Spherox

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

сфероиди на хондроцити, свързани с човешка автоложна матрица

Предлага се от:

CO.DON Gmbh

АТС код:

M09AX02

INN (Международно Name):

spheroids of human autologous matrix-associated chondrocytes

Терапевтична група:

Други лекарства за нарушения на мускулно-скелетната система

Терапевтична област:

Хронични заболявания

Терапевтични показания:

Ремонт на дефекти на симптоматична ставния хрущял на бедрената кондила и патела на коляното (Международната хрущял ремонт общество [ICRS] клас III или IV) с дефект размери до 10 cm2 при възрастни.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2017-07-10

Листовка

                23
Б.
ЛИСТОВКА
24
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SPHEROX 10
-
70 СФЕРОИДИ/CM
2 СУСПЕНЗИЯ ЗА ИМПЛАНТИРАНЕ
сфероиди от човешки, автоложни,
свързани с матрикс хондроцити
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
физиотерапевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Spherox и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Spherox
3.
Как да използвате Spherox
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Spherox
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SPHEROX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Spherox е лекарство, което се използва за
КОРЕКЦИЯ НА УВРЕЖДАНЕ НА ХРУЩЯЛА НА
КОЛЯНОТО
при възрастни и юноши, при които
растежът на костите в ставата е
завършил. Хрущялът е
твърд, гладък слой в ставите Ви, в края
на костите. 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Spherox 10-70 сфероиди/cm
2
суспензия за имплантиране
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
2.1
ОБЩО ОПИСАНИЕ
Сфероиди от човешки, автоложни,
свързани с матрикс хондроцити за
имплантиране,
суспендирани в изотоничен разтвор на
натриев хлорид.
2.2
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Сфероидите представляват сферични
агрегати на
_ex vivo_
експандирани човешки, автоложни
хондроцити и самосинтезиран
извънклетъчен матрикс.
Всяка предварително напълнена
спринцовка или апликатор съдържа
определен брой сфероиди
в зависимост от размера на дефекта (10-70
сфероиди/cm
2
), който ще бъде лекуван.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Суспензия за имплантиране.
Бели до жълтеникави на цвят сфероиди
от свързани с матрикс автоложни
хондроцити в бистър,
безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Възстановяване на симптоматични
дефекти на ставния хрущял на
феморалния кондил и
пателата на коляното (степен III или IV
по скалата на Международната общност
за регенерация
на хрущяла и запазване на ставата
{International Cartilage 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-08-2023
Листовка Листовка чешки 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-08-2023
Листовка Листовка датски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-08-2023
Листовка Листовка немски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-08-2023
Листовка Листовка естонски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-08-2023
Листовка Листовка гръцки 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-08-2023
Листовка Листовка английски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-07-2021
Листовка Листовка френски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-08-2023
Листовка Листовка италиански 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-07-2021
Листовка Листовка латвийски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-07-2021
Листовка Листовка литовски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-08-2023
Листовка Листовка унгарски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-08-2023
Листовка Листовка малтийски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-07-2021
Листовка Листовка нидерландски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-07-2021
Листовка Листовка полски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-08-2023
Листовка Листовка португалски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-07-2021
Листовка Листовка румънски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-08-2023
Листовка Листовка словашки 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-08-2023
Листовка Листовка словенски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-07-2021
Листовка Листовка фински 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-08-2023
Листовка Листовка шведски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-08-2023
Листовка Листовка норвежки 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-08-2023
Листовка Листовка исландски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-08-2023
Листовка Листовка хърватски 22-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 14-07-2021

Преглед на историята на документите