Trulicity

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

dulaglutide

Предлага се от:

Eli Lilly Nederland B.V.

АТС код:

A10BJ05

INN (Международно Name):

dulaglutide

Терапевтична група:

Drugs used in diabetes, Blood glucose lowering drugs, excl. insulins

Терапевтична област:

Захарен диабет тип 2

Терапевтични показания:

Trulicity is indicated for the treatment of patients 10 years and above with insufficiently controlled type 2 diabetes mellitus as an adjunct to diet and exerciseas monotherapy when metformin is considered inappropriate due to intolerance or contraindicationsin addition to other medicinal products for the treatment of diabetes. Според резултатите от проучване по отношение на комбинации, влияние върху гликемичния контрол и сърдечно-съдови събития, както в добре проучените групи, вижте раздели 4. 4, 4. 5 и 5.

Каталог на резюме:

Revision: 17

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2014-11-21

Листовка

                73
Б. ЛИСТОВКА
74
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TRULICITY 0,75 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
TRULICITY 1,5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
TRULICITY 3 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
TRULICITY 4,5 MG ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА ПИСАЛКА
дулаглутид (dulaglutide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежеланите
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Trulicity и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате T
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Trulicity 0,75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Trulicity 1,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Trulicity 3 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Trulicity 4,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Trulicity 0,75 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 0,75 mg дулаглутид
(dulaglutide)* в 0,5 ml
разтвор.
Trulicity 1
,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 1,5 mg дулаглутид
(dulaglutide)* в 0,5 ml
разтвор.
Trulicity 3 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 3 mg дулаглутид (dulaglutide)*
в 0,5 ml
разтвор.
Trulicity 4,5 mg инжекционен разтвор в
предварително напълнена писалка
Всяка предварително напълнена
писалка съдържа 4,5 mg дулаглутид
(dulaglutide)* в 0,5 ml
разтвор.
*Произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология в CHO клетки
.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 16-03-2023
Листовка Листовка чешки 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 16-03-2023
Листовка Листовка датски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 16-03-2023
Листовка Листовка немски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 16-03-2023
Листовка Листовка естонски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 16-03-2023
Листовка Листовка гръцки 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 16-03-2023
Листовка Листовка английски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 16-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 16-03-2023
Листовка Листовка френски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 16-03-2023
Листовка Листовка италиански 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 16-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 16-03-2023
Листовка Листовка латвийски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 16-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 16-03-2023
Листовка Листовка литовски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 16-03-2023
Листовка Листовка унгарски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 16-03-2023
Листовка Листовка малтийски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 16-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 16-03-2023
Листовка Листовка нидерландски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 16-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 16-03-2023
Листовка Листовка полски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 16-03-2023
Листовка Листовка португалски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 16-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 16-03-2023
Листовка Листовка румънски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 16-03-2023
Листовка Листовка словашки 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 16-03-2023
Листовка Листовка словенски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 16-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 16-03-2023
Листовка Листовка фински 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 16-03-2023
Листовка Листовка шведски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 16-03-2023
Листовка Листовка норвежки 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 16-03-2023
Листовка Листовка исландски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 16-03-2023
Листовка Листовка хърватски 16-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 16-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 16-03-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите