Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

levodopa/carbidopa/entacapone orion

orion corporation - l-dopa, карбидопа, энтакапон - Паркинсонова болест - Нервна система - Леводопа/carbidopa/entacapone Орион е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизирани на леводопа / допа-декарбоксилаза (ddc)-инхибитор лечение.

Corbilta (previously Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz) Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

corbilta (previously levodopa/carbidopa/entacapone sandoz)

orion corporation - l-dopa, карбидопа, энтакапон - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - corbilta е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизирани на леводопа/допа декарбоксилаза (ddc) инхибитор лечение.

Stalevo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

stalevo

orion corporation - l-dopa, карбидопа, энтакапон - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - От село Сталево е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизира на леводопа / допа-декарбоксилаза (ddc)-инхибитор лечение.

Entacapone Orion Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

entacapone orion

orion corporation - ентакапон - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - entacapone е посочено като допълнение към стандартните препарати на леводопа / benserazide или леводопа / carbidopa за употреба при възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания, който не може да се стабилизира на тези комбинации.

Comtan Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

comtan

orion corporation - ентакапон - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - entacapone е посочено като допълнение към стандартните препарати на леводопа / benserazide или леводопа / carbidopa за употреба при възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания, който не може да се стабилизира на тези комбинации.

Numient Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

numient

amneal pharma europe ltd - l-dopa, карбидопа - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - Симптоматично лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон.

Comtess Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

comtess

orion corporation - ентакапон - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - entacapone е посочено като допълнение към стандартните препарати на леводопа / benserazide или леводопа / carbidopa за употреба при пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания, които не може да се стабилизира на тези комбинации.

Inbrija Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

inbrija

acorda therapeutics ireland limited - l-dopa - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - inbrija е посочено в непостоянно курс на лечение малки вибрации мотор (видео) при възрастни пациенти с болестта на Паркинсон (psu) лечение с леводопа/допа-декарбоксилазы инхибитор.

Ontilyv Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ontilyv

bial portela & companhia s.a. - opicapone - Паркинсонова болест - Антипаркинсонови лекарства - ontilyv is indicated as adjunctive therapy to preparations of levodopa/ dopa decarboxylase inhibitors (ddci) in adult patients with parkinson’s disease and end-of-dose motor fluctuations who cannot be stabilised on those combinations.

Sinepar  200 mg/50 mg prolonged - release tablets България - български - Изпълнителна агенция по лекарствата

sinepar  200 mg/50 mg prolonged - release tablets

Чайкафарма Висококачествените Лекарства" АД," - l-dopa/Карбидопа монохидрат - 200 mg/50 mg prolonged - release tablets