Travatan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

травопрост

Предлага се от:

Novartis Europharm Limited

АТС код:

S01EE04

INN (Международно Name):

travoprost

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Glaucoma, Open-Angle; Ocular Hypertension

Терапевтични показания:

Намаляване на повишеното вътреочно налягане при възрастни пациенти с очна хипертензия или глаукома с отворен ъгъл (виж раздел 5. Намаляване на повишено вътреочното налягане при педиатрични пациенти на възраст от 2 месеца преди < 18 години с очна хипертония или детска глаукома (виж раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2001-11-27

Листовка

                23
Б. ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TRAVATAN 40 МИКРОГРАМА/ML КАПКИ ЗА ОЧИ,
РАЗТВОР
травопрост (travoprost)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява TRAVATAN и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате TRAVATAN
3.
Как да използвате TRAVATAN
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате TRAVATAN
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TRAVATAN
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
TRAVATAN
СЪДЪРЖА ТРАВОПРОСТ
, представител на група лекарства,
наречени
ПРОСТАГЛАНДИНОВИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TRAVATAN 40 микрограма/ml капки за очи,
разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml от разтвора съдържа 40
микрограма травопрост (travoprost).
Помощни вещества с известно действие
Всеки ml от разтвора съдържа
поликватерниум-1 ((POLYQUAD) 10 микрограма,
пропиленгликол 7,5 mg, полиоксиетилен
хидрогенирано рициново масло 40 (HCO-40) 2
mg (вж.
Точка 4.4.)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Капки за очи, разтвор (капки за очи)
Прозрачен, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Намаляване на повишеното вътреочно
налягане при възрастни пациенти с
очна хипертензия
или откритоъгълна глаукома (вж. точка
5.1).
Намаляване на повишеното вътреочно
налягане при педиатрични пациенти на
възраст от
2 месеца до < 18 години с очна
хипертензия или глаукома в детска
възраст (вж. Точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Употреба при възрастни, включително
популация в старческа възраст _
Дозата е една капка TRAVATAN в
конюнктивалния сак на засегнатото
око(очи) един път
дневно. Оптимален ефект се получава,
ако до
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-06-2022
Листовка Листовка чешки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-06-2022
Листовка Листовка датски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-06-2022
Листовка Листовка немски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-06-2022
Листовка Листовка естонски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-06-2022
Листовка Листовка гръцки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-06-2022
Листовка Листовка английски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-03-2015
Листовка Листовка френски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-06-2022
Листовка Листовка италиански 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-03-2015
Листовка Листовка латвийски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-03-2015
Листовка Листовка литовски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-06-2022
Листовка Листовка унгарски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-06-2022
Листовка Листовка малтийски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-03-2015
Листовка Листовка нидерландски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-03-2015
Листовка Листовка полски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-06-2022
Листовка Листовка португалски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-03-2015
Листовка Листовка румънски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-06-2022
Листовка Листовка словашки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-06-2022
Листовка Листовка словенски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-03-2015
Листовка Листовка фински 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-06-2022
Листовка Листовка шведски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-06-2022
Листовка Листовка норвежки 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-06-2022
Листовка Листовка исландски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-06-2022
Листовка Листовка хърватски 07-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-03-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите