Baraclude

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
15-06-2022

Aktiv bestanddel:

Entecavir

Tilgængelig fra:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

ATC-kode:

J05AF10

INN (International Name):

entecavir

Terapeutisk gruppe:

Antivirale midler til systemisk anvendelse

Terapeutisk område:

Hepatitis B, kronisk

Terapeutiske indikationer:

Baraclude er indiceret til behandling af kronisk hepatitis B virus (HBV) infektion hos voksne med kompenseret leversygdom og dokumentation for aktiv viral replikation, vedvarende forhøjet serum-alanin aminotransferase (ALT) niveauer og histologiske dokumentation for aktiv inflammation og/eller fibrose;dekompenseret leversygdom. For både erstatning og dekompenseret leversygdom, denne angivelse er baseret på data fra kliniske forsøg i nukleosid naive patienter med HBeAg-positive og HBeAg negativ HBV-infektion. Med hensyn til patienter med lamivudin-ildfast hepatitis B.

Produkt oversigt:

Revision: 27

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2006-06-26

Indlægsseddel

                55
B. INDLÆGSSEDDEL
56
INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN
BARACLUDE 0,5 MG FILMOVERTRUKNE TABLETTER
entecavir
LÆS DENNE INDLÆGSSEDDEL GRUNDIGT, INDEN DU BEGYNDER AT TAGE DETTE
LÆGEMIDDEL, DA DEN
INDEHOLDER VIGTIGE OPLYSNINGER.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Baraclude til dig personligt. Lad derfor være
med at give medicinen til
andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme
symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,
herunder bivirkninger, som ikke
er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.
Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk
OVERSIGT OVER INDLÆGSSEDLEN
1.
Virkning og anvendelse
2.
Det skal du vide, før du begynder at tage Baraclude
3.
Sådan skal du tage Baraclude
4.
Bivirkninger
5.
Opbevaring
6.
Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
1.
VIRKNING OG ANVENDELSE
BARACLUDE TABLETTER ER ANTI-VIRAL MEDICIN, SOM ANVENDES TIL AT
BEHANDLE KRONISK (VEDVARENDE)
INFEKTION MED HEPATITIS-B VIRUS (HBV) HOS VOKSNE.
Baraclude kan anvendes til mennesker, hvis
lever er skadet, men stadig fungerer ordentligt (kompenseret
leversygdom) og til mennesker, hvis lever
er skadet og ikke fungerer ordentligt (inkompenseret leversygdom).
BARACLUDE TABLETTER ANVENDES OGSÅ TIL AT BEHANDLE KRONISK
(VEDVARENDE) INFEKTION MED HBV HOS
BØRN OG UNGE I ALDEREN 2-18 ÅR.
Baraclude kan anvendes til børn, hvis lever er skadet, men stadig
fungerer ordentligt (kompenseret leversygdom).
Infektion med hepatitis-B virus kan medføre leverskader. Baraclude
mindsker mængden af virus i
kroppen og forbedrer leverens tilstand.
2.
DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE BARACLUDE
TAG IKKE BARACLUDE
 HVIS DU ER OVERFØLSOM (ALLERGISK)
over for entecavir eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette
lægemiddel (angivet i afsnit 6).
ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER
Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tage
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUMÉ
2
1.
LÆGEMIDLETS NAVN
Baraclude 0,5 mg filmovertrukne tabletter
Baraclude 1 mg filmovertrukne tabletter
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
Baraclude 0,5 mg filmovertrukne tabletter
Hver tablet indeholder 0,5 mg entecavir (som monohydrat).
Baraclude 1 mg filmovertrukne tabletter
Hver tablet indeholder 1 mg entecavir (som monohydrat).
Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på
Hver 0,5 mg tablet indeholder 120,5 mg lactose.
Hver 1 mg tablet indeholder 241 mg lactose.
Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Filmovertrukken tablet (tablet)
Baraclude 0,5 mg filmovertrukne tabletter
Hvid til grålighvid trekantet tablet med “BMS” mærket på den
ene side og “1611” på den anden.
Baraclude 1 mg filmovertrukne tabletter
Lyserød trekantet tablet med “BMS” mærket på den ene side og
“1612” på den anden.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
TERAPEUTISKE INDIKATIONER
Baraclude er indiceret til behandling af kronisk hepatitis B-virus-
(HBV) infektion (se pkt. 5.1) hos
voksne med:

kompenseret leversygdom og tegn på aktiv virusreplikation, vedvarende
forhøjet serum-
alaninaminotransferase (ALAT) og histologisk påvist aktiv
inflammation og/eller fibrose.

inkompenseret leversygdom (se pkt. 4.4).
For både kompenseret og inkompenseret leversygdom er denne indikation
baseret på data fra kliniske
forsøg hos nukleosid-naive patienter med HBeAg-positiv og
HBeAg-negativ HBV-infektion. For
patienter med lamivudin-refraktær hepatitis B, se pkt. 4.2, 4.4 og
5.1.
Baraclude er også indiceret til behandling af kronisk HBV-infektion
hos nukleosid-naive pædiatriske
patienter fra 2 til < 18 år med kompenseret leversygdom, som har tegn
på aktiv virusreplikation og
vedvarende forhøjet serum-ALAT eller histologisk påvist moderat til
svær inflammation og/eller
fibrose. Angående beslutningen om at initiere behandling hos
pædiatriske patienter henvises til pkt.
4.2, 4.4 og 5.1.
4.2
DOSERING OG ADMINISTRATION
Behandlingen skal initieres af en l
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 15-06-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 29-09-2014
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 15-06-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 15-06-2022
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 15-06-2022
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 15-06-2022
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 29-09-2014

Søg underretninger relateret til dette produkt