Temomedac

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

темозоломид

Предлага се от:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

АТС код:

L01AX03

INN (Международно Name):

temozolomide

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Glioma; Glioblastoma

Терапевтични показания:

Temomedac твърди капсули е показан за лечение на възрастни пациенти с идентифицирана за първи път мультиформной глиобластомы едновременно с лъчетерапия (ЛТ) и след като монотерапии лечение;деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 15

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2010-01-25

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
TEMOMEDAC 5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
TEMOMEDAC 20 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
TEMOMEDAC 100 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
TEMOMEDAC 140 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
TEMOMEDAC 180 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
TEMOMEDAC 250 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
темозоломид (temozolomide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар,
фармацевт или
медицинска сестра.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар,
фармацевт или медицинска сестра. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции,
неописани в тази листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Temomedac и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Temomedac
3.
Как да приемате Temomedac
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Temomedac
6.
Съдържание на опаковката и
д
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Temomedac 5 mg твърди капсули
Temomedac 20 mg твърди капсули
Temomedac 100 mg твърди капсули
Temomedac 140 mg твърди капсули
Temomedac 180 mg твърди капсули
Temomedac 250 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Temomedac 5 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 5 mg
темозоломид (temozolomide).
Temomedac 20 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 20 mg
темозоломид (temozolomide).
Temomedac 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 100 mg
темозоломид (temozolomide).
Temomedac 140 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 140 mg
темозоломид (temozolomide).
Temomedac 180 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 180 mg
темозоломид (temozolomide).
Temomedac 250 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 250 mg
темозоломид (temozolomide).
_Помощно вещество с известно действие
_
_ _
Temomedac 5 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 87 mg
безводна лактоза.
Temomedac 20 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 72 mg
безводна лактоза и сънсет жълто FCF (E 110)
_._
Temomedac 100 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 84 mg
безводна лактоза.
Temomedac 140 mg твърди капсули
Всяка твърда капсула съдържа 117 mg
безводна лактоза.
Temomedac 180 mg твърди капсул
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 28-03-2022
Листовка Листовка чешки 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 28-03-2022
Листовка Листовка датски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 28-03-2022
Листовка Листовка немски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 28-03-2022
Листовка Листовка естонски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 28-03-2022
Листовка Листовка гръцки 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 28-03-2022
Листовка Листовка английски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 05-08-2014
Листовка Листовка френски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 28-03-2022
Листовка Листовка италиански 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 05-08-2014
Листовка Листовка латвийски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 05-08-2014
Листовка Листовка литовски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 28-03-2022
Листовка Листовка унгарски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 28-03-2022
Листовка Листовка малтийски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 05-08-2014
Листовка Листовка нидерландски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 05-08-2014
Листовка Листовка полски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 28-03-2022
Листовка Листовка португалски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 05-08-2014
Листовка Листовка румънски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 28-03-2022
Листовка Листовка словашки 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 28-03-2022
Листовка Листовка словенски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 05-08-2014
Листовка Листовка фински 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 28-03-2022
Листовка Листовка шведски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 28-03-2022
Листовка Листовка норвежки 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 28-03-2022
Листовка Листовка исландски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 28-03-2022
Листовка Листовка хърватски 28-03-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 28-03-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 05-08-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите