfatter, men er ikke begrænset til,

itraconazol, ketoconazol og voriconazol (se Tabel 1).

Samtidig administration af EVOTAZ og lægemidler, som er moderat til svage CYP3A-induktorer kan

resultere i nedsat plasmakoncentration af atazanavir og/eller cobicistat, hvilket medfører tab af

terapeutisk effekt og mulig udvikling af resistens over for atazanavir. Eksempler omfatter, men er ikke

begrænset til, etravirin, nevirapin, efavirenz, fluticason og bosentan (se Tabel 1).

Lægemidler, der kan påvirkes af atazanavir/cobicistat

Atazanavir er en CYP3A4- og UGT1A1-hæmmer. Atazanavir er en svag til moderat

CYP2C8-hæmmer. Atazanavir har vist sig hverken at inducere dets egen metabolisme

in vivo

eller at

øge biotransformationen af visse lægemidler, der metaboliseres af CYP3A4.

Cobicistat er en kraftig mekanisme-baseret CYP3A-hæmmer og en svag CYP2D6-hæmmer.

Cobicistat hæmmer transportproteinerne p-glycoprotein (P-gp), BCRP, MATE1, OATP1B1 og

OATP1B3.

Cobicistat forventes ikke at hæmme CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 eller CYP2C19.

Cobicistat forventes ikke at inducere CYP3A4 eller P-gp. I modsætning til ritonavir er cobicistat ikke

en CYP1A2-, CYP2B6-, CYP2C8-, CYP2C9-, CYP2C19- eller UGT1A1-induktor.

Samtidig anvendelse kontraindiceret

Samtidig administration af lægemidler, der er CYP3A-substrater og har et snævert terapeutisk indeks

og med hvilke forhøjede plasmakoncentrationer associeres med alvorlige og/eller livstruende

bivirkninger, er kontraindiceret sammen med EVOTAZ. Disse lægemidler omfatter alfuzosin,

amiodaron, astemizol, bepridil, cisaprid, colchicin, dronedaron, ergotaminderivater (f.eks.

dihydroergotamin, ergometrin, ergotamin, methylergonovin), lomitapid, lovastatin, oralt administreret

midazolam, pimozid, quetiapin, quinidin, lurasidon, simvastatin, sildenafil (når det anvendes til

behandling af pulmonal arteriel hypertension), avanafil, systemisk lidocain, ticagrelor, terfenadin og

triazolam.

Samtidig administration af EVOTAZ med produkter indeholdende grazoprevir inklusive

elbasvir/grazoprevir i fastdosiskombination (bruges til behandling af kronisk hepatitis C infektion) er

kontraindiceret på grund af stigning i plasmakoncentrationerne af grazoprevir og elbasvir og den

mulige forøgelse i risiko for ALAT-stigninger som er associeret med stigning i grazoprevir-

koncentrationer (se pkt. 4.3 og Tabel 1). Samtidig administration af EVOTAZ med

glecaprevir/pibrentasvir i fastdosiskombination er kontraindiceret på grund af den potentielle forøgelse

i risiko for ALAT-stigninger grundet en signifikant stigning i plasmakoncentrationerne af glecaprevir

og pibrentasvir (se pkt. 4.3).

Forhøjede plasmakoncentrationer af lægemidler, der metaboliseres af CYP3A, CYP2C8, CYP2D6

og/eller UGT1A1 forventes ved samtidig administration med EVOTAZ. Samtidig administration af

EVOTAZ hos patienter, der får lægemidler som er substrater af transportproteinerne P-gp, BCRP,

MATE1, OATP1B1 og OATP1B3 kan resultere i forhøjede plasmakoncentrationer af de samtidigt

administrerede lægemidler (se pkt. 4.4). Samtidig administration med dabigatran, et substrat af P-gp,

er kontraindiceret. Klinisk signifikante interaktioner mellem EVOTAZ og CYP1A2-, CYP2B6-,

CYP2C9- eller CYP2C19-substrater forventes ikke.

Interaktionstabel

Interaktioner mellem EVOTAZ og andre lægemidler angives i Tabel 1 (stigninger er angivet med “↑”,

fald med “↓”, ingen ændring med “↔”). Anbefalingerne i Tabel 1 er baseret på enten

lægemiddelinteraktionsforsøg med ikke-boostet atazanavir, atazanavir boostet med ritonavir, cobicistat

eller forventede interaktioner ud fra det forventede omfang af interaktion og mulige bivirkninger eller

tab af terapeutisk effekt af EVOTAZ. Hvis tilgængelige angives 90% konfidensinterval (KI) i

parentes. Studierne, der refereres til i Tabel 1, er udført med raske frivillige, medmindre andet er

angivet.

Tabel 1: Interaktioner mellem EVOTAZ og andre lægemidler

Lægemidler efter terapeutisk

område

Interaktion

Anbefalinger ved samtidig

administration

ANTI-HCV MIDLER

Grazoprevir 200 mg 1 gang

dagligt

(atazanavir 300 mg/ritonavir

100 mg 1 gang dagligt)

Atazanavir AUC ↑43% (↑30%

↑57%)

Atazanavir C

↑12% (↑1% ↑24%)

Atazanavir C

↑23% (↑13%

↑134%)

Grazoprevir AUC: ↑958% (↑678%

↑1339%)

Grazoprevir C

: ↑524% (↑342%

↑781%)

Grazoprevir C

: ↑1064% (↑696%

↑1602%)

Koncentrationerne af grazoprevir

steg betydeligt ved samtidig

administration med

atazanavir/ritonavir.

Samtidig administration af

EVOTAZ og elbasvir/grazoprevir

er kontraindiceret på grund af en

forventet stigning i

plasmakoncentrationerne for

grazoprevir og den associerede

potentielle forøgelse i risiko for

ALAT-stigninger (se pkt. 4.3).

EMA/360271/2015

EMEA/H/C/003904

EPAR – sammendrag for offentligheden

Evotaz

atazanavir / cobicistat

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Evotaz.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Evotaz bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Evotaz, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Evotaz, og hvad anvendes det til?

Evotaz er et antiviralt lægemiddel, der anvendes sammen med andre lægemidler til behandling af

voksne patienter smittet med hiv-1 (humant immundefektvirus type 1). Dette virus er årsag til aids

(erhvervet immundefektsyndrom).

Evotaz indeholder de aktive stoffer atazanavir og cobicistat. Lægemidlet må kun bruges til patienter,

hvis infektion ikke forventes at være resistent over for atazanavir.

Hvordan anvendes Evotaz?

Evotaz udleveres kun efter recept, og behandlingen bør kun iværksættes af en læge med erfaring i

behandling af hiv-infektioner. Evotaz findes som tabletter indeholdende 300 mg atazanavir og 150 mg

cobicistat. Den anbefalede dosis af Evotaz er én tablet dagligt, der tages sammen med et måltid.

Hvordan virker Evotaz?

Evotaz indeholder to aktive stoffer, atazanavir og cobicistat. Atazanavir er en proteasehæmmer. Det

hindrer et hiv-enzym kaldet protease i at fungere. Virussen har brug for protease til at danne flere

vira. Når enzymet er blokeret, kan virussen ikke reproducere sig selv og spredes mindre hurtigt i

kroppen. Cobicistat øger mængden af atazanavir i blodet ved at sænke nedbrydningshastigheden.

Dette øger derfor atazanavirs antivirale virkning.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send et spørgsmål via vores websted

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Evotaz i kombination med andre hiv-lægemidler nedsætter mængden af hiv i blodet og holder virussen

på et lavt niveau. Det helbreder ikke hiv-infektion, men kan sinke den skade på immunsystemet og de

infektioner og sygdomme, der er forbundet med aids.

De aktive stoffer i Evotaz er allerede tilgængelige i EU som individuelle lægemidler: atazanavir som

Reyataz og cobicistat som Tybost.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Evotaz?

Eftersom atazanavir og cobicistat begge tidligere har vist sig at være effektive og er godkendt til brug i

behandlingen af hiv-infektion, har formålet med undersøgelserne primært været at påvise, at den

mængde atazanavir i blodet, som Evotaz producerer, svarer til to aktive stoffer indgivet separat og til

atazanavir indgivet med en anden booster, ritonavir (en etableret kombination).

Dertil kommer, at brug af atazanavir i kombination med cobicistat blev vurderet i en

hovedundersøgelse med 698 hiv-patienter, som ikke før havde været i behandling. Atazanavir og

cobicistat blev sammenlignet med atazanavir og ritonavir. Alle patienter fik også hiv-lægemidlerne

emtricitabine og tenofovir disoproxil. Virkningen blev især målt ud fra andelen af patienter, hos hvem

mængden af hiv-1 i blodet (kendt som virusbelastning) faldt til under 50 kopier/ml efter 48 ugers

behandling. Samlet set opnåede 85 % af patienterne (293 ud af 344), som blev behandlet med

atazanavir og cobicistat, dette fald. Det kan sammenlignes med en nedgang på 87 % af de patienter

(304 ud af 348), der blev behandlet med atazanavir og ritonavir.

Hvilke risici er der forbundet med Evotaz?

De hyppigste bivirkninger ved brug af Evotaz (som kan ramme over 10 %) er gulsot, der kan vise sig

ved en gulfarvning af øjnene, og kvalme (lyst til at kaste op).

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Evotaz fremgår af indlægssedlen.

Evotaz må ikke gives til patienter med let til svært nedsat leverfunktion. Lægemidlet må heller ikke

gives til patienter, der indtager bestemte lægemidler, på grund af muligheden for skadelig

kombinationseffekt. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Evotaz godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Evotaz

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. De to aktive stoffer har begge

vist sig effektive, og Evotaz kan være en nyttig erstatning for atazanavir med ritonavir som booster. At

kombinere atazanavir og cobicistat i en enkelt tablet kan potentielt forenkle doseringen. Evotaz'

skadelige virkninger svarer til de skadelige virkninger ved det enkelte lægemiddel.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Evotaz?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Evotaz anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Evotaz,

herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere oplysninger findes i resuméet af risikostyringsplanen

Evotaz

Error! Unknown document property name.

Side 2/3

Andre oplysninger om Evotaz

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Evotaz den 13. juli 2015.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Evotaz findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Evotaz, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev senest ajourført i 07-2015.

Evotaz

Error! Unknown document property name.

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information