Zoledronic acid medac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

монохидрат на золедроновата киселина

Предлага се от:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

АТС код:

M05BA08

INN (Международно Name):

zoledronic acid

Терапевтична група:

Лекарства за лечение на костни заболявания

Терапевтична област:

Fractures, Bone; Cancer

Терапевтични показания:

Предотвратяване на скелетно свързани събития (патологични фрактури, гръбначния компресия, радиация или хирургия на костите или тумор индуцирана хиперкалциемия) при възрастни пациенти с напреднали злокачествени заболявания, включващи кост. Лечение на възрастни пациенти с тумор-индуцирана гиперкальциемии (TPU).

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-08-03

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36 ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЗОЛЕДРОНОВА КИСЕЛИНА MEDAC 4 MG/100 ML
ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
золедронова киселина (zoledronic acid)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра. Това включва и
всички възможни нежелани реакции,
неописани в
тази листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Золедронова
киселина medac и за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложена Золедронова киселина
medac
3.
Как да използвате Золедронова
киселина medac
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Золедронова
киселина medac
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗОЛЕДРОНОВА
КИСЕЛИНА MEDAC И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Активното вещество в Золедронова
киселина medac e золедроновата киселина,
която е
представител 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ І
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Золедронова киселина medac 4 mg/100 ml
инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Една бутилка със 100 ml разтвор съдържа 4
mg золедронова киселина (zoledronic acid) (като
монохидрат).
Един ml разтвор съдържа 0,04 mg
золедронова киселина (като
монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инфузионен разтвор
Бистър, безцветен разтвор
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
-
Предотвратяване на скелетно-свързани
инциденти (патологични фрактури,
компресия на
прешлени, облъчване или хирургически
интервенции на костите или
тумор-индуцирана
хиперкалциемия) при възрастни
пациенти с напреднали злокачествени
заболявания,
засягащи костите.
-
Лечение на възрастни пациенти с
тумор-индуцирана хиперкалциемия (ТИХ).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Золедронова киселина medac трябва да се
предписва и прилага на пациентите
само от
медицински специалисти с опит в
прилагането на интравенозни
бифосфонати. На пациентите,
лекувани със Золедронова киселина medac,
трябва да бъде дадена листовка и
напомнящата
карта н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта испански 20-11-2020
Листовка Листовка чешки 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта чешки 20-11-2020
Листовка Листовка датски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта датски 20-11-2020
Листовка Листовка немски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта немски 20-11-2020
Листовка Листовка естонски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта естонски 20-11-2020
Листовка Листовка гръцки 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 20-11-2020
Листовка Листовка английски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта английски 20-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 27-11-2015
Листовка Листовка френски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта френски 20-11-2020
Листовка Листовка италиански 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта италиански 20-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 27-11-2015
Листовка Листовка латвийски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 20-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 27-11-2015
Листовка Листовка литовски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта литовски 20-11-2020
Листовка Листовка унгарски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 20-11-2020
Листовка Листовка малтийски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 20-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 27-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 20-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 27-11-2015
Листовка Листовка полски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта полски 20-11-2020
Листовка Листовка португалски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта португалски 20-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 27-11-2015
Листовка Листовка румънски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта румънски 20-11-2020
Листовка Листовка словашки 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словашки 20-11-2020
Листовка Листовка словенски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта словенски 20-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 27-11-2015
Листовка Листовка фински 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта фински 20-11-2020
Листовка Листовка шведски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта шведски 20-11-2020
Листовка Листовка норвежки 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 20-11-2020
Листовка Листовка исландски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта исландски 20-11-2020
Листовка Листовка хърватски 20-11-2020
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 20-11-2020
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 27-11-2015

Преглед на историята на документите