Spherox

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

29-06-2020

Активна съставка:
сфероиди на хондроцити, свързани с човешка автоложна матрица
Предлага се от:
CO.DON AG
АТС код:
M09AX02
INN (Международно Name):
spheroids of human autologous matrix-associated chondrocytes
Терапевтична група:
Други лекарства за нарушения на мускулно-скелетната система
Терапевтична област:
Хронични заболявания
Терапевтични показания:
Ремонт на дефекти на симптоматична ставния хрущял на бедрената кондила и патела на коляното (Международната хрущял ремонт общество [ICRS] клас III или IV) с дефект размери до 10 cm2 при възрастни.
Каталог на резюме:
Revision: 4
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/002736
Дата Оторизация:
2017-07-10
EMEA код:
EMEA/H/C/002736

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

29-06-2020

Листовка Листовка - чешки

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

29-06-2020

Листовка Листовка - датски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

29-06-2020

Листовка Листовка - немски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

29-06-2020

Листовка Листовка - естонски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

24-07-2017

Листовка Листовка - гръцки

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

29-06-2020

Листовка Листовка - английски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

29-06-2020

Листовка Листовка - френски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

29-06-2020

Листовка Листовка - италиански

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

29-06-2020

Листовка Листовка - латвийски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

29-06-2020

Листовка Листовка - литовски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

29-06-2020

Листовка Листовка - унгарски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

29-06-2020

Листовка Листовка - малтийски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

29-06-2020

Листовка Листовка - нидерландски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

29-06-2020

Листовка Листовка - полски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

29-06-2020

Листовка Листовка - португалски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

29-06-2020

Листовка Листовка - румънски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

29-06-2020

Листовка Листовка - словашки

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

29-06-2020

Листовка Листовка - словенски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

29-06-2020

Листовка Листовка - фински

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

29-06-2020

Листовка Листовка - шведски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

29-06-2020

Листовка Листовка - норвежки

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

29-06-2020

Листовка Листовка - исландски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

29-06-2020

Листовка Листовка - хърватски

29-06-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

29-06-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

29-06-2020

Б.

ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Spherox 10

70 сфероиди/cm

2

суспензия за имплантиране

сфероиди от човешки, автоложни, свързани с матрикс хондроцити

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос, като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това

лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или физиотерапевт.

Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Spherox и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Spherox

Как да използвате Spherox

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Spherox

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Spherox и за какво се използва

Spherox съдържа т.нар. сфероиди. Сфероидът има вид на миниатюрна перла от хрущялни

клетки и материал от хрущялната тъкан, взети от собственото Ви тяло. Хрущялната тъкан се

съдържа във всички стави и представлява твърд, гладък слой на повърхността в края на костта.

Тя защитава костите и позволява на ставите да функционират безпроблемно. За направата на

сфероиди се взема малка проба от някоя част от Ваша ставата по време на лека операция.

Впоследствие пробата се култивира в лабораторни условия, за да се произведе лекарството.

Чрез хирургическа интервенция сфероидите се имплантират в областта на дефектния хрущял и

„прилепват“ в мястото на дефекта. Очаква се с времето да коригират дефекта, изграждайки нов

и функционален хрущял.

Spherox се използва за

корекция на хрущялни дефекти на коляното

при възрастни. Тези

дефекти могат да бъдат следствие на остри травми, например падане. Могат да бъдат

причинени и от повтарящи се травми, например неправилно разпределение на тежестта върху

ставата през продължителен период от време. Spherox се използва за лечение на дефекти с

размер до 10 cm².

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Spherox

Не приемайте Spherox, ако:

растежът на костите в ставата не е завършил.

имате костно и ставно възпаление в напреднал стадий с дегенерация в засегната област на

ставата (остеоартрит)

имате ХИВ инфекция (инфекция с вируса, причиняващ СПИН) или с вирусите на хепатит

В или хепатит С.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар, преди да използвате Spherox, ако имате други проблеми със ставите

или страдате от наднормено тегло, тъй като тези фактори могат да намалят успеваемостта на

процедурата.

За предпочитане е Spherox да бъде имплантиран в става без други заболявания. Преди или към

момента на имплантиране на Spherox трябва да бъдат коригирани всички останали ставни

проблеми.

Програма за рехабилитация

Стриктно спазвайте програмата за рехабилитация след имплантирането. Възстановете

физическа дейност само ако сте получили указания

от Вашия лекар. Прекалено ранното или

интензивно възстановяване на физическата дейност може да намали ползата и

продължителността на ефектите от Spherox.

Други случаи, в които Spherox не може да бъде доставен

Възможно е да не можете да бъдете лекуван със Spherox дори ако вече Ви е взета хрущялна

проба. Това може да се случи, ако взетата проба не е с необходимото качеството за

производство на продукта. Възможно е Вашият лекар да Ви препоръча алтернативна терапия.

Деца и юноши

Приложението на Spherox при деца или юноши на възраст

под 18 години

не се препоръчва

Други лекарства и Spherox

Информирайте Вашия лекар ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете

други лекарства.

Бременност и кърмене

Spherox

не се препоръчва

на бременни и кърмещи жени, тъй като приложението му изисква

хирургическа интервенция. Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна,

или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар, преди употребата на това

лекарство.

Шофиране и работа с машини

Хирургическата интервенция ще повлияе в значителна степен на способността Ви да шофирате

и работите с машини. Възможно е шофирането и работата с машини през периода на

рехабилитация да бъдат ограничени. Следвайте строго съветите на Вашия лекар или

физиотерапевт.

3.

Как да използвате Spherox

Spherox може да бъде имплантиран само от лекар специалист в медицинско заведение и

задължително се прилага единствено върху пациента, за който е направен продуктът.

Лечението със Spherox при възрастни представлява процедура на два етапа:

Първо посещение:

Оценка на хрущялния дефект и вземане на проба и кръв

По време на първото посещение лекарят ще направи оценка на хрущялния дефект чрез

експлоративна операция. Това обикновено се прави чрез минимално инвазивна хирургическа

операция чрез много малки разрези с използване на специален инструмент за оглеждане на

вътрешността на коляното (артроскопия).

Ако Spherox е подходящ за Вас, лекарят взима малка

хрущялна проба от Вашата колянна

става

. Вашите хрущялни клетки се извличат от тази проба в лаборатория и след това се

култивират, за да бъдат направени сфероидите, които се съдържат в Spherox. Този процес

отнема между 6 и 8 седмици.

Второ посещение:

Имплантиране на Spherox

Spherox се имплантира в областта на хрущялния дефект в ставата в рамките на следващата

операция. Процедурата може да бъде осъществена чрез минимално инвазивна хирургическа

операция.

Рехабилитация

За да може ставата да се възстанови добре, ще бъде необходимо да следвате индивидуална

програма за рехабилитация. Това може да продължи до 1 година. Вашият лекуващ лекар или

физиотерапевт ще Ви консултират.

Много важно:

Внимателно спазвайте препоръките на Вашия лекар и физиотерапевт. Рискът от

неуспех на лечението може да се повиши, ако не

спазвате указания график за

рехабилитация

Бъдете особено внимателни при свиване и пренасяне на тежестта върху лекуваната става. По

време на рехабилитацията тежестта, която ще бъдете в състояние да пренасяте върху ставата,

постепенно ще се увеличава. С какви темпове ще се случва това зависи, например, от телесното

Ви тегло и от размера на хрущялния дефект. В зависимост от лекуваната става може да се

наложи да носите шина.

За допълнителна информация по интересуващи Ви въпроси, свързани с лечението със Spherox,

попитайте своя лекуващ лекар или физиотерапевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Нежеланите реакции след имплантирането на Spherox обикновено са

свързани с хирургическата интервенция. Като цяло тези нежелани реакции са леки и отшумяват

през първите няколко седмици след операцията.

Ако получите някоя от следните сериозни нежелани реакции, трябва незабавно да се

свържете с лекар:

свръхчувствителност (алергия) (симптоми: напр. кожни реакции, ниско кръвно налягане,

стесняване на дихателните пътища, подуване на езика или в гърлото, слаб и учестен пулс,

гадене, повръщане, диария, замаяност, загуба на съзнание, висока температура)

кръвен съсирек в дълбока вена (симптоми: напр. подуване, болка, усещане на повишена

топлина в засегнатата област)

Други нежелани реакции:

Нежеланите реакции се наблюдават при следните честоти:

Много чести

: може да засегнат повече от 1 от 10 души

събиране на течност в ставата

болка в ставата

оток на ставата

Чести: може да засегнат до 1 на 10 души

прищракващи звуци в ставата

увреждане на сухожилието

болка

възпаление на сухожилието

мускулна слабост

заключване (блокиране на става)

нарушено ходене

болка в предната част или в капачката на коляното

тъканни образувания в ставата

подуване в резултат на затруднено движение на тъканна течност през лимфните съдове

болка в тъканта на белега

събиране на излишна течност в костния мозък

възпаление на вените в съчетание с образуването на кръвни съсиреци, разположени близо

до повърхността на кожата (симптоми: зачервяване и/или усещане за топлина на кожата

по протежение на вената, чувствителност, болка)

Нечести

: могат да засегнат до 1 на 100 души

увеличаване на размера на хрущялните клетки, омекване на хрущяла, нарушено

образуване на кост, загиване на костна тъкан, образуване на кост извън скелета.

В такъв

случай, може да забележите симптоми, като например подуване или болка в

околоставната тъкан.

чувство за безпокойство

усложнения, свързани с раната

отваряне на затворена рана

частично или цялостно отделяне на тъкан под костта и заобикалящия хрущял

вътрешно кървене

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

физиотерапевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за

съобщаване, посочена в Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете

своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Spherox

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху етикета след „Годен до“.

Да се съхранява и транспортира в хладилник (в температурен диапазон от 1 °C до 10 °C).

Да не се замразява. Да не се облъчва с радиация.

Да не се отваря външната опаковка преди употреба, за да се предотврати микробно

замърсяване.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Spherox

Активното вещество на Spherox са сфероиди, съдържащи хрущялни клетки и хрущялен

материал от собственото Ви тяло.

Spherox съдържа 10-70 сфероиди на cm² хрущялен дефект.

Другата съставка е натриев хлорид, който изпълнява функцията на транспортен разтвор.

Как изглежда Spherox и какво съдържа опаковката

Суспензия за имплантиране

Spherox съдържа т.нар. сфероиди, които се състоят от живи хрущялни клетки с неклетъчна част

за възстановяване на хрущялни дефекти. Сфероидите имат вид на малки бели до жълти на цвят

перли. Те се транспортират в бистър, безцветен разтвор. Spherox се доставя на лекаря в

първичната опаковка и готов за употреба. Първичната опаковка може да бъде спринцовка или

специална система за приложение, наречена co.fix, която представлява катетър с дължина на

канюлата 150 mm.

Апликаторът co.fix. 150 е опакован в стерилна туба и допълнително поставен в плик.

Предварително напълнената спринцовка е опакована в стерилна туба и допълнително защитена

в плик.

Притежател на разрешението за употреба и производител

CO.DON AG

Warthestraße 21

14513 Teltow, Германия

Тел.: +49 3328 43460

Факс: +49 3328 434643

Имейл: info@codon.de

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата: http://www.ema.europa.eu.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Spherox 10-70 сфероиди/cm

суспензия за имплантиране

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

2.1

Общо описание

Сфероиди от човешки, автоложни, свързани с матрикс хондроцити за имплантиране,

суспендирани в изотоничен разтвор на натриев хлорид.

2.2

Качествен и количествен състав

Сфероидите представляват сферични агрегати на

ex vivo

култивирани човешки, автоложни

хондроцити и самосинтезиран извънклетъчен матрикс.

Всяка предварително напълнена спринцовка или апликатор съдържа определен брой сфероиди

в зависимост от размера на дефекта (10-70 сфероиди/cm

), който ще бъде лекуван.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Суспензия за имплантиране.

Бели до жълтеникави на цвят сфероиди от свързани с матрикс автоложни хондроцити в бистър,

безцветен разтвор.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Възстановяване на симптоматични дефекти на ставния хрущял на феморалния кондил и

пателата на коляното (степен III или IV по скалата на Международната общност за регенерация

на хрущяла и запазване на ставата {International Cartilage Regeneration & Joint Preservation

Society, [ICRS]}) за дефекти с размери до 10 cm

при възрастни.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Spherox е предназначен само за автоложно приложение. Лекарственият продукт трябва да се

прилага от специалист хирург-ортопед и в лечебно заведение.

Дозировка

Прилагат се по 10-70 сфероиди на квадратен сантиметър дефект.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Spherox при деца на възраст 15 до 18 години не са установени.

Безопасността и ефикасността на Spherox при деца на възраст под 15 години не са установени.

Липсват данни.

Старческа възраст

Безопасността и ефикасността на Spherox при пациенти на възраст над 50 години не са

установени. Липсват данни.

Начин на приложение

За интраартикуларно приложение.

Spherox се прилага на пациенти чрез интраартикуларна имплантиране.

Имплантирането трябва да бъде извършена по време на хирургическа интервенция (за

предпочитане артроскопия или мини-артротомия). Необходим е дебридман на засегнатата от

дефекта зона. Не трябва да се допуска нараняване на субхондралната пластинка. Сфероидите се

предлагат под формата на предварително напълнена спринцовка или апликатор (с дължина на

канюлата 150 mm (co.fix 150)). Сфероидите се нанасят равномерно по основата на дефекта, като

при необходимост се разнасят с хирургични инструменти върху цялата повърхност на дефекта.

В рамките на 20 минути сфероидите се самоприкрепят към повърхността на основата на

дефекта. След това хирургичната рана може да бъде затворена без допълнително покриване на

лекуваната зона (напр. периостално ламбо; матрикс) или фиксиране на сфероидите с

фибриново лепило. Лечението на дефекти с размери до 10 cm

е подходящо за прилагане както

на единични, така и на съседни дефекти (съвкупна повърхност).

Пациентите, лекувани със Spherox, трябва да преминат през специфична програма за

рехабилитация (виж точка 4.4). Продължителността на програмата може да бъде до една година

в зависимост от препоръката на лекаря.

За информация относно приготвянето и работата със Spherox, вж. точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Пациенти с непълно затворена епифизна растежна плочка в засегнатата става.

Първичен (генерализиран) остеоартрит.

Напреднал остеоартрит на засегнатия крайник (над степен II по скалата на Kellgren и

Lawrence).

Инфекция с хепатит В (HBVB), хепатит С (HVC) или ХИВ I/II.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Общи

Spherox е автоложен лекарствен продукт, който не трябва да се прилага на други пациенти

освен на донора.

Преди употреба трябва да се потвърди, че името на пациента съвпада с информацията за

пациента/донора, предоставена на транспортния документ и на етикета на продукта.

Необходимо е също да се провери дали върху първичната опаковка фигурира правилният

номер на заявката (номер на партидата).

Spherox не трябва да се прилага, ако първичната или вторичната му опаковка са повредени и

следователно продуктът е нестерилен.

Прилагането на Spherox не се препоръчва при пациенти с хрущялни дефекти извън колянната

става. Безопасността и ефикасността на Spherox при пациенти с хрущялни дефекти извън

феморалния кондил и пателата на коляното не са установени. Липсват данни.

Предпазни мерки при употреба

Лечението на пациенти с локални инфекции или остри или скорошни костни и ставни

инфекции следва да бъде временно отложено до документиране на възстановяването от

инфекцията.

Пациентите със симптоми на хронични възпалителни болести са изключени от основните

проучвания на Spherox.

Потенциални фактори за настъпване на усложнения са съпътстващи ставни заболявания,

например ранен остеоартрит, субхондрални костни дефекти, нестабилност на ставата, лезии в

сухожилията или в менискуса, абнормно разпределение на теглото в ставата, варусна или

валгусна деформация, изкривяване или нестабилност на пателата и метаболитни, възпалителни,

имунологични или неопластични заболявания на засегнатата става. Наличието на нелекуван

костен едем, съответстващ на планирания за лечение хрущялен дефект, може да повлияе

негативно на изхода от процедурата. Ако е възможно, съпътстващите ставни проблеми следва

да бъдат коригирани преди или най-късно към датата на имплантиране на Spherox.

При решения за лечение на срещуположно разположени дефекти („целуващи се лезии“ с

размер над степен II по скалата на ICRS), следва да се вземат предвид степента на

припокриване и разположението на дефектите.

Следоперативна хемартроза настъпва основно при пациенти с предразположение към

кръвоизливи или недобър хирургичен контрол на кръвоизлив. Преди операция трябва да се

изследват хемостазните показатели на пациента. Приложение на тромбопрофилактика съгласно

местните указания.

Не се препоръчва прилагане на Spherox при пациенти със затлъстяване.

Рехабилитация

След имплантирането пациентът трябва да бъде включен в подходяща програма за

рехабилитация. Физическата активност трябва да бъде възстановена съгласно препоръките на

лекаря. Прекалено ранното и интензивно физическо натоварване може да компрометира

имплантирането и продължителността на клиничната полза от Spherox.

Трябва да се гарантира спазване на адекватна програма за рехабилитация след имплантирането

(особено при пациенти с психични разстройства или зависимости).

Случаи, в които Spherox не може да бъде доставен

Ако производството на сфероидите е неуспешно или критериите за освобождаване на

партидата не са изпълнени, напр. поради недостатъчно високо качество на биопсията,

лекарственият продукт не може да бъде доставен. Лекарят ще бъде незабавно уведомен.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

Локално приложени антибиотици или дезинфектанти може да са потенциално токсични по

отношение на ставния хрущял и прекият контакт на Spherox с тези вещества не се препоръчва.

Пациентите, подложени на лечение с кортикостероиди, са изключени от основните проучвания

на Spherox.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност и кърмене

Липсват клинични данни за случаи на бременност с експозицията на автоложни хондроцити

или сфероиди от автоложни хондроцити.

Тъй като Spherox се използва за възстановяване на хрущялни дефекти на ставите и

следователно се имплантира по време на хирургическа интервенция, продуктът не се

препоръчва за употреба при бременни или кърмещи жени.

Фертилитет

Липсват данни за възможни ефекти от лечението със Spherox върху фертилитета.

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Хирургическата процедура ще повлияе в значителна степен способността за шофиране и работа

с машини. Също така, в периода на рехабилитацията способността за шофиране и работа с

машини може да бъде ограничена поради намалената подвижност. Поради това пациентите

трябва да се консултират с лекуващия си лекар и стриктно да спазват съветите на лекаря.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Налична е информация за нежеланите реакции при 127 пациенти от основни клинични

изпитвания. По време на лечението със Spherox могат да настъпят нежелани реакции, свързани

с хирургическата интервенция (имплантиране) или със Spherox.

Табличен списък на нежеланите лекарствени реакции

Нежеланите реакции, свързани със Spherox, са описани по системо-органен клас и честота в

Таблица 1 по-долу: много чести (≥ 1/10); чести (≥ 1/100 до < 1/10); нечести (≥ 1/1000 до

< 1/100); редки (≥ 1/10 000 до < 1/1000); много редки (< 1/10 000); и с неизвестна честота (от

наличните данни не може да бъде направена оценка). При всяко групиране в зависимост от

честотата, нежеланите лекарствени реакции се изброяват в низходящ ред по отношение на

тяхната сериозност.

Таблица 1: Нежелани лекарствени реакции, свързани със Spherox

Системо-органен клас

(SOC)

Честота

Нежелана реакция

Нарушения на имунната

система

Нечести

Свръхчувствителност

Нарушения на мускулно-

скелетната система и

съединителната тъкан

Много чести

Излив на течност в ставата

Артралгия

Оток на ставата

Чести

Костномозъчен едем

Шум в ставите

Заключване на ставите

Синовиална киста

Нечести

Хондромалация

Остеохондроза

Остеонекроза

Извънскелетна осификация

Общи нарушения и ефекти

на мястото на приложение

Чести

Болка

Смущения в походката

Системо-органен клас

(SOC)

Честота

Нежелана реакция

Наранявания, отравяния и

усложнения, възникнали в

резултат на интервенции

Нечести

Хипертрофия

Деламинация на имплантата

Описание на избрани нежелани лекарствени реакции

Деламинация на имплантата

Деламинацията на имплантата описва частичното или пълно отлепване на формираната тъкан

от субхондралната кост и разположената наоколо хрущялна тъкан. Пълната деламинация на

имплантата е сериозно усложнение, което може да бъде съпроводено от болка. Рисковите

фактори са по-конкретно непредприемане на лечение на съпътстващи заболявания, например

нестабилност на ставата, или неизпълняване на рехабилитационния протокол.

Хипертрофия на транспланта

По време на лечението със Spherox е възможно да се появи симптоматична хипертрофия на

транспланта, която води до болка.

Нежелани реакции, свързани с хирургическата процедура:

Следващите нежелани реакции, считани за свързани с хирургическата интервенция, са

съобщени в хода на клиничните изпитвания и/или от спонтанни източници:

SOC Съдови нарушения: лимфедем (чести), тромбофлебит (чести), дълбока венозна

тромбоза (нечести), хематом (нечести)

SOC Нарушения на кожата и подкожната тъкан: болка в областта на белега (чести)

SOC Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан: излив на

течност в ставата (много чести), артралгия (много чести), оток на ставата (много чести),

тендинит (чести), мускулна слабост (чести), пателофеморален болков синдром (чести),

остеонекроза (нечести)

SOC Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение: болка (чести), нарушение на

походката (чести), дискомфорт (нечести)

SOC Наранявания, отравяния и усложнения, възникнали в резултат на интервенции:

разтягане на сухожилието (чести), усложнения, свързани с хирургически шевове

(нечести), отваряне на раната (нечести)

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

В случаите на значително превишаване на препоръчителната доза (до 170 сфероиди/cm² в

рамките на инициирано от изследователи изпитване с 12-месечно проследяване) не са

наблюдавани негативни ефекти.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: други лекарства за нарушения на мускулно-скелетната система,

ATC код: M09AX02

Механизъм на действие

Имплантирането на автоложни хондроцити (ИАХ) се основава на екстракцията на собствените

хондроцити на пациента, изолирани от здрава хрущялна тъкан, култивирането им

in vitro

последващото им имплантиране в областта на хрущялния дефект. Spherox се култивира и

имплантира като триизмерни сфероиди.

Клинична ефикасност

От 2004 г. Spherox се предлага по предписание за лечението на определени пациенти с

хрущялни дефекти, класифицирани като клас 3 или 4 по скалата на Outerbridge или степен III

или IV по скалата на ICRS (Outerbridge 1961, ICRS Пакет за оценка на хрущялни дефекти,

2000). Лекувани са основно пациенти с хрущялни дефекти в коляното.

Spherox е анализиран в проспективно, рандомизирано, неконтролирано, отворено,

многоцентрово фаза II клинично изпитване, обхващащо 75 пациенти с фокални хрущялни

дефекти (степен III или IV по ICRS) в коляното с размер на дефекта от 4-10 cm

. Двадесет и пет

пациенти са лекувани с 10-30 сфероиди/cm² дефект, 25 с 40-70 сфероиди/cm² дефект и 25 с

3-7 сфероиди/cm² дефект. Предвидената за лечение (“intention-to-treat”, ITT) популация се

състои от 73 пациенти. Средната възраст на пациентите е 34 години (от 19 до 48 години), а

средният индекс на телесна маса е 25,2. Във всяка от групите на една от трите дози се

наблюдава съществено подобрение (α < 0,05) по скалата KOOS (Knee Injury and Osteoarthritis

Outcome Score / Скала за оценка на резултатите при травми на коляното и остеоартрит) след 12,

24, 36, 48 и 60 месеца в сравнение с периода преди лечението. Във всички групи

средностатистическата стойност на резултата по скалата KOOS през първата година след

лечението се повишава от 57,0 ± 15,2 до 73,4 ± 17,3 по скала от 0 (най-лош резултат) до 100

(най-добър резултат) и продължава леко да се повишава, достигайки 74,6 ± 17,6 след 18 месеца,

73,8 ± 18,4 след две години, 77,0 ± 17,8 след три години, 77,1 ± 18,6 след четири години и

76,9 ± 19,3 при последното проследяване след пет години. Промените във всяка от групите на

една от трите дози са подобни по големина, като трите междугрупови (по двойки) анализа не

разкриват статистически значими разлики между групите.

Скор по други методи при пациенти, напр. скалата на Международния комитет за

документиране на травми на коляното (International Knee Documentation Committee, IKDC;

субективна оценка на коляното) и скалата на Lysholm, показват значимо подобрение след 12,

24, 36,48 и 60 месеца в сравнение със стойностите периода преди лечението.

Резултатите от образната диагностика с ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) съгласно системата за

ядрено-магнитно наблюдение на възстановяването на хрущялната тъкан (Magnetic Resonance

Observation of Cartilage Repair Tissue, MOCART) (0 = най-лош резултат; 100 = най-добър

резултат) също показват подобрение през първите 60 месеца от 59,8 при Посещение 2 (3 месеца

след лечението) до 75,0 точки в групата на пациентите, лекувани с 3-7 сфероиди/cm² дефект, от

64,5 при Посещение 2 до 76,4 точки в групата на пациентите, лекувани с 10-30 сфероиди/cm²

дефект и от 64,7 при посещение 2 до 73,6 точки в групата на пациентите, лекувани с

40-70 сфероиди/cm² дефект.

Освен това се провежда многоцентрово, проспективно, рандомизирано, контролирано фаза III

клинично изпитване. Целта е да бъдат сравнени ефикасността и безопасността на лечението на

хрущялни дефекти (от 1 до по-малко от 4 квадратни сантиметра) при феморалния кондил в

колянната става със Spherox и лечението с микрофрактура в рамките на период от 5 години.

Основните данни за ефикасност се базират на междинен анализ на 12-ия месец след лечението.

Направени са допълнителни оценки на статистическите данни 24 и 36 месеца след лечението.

Терапевтичните групи са балансирани по отношение на размер, демографски характеристики и

заболявания. Анализираната популация включва 102 пациенти (41 жени и 61 мъже) със средна

възраст 37 години (от 18 до 49 години) със среден индекс на телесна маса 25,8. Размерите на

дефектите варират от 0,5 до 4 cm

. Повечето резултати по скалата ICRS са IV A, следвани от

IIIB и IIIA (съответно 56, 23 и 10 пациенти). При нито един от пациентите лезията не е била

лекувана с микрофрактура по-малко от една година преди скрининга.

Оценката на „общия KOOS“ за ITT популацията показва статистически значимо подобрение в

резултат и на двете терапии в сравнение с изходното ниво (ден преди артроскопията). При

пациентите на лечение със Spherox средната стойност на общия скор по скалата KOOS (от

0-100 ± SD) се повишава от 56,6 ± 15,4 на изходно ниво до 78,7 ± 18,6 към момента на

посещението за проследяване, 12 месеца след лечението, подобрява се до визитата на 24-тия

месец до 81,5 ± 17,3, достига 83,2 ± 14,9 при визитата на 36-ия месец и 84,4 ± 15,8 при визитата

на 48-ия месец. При пациентите на лечение с микрофрактура средностатистическият скор по

скалата KOOS се повишава от 51,7 ± 16,5 до 68,1 ± 18,6 след 12 месеца, 72,6 ± 19,5 след

24 месеца, 76,3 ± 17,1 след 36 месеца и 76,5 ± 18,2 след 48 месеца (p < 0,0001 във всичките

случаи при двете групи на лечение). По отношение на междугруповия анализ лечението със

Spherox преминава теста за неинфериорност в сравнение с микрофрактурата (съответно Δ 5,7 с

долна граница на CI равна на –1,0 при оценката на 12-ия месец, Δ 6,1 с долна граница на CI

равна на –0,4 при оценката на 24-тия месец, Δ 4,5 с долна граница на CI равна на -1,3 при

оценката на 36-ия месец и Δ 5,5 с долна граница на CI равна на -0,7 при оценката на 48-ия

месец). Общите резултати по скалата MOCART 3, 12, 18, 24, 36 и 48 месеца след лечението не

се различават значително между двете групи на лечение.

Подскорът по скалата IKDC, както и резултатите въз основа на формуляра за оценка на

текущия здравословен статус на IKDC (IKDC Current Health Assessment Form) и

модифицираният скор по скалата на Lysholm също показват общи подобрения в сравнение с

изходното ниво и в двете терапевтични групи с малко по-добри числови резултати за групата

на лечението със Spherox, които обаче не са статистически значими.

Ще бъдат направени допълни оценки на проследяването в продължение на до 5 години, за да се

генерират данни за дългосрочната ефикасност на лечението със Spherox.

5.2

Фармакокинетични свойства

Поради естеството на планираната клинична употреба на Spherox конвенционалните

проучвания за фармакокинетика, абсорбция, разпределение, метаболизъм и елиминиране са

неприложими.

5.3

Предклинични данни за безопасност

Ex vivo

произведени сфероиди са имплантирани на мишки (подкожно имплантиране на

хрущялни експланти с човешки сфероиди) или на минипрасета (автоложни сфероиди

имплантирани при хрущялни дефекти). Не са наблюдавани признаци на възпаление, синовит,

инфекции, отхвърляне, хипертрофия или имунотоксичност, тумурогенност или

биоразпределение.

Един GLP-съвместим преглед на биоразпределението и туморогенността при NSG лабораторни

мишки не показва признаци на биоразпределение и/или миграция от имплантираните човешки

сфероиди. Не са отбелязани съмнения за потенциална туморогенеза или повишен честота на

появата на тумори в резултат на имплантираните човешки сфероиди. В рамките на проучване

при овце също не е наблюдавано биоразпределение след инжектиране на сфероиди в колянната

става.

Това дава основания да се предполага, че използването на сфероиди при хора, не крие рискове.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Натриев хлорид

6.2

Несъвместимости

При липса на проучвания за несъвместимости този лекарствен продукт не трябва да се смесва с

други лекарствени продукти.

6.3

Срок на годност

72 часа

6.4

Специални условия на съхранение

Да се съхранява при температури между 1 °C и 10 °C

Да не се замразява.

Да не се облъчва с радиация.

Не отваряйте вторичната опаковка преди употреба, за да се избегне микробно замърсяване.

6.5

Вид и съдържание на опаковката и специални приспособления за употреба,

приложение или имплантиране

Сфероидите се предлагат с апликатори или предварително напълнени спринцовки като

първична единична опаковка.

Апликаторът (с дължина на канюлата 150 mm (co.fix. 150)) е опакован в стерилна туба и

допълнително поставен във втори плик. Тубата може да съдържа не повече от две co.fix 150.

Катетърът на апликатора е направен от устойчив на топлина полиуретан с уплътняващо бутало

от акрилонитрил-бутадиен-стирен от едната страна и силиконова запушалка от другата страна.

Апликаторът се предоставя с устройство за имплантиране (стерилна спринцовка за инжекция).

Предварително напълнената спринцовка се състои от система Luer lock, уплътняващ пръстен и

защитна капачка. Предварително напълнената спринцовка е опакована в стерилна туба с

капачка на винт и допълнителен плик. Всички части на предварително напълнената спринцовка

са направени от полипропилен, а уплътняващият пръстен е от изопрен. Като лубрикант се

използва силиконово масло. Предварително напълнената спринцовка се доставя с устройство за

прилагане (поставяща се в тялото канюла или филтрираща тръбичка).

Опаковки

Броят на доставените първични единични опаковки зависи от вида на първичната единична

опаковка и броя на необходимите сфероиди за съответна големина на хрущялен дефект

(10-70 сфероиди/cm²).

Максималният капацитет на един апликатор е 60 сфероиди в обем до 200 микролитра

изотоничен разтвор на натриев хлорид.

Максималният капацитет на една предварително напълнена спринцовка е 100 сфероиди в обем

до 1000 микролитра изотоничен разтвор на натриев хлорид.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Ако първичната или вторичната опаковка е повредена и следователно нестерилна, Spherox не

трябва да се прилага.

Неизползваните сфероиди не трябва да бъдат съхранявани за приложение по-късно.

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

CO.DON AG

Warthestraße 21

14513 Teltow

Германия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/17/1181/001

EU/1/17/1181/002

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 10 юли 2017 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уеб сайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/315758/2020

EMEA/H/C/002736

Spherox (сфероиди от човешки, автоложни, свързани с

матрикс хондроцити)

Общ преглед на Spherox и основания за разрешаване в ЕС

Какво представлява Spherox и за какво се използва?

Spherox е лекарство, което се използва за корекция на дефекти в колянния хрущял при

възрастни със симптоматични оплаквания (напр. болка и проблеми при движение на коляното).

Използва се, когато засегнатата площ е по-малка от 10 cm².

Spherox съдържа сфероиди (сферични агрегати) от хондроцити, клетки в хрущялната тъкан,

които са изолирани от собствената тъкан на пациента.

Как се използва Spherox?

Spherox се предлага под формата на суспензия за имплантиране в колянната става. Лекарството

се приготвя специално за всеки отделен пациент и трябва да се прилага от квалифициран лекар в

здравно заведение.

За приготвяне на лекарството от колянния хрущял на пациента се взема малка проба чрез

артроскопия (вид хирургична интервенция през отвор). След това хрущялните клетки се

отглеждат в лаборатория, за да се приготви суспензия със сфероиди от хондроцити. По време на

артроскопията лекарството се поставя в увредената област на хрущяла на пациента. Сфероидите

от хондроцити се свързват с хрущяла в рамките на 20 минути. Пациентите, лекувани със Spherox,

трябва да преминат през специфична рехабилитационна програма, включително физиотерапия.

Това позволява сфероидите от хондроцити да коригират дефекта в хрущяла.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как действа Spherox?

Уврежданията в колянния хрущял може да бъдат вследствие на инцидент, например падане или

спортна травма. Spherox съдържа сфероиди, които са извлечени от собствените здрави хрущялни

клетки на пациента. След като се имплантират в хрущяла на пациента, сфероидите се свързват с

областта на дефекта и произвеждат нова тъкан, като по този начин коригират дефектите в

коляното.

Spherox (сфероиди от човешки, автоложни, свързани с матрикс хондроцити)

EMA/326337/2017

Страница 2/3

Какви ползи от Spherox са установени в проучванията?

Показано е, че Spherox подобрява симптомите на пациентите и функцията на коляното в две

проучвания при възрастни на възраст между 18 и 50 години. Основната мярка за ефективност е

KOOS (оценка на колянното увреждане и остеоартрит), която се оценява по скала от 0 до 100

(където 0 означава най-тежки симптоми, а 100 липса на симптоми). KOOS се измерва

самостоятелно от пациентите чрез оценка на симптомите им: болка, влияние върху ежедневния

живот, спортни и развлекателни дейности и качество на живот.

В първото проучване, обхващащо 102 пациенти, Spherox е сравнен с микрофрактура (вид

хирургична интервенция, използвана за лечение на дефекти в хрущяла). Дефектите на колянния

хрущял са с размер от 1 до 4 cm². След една година предварителните данни от проучването

показват, че Spherox подобрява резултатите от оценката с 22 точки и е също толкова ефективен,

колкото микрофрактура.

Второто проучване обхваща 73 пациенти с големи дефекти на колянния хрущял — от 4 до 10 cm².

Всички пациенти получават лечение със Spherox, тъй като не се препоръчва корекция на големи

дефекти чрез микрофрактура. В това проучване резултатът от оценката при пациентите, лекувани

със Spherox, се подобрява с 16 точки през първата година, а допълнително подобряване се

наблюдава до три години след лечението.

Какви са рисковете, свързани със Spherox?

Най-честите нежелани реакции при Spherox (които може да засегнат повече от 1 на 10 пациенти)

са артралгия (болка в ставите) и ставен излив (натрупване на течност в коляното), които могат да

причинят оток на ставата. За пълния списък на нежеланите реакции, съобщени при Spherox,

вижте листовката.

Spherox не трябва да се използва при пациенти с първичен генерализиран остеоартрит или с

напреднал остеоартрит на коляното (състояния, причиняващи оток и болка в ставите) и при

пациенти, чиито кости в колянната става все още растат. Не трябва да се използва и при

пациенти, заразени с вируса на хепатит В, С и/или ХИВ.

Защо Spherox е разрешен за употреба в ЕС?

Показано е, че Spherox е ефективен за лечение на дефекти на колянния хрущял с размер от 1 до

10 cm². Използването на сфероиди на хондроцити, които се свързват с колянния хрущял,

позволява по-малко инвазивна хирургична интервенция (т.е. артроскопия). Профилът на

безопасност се счита за приемлив; повечето очаквани нежелани реакции може да бъдат

следствие от хирургичната интервенция. Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите

от употребата на Spherox са по-големи от рисковете и този продукт може да бъде разрешен за

употреба в ЕС. Същевременно все още се очакват данни за дългосрочните ефекти на лекарството.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Spherox?

Фирмата, която предлага Spherox, ще гарантира, че всички хирурзи и други медицински

специалисти, които работят с лекарството или го използват, ще получат обучителни материали за

начина на употреба и съхранение и че са въведени системи за проследяване на лекарството и за

идентифициране на точния пациент при приготвянето и прилагането му. Обучителните материали

ще включват насоки за безопасното вземане и обработване на пробата от хрущяла на пациента,

за имплантирането на Spherox и за информирането и проследяването на пациентите.

Spherox (сфероиди от човешки, автоложни, свързани с матрикс хондроцити)

EMA/326337/2017

Страница 3/3

Освен това фирмата ще предостави повече информация за дългосрочната безопасност и

ефективност на Spherox от проучване за проследяване.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Spherox, които следва

да се спазват от медицинските специалисти и пациентите, са включени също в кратката

характеристика на продукта и в листовката.

Както при всички лекарства, данните във връзка с употребата на Spherox непрекъснато се

проследяват. Съобщените нежелани реакции, свързани с употребата на Spherox, внимателно се

оценяват и се предприемат всички необходими мерки за защита на пациентите.

Допълнителна информация за Spherox:

Spherox получава разрешение за употреба, валидно в EС, на 10 юли 2017 г.

Допълнителна информация за Spherox можете да намерите на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/spherox.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2020.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация