Aripiprazole Sandoz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

арипипразол

Предлага се от:

Sandoz GmbH

АТС код:

N05AX12

INN (Международно Name):

aripiprazole

Терапевтична група:

психолептици

Терапевтична област:

Schizophrenia; Bipolar Disorder

Терапевтични показания:

Aripiprazole Sandoz е показан за лечение на шизофрения при възрастни и юноши на възраст 15 и повече години. Арипипразол Сандоз е показан за лечение на умерени и тежки епизоди на мания при биполярном разстройство и за профилактика на нов маниакальный епизод при възрастни, които са имали предимно маниакальные епизоди и чиито маниакальные епизоди отговори на арипипразол в лечението на. Арипипразол Сандоз е показан за лечение до 12 седмици умерена и тежка мания епизоди на биполярно разстройство при тийнейджъри на възраст 13 и повече години.

Каталог на резюме:

Revision: 9

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2015-08-20

Листовка

                57
Б. ЛИСТОВКА
58
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
AРИПИПРАЗОЛ SANDOZ 5 MG ТАБЛЕТКИ
AРИПИПРАЗОЛ SANDOZ 10 MG ТАБЛЕТКИ
AРИПИПРАЗОЛ SANDOZ 15 MG ТАБЛЕТКИ
AРИПИПРАЗОЛ SANDOZ 20 MG ТАБЛЕТКИ
AРИПИПРАЗОЛ SANDOZ 30 MG ТАБЛЕТКИ
Арипипразол (Aripiprazole)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
•
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
•
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
•
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
•
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Aрипипразол Sandoz и
за какво се използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Aрипипразол Sandoz
3.
Как да приемате Aрипипразол Sandoz
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Aрипипразол Sandoz
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна и
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Aрипипразол Sandoz 5 mg таблетки
Aрипипразол Sandoz 10 mg таблетки
Aрипипразол Sandoz 15 mg таблетки
Aрипипразол Sandoz 20 mg таблетки
Aрипипразол Sandoz 30 mg таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Aрипипразол Sandoz 5 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 5 mg арипипразол
(aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
67,47 mg лактоза (като монохидрат) на
таблетка.
Aрипипразол Sandoz 10 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 10 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
62,67 mg лактоза (като монохидрат) на
таблетка.
Aрипипразол Sandoz 15 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 15 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
92,86 mg лактоза (като монохидрат) на
таблетка.
Aрипипразол Sandoz 20 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 20 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
125,72 mg лактоза (като монохидрат) на
таблетка.
Aрипипразол Sandoz 30 mg таблетки
Всяка таблетка съдържа 30 mg
арипипразол (aripiprazole).
Помощно вещество с известно действие
186,68 mg лактоза (като монохидрат) на
таблетка.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таб
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 01-09-2022
Листовка Листовка чешки 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 01-09-2022
Листовка Листовка датски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 01-09-2022
Листовка Листовка немски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 01-09-2022
Листовка Листовка естонски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 01-09-2022
Листовка Листовка гръцки 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 01-09-2022
Листовка Листовка английски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 01-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 25-09-2015
Листовка Листовка френски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 01-09-2022
Листовка Листовка италиански 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 01-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 25-09-2015
Листовка Листовка латвийски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 01-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 25-09-2015
Листовка Листовка литовски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 01-09-2022
Листовка Листовка унгарски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 01-09-2022
Листовка Листовка малтийски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 01-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 25-09-2015
Листовка Листовка нидерландски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 01-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 25-09-2015
Листовка Листовка полски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 01-09-2022
Листовка Листовка португалски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 01-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 25-09-2015
Листовка Листовка румънски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 01-09-2022
Листовка Листовка словашки 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 01-09-2022
Листовка Листовка словенски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 01-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 25-09-2015
Листовка Листовка фински 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 01-09-2022
Листовка Листовка шведски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 01-09-2022
Листовка Листовка норвежки 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 01-09-2022
Листовка Листовка исландски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 01-09-2022
Листовка Листовка хърватски 01-09-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 01-09-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 25-09-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите