Zulvac 1+8 Bovis

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

инактивированный вирус блютанг, серотип 1, щам БТ-1/ALG2006/01 Е1 ПП, инактивированный вирус блютанг, серотип 8, щам БТ-8/bel2006/02

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QI02AA08

INN (Международно Name):

inactivated bluetongue virus, serotypes 1 and 8

Терапевтична група:

Говеда

Терапевтична област:

вирус блютанга, имуномодулатори, имуномодулатори за бичи, едър рогат добитък, инактивированной вирусна ваксина

Терапевтични показания:

Активна имунизация на говеда от 3-месечна възраст за профилактика на виремия, причинена от вируса на син език (BTV), серотипове 1 и 8. * (Стойност на цикъл (Ct) ≥ 36 чрез валидиран RT-PCR метод, показващ липса на вирусен геном).

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-03-08

Листовка

                16
B. ЛИСТОВКА
17
ЛИСТОВКА:
ZULVAC 1+8 ВОVIS
ИНЖЕКЦИОННА СУСПЕНЗИЯ ЗА ГОВЕДА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНEН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА
И НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
Zoetis Belgium SA
Rue Laid Burniat 1
1348 Louvain-la-Neuve
БЕЛГИЯ
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L.
Ctra. Camprodón s/n "la Riba"
17813 Vall de Bianya
Girona
ИСПАНИЯ
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac 1+8 Воvis инжекционна суспензия за
говеда
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНИТЕ СУБСТАНЦИИ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Инактивиран вирус на син език, серотип
1, щам BTV-1/ALG2006/01 E1 RP* ≥ 1
Инактивиран вирус на син език, серотип
8, щам BTV-8/BEL2006/02
RP* ≥ 1
*Относителна ефикасност чрез тест за
ефикасност при мишки, сравнен с
референтна ваксина,
която е показала ефикасност при
говеда.
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide
4 mg (Al
3+
)
Saponin
1 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0,2 mg
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
За активна имунизация на говеда,
навършили 3 месечна възраст, за
предпазване* от виремия,
причинена от вируса на син език (BTV),
серотипове 1 и 8.
*(Циклична стойност (Ct) ≥ 36 чрез
утвърден метод на Полимеразна верижна
реакция с обратна
тр
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Zulvac 1+8 Bovis инжекционна суспензия за
говеда
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка доза от 2 ml съдържа:
АКТИВНИ СУБСТАНЦИИ:
Инактивиран вирус на син език, серотип
1, щам BTV-1/ALG2006/01 E1 RP* ≥ 1
Инактивиран вирус на син език, серотип
8, щам BTV-8/BEL2006/02
RP* ≥ 1
*Относителна ефикасност чрез тест за
ефикасност при мишки, сравнен с
референтна ваксина,
която е показала ефикасност при
говеда.
АДЖУВАНТИ:
Aluminium hydroxide
4 mg (Al
3+
)
Saponin
1 mg
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Thiomersal
0,2 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Инжекционна суспензия. Белезникава
или розова течност.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Говеда
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
За активна имунизация на говеда,
навършили 3 месечна възраст, за
предпазване* от виремия,
причинена от вируса на син език (BTV),
серотипове 1 и 8.
*(Циклична стойност (Ct) ≥ 36 чрез
утвърден метод на Полимеразна верижна
реакция с обратна
траскриптаза (RT-PCR), показващ отсъствие
на вирусен геном)
Начало на имунитета: 21 дни след
извършване на н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-10-2019
Листовка Листовка чешки 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-10-2019
Листовка Листовка датски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-10-2019
Листовка Листовка немски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-10-2019
Листовка Листовка естонски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-10-2019
Листовка Листовка гръцки 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-10-2019
Листовка Листовка английски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-11-2013
Листовка Листовка френски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-10-2019
Листовка Листовка италиански 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-11-2013
Листовка Листовка латвийски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-11-2013
Листовка Листовка литовски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-10-2019
Листовка Листовка унгарски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-10-2019
Листовка Листовка малтийски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-11-2013
Листовка Листовка нидерландски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-11-2013
Листовка Листовка полски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-10-2019
Листовка Листовка португалски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-11-2013
Листовка Листовка румънски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-10-2019
Листовка Листовка словашки 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-10-2019
Листовка Листовка словенски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-11-2013
Листовка Листовка фински 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-10-2019
Листовка Листовка шведски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-10-2019
Листовка Листовка норвежки 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-10-2019
Листовка Листовка исландски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-10-2019
Листовка Листовка хърватски 23-10-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-10-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-11-2013

Преглед на историята на документите