Capecitabine Medac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

капецитабин

Предлага се от:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

АТС код:

L01BC06

INN (Международно Name):

capecitabine

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Колоректални неоплазми

Терапевтични показания:

Капецитабин Medac е показан за адювантно лечение на пациенти след операция на стадий III (рак на дебелото черво Dukes). Капецитабин Medak е показан за лечение на метастатичен рак на дебелото черво . Капецитабин Medak предписват за първа линия на лечение на популярния рак на стомаха в комбинация с платинена основа на режима. Medak капецитабином в комбинация с доцетакселом е показан за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност цитотоксической химиотерапия. Предишна терапия трябва да са включени антрациклин. Капецитабин Medak също е включен като монотерапии за лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал рак на млечната жлеза при неефективност Таксанов и антрациклин-съдържаща химиотерапия режими, или за които противоракови терапии не е посочено.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-11-19

Листовка

                44
Б. ЛИСТОВКА
45
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
КАПЕЦИТАБИН MEDAC 150 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
КАПЕЦИТАБИН MEDAC 500 MG ФИЛМИРАНИ
ТАБЛЕТКИ
капецитабин (capecitabine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Капецитабин medac и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Капецитабин medac
3.
Как да приемате Капецитабин medac
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Капецитабин medac
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КАПЕЦИТА
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Капецитабин medac 150 mg филмирани
таблетки
Капецитабин medac 500 mg филмирани
таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Капецитабин medac 150 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 150 mg
капецитабин (capecitabine).
Капецитабин medac 500 mg филмирани
таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg
капецитабин (capecitabine).
Помощни вещества с известно действие
_Капецитабин medac 150 mg филмирани
таблетки _
Всяка филмирана таблетка съдържа 7 mg
безводна лактоза.
_Капецитабин medac 500 mg филмирани
таблетки _
Всяка филмирана таблетка съдържа 25 mg
безводна лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка).
Капецитабин medac 150 mg филмирани
таблетки
Филмираните таблетки са
светлооранжеви на цвят, с
продълговата форма, двойноизпъкнали
таблетки с дължина 11,4 mm и ширина 5,3 mm, с
вдлъбнато релефно означение “150” от
едната
страна и гладки от другата.
Капецитабин medac 500 mg филмирани
таблетки
Филмираните таблетки са светло
оранжеви на цвят, с продълговата
форма, двойно изпъкнали
таблетки с дължина 15,9 mm и ширина
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 31-03-2023
Листовка Листовка чешки 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 31-03-2023
Листовка Листовка датски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 31-03-2023
Листовка Листовка немски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 31-03-2023
Листовка Листовка естонски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 31-03-2023
Листовка Листовка гръцки 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 31-03-2023
Листовка Листовка английски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-08-2020
Листовка Листовка френски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 31-03-2023
Листовка Листовка италиански 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-08-2020
Листовка Листовка латвийски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-08-2020
Листовка Листовка литовски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 31-03-2023
Листовка Листовка унгарски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 31-03-2023
Листовка Листовка малтийски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-08-2020
Листовка Листовка нидерландски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-08-2020
Листовка Листовка полски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 31-03-2023
Листовка Листовка португалски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-08-2020
Листовка Листовка румънски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 31-03-2023
Листовка Листовка словашки 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 31-03-2023
Листовка Листовка словенски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-08-2020
Листовка Листовка фински 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 31-03-2023
Листовка Листовка шведски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 31-03-2023
Листовка Листовка норвежки 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 31-03-2023
Листовка Листовка исландски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 31-03-2023
Листовка Листовка хърватски 31-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 31-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-08-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите