MS-H Vaccine

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-05-2019

Aktiv bestanddel:
Mycoplasma synoviae stamme MS-H
Tilgængelig fra:
Pharmsure Veterinary Products Europe Ltd
ATC-kode:
QI01AE03
INN (International Name):
Mycoplasma synoviae (live)
Terapeutisk gruppe:
Kylling
Terapeutisk område:
Immunologicals for aves, Live bakterielle vacciner
Terapeutiske indikationer:
Til aktiv immunisering af fremtidige slagtekyllinger, kyllinger fra fremtidige lagdeltagere og fremtidige lagkyllinger for at reducere lungerne og reducere antallet af æg med unormal skaldannelse forårsaget af Mycoplasma synoviae.
Produkt oversigt:
Revision: 5
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/000161
Autorisation dato:
2011-06-14
EMEA kode:
EMEA/V/C/000161

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-09-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-05-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-05-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-05-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-09-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL

MS-H Vaccine øjendråber, suspension

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen

:

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited

4 Ormond Quay Upper

Dublin

DO7 PF53

Ireland

Fremstiller ansvarlig af batchfrigivelse:

Laboratoire LCV

Z.I. du Plessis Beuscher

35220 Chateaubourg

Frankrig

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

MS-H Vaccine øjendråber, suspension

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Øjendråber, suspension.

Rødorange til gullig gennemsigtig suspension.

1 dosis (30 µl) indeholder:

Aktivt stof:

Mycoplasma synoviae

-stamme MS-H, levende, svækket, varmefølsom, mindst 10

CCU*

*Colour Changing Units (farveskiftende enheder)

Øvrige indholdsstoffer:

Modified Frey's medium indeholdende phenolrødt og svineserum

4.

INDIKATIONER

Til aktiv immunisering af fremtidige avlshøns (slagtekyllinger), fremtidige æglæggende avlshøns og

fremtidige æglæggende høns fra 5-ugers-alderen med henblik på at reducere luftsæklæsioner og

mindske antallet af æg med abnorm skaldannelse forårsaget af

Mycoplasma synoviae.

Immunitet indtræder: 4 uger efter vaccination.

Det er påvist, at immunitetens varighed i forhold til at reducere luftsæklæsioner er 40 uger efter

vaccinationen.

Immunitetens varighed i forhold til at reducere antallet af æg med abnorm skaldannelse er endnu ikke

påvist.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Ingen.

6.

BIVIRKNINGER

Ingen.

Hvis De bemærker alvorlige bivirkninger eller andre bivirkninger, som ikke er omtalt i denne

indlægsseddel, bedes De kontakte Deres dyrlæge.

7.

DYREARTER

Kyllinger.

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Okulær anvendelse.

Kyllinger bør vaccineres én gang ved anvendelse af en øjendråbe (30 µl) fra 5-ugers-alderen og

mindst 5 uger forud for æglægningsperiodens begyndelse.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Kyllinger fra 5-ugers-alderen

En dosis på 30

l bør indgives som øjendråber.

Tø uåbnede flasker op hurtigt ved mellem 33-35 °C i 10 minutter i et termostatstyret

vandbad. Må ikke tøs op ved højere temperaturer eller over længere tid. Skal bruges ved

stuetemperatur (22-27 °C) senest 2 timer efter optøning. Bland flaskens indhold ved at

omryste den forsigtigt under optøningen. Vend flasken flere gange efter optøning for at

sikre, at indholdet er blevet resuspenderet.

Fjern aluminiumforseglingen og gummiproppen, inden du anvender en pipettespids i plast

eller en anden doseringsenhed. Brug en kalibreret pipette eller enhed for at give en

vaccinedråbe på 30 µl. Undgå kontaminering.

Hold fuglen med dens hoved vippet til den ene side. Vend dråbeflasken, eller klargør

enheden således, at der dannes en enkelt dråbe på spidsen, og lad dråben falde frit ned i

det åbne øje og forsigtigt fylde det. Dråben (inden den slippes) og spidsen må IKKE

berøre øjets overflade.

Lad fuglen blinke et par gange, inden den sættes fri.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

0 dage.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

MS-H-vaccinen skal altid beskyttes mod direkte sollys. Opbevares nedfrosset under -70 °C i højst 4 år.

Når vaccinen er taget ud af dybfryseren, må den opbevares yderligere i op til 4 uger ved eller under -

18 °C. Vaccinen må ikke opbevares ved -70 °C igen efter opbevaring ved eller under -18 °C.

Anvendes senest 2 timer efter optøning.

Må ikke bruges efter den udløbsdato, der står på pakningens etiket.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Special forholdsregler til brug hos dyr:

Må ikke anvendes i æglægningsperioden og inden for 5 uger forud for æglægningsperiodens

begyndelse. Vaccinér alle fugle i en flok samtidig.

Brug ikke antibiotika med antimycoplasmaaktivitet 2 uger inden eller 4 uger efter vaccination.

Sådanne antibiotika omfatter f.eks. tetracyclin, tiamulin, tylosin, quinoloner, lincospectin,

gentamycin eller makrolidantibiotika.

Hvis det er nødvendigt at bruge antibiotika, bør stoffer uden antimycoplasmaaktivitet såsom penicillin,

amoxicillin eller neomycin foretrækkes. Disse bør ikke gives inden for 2 uger efter vaccination.

Kun flokke uden antistoffer mod MS (M. synoviae) bør vaccineres. Vaccination bør

gennemføres på MS-frie fugle mindst 4 uger inden den forventede eksponering for

virulent MS.

Unghøns bør forinden testes for

M. synoviae-

infektion. Testning for tilstedeværelse af

M.

synoviae

i flokken foretages normalt ved hjælp af en hurtig serum-agglutinationstest

(RSAT), hvor blodprøver testes inden for 24 timer efter tapning.

Vaccinestammen kan sprede sig fra vaccinerede til ikke-vaccinerede fugle, herunder vilde

arter. Dette kan forekomme igennem hele den vaccinerede fugls liv. Der bør træffes

særlige sikkerhedsforanstaltninger for at undgå spredning af vaccinestammen til andre

fuglearter.

Der kan skelnes mellem vilde stammer og vaccinestammen af M. synoviae ved hjælp af

Hammond-klassificering eller HRM-testning (High Resolution Melt) foretaget af et

laboratorium.

Infektion med

M. synoviae

inducerer en forbigående positiv antistofrespons over for

Mycoplasma gallisepticum

. Selvom der ikke foreligger data herom, er det sandsynligt, at

dette produkt også inducerer en positiv antistofrespons over for

Mycoplasma gallisepticum

og derfor kan interferere med den serologiske overvågning af

Mycoplasma gallisepticum

Om nødvendigt kan der foretages en yderligere differentiering mellem de to arter af

Mycoplasma ved hjælp af PCR på et laboratorium. Prøver, der kan bruges til PCR,

omfatter podning fra patologiske steder såsom luftrør, ganespalte, luftsække eller led.

Vaccinestammen kan påvises i kyllingernes luftveje i op til 55 uger efter vaccinationen.

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen

med andre lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart

før eller efter brug af et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det

enkelte tilfælde.

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

For at forhindre hud- og øjenskader ved håndtering af den frosne flaske personligt

beskyttelsesudstyr i form af beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller bør anvendes ved

håndtering af lægemidlet..

Hvis der ved et uheld sprøjtes vaccine ind i brugerens øjne, bør øjnene og ansigtet vaskes

grundigt med vand for at undgå en mulig reaktion over for stofferne i kulturmediet.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Kontakt Deres dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse

for. Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Nærmere oplysninger om dette veterinærlægemiddel er tilgængelige på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs websted på (http://www.ema.europa.eu/

15.

ANDRE OPLYSNINGER

LDPE-plastflaske på 30 ml (1000 doser) med butylgummiprop og forseglet med en aluminiumshætte.

Indehaveren af markedsføringstilladelsens nummer: EU/2/11/126/001

Må kun udleveres efter veterinærrecept.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

MS-H Vaccine øjendråber, suspension

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

1 dosis (30 µl) indeholder:

Mycoplasma synoviae

-stamme MS-H, levende svækket, varmefølsom, mindst 10

CCU*

* colour changing units (farveskiftende enheder)

Se pkt. 6.1 for det fuldstændig fortegnelse over hjælpestoffer.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Øjendråber, suspension

Rødorange til gullig gennemsigtig suspension.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Kyllinger.

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Til aktiv immunisering af fremtidige avlshøns (slagtekyllinger), fremtidige æglæggende avlshøns og

fremtidige æglæggende høns fra 5-ugers-alderen med henblik på at reducere luftsæklæsioner og

mindske antallet af æg med abnorm skaldannelse forårsaget af

Mycoplasma synoviae.

Immunitet indtræder: 4 uger efter vaccination.

Det er påvist, at immunitetens varighed i forhold til at reducere luftsæklæsioner er 40 uger efter

vaccinationen.

Immunitetens varighed i forhold til at reducere antallet af æg med abnorm skaldannelse er endnu ikke

påvist.

4.3

Kontraindikationer

Ingen.

Se også pkt. 4.7.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

Brug ikke antibiotika med antimycoplasmaaktivitet 2 uger inden eller 4 uger efter vaccination.

Sådanne antibiotika omfatter f.eks. tetracyclin, tiamulin, tylosin, quinoloner, lincospectin, gentamycin

eller makrolidantibiotika.

Hvis det er nødvendigt at bruge antibiotika, bør stoffer uden antimycoplasmaaktivitet såsom penicillin,

amoxicillin eller neomycin foretrækkes. Disse bør ikke gives inden for 2 uger efter vaccination.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Vaccinér alle fugle i en flok samtidig.

Kun flokke uden antistoffer mod

M. synoviae

bør vaccineres Vaccination bør gennemføres på fugle

uden

M. synoviae

mindst 4 uger inden den forventede eksponering for virulent

M. synoviae

Unghøns bør forinden testes for

M. synoviae-

infektion. Testning for tilstedeværelse af

M. synoviae

flokken foretages normalt ved hjælp af en hurtig serum-agglutinationstest (RSAT), hvor blodprøver

testes inden for 24 timer efter tapning.

Vaccinestammen kan sprede sig fra vaccinerede til ikke-vaccinerede fugle, herunder vilde arter. Dette

kan forekomme igennem hele den vaccinerede fugls liv. Der bør træffes særlige

sikkerhedsforanstaltninger for at undgå spredning af vaccinestammen til andre fuglearter.

Vaccinestammen kan påvises i kyllingernes luftveje i op til 55 uger efter vaccinationen.

Der kan skelnes mellem vilde stammer og vaccinestammen af

M. synoviae

ved hjælp af Hammond-

klassificering eller HRM-testning (High Resolution Melt) foretaget af et laboratorium.

Infektion med

M. synoviae

inducerer en forbigående positiv antistofrespons over for

Mycoplasma

gallisepticum

. Selvom der ikke foreligger data herom, er det sandsynligt, at vaccination med dette

lægemiddel også inducerer en positiv antistofrespons over for

Mycoplasma gallisepticum

og derfor

kan interferere med den serologiske overvågning af

Mycoplasma gallisepticum

. Om nødvendigt kan

der foretages en yderligere differentiering mellem de to arter af Mycoplasma ved hjælp af PCR på et

laboratorium. Prøver, der kan bruges til PCR, omfatter podning fra patologiske steder såsom luftrør,

ganespalte, luftsække eller led.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

For at forhindre hud- og øjenskader ved håndtering af den frosne flaske personligt beskyttelsesudstyr i

form af beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller bør anvendes ved håndtering af lægemidlet.

Hvis der ved et uheld sprøjtes vaccine ind i brugerens øjne, bør øjnene og ansigtet vaskes grundigt

med vand for at undgå en mulig reaktion over for stofferne i kulturmediet.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Ingen.

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Må ikke anvendes i æglægningsperioden og inden for 5 uger forud for æglægningsperiodens

begyndelse.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der foreligger ingen oplysninger om sikkerhed og virkning ved brug af vaccinen sammen med andre

lægemidler til dyr. En eventuel beslutning om at anvende vaccinen umiddelbart før eller efter brug af

et andet lægemiddel til dyr skal derfor tages med udgangspunkt i det enkelte tilfælde.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Okulær anvendelse.

Kyllinger fra 5-ugers-alderen

En dosis på 30

l indgives som øjendråber.

Tø den uåbnede flaske op hurtigt ved mellem 33-35°C i 10 minutter i et termostatstyret vandbad. Må

ikke tøs op ved højere temperaturer eller over længere tid. Skal bruges ved stuetemperatur (22-27°C)

senest 2 timer efter optøning. Bland flaskens indhold ved at omryste den forsigtigt under optøningen.

Vend flasken flere gange efter optøning for at sikre, at indholdet er blevet resuspenderet.

Fjern aluminiumforseglingen og gummiproppen, inden du anvender en pipettespids i plast eller en

anden doseringsenhed. Brug en kalibreret pipette eller enhed for at give en vaccinedråbe på 30 µl.

Undgå kontaminering.

Hold fuglen med dens hoved vippet til den ene side. Vend dråbeflasken, eller klargør enheden således,

at der dannes en enkelt dråbe på spidsen, og lad dråben falde frit ned i det åbne øje og forsigtigt fylde

det. Dråben (inden den slippes) og spidsen må ikke berøre øjets overflade.

Lad fuglen blinke et par gange, inden den sættes fri.

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Der er ikke observeret bivirkninger efter en ottedobbelt overdosering.

4.11

Tilbageholdelsestid

0 dage.

5.

IMMUNOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe Immunologiske midler til fugle, levende bakterielle vacciner, ATCvet-

kode: QI01AE03

Vaccinen inducerer en aktiv immunitet over for

Mycoplasma synoviae

i kyllinger.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Modified Frey’s medium indeholdende phenolrødt og svineserum.

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Må ikke blandes med andre lægemidler til dyr.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 4 år.

Opbevaringstid efter optøning og første åbning af den indre emballage: 2 timer.

6.4.

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares nedfrosset under -70 °C i højst 4 år.

Når vaccinen er taget ud af dybfryseren, må den opbevares yderligere i op til 4 uger ved eller under -

18 °C. Vaccinen må ikke opbevares ved -70 °C igen efter opbevaring ved eller under -18 °C.

Beskyttes mod direkte sollys.

6.5

Den indre emballages art og indhold

30 ml LDPE-plastflaske (1000 doser) med butylgummiprop forseglet med en aluminiumshætte.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinier.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Pharmsure Veterinary Products Europe Limited

4 Ormond Quay Upper

Dublin

DO7 PF53

Ireland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/11/126/001

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14/06/2011

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse: 17/05/2016

10

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside(http://www.ema.europa.eu

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/477983/2011

EMEA/V/C/000161

EPAR – sammendrag for offentligheden

MS-H Vaccine

Mycoplasma synoviae-stamme MS-H-vaccine (levende, svækket)

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for MS-H

Vaccine. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede dette lægemiddel til dyr for at kunne anbefale

udstedelse af en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en

praktisk vejledning i, hvordan MS-H Vaccine bør anvendes.

Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af MS-H Vaccine,

kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Hvad er MS-H Vaccine, og hvad anvendes det til?

MS-H Vaccine anvendes til kyllinger fra femugersalderen for at beskytte dem mod Mycoplasma

synoviae. Denne bakterie forårsager infektion hos fugle, almindeligvis i lungerne og i "luftsækkene",

som er de særlige sække i fuglens krop, hvor luften opbevares under vejrtrækningen. Infektion med

Mycoplasma synoviae kan give vejrtrækningsbesvær og forbindes ligeledes med dårlig

æggeskalskvalitet. MS-H Vaccine anvendes til unge kyllinger, der opdrættes til at være slagtekyllinger

(til kødproduktion) og æglæggende høns (til ægproduktion) for at mindske skaderne på luftsækkene

og reducere antallet af æg med unormal skal.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan anvendes MS-H Vaccine?

MS-H Vaccine fås som øjendråber og udleveres kun efter recept. MS-H Vaccine gives som en øjendråbe

pr. øje. Hele flokken bør vaccineres samtidig. Beskyttelsen starter fire uger efter vaccinationen.

Beskyttelsen mod skader på luftsækkene varer i 40 uger, men varigheden af beskyttelsen mod

dannelse af unormal skal kendes ikke.

De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

MS-H Vaccine

EMA/477983/2011

Side 2/3

Hvordan virker MS-H Vaccine?

MS-H Vaccine indeholder en levende, svækket stamme af Mycoplasma synoviae. "Svækket" betyder, at

stammen først er blevet svækket, så den ikke er sygdomsfremkaldende.

Ligesom alle andre vacciner virker MS-H Vaccine ved at "lære" immunsystemet (kroppens naturlige

forsvar), hvordan det skal beskytte sig mod en sygdom. Når MS-H Vaccine gives til kyllinger, opfatter

immunsystemet den svækkede stamme som "fremmed" og danner antistoffer mod den. Hvis dyrene

senere udsættes for Mycoplasma synoviae, vil immunsystemet hurtigere kunne reagere. Dette er med

til at beskytte mod sygdommen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved MS-H Vaccine?

Virksomheden fremlagde data fra laboratorieundersøgelser og fra en feltundersøgelse.

Laboratorieundersøgelsen omfattede en belastningsundersøgelse af Mycoplasma synoviae-infektion

samt en undersøgelse, hvor man så på vaccinationens virkning på uregelmæssige æggeskaller. I

feltundersøgelsen så man på, hvordan vaccinerede kyllinger klarede sig, når de blev flyttet til flokke,

der tidligere havde haft en Mycoplasma synoviae-infektion.

Laboratorieundersøgelserne viste, at MS-H Vaccine mindsker skaderne på luftsækkene og reducerer

antallet af æg med unormal skal. Feltundersøgelsen gav ingen yderligere information.

Hvilke risici er der forbundet med MS-H Vaccine?

Vaccinen har ingen kendte bivirkninger.

Den må ikke bruges til æglæggende fugle eller inden for fem uger efter æglægningsperiodens start.

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet eller

kommer i berøring med dyret?

Personen, der administrerer lægemidlet, skal bruge værnemidler bestående af handsker og

sikkerhedsbriller for at undgå hud- og øjenskader som følge af håndteringen af den frosne flaske med

vaccine. Hvis vaccinen ved et uheld kommer i berøring med ansigtet eller øjnene, skal der vaskes

grundigt med vand.

Hvad er tilbageholdelsestiden for levnedsmiddelproducerende dyr?

Tilbageholdelsestiden er den tid, der skal gå efter administration af et lægemiddel, før et dyr kan

slagtes, og kødet kan anvendes til menneskeligt konsum. Det er også den tid, der skal gå efter

administration af et lægemiddel, før æggene kan anvendes til menneskeligt konsum.

Tilbageholdelsestiden for MS-H Vaccine for kød og æg er nul dage.

Hvorfor er MS-H Vaccine blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Dyr (CVMP) konkluderede, at fordelene ved MS-H Vaccine opvejer

risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

MS-H Vaccine

EMA/477983/2011

Side 3/3

Andre oplysninger om MS-H Vaccine

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for MS-H Vaccine den 14. juni 2011. Den fuldstændige EPAR for MS-H Vaccine findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Veterinary medicines/European public

assessment reports. Hvis du som ejer eller ansvarlig for dyret ønsker yderligere oplysninger om

behandling med MS-H Vaccine, kan du læse indlægssedlen eller kontakte din dyrlæge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i marts 2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information