Pemetrexed Sandoz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

пеметрексед динатриев хемипентахидрат

Предлага се от:

Sandoz GmbH

АТС код:

L01BA04

INN (Международно Name):

pemetrexed

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Mesothelioma

Терапевтични показания:

Малигнен мезотелиом на плеврата Пеметрексед Сандоз в комбинация с цисплатином е показан за лечение на наивни пациенти на химиотерапия с неоперабельной малигнен мезотелиом на плеврата. Non-малки рак на белите дробове клетки Пеметрексед Сандоз в комбинация с цисплатином е предназначен за първа линия на лечение при пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией. Пеметрексед Сандоз включен като монотерапии за лечение на местнораспространенного или метастатичен немелкоклеточного рак на белите дробове, други, предимно от плоскоклетъчен хистология при пациенти със заболяване на които не прогрессировало веднага след платиносодержащей химиотерапия. Пеметрексед Сандоз включен като монотерапии за втора линия на лечение на пациенти с локално-напреднал или метастазирал немелкоклеточным рак на белите дробове, отколкото други са в основата на плоскоклеточной гистологией.

Каталог на резюме:

Revision: 7

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-09-18

Листовка

                36
В. ЛИСТОВКА
37
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПЕМЕТРЕКСЕД SANDOZ 100 MG ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ПЕМЕТРЕКСЕД SANDOZ 500 MG ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
ПЕМЕТРЕКСЕД SANDOZ 1 000 MG ПРАХ ЗА
КОНЦЕНТРАТ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
пеметрексед (рemetrexed)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ
-
Запазете тази листовка. Може да да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Пеметрексед Sandoz и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
използвате Пеметрексед Sandoz
3.
Как да използвате Пеметрексед Sandoz
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Пеметрексед Sandoz
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЕМЕТРЕКСЕД SANDOZ И
ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Пеметрексед Sandoz е лекарствен продукт,
използван за
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Пеметрексед Sandoz 100 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
Пеметрексед Sandoz 500 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
Пеметрексед Sandoz 1000 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Пеметрексед Sandoz 100 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
Един флакон с прах съдържа 100 mg
пеметрексед (pemetrexed), (като динатрий).
_Помощни вещества с известно действие
_
Един флакон с прах съдържа
приблизително 11 mg натрий.
Пеметрексед Sandoz 500 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
Един флакон с прах съдържа 500 mg
пеметрексед (pemetrexed), (като динатрий).
_Помощно вещество с известно действие
_
Един флакон с прах съдържа
приблизително 54 mg натрий.
Пеметрексед Sandoz 1000 mg прах за
концентрат за инфузионен разтвор
Един флакон с прах съдържа 1000 mg
пеметрексед (pemetrexed), (като динатрий).
_Помощно вещество с известно действие
_
Един флакон с прах съдържа
приблизително 108 mg натрий.
След разтваряне (реконституиране) (вж.
точка 6.6) всеки флакон съдържа 25 mg/ml
пеметрексед.
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФО
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 22-12-2023
Листовка Листовка чешки 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 22-12-2023
Листовка Листовка датски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 22-12-2023
Листовка Листовка немски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 22-12-2023
Листовка Листовка естонски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 22-12-2023
Листовка Листовка гръцки 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 22-12-2023
Листовка Листовка английски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-10-2015
Листовка Листовка френски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 22-12-2023
Листовка Листовка италиански 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-10-2015
Листовка Листовка латвийски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-10-2015
Листовка Листовка литовски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 22-12-2023
Листовка Листовка унгарски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 22-12-2023
Листовка Листовка малтийски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-10-2015
Листовка Листовка нидерландски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-10-2015
Листовка Листовка полски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 22-12-2023
Листовка Листовка португалски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-10-2015
Листовка Листовка румънски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 22-12-2023
Листовка Листовка словашки 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 22-12-2023
Листовка Листовка словенски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-10-2015
Листовка Листовка фински 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 22-12-2023
Листовка Листовка шведски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 22-12-2023
Листовка Листовка норвежки 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 22-12-2023
Листовка Листовка исландски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 22-12-2023
Листовка Листовка хърватски 22-12-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 22-12-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-10-2015

Преглед на историята на документите