Temomedac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

temomedac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - темозоломид - glioma; glioblastoma - Антинеопластични средства - temomedac твърди капсули е показан за лечение на възрастни пациенти с идентифицирана за първи път мультиформной глиобластомы едновременно с лъчетерапия (ЛТ) и след като монотерапии лечение;деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.

Capecitabine Medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

capecitabine medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - капецитабин - Колоректални неоплазми - Антинеопластични средства - Капецитабин medac е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на стадий iii (рак на дебелото черво dukes). Капецитабин medak е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин medak предписват за първа линия на лечение на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. medak капецитабином в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин medak също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклин-съдържаща химиотерапия режими, или за които противоракови терапии не е посочено.

Arsenic trioxide medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

arsenic trioxide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - Арсеник Триоксид - Левкемия, промиелоцитна, остра - Анти-туморни агенти, - arsenic trioxide medac is indicated for induction of remission, and consolidation in adult patients with:newly diagnosed low-to-intermediate risk acute promyelocytic leukaemia (apl) (white blood cell count, ≤ 10 x 10³/μl) in combination with all-trans-retinoic acid (atra)relapsed/refractory apl (previous treatment should have included a retinoid and chemotherapy) characterised by the presence of the t(15;17) translocation and/or the presence of the pro-myelocytic leukaemia/retinoic-acid-receptor-alpha (pml/rarα) gene. Скоростта на реакция друг остър миелобластный подтипове на левкемия до триоксида арсен не е считан за.

Leflunomide medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

leflunomide medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - лефлуномид - Артрит, ревматоиден - Селективни имуносупресори - leflunomide is indicated for the treatment of adult patients with: , active rheumatoid arthritis as a 'disease-modifying antirheumatic drug' (dmard). Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. с метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни странични реакции, затова на върха на лечение лефлуномидом трябва да се разглежда внимателно относно тези ползи / аспекти на риска . Освен това, преминаването лефлуномидом в друга dmards без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Pemetrexed medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - пеметрексед - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - folic acid analogues, antineoplastic agents - Малигнен мезотелиом на плеврата Пеметрексед medak в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. non-малки рак на белите дробове клетки Пеметрексед medak в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед medak включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед medak включен като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Zoledronic acid medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zoledronic acid medac

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - монохидрат на золедроновата киселина - fractures, bone; cancer - Лекарства за лечение на костни заболявания - Предотвратяване на скелетно свързани събития (патологични фрактури, гръбначния компресия, радиация или хирургия на костите или тумор индуцирана хиперкалциемия) при възрастни пациенти с напреднали злокачествени заболявания, включващи кост. Лечение на възрастни пациенти с тумор-индуцирана гиперкальциемии (tpu).

Trecondi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trecondi

medac gesellschaft für klinische spezialpräparate mbh - treosulfan - Трансплантация на хематопоетични стволови клетки - Антинеопластични средства - treosulfan в комбинация с флударабином е показан като част от лечението на климатик преди аллогенной трансплантация на хемопоетични стволови клетки (allohsct) при възрастни пациенти със злокачествени и не със злокачествени заболявания, както и в педиатрични пациенти на възраст над един месец със злокачествени заболявания.

Gliolan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

gliolan

medac gmbh - 5-аминолевулинова киселина хидрохлорид - Глиомът - Антинеопластични средства - gliolan е показан при възрастни пациенти за визуализиране на злокачествена тъкан по време на операция за злокачествен глиом (степен iii и iv на Световната здравна организация).

Imatinib medac Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imatinib medac

medac - иматиниб - precursor cell lymphoblastic leukemia-lymphoma; dermatofibrosarcoma; leukemia, myelogenous, chronic, bcr-abl positive; myelodysplastic-myeloproliferative diseases; hypereosinophilic syndrome - Инхибитори на протеинкиназы - Иматиниба medak се предписват за лечение на:педиатрични пациенти с за първи път разкри Филадельфийской хромозомата в яйцеклетката (на bcr-abl), която положително (рН+) хронична миелогенна левкемия (ХМЛ), за които трансплантацията на костен мозък не се разглежда като първа линия на лечение;педиатрични пациенти с ph+ХМЛ в хронична фаза при неефективност на интерферон-алфа-терапия, или в ускорена фаза;образование за възрастни и педиатрични пациенти с ph+ХМЛ в бластный криза;образование за възрастни и педиатрични пациенти за първи път поставена диагноза положителна остра лимфоцитна левкемия Филадельфийская хромозома (ph+ол) интегриран с химиотерапия;за възрастни пациенти с пристъпно или продължителна ph+ол като монотерапии;при възрастни пациенти с миелодиспластических/миелопролиферативных заболявания (ibc/МПЗ), свързани с бляшк-показаният приемащото устройство фактор на растежа (pdgfr) ген преустройство;за възрастни пациенти с белег гиперэозинофильным синдром (ХЕС) и/или хронични эозинофильной левкемия (човек) с