Sialanar

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Бромид Glycopyrronium

Предлага се от:

Proveca Pharma Limited

АТС код:

A03AB02

INN (Международно Name):

glycopyrronium

Терапевтична група:

Медикаменти за функционални стомашно-чревни разстройства

Терапевтична област:

сиалорея

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на тежка силорея (хронично патологично утаяване) при деца и юноши на възраст 3 и повече години с хронични неврологични заболявания.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2016-09-15

Листовка

                26
Б. ЛИСТОВКА
27
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
SIALANAR 320 МИКРОГРАМА/ML ПЕРОРАЛЕН РАЗТВОР
гликопирониум (glycopyrronium)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ВАШЕТО ДЕТЕ ДА ЗАПОЧНЕ ДА ПРИЕМА
ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
−
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
−
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
−
Това лекарство е предписано лично на
Вашето дете. Не го преотстъпвайте на
други хора.
То може да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като
на Вашето дете.
−
Ако Вашето дете получи някакви
нежелани реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Sialanar и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
прилагате Sialanar
3.
Как да използвате Sialanar
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Sialanar
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА SIALANAR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Sialanar съдържа активното вещество
гликопирониум.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Sialanar 320 микрограма/ml перорален разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки милилитър съдържа 400 микрограма
гликопирониев бромид, еквивалентно на
320 микрограма гликопирониум (glycopyrronium).
Помощно(и) вещество(а) с известно
действие
Всеки милилитър съдържа 2,3 микрограма
натриев бензоат (E211).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Перорален разтвор
Бистър, безцветен разтвор.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Симптоматично лечение на тежка форма
на сиалорея (хронично патологично
слюноотделяне)
при деца и юноши на възраст 3 години и
по-големи с хронични неврологични
нарушения.
4.2.
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Sialanar трябва да се предписва от лекари
с опит в лечението на педиатрични
пациенти с
неврологични нарушения.
Дозировка
Поради липсата на дългосрочни данни
за безопасност Sialanar се препоръчва за
краткосрочна
интермитентна употреба (вж. точка 4.4).
_Педиатрична популация — деца и юноши
на възраст 3 години и по-големи _
Схемата на прилагане на гликопирониум
е въз основа на теглото на детет
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-06-2023
Листовка Листовка чешки 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-06-2023
Листовка Листовка датски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-06-2023
Листовка Листовка немски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-06-2023
Листовка Листовка естонски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-06-2023
Листовка Листовка гръцки 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-06-2023
Листовка Листовка английски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-09-2016
Листовка Листовка френски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-06-2023
Листовка Листовка италиански 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-09-2016
Листовка Листовка латвийски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-09-2016
Листовка Листовка литовски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-06-2023
Листовка Листовка унгарски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-06-2023
Листовка Листовка малтийски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-09-2016
Листовка Листовка нидерландски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-09-2016
Листовка Листовка полски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-06-2023
Листовка Листовка португалски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-09-2016
Листовка Листовка румънски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-06-2023
Листовка Листовка словашки 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-06-2023
Листовка Листовка словенски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-09-2016
Листовка Листовка фински 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-06-2023
Листовка Листовка шведски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-06-2023
Листовка Листовка норвежки 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-06-2023
Листовка Листовка исландски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-06-2023
Листовка Листовка хърватски 19-06-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-06-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-09-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите