Comtan

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Активна съставка:

ентакапон

Предлага се от:

Orion Corporation

АТС код:

N04BX02

INN (Международно Name):

entacapone

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Паркинсонова болест

Терапевтични показания:

Entacapone е посочено като допълнение към стандартните препарати на леводопа / benserazide или леводопа / carbidopa за употреба при възрастни пациенти с болестта на Паркинсон и край на доза моторни колебания, който не може да се стабилизира на тези комбинации.

Каталог на резюме:

Revision: 26

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1998-09-22

Листовка

                18
Б. ЛИСТОВКА
19
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
COMTAN 200 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ентакапон (entacapone)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Comtan и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Comtan
3.
Как да приемате Comtan
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Comtan
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА COMTAN И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Таблетките Comtan съдържат ентакапон и
се употребяват заедно с леводопа за
лечение на
болестта на Паркинсон. Comtan по
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Comtan 200 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
ентакапон (entacapone).
Помощни вещества с известно действие
Всяка таблетка съдържа 1,82 mg захароза и
7,3 mg натрий, като съставна част на
помощните
вещества.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка
Кафяво-оранжева, кръгла, двойно
изпъкнала филмирана таблетка с надпис
“Comtan”, гравиран
от едната страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Ентакапон е показан като допълнение
към стандартните лекарствени
продукти, съдържащи
леводопа/бензеразид или
леводопа/карбидопа, за употреба при
възрастни пациенти с болест на
Паркинсон и моторните флуктуации при
изчерпване на дозата, които не могат
да бъдат
стабилизирани с тези комбинирани
дозови режими.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Ентакапон трябва да бъде употребяван
само в комбинация с
леводопа/бензеразид или
леводопа/карбидопа. Лекарствената
информация на тези лекарствени
продукти, съдържащи
леводопа, е приложима и при
съвместно
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 26-10-2021
Листовка Листовка чешки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 26-10-2021
Листовка Листовка датски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 26-10-2021
Листовка Листовка немски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 26-10-2021
Листовка Листовка естонски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 26-10-2021
Листовка Листовка гръцки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 26-10-2021
Листовка Листовка английски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 14-11-2008
Листовка Листовка френски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 26-10-2021
Листовка Листовка италиански 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 14-11-2008
Листовка Листовка латвийски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 14-11-2008
Листовка Листовка литовски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 26-10-2021
Листовка Листовка унгарски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 26-10-2021
Листовка Листовка малтийски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 14-11-2008
Листовка Листовка нидерландски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 14-11-2008
Листовка Листовка полски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 26-10-2021
Листовка Листовка португалски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 14-11-2008
Листовка Листовка румънски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 26-10-2021
Листовка Листовка словашки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 26-10-2021
Листовка Листовка словенски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 26-10-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 14-11-2008
Листовка Листовка фински 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 26-10-2021
Листовка Листовка шведски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 26-10-2021
Листовка Листовка норвежки 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 26-10-2021
Листовка Листовка исландски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 26-10-2021
Листовка Листовка хърватски 26-10-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 26-10-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите