Pemetrexed medac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пеметрексед

Предлага се от:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

АТС код:

L01BA04

INN (Международно Name):

pemetrexed

Терапевтична група:

Folic acid analogues, Antineoplastic agents

Терапевтична област:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Терапевтични показания:

Малигнен мезотелиом на плеврата Пеметрексед medak в комбинация с цисплатином е показан за лечение на нейв химиотерапия пациенти с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Non-малки рак на белите дробове клетки Пеметрексед Medak в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед Medak включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед Medak включен като монотерапии за втора линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-11-26

Листовка

                37
Б. ЛИСТОВКА
38
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПЕМЕТРЕКСЕД MEDAC 100 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ
ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ПЕМЕТРЕКСЕД MEDAC 500 MG ПРАХ ЗА КОНЦЕНТРАТ
ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ПЕМЕТРЕКСЕД MEDAC 1000 MG ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
пеметрексед (рemetrexed)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Пеметрексед medac и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Пеметрексед medac
3.
Как да използвате Пеметрексед medac
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Пеметрексед medac
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЕМЕТРЕКСЕД MEDAC И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Пеметрексед medac е лекарствен продукт,
изпол
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Пеметрексед medac 100 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
Пеметрексед medac 500 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
Пеметрексед medac 1000 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Пеметрексед medac 100 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 100 mg пеметрексед
(pemetrexed), (като пеметрексед динатрий
хемипентахидрат).
_Помощнo веществo с известно действие _
Всеки 100 mg флакон съдържа
приблизително 11 mg натрий.
Пеметрексед medac 500 mg прах за концентрат
за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 500 mg пеметрексед
(pemetrexed), (като пеметрексед динатрий
хемипентахидрат).
_Помощнo веществo с известно действие _
Всеки 500 mg флакон съдържа
приблизително 54 mg натрий.
Пеметрексед medac 1000 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
Всеки флакон съдържа 1 000 mg пеметрексед
(pemetrexed), (като пеметрексед динатрий
хемипентахидрат).
_Помощнo веществo с известно действие _
Всеки 1000 mg флакон съдържа
приблизително 108 mg натрий.
След разтваряне (вж. точка 6.6) всеки
флакон съдържа 25 mg/ml пеметрексед.
За пълния списък на помощни
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-08-2022
Листовка Листовка чешки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-08-2022
Листовка Листовка датски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-08-2022
Листовка Листовка немски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-08-2022
Листовка Листовка естонски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-08-2022
Листовка Листовка гръцки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-08-2022
Листовка Листовка английски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-12-2015
Листовка Листовка френски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-08-2022
Листовка Листовка италиански 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-12-2015
Листовка Листовка латвийски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-12-2015
Листовка Листовка литовски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-08-2022
Листовка Листовка унгарски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-08-2022
Листовка Листовка малтийски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-12-2015
Листовка Листовка нидерландски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-12-2015
Листовка Листовка полски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-08-2022
Листовка Листовка португалски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-12-2015
Листовка Листовка румънски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-08-2022
Листовка Листовка словашки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-08-2022
Листовка Листовка словенски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-12-2015
Листовка Листовка фински 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-08-2022
Листовка Листовка шведски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-08-2022
Листовка Листовка норвежки 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-08-2022
Листовка Листовка исландски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-08-2022
Листовка Листовка хърватски 09-08-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-08-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-12-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите