Xtandi

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

11-03-2020

Активна съставка:
enzalutamide
Предлага се от:
Astellas Pharma Europe B.V.
АТС код:
L02BB04
INN (Международно Name):
enzalutamide
Терапевтична група:
Ендокринна терапия
Терапевтична област:
Простатни неоплазми
Терапевтични показания:
Xtandi е показан за лечение на възрастни мъже с висока степен на риск metastatic кастраци-упорит рак на простатата (ЦЗПП). лечение на възрастни хора с metastatic кастраци-упорити рак на простатата, които протичат безсимптомно или слабо симптоми след спиране на андроген-депривационной терапия при които химиотерапията не клинични показания. лечение на възрастни мъже с метастазирал кастрация, устойчиви на рак на простатата, чието заболяване напредна по време или след терапия доцетакселом.
Каталог на резюме:
Revision: 15
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002639
Дата Оторизация:
2013-06-21
EMEA код:
EMEA/H/C/002639

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

25-01-2019

Листовка Листовка - чешки

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

11-03-2020

Листовка Листовка - датски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

11-03-2020

Листовка Листовка - немски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

11-03-2020

Листовка Листовка - естонски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

25-01-2019

Листовка Листовка - гръцки

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

11-03-2020

Листовка Листовка - английски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

25-01-2019

Листовка Листовка - френски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

11-03-2020

Листовка Листовка - италиански

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

25-01-2019

Листовка Листовка - латвийски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

25-01-2019

Листовка Листовка - литовски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

25-01-2019

Листовка Листовка - унгарски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

25-01-2019

Листовка Листовка - малтийски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

25-01-2019

Листовка Листовка - нидерландски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

25-01-2019

Листовка Листовка - полски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

11-03-2020

Листовка Листовка - португалски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

25-01-2019

Листовка Листовка - румънски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

25-01-2019

Листовка Листовка - словашки

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

25-01-2019

Листовка Листовка - словенски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

25-01-2019

Листовка Листовка - фински

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

11-03-2020

Листовка Листовка - шведски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

11-03-2020

Листовка Листовка - норвежки

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

11-03-2020

Листовка Листовка - исландски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

11-03-2020

Листовка Листовка - хърватски

11-03-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

11-03-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

25-01-2019

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Xtandi 40 mg меки капсули

ензалутамид (enzalutamide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Xtandi и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Xtandi

Как да приемате Xtandi

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Xtandi

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Xtandi и за какво се използва

Xtandi съдържа активното вещество ензалутамид. Xtandi се използва за лечение на възрастни

мъже с карцином на простатата, които вече не отговарят на андроген- депривационна терапия.

Как действа Xtandi

Xtandi е лекарство, което действа чрез блокиране на активността на хормони, наречени

андрогени (като тестостерон). Чрез блокиране на андрогените, ензалутамид спира растежа и

деленето на простатните ракови клетки.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Xtandi

Не приемайте Xtandi:

ако сте алергични към ензалутамид или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6);

ако сте бременна или може да забременеете (вижте ‘Бременност, кърмене и фертилитет’)

Предупреждения и предпазни мерки

Гърчове

Гърчове са били съобщени при 4 на всеки 1 000 души, приемащи Xtandi, и при по-малко от

един на всеки 1 000 души, приемащи плацебо (вижте също „Други лекарства и Xtandi” по-долу

и в точка 4, ”Възможни нежелани реакции”).

Aко приемате лекарство, което може да предизвиква гърчове или да предразполага към поява

на гърчове (вижте ”Други лекарства и Xtandi”, по-долу)

Ако получите гърч по време на лечение:

Посетете Вашия лекар възможно най-скоро. Вашият лекар може да реши, че трябва да спрете

приема на Xtandi.

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия (СПОЕ

При пациенти, получаващи Xtandi са направени редки съобщения за СПОЕ, рядко, обратимо

състояние, засягащо мозъка. Ако имате гърчове, влошаващо се главоболие, обърканост,

ослепяване или други зрителни нарушения, моля консултирайте се с Вашия лекар, възможно

най-скоро. (Вижте също точка 4 ‘Възможни нежелани реакции’).

Говорете с Вашия лекар преди прием на Xtandi

ако приемате някакви лекарства за разреждане на кръвта (напр. варфарин, аценокумарол,

клопидогрел)

ако използвате химиотерапия като доцетаксел

ако имате проблеми с черния дроб

ако имате проблеми с бъбреците

Моля, информирайте Вашия лекар, ако имате:

заболяване на сърцето или кръвоносните съдове, включително проблеми със сърдечния ритъм

(аритмия) или се лекувате с лекарства за тези заболявания. Рискът от ритъмни проблеми може

да се увеличи, когато се използва Xtandi.

Ако сте алергични към ензалутамид, това може да доведе до обрив или подуване на лицето,

езика, устните или гърлото. Ако сте алергични към ензалутамид или някоя от другите съставки

на това лекарство, не приемайте Xtandi.

Ако нещо от изброените по-горе се отнася за Вас или не сте сигурни, говорете с Вашия

лекар, преди да приемете това лекарство.

Деца и юноши

Това лекарство не е предназначено за употреба от деца и юноши.

Други лекарства и Xtandi

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете

други лекарства. Вие трябва да знаете имената на лекарствата, които приемате. Носете със себе

си списък с тях, за да го покажете на Вашия лекар, когато Ви се назначава ново лекарство. Не

трябва да започвате или да спирате приема на никое лекарство преди да говорите с лекаря,

който е назначил Xtandi.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства. Когато се приемат по

същото време като Xtandi, тези лекарства може да повишат риска от гърч:

Определени лекарства, използвани за лечение на астма и други заболявания на

дихателните пътища (напр. аминофилин, теофилин).

Лекарства, използвани за лечение на определени психични разстройства като депресия и

шизофрения (напр. клозапин, оланзапин, рисперидон, зипразидон, бупропион, литий,

хлорпромазин, мезоридазин, тиоридазин, амитриптилин, дезипрамин, доксепин,

имипрамин, мапротилин, миртазапин).

Определени лекарства за лечение на болка (напр. петидин).

Информирайте Вашия лекар, ако приемате следните лекарства. Тези лекарства може да

повлияят ефекта на Xtandi или Xtandi може да повлияе ефекта на тези лекарства:

Това включва определени лекарства, използвани за:

Понижаване на холестерола (напр. гемфиброзил, аторвастатин, симвастатин)

Лечение на болка (напр. фентанил, трамадол)

Лечение на рак (напр. кабазитаксел)

Лечение на епилепсия (напр. карбамазепин, клоназепам, фенитоин, примидон, валпроева

киселина)

Лечение на определени психични разcтройства като тежка тревожност или шизофрения

(напр. диазепам, мидазолам, халоперидол)

Лечение на нарушения на съня (напр. золпидем)

Лечение на сърдечни заболявания или за понижаване на кръвното налягане (напр.

бизопролол, дигоксин, дилтиазем, фелодипин, никардипин, нифедипин, пропранолол,

верапамил)

Лечение на сериозно заболяване, свързано с възпаление (напр. дексаметазон,

преднизолон)

Лечение на ХИВ инфекция (напр. индинавир, ритонавир)

Лечение на бактериални инфекции (напр. кларитромицин, доксициклин)

Лечение на тиреоидни нарушения (напр. левотироксин)

Лечение на подагра (напр. колхицин)

Лечение на стомашни разстройства (напр. омепразол)

Профилактика на сърдечни заболявания или мозъчен удар (дабигатран етексилат)

Предпазване от отхвърляне на органи след трансплантация (напр. такролимус)

Xtandi може да взаимодейства с някои лекарства, използвани за лечение на ритъмни нарушения

на сърцето (напр. хинидин, прокаинамид, амиодарон и соталол) или може да увеличи риска от

сърдечни ритъмни проблеми, когато се използва с някои други лекарства (напр. метадон,

използван за облекчаване на болка и част от детоксикация при наркотична зависимост),

моксифлоксацин (антибиотик), антипсихотици, използвани при тежки психични заболявания).

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от лекарствата, изброени по-горе. Дозата на

Xtandi или на някое от другите лекарства, които приемате, може да е необходимо да бъде

променена.

Бременност, кърмене и фертилитет

Xtandi не е предназначен за приложение при жени.

Това лекарство може да причини

увреждане на плода или потенциално прекъсване на бременност, ако се приема от

бременни жени. Не трябва да се приема от жени, които са бременни, може да забременеят

или които кърмят.

Възможно е това лекарство да има ефект върху фертилитета при мъже.

Ако имате сексуален контакт с жена, която може да забременее, използвайте презерватив

и друг ефективен метод за контрол на раждаемостта по време на лечението и в

продължение на 3 месеца след лечение с това лекарство. Ако имате сексуален контакт с

бременна жена, използвайте презерватив за защита на плода.

Жените, полагащи грижи за пациента, да видят точка 3 “Как да приемате Xtandi” за начин

на работа и употреба

Шофиране и работа с машини

Това лекарство повлиява в умерена степен способността Ви за шофиране или използване на

инструменти или машини, тъй като нежеланите реакции на Xtandi включват

психиатрични и

неврологични събития, включително гърчове. Ако при Вас съществува по-голям риск от

гърчове, трябва да говорите с Вашия лекар.

Xtandi съдържа сорбитол

Това лекарство съдържа 57,8 mg сорбитол (вид захар) в една мека капсула. Ако Ви е казано от

Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, свържете с Вашия лекар преди прием

на това лекарство.

3.

Как да приемате Xtandi

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар.

Препоръчителната доза е 160 mg (четири меки капсули), приемани по едно и също време

веднъж дневно.

Прием на Xtandi

Поглъщайте меките капсули цели с вода.

Недейте да дъвчете, разтваряте или отваряте меките капсули преди поглъщане.

Xtandi може да се приема със или без храна.

С Xtandi не трябва да работят лица, различни от пациента и лицата, полагащи грижи за

него, и особено жени, които са бременни или може да забременеят.

Вашият лекар може да Ви предпише също и други лекарства, докато приемате Xtandi.

Ако сте приели повече от необходимата доза Xtandi

Ако приемете повече меки капсули от назначеното, спрете приема на Xtandi и се свържете с

Вашия лекар. Може да имате повишен риск от гърчове или други нежелани ефекти.

Ако сте пропуснали да приемете Xtandi

Ако сте пропуснали да приемете Xtandi в обичайното време, приемете Вашата обичайна

доза възможно най-скоро след като си спомните.

Ако сте пропуснали да приемете Xtandi за целия ден, приемете Вашата обичайна доза на

следващия ден.

Ако сте пропуснали да приемете Xtandi за повече от един ден, незабавно се

консултирайте с Вашия лекар.

Не вземайте двойна доза

, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Xtandi

Не спирайте приема на това лекарство, докато Вашия лекар не Ви каже да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Гърчове

Гърчове са били съобщени при 4 на всеки 1 000 души, приемащи Xtandi, и при по-малко от

един на всеки 1 000 души, приемащи плацебо.

Гърчовете са по-вероятни, ако приемете повече от препоръчителна доза от това лекарство, ако

приемате някои други лекарства или ако имате по-висок от обичайния риск от гърч.

Ако получите гърч,

консултирайте се с Вашия лекар възможно най-скоро. Вашият лекар може

да прецени, че трябва да спрете приема на Xtandi.

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия (СПОЕ)

При пациенти, лекувани с Xtandi има редки съобщения за СПОЕ (може да засегне до 1 на 1000

души), рядко, обратимо състояние, засягащо мозъка. Ако имате гърчове, влошаващо се

главоболие, обърканост, ослепяване или други зрителни нарушения, моля консултирайте се с

Вашия лекар, възможно най-скоро.

Други възможни нежелани реакции включват:

Много чести

(може да засегнат повече от 1 от 10 души)

умора, счупване на костите, горещи вълни, високо кръвно налягане

Чести

(може да засегнат до 1 от 10 души)

Главоболие, падания, чувство за тревожност, суха кожа, сърбеж, трудности при запомняне,

блокиране на артериите на сърцето (исхемична болест на сърцето), увеличаване на гърдите

при мъжете (гинекомастия), симптом на синдрома на неспокойните крака (неконтролирано

желание за движение на част от тялото, обикновено крака), понижена концентрация,

разсеяност

Нечести (

може да засегнат до 1 от 100 души

)

халюцинации, затруднена мисловна дейност, нисък брой бели кръвни клетки

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Мускулна болка, мускулни спазми, мускулна слабост, болка в гърба, промени в ЕКГ

(удължаване на QT интервала), разстроен стомах, включително позив за повръщане

(гадене), обрив, повръщане, подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, намален

брой тромбоцити ( което повишава риска от кървене или образуване на синини), диария

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Xtandi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената карта тип

„портфейл” и външната картонена опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не използвайте мека капсула, която тече, която е повредена или считате, че изглежда

необичайно.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Xtandi

Активното вещество е ензалутамид. Всяка мека капсула съдържа 40 mg ензалутамид.

Другите съставки на съдържимото в меката капсула са каприлокапроилови макрогол-8

глицериди, бутилхидроксианизол (E320) и бутилхидрокситолуен (E321).

Съставките на меката капсула са желатин, разтвор на сорбитол и сорбитан (вж. точка 2),

глицерол, титанов диоксид (E171) и пречистена вода.

Съставките на мастилото са черен железен оксид (E172) и поли(винилацетат) фталат.

Как изглежда Xtandi и какво съдържа опаковката

Меките капсули Xtandi са бели до почти бели продълговати меки капсули

(приблизително 20 mm до 9 mm), с “ENZ” изписано от едната страна.

Всяка картонена кутия съдържа 112 меки капсули в 4 карти тип „портфейл” с блистер, по

28 меки капсули всеки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Astellas Pharma B.V. Branch

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Lietuva

Biocodex UAB

Tel: + 370 37 408 681

България

Астелас Фарма ЕООД

Teл.: + 359 2 862 53 72

Luxembourg/Luxemburg

Astellas Pharma B.V.Branch

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: +420 236 080300

Magyarország

Astellas Pharma Kft.

Tel.: +36 1 577 8200

Danmark

Astellas Pharma a/s

Tlf: + 45 43 430355

Malta

E.J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 447184

Deutschland

Astellas Pharma GmbH

Tel: + 49 (0)89 454401

Nederland

Astellas Pharma B.V.

Tel: + 31 (0)71 5455745

Eesti

Biocodex OÜ

Tel: + 372 6 056 014

Norge

Astellas Pharma

Tlf: + 47 66 76 46 00

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Τηλ: + 30 210 8189900

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Tel: + 43 (0)1 8772668

España

Astellas Pharma S.A.

Tel: + 34 91 4952700

Polska

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

Tel.: + 48 225451 111

France

Astellas Pharma S.A.S.

Tél: + 33 (0)1 55917500

Portugal

Astellas Farma, Lda.

Tel: + 351 21 4401320

Hrvatska

Astellas d.o.o.

Tel: + 385 1 670 01 02

România

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 40 (0)21 361 04 95 /96 /92

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.

Tel: + 353 (0)1 4671555

Slovenija

Astellas Pharma d.o.o.

Tel: + 386 14011 400

Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o.,

Tel: + 421 2 4444 2157

Italia

Astellas Pharma S.p.A.

Tel: + 39 02 921381

Suomi/Finland

Astellas Pharma

Puh/Tel: + 358 (0)9 85606000

Κύπρος

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 8189900

Sverige

Astellas Pharma AB

Tel: + 46 (0)40-650 15 00

Latvija

Biocodex SIA

Tel: + 371 67 619365

United Kingdom

Astellas Pharma Ltd.

Tel: + 44 (0)203 379 8700

Дата на последно преразглеждане на листовката.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

Листовка: информация за пациента

Xtandi 40 mg филмирани таблетки

Xtandi 80 mg филмирани таблетки

ензалутамид (enzalutamide)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Xtandi и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Xtandi

Как да приемате Xtandi

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Xtandi

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Xtandi и за какво се използва

Xtandi съдържа активното вещество ензалутамид. Xtandi се използва за лечение на възрастни

мъже с карцином на простатата, които вече не отговарят на андроген- депривационна терапия.

Как действа Xtandi

Xtandi е лекарство, което действа чрез блокиране на активността на хормони, наречени

андрогени (като тестостерон). Чрез блокиране на андрогените, ензалутамид спира растежа и

деленето на простатните ракови клетки.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Xtandi

Не приемайте Xtandi:

ако сте алергични към ензалутамид или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6);

ако сте бременна или може да забременеете (вижте ‘Бременност, кърмене и фертилитет’)

Предупреждения и предпазни мерки

Гърчове

Гърчове са били съобщени при 4 на всеки 1 000 души, приемащи Xtandi, и при по-малко от

един на всеки 1 000 души, приемащи плацебо (вижте също „Други лекарства и Xtandi” по-долу

и в точка 4, ”Възможни нежелани реакции”).

Ако приемате лекарство, което може да предизвиква гърчове или да предразполага към поява

на гърчове (вижте ”Други лекарства и Xtandi”, по-долу)

Ако получите гърч по време на лечение:

Посетете Вашия лекар възможно най-скоро. Вашият лекар може да реши, че трябва да спрете

приема на Xtandi.

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия (СПОЕ)

При пациенти, получаващи Xtandi са направени редки съобщения за СПОЕ, рядко, обратимо

състояние, засягащо мозъка. Ако имате гърчове, влошаващо се главоболие, обърканост,

ослепяване или други зрителни нарушения, моля консултирайте се с Вашия лекар, възможно

най-скоро. (Вижте също точка 4 ‘Възможни нежелани реакции’).

Говорете с Вашия лекар преди прием на Xtandi

ако приемате някакви лекарства за разреждане на кръвта (напр. варфарин, аценокумарол,

клопидогрел)

ако използвате химиотерапия като доцетаксел

ако имате проблеми с черния дроб

ако имате проблеми с бъбреците

Моля, информирайте Вашия лекар, ако имате:

заболяване на сърцето или кръвоносните съдове, включително проблеми със сърдечния ритъм

(аритмия) или се лекувате с лекарства за тези заболявания. Рискът от ритъмни проблеми може

да се увеличи, когато се използва Xtandi.

Ако сте алергичен към ензалутамид, това може да доведе до обрив или подуване на лицето,

езика, устните или гърлото. Ако сте алергичен към ензалутамид или към някоя от другите

съставки на това лекарство, не взимайте Xtandi.

Ако нещо от изброените по-горе се отнася за Вас или не сте сигурни, говорете с Вашия

лекар, преди да приемете това лекарство.

Деца и юноши

Това лекарство не е предназначено за употреба от деца и юноши.

Други лекарства и Xtandi

Информирайте Вашия лекар, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете

други лекарства. Вие трябва да знаете имената на лекарствата, които приемате. Носете със себе

си списък с тях, за да го покажете на Вашия лекар, когато Ви се назначава ново лекарство. Не

трябва да започвате или да спирате приема на никое лекарство преди да говорите с лекаря,

който е назначил Xtandi.

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от следните лекарства. Когато се приемат по

същото време като Xtandi, тези лекарства може да повишат риска от гърч:

Определени лекарства, използвани за лечение на астма и други заболявания на

дихателните пътища (напр. аминофилин, теофилин).

Лекарства, използвани за лечение на определени психични разстройства като депресия и

шизофрения (напр. клозапин, оланзапин, рисперидон, зипразидон, бупропион, литий,

хлорпромазин, мезоридазин, тиоридазин, амитриптилин, дезипрамин, доксепин,

имипрамин, мапротилин, миртазапин).

Определени лекарства за лечение на болка (напр. петидин)

Информирайте Вашия лекар, ако приемате следните лекарства. Тези лекарства може да

повлияят ефекта на Xtandi или Xtandi може да повлияе ефекта на тези лекарства.

Това включва определени лекарства, използвани за:

Понижаване на холестерола (напр. гемфиброзил, аторвастатин, симвастатин)

Лечение на болка (напр. фентанил, трамадол)

Лечение на рак (напр. кабазитаксел)

Лечение на епилепсия (напр. карбамазепин, клоназепам, фенитоин, примидон, валпроева

киселина)

Лечение на определени психични разcтройства като тежка тревожност или шизофрения

(напр. диазепам, мидазолам, халоперидол)

Лечение на нарушения на съня (напр. золпидем)

Лечение на сърдечни заболявания или за понижаване на кръвното налягане (напр.

бизопролол, дигоксин, дилтиазем, фелодипин, никардипин, нифедипин, пропранолол,

верапамил)

Лечение на сериозно заболяване, свързано с възпаление (напр. дексаметазон,

преднизолон)

Лечение на ХИВ инфекция (напр. индинавир, ритонавир)

Лечение на бактериални инфекции (напр. кларитромицин, доксициклин)

Лечение на тиреоидни нарушения (напр. левотироксин)

Лечение на подагра (напр. колхицин)

Лечение на стомашни разстройства (напр. омепразол)

Профилактика на сърдечни заболявания или мозъчен удар (дабигатран етексилат)

Предпазване от отхвърляне на органи след трансплантация (напр. такролимус)

Xtandi може да взаимодейства с някои лекарства, използвани за лечение на ритъмни нарушения

на сърцето (напр. хинидин, прокаинамид, амиодарон и соталол) или може да увеличи риска от

сърдечни ритъмни проблеми, когато се използва с някои други лекарства (напр. метадон,

използван за облекчаване на болка и част от детоксикация при наркотична зависимост),

моксифлоксацин (антибиотик), антипсихотици, използвани при тежки психични заболявания).

Информирайте Вашия лекар, ако приемате някое от лекарствата, изброени по-горе. Дозата на

Xtandi или на някое от другите лекарства, които приемате, може да е необходимо да бъде

променена.

Бременност, кърмене и фертилитет

Xtandi не е предназначен за приложение при жени.

Това лекарство може да причини

увреждане на плода или потенциално прекъсване на бременност, ако се приема от

бременни жени. Не трябва да се приема от жени, които са бременни, може да забременеят

или които кърмят.

Възможно е това лекарство да има ефект върху фертилитета при мъже.

Ако имате сексуален контакт с жена, която може да забременее, използвайте презерватив

и друг ефективен метод за контрол на раждаемостта по време на лечението и в

продължение на 3 месеца след лечение с това лекарство. Ако имате сексуален контакт с

бременна жена, използвайте презерватив за защита на плода.

Жените, полагащи грижи за пациента, да видят точка 3 “Как да приемате Xtandi” за начин

на работа и употреба

Шофиране и работа с машини

Това лекарство повлиява в умерена степен способността Ви за шофиране или използване на

инструменти или машини, тъй като нежеланите реакции на Xtandi включват психиатрични и

неврологични събития, включително гърчове. Ако при Вас съществува по-голям риск от

гърчове (вж. точка 2, „Предупреждения и предпазни мерки“), трябва да говорите с Вашия

лекар.

3.

Как да приемате Xtandi

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар.

Препоръчителната доза е 160 mg (четири филмирани таблетки от 40 mg или две филмирани

таблетки от 80 mg), приемани по едно и също време веднъж дневно.

Прием на Xtandi

Поглъщайте таблетките цели с вода.

Недейте да разрязвате, натрошавате или дъвчете таблетките преди поглъщане.

Xtandi може да се приема със или без храна.

С Xtandi не трябва да работят лица, различни от пациента и лицата, полагащи грижи за

него, и особено жени, които са бременни или може да забременеят.

Вашият лекар може да Ви предпише също и други лекарства, докато приемате Xtandi.

Ако сте приели повече от необходимата доза Xtandi

Ако приемете повече таблетки от назначеното, спрете приема на Xtandi и се свържете с Вашия

лекар. Може да имате повишен риск от гърчове или други нежелани ефекти.

Ако сте пропуснали да приемете Xtandi

Ако сте пропуснали да приемете Xtandi в обичайното време, приемете Вашата обичайна

доза възможно най-скоро след като си спомните.

Ако сте пропуснали да приемете Xtandi за целия ден, приемете Вашата обичайна доза на

следващия ден.

Ако сте пропуснали да приемете Xtandi за повече от един ден, незабавно се

консултирайте с Вашия лекар.

Не вземайте двойна доза

, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели приема на Xtandi

Не спирайте приема на това лекарство, докато Вашия лекар не Ви каже да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Гърчове

Гърчове са били съобщени при 4 на всеки 1 000 души, приемащи Xtandi, и при по-малко от

един на всеки 1 000 души, приемащи плацебо.

Гърчовете са по-вероятни, ако приемете повече от препоръчителна доза от това лекарство, ако

приемате някои други лекарства или ако имате по-висок от обичайния риск от гърч.

Ако получите гърч,

консултирайте се с Вашия лекар възможно най-скоро. Вашият лекар може

да прецени, че трябва да спрете приема на Xtandi.

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия (СПОЕ)

При пациенти, лекувани с Xtandi има редки съобщения за СПОЕ (може да засегне до 1 на 1000

души), рядко, обратимо състояние, засягащо мозъка. Ако имате гърчове, влошаващо се

главоболие, обърканост, ослепяване или други зрителни нарушения, моля консултирайте се с

Вашия лекар, възможно най-скоро.

Други възможни нежелани реакции включват:

Много чести

(може да засегнат повече от 1 от 10 души)

умора, счупване на костите, горещи вълни, високо кръвно налягане

Чести

(може да засегнат до 1 от 10 души)

Главоболие, падания, чувство за тревожност, суха кожа, сърбеж, трудности при запомняне,

блокиране на артериите на сърцето (исхемична болест на сърцето), увеличаване на гърдите

при мъжете (гинекомастия), симптом на синдрома на неспокойните крака (неконтролирано

желание за движение на част от тялото, обикновено крака), понижена концентрация,

разсеяност

Нечести (

може да засегнат до 1 от 100 души

)

халюцинации, затруднена мисловна дейност, нисък брой бели кръвни клетки

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка)

Мускулна болка, мускулни спазми, мускулна слабост, болка в гърба, промени в ЕКГ

(удължаване на QT интервала), разстроен стомах, включително позив за повръщане

(гадене), обрив, повръщане, подуване на лицето, устните, езика и/или гърлото, намален

брой тромбоцити ( което повишава риска от кървене или образуване на синини), диария

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар. Това включва

всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите

нежелани реакции директно чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Xtandi

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената карта тип

„портфейл” и външната картонена опаковка след „Годен до:“. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Xtandi

Активното вещество е ензалутамид.

Всяка филмирана таблетка Xtandi 40 mg съдържа 40 mg ензалутамид.

Всяка филмирана таблетка Xtandi 80 mg съдържа 80 mg ензалутамид.

Другите съставки на филмираните таблетки са:

Ядро на таблетката: хипромелозен ацетат сукцинат, микрокристална целулоза, колоиден

безводен силициев диоксид, кроскармелоза натрий, магнезиев стеарат.

Покритие на таблетката: хипромелоза, талк, макрогол 8000, титанов диоксид (E171),

железен оксид, жълт (E172).

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (по-мако от 23 mg) на филмирана таблетка,

което означава че на практика не съдържа натрий.

Как изглежда Xtandi и какво съдържа опаковката

Xtandi 40 mg филмирани таблетки са жълти, кръгли филмирани таблетки с вдлъбнато релефно

означение E 40. Всяка картонена кутия съдържа 112 таблетки в 4 карти тип „портфейл” с

блистер, по 28 таблетки всеки.

Xtandi 80 mg филмирани таблетки са жълти, овални филмирани таблетки с вдлъбнато релефно

означение E 80. Всяка картонена кутия съдържа 56 таблетки в 4 карти тип „портфейл” с

блистер, по 14 таблетки всеки.

Притежател на разрешението за употреба и производител

Astellas Pharma Europe B.V.

Sylviusweg 62

2333 BE Leiden

Нидерландия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

Astellas Pharma B.V. Branch

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Lietuva

Biocodex UAB

Tel: + 370 37 408 681

България

Астелас Фарма ЕООД

Teл.: + 359 2 862 53 72

Luxembourg/Luxemburg

Astellas Pharma B.V.Branch

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0)2 5580710

Česká republika

Astellas Pharma s.r.o.

Tel: +420 236 080300

Magyarország

Astellas Pharma Kft.

Tel.: +36 1 577 8200

Danmark

Astellas Pharma a/s

Tlf: + 45 43 430355

Malta

E.J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 447184

Deutschland

Astellas Pharma GmbH

Tel: + 49 (0)89 454401

Nederland

Astellas Pharma B.V.

Tel: + 31 (0)71 5455745

Eesti

Biocodex OÜ

Tel: + 372 6 056 014

Norge

Astellas Pharma

Tlf: + 47 66 76 46 00

Ελλάδα

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Τηλ: + 30 210 8189900

Österreich

Astellas Pharma Ges.m.b.H.

Tel: + 43 (0)1 8772668

España

Astellas Pharma S.A.

Tel: + 34 91 4952700

Polska

Astellas Pharma Sp.z.o.o.

Tel.: + 48 225451 111

France

Astellas Pharma S.A.S.

Tél: + 33 (0)1 55917500

Portugal

Astellas Farma, Lda.

Tel: + 351 21 4401320

Hrvatska

Astellas d.o.o.

Tel: + 385 1 670 01 02

România

S.C.Astellas Pharma SRL

Tel: + 40 (0)21 361 04 95 /96 /92

Ireland

Astellas Pharma Co. Ltd.

Tel: + 353 (0)1 4671555

Slovenija

Astellas Pharma d.o.o.

Tel: + 386 14011 400

Ísland

Vistor hf

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Astellas Pharma s.r.o.,

Tel: + 421 2 4444 2157

Italia

Astellas Pharma S.p.A.

Tel: + 39 02 921381

Suomi/Finland

Astellas Pharma

Puh/Tel: + 358 (0)9 85606000

Κύπρος

Astellas Pharmaceuticals AEBE

Ελλάδα

Τηλ: + 30 210 8189900

Sverige

Astellas Pharma AB

Tel: + 46 (0)40-650 15 00

Latvija

Biocodex SIA

Tel: + 371 67 619365

United Kingdom

Astellas Pharma Ltd.

Tel: + 44 (0)203 379 8700

Дата на последно преразглеждане на листовката.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Xtandi - 40 mg меки капсули

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Xtandi - 40 mg меки капсули

Всяка мека капсула съдържа 40 mg ензалутамид (enzalutamide).

Помощно вещество с известно действие

Всяка мека капсула съдържа 57,8 mg сорбитол.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Мека капсула

Бели до почти бели продълговати меки капсули (приблизително 20 mm x 9 mm), с отпечатан с

черно мастило надпис “ENZ” от едната страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Xtandi е показан за:

лечение на възрастни мъже с високорисков, неметастазирал, резистентен на кастрация

карцином на простатата (castration-resistant prostate cancer, CRPC) (вж. точка 5.1)

лечение на възрастни мъже с метастазирал, резистентен на кастрация карцином на

простатата (castration-resistant prostate cancer, CRPC), които са без симптоми или с леки

симптоми след неуспешна андроген-депривационна терапия и за които все още не е

клинично показана химиотерапия (вж. точка 5.1)

лечение на възрастни мъже с метастазирал, CRPC, чието заболяване е прогресирало по

време на или след лечение с доцетаксел.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението с ензалутамид трябва да бъде започнато и проследявано от лекар специалист, с опит

в лечението на рак на простатата.

Дозировка

Препоръчителната доза е 160 mg ензалутамид (четири меки капсули по 40 mg) като единична

перорална дневна доза.

Медикаментозната кастрация с aналог на хормон, освобождаващ лутеинизиращия хормон

(LHRH) трябва да продължи по време на лечението при пациенти, които не са хирургично

кастрирани.

Ако пациентът пропусне прием на Xtandi в обичайното време, предписаната доза трябва да се

приеме възможно най-близо до обичайното време. Ако пациентът пропусне доза за целия ден,

лечението трябва да се продължи на следващия ден с обичайната дневна доза.

Ако пациент получи токсична реакция степен ≥ 3 или непоносима нежелана реакция,

приложението трябва да се прекъсне за една седмица или докато симптомите се подобрят до

степен ≤ 2 и тогава, ако е необходимо, да се възобнови със същата или понижена доза (120 mg

или 80 mg).

Едновременно приложение с мощни инхибитори на CYP2C8

Ако е възможно, трябва да се избягва едновременното приложение с мощни инхибитори на

CYP2C8. Ако пациентите трябва да приемат едновременно мощен инхибитор на CYP2C8,

дозата на ензалутамид трябва да се намали до 80 mg веднъж дневно. Ако се спре

едновременното приложение на мощния инхибитор на CYP2C8, дозата на ензалутамид трябва

да се върне към дозата, използвана преди започване на мощния инхибитор на CYP2C8 (вж.

точка 4.5).

Старческа възраст

Не е необходима корекция на дозата при пациенти в старческа възраст (вж. точки 5.1 и 5.2).

Чернодробно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата за пациенти с леко, умерено или тежко чернодробно

увреждане (съответно Child-Pugh клас А, B или С). При пациенти с тежка чернодробна

недостатъчност обаче е наблюдаван удължен полуживот на ензалутамид (вж. точки 4.4 и 5.2).

Бъбречно увреждане

Не е необходимо коригиране на дозата за пациенти с леко до умерено бъбречно увреждане (вж.

точка 5.2). При пациенти с тежко бъбречно увреждане или с терминална бъбречна

недостатъчност се препоръчва внимание (вж. точка 4.4).

Педиатрична популация

При педиатричната популация няма съответно приложение на ензалутамид при показанието за

лечение на възрастни мъже със CRPC.

Начин на приложение

Xtandi е за перорално приложение. Меките капсули не трябва да се дъвчат, разтварят или

отварят, а трябва да се гълтат цели с вода и може да се приемат със или без храна.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Жени, които са бременни или може да забременеят (вж. точки 4.6

и 6.6).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Риск от гърчове

Употребата на ензалутамид се свързва с гърчове (вж. точка 4.8). Решението за продължаване на

лечението при пациенти, които са получили гърч, трябва да се взема отделно за всеки случай.

Синдром на постериорна обратима енцефалопатия (PRES

Налични са редки съобщения за синдром на постериорна обратима енцефалопатия (PRES) при

пациенти, получаващи Xtandi (вж. точка 4.8). PRES е рядко, обратимо неврологично увреждане,

което може да се изяви с бързо развиващи се симптоми, включващи гърчове, главоболие,

объркване, слепота и други зрителни и неврологични нарушения, с или без свързана

хипертония. Диагнозата на PRES изисква потвърждение с образно изследване на мозъка, за

предпочитане ядрено-магнитен резонанс (MRI). Препоръчва се спиране на Xtandi

при пациенти

развили PRES.

Едновременно приложение с други лекарствени продукти

Ензалутамид е мощен ензимен индуктор и може да доведе до загуба на ефикасност при много,

често използвани лекарствени продукти (вж. примерите в точка 4.5). По тази причина трябва да

се прави преглед на съпътстващите лекарствени продукти при започване на лечение с

ензалутамид. Едновременно приложение на ензалутамид с лекарствени продукти, които са

чувствителни субстрати на много метаболизиращи ензими или транспортери (вж. точка 4.5),

трябва като цяло да се избягва, ако техният терапевтичен ефект е от голямо значение за

пациента, и ако не може лесно да се направи адаптиране на дозата въз основа на проследяване

на ефикасност или плазмени концентрации.

Трябва да се избягва едновременно приложение с варфарин и кумаринови антикоагуланти. Ако

Xtandi се прилага едновременно с антикоагуланти, метаболизирани чрез CYP2C9 (като

варфарин и аценокумарол), трябва да се прави допълнително проследяване на международното

нормализирано съотношение [INR]) (вж. точка 4.5).

Бъбречно увреждане

При пациенти с тежко бъбречно увреждане е необходимо внимание, тъй като ензалутамид не е

проучван при тази популация пациенти.

Тежко чернодробно увреждане

При пациенти с тежко чернодробно увреждане се наблюдава удължен полуживот на

ензалутамид, възможно свързан с повишено тъканно разпределение. Клиничната значимост на

това наблюдение остава неизвестна. Очаква се обаче удължено време за достигане на

концентрации в стационарно състояние, а времето до максималния фармакологичен ефект,

както и времето до началото и понижението на ензимната индукция (вж. точка 4.5), може да

бъде удължено.

Неотдавнашно сърдечно-съдово заболяване

Проучванията фаза 3 изключват пациенти с неотдавнашен инфаркт на миокарда (през

последните 6 месеца) или нестабилна стенокардия (през последните 3 месеца), сърдечна

недостатъчност клас III или IV съгласно класификацията на Нюйоркска кардиологична

асоциация (New York Heart Association [NYHA]), освен ако левокамерната фракция на

изтласкване [LVEF]) е ≥ 45%, брадикардия или неконтролирана хипертония. Това трябва да се

има предвид, ако Xtandi се назначава при тези пациенти.

Андроген депривационната терапия може да удължи QT интервала

При пациенти с анамнеза за, или рискови фактори за удължаване на QT интервала и при

пациенти, получаващи едновременно лекарствени продукти, които биха могли да удължат QT

интервала (вж. точка 4.5), преди започване на Xtandi, лекарите трябва да оценят съотношението

полза/риск, включително потенциала за развитие на Torsades de pointes.

Приложение при химиотерапия

Безопасността и ефикасността при едновременно приложение на Xtandi с цитотоксична

химиотерапия не са установени. Едновременното приложение на ензалутамид не оказва

клинично значим ефект върху фармакокинетиката на интравенозно прилаган доцетаксел (вж.

точка 4.5), но не може да се изключи увеличаване на случаите на индуцирана от доцетаксел

неутропения.

Помощни вещества

Xtandi съдържа сорбитол (E420). Пациенти с редки наследствени нарушения на фруктозна

непоносимост не трябва да приемат този лекарствен продукт.

Реакции на свръхчувствителност

Реакциите на свръхчувствителност, наблюдавани с ензалутамид, се изявяват със симптоми,

включващи, но не ограничаващи се до, обрив, или оток на лицето, езика, устните или оток на

фаринкса (вж. точка 4.8.)

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Потенциал на други лекарствени продукти да повлияят експозицията на ензалутамид

CYP2C8 инхибитори

CYP2C8 играе важна роля при елиминирането на ензалутамид и при образуването на неговия

активен метаболит. След перорално приложение на мощния инхибитор на CYP2C8

гемфиброзил (600 mg два пъти дневно) на здрави мъже доброволци, AUC на ензалутамид се

увеличава с 326%, докато C

на ензалутамид намалява с 18%. За сумата от несвързан

ензалутамид плюс несвързан активен метаболит, AUC се увеличава с 77%, докато C

намалява с 19%. Мощни инхибитори (напр. гемфиброзил) на CYP2C8 трябва да се избягват или

използват с внимание по време на лечение с ензалутамид. Ако на пациента трябва да се прилага

едновременно мощен CYP2C8 инхибитор, дозата на ензалутамид трябва да се намали до 80 mg

веднъж дневно (вж. точка 4.2).

CYP3A4 инхибитори

CYP3A4 има малка роля за метаболизма на ензалутамид. След перорално приложение на

мощния инхибитор на CYP3A4 итраконазол (200 mg веднъж дневно) на здрави мъже

доброволци, AUC на ензалутамид се увеличава с 41%, докато C

не се променя. За сумата от

несвързан ензалутамид плюс несвързан активен метаболит AUC се увеличава с 27%, докато

отново не се променя. Не е необходимо адаптиране на дозата, когато Xtandi се прилага

едновременно с инхибитори на CYP3A4.

CYP2C8 и CYP3A4 индуктори

След перорално приложение на умерения индуктор на CYP2C8 и мощния индуктор на CYP3A4

рифампин (600 mg веднъж дневно) при здрави индивиди от мъжки пол, AUC на ензалутамид

плюс активния метаболит намаляват с 37% докато C

остава непроменена. Не е необходимо

коригиране на дозата, когато Xtandi се прилага едновременно с индуктори на CYP2C8 или

CYP3A4.

Потенциал на ензалутамид да повлияе експозициите на други лекарствени продукти

Ензимна индукция

Ензалутамид е мощен ензимен индуктор и увеличава синтеза на много ензими и транспортери;

следователно се очаква взаимодействие с много, често използвани лекарствени продукти, които

са субстрати на ензими или транспортери. Намалението в плазмените концентрации може да е

значително и да доведе до загуба или намаляване на клиничния ефект. Съществува също риск

за засилено образуване на активни метаболити. Ензимите, които може да бъдат индуцирани

включват CYP3A в черния дроб и червата, CYP2B6, CYP2C9, CYP2C19 и уридин-5'-дифосфат

глюкуронилтрансфераза (UGT – глюкуронид-конюгиращи ензими). Транспортният протеин

P-gp също може да се индуцира, както също вероятно и други транспортери, напр. изоформа 2

на протеина, свързван с мултилекарствената резистентност (MRP2), протеинът на

резистентност на рак на гърдата (BCRP) и транспортиращият органични аниони полипептид

1B1 (OATP1B1).

In vivo проучвания показват, че ензалутамид е мощен индуктор на CYP3A4 и умерен индуктор

на CYP2C9 и CYP2C19. Едновременното приложение на ензалутамид (160 mg веднъж дневно)

с еднократни перорални дози от чувствителни субстрати на CYP на пациенти с карцином на

простатата води до 86% понижение в AUC на мидазолам (CYP3A4 субстрат), 56% понижение в

AUC на S-варфарин (CYP2C9 субстрат) и 70% понижение в AUC на омепразол (CYP2C19

субстрат). UGT1A1 също така може да бъде индуцирана. По данни от едно клинично проучване

на пациенти с метастазирал, резистентен на кастрация карцином на простатата (CRPC), Xtandi

(160 mg веднъж дневно) не оказва клинично значим ефект върху фармакокинетиката на

интравенозно прилаган доцетаксел (75 mg/m

чрез инфузия на всеки 3 седмици). AUC на

доцетаксел намалява с 12% [средно геометрично съотношение (geometric mean ratio, GMR) =

0,882 (90% доверителен интервал (Confidence Interval, CI): 0,767, 1,02)], докато C

се

увеличава с 4% [GMR = 0,963 (90% CI: 0,834, 1,11)].

Очакват се взаимодействия с определени лекарствени продукти, които се елиминират чрез

метаболизъм или активен транспорт. Ако техният терапевтичен ефект е от голямо значение за

пациента, и не е лесно да се адаптира дозата въз основа на проследяване на ефикасност или

плазмени концентрации, тези лекарствени продукти трябва да се избягват или използват с

внимание. Допуска се, че рискът за чернодробно увреждане след приложение на парацетамол е

по-висок при пациенти лекувани едновременно с ензимни индуктори.

Групите лекарствени продукти, които може да се засегнат включват, но не се ограничават до:

Аналгетици (напр. фентанил, трамадол)

Антибиотици (напр. кларитромицин, доксициклин)

Противотуморни средства (напр. кабазитаксел)

Антиепилептични средства (напр. карбамазепин, клоназепам, фенитоин, примидон,

валпроева киселина)

Антипсихотици (напр. халоперидол)

Антитромботични

напр. аценокумарол, варфарин, клопидогрел)

Бета блокери (напр. бизопролол, пропранолол)

Калциеви антагонисти (напр. дилтиазем, фелодипин, никардипин, нифедипин,

верапамил)

Сърдечни гликозиди (напр. дигоксин)

Кортикостероиди (напр. дексаметазон, преднизолон)

Антивирусни средства за лечение на HIV инфекции (напр. индинавир, ритонавир)

Хипнотици (напр. диазепам, мидазолам, золпидем)

Имуносупресори (напр. такролимус)

Инхибитори на протонната помпа (напр. омепразол)

Статини, метаболизирани от CYP3A4 (напр. аторвастатин, симвастатин)

Тиреоидни средства (напр. левотироксин)

Пълният индукционен потенциал на ензалутамид може да не се прояви до приблизително

1 месец след началото на лечението, докато бъдат достигнати плазмени концентрации на

ензалутамид в стационарно състояние, въпреки че някои индукционни ефекти може да са

видими по-рано. Пациентите, приемащи лекарствени продукти, които са субстрати на CYP2B6,

CYP3A4, CYP2C9, CYP2C19 или UGT1A1 трябва да се оценяват за възможна загуба на

фармакологични ефекти (или засилване на ефектите, в случаите когато се образуват активни

метаболити) по време на първите месеци на лечение с ензалутамид и при необходимост трябва

да се обмисли корекция на дозата. Предвид дългия полуживот на ензалутамид (5,8 дни, вж.

точка 5.2), след спиране на ензалутамид ефектите върху ензимите може да персистират в

продължение на един месец или по-дълго. Може да е необходимо постепенно понижаване на

дозата на съпътстващия лекарствен продукт, когато се спира лечението с ензалутамид.

CYP1A2 и CYP2C8 субстрати

Ензалутамид (160 mg веднъж дневно) не води до клинично значима промяна в AUC или C

на

кофеин (CYP1A2 субстрат) или пиоглитазон (CYP2C8 субстрат). AUC на пиоглитазон се

увеличава с 20%, докато C

намалява с 18%. AUC и C

на кофеина намаляват съответно с

11% и 4%. Не е показана корекция на дозата, когато субстрат на CYP1A2 или CYP2C8 се

прилага едновременно с Xtandi.

P-gp субстрати

In vitro данни показват, че ензалутамид може да е инхибитор на ефлуксния транспортер P-gp.

Ефектът на ензалутамид върху субстрати на P-gp не е оценяван in vivo; въпреки това в

условията на клинично приложение, ензалутамид може да бъде индуктор на P-gp чрез

активиране на нуклеарния прегнан рецептор (PXR). Лекарствени продукти с тясна

терапевтична ширина, които са субстрати за P-gp (напр. колхицин, дабигатран етексилат,

дигоксин), трябва да се използват с внимание, когато се прилагат едновременно с Xtandi и може

да се наложи корекция на дозата, за да се поддържат оптимални плазмени концентрации.

BCRP, MRP2, OAT3 и OCT1 субстрати

Въз основа на in vitro данни не може да се изключи инхибиране на BCRP и MRP2 (в червата),

както и на транспортера на органични аниони 3 (ОАТ3) и транспортера на органични катиони 1

(ОСТ1) (системно). Теоретично е възможно също индуциране на тези транспортери, но

понастоящем не е известен нетният ефект.

Лекарствени продукти, които удължават QT интервала

Тъй като андроген депривационната терапия може да удължи QT интервала, трябва внимателно

да се преценява едновременното приложение на Xtandi с лекарствени продукти, за които е

известно, че удължават QT интервала или лекарствени продукти, способни да индуцират

Torsades de pointes, като клас IA (напр. хинидин, дизопирамид) или клас III (напр. амиодарон,

соталол, дофетилид, ибутилид) антиаритмични лекарствени продукти, метадон,

моксифлоксацин, антипсихотици и т.н. (вж. точка 4.4).

Ефект на храната върху експозицията на ензалутамид

Храната няма клинично значим ефект върху степента на експозиция на ензалутамид. При

клинични проучвания, Xtandi е прилаган със или без храна.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Жени с детероден потенциал

Няма данни при хора за приложение на Xtandi при бременност, а този лекарствен продукт не е

предназначен за приложение при жени с детероден потенциал. Това лекарство може да

причини увреждане на плода или потенциално прекъсване на бременност, ако се приема от

жени, които са бременни (вж. точки 4.3, 5.3 и 6.6).

Контрацепция при мъже и жени

Не е известно дали ензалутамид или негови метаболити се намират в спермата. Необходим е

презерватив по време на или в продължение на 3 месеца след лечение с ензалутамид, ако

пациентът има сексуални контакти с бременна жена. Ако пациентът участва в сексуален акт с

жена с детероден потенциал трябва да се използва презерватив или друга форма за контрол на

раждаемостта по време на и в продължение на 3 месеца след лечение. Проучванията при

животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3).

Бременност

Ензалутамид не е предназначен за употреба от жени. Ензалутамид е противопоказан при жени,

които са бременни или може да забременеят (вж. точки 4.3, 5.3 и 6.6).

Кърмене

Ензалутамид не е предназначен за употреба от жени. Не е известно дали ензалутамид присъства

в кърмата. Ензалутамид и/или неговите метаболити се секретират в млякото на плъхове (вж.

точка 5.3).

Фертилитет

Проучвания при животни показват, че ензалутамид повлиява репродуктивната система на

мъжки плъхове и кучета (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Xtandi повлиява в умерена степен способността за шофиране и работа с машини, тъй като са

съобщени психични и неврологични събития, включително гърч (вж. точка 4.8). Пациентите

трябва да бъдат предупреждавани за потенциалния риск от психично и неврологично събитие

при шофиране и работа с машини. Не са провеждани проучвания за оценка на ефектите на

ензалутамид върху способността за шофиране и работа с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Най-честите нежелани реакции са астения/умора, горещи вълни, фрактури и хипертония. Други

важни нежелани реакции включват падания, когнитивно нарушение и неутропения.

Гърчове има при 0,4% от лекуваните с ензалутамид пациенти, 0,1% от лекуваните с плацебо

пациенти и 0,3% от лекуваните с бикалутамид пациенти.

При пациентите лекувани с ензалутамид са докладвани редки случаи на синдром на

постериорна обратима енцефалопатия (PRES) (вж. точка 4.4).

Табличен списък на нежеланите реакции

Нежеланите реакции, наблюдавани по време на клиничните проучвания, са изредени по-долу

по категория честота. Категориите честота се определят както следва: много чести (≥ 1/10);

чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1 000 до < 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1 000); много

редки (< 1/10 000); с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена

оценка). В рамките на всяка група по честота, нежеланите реакции са представени в низходящ

ред по отношение на тяхната сериозност.

Таблица 1: Установени нежелани реакции при контролирани клинични проучвания и

постмаркетинг

MedDRA системо- органен

клас

Нежелани реакции и честота

Нарушения на кръвта и

лимфната система

Нечести: левкопения, неутропения

С неизвестна честота*: тромбоцитопения

Нарушения на имунната

система

С неизвестна честота*: оток на лицето, оток на езика, оток на

устните, оток на фаринкса

Психични нарушения

Чести: тревожност

Нечести: зрителни халюцинации

Нарушения на нервната

система

Чести: главоболие, нарушения на паметта, амнезия, нарушено

внимание, синдром на неспокойните крака

Нечести: когнитивни нарушения, гърчове

С неизвестна честота*: с

индром на постериорна обратима

енцефалопатия

Сърдечни нарушения

Чести: исхемична болест на сърцето

С неизвестна честота*: удължаване на QT интервала (вж.

точки 4.4 и 4.5)

Съдови нарушения

Много чести: горещи вълни, хипертония

Стомашно-чревни нарушения

С неизвестна честота*: гадене, повръщане, диария

Нарушения на кожата и

подкожната тъкан

Чести: суха кожа, пруритус

С неизвестна честота*: обрив

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Много чести: фрактури

С неизвестна честота*: миалгия, мускулни спазми, мускулна

слабост, болка в гърба

Нарушения на

възпроизводителната система

и гърдата

Чести: гинекомастия

Общи нарушения и ефекти на

мястото на приложение

Много чести: aстения, умора

Наранявания, отравяния и

усложнения, възникнали в

резултат на интервенции

Чести: падания

* Спонтанни съобщения от постмаркетингов опит

¥ Както са оценени от тесните SMQ термини на "Конвулсии", включително конвулсии, grand mal гърчове,

комплексни парциални гърчове, парциални гърчове и епилептичен статус. Това включва редки случаи на

гърчове с усложнения, водещи до смърт.

† Както са оценени от тесните SMQ термини на "Миокарден инфаркт" и "Друга исхемична болест на сърцето",

включително следните предпочитани термини, наблюдавани при поне двама пациенти в рандомизирани, плацебо

контролирани проучвания фаза 3: ангина пекторис, коронарна артериална болест, миокардни инфаркти, остър

миокарден инфаркт, остър коронарен синдром, нестабилна ангина, миокардна исхемия и артериосклероза на

коронарната артерия.

‡Включва всички предпочитани термини с думата “фрактура” на костите

Описание на определени нежелани реакции

Гърч

В контролирани клинични проучвания, от 3179 пациенти, лекувани с дневна доза от 160 mg

ензалутамид, гърч са получили 13 (0,4 %) пациенти, докато един пациент (0,1 %) приемащ

плацебо и един пациент (0,3 %), приемащ бикалутамид са получили гърч. Изглежда дозата е

важен предиктор за риска от гърчове, както се вижда от предклиничните данни и данните от

проучването с повишаване на дозата. В контролираните клинични проучвания, пациентите,

които по-рано са имали гърч или рискови фактори за гърч, са били изключени.

В проучването 9785-CL-0403 (UPWARD) с едно рамо за оценяване на честотата на възникване

на гърч при пациенти с предразполагащи фактори за гърч (от които 1,6 % са имали анамнеза за

гърч), 8 от 366 (2,2 %) пациенти, лекувани с ензалутамид, са получили гърч. Средната

продължителност на лечението е била 9,3 месеца.

Не е известен механизмът, по който ензалутамид може да намали гърчовия праг, но може да се

свърже с данните от in vitro проучванията, показващи че ензалутамид и неговият активен

метаболит се свързват със и може да инхибират активността на GABA-медиираните хлорни

канали.

Исхемична болест на сърцето

При рандомизирани плацебо-контролирани клинични проучвания исхемична болест на сърцето

е наблюдавана при 2,5 % от пациентите, лекувани с ензалутамид плюс ADT в сравнение с 1,3 %

при пациентите, лекувани с плацебо плюс ADT.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Няма антидот за ензалутамид. В случай на предозиране лечението с ензалутамид трябва да се

спре и да се започнат общи поддържащи мерки като се взема предвид полуживотът от 5,8 дни.

Пациентите може да са с повишен риск от гърчове след предозиране.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: хормонални антагонисти и сродни средства, антиандрогени, ATC

код: L02BB04.

Механизъм на действие

Известно е, че простатният карцином е чувствителен на андрогени и отговаря на инхибиране на

предаването на сигнали от андрогенните рецептори. Предаването на сигнали от андрогенните

рецептори продължава да способства за прогресиране на заболяването, въпреки ниските или

дори неизмерими нива на серумни андрогени. Стимулирането на растежа на туморните клетки

чрез андрогенните рецептори изисква нуклеарна локализация и ДНК свързване. Ензалутамид е

мощен инхибитор на предаването на сигнали от андрогенните рецептори, който блокира

няколко стъпки в сигналния път на андрогенните рецептори. Ензалутамид компетитивно

инхибира свързването на андрогените към андрогенните рецептори и в резултат инхибира

нуклеарната транслокация на активираните рецептори и инхибира свързването на активираните

андрогенни рецептори с ДНК дори в условията на свръхекспресия на андрогенни рецептори и

при простатни ракови клетки, резистентни на антиандрогени. Лечението с ензалутамид

намалява растежа на простатните ракови клетки и може да индуцира смърт на ракови клетки и

туморна регресия. В предклинични проучвания, ензалутамид няма агонистично действие по

отношение на андрогенните рецептори.

Фармакодинамични ефекти

При клинично проучване фаза 3 (AFFIRM) при пациенти, които са с неуспех от предишна

химиотерапия с доцетаксел, 54 % от пациентите лекувани с ензалутамид, срещу 1,5 % пациенти

лекувани с плацебо, имат поне 50 % намаление от изходно ниво в нивата на PSA.

В друго клинично проучване фаза 3 (PREVAIL) при пациенти, които не са лекувани с

химиотерапия, пациентите, получаващи ензалутамид са показали значимо по-висока степен на

отговор по отношение на общия PSA (определен като ≥ 50 % понижение спрямо стойността на

изходно ниво), в сравнение с пациентите на плацебо, 78,0 % спрямо 3,5% (разлика = 74,5 %,

p < 0,0001).

В клинично проучване фаза 2 (TERRAIN) при пациенти, които не са лекувани с химиотерапия,

пациентите, получаващи ензалутамид са показали значимо по-висока степен на отговор по

отношение на общия PSA (определен като ≥ 50 % понижение спрямо стойността на изходно

ниво), в сравнение с пациентите, получаващи бикалутамид, 82,1 % спрямо 20,9 % (разлика =

61,2 %, p < 0,0001)

В проучване с едно рамо (9785-CL-0410) при лекувани преди това пациенти, поне 24 седмици с

абиратерон (плюс преднизон), 22,4 % имат ≥ 50 % понижение в нивата на PSA спрямо

изходните стойности. Според анамнезата за предишна химиотерапия, процентните резултати на

пациентите с ≥ 50 % понижение на нивата на PSA са съответно 22,1 % и 23,2 % за групата без

предишна химиотерапия и с предишна химиотерапия.

В клинично проучване MDV3100-09 (STRIVE) на неметастазирал и метастазирал CRPC,

пациентите, получаващи ензалутамид, показват значимо по-висока потвърдена степен на

отговор по отношение на общия PSA (определена като ≥ 50 % намаление спрямо изходното

ниво) в сравнение с пациентите, приемащи бикалутамид, 81,3 % спрямо 31,3 % (разлика =

50,0 %, р <0,0001).

В клинично проучване MDV3100-14 (PROSPER) на неметастазирал CRPC, пациентите

получаващи ензалутамид показват значимо по-високa потвърдена степен на отговор по

отношение на PSA (определени като ≥ 50 % намаление спрямо изходното ниво), в сравнение с

пациентите, получаващи плацебо, 76,3 % спрямо 2,4 % (разлика = 73,9 %, р <0,0001).

Клинична ефикасност и безопасност

Ефикасността на ензалутамид е установена в три рандомизирани, плацебо-контролирани,

многоцентрови фаза 3 клинични проучвания [MDV3100-14 (PROSPER), CRPC2 (AFFIRM),

MDV3100-03 (PREVAIL)] при пациенти с прогресиращ метастазирал карцином на простатата

след неуспешна андроген-депривационна терапия [aналог на LHRH или след билатерална

орхиектомия]. В проучването PREVAIL са включени пациенти с метастазирал CRPC без

предшестваща химиотерапия, докато в проучването AFFIRM са включени пациенти с

метастазирал CPRC, които вече са били лекувани с доцетаксел а в проучването PROSPER са

включени пациенти с нематастазирал CPRC. Всички пациенти продължават с лечение с аналог

на LHRH или вече им е направена билатерална орхиектомия. В рамото на активно лечение

Xtandi се прилага перорално с доза 160 mg дневно. И в трите клинични проучвания пациентите

в контролното рамо получават плацебо и им се позволява, но не се изисква, да приемат

преднизон (позволената максимална дневна доза е 10 mg преднизон или еквивалент).

Промените в серумната концентрация на PSA сами по себе си не винаги са прогноза за

клинична полза. По тази причина и в трите проучвания се препоръчва пациентите да

продължават проучваното лечение, докато не бъдат достигнати критериите за прекратяване на

лечението, както е уточнено по-долу за всяко от проучванията.

Проучване MDV3100-14 (PROSPER) (пациенти с неметастазирал CRPC)

В проучването PROSPER са включени 1 401 пациенти с асимптоматичен, високорисков

неметастазирал CRPC, които са продължили андроген депривационната терапия (ADT,

дефинирана като аналог на LHRH или предшестваща билатерална орхиектомия). Необходимо

условие за пациентите е да имат време на удвояване на PSA ≤ 10 месеца, PSA ≥ 2 ng/ml и

потвърждение за неметастазирало заболяване от заслепен независим централен преглед

(Blinded independent central review, BICR).

Участието на пациенти с анамнеза за лека до умерена сърдечна недостатъчност (NYHA Клас I

или II) и пациенти, приемащи лекарствени продукти, свързани с понижаване на гърчовия праг,

е разрешено. Изключени са пациенти с предишна анамнеза за гърчове, състояние, което може

да ги предразположи към поява на гърчове, или с определени предишни лечения на рак на

простатата (т.е. химиотерапия, кетоконазол, абиратеронов ацетат, аминоглутетимид и/или

ензалутамид).

Пациентите са рандомизирани 2:1 за получаване на ензалутамид в доза от 160 mg веднъж

дневно (N = 933) или плацебо (N = 468). Пациентите са стратифицирани по времето на

удвояване на простата- специфичния антиген (

PSA) (PSADT) (<6 месеца или ≥ 6 месеца) и

потребата на костно- таргетиращи средства (да или не).

Демографските и изходните характеристики са добре балансирани между двете рамена на

лечение. Средната възраст при рандомизация е 74 години в групата с ензалутамид и 73 години

в групата с плацебо. Повечето пациенти (приблизително 71 %) в проучването са бели; 16 % са

азиатци и 2 % са чернокожи. Осемдесет и един процента (81 %) от пациентите са имали оценка

на функционалния статус по ECOG 0 и 19 % от пациентите са имали оценка на функционалния

статус по ECOG 1.

Преживяемостта без метастази (MFS) е първичната крайна точка, определена като времето от

рандомизация до рентгенографска прогресия или смърт в рамките на 112 дни от

преустановяване на лечението без доказателство за рентгенографска прогресия, в зависимост от

това кое от двете настъпи първо. Ключовите вторични крайни точки, оценени в проучването, са

времето до прогресия на PSA, времето до първа употреба на нова антинеопластична терапия

(TTA), общата преживяемост (OS). Допълнителните вторични крайни точки включват време до

първа употреба на цитотоксична химиотерапия и преживяемост без химиотерапия. Вижте

резултатите по-долу (Таблица 2).

Ензалутамид демонстрира статистически значимо понижение от 71% на относителния риск от

рентгенографска прогресия или смърт в сравнение с плацебо [HR = 0,29 (95 % CI: 0,24, 0,35), р

<0,0001]. Медианата на преживяемост без метастази (MFS) е 36,6 месеца (95 % CI: 33,1, NR) в

рамото с ензалутамид срещу 14,7 месеца (95 % CI: 14,2, 15,0) в рамото с плацебо. Консистентни

резултати за преживяемостта без метастази (MFS) са наблюдавани и при всички предварително

определени подгрупи пациенти, включително PSADT (<6 месеца или ≥ 6 месеца), демографски

регион (Северна Америка, Европа, останалата част от света), възраст (<75 или ≥ 75), употреба

на костно- таргетиращи средства (да или не).

Таблица 1: Обобщение на резултатите за ефикасност в проучването PROSPER (intent-to-

treat анализ)

Ензалутамид

N = 933

Плацебо

N = 468

Първична крайна точка

Преживяемост без метастази

Брой събития (%)

219 (23,5)

228 (48,7)

Медиана, месеци (95% CI)

1

36,6 (33,1, NR)

14,7 (14,2, 15,0)

Коефициент на риск (95% CI)

2

0,29 (0,24, 0,35)

P-стойност

3

p < 0,0001

Ключови вторични крайни точки за ефикасност

Време до PSA прогресия

Брой събития (%)

208 (22,3)

324 (69,2)

Медиана, месеци (95% CI)

1

37,2 (33,1, NR)

3,9 (3,8, 4,0)

Коефициент на риск (95% CI)

2

0,07 (0,05, 0,08)

P-стойност

3

p < 0,0001

Време до първа употреба на нова антинеопластична терапия

Брой събития (%)

142 (15,2)

226 (48,3)

Медиана, месеци (95% CI)

1

39,6 (37,7, NR)

17,7 (16,2, 19,7)

Коефициент на риск (95% CI)

2

0,21 (0,17, 0,26)

P-стойност

3

p < 0,0001

NR = Не е достигнато.

На база анализ по Каплан-Майер.

HR се основава на Cox регресионен модел (с лечение като единствена ковариата), стратифициран по време

за удвояване на PSA и предшестваща или съпътстваща употреба на костно- таргетиращо средство. HR е съотносим

към плацебо с <1 в полза на ензалутамид.

Стойността на P се основава на стратифициран логаритмично трансформиран ренков тест според времето

за удвояване на PSA (<6 месеца, ≥ 6 месеца) и предшестваща или съпътстваща употреба на костно- таргетиращо

средство (да, не).

Фигура 1: Криви на Каплан-Майер за преживяемост без метастази в проучването

PROSPER (intent-to-treat анализ)

Oбщата преживяемост е оценена в два предварително определени междинни анализа до

момента; първият по време на последната преживяемост без метастази (MFS) (n = 165) [HR =

0,80 (95% CI: 0,58, 1,09), p = 0,1519], а вторият междинен анализ (n = 288) [HR = 0,83 (95% CI:

0,65, 1,06), p = 0,1344]. Медианата не е достигната в нито една от групите на лечение и нито

един от анализите не показва статистически значима разлика между рамената на лечение.

Ензалутамид демонстрира статистически значима редукция от 93% на относителния риск от

прогресия на PSA в сравнение с плацебо [HR = 0,07 (95% CI: 0,05, 0,08), р <0,0001]. Медианата

на времето до прогресия на PSA е 37,2 месеца (95% CI: 33,1, NR) в рамото с ензалутамид в

сравнение с 3,9 месеца (95% CI: 3,8, 4,0) в рамото с плацебо.

Ензалутамид демонстрира статистически значимо удължаване на времето до първа употреба на

нова антинеопластична терапия в сравнение с плацебо [HR = 0,21 (95% CI: 0,17, 0,26), р

<0,0001]. Медианата на времето до първа употреба на нова антинеопластична терапия е 39,6

месеца (95% CI: 37,7, NR) в рамото с ензалутамид срещу 17,7 месеца (95% CI: 16,2, 19,7) в

рамото с плацебо.

Фигура 2: Криви на Каплан-Майер за времето до първа употреба на нова

антинеопластична терапия в проучването PROSPER (intent-to-treat анализ)

Проучване MDV3100-09 (STRIVE) (пациенти без предшестваща химиотерапия с

немeтастазирал/метастазирал CRPC)

В проучването STRIVE са включени 396 пациенти с неметастазирал или метастазирал CRPC,

които имат серологична или рентгенографска прогресия на заболяването въпреки първичната

андроген- депривационна терапия, които са рандомизирани да получават ензалутамид в доза от

160 mg веднъж дневно (

198) или бикалутамид в доза 50 mg веднъж дневно (N = 198).

Преживяемостта без прогресия е първичната крайна точка, определена като времето от

рандомизация до най-ранните обективни доказателства за рентгенографска прогресия, PSA

прогресия или смърт по време на проучването. Медианата на преживяемост без прогресия е

19,4 месеца (95% CI: 16,5, не е достигната) в групата с ензалутамид срещу 5,7 месеца (95% CI:

5,6, 8,1) в групата с бикалутамид [HR = 0.24 (95% CI: 0.18, 0.32) <0.0001]. Консистентна полза

от ензалутамид спрямо бикалутамид по отношение на преживяемостта без прогресия е

наблюдавана при всички предварително определени пациентски подгрупи. За

неметастазиралата подгрупа (N = 139) общо 19 от 70 (27,1%) пациенти, лекувани с

ензалутамид, и 49 от 69 (71,0%) пациенти, лекувани с бикалутамид, имат PFS събития (общо 68

събития). Коефициентът на риск е 0,24 (95% CI: 0,14, 0,42) и медианата на времето до PFS

събитие не е достигнато в групата с ензалутамид в сравнение с 8,6 месеца в групата с

бикалутамид.

Фигура 3: Криви на Каплан-Майер за преживяемост без прогресия в проучването

STRIVE (intent-to-treat анализ)

Проучване 9785-CL-0222 (TERRAIN) (пациенти без предшестваща химиотерапия с

метастазирал CRPC)

В проучването TERRAIN са включени 375 пациенти без предшестващи химиотерапия и

антиандрогенна терапия с метастазирал CRPC, които са били рандомизирани да получават

ензалутамид в доза от 160 mg веднъж дневно (N = 184) или бикалутамид в доза от 50 mg

веднъж дневно (N = 191). Медианата на преживяемост без прогресия е 15,7 месеца при

пациенти с ензалутамид срещу 5,8 месеца при пациенти с бикалутамид [HR = 0,44 (95% CI:

0,34, 0,57), p <0,0001]. Преживяемостта без прогресия е определена като обективно

доказателство за рентгенографска прогресия на заболяването от независим централен преглед,

скелетно- свързани събития, започване на нова антинеопластична терапия или смърт по каквато

и да е причина, което от тези настъпи първо. Консистентна полза за преживяемостта без

прогресия е наблюдавана във всички предварително определени пациентски подгрупи.

Проучване MDV3100-03 (PREVAIL) (пациенти без предшестваща химиотерапия с

метастазирал CPRC)

Общо 1 717 пациенти без предшестваща химиотерапия, без симптоми или с леки симптоми, са

рандомизирани 1:1 да получават перорален ензалутамид с доза 160 mg веднъж дневно (N = 872)

или перорално плацебо веднъж дневно (N = 845). Допуснати са пациенти с висцерално

заболяване, пациенти с анамнеза на лека до умерена сърдечна недостатъчност (клас I или II по

NYHA) и пациенти, приемащи лекарствени продукти, които понижават гърчовия праг.

Изключени са пациенти с предишна анамнеза за гърч или със състояние, което може да

предразполага към гърч, както и пациенти с умерена или тежка болка от карцином на

простатата. Прилагането на проучваното лечение продължава до настъпване на прогресия на

заболяването (рентгенографски доказана прогресия, скелетно свързано събитие или клинична

прогресия) и започване на цитотоксична химиотерапия или лечение с лекарство в процес на

проучване, или до неприемлива токсичност.

Рамената на лечение са балансирани по отношение на демографските данни на пациентите и

характеристиките на заболяването на изходно ниво. Медианата на възрастта е 71 години

(възрастов диапазон 42 -

93 години), а разпределението по раса е 77 % бели,

10% азиатци, 2 %

чернокожи и 11 % други или от неизвестна раса. Шестдесет и осем процента (68 %) от

пациентите са с функционален статус по ECOG 0, а 32 % от пациентите са с функционален

статус по ECOG 1. Оценка на болката на изходно ниво е 0 - 1 (без симптоматика) при 67 % от

пациентите и 2 - 3 (с леко изразена симптоматика) при 32 % от пациентите, определена по

краткия въпросник за оценка на болката (Brief Pain Inventory Short Form) (най-силна болка през

последните 24 часа по скала от 0 до 10). Приблизително 45 % от пациентите имат измеримо

мекотъканно заболяване при включването им в проучването, а 12 % от пациентите имат

висцерални (белодробни и/или чернодробни) метастази.

Комбинираните първични крайни точки за ефикасност са обща преживяемост и преживяемост

без рентгенографска прогресия (rPFS). Освен комбинираните първични крайни точки е оценена

и ползата, като се използват времето до започване на цитотоксична химиотерапия, най-добрият

общ мекотъканен отговор, времето до първото скелетно свързано събитие, PSA отговора

(≥ 50 % понижение в сравнение със стойността на изходно ниво), времето до PSA прогресия и

времето до деградация по общия скор за лечението на рака за карцином на простатната жлеза

(FACT-P).

Рентгенографската прогресия е оценена чрез секвентни образни изследвания съгласно

критериите на Работната група за клинични проучвания на простатен карцином - 2 (Prostate

Cancer Clinical Trials Working Group 2 – PCWG2) (за костни лезии) и/или според критериите за

оценка на отговора при солидни тумори (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors – RECIST,

версия 1.1) (за мекотъканни лезии). Анализ на rPFS е направен в централизирано звено чрез

рентгенографска оценка на прогресията.

По данни от предварително определения междинен анализ за обща преживяемост, когато са

били наблюдавани 540 случаи на смърт, лечението с ензалутамид демонстрира статистически

значимо подобрение в общата преживяемост в сравнение с лечението с плацебо с 29,4 %

намаляване на риска от смърт [коефициент на риск (HR) = 0,706 (95 % CI: 0,60; 0,84), p <

0,0001]. Когато са били наблюдавани 784 случаи на смърт е проведен актуализиран анализ на

преживяемостта. Резултатите от анализа са в съгласие с онези от междинния анализ (таблица 3,

фигура 4). При актуализирания анализ 52 % от лекуваните с ензалутамид и 81 % от лекуваните

с плацебо пациенти са получавали последващи лечения за метастазирал, резистентен на

кастрация карцином на простатата (CRPC), които могат да удължат общата преживяемост.

Таблица 3: Обща преживяемост при пациенти, лекувани или с ензалутамид или с плацебо

в проучването PREVAIL (intent-to-treat анализ)

Ензалутамид

(N = 872)

Плацебо

(N = 845)

Предварително определен междинен анализ

Брой на смъртните случаи (%)

241 (27,6%)

299 (35,4%)

Медиана на преживяемостта, месеци (95% CI)

32,4 (30,1, NR)

30,2 (28,0, NR)

P-стойност

p < 0,0001

Коефициент на риск (95% CI)

0,71 (0,60, 0,84)

Анализ на актуализираните данни за преживяемост

Брой на смъртните случаи (%)

368 (42,2%)

416 (49,2%)

Медиана на преживяемостта, месеци (95% CI)

35,3 (32,2, NR)

31,3 (28,8, 34,2)

P-стойност

p = 0,0002

Коефициент на риск (95% CI)

0,77 (0,67, 0,88)

NR, не е достигнат.

P-стойността е получена от нестратифициран log-rank тест

Коефициентът на риск е получен от нестратифициран пропорционален рисков модел. Коефициент на риск <1 е в

полза на ензалутамид

Фигура 4: Криви на Kaplan-Meier за обща преживяемост, въз основа на актуализиран

анализ на преживяемостта в проучването PREVAIL (intent-to-treat анализ)

Фигура 5: Актуализиран анализ на обща преживяемост по подгрупи: коефициент на риск

и 95% доверителен интервал в проучването PREVAIL (intent-to-treat анализ)

По данни от предварително определения анализ на rPFS има демонстрирано статистически

значимо подобрение между лечебните групи с 81,4% намаляване на риска от рентгенографска

прогресия или смърт [HR = 0,19 (95% CI: 0,15, 0,23), p < 0,0001]. Сто и осемнадесет (14%)

лекувани с ензалутамид пациенти и 321 (40%) лекувани с плацебо пациенти са имали събитие.

Медианата на rPFS не е достигната (95% CI: 13,8, недостигната) в рамото на лекуваните с

ензалутамид и е 3,9 месеца (95% CI: 3,7, 5,4) в рамото на лекуваните с плацебо (Фигура 6).

Между всички предварително определени подгрупи (напр. възраст, резултат на изходно ниво от

оценка по ECOG, стойност на изходно ниво на PSA и LDH, индекс по Gleason при

диагностицирането и висцерално заболяване при скрининга) пациенти е наблюдавана еднаква

полза по отношение на rPFS. По данни от предварително определения анализ на rPFS, въз

основа на оценка на рентгенографската прогресия, извършена от изследователя, има

демонстрирано статистически значимо подобрение между лечебните групи с 69,3% намаляване

на риска от рентгенографска прогресия или смърт [HR = 0,31 (95% CI: 0,27, 0,35), p < 0,0001].

Медианата на rPFS е 19,7 месеца в рамото на ензалутамид и 5,4 месеца в рамото на плацебо.

По време на първичния анализ има 1 633 рандомизирани пациенти.

Фигура 6: Криви на Kaplan-Meier за преживяемост без рентгенографска прогресия в

проучването PREVAIL (intent-to-treat

анализ)

В допълнение към комбинираните първични крайни точки за ефикасност, има също

демонстрирани статистически подобрения и по отношение на следните проспективно

определени крайни точки.

Медианата на времето до започване на цитотоксична терапия е 28,0 месеца за пациентите на

ензалутамид и 10,8 месеца за пациентите на плацебо [HR=0,35 (95% CI: 0,30, 0,40), p < 0,0001].

Делът на лекуваните с ензалутамид пациенти с измеримо заболяване в изходно ниво, при които

има обективен мекотъканен отговор, е 58,8% (95% CI: 53,8, 63,7), в сравнение с 5,0% (95% CI:

3,0, 7,7) при пациентите на плацебо. Абсолютната разлика в обективния мекотъканен отговор

между рамото на ензалутамид и рамото на плацебо е [53,9% (95% CI: 48,5%, 59,1%),

p < 0,0001]. Пълен отговор е съобщен при 19,7% от лекуваните с ензалутамид пациенти, в

сравнение с 1,0% при лекуваните с плацебо, а частичен отговор е съобщен при 39,1% от

лекуваните с ензалутамид пациенти спрямо 3,9% от лекуваните с плацебо.

Ензалутамид значително намалява риска от първо скелетно свързано събитие с 28%

[HR = 0,718 (95% CI: 0,61, 0,84), p-стойност < 0,0001]. Скелетно свързано събитие се определя

като лъчетерапия или хирургична операция на кост за карцином на простатата, патологична

костна фрактура, гръбначномозъчна компресия или промяна в антинеопластичната терапия с

цел овладяване на костна болка. Анализът включва 587 скелетно свързани събития, 389 (66,3%)

от които са лъчетерапия на кост, 79 (13,5%) са гръбначномозъчна компресия, 70 (11,9%) са

патологична костна фрактура, 45 (7,6%) са промяна в антинеопластичната терапия с цел

овладяване на костна болка, а 22 (3,7%) са хирургична операция на кост.

Пациентите на ензалутамид демонстрират значително по-висока степен на отговор по

отношение на общия PSA (определен като ≥ 50% понижаване от стойността на изходно ниво), в

сравнение с пациентите на плацебо, 78,0% спрямо 3,5% (разлика = 74,5%, p < 0,0001).

Медианата на времето до PSA прогресия според критериите на PCWG2 е 11,2 месеца за

пациентите на ензалутамид и 2,8 месеца за пациентите на плацебо [HR=0,17, (95% CI: 0,15,

0,20), p < 0,0001].

Лечението с ензалутамид намалява риска от деградация по FACT-P с 37,5% в сравнение с

плацебо (p < 0,0001). Медианата на времето до деградация по FACT-P е 11,3 месеца в рамото на

ензалутамид и 5,6 месеца в рамото на плацебо.

Проучване CRPC2 (AFFIRM) (пациенти с метастазирал CPRC, които вече са били на

химиотерапия)

Ефикасността и безопасността на ензалутамид при пациенти с метастазирал CRPС, които са

получавали лечение с доцетаксел и са използвали аналози на LHRH или са претърпели

орхиектомия, са оценени в рандомизирано, плацебо-контролирано, многоцентрово клинично

проучване фаза 3. Общо 1 199 пациенти са рандомизирани 2:1 да получават или ензалутамид

перорално в доза 160 mg веднъж дневно (N = 800), или плацебо веднъж дневно (N = 399). На

пациентите се позволява, но не се изисква, да приемат преднизон (позволената максимална

дневна доза е 10 mg преднизон или еквивалент). Пациентите, рандомизирани във всяко от

рамената, продължават лечението до прогресиране на заболяването (определено като

потвърдена рентгенографска прогресия или настъпване на събитие от страна на мускулно-

скелетната система) и започване на ново системно антинеопластично лечение, неприемлива

тоскичност или спиране.

Различните рамена на лечение са балансирани по следните демографски характеристики на

пациентите и по характеристики на заболяването на изходно ниво. Медианата на възрастта е

69 години (диапазон 41 - 92), а разпределението по раса е 93 % бели, 4 % чернокожи, 1 % от

азиатски произход и 2 % други. Скорът за функционално състояние по ECOG е 0 - 1 при 91,5 %

от пациентите и 2 при 8,5 % от пациентите; 28 % имат среден скор ≥ 4 по скалата за кратка

оценка на болката (Brief Pain Inventory) (среден скор за най-силна болка, съобщена от

пациентите през последните 24 часа, изчислен за седем дни преди рандомизирането). Повечето

(91 %) пациенти имат метастази в костите, а 23 % имат висцерално белодробно и/или

чернодробно засягане. При включване в проучването, 41 % от рандомизираните пациенти имат

само прогресия в PSA, докато 59 % имат рентгенографска прогресия. Петдесет и един процента

(51 %) от пациентите са на бифосфонати на изходно ниво.

Проучването AFFIRM изключва пациенти със заболявания, които може да предразполагат към

гърчове (вж. точка 4.8) и лекарствени продукти, за които е известно, че намаляват гърчовия

праг, както и клинични значимо сърдечно-съдово заболяване, като неконтролирана хипертония,

скорошна анамнеза за миокарден инфаркт или нестабилна стенокардия, сърдечна

недостатъчност клас III или IV по NYHA (освен ако фракцията на изтласкване е ≥ 45 %),

клинично значими камерни аритмии или AV блок (без перманентен пейсмейкър).

Предварително определеният в протокола междинен анализ след 520 смъртни случая показва

статистически значимо превъзходство в общата преживяемост при пациентите, лекувани с

ензалутамид, в сравнение с плацебо (Таблица 4 и Фигури 7 и 8).

Таблица

4: Обща преживяемост при пациентите, лекувани с ензалутамид или с плацебо, в

проучването AFFIRM (intent-to-treat анализ)

Ензалутамид

(N = 800)

Плацебо (N = 399)

Смърт (%)

308 (38,5%)

212 (53,1%)

Медиана на преживяемост (месеци)

(95% CI)

18,4 (17,3; NR)

13,6 (11,3; 15,8)

Р-стойност

P < 0,0001

Коефициент на риск (95% CI)

0,63 (0,53; 0,75)

NR, не е достигната

1. P-стойността е получена от логаритмичен рангов тест, стратифициран по скор за функционално състояние по

ECOG (0-1 срещу 2) и среден скор за болка (< 4 срещу ≥ 4)

2. Коефициентът на риск е получен от стратифициран пропорционален рисков модел. Коефициент на риск < 1 e в

полза на ензалутамид

Фигура 7: Криви на Kaplan-Meier за обща преживяемост в проучването AFFIRM (intent-

to-treat анализ)

ECOG: Източна кооперативна онкологична група (Eastern Cooperative Oncology Group); BPI-SF: Кратка оценка на

болката – кратка форма (Brief Pain Inventory-Short Form); PSA: Простатa- специфичен антиген

Фигура 8: Обща преживяемост по подгрупи в проучването AFFIRM – Коефициент на

риск и 95 % доверителен интервал

В допълнение към наблюдаваното подобрение в общата преживяемост, ключовите вторични

крайни точки (PSA прогресия, преживяемост без рентгенологична прогресия и време до първо

събитие, свързано с костите) са в полза на ензалутамид и са статистически значими след

коригиране за многократно изследване.

Преживяемостта без рентгенологична прогресия, както в оценена от изследователя чрез

RECIST v 1.1 за меки тъкани и поява на 2 или повече костни лезии при костно сканиране, е

8,3 месеца за пациенти, лекувани с ензалутамид и 2,9 месеца за пациенти, които са получавали

плацебо [HR = 0,40 (95% CI: 0,35, 0,47), p < 0,0001]. Анализът включва 216 смъртни случая без

документирана прогресия и 645 случая с документирана прогресия, от които 303 (47 %) са с

мекотъканна прогреия, 268 (42 %) с прогресия с костна лезия и 74 (11 %) с мекотъканна и

костна лезии.

Потвърденото понижение на PSA от 50 % или 90 % е съответно 54,0 % и 24,8 % за пациенти

лекувани с ензалутамид и 1,5 % и 0,9 % съответно за пациенти, които са получавали плацебо

(p < 0,0001). Медианата на времето до PSA прогресия е 8,3 месеца за пациенти, лекувани с

ензалутамид и 3,0 месеца за пациенти, които са получавали плацебо [HR = 0,25, (95 % CI: 0,20,

0,30), p < 0,0001].

Медианата на времето до първо събитие, свързано с костите, е 16,7 месеца за пациенти,

лекувани с ензалутамид и 13,3 месеца за пациенти, които са получавали плацебо [HR = 0,69,

(95 % CI: 0,57, 0,84), p < 0,0001]. Събитие, свързано с костите, е определено като лъчетерапия

или операция на костта, патологични костни фрактури, компресия на гръбначния мозък или

промяна в противотуморното лечение за повлияване на болка в костите. Анализът включва

448 събития, свързани с костите, от които 227 събития (62 %) са лъчелечение на кости,

95 събития (21 %) са компресия на гръбначен мозък, 47 събития (10 %) са патологични костни

фрактури, 36 събития (8 %) са промени в противотуморното лечение за повлияване на болка в

костите и 7 събития (2 %) са операция на костта.

Изпитване 9785-CL-0410 (ензалутамид след абиратерон при пациенти с метастатичен

CRPC)

Изпитването е с едно рамо при 214 пациенти с прогресиращ метастатичен CRPC, които са

получавали ензалутамид (160 mg веднъж дневно) след поне 24 седмици лечение с абиратерон

ацетат плюс преднизон. Медианата на rPFS (преживяемост без рентгенографска прогресия,

първична крайна точка на изпитването) е 8,1 месеца (95% CI: 6,1, 8,3). Медианата на общата

преживяемост (OS) не е достигната. PSA отговорът (определен като ≥ 50% понижение спрямо

изходно ниво) е 22,4 % (95 % CI: 17,0, 28,6). За 69 –те пациенти, които са получавали преди

това химиотерапия, медианата на rPFS е 7,9 месеца (95 % CI: 5,5, 10,8). PSA отговорът е 23,2 %

(95 % CI: 13,9, 34,9).За 145-те пациенти, които не са имали предишна химиотерапия, медианата

на rPFS е 8,1 месеца (95 % CI: 5,7, 8,3). PSA отговорът е 22,1 % (95 % CI: 15,6, 29,7).

Въпреки че при някои пациенти има ограничен отговор на лечението с ензалутамид след

абиратерон, причината за тази находка понастоящем не е известна. Дизайнът на проучването не

може да установи нито пациентите, които е вероятно да имат полза, нито последователността, в

която ензалутамид и абиратерон трябва да бъдат оптимално прилагани.

Старческа възраст

От 3179 пациенти в контролираните клинични проучвания, които са били на ензалутамид,

2518 пациенти (75 %) са на възраст 65 и повече години, а 1162 пациенти (37 %) са на възраст

75 и повече години. Като цяло не са наблюдавани разлики в безопасността или ефикасността

между пациентите в старческа възраст и по-младите пациенти.

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата освобождава от задължението за предоставяне на

резултатите от проучванията с ензалутамид във всички подгрупи на педиатричната популация

за карцином на простатата (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

5.2

Фармакокинетични свойства

Ензалутамид е слабо разтворим във вода. Разтворимостта на ензалутамид се повишава чрез

каприлокапроилови макроголглицериди като емулгатор/повърхностно активно вещество. При

неклинични проучвания абсорбцията на ензалутамид се повишава, когато се разтвори в

каприлокапроилови макроголглицериди.

Фармакокинетиката на ензалутамид е оценена при пациенти с карцином на простатата и при

здрави доброволци мъже. Средният терминален полуживот (t

) на ензалутамид при пациенти

след единична перорална доза е 5,8 дни (граници 2,8 до 10,2 дни), а стационарно състояние се

достига за приблизително един месец. При ежедневно перорално приложение, ензалутамид

кумулира приблизително 8,3-пъти, сравнено с единична доза. Дневните флуктуации в

плазмените концентрации са ниски (съотношение на пикова към най-ниска концентрация –

1,25). Клирънсът на ензалутамид се осъществява главно чрез чернодробен метаболизъм като се

получава активен метаболит, който има еднаква активност с ензалутамид и циркулира при

приблизително същите плазмени концентрации като ензалутамид.

Абсорбция

Максимални плазмени концентрации (C

) на ензалутамид при пациенти се наблюдават 1 до

2 часа след приложение. Въз основа на проучване mass balance при хора, пероралната

абсорбция на ензалутамид се изчислява на поне 84,2%. Ензалутамид не е субстрат на

ефлуксните транспортери P-gp и BCRP. В стационарно състояние средните стойности на C

на ензалутамид и неговия активен метаболит са съответно 16,6 μg/ml (23% коефициент на

вариация [CV]) и 12,7 μg/ml (30 % CV).

Храната няма клинично значим ефект по отношение на степента на абсорбция. В клинични

проучвания Xtandi се прилага без оглед на храненето.

Разпределение

Средният привиден обем на разпределение (V/F) на ензалутамид при пациенти след единична

перорална доза е 110 l (29% CV). Обемът на разпределение на ензалутамид е по-голям от обема

на общата вода в тялото, което показва екстензивно екстраваскуларно разпределение.

