Aripiprazole Sandoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

aripiprazole sandoz

sandoz gmbh - арипипразол - schizophrenia; bipolar disorder - психолептици - aripiprazole sandoz е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на възраст 15 и повече години. Арипипразол Сандоз е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол Сандоз е показан за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при тийнейджъри на възраст 13 и повече години.

Rivastigmine Sandoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

rivastigmine sandoz

sandoz gmbh - ривастигмин - dementia; alzheimer disease; parkinson disease - psychoanaleptics, - Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Pemetrexed Sandoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pemetrexed sandoz

sandoz gmbh - пеметрексед динатриев хемипентахидрат - carcinoma, non-small-cell lung; mesothelioma - Антинеопластични средства - Малигнен мезотелиом на плеврата Пеметрексед Сандоз в комбинация с цисплатином е показан за лечение на наивни пациенти на химиотерапия с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. non-малки рак на белите дробове клетки Пеметрексед Сандоз в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед Сандоз включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед Сандоз включен като монотерапии за втора линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Ibandronic Acid Sandoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ibandronic acid sandoz

sandoz gmbh - ибандронова киселина - breast neoplasms; neoplasm metastasis; fractures, bone - Лекарства за лечение на заболявания на костите, бифосфонати - Ибандронова киселина sandoz е показан за предотвратяване на Скелетната събития (патологични фрактури, костите усложнения изискващи лъчетерапия или хирургия) при пациенти с гърдата рак и костни метастази.

Pregabalin Sandoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin sandoz

sandoz gmbh - прегабалин - anxiety disorders; neuralgia; epilepsy - Противоэпилептические средства, - Нейропатическая painpregabalin Сандоз е показан за лечение на периферна и Централна нейропатической болка при възрастни. epilepsypregabalin Сандоз е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin Сандоз е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Pregabalin Sandoz GmbH Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

pregabalin sandoz gmbh

sandoz gmbh - прегабалин - anxiety disorders; epilepsy - Противоэпилептические средства, - epilepsypregabalin Сандоз gmbh е показан като допълнителна терапия при възрастни с парциальными спазми С или без вторична генерализации. Генерализирана тревожност disorderpregabalin Сандоз gmbh е показан за лечение на генерализирано тревожно разстройство (ГТР) при възрастни.

Temozolomide Sandoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

temozolomide sandoz

sandoz gmbh - темозоломид - glioma; glioblastoma - Антинеопластични средства - За лечение на възрастни пациенти с новодиагностициран мултиформен глиобластом едновременно с лъчетерапия (rt) и впоследствие като монотерапия. За лечение на деца на възраст от три години, юноши и възрастни пациенти с малигнен глиомой, като мултиформен глиобластома или анапластическая астроцитома, с участието на рецидив или прогресия на заболяването след стандартна терапия.

Clopidogrel Sandoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel sandoz

acino pharma gmbh - клопидогрел - peripheral vascular diseases; stroke; myocardial infarction - Антитромботични агенти - Клопидогрел е показан при възрастни за предпазване от атеротромботични инциденти при: * пациенти, страдащи от миокарден инфаркт (от няколко дни до 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установено периферно артериална болест. За повече информация, моля, вижте раздел 5.

Halimatoz Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

halimatoz

sandoz gmbh - адалимумаб - hidradenitis suppurativa; psoriasis; arthritis, juvenile rheumatoid; uveitis; arthritis, rheumatoid; spondylitis, ankylosing; arthritis, psoriatic - Имуносупресори - rheumatoid arthritishalimatoz in combination with methotrexate, is indicated for:the treatment of moderate to severe, active rheumatoid arthritis in adult patients when the response to disease-modifying anti-rheumatic drugs including methotrexate has been inadequate. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. halimatoz може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. Адалимумаб, както е показано, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. juvenile idiopathic arthritispolyarticular juvenile idiopathic arthritishalimatoz in combination with methotrexate is indicated for the treatment of active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, in patients from the age of 2 years who have had an inadequate response to one or more disease