Tookad

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пепелипорфин ди-калий

Предлага се от:

STEBA Biotech S.A

АТС код:

L01XD07

INN (Международно Name):

padeliporfin

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Простатни неоплазми

Терапевтични показания:

Tookad включен като монотерапии за лечение на възрастни пациенти с по-рано не е получавала лечение, едностранно, нисък риск, аденокарцинома на простатната жлеза с очакваната продължителност на живота ≥ 10 години:клиничен стадий Т1с или T2a;по скалата на Глисона ≤ 6, въз основа на високо разрешение биопсия стратегия;psa ≤ 10 ng/ml;3 положителен рак на ядра с максимална рак ядро с дължина 5 мм, на всяко едно ядро или 1-2 положителен рак на ядра с ≥ 50 % за рак на достъпа до някакво един ядрото или плътност на psa ≥ 0. 15 ng/ml/cm3.

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-11-10

Листовка

                34
Б. ЛИСТОВКА
35
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TOOKAD 183 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
TOOKAD 366 MG ПРАХ ЗА ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
паделипорфин (padeliporfin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва
всички възможни, неописани в тази
листовка нежелани
лекарствени реакции. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява TOOKAD и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате TOOKAD
3.
Как да използвате TOOKAD
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате TOOKAD
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА TOOKAD И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
TOOKAD е лекарство, което съдържа
паделипорфин (като калиева сол). Той се
използва за
лечение на възрастни мъже, които имат
нискорисков рак на простатата, който
засяга само един
дял, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
TOOKAD 183 mg прах за инжекционен разтвор
TOOKAD 366 mg прах за инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
TOOKAD 183 mg прах за инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 183 mg паделипорфин
(padeliporfin) (като дикалиева сол).
TOOKAD 366 mg прах за приготвяне на
инжекционен разтвор
Всеки флакон съдържа 366 mg паделипорфин
(padeliporfin) (като дикалиева сол).
1 ml от реконституирания разтвор
съдържа 9,15 mg паделипорфин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инжекционен разтвор
Прахът е тъмен лиофилизат.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
TOOKAD е показан за монотерапия при
възрастни пациенти с нелекуван преди,
едностранен,
нискорисков аденокарцином на
простатата с очаквана
продължителност на живота ≥ 10 години
и:
-
Клиничен стадий Т1с или T2a,
-
Скор по Gleason ≤ 6, въз основа на биопсия
при висока резолюция,
-
PSA ≤ 10 ng/ml,
-
3 положителни ракови ядра с максимална
дължина на раковото ядро от 5 mm в което
и да
е ядро или 1-2 положителни ракови ядра с
≥ 50% засягане на всяко едно ядро или
плътност на PSA ≥ 0,15 ng/mL/cm
3
.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН Н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-12-2022
Листовка Листовка чешки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-12-2022
Листовка Листовка датски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-12-2022
Листовка Листовка немски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-12-2022
Листовка Листовка естонски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-12-2022
Листовка Листовка гръцки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-12-2022
Листовка Листовка английски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-11-2017
Листовка Листовка френски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-12-2022
Листовка Листовка италиански 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-12-2022
Листовка Листовка латвийски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-12-2022
Листовка Листовка литовски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-12-2022
Листовка Листовка унгарски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-12-2022
Листовка Листовка малтийски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-12-2022
Листовка Листовка нидерландски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-12-2022
Листовка Листовка полски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-12-2022
Листовка Листовка португалски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-12-2022
Листовка Листовка румънски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-12-2022
Листовка Листовка словашки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-12-2022
Листовка Листовка словенски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-12-2022
Листовка Листовка фински 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-12-2022
Листовка Листовка шведски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-12-2022
Листовка Листовка норвежки 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-12-2022
Листовка Листовка исландски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-12-2022
Листовка Листовка хърватски 07-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-12-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите