Jinarc

Evropská unie - čeština - EMA (European Medicines Agency)

Aktivní složka:
Tolvaptan
Dostupné s:
Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.
ATC kód:
C03XA01
INN (Mezinárodní Name):
tolvaptan
Terapeutické skupiny:
Diuretika,
Terapeutické oblasti:
Polycystický ledvina, autosomální dominantní
Terapeutické indikace:
Přípravek Jinarc je indikován ke zpomalení progrese vzniku cyst a renální insuficience autosomálně dominantní polycystická choroba ledvin (PCHLAD) u dospělých pacientů s CKD fáze 1 až 3 při zahájení léčby s důkazy o rychle postupující onemocnění,.
Přehled produktů:
Revision: 17
Stav Autorizace:
Autorizovaný
Registrační číslo:
EMEA/H/C/002788
Datum autorizace:
2015-05-27
EMEA kód:
EMEA/H/C/002788

Dokumenty v jiných jazycích

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - bulharština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - bulharština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - bulharština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - španělština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - španělština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - španělština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - dánština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - dánština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - dánština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - němčina

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - němčina

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - němčina

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - estonština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - estonština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - estonština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - řečtina

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - řečtina

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - řečtina

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - angličtina

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - angličtina

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - angličtina

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - francouzština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - francouzština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - francouzština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - italština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - italština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - italština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - lotyština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - lotyština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - lotyština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - litevština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - litevština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - litevština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maďarština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maďarština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maďarština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - maltština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - maltština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - maltština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - nizozemština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - nizozemština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - nizozemština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - polština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - polština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - polština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - portugalština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - portugalština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - portugalština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - rumunština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - rumunština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - rumunština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovenština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovenština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovenština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - slovinština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - slovinština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - slovinština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - finština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - finština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - finština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - švédština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - švédština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - švédština

31-08-2018

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - norština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - norština

25-05-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - islandština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - islandština

25-05-2021

Informace pro uživatele Informace pro uživatele - chorvatština

25-05-2021

Charakteristika produktu Charakteristika produktu - chorvatština

25-05-2021

Veřejná zpráva o hodnocení Veřejná zpráva o hodnocení - chorvatština

31-08-2018

Přečtěte si celý dokument

B. PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Příbalová informace: informace pro pacienta

Jinarc 15 mg tablety

Jinarc 30 mg tablety

Jinarc 45 mg tablety

Jinarc 60 mg tablety

Jinarc 90 mg tablety

tolvaptanum

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoliv nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou.

Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Jinarc a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jinarc užívat

Jak se přípravek Jinarc užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Jinarc uchovávat

Obsah balení a další informace

1.

Co je přípravek Jinarc a k čemu se používá

Léčivou látkou obsaženou v přípravku Jinarc je tolvaptan, který blokuje účinek vazopresinu, hormonu,

který se podílí na tvorbě cyst v ledvinách u pacientů s PCHLAD. Díky blokačnímu účinku přípravek

Jinarc zpomaluje tvorbu cyst v ledvinách u pacientů s PCHLAD, snižuje příznaky onemocnění a

zvyšuje tvorbu moči.

Přípravek Jinarc je lék používaný k léčbě onemocnění nazývaného polycystická choroba ledvin

autozomálně dominantního typu (PCHLAD). Onemocnění je charakterizováno růstem cyst

vyplněných tekutinou v ledvinách, které tlačí na okolní tkáně a zhoršují funkci ledvin, což může vést

až selhání ledvin. Přípravek Jinarc se používá k léčbě PCHLAD u dospělých s chronickým

onemocněním ledvin (CKD) stadia 1 až 4, u kterých se prokázala rychlá progrese onemocnění.

2.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Jinarc užívat

Neužívejte přípravek Jinarc

Jestliže jste alergický(á) na tolvaptan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6) nebo pokud jste alergický(á) na benzazepin nebo deriváty benzazepinu

(např. benazepril, konivaptan, fenoldopam-mesilát nebo mirtazapin).

Jestliže máte zvýšené krevní hladiny jaterních enzymů, které nedovolují léčbu tolvaptanem.

Jestliže vaše ledviny nepracují (netvoří moč).

Jestliže máte onemocnění, které je doprovázeno velmi nízkým objemem krve (např. těžká

dehydratace nebo krvácení).

Pokud máte onemocnění provázené zvýšením sodíku v krvi.

Pokud si neuvědomujete, kdy máte žízeň.

Jestliže jste těhotná.

Jestliže kojíte.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Jinarc se poraďte se svým lékařem

Jestliže trpíte jaterním onemocněním.

Jestliže nemůžete pít dostatek vody (viz "pití dostatečného množství vody" níže) nebo pokud

musíte omezit příjem tekutin.

Pokud máte obtíže s močením (např. zvětšenou prostatu).

Pokud máte příliš vysokou nebo příliš nízkou hladinu sodíku v krvi.

Jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na benzazepin, tolvaptan, případně na jiné

deriváty benzazepinu (např. benazepril, konivaptan, fenoldopam-mesilát nebo mirtazapin) nebo

na kteroukoli další složku tohoto přípravku (jsou uvedeny v bodě 6).

Jestliže máte diabetes.

Jestliže Vám bylo sděleno, že máte vysoké hladiny chemikálie nazývané kyselina močová v krvi

(které mohou způsobit záchvaty dny).

Jestliže máte pokročilé onemocnění ledvin.

Tento léčivý přípravek může způsobit poruchu funkce jater. Proto, prosím, informujte

neprodleně svého lékaře, jestliže zpozorujete známky, které by mohly signalizovat možné jaterní

problémy:

pocit na zvracení

zvracení

horečka

únava

ztráta chuti k jídlu

bolesti břicha

tmavá moč

žloutenka (žluté zbarvení kůže nebo očí)

svědění kůže

syndrom podobný chřipce (bolesti kloubů a svalů s horečkou)

Během léčby tímto léčivým přípravkem Vás bude lékař zvát každý měsíc na krevní testy a bude

kontrolovat případné změny jaterních funkcí

Pití dostatečného množství vody

Tento léčivý přípravek způsobuje ztrátu vody, protože zvyšuje tvorbu moči. Ztráta vody se může

projevit nežádoucími účinky jako je sucho v ústech a žízeň nebo i závažnějšími nežádoucími účinky

jako jsou problémy s ledvinami (viz bod 4). Je proto důležité, abyste měl(a) přístup k vodě a měl(a)

možnost se dostatečně napít, jestliže budete pociťovat žízeň. Před spaním musíte vypít 1 nebo 2

sklenice vody, i když nebudete mít žízeň a také se musíte napít vody vždy po vymočení v noci. Zvláště

opatrný(á) musíte být, jestliže máte onemocnění, které snižuje dostatečný příjem tekutin nebo Vás ve

zvýšené míře ohrožuje ztrátou vody, např. v případě zvracení nebo průjmu. Z důvodu zvýšené tvorby

moči je také důležité, abyste vždy měl(a) přístup k toaletě.

Děti a dospívající

Nepodávejte tento léčivý přípravek dětem a dospívajícím (ve věku pod 18 let), protože nebyl u těchto

věkových skupin zkoumán.

Další léčivé přípravky a přípravek Jinarc

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době

užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Následující léčiva mohou účinky přípravku Jinarc zesílit:

amprenavir, atazanavir, darunavir/ritonavir a fosamprenavir (slouží k léčbě HIV/AIDS),

aprepitan (slouží k prevenci pocitu na zvracení a zvracení při chemoterapii),

krizotinib a imatinib (slouží k léčbě nádorových onemocnění),

ketokonazol, flukonazol nebo itrakonazol (slouží k léčbě plísňových infekcí),

makrolidová antibiotika (např. erythromycin nebo klarithromycin),

verapamil (slouží k léčbě onemocnění srdce a vysokého krevního tlaku),

diltiazem (slouží k léčbě vysokého krevního tlaku a bolestí na hrudi).

Tato léčiva mohou účinek přípravku Jinarc zeslabit:

fenytoin nebo, karbamazepin (slouží k léčbě epilepsie),

rifampicin, rifabutin nebo rifapentin (slouží k léčbě tuberkulózy),

třezalka tečkovaná (tradiční rostlinný léčivý přípravek na slabě špatnou náladu a mírnou

úzkost).

Jinarc může zesilovat účinek těchto léčiv:

digoxin (slouží k léčbě nepravidelností srdečního rytmu a srdečního selhání),

dabigatran (slouží k ředění krve),

rosuvastatin nebo pitavastatin ((slouží ke snížení hladiny cholesterolu v krvi),

methotrexát (slouží k léčbě nádorových onemocnění a artritidy – zánět kloubů),

ciprofloxacin (antibiotikum),

sulfasalazin (slouží k léčbě zánětlivých onemocnění střev nebo revmatoidní artritidy),

metformin (slouží k léčbě diabetu).

Jinarc může zeslabovat účinek těchto léčiv:

analogy vasopresinu, jako je desmopresin (slouží ke zvyšování hladiny faktorů krevní

srážlivosti a k regulaci úniku moči a pomočování).

Tato léčiva mohou účinek přípravku Jinarc ovlivnit nebo jím naopak být ovlivněny. Jsou to:

diuretika (používaná ke zvýšení tvorby moči). Při použití společně s přípravkem Jinarc se může

zvýšit riziko nežádoucích účinků kvůli ztrátě vody.

diuretika nebo jiná léčiva používaná k léčbě vysokého krevního tlaku. Tyto léky mohou při

společném užití s přípravkem Jinarc zvýšit riziko poklesu krevního tlaku při postavení ze sedu

nebo z lehu.

léky, které zvyšují hladiny sodíku v krvi nebo které mají vysoký obsah soli, jako jsou tablety

rozpustné ve vodě nebo léky na zažívání. Tyto látky mohou zesílit účinek přípravku Jinarc a tak

způsobit nadměrné množství sodíku v krvi.

Za určitých podmínek je možné užívat uvedené léčivé přípravky společně s přípravkem Jinarc. Lékař

bude schopen rozhodnout, co je z toho pro Vás vhodné.

Přípravek Jinarc s jídlem a pitím

Během užívání tohoto přípravku nepijte grapefruitový džus.

Těhotenství a kojení

Neužívejte

tento přípravek, jestliže jste těhotná nebo kojíte.

Během užívání tohoto přípravku musí ženy v plodném věku používat spolehlivé antikoncepční

prostředky.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte

se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé mohou po užití přípravku Jinarc pociťovat závratě, slabost nebo únavu. Pokud k tomu

dojde, neřiďte a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje.

Přípravek Jinarc obsahuje laktózu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se svým lékařem, než začnete tento

léčivý přípravek užívat.

3.

Jak se přípravek Jinarc užívá

Přípravek Jinarc může předepsat pouze lékař se specializací v léčbě PCHLAD. Vždy užívejte tento

přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo

lékárníkem.

Dávka

Denní množství přípravku Jinarc se rozdělí do dvou dávek, jedna je větší než druhá. Vyšší dávka se

užívá ráno, když se probudíte, minimálně 30 minut před ranním jídlem a nižší dávka se užívá o

8 hodin později.

Kombinace dávek jsou následující:

45 mg + 15 mg

60 mg + 30 mg

90 mg + 30 mg

Vaše léčba obvykle začne dávkou 45 mg ráno a 15 mg o 8 hodin později. Lékař vám může postupně

dávku zvýšit až na maximální kombinaci 90 mg při probuzení a 30 mg o 8 hodin později. K vyhledání

nejvhodnější dávky bude Váš lékař pravidelně kontrolovat, jak dobře předepsané dávky snášíte. Vždy

byste měl(a) užívat nejvyšší snášenou kombinaci dávek předepsanou Vaším lékařem.

Pokud užíváte jiné léky, které mohou zesilovat účinek přípravku Jinarc, můžete dostávat nižší dávky.

V takovém případě Vám lékař může předepsat tablety přípravku Jinarc obsahující 30 mg nebo 15 mg

tolvaptanu, které se musí užívat jednou denně ráno.

Způsob podání

Spolkněte tablety bez rozkousání a zapijte je sklenicí vody.

Ranní dávka přípravku Jinarc se má podat nejméně 30 minut před ranním jídlem. Druhá dávka se

může užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Jinarc, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) více tablet, než je Vaše předepsaná dávka,

vypijte větší množství vody a

neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo místní nemocnici

. Nezapomeňte s sebou vzít obal

léčivého přípravku, aby bylo jasné, o jaký lék se jednalo. Pokud jste užil(a) vyšší dávku v pozdní

večerní dobu, může se dostavit v noci častější močení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Jinarc

Pokud zapomenete užít svůj lék, měl(a) byste dávku užít co nejdříve si vzpomenete ještě týž den.

Pokud své tablety neužijete během celého dne, druhý den pokračujte v obvyklém dávkování.

NEZDVOJNÁSOBUJTE

následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Jinarc

Pokud přestanete tento léčivý přípravek užívat, cysty v ledvinách mohou pokračovat v růstu stejnou

rychlostí, jak tomu bylo před zahájením léčby přípravkem Jinarc. Proto byste měl(a) přerušit užívání

tohoto přípravku pouze pokud zaznamenáte nežádoucí účinky vyžadující urgentní lékařský zásah (viz

bod 4) nebo pokud Vám to doporučí Váš lékař.

Máte-li jakékoliv další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo

lékárníka.

4.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí

vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky:

Pokud si všimnete jakéhokoliv z následujících nežádoucích účinků, může být zapotřebí urgentní

lékařský zásah.

Ukončete užívání přípravku Jinarc a neprodleně kontaktujte svého lékaře nebo

nejbližší nemocnici, pokud:

budete mít potíže se vymočit.

objeví se otok obličeje, rtů nebo jazyka, svědění, generalizovaná vyrážka, intenzivní pískoty při

dýchání nebo nedostatek dechu (projevy alergické reakce).

Přípravek Jinarc může způsobit poruchu funkce jater.

Poraďte se se svým lékařem, pokud se objeví pocit na zvracení, zvracení, horečka, únavnost, ztráta

chuti k jídlu, bolesti břicha, tmavá moč, žloutenka (zežloutnutí kůže nebo očí), svědění kůže nebo

bolesti kloubů a svalů s horečkou.

Ostatní nežádoucí účinky:

Velmi časté

(mohou postihnout více než 1 osobu z 10)

žízeň (vyžadující nadměrné pití vody)

bolest hlavy

závrať

průjem

sucho v ústech

nutkání na močení, močení v noci nebo častější močení

únava.

Časté

(mohou postihnout až 1 osobu z 10)

dehydratace

vysoké hladiny sodíku, kyseliny močové a krevního cukru

snížená chuť k jídlu

změny chuti

obtíže se spánkem

mdloby

bušení srdce

dechová nedostatečnost

bolest břicha

pocit plnosti, nadýmání nebo nepříjemný pocit v břiše

zácpa

pálení žáhy

abnormální funkce jater

suchá kůže

vyrážka

svědění

kopřivka

bolest kloubů

svalové křeče

bolest svalů

celková slabost

zvýšené hladiny jaterních enzymů v krvi

ztráta tělesné hmotnosti

přírůstek tělesné hmotnosti.

Méně časté

(mohou postihnout až 1 osobu ze 100)

zvýšení hladiny bilirubinu v krvi (látka, která může způsobit zežloutnutí kůže nebo očí).

Není známo

(z dostupných údajů nelze určit)

alergické reakce (viz výše)

generalizovaný exantém

akutní selhání jater.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení

nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k

získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.

Jak přípravek Jinarc uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu, pouzdře a

blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní

prostředí.

6.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Jinarc obsahuje

Léčivou látkou je tolvaptanum.

Jedna tableta přípravku Jinarc 15 mg obsahuje tolvaptanum 15 mg.

Jedna tableta přípravku Jinarc 30 mg obsahuje tolvaptanum 30 mg.

Jedna tableta přípravku Jinarc 45 mg obsahuje tolvaptanum 45 mg.

Jedna tableta přípravku Jinarc 60 mg obsahuje tolvaptanum 60 mg.

Jedna tableta přípravku Jinarc 90 mg obsahuje tolvaptanum 90 mg.

Dalšími složkami jsou monohydrát laktózy (viz bod 2), kukuřičný škrob, mikrokrystalická

celulóza, hyprolóza, magnesium-stearát, hlinitý lak indigokarmínu.

Jak přípravek Jinarc vypadá a co obsahuje toto balení

Rozdílné síly tablet přípravku Jinarc mají rozdílný tvar a vylisovaný popis:

15 mg tableta: modrá, trojúhelníkovitá, s vyraženým nápisem “OTSUKA” a “15” na jedné straně.

30 mg tableta: modrá, kulatá, s vyraženým nápisem “OTSUKA” a “30” na jedné straně.

45 mg tableta: modrá, čtvercová, s vyraženým nápisem “OTSUKA” a “45” na jedné straně.

60 mg tableta: modrá, upravený obdélník, s vyraženým nápisem “OTSUKA” a “60” na jedné straně.

90 mg tableta: modrá, pětiúhelníková, s vyraženým nápisem “OTSUKA” a “90” na jedné straně.

Léčivý přípravek se dodává v následujících velikostech balení:

Jinarc 15 mg tablety

: balení obsahující 7 tablet nebo 28 tablet

Jinarc 30 mg tablety

: balení obsahující 7 tablet nebo 28 tablet

Jinarc 45 mg tablety + Jinarc 15 mg tablety

: balení (blistry s pouzdrem nebo bez něj) obsahující

14 tablet (7 tablet vyšší síly + 7 tablet nižší síly),

28 tablet (14 tablet vyšší síly + 14 tablet nižší síly) nebo

56 tablet (28 tablet vyšší síly + 28 tablet nižší síly).

Jinarc 60 mg tablety + Jinarc 30 mg tablety

: balení (blistry s pouzdrem nebo bez něj) obsahující

14 tablet (7 tablet vyšší síly + 7 tablet nižší síly),

28 tablet (14 tablet vyšší síly + 14 tablet nižší síly) nebo

56 tablet (28 tablet vyšší síly + 28 tablet nižší síly).

Jinarc 90 mg tablety + Jinarc 30 mg tablety

: balení (blistry s pouzdrem nebo bez něj) obsahující

14 tablet (7 tablet vyšší síly + 7 tablet nižší síly),

28 tablet (14 tablet vyšší síly + 14 tablet nižší síly) nebo

56 tablet (28 tablet vyšší síly + 28 tablet nižší síly).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Herikerbergweg 292

1101 CT, Amsterdam

Nizozemsko

Výrobce

Almac Pharma Service (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate, Dundalk, Co. Louth – A91 P9KD

Irsko

Millmount Healthcare Limited

Block-7, City North Business Campus, Stamullen, Co. Meath, K32 YD60

Irsko

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

België/Belgique/Belgien

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tél/Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Lietuva

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

България

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Teл: +31 (0) 20 85 46 555

Luxembourg/Luxemburg

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tél/Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Česká republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Magyarország

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Danmark

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tlf: +46854 528 660

Malta

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Deutschland

Otsuka Pharma GmbH

Tel: +49691 700 860

Nederland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Eesti

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Norge

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tlf: +46854 528 660

Ελλάδα

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Thλ: +31 (0) 20 85 46 555

Österreich

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

España

Otsuka Pharmaceutical S.A

Tel: +3493 2081 020

Polska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

France

Otsuka Pharmaceutical France SAS

Tél: +33147 080 000

Portugal

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Hrvatska

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

România

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Ireland

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Slovenija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Ísland

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Sími: +46854 528 660

Slovenská republika

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Italia

Otsuka Pharmaceutical Italy S.r.l.

Tel: +39 02 00 63 27 10

Suomi/Finland

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Puh/Tel: +46854 528 660

Κύπρος

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Thλ: +31 (0) 20 85 46 555

Sverige

Otsuka Pharma Scandinavia AB

Tel: +46854 528 660

Latvija

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

United Kingdom (Northern Ireland)

Otsuka Pharmaceutical Netherlands B.V.

Tel: +31 (0) 20 85 46 555

Tato příbalová informace byla naposledy revidována MM/RRRR.

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské

lékové agentury http://www.ema.europa.eu

Přečtěte si celý dokument

PŘÍLOHA I

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o

bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí účinky.

Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz bod 4.8.

1.

NÁZEV PŘÍPRAVKU

Jinarc 15 mg tablety

Jinarc 30 mg tablety

Jinarc 45 mg tablety

Jinarc 60 mg tablety

Jinarc 90 mg tablety

2.

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jinarc 15 mg tablety

Jedna tableta obsahuje tolvaptanum 15 mg.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta 15 mg obsahuje přibližně 35 mg laktózy (jako monohydrát).

Jinarc 30 mg tablety

Jedna tableta obsahuje tolvaptanum 30 mg.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta 30 mg obsahuje přibližně 70 mg laktózy (jako monohydrát).

Jinarc 45 mg tablety

Jedna tableta obsahuje tolvaptanum 45 mg.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta 45 mg obsahuje přibližně 12 mg laktózy (jako monohydrát).

Jinarc 60 mg tablety

Jedna tableta obsahuje tolvaptanum 60 mg.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta 60 mg obsahuje přibližně 16 mg laktózy (jako monohydrát).

Jinarc 90 mg tablety

Jedna tableta obsahuje tolvaptanum 90 mg.

Pomocná látka/Pomocné látky se známým účinkem

Jedna tableta 90 mg obsahuje přibližně 24 mg laktózy (jako monohydrát).

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3.

LÉKOVÁ FORMA

Tableta

Jinarc 15 mg tablety

Modrá, trojúhelníkovitá (hlavní osa: 6,58 mm, vedlejší osa: 6,20 mm), mělká-konvexní s vyraženými

nápisy „OTSUKA“ a „15“ na jedné straně.

Jinarc 30 mg tablety

Modrá, kulatá (průměr: 8 mm), mělká-konvexní s vyraženými nápisy „OTSUKA“ a „30“ na jedné

straně.

Jinarc 45 mg tablety

Modrá, čtvercová (6,8 mm na straně, hlavní osa 8,2 mm), mělká-konvexní, s vyraženými nápisy

„OTSUKA“ a „45“ na jedné straně.

Jinarc 60 mg tablety

Modrá, upravený obdélník (hlavní osa 9,9 mm, vedlejší osa 5,6 mm), mělká-konvexní, s vyraženými

nápisy „OTSUKA“ a „60“ na jedné straně.

Jinarc 90 mg tablety

Modrá, pětiúhelníková (hlavní osa 9,7 mm, vedlejší osa 9,5 mm), mělká-konvexní, s vyraženými

nápisy „OTSUKA“ a „90“ na jedné straně.

4.

KLINICKÉ ÚDAJE

4.1

Terapeutické indikace

Přípravek Jinarc je indikován ke zpomalení progrese vzniku cyst a renální insuficience při

polycystické chorobě ledvin autozomálně dominantního typu (PCHLAD) u dospělých pacientů

s chronickým onemocněním ledvin (

Chronic Kidney Disease

– CKD) 1. až 4 stádia při zahájení léčby,

kdy je prokázána rychlá progrese onemocnění (viz bod 5.1).

4.2

Dávkování a způsob podání

Léčbu tolvaptanem musí zahájit a její průběh dozorovat lékaři se zkušenostmi s léčbou PCHLAD,

kteří plně chápou rizika léčby tolvaptanem včetně jaterní toxicity a požadavků na sledování (viz

bod 4.4).

Dávkování

Přípravek Jinarc podávejte dvakrát denně v režimech rozděleného dávkování 45 mg + 15 mg, 60 mg +

30 mg nebo 90 mg + 30 mg. Ranní dávku je nutné užít nejméně 30 minut před snídaní. Druhá dávka se

může užívat s jídlem nebo bez jídla. Podle těchto režimů rozděleného dávkování jsou celkové denní

dávky 60 mg, 90 mg nebo 120 mg.

Titrace dávky

Výchozí dávka je 60 mg tolvaptanu za den v režimu rozdělené dávky 45 mg + 15 mg (45 mg se užívá

po probuzení a před snídaní a 15 mg se užívá o 8 hodin později). Výchozí dávku titrujte směrem

nahoru do režimu rozdělené dávky 90 mg tolvaptanu (60 mg + 30 mg) denně a pak do cílového režimu

rozdělené dávky 120 mg tolvaptanu (90 mg + 30 mg) denně, pokud bude snášena, nejméně s

týdenními intervaly mezi titracemi. Titrování dávky se musí provádět opatrně, aby se zajistilo, že

vysoké dávky nebudou špatně snášeny během nadměrně rychlé titrace nahoru. Pacienti mohou titrovat

směrem dolů na nižší dávky na základě snášenlivosti. Pacienti se musí udržovat na nejvyšší snesitelné

dávce tolvaptanu.

Cílem titrace dávky je zablokovat co nejúplněji a co nejdůsledněji aktivitu vazopresinu na renálním

receptoru V2 za současného udržování přijatelné rovnováhy tekutin (viz bod 4.4).

Měření osmolality moči se doporučuje pro sledování adekvátnosti inhibice vazopresinu. Periodické

sledování osmolality plazmy nebo sérového sodíku (pro výpočet osmolality plazmy) a/nebo tělesné

hmotnosti je nutné vzít v úvahu pro sledování rizika dehydratace po akvaretických účincích tolvaptanu

v případě nedostatečného příjmu vody pacientem.

Bezpečnost a účinnost přípravku Jinarc v 5. stupni CKD nebyla způsobem zkoumána, a proto je

zapotřebí léčbu tolvaptanem vysadit v případě, že selhání ledvin postoupí do 5. stupně CKD (viz

bod 4.4).

Léčba se musí přerušit, pokud bude omezena schopnost pít nebo přístup k vodě (viz bod 4.4).

Tolvaptan se nemá užívat s grapefruitovou šťávou (viz bod 4.5). Pacienti musí být poučeni, aby pili

dostatečné množství vody nebo jiných vodných tekutin (viz bod 4.4).

Úprava dávky u pacientů užívajících silné inhibitory CYP3A

U pacientů užívajících silné inhibitory CYP3A (viz bod 4.5) se dávky tolvaptanu musí snížit

následovně:

Denní rozdělená dávka tolvaptanu

Snížená dávka (jednou denně)

90 mg + 30 mg

30 mg (další snížení na 15 mg, pokud nebude 30 mg dobře

snášeno)

60 mg + 30 mg

30 mg (další snížení na 15 mg, pokud nebude 30 mg dobře

snášeno)

45 mg + 15 mg

15 mg

Úprava dávky u pacientů užívajících středně silné inhibitory CYP3A

U pacientů užívajících středně silné inhibitory CYP3A se dávky tolvaptanu musí snížit následovně:

Denní rozdělená dávka tolvaptanu

Snížená rozdělená dávka

90 mg + 30 mg

45 mg + 15 mg

60 mg + 30 mg

30 mg + 15 mg

45 mg + 15 mg

15 mg + 15 mg

Další snížení se musí zvážit v případě, že pacienti nedokáží snášet snížené dávky tolvaptanu.

Zvláštní skupiny pacientů

Starší pacienti

Vyšší věk nemá žádný účinek na koncentrace tolvaptanu v plazmě. K dispozici jsou omezené údaje o

bezpečnosti a účinnosti tolvaptanu u pacientů s PCHLAD starších 55 let (viz bod 5.1).

Porucha funkce ledvin

Tolvaptan je kontraindikován u anurických pacientů (viz bod 4.3).

U pacientů s poruchou funkce ledvin se úprava dávky nevyžaduje.

U subjektů hodnocení s ukazateli glomerulární filtrace < 10 ml/min nebo u pacientů podstupujících

dialýzu nebyla prováděna žádná klinická hodnocení. Riziko poškození jater u pacientů se závažně

sníženou funkcí ledvin (tj. odhadovanou mírou glomerulární filtrace (eGFR) < 20) může být zvýšené,

proto je nutné tyto pacienty pečlivě sledovat z hlediska jaterní toxicity. Údaje o pacientech s CKD

časného stadia 4 jsou omezenější než ze stadií 1, 2 nebo 3 (viz bod 5.1). Jsou k dispozici omezené

údaje o pacientech s CKD pozdního stadia 4 (eGFR < 25 ml/min/1,73 m

). Nejsou k dispozici žádné

údaje o pacientech s CKD stadia 5. Tolvaptan je třeba vysadit, pokud renální nedostatečnost

progreduje do stadia 5 (viz bod 4.4).

Porucha funkce jater

U pacientů s těžkou poruchou funkce jater se musí pečlivě zvážit přínosy a rizika léčby přípravkem

Jinarc. Pacienty je nutno pečlivě léčit a pravidelně se musí sledovat hladiny jaterních enzymů (viz

bod 4.4).

Přípravek Jinarc je kontraindikován u pacientů se zvýšenými hodnotami jaterních enzymů a/nebo

známkami či příznaky poruchy jater před zahájením léčby, kteří splňují požadavky na trvalé vysazení

tolvaptanu (viz body 4.3 a 4.4).

U pacientů s lehkou či středně těžkou poruchou funkce jater (Child-Pugh třídy A a B) není úpravy

dávky zapotřebí.

Pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost tolvaptanu u dětí a dospívajících nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné

žádné údaje. Tolvaptan se v pediatrické věkové skupině nedoporučuje.

Způsob podání

Perorální podání.

Tablety se musí polykat bez žvýkání a se sklenicí vody.

4.3

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1 nebo

benzazepin, případně deriváty benzazepinu (viz bod 4.4).

Zvýšené hodnoty jaterních enzymů a/nebo známky či příznaky poruchy jater před zahájením

léčby, kteří splňují požadavky na trvalé vysazení tolvaptanu (viz bod 4.4).

Anurie.

Hypovolémie.

Hypernatrémie.

Pacienti, kteří nedokáží vnímat či reagovat na žízeň.

Těhotenství (viz bod 4.6).

Kojení (viz bod 4.6).

4.4

Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Jaterní toxicita na podkladě idiosynkratické reakce

Tolvaptan byl spojován s idiosynkratickými zvýšeními alaninaminotransferázy a

aspartátaminotransferázy (ALT a AST) v krvi s málo častými případy souběžného zvýšení celkového

bilirubinu (BT).

Po uvedení tolvaptanu na trh bylo při léčbě PCHLAD hlášeno akutní jaterní selhání vyžadující

transplantaci jater.

V dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných klinických studiích u pacientů s PCHLAD byla doba

nástupu hepatocelulární poruchy (jak zvýšení ALT > 3 × ULN) byla v rozmezí od 3 do 14 měsíců po

zahájení léčby a tyto nárůsty byly reverzibilní, kdy se ALT vrátila na úroveň < 3 × ULN během 1 až

4 měsíců. Přestože tato souběžná zvýšení byla zvratná při neprodleném vysazení tolvaptanu,

představují možnost závažné poruchy funkce jater. Podobné změny u jiných léčivých přípravků byly

spojovány s možností způsobit nevratné a potenciálně život ohrožující poruchy funkce jater (viz bod

4.8).

Předepisující lékaři musí plně dodržovat dále vyžadovaná bezpečnostní opatření.

V zájmu zmírnění rizika významné a/nebo nezvratné poruchy jater se vyžaduje před zahájením

podávání přípravku Jinarc provedení krevních testů jaterních transamináz a bilirubinu, které se

průběžně provádí měsíčně po 18 měsíců a poté v pravidelných 3měsíčních intervalech. Doporučuje se

souběžné sledování kvůli příznakům, které mohou indikovat poruchu funkce jater (jako je únava,

anorexie, nauzea, dyskomfort v pravé horní části břicha, zvracení, horečka, vyrážka, pruritus, tmavá

moč nebo žloutenka).

Pokud pacient vykazuje abnormální hladiny ALT, AST nebo BT před zahájením léčby, které splňují

kritéria pro permanentní vysazení (viz níže), podávání tolvaptanu je kontraindikováno (viz bod 4.3). V

případě abnormálních výchozích hladin pod limity pro trvalé vysazení lze léčbu zahájit pouze v

případě, že potenciální prospěch z léčby převáží nad potenciálními riziky a testování funkce jater musí

pokračovat s vyšší frekvencí. Doporučuje se odborná konzultace s hepatologem.

Během prvních 18 měsíců léčby lze přípravek Jinarc poskytnout pouze pacientům, jejichž lékař

stanovil, že funkce jater podporuje pokračující léčbu.

Při nástupu příznaků nebo známek odpovídajících poruše funkce jater nebo při detekci abnormálního a

klinicky významného zvýšení ALT nebo AST během léčby se musí podávání přípravku Jinarc

neprodleně přerušit a musí se co nejdříve zopakovat testy včetně stanovení ALT, AST, BT a alkalické

fosfatázy (AP), jakmile to jen bude možné (ideálně během 48 hodin až 72 hodin). Testování musí

pokračovat se zvýšenou frekvencí, dokud se příznaky/známky/laboratorní abnormality nestabilizují

nebo nevyřeší; pak lze v takové době podávání přípravku Jinarc znovu zahájit.

Současná klinická praxe naznačuje, že se terapie přípravkem Jinarc má přerušit po potvrzení

udržované nebo narůstající hladiny transamináz a trvale vysadit, pokud přetrvávají významné nárůsty

a/nebo klinické příznaky poruchy jater.

Doporučené pokyny pro trvalé vysazení zahrnují:

ALT nebo AST > 8krát ULN

ALT nebo AST > 5krát ULN po déle než 2 týdny

ALT nebo AST > 3krát ULN a (BT > 2krát ULN nebo mezinárodní normalizovaný poměr

[INR] > 1,5)

ALT nebo AST > 3krát ULN s přetrvávajícími příznaky poruchy jater uvedenými shora.

Pokud hladiny ALT a AST zůstanou pod 3násobkem ULN, lze v léčbě přípravkem Jinarc opatrně

pokračovat za častého sledování při stejných nebo nižších dávkách, když se bude zdát, že se u

některých pacientů hladiny transaminázy stabilizují během pokračující terapie.

Přístup k vodě

Tolvaptan může způsobit nežádoucí účinky týkající se ztráty vody, jako jsou žízeň, polyurie, nykturie

a polakisurie (viz bod 4.8). Proto musí mít pacienti přístup k vodě (nebo jiným vodným tekutinám) a

mít možnost vypít dostatečná množství těchto tekutin (viz bod 4.2). Pacienti musí být poučeni, aby pili

vodu nebo jiné vodné tekutiny při první známce žízně, aby nedošlo k nadměrné žízni či dehydrataci.

Navíc musí pacienti vypít před usnutím 1 až 2 sklenice tekutiny, bez ohledu na vnímání žízně a

doplňovat tekutiny přes noc při každé epizodě nykturie.

Dehydratace

Objemový stav se musí u pacientů užívajících tolvaptan sledovat, protože léčba tolvaptanem může

vést k závažné dehydrataci, což znamená rizikový faktor pro renální dysfunkci. Doporučuje se zajistit

přesné monitorování tělesné hmotnosti. Její postupný pokles by mohl být časným signálem rostoucí

dehydratace. Pokud bude dehydratace patrná, přijměte odpovídající opatření, která mohou zahrnovat i

nezbytné přerušení nebo snížení dávky tolvaptanu a zvýšení příjmu tekutin. Zvláštní pozornost je

nutné věnovat pacientům s onemocněními, která zhoršují vhodný příjem tekutin nebo kteří jsou ve

zvýšené míře ohrožení ztrátou vody, např. v případě zvracení nebo průjem.

Obstrukce v odtoku moči

Odtok moči musí být zajištěn. Pacienti s částečkou obstrukcí v odtoku moči, například pacienti s

hypertrofií prostaty nebo zhoršením mikce mají zvýšené riziko vzniku akutní retence.

Rovnováha tekutin a elektrolytů

U všech pacientů se musí sledovat stav tekutin a elektrolytů. Podávání tolvaptanu vyvolává silnou

akvarézu a může způsobit dehydrataci, dále zvyšuje sérový obsah sodíku (viz bod 4.8) a je

kontraindikováno u pacientů s hypernatrémií (viz bod 4.3). Proto se před zahájením léčby tolvaptanem

a po ní musí vyšetřit sérový kreatinin, elektrolyty a příznaky nerovnováhy elektrolytů (např. závratě,

mdloby, palpitace, zmatenost, slabost, nestabilita chůze, hyperreflexie, křeče, koma) a sledovat, zda

nedochází k dehydrataci.

Během dlouhodobé léčby se musí elektrolyty sledovat nejméně jednou za tři měsíce.

Abnormální hodnoty sérového sodíku

Před zahájením léčby tolvaptanem se musí korigovat již dříve existující sodíkové abnormality

(hyponatrémie nebo hypernatrémie).

Anafylaxe

Po uvedení přípravku na trh byla po podání tolvaptanu velmi vzácně hlášena anafylaxe (včetně

anafylaktického šoku a generalizované vyrážky). Tento typ reakce se vyskytl po prvním podání

tolvaptanu. Pacienti musí být během léčby pečlivě monitorováni. U pacientů se známými

hypersenzitivními reakcemi na benzazepiny nebo deriváty benzazepinu (např. benazepril, konivaptan,

fenoldopam-mesilát nebo mirtazapin) může existovat riziko hypersenzitivní reakce na tolvaptan (viz

bod 4.3).

Pokud se vyskytne anafylaktická reakce nebo jiné závažné alergické reakce, podávání tolvaptanu se

musí okamžitě zastavit a musí se zahájit příslušná terapie. Protože je hypersenzitivita kontraindikací

(viz bod 4.3), léčba se nikdy nesmí znovu zahájit po anafylaktické reakci nebo jiných závažných

alergických reakcích.

Diabetes mellitus

Diabetici se zvýšenou koncentrací glukózy (např. nad 300 mg/dl) mohou trpět i pseudohyponatrémií.

Toto onemocnění se musí vyloučit před léčbou tolvaptanem a po ní.

Tolvaptan může způsobit hyperglykémii (viz bod 4.8). Proto se musí diabetici užívající tolvaptan léčit

opatrně. Zvláště to platí u pacientů s neadekvátně kontrolovaným diabetem II. typu.

Zvýšení obsahu kyseliny močové

Známým účinkem tolvaptanu je snížená clearance kyseliny močové ledvinami. Ve dvojitě zaslepené,

placebem kontrolované klinické studii pacientů s PCHLAD bylo hlášeno potenciálně klinicky

významné zvýšení kyseliny močové (o více než 10 mg/dl) ve větší míře u pacientů s tolvaptanem

(6,2 %) v porovnání s pacienty léčenými placebem (1,7 %). Nežádoucí účinky v podobě dny byly

hlášeny častěji u pacientů léčených tolvaptanem (28/961, 2,9 %) než u pacientů užívajících placebo

(7/483, 1,4 %). Navíc bylo ve dvojitě zaslepené, placebem kontrolované klinické studii hlášeno

zvýšené používání allopurinolu a jiných léčivých přípravků používaných k léčbě dny. Účinky na

sérovou kyselinu močovou lze připsat na vrub reverzibilním renálním hemodynamickým změnám,

které nastávají jako odpověď na účinky tolvaptanu na osmolalitu moči a mohou být klinicky

relevantní. Nicméně příhody zvýšeného obsahu kyseliny močové a/nebo dny nebyly závažné a

nezpůsobovaly přerušení terapie ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované klinické studii. Před

zahájením léčby přípravkem Jinarc je rovněž nutné vyhodnotit koncentrace kyseliny močové a rovněž

i během léčby na základě symptomů, jak je indikováno.

Účinek tolvaptanu na rychlost glomerulární filtrace (GFR)

V klinických studiích PCHLAD byla pozorována reverzibilní redukce GFR při zahájení léčby

tolvaptanem.

Chronické onemocnění ledvin

Omezené údaje o bezpečnosti a účinnosti přípravku Jinarc jsou k dispozici od pacientů s CKD

pozdního stadia 4 (eGFR < 25 ml/min/1,73 m

). Nejsou k dispozici žádné údaje od pacientů s CKD

stadia 5. Tolvaptan je třeba vysadit, pokud renální nedostatečnost progreduje do stadia 5.

Laktóza

Přípravek Jinarc obsahuje laktózu jako pomocnou látku. Pacienti se vzácnými dědičnými problémy s

intolerancí galaktózy, úplným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukózy a galaktózy nemají

tento přípravek užívat.

4.5

Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Vliv jiných léčivých přípravků na farmakokinetiku tolvaptanu

Inhibitory CYP3A

Souběžné používání léčivých přípravků, které jsou středně silnými inhibitory CYP3A (např.

amprenavir, aprepitant, atazanavir, ciprofloxacin, krizotinib, darunavir/ritonavir, diltiazem,

erythromycin, flukonazol, fosamprenavir, imatinib, verapamil) nebo silnými inhibitory CYP3A (např.

itrakonazol, ketokonazol, ritonavir, klarithromycin), zvyšuje expozici účinkům tolvaptanu.

Společné podávání tolvaptanu a ketokonazolu vedlo ke zvýšení plochy pod křivkou koncentrace

v čase (AUC) o 440 % a ke zvýšení maximální pozorované koncentrace tolvaptanu v plazmě (C

o 248 %.

Podávání tolvaptanu s flukonazolem, středně silným inhibitorem CYP3A, zvýšilo AUC tolvaptanu

o 200 % a jeho C

o 80 %.

Společné podávání tolvaptanu s grapefruitovou šťávou, středně silným až silným inhibitorem CYP3A,

vedlo ke zdvojnásobení vrcholových koncentraci tolvaptanu (C

Snížení dávky tolvaptanu se doporučuje u pacientů během užívání středně silných až silných

inhibitorů CYP3A (viz bod 4.2). Pacienti užívající středně silné či silné inhibitory CYP3A musí být

léčeni s opatrností, zvláště v případě, kdy se inhibitory užívají častěji než jednou denně.

Induktory CYP3A

Souběžné používání léčivých přípravků, které jsou silnými induktory CYP3A (např. rifampicin) sníží

expozici účinkům tolvaptanu a jeho účinnost. Společné podávání tolvaptanu s rifampicinem snižuje

a AUC pro tolvaptan přibližně o 85 %. Proto je nutné zabránit souběžnému podávání tolvaptanu

se silnými induktory CYP3A (např. rifampicinem, rifabutinem, rifapentinem, fenytoinem,

karbamazepinem a třezalkou tečkovanou).

Současné podávání s jinými léčivými přípravky, které zvyšují sérovou hladinu sodíku

Se současným podáváním tolvaptanu a hypertonického roztoku chloridu sodného, perorálně

podávaných sodíkových preparátů a jiných přípravků zvyšujícími sérovou hladinu sodíku nejsou

žádné zkušenosti z kontrolovaných klinických hodnocení. Sérovou hladinu sodíku mohou zvyšovat i

léčivé přípravky s vysokým obsahem sodíku, například šumivé formy analgetik a některé přípravky

proti dyspepsii obsahující sodík. Současné podávání tolvaptanu s léčivým přípravky zvyšujícími

sérovou hladinu sodíku může mít za následek zvýšené riziko hypernatrémie (viz bod 4.4), a proto se

nedoporučuje.

Diuretika

U PCHLAD v kombinaci s diuretiky nebyl tolvaptan rozsáhle studován. I když se nezdá, že by

souběžné užívání tolvaptanu a kličkových a thiazidových diuretik mělo synergické nebo aditivní

účinky, každá kategorie těchto přípravků má potenciál vyvolat závažnou dehydrataci, která je

rizikovým faktorem renální dysfunkce. Pokud je zjištěna dehydratace nebo renální dysfunkce,

přikročte ke vhodným opatřením, což může mimo jiné zahrnovat i nutnost snížit nebo přerušit

podávání tolvaptanu a/nebo diuretik a zvýšit příjem tekutin. Musí se zhodnotit a řešit i jiné případné

příčiny renální dysfunkce nebo dehydratace.

Vliv tolvaptanu na farmakokinetiku jiných léčivých látek

Substráty CYP3A

U zdravých osob nemá tolvaptan, substrát CYP3A, žádný dopad na koncentrace některých dalších

substrátů CYP3A v plazmě (např. warfarin nebo amiodaron). Tolvaptan zvýšil plazmatické hladiny

lovastatinu 1,3 až 1,5krát. I když toto zvýšení nemá žádnou klinickou relevanci, naznačuje, že

tolvaptan může potenciálně zvýšit expozici vůči substrátům CYP3A4.

Substráty transportérů

Studie prováděné

in-vitro

naznačují, že je tolvaptan substrátem a kompetitivním inhibitorem P-

glykoproteinu (P-gp). Studie

in-vitro

naznačují, že tolvaptan nebo jeho oxobutyrický metabolit mohou

potenciálně inhibovat transportéry OATP1B1, OATP1B3, OAT3, BCRP and OCT1. Při souběžném

podávání s více 60 mg dávkami tolvaptanu jednou denně došlo ke zvýšení koncentrací digoxinu

v ustáleném stavu (1,3krát u maximální pozorované koncentrace v plazmě [C

] a 1,2krát u plochy

pod křivkou závislosti plazmové koncentrace v čase během intervalu dávkování [AUC

]). Během

léčby tolvaptanem musí proto být pacienti užívající digoxin nebo jiné úzce zaměřené terapeutické P-

gp substráty (např. dabigatran) léčeni s opatrností a vyšetřeni ohledně nadměrných účinků. Statiny

často používané v pivotním klinickém hodnocení tolvaptanu 3. fáze (např. rosuvastatin a pitavastatin)

jsou substráty OATP1B1 nebo OATP1B3, ale během pivotního klinického hodnocení 3. fáze pro

tolvaptan PCHLAD nebyl pozorován žádný rozdíl v profilu nežádoucích příhod. Pokud se

s tolvaptanem společně podávají substráty OATP1B1 nebo OATP1B3 (např. statiny jako rosuvastatin

a pitavastatin), substráty OAT3 (např. metotrexát, ciprofloxacin), substráty BCRP (např. sulfasalazin)

nebo substráty OCT1 (např. metformin), pacienti musí být léčeni s opatrností a vyšetřeni s ohledem na

nadměrné účinky těchto léčivých přípravků.

Diuretika nebo nediuretické antihypertenzivum(va)

V klinických studiích PCHLAD nebyl rutinně měřen krevní tlak ve stoje. Nelze proto vyloučit riziko

ortostatické/posturální hypotenze kvůli farmakodynamické interakci s tolvaptanem.

Současné podávání s analogy vasopresinu

Tolvaptan kromě akvaretického účinku na ledviny blokuje cévní receptory V2 pro vasopresin, které se

podílejí na uvolňování hemokoagulačních faktorů (např. von Willebrandův faktor) z endotelových

buněk. Účinek analogů vasopresinu (například desmopressinu), může proto být při současném

podávání s tolvaptanem oslaben u pacientů, kteří tyto analogy užívají k prevenci nebo kontrole

krvácení. Podávání přípravku Jinarc s analogy vazopresinu se nedoporučuje.

Kouření a alkohol

Data týkající se kouření a alkoholu v anamnéze v klinických hodnoceních PCHLAD jsou příliš

omezená na to, aby bylo možné stanovit případné interakce kouření a alkoholu s účinností a

bezpečností léčby PCHLAD tolvaptanem.

4.6

Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Údaje o podávání tolvaptanu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na

zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu (viz bod 5.3). Podávání přípravku Jinarc se nedoporučuje

u žen ve fertilním věku, které nepoužívají antikoncepci.

Jinarc je kontraindikován v těhotenství (viz bod 4.3).

Kojení

Není známo, zda se tolvaptan vylučuje do lidského mateřského mléka. Studie s potkany prokázaly

vylučování tolvaptanu do mléka. Riziko pro kojené novorozence/děti nelze vyloučit. Přípravek Jinarc

je během kojení kontraindikován (viz bod 4.3).

Fertilita

Studie na zvířatech prokázaly účinky na fertilitu (viz bod 5.3). Potenciální riziko pro člověka není

známo.

4.7

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Jinarc má malý vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Při řízení nebo používání strojů

je nutné vzít v úvahu, že se mohou příležitostně vyskytnout závratě, astenie nebo únava.

4.8

Nežádoucí účinky

Shrnutí bezpečnostního profilu

Farmakodynamicky předpověditelnými a nejčastěji hlášenými nežádoucí účinky jsou žízeň, polyurie,

nykturie a polakisurie, které se vyskytují přibližně u 55 %, 38 %, 29 %, resp. 23 % pacientů v

jednotlivých uvedených případech. Tolvaptan byl dále spojován s idiosynkratickými zvýšeními

alaninaminotransferázy (ALT; 4.4 %) a aspartátaminotransferázy (AST, 3,1 %) v krvi s málo častými

případy souběžného zvýšení celkového bilirubinu (BT; 0,2 %).

Tabulkový seznam nežádoucích účinků

Incidence nežádoucích účinků (ADR souvisejících s léčbou tolvaptanem jsou uvedeny v tabulce níže.

Tabulka vychází z nežádoucích účinků hlášených během klinických studií a/nebo při užívání po

uvedení přípravku na trh.

Všechny nežádoucí účinky (ADR) jsou uvedeny podle třídy orgánových systémů a frekvence; velmi

časté (≥ 1/10), časté (≥ 1/100 až < 1/10), méně časté (≥ 1/1 000 až < 1/100), vzácné (≥ 1/10 000 až

< 1/1 000), velmi vzácné (< 1/10 000) a není známo (z dostupných údajů nelze určit). V každé skupině

četnosti jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti.

Frekvenci nežádoucích účinků hlášených během postmarketingového používání nelze určit, protože se

odvozuje od spontánních hlášení. V důsledku toho je frekvence těchto nežádoucích účinků

kvalifikována jako „není známo”.

Velmi časté

Časté

Méně časté

Není známo

Poruchy

imunitního

systému

Anafylaktický

šok,

Generalizovaná

vyrážka

Poruchy

metabolismu a

výživy

Polydipsia

Dehydratace,

Hypernatrémie,

Snížená chuť k jídlu,

Hyperurikémie,

Hyperglykémie,

Psychiatrické

poruchy

Insomnie

Poruchy

nervového

systému

Bolest hlavy,

Závrať

Dysgeuzie,

Synkopa

Srdeční poruchy

Palpitace

Respirační,

hrudní a

mediastinální

poruchy

Dyspnoe

Přečtěte si celý dokument

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/484979/2018

EMEA/H/C/002788

Jinarc (tolvaptanum)

Přehled pro přípravek Jinarc a proč byl přípravek registrován v EU

Co je přípravek Jinarc a k čemu se používá?

Jinarc je léčivý přípravek, který se používá k léčbě dospělých s polycystickou chorobou ledvin

autosomálně dominantního typu. Jedná se o dědičné onemocnění, při němž se v ledvinách tvoří mnoho

cyst vyplněných tekutinou, což posléze vede ke snížení funkce ledvin a může způsobit selhání ledvin.

Léčbu přípravkem Jinarc lze zahájit u pacientů s normální až výrazně sníženou funkcí ledvin a u

pacientů, jejichž onemocnění postupuje rychle.

Přípravek Jinarc obsahuje léčivou látku tolvaptan.

Jak se přípravek Jinarc používá?

Výdej přípravku Jinarc je vázán na lékařský předpis. Léčbu musí zahájit a sledovat lékař se

zkušenostmi s léčbou polycystické choroby ledvin autosomálně dominantního typu a se znalostmi rizik

léčby přípravkem Jinarc.

Přípravek Jinarc je dostupný ve formě tablet (15, 30, 45, 60 a 90 mg). Pacienti by měli zahájit léčbu

dávkou 45 mg ráno a 15 mg večer (45 mg + 15 mg) a poté by dávka měla být zvýšena na 60 mg +

30 mg nebo 90 mg + 30 mg v závislosti na výskytu nežádoucích účinků léčivého přípravku. Ranní

dávka by se měla užívat nejméně 30 minut před snídaní, zatímco večerní dávku lze užívat s jídlem

i bez něj. U pacientů užívajících jiné léčivé přípravky může být nutné dávky snížit. Pacienti by měli

během léčby pít dostatek vody nebo jiných tekutin (kromě grapefruitového džusu).

Více informací o používání přípravku Jinarc naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na svého

lékaře či lékárníka.

Jak přípravek Jinarc působí?

Léčivá látka v přípravku Jinarc, tolvaptan, je antagonista vazopresinového receptoru 2 a v ledvinách

blokuje receptory (cíle) hormonu vazopresin. Vazopresin řídí množství vody a sodíku, které ledviny

vyloučí. U polycystické choroby ledvin autosomálně dominantního typu se předpokládá, že ledvinové

buňky neodpovídají na vazopresin normálním způsobem, což vede k tvorbě cyst vyplněných tekutinou.

Zablokováním vazopresinových receptorů v ledvinách může přípravek Jinarc zpomalit tvorbu cyst.

Jinarc (tolvaptanum)

EMA/484979/2018

strana 2/3

Jaké přínosy přípravku Jinarc byly prokázány v průběhu studií?

Ve dvou hlavních studiích zahrnujících dospělé pacienty s polycystickou chorobou ledvin autosomálně

dominantního typu, u nichž se onemocnění rozvíjelo rychle, bylo prokázáno, že přípravek Jinarc je ve

srovnání s placebem (neúčinným přípravkem) účinný při zpomalení tvorby cyst.

První studie zahrnovala 1 445 pacientů s normální nebo mírně sníženou funkcí ledvin a hodnotila

změnu velikosti ledvin po 3 letech léčby. Velikost ledvin se zvětšuje v závislosti na závažnosti

onemocnění v důsledku otoků způsobených tvorbou cyst. U pacientů užívajících placebo se celková

velikost ledvin zvýšila o 19 %, zatímco u pacientů užívajících přípravek Jinarc se jednalo o 10 %.

Účinky léčby byly nejvýraznější během prvního roku. Následně získané podpůrné výsledky potvrdily, že

zvětšování ledvin po dobu 5 let bylo při užívání přípravku Jinarc pomalejší.

Druhá studie zahrnovala 1 370 pacientů se středně závažnou až závažnou poruchou funkce ledvin.

Výsledky ukázaly, že po 1 roce léčby u pacientů léčených přípravkem Jinarc byl pokles funkce ledvin

o 35 % nižší než v případě placeba. U 262 pacientů se závažnou poruchou funkce ledvin byl po 1 roce

léčby pokles funkce ledvin u přípravku Jinarc ve srovnání s placebem nižší o 17 %.

Jaká rizika jsou spojena s přípravkem Jinarc?

Nejčastějšími nežádoucími účinky přípravku Jinarc (které mohou postihnout více než 2 osoby z 10)

jsou žízeň, polyurie (zvýšená tvorba moči), nykturie (potřeba močení v noci) a polakisurie (zvýšená

potřeba močení během dne). Přípravek Jinarc může zvyšovat hladiny určitých jaterních enzymů v krvi

(což je známka možných problémů s játry). Úplný seznam nežádoucích účinků hlášených v souvislosti

s přípravkem Jinarc je uveden v příbalové informaci.

Léčba přípravkem Jinarc nesmí být zahájena u pacientů se zvýšenými hladinami jaterních enzymů

v krvi nebo se známkami či příznaky poškození jater. Před zahájením léčby přípravkem Jinarc by měly

být provedeny krevní testy za účelem kontroly jaterních funkcí pacienta a tyto testy by měly být

opakovány každý měsíc po dobu 18 měsíců a poté každé tři měsíce. Během léčby by u pacientů rovněž

měly být monitorovány příznaky poškození jater (např. ztráta chuti k jídlu, nauzea a zvracení, svědění,

únava a bolest v pravé horní části břicha). Přípravek Jinarc se nesmí používat u anurických pacientů

(pacientů, kteří nemohou vylučovat moč nebo s tím mají potíže), u pacientů s deplecí volumu

(sníženým množstvím tekutin v těle) a u pacientů, kteří nevnímají žízeň nebo na ni nereagují. Nesmí

jej užívat pacienti s hypernatremií (zvýšenou hladinou sodíku v krvi) ani pacienti, kteří jsou alergičtí na

tolvaptan nebo na léčiva podobná tolvaptanu, tzv. benzazepiny, či jejich deriváty. Přípravek Jinarc

rovněž nesmějí užívat těhotné nebo kojící ženy. Úplný seznam omezení je uveden v příbalové

informaci.

Na základě čeho byl přípravek Jinarc registrován v EU?

Evropská agentura pro léčivé přípravky rozhodla, že přínosy přípravku Jinarc převyšují jeho rizika

a může tak být registrován k použití v EU. Agentura konstatovala, že existuje nenaplněná potřeba

léčby polycystické choroby ledvin autosomálně dominantního typu, a usoudila, že přípravek Jinarc je

účinný při zpomalování tvorby cyst a snížení funkce ledvin u pacientů s tímto onemocněním. Většina

nejčastějších nežádoucích účinků je zvladatelná, přičemž jako nejvýznamnější riziko přípravku Jinarc

agentura identifikovala jaterní toxicitu, jež byla zohledněna zavedením několika opatření (viz dále).

Jinarc (tolvaptanum)

EMA/484979/2018

strana 3/3

Jaká opatření jsou uplatňována k zajištění bezpečného a účinného

používání přípravku Jinarc?

Společnost, která přípravek Jinarc dodává na trh, poskytne pacientům i lékařům, u nichž se očekává,

že budou léčivý přípravek používat, informace o riziku jaterní toxicity a o významu předcházení

těhotenství během léčby. Společnost rovněž provede studii, která bude dále zkoumat bezpečnost

přípravku včetně rizika jaterní toxicity.

Do souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace byla rovněž zahrnuta doporučení a opatření pro

bezpečné a účinné používání přípravku Jinarc, která by měla být dodržována zdravotnickými

pracovníky i pacienty.

Jako u všech léčivých přípravků, údaje o používání přípravku Jinarc jsou průběžně sledovány.

Nežádoucí účinky nahlášené v souvislosti s přípravkem Jinarc jsou pečlivě hodnoceny a jsou učiněna

veškerá nezbytná opatření, aby bylo chráněno zdraví pacientů.

Další informace o přípravku Jinarc

Přípravek Jinarc obdržel rozhodnutí o registraci platné v celé EU dne 27. května 2015.

Další informace k přípravku Jinarc jsou k dispozici na internetových stránkách agentury na

adrese: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

Tento přehled byl naposledy aktualizován v 08-2018.

Podobné produkty

Vyhledávejte upozornění související s tímto produktem

Zobrazit historii dokumentů

Sdílejte tyto informace