Проучвания при гризачи показват, че ензалутамид и неговият метаболит могат да преминават

кръвно-мозъчната бариера.

Ензалутамид е 97% до 98% свързан с плазмените протеини, основно албумин. Активният

метаболит е 95% свързан с плазмените протеини. Няма изместване при свързването на

протеините между ензалутамид и други лекарствени продукти, които имат висока степен на

свързване с плазмените протеини (варфарин, ибупрофен и салицилова киселина) in vitro.

Биотрансформация

Ензалутамид се метаболизира екстензивно. Има два основни метаболита в плазмата при хора:

N-дезметил ензалутамид (активен) и производно на карбоксилна киселина (неактивен).

Ензалутамид се метаболизира от CYP2C8 и в по-малка степен от CYP3A4/5 (вж. точка 4.5),

които играят роля в образуването на активния метаболит.

In vitro, N-дезметил ензалутамид

се метаболизира до метаболит на карбоксилна киселина от карбоксилестераза 1, който

също играе несъществена роля при метаболизма на ензалутамид до метаболит на

карбоксилна киселина.

N-дезметил ензалутамид не се метаболизира от CYP ензимите in vitro.

В условия на клинична употреба, ензалутамид е силен индуктор на CYP3A4, умерен индуктор

на CYP2C9 и CYP2C19, и няма клинично значим ефект върху CYP2C8 (вж. точка 4.5).

Елиминиране

Средният привиден клирънс (CL/F) на ензалутамид при пациенти е в диапазона от 0,520 до

0,564 l/h.

След перорално приложение на

C-ензалутамид, 84,6 % от радиоактивността се възстановява

до 77 дни след прилагане: 71,0 % се възстановява в урината (главно като неактивен метаболит,

със следи от ензалутамид и активния метаболит), и 13,6 % се възстановява в изпражненията

(0,39 % от дозата като непроменен ензалутамид).

In vitro данни показват, че ензалутамид не е субстрат на OATP1B1, OATP1B3 или OCT1 и N-

дезметил ензалутамид не е субстрат на P-gp или BCRP.

In vitro данни показват, че ензалутамид и неговият основен метаболит не инхибират следните

транспортери при клинично значими концентрации: OATP1B1, OATP1B3, OCT2, или OAT1.

Линейност

В дозовия диапазон от 40 до 160 mg не са наблюдавани големи отклонения от

пропорционалност на дозата. Стойностите на C

на ензалутамид и на активния метаболит в

стационарно състояние при отделни пациенти остават постоянни през повече от една година

хронично лечение, като показват линейна фармакокинетика във времето, след като вече е

достигнато стационарно състояние.

Бъбречно увреждане

Не е извършено официално проучване с ензалутамид при бъбречно увреждане. Пациентите със

серумен креатинин > 177 μmol/l (2 mg/dl) са изключени от клиничните проучвания. Въз основа

на популационен фармакокинетичен анализ не е необходима корекция на дозата за пациенти

със стойности на изчислен креатининов клирънс (CrCL) ≥ 30 ml/min (определен по формулата

на Cockcroft и Gault). Ензалутамид не е оценяван при пациенти с тежко бъбречно увреждане

(CrCL < 30 ml/min) или терминална бъбречна недостатъчност и при лечение на тези пациенти

се препоръчва внимание. Малко вероятно е ензалутамид да се отстрани значително чрез

интермитентна хемодиализа или продължителна амбулаторна перитонеална диализа.

Чернодробно увреждане

Чернодробното увреждане няма изразен ефект по отношение на общата експозиция на

ензалутамид или неговия активен метаболит. Полуживотът на ензалутамид обаче се удвоява

при пациенти с тежко чернодробно увреждане сравнено със здрави контроли (10,4 дни,

сравнено с 4,7 дни), възможно свързан с повишено тъканно разпределение.

Фармакокинетиката на ензалутамид е проучена при участници с леко (N = 6), умерено (N = 8)

или тежко (N=8) чернодробно увреждане (съответно Child-Pugh клас A, B или С) на изходно

ниво и при 22 участници, съответни контроли с нормална чернодробна функция. След

единична перорална доза от 160 mg ензалутамид AUC и C

на ензалутамид при участниците с

леко увреждане се повишават съответно с 5 % и 24 %, а AUC на ензалутамид при участниците с

умерено увреждане се повишава с 29 % и C

намалява с 11 %, а AUC и C

на ензалутамид

при участници с тежко увреждане се повишава съответно с 5 % и се намалява с 41 %, в

сравнение със здравите контроли. За сумата на несвързан ензалутамид плюс несвързан активен

метаболит, AUC и C

при участниците с леко увреждане се повишават съответно с 14 % и

19 %, а AUC и C

при участниците с умерено увреждане се повишава съответно с 14 % и

намалява с 17 %, а AUC и C

при участници с тежко чернодробно увреждане се увеличава

съответно с 34 % и намалява с 27 %, в сравнение със здравите контроли.

Раса

Повечето пациенти в контролираните клинични проучвания (> 74 %) са от бяла раса. Според

фармакокинетичните данни от проучвания при японски и китайски пациенти с карцином на

простатата, няма клинично значими различия в експозицията между популациите. Няма

достатъчно данни, за да може да се направи оценка на потенциални различия във

фармакокинетиката на ензалутамид при представители на други раси.

Старческа възраст

При популационния фармакокинетичен анализ на старческа възраст не са наблюдавани

клинично значими ефекти на възрастта върху фармакокинетиката на ензалутамид.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Лечението на бременни мишки с ензалутамид води до увеличаване на случаите на

ембриофетална смърт и до външни и скелетни промени. Не са правени проучвания с

ензалутамид за репродуктивна токсичност, но при проучвания при плъхове (4 и 26 седмици) и

кучета (4, 13 и 39 седмици) са наблюдавани атрофия, аспермия/хипоспермия и

хипертрофия/хиперплазия на репродуктивната система, съответстващи на фармаколгичното

действие на ензалутамид. При проучвания при мишки (4 седмици), плъхове (4 и 26 седмици) и

кучета (4, 13 и 39 седмици), промените в репродуктивните органи, свързани с ензалутамид, са

понижение в теглото на органите с атрофия на простатата и епидидима. Наблюдавани са

хипертрофия и/или хиперплазия на клетките на Лaйдиг при мишки (4 седмици) и кучета (39

седмици). Допълнителните промени в репродуктивните тъкани включват

хипертрофия/хиперплазия на хипофизата и атрофия на семенните мехурчета при плъхове и

тестикуларна хипоспермия и дегенерация на семиниферните каналчета при кучета. Свързани с

пола разлики са наблюдавани при млечните жлези при плъхове (атрофия при мъжките и

лобуларна хиперплазия при женските). Промените в репродуктивните органи и при двата вида

съответстват на фармакологичното действие на ензалутамид и претърпяват обратно развитие

или частично отзвучават след 8-седмичен възстановителен период. Няма други важни промени

по отношение на клинична патология или хистопатология в други органи и системи,

включително черен дроб, и при двата вида.

Проучвания при бременни плъхове показват, че ензалутамид и/или негови метаболити

преминават във фетусите. След перорално приложение на радиоактивно белязан

ензалутамид при плъхове на ден 14 от бременността с доза 30 mg/kg (~ 1,9 пъти максималната

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/689371/2018

EMEA/H/C/002639

Xtandi (enzalutamide)

Общ преглед на Xtandi и защо е разрешен за употреба в ЕС

Какво представлява Xtandi и за какво се използва?

Xtandi е противораково лекарство, което се използва за лечение на мъже с рак на простатата.

Използва се, когато ракът е метастатичен (разпространил се е в други части на тялото),

резистентен на кастрация (задълбочава се въпреки лечението за намаляване на производството

на тестостерон или след хирургично премахване на тестисите) и когато:

лечението с доцетаксел (противораково лекарство) не действа или е спряло да действа; или

хормоналната терапия не действа и пациентът е без симптоми или с леки симптоми и все още

не се нуждае от химиотерапия (друг вид противораково лечение).

Xtandi може да се използва и за резистентен на кастрация рак на простатата, който не е

метастатичен (все още не се е разпространил), но е изложен на висок риск от това.

Лекарството съдържа активното вещество ензалутамид (enzalutamide).

Как се използва Xtandi?

Лечението с Xtandi трябва да се започне и наблюдава от лекар с опит в прилагането на лечения

за рак на простатата.

Xtandi се предлага под формата на капсули (40 mg) и таблетки (40 и 80 mg) и се отпуска по

лекарско предписание. Обичайната доза е 160 mg веднъж на ден, приблизително по едно и също

време всеки ден. Може да се наложи лекарят да намали дозата или да спре лечението, ако

пациентът получи определени нежелани лекарствени реакции.

За повече информация относно употребата на Xtandi вижте листовката или се свържете с вашия

лекар или фармацевт.

Как действа Xtandi?

Активното вещество в Xtandi, ензалутамид, действа, като блокира действието на мъжкия хормон

тестостерон и други мъжки хормони, известни като андрогени. Ензалутамид постига това, като

блокира рецепторите, с които тези хормони се свързват. Тъй като ракът на простатата се нуждае

Xtandi (enzalutamide)

EMA/689371/2018

Страница 2/3

от тестостерон и други мъжки хормони, за да оцелява и расте, блокирайки ефектите на тези

хормони, ензалутамид забавя растежа на рака на простатата.

Какви ползи от Xtandi са установени в проучванията?

Метастатичен рак на простатата

Xtandi е сравнен с плацебо (сляпо лечение) в едно основно проучване при 1199 пациенти с

резистентен на кастрация рак на простатата, които преди това са лекувани с доцетаксел. В това

проучване Xtandi е по-ефективен от плацебо за удължаване на живота на пациентите: средно

пациентите, лекувани с Xtandi, живеят 18 месеца в сравнение с 14 месеца за пациентите, които

получават плацебо.

Xtandi е сравнен с плацебо и във второ основно проучване при 1717 пациенти с резистентен на

кастрация рак на простатата, при които хормоналната терапия е неуспешна, но които са без

симптоми или с леки симптоми и не са били лекувани преди това с химиотерапия. Средната

преживяемост при пациентите, лекувани с Xtandi, е около 32 месеца в сравнение с 30 месеца при

пациентите, лекувани с плацебо. Освен това пациентите, лекувани с Xtandi, живеят по-дълго, без

тяхното заболяване да показва признаци на влошаване при рентгенографско изследване: 20

месеца в сравнение с 5 месеца при пациентите, лекувани с плацебо.

Неметастатичен рак на простатата

Xtandi е сравнен с плацебо в проучване при 1401 пациенти с резистентен на кастрация рак на

простатата, при който има висок риск от поява на метастази. Лекуваните със Xtandi пациенти

живеят средно около 37 месеца без поява на метастази в сравнение с около 15 месеца при

пациентите на плацебо.

Какви са рисковете, свързани с Xtandi?

Най-честите нежелани реакции при Xtandi (които може да засегнат повече от 1 на 10 души) са

умора, фрактури (счупване на кости), горещи вълни и хипертония (високо кръвно налягане).

Други важни нежелани реакции включват падания, когнитивно нарушение (проблеми с

мисленето, ученето и паметта) и неутропения (ниски нива на неутрофилите, вид бели кръвни

клетки). Освен това могат да възникнат припадъци (пристъпи) при около 4 на 1000 пациенти. За

пълния списък на нежеланите реакции при Xtandi вижте листовката.

Xtandi не е предназначен за употреба при жени и не трябва да се използва при жени, които са

или е възможно да са бременни. За пълния списък на ограниченията вижте листовката.

Защо Xtandi е разрешен за употреба в ЕС?

Европейската агенция по лекарствата счита, че противораковите ефекти на Xtandi са ясно

доказани и че неговата полза за удължаване на живота е важна за пациентите с метастатично

заболяване. Показано е също така, че Xtandi забавя развитието на метастатичното заболяване. По

отношение на безопасността нежеланите реакции при Xtandi обикновено са леки и могат да бъдат

овладени по подходящ начин.

Затова Агенцията реши, че ползите от употребата на Xtandi са по-големи от рисковете и този

продукт може да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Xtandi (enzalutamide)

EMA/689371/2018

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Xtandi?

Фирмата, която предлага Xtandi, ще предостави резултатите от текущо проучване на

дългосрочните ефекти на Xtandi при мъже с неметастатичен рак на простатата.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Xtandi, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени и в кратката

характеристика на продукта, и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Xtandi непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Xtandi, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Xtandi:

Xtandi получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 21 юни 2013 г.

Допълнителна информация за Xtandi можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Xtandi

Дата на последно актуализиране на текста: 11-2018.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация