Numient

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

l-dopa, карбидопа

Предлага се от:

Amneal Pharma Europe Ltd

АТС код:

N04BA02

INN (Международно Name):

levodopa, carbidopa

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2015-11-19

Листовка

                35
Б. ЛИСТОВКА
36
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
NUMIENT 95 MG/23,75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С ИЗМЕНЕНО
ОСВОБОЖДАВАНЕ
NUMIENT 145 MG/36,25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С
ИЗМЕНЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
NUMIENT 195 MG/48,75 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С
ИЗМЕНЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
NUMIENT 245 MG/61,25 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ С
ИЗМЕНЕНО ОСВОБОЖДАВАНЕ
леводопа/карбидопа (Levodopa/Carbidopa)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Numient и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Numient
3.
Как да приемате Numient
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Numient
6.

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Numient 95 mg/23,75 mg твърди капсули с изменено
освобождаване
Numient 145 mg/36,25 mg твърди капсули с
изменено освобождаване
Numient 195 mg/48,75 mg твърди капсули с
изменено освобождаване
Numient 245 mg/61,25 mg твърди капсули с
изменено освобождаване
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
95 mg/23,75 mg твърди капсули с изменено
освобождаване
Всяка капсула съдържа 95 mg леводопа
(levodopa) и 23,75 mg карбидопа (carbidopa) (като
монохидрат)
145 mg/36,25 mg твърди капсула с изменено
освобождаване
Всяка капсула съдържа 145 mg леводопа
(levodopa) и 36,25 mg карбидопа (carbidopa) (като
монохидрат).
195 mg/48,75 mg твърди капсула с изменено
освобождаване
Всяка капсула съдържа 195 mg леводопа
(levodopa) и 48,75 mg карбидопа (carbidopa) (като
монохидрат).
245 mg/61,25 mg твърди капсула с изменено
освобождаване
Всяка капсула съдържа 245 mg леводопа
(levodopa) и 61,25 mg карбидопа (carbidopa) (като
монохидрат)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула с изменено
освобождаване
95 mg/23,75 mg твърда капсула с изменено
освобождаване
Бяло тяло и синьо капаче 18 × 6 mm, с
отпечатанн със синьо мастило надпис
„IPX066” и „95”.
145 mg/36,25 mg твър
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 09-08-2018
Листовка Листовка чешки 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 09-08-2018
Листовка Листовка датски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 09-08-2018
Листовка Листовка немски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 09-08-2018
Листовка Листовка естонски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 09-08-2018
Листовка Листовка гръцки 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 09-08-2018
Листовка Листовка английски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 09-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-11-2015
Листовка Листовка френски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 09-08-2018
Листовка Листовка италиански 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 09-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-11-2015
Листовка Листовка латвийски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 09-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-11-2015
Листовка Листовка литовски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 09-08-2018
Листовка Листовка унгарски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 09-08-2018
Листовка Листовка малтийски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 09-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-11-2015
Листовка Листовка нидерландски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 09-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-11-2015
Листовка Листовка полски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 09-08-2018
Листовка Листовка португалски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 09-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-11-2015
Листовка Листовка румънски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 09-08-2018
Листовка Листовка словашки 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 09-08-2018
Листовка Листовка словенски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 09-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-11-2015
Листовка Листовка фински 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 09-08-2018
Листовка Листовка шведски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 09-08-2018
Листовка Листовка норвежки 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 09-08-2018
Листовка Листовка исландски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 09-08-2018
Листовка Листовка хърватски 09-08-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 09-08-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-11-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите