Xtandi

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

enzalutamide

Предлага се от:

Astellas Pharma Europe B.V.

АТС код:

L02BB04

INN (Международно Name):

enzalutamide

Терапевтична група:

Ендокринна терапия

Терапевтична област:

Простатни неоплазми

Терапевтични показания:

Xtandi is indicated for:the treatment of adult men with metastatic hormone-sensitive prostate cancer (mHSPC) in combination with androgen deprivation therapy (see section 5. the treatment of adult men with high-risk non-metastatic castration-resistant prostate cancer (CRPC) (see section 5. the treatment of adult men with metastatic CRPC who are asymptomatic or mildly symptomatic after failure of androgen deprivation therapy in whom chemotherapy is not yet clinically indicated (see section 5. the treatment of adult men with metastatic CRPC whose disease has progressed on or after docetaxel therapy.

Каталог на резюме:

Revision: 21

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2013-06-21

Листовка

                78
Б. ЛИСТОВКА
79
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
XTANDI 40 MG МЕКИ КАПСУЛИ
ензалутамид (enzalutamide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар. Това
включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xtandi и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Xtandi
3.
Как да приемате Xtandi
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xtandi
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА XTANDI И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Xtandi съдържа активното вещество
ензалутамид. Xtandi се използва за
лечение на възрастни
мъже с рак на простатата, който:
-
вече не отговаря на хормонална
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xtandi 40 mg меки капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Xtandi 40 mg меки капсули
Всяка мека капсула съдържа 40 mg
ензалутамид (enzalutamide).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всяка мека капсула съдържа 57,8 mg
сорбитол.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Мека капсула
Бели до почти бели продълговати меки
капсули (приблизително 20 mm x 9 mm), с
отпечатан с
черно мастило надпис “ENZ” от едната
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Xtandi е показан за:
•
лечение на възрастни мъже с
метастазирал, хормоночувствителен
рак на простатата
(mHSPC) в комбинация с андроген
депривационна терапия (вж. точка 5.1).
•
лечение на възрастни мъже с
високорисков, неметастазирал,
резистентен на кастрация
рак на простатата (castration-resistant prostate
cancer, CRPC) (вж. точка 5.1)
•
лечение на възрастни мъже с
метастазирал, резистентен на
кастрация рак на простатата
(castration-resistant prostate cancer, CRPC), които са без
симптоми или с леки симптоми
след неуспешна
андроген-депривационна терапия и за
които все още не е клинично
показана химиотерапия (вж. точка
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-06-2022
Листовка Листовка чешки 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-06-2022
Листовка Листовка датски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-06-2022
Листовка Листовка немски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-06-2022
Листовка Листовка естонски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-06-2022
Листовка Листовка гръцки 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-06-2022
Листовка Листовка английски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-05-2021
Листовка Листовка френски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-06-2022
Листовка Листовка италиански 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-05-2021
Листовка Листовка латвийски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-05-2021
Листовка Листовка литовски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-06-2022
Листовка Листовка унгарски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-06-2022
Листовка Листовка малтийски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-05-2021
Листовка Листовка нидерландски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-05-2021
Листовка Листовка полски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-06-2022
Листовка Листовка португалски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-05-2021
Листовка Листовка румънски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-06-2022
Листовка Листовка словашки 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-06-2022
Листовка Листовка словенски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-05-2021
Листовка Листовка фински 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-06-2022
Листовка Листовка шведски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-06-2022
Листовка Листовка норвежки 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-06-2022
Листовка Листовка исландски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-06-2022
Листовка Листовка хърватски 01-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-05-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите