Levodopa/Carbidopa/Entacapone Orion

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

l-dopa, карбидопа, энтакапон

Предлага се от:

Orion Corporation

АТС код:

N04BA03

INN (Международно Name):

levodopa, carbidopa, entacapone

Терапевтична група:

Нервна система

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Леводопа/Carbidopa/Entacapone Орион е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизирани на леводопа / допа-декарбоксилаза (DDC)-инхибитор лечение.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-08-23

Листовка

                43
Б. ЛИСТОВКА
44
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЛЕВОДОПА/КАРБИДОПA/ЕНТАКАПОН ORION 50 MG/12,5
MG/200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
леводопа/карбидопа/ентакапон
(levodopa/carbidopa/entacapone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Леводопа/Карбидопa/Ентакапон
Orion
3.
Как да приемате
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion
6.
Съдържание н
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 50 mg/12,5
mg/200 mg
филмирани
таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 75
mg/18,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 100 mg/25
mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 125
mg/31,25 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 150
mg/37,5 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 175
mg/43,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Леводопа/Карбидопa/Ентакапон Orion 200 mg/50
mg/200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
50 mg/12,5 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 50 mg леводопа
(levodopa), 12,5 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,2 mg захароза.
75 mg/18,75 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 75 mg леводопа
(levodopa), 18,75 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,4 mg захароза.
100 mg/25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 100 mg леводопа
(levodopa), 25 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,6 mg захароза.
125 mg/31,25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 125 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта испански 03-04-2024
Листовка Листовка чешки 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта чешки 03-04-2024
Листовка Листовка датски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта датски 03-04-2024
Листовка Листовка немски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта немски 03-04-2024
Листовка Листовка естонски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта естонски 03-04-2024
Листовка Листовка гръцки 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 03-04-2024
Листовка Листовка английски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта английски 03-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-09-2013
Листовка Листовка френски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта френски 03-04-2024
Листовка Листовка италиански 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта италиански 03-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-09-2013
Листовка Листовка латвийски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 03-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-09-2013
Листовка Листовка литовски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта литовски 03-04-2024
Листовка Листовка унгарски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 03-04-2024
Листовка Листовка малтийски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 03-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-09-2013
Листовка Листовка нидерландски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 03-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-09-2013
Листовка Листовка полски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта полски 03-04-2024
Листовка Листовка португалски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта португалски 03-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-09-2013
Листовка Листовка румънски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта румънски 03-04-2024
Листовка Листовка словашки 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта словашки 03-04-2024
Листовка Листовка словенски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта словенски 03-04-2024
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-09-2013
Листовка Листовка фински 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта фински 03-04-2024
Листовка Листовка шведски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта шведски 03-04-2024
Листовка Листовка норвежки 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 03-04-2024
Листовка Листовка исландски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта исландски 03-04-2024
Листовка Листовка хърватски 03-04-2024
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 03-04-2024

Преглед на историята на документите