Entacapone Orion

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ентакапон

Предлага се от:

Orion Corporation

АТС код:

N04BX02

INN (Международно Name):

entacapone

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Entacapone е посочено като допълнение към стандартните препарати на леводопа / benserazide или леводопа / carbidopa за употреба при възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания, който не може да се стабилизира на тези комбинации.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2011-08-18

Листовка

                19
Б. ЛИСТОВКА
20
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ЕНТАКАПОН ORION 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ентакапон (еntacapone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте гочка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Ентакапон Orion и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Ентакапон Orion
3.
Как да приемате Ентакапон Orion
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Ентакапон Orion
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЕНТАКАПОН ORION И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Таблетките Ентакапон Orion съдържат
ентакапон и се упо
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Ентакапон Orion 200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
ентакапон (entacapone)_._
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 0,53 mg
соев лецитин и 7,9 mg натрий, като
съставна част
на помощните вещества.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Кафяво-оранжева, кръгла, двойно
изпъкнала филмирана таблетка с надпис
“COMT”, гравиран
от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ентакапон е показан като допълнение
към стандартните лекарствени
продукти, съдържащи
леводопа/бензеразид или
леводопа/карбидопа, за употреба при
възрастни пациенти с болест на
Паркинсон и моторните флуктуации при
изчерпване на дозата, които не могат
да бъдат
стабилизирани с тези комбинирани
дозови режими.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Ентакапон трябва да бъде употребяван
само в комбинация с
леводопа/бензеразид или
леводопа/карбидопа. Лекарствената
информация на тези лекарствени
продукти, съдържащи
ле
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 10-11-2021
Листовка Листовка чешки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 10-11-2021
Листовка Листовка датски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 10-11-2021
Листовка Листовка немски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 10-11-2021
Листовка Листовка естонски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 10-11-2021
Листовка Листовка гръцки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 10-11-2021
Листовка Листовка английски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 10-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 21-07-2013
Листовка Листовка френски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 10-11-2021
Листовка Листовка италиански 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 10-11-2021
Листовка Листовка латвийски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 10-11-2021
Листовка Листовка литовски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 10-11-2021
Листовка Листовка унгарски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 10-11-2021
Листовка Листовка малтийски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 10-11-2021
Листовка Листовка нидерландски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 10-11-2021
Листовка Листовка полски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 10-11-2021
Листовка Листовка португалски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 10-11-2021
Листовка Листовка румънски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 10-11-2021
Листовка Листовка словашки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 10-11-2021
Листовка Листовка словенски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 10-11-2021
Листовка Листовка фински 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 10-11-2021
Листовка Листовка шведски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 10-11-2021
Листовка Листовка норвежки 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 10-11-2021
Листовка Листовка исландски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 10-11-2021
Листовка Листовка хърватски 10-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 10-11-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите