Teysuno Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

teysuno

nordic group b.v. - тегафур, gