Leflunomide medac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

лефлуномид

Предлага се от:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

АТС код:

L04AA13

INN (Международно Name):

leflunomide

Терапевтична група:

Селективни имуносупресори

Терапевтична област:

Артрит, ревматоиден

Терапевтични показания:

Лефлуномид е показан за лечение на възрастни пациенти с:активен ревматоиден артрит, тъй като болестта-модифицирующие противоревматические лекарства (DMARDS). Последните или едновременното лечение гепатотоксичными или haematotoxic лекарства (e. с метотрексат) може да доведе до повишен риск от сериозни странични реакции, затова на върха на лечение лефлуномидом трябва да се разглежда внимателно относно тези ползи / аспекти на риска . Освен това, преминаването лефлуномидом в друга DMARDS без спазване на процедурата за промиване може също да увеличи риска от сериозни нежелани реакции, дори и дълго време след смяна.

Каталог на резюме:

Revision: 18

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-07-27

Листовка

                31
Б. ЛИСТОВКА
32
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЛЕФЛУНОМИД MEDAC 10 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
лефлуномид (leflunomide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди,
независимо, че признаците на тяхното
заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Лефлуномид medac и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Лефлуномид medac
3.
Как да приемате Лефлуномид medac
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Лефлуномид medac
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЛЕФЛУНОМИД MEDAC И ЗА
КАКВО С
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Лефлуномид medac 10 mg филмирани таблетки
Лефлуномид medac 15 mg филмирани таблетки
Лефлуномид medac 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Лефлуномид medac 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 10 mg
лефлуномид (leflunomide).
_ _
Лефлуномид medac 15 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 15 mg
лефлуномид (leflunomide).
_ _
Лефлуномид medac 20 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg
лефлуномид (leflunomide).
_ _
_Помощни вещества с известно действие
_
Лефлуномид medac 10 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 76 mg
лактоза (като монохидрат) и 0,06 mg соев
лецитин.
Лефлуномид medac 15 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 114 mg
лактоза (като монохидрат) и 0,09 mg соев
лецитин.
Лефлуномид medac 20 mg филмирани таблетки
Всяка филмирана таблетка съдържа 152 mg
лактоза (като монохидрат) и 0,12 mg соев
лецитин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Лефлуномид medac 10 mg филмирани таблетки
Бяла до почти бяла, кръгла филмирана
таблетка с диаметър около 6 mm.
Леф
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-03-2023
Листовка Листовка чешки 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-03-2023
Листовка Листовка датски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-03-2023
Листовка Листовка немски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-03-2023
Листовка Листовка естонски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-03-2023
Листовка Листовка гръцки 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-03-2023
Листовка Листовка английски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 12-08-2014
Листовка Листовка френски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-03-2023
Листовка Листовка италиански 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 12-08-2014
Листовка Листовка латвийски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 12-08-2014
Листовка Листовка литовски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-03-2023
Листовка Листовка унгарски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-03-2023
Листовка Листовка малтийски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 12-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 12-08-2014
Листовка Листовка полски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-03-2023
Листовка Листовка португалски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 12-08-2014
Листовка Листовка румънски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-03-2023
Листовка Листовка словашки 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-03-2023
Листовка Листовка словенски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 12-08-2014
Листовка Листовка фински 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-03-2023
Листовка Листовка шведски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-03-2023
Листовка Листовка норвежки 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-03-2023
Листовка Листовка исландски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-03-2023
Листовка Листовка хърватски 09-03-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-03-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 12-08-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите