Leflunomide medac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лефлуномид

Предлага се от:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

АТС код:

L04AA13

INN (Международно Name):

leflunomide

Терапевтична група:

Селективни имуносупресори

Терапевтична област:

Артрит, ревматоиден

Терапевтични показания:

Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (DMARDS). Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. с метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни странични реакции, затова на върха на лечение лефлуномидом трябва да се разглежда внимателно относно тези ползи / аспекти на риска . Освен това, преминаването лефлуномидом в друга DMARDS без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-07-27

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЛЕФЛУНОМИД MEDAC 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лефлуномид (leflunomide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Лефлуномид medac и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Лефлуномид medac
3.
Как да приемате Лефлуномид medac
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Лефлуномид medac
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕФЛУНОМИД MEDAC И ЗА
КАКВО С
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Лефлуномид medac 10 mg филмирани таблетки
Лефлуномид medac 15 mg филмирани таблетки
Лефлуномид medac 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Лефлуномид medac 10 m
g филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
лефлуномид (leflunomide).
_ _
Лефлуномид medac 15 m
g филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg
лефлуномид (leflunomide).
_ _
Лефлуномид medac 20 m
g филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
лефлуномид (leflunomide).
_ _
_Помощни вещества с _
_известно действие _
Лефлуномид medac 10 m
g филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 76 mg
лактоза (като монохидрат) и 0,06 mg соев
лецитин.
Лефлуномид medac 15 m
g филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 114 mg
лактоза (като монохидрат) и 0,09 mg соев
лецитин.
Лефлуномид medac 20 m
g филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 152 mg
лактоза (като монохидрат) и 0,12 mg соев
лецитин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Лефлуномид medac 10 m
g филмирани таблетки
Бяла до почти бяла, кръгла филмирана
таблетка с диаметър около 6 m
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-12-2023
Листовка Листовка чешки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-12-2023
Листовка Листовка датски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-12-2023
Листовка Листовка немски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-12-2023
Листовка Листовка естонски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-12-2023
Листовка Листовка гръцки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-12-2023
Листовка Листовка английски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-08-2014
Листовка Листовка френски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-12-2023
Листовка Листовка италиански 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-08-2014
Листовка Листовка латвийски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-08-2014
Листовка Листовка литовски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-12-2023
Листовка Листовка унгарски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-12-2023
Листовка Листовка малтийски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-08-2014
Листовка Листовка полски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-12-2023
Листовка Листовка португалски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-08-2014
Листовка Листовка румънски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-12-2023
Листовка Листовка словашки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-12-2023
Листовка Листовка словенски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-08-2014
Листовка Листовка фински 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-12-2023
Листовка Листовка шведски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-12-2023
Листовка Листовка норвежки 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-12-2023
Листовка Листовка исландски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-12-2023
Листовка Листовка хърватски 04-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-08-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите