MS-H Vaccine

Land: Den Europæiske Union

Sprog: dansk

Kilde: EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)
03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)
03-06-2021

Aktiv bestanddel:

Mycoplasma synoviae stamme MS-H

Tilgængelig fra:

Pharmsure Veterinary Products Europe Ltd

ATC-kode:

QI01AE03

INN (International Name):

Mycoplasma synoviae (live)

Terapeutisk gruppe:

Kylling

Terapeutisk område:

Immunologicals for aves, Live bakterielle vacciner

Terapeutiske indikationer:

Til aktiv immunisering af fremtidige slagtekyllinger, kyllinger fra fremtidige lagdeltagere og fremtidige lagkyllinger for at reducere lungerne og reducere antallet af æg med unormal skaldannelse forårsaget af Mycoplasma synoviae.

Produkt oversigt:

Revision: 6

Autorisation status:

autoriseret

Autorisation dato:

2011-06-14

Indlægsseddel

                11
B. INDLÆGSSEDDEL
12
INDLÆGSSEDDEL
MS-H VACCINE ØJENDRÅBER, SUSPENSION
1.
NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN
SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER
ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA
Indehaver af markedsføringstilladelsen
:
Pharmsure Veterinary Products Europe Limited
4 Fitzwilliam Terrace
Strand Road
Bray
WICKLOW
A98 T6H6
Ireland
Fremstiller ansvarlig af batchfrigivelse:
Laboratoire LCV
Z.I. du Plessis Beuscher
35220 Chateaubourg
Frankrig
2.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
MS-H Vaccine øjendråber, suspension
3.
ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER
Øjendråber, suspension.
Rødorange til gullig gennemsigtig suspension.
1 dosis (30 µl) indeholder:
AKTIVT STOF:
_Mycoplasma synoviae_
-stamme MS-H, levende, svækket, varmefølsom, mindst 10
5.7
CCU*
*Colour Changing Units (farveskiftende enheder)
ØVRIGE INDHOLDSSTOFFER:
Modified Frey's medium indeholdende phenolrødt og svineserum
4.
INDIKATIONER
Til aktiv immunisering af fremtidige avlshøns (slagtekyllinger),
fremtidige æglæggende avlshøns og
fremtidige æglæggende høns fra 5-ugers-alderen med henblik på at
reducere luftsæklæsioner og
mindske antallet af æg med abnorm skaldannelse forårsaget af
_Mycoplasma synoviae. _
_ _
Immunitet indtræder: 4 uger efter vaccination.
Det er påvist, at immunitetens varighed i forhold til at reducere
luftsæklæsioner er 40 uger efter
vaccinationen.
13
Immunitetens varighed i forhold til at reducere antallet af æg med
abnorm skaldannelse er endnu ikke
påvist.
5.
KONTRAINDIKATIONER
Ingen.
6.
BIVIRKNINGER
Ingen.
Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som
ikke er omtalt i denne
indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.
7.
DYREARTER
Kyllinger.
8.
DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG
INDGIVELSESVEJ(E)
Okulær anvendelse.
Kyllinger bør vaccineres én gang ved anvendelse af en øjendråbe
(30 µl) fra 5-ugers-alderen og
mindst 5 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse.
9.
OPLYS
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Produktets egenskaber

                1
BILAG I
PRODUKTRESUME
2
1.
VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN
MS-H Vaccine øjendråber, suspension
2.
KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING
AKTIVT STOF:
1 dosis (30 µl) indeholder:
_Mycoplasma synoviae_
-stamme MS-H, levende svækket, varmefølsom, mindst 10
5.7
CCU*
* colour changing units (farveskiftende enheder)
Se pkt. 6.1 for det fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.
3.
LÆGEMIDDELFORM
Øjendråber, suspension
Rødorange til gullig gennemsigtig suspension.
4.
KLINISKE OPLYSNINGER
4.1
DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET ER BEREGNET TIL
Kyllinger.
4.2
TERAPEUTISKE INDIKATIONER MED ANGIVELSE AF DYREARTER, SOM LÆGEMIDLET
ER BEREGNET TIL
Til aktiv immunisering af fremtidige avlshøns (slagtekyllinger),
fremtidige æglæggende avlshøns og
fremtidige æglæggende høns fra 5-ugers-alderen med henblik på at
reducere luftsæklæsioner og
mindske antallet af æg med abnorm skaldannelse forårsaget af
_Mycoplasma synoviae. _
Immunitet indtræder: 4 uger efter vaccination.
Det er påvist, at immunitetens varighed i forhold til at reducere
luftsæklæsioner er 40 uger efter
vaccinationen.
Immunitetens varighed i forhold til at reducere antallet af æg med
abnorm skaldannelse er endnu ikke
påvist.
4.3
KONTRAINDIKATIONER
Ingen.
Se også pkt. 4.7.
4.4
SÆRLIGE ADVARSLER FOR HVER ENKELT DYREART, SOM LÆGEMIDLET ER
BEREGNET TIL
Brug ikke antibiotika med antimycoplasmaaktivitet 2 uger inden eller 4
uger efter vaccination.
Sådanne antibiotika omfatter f.eks. tetracyclin, tiamulin, tylosin,
quinoloner, lincospectin, gentamycin
eller makrolidantibiotika.
Hvis det er nødvendigt at bruge antibiotika, bør stoffer uden
antimycoplasmaaktivitet såsom penicillin,
amoxicillin eller neomycin foretrækkes. Disse bør ikke gives inden
for 2 uger efter vaccination.
4.5
SÆRLIGE FORSIGTIGHEDSREGLER VEDRØRENDE BRUGEN
3
Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr
Vaccinér alle fugle i en flok samtidig.
Kun flokke uden antistoffer mod
_M. synoviae_
bør vaccineres Vaccination bør gennemføres på fugle
uden
_M. synoviae _
min
                
                Læs hele dokumentet
                
              

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel bulgarsk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber bulgarsk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport bulgarsk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel spansk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber spansk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport spansk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tjekkisk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tjekkisk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport tjekkisk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel tysk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber tysk 03-06-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel estisk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber estisk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport estisk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel græsk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber græsk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport græsk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel engelsk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber engelsk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport engelsk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel fransk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber fransk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport fransk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel italiensk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber italiensk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport italiensk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel lettisk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber lettisk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport lettisk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel litauisk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber litauisk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport litauisk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel ungarsk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber ungarsk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport ungarsk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel maltesisk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber maltesisk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport maltesisk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel hollandsk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber hollandsk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport hollandsk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel polsk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber polsk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport polsk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel portugisisk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber portugisisk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport portugisisk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel rumænsk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber rumænsk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport rumænsk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovakisk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovakisk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovakisk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel slovensk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber slovensk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport slovensk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel finsk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber finsk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport finsk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel svensk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber svensk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport svensk 29-09-2016
Indlægsseddel Indlægsseddel norsk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber norsk 03-06-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel islandsk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber islandsk 03-06-2021
Indlægsseddel Indlægsseddel kroatisk 03-06-2021
Produktets egenskaber Produktets egenskaber kroatisk 03-06-2021
Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport kroatisk 29-09-2016

Søg underretninger relateret til dette produkt