Stalevo

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

l-dopa, карбидопа, энтакапон

Предлага се от:

Orion Corporation

АТС код:

N04BA03

INN (Международно Name):

levodopa, carbidopa, entacapone

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

От село Сталево е показан за лечение на възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания не стабилизира на леводопа / допа-декарбоксилаза (DDC)-инхибитор лечение.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-10-17

Листовка

                42
Б. ЛИСТОВКА
43
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
STALEVO 50 MG/12,5 MG/200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
леводопа/карбидопа/ентакапон
(levodopa/carbidopa/entacapone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да имате
нужда да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Stalevo и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Stalevo
3.
Как да приемате Stalevo
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Stalevo
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1_._
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА STALEVO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Stalevo съдържа три активни вещества
(леводопа, карбидоп
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Stalevo 50 mg/12,5 mg/200 mg филмирани таблетки
Stalevo 75 mg/18,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Stalevo 100 mg/25 mg/200 mg филмирани таблетки
Stalevo 125 mg/31,25 mg/200 mg филмирани таблетки
Stalevo 150 mg/37,5 mg/200 mg филмирани таблетки
Stalevo 175 mg/43,75 mg/200 mg филмирани таблетки
Stalevo 200 mg/50 mg/200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
50 mg/12,5 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 50 mg леводопа
(levodopa), 12,5 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие:
Всяка таблетка съдържа 1,2 mg захароза.
75 mg/18,75 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 75 mg леводопа
(levodopa), 18,75 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,4 mg захароза.
100 mg/25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 100 mg леводопа
(levodopa), 25 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,6 mg захароза.
125 mg/31,25 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 125 mg леводопа
(levodopa), 31,25 mg карбидопa (carbidopa) и 200 mg
eнтакапон (entacapone).
Помощно вещество с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,6 mg захароза.
150 mg/37,5 mg/200 mg
Всяка таблетка съдържа 150 mg леводопа
(levodopa), 37,5 mg ка
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 23-02-2023
Листовка Листовка чешки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 23-02-2023
Листовка Листовка датски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 23-02-2023
Листовка Листовка немски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 23-02-2023
Листовка Листовка естонски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 23-02-2023
Листовка Листовка гръцки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 23-02-2023
Листовка Листовка английски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 13-10-2011
Листовка Листовка френски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 23-02-2023
Листовка Листовка италиански 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 13-10-2011
Листовка Листовка латвийски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 13-10-2011
Листовка Листовка литовски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 23-02-2023
Листовка Листовка унгарски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 23-02-2023
Листовка Листовка малтийски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 13-10-2011
Листовка Листовка нидерландски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 13-10-2011
Листовка Листовка полски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 23-02-2023
Листовка Листовка португалски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 13-10-2011
Листовка Листовка румънски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 23-02-2023
Листовка Листовка словашки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 23-02-2023
Листовка Листовка словенски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 23-02-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 13-10-2011
Листовка Листовка фински 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 23-02-2023
Листовка Листовка шведски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 23-02-2023
Листовка Листовка норвежки 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 23-02-2023
Листовка Листовка исландски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 23-02-2023
Листовка Листовка хърватски 23-02-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 23-02-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите