Rivastigmine Sandoz

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ривастигмин

Предлага се от:

Sandoz GmbH

АТС код:

N06DA03

INN (Международно Name):

rivastigmine

Терапевтична група:

Psychoanaleptics,

Терапевтична област:

Dementia; Alzheimer Disease; Parkinson Disease

Терапевтични показания:

Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция от Алцхаймер. Симптоматично лечение на лека до умерено тежка деменция при пациенти с идиопатична болест на Паркинсон.

Каталог на резюме:

Revision: 13

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2009-12-10

Листовка

                61
Б. ЛИСТОВКА
62
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
RIVASTIGMINE SANDOZ 1,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
RIVASTIGMINE SANDOZ 3 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
RIVASTIGMINE SANDOZ 4,5 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
RIVASTIGMINE SANDOZ 6 MG ТВЪРДИ КАПСУЛИ
ривастигмин (rivastigmine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо, че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Rivastigmine Sandoz и за
какво се използва
2.
Какво трябва да знаете преди да
приемете Rivastigmine Sandoz
3.
Как да приемате Rivastigmine Sandoz
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Rivastigmine Sandoz
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА RIVASTIGMINE SANDOZ И ЗА
КАКВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Rivastigmine Sandoz 1,5 mg твърди капсули
Rivastigmine Sandoz 3 mg твърди капсули
Rivastigmine Sandoz 4,5 mg твърди капсули
Rivastigmine Sandoz 6 mg твърди капсули
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидроген тартрат, съответстващ на 1,5 mg
ривастигмин
_(rivastigmine)._
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидроген тартрат, съответстващ на 3 mg
ривастигмин
_(rivastigmine)._
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидроген тартрат, съответстващ на 4,5 mg
ривастигмин
_(rivastigmine)._
Всяка капсула съдържа ривастигмин
хидроген тартрат, съответстващ на 6 mg
ривастигмин
_(rivastigmine)._
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Твърда капсула
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с жълта капачка и жълто тяло с
отпечатан надпис в
червено “RIV 1.5 mg” върху тялото.
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с оранжева капачка и оранжево тяло с
отпечатан
надпис в червено “RIV 3 mg” върху тялото.
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с червена капачка и червено тяло с
отпечатан надпис в
червено “RIV 4,5 mg” върху тялото.
Почти бял до бледожълт прах в капсула
с червена капачк
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-10-2022
Листовка Листовка чешки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-10-2022
Листовка Листовка датски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-10-2022
Листовка Листовка немски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-10-2022
Листовка Листовка естонски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-10-2022
Листовка Листовка гръцки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-10-2022
Листовка Листовка английски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-02-2013
Листовка Листовка френски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-10-2022
Листовка Листовка италиански 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-02-2013
Листовка Листовка латвийски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-02-2013
Листовка Листовка литовски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-10-2022
Листовка Листовка унгарски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-10-2022
Листовка Листовка малтийски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-02-2013
Листовка Листовка нидерландски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-02-2013
Листовка Листовка полски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-10-2022
Листовка Листовка португалски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-02-2013
Листовка Листовка румънски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-10-2022
Листовка Листовка словашки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-10-2022
Листовка Листовка словенски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-10-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-02-2013
Листовка Листовка фински 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-10-2022
Листовка Листовка шведски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-10-2022
Листовка Листовка норвежки 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-10-2022
Листовка Листовка исландски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-10-2022
Листовка Листовка хърватски 13-10-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-10-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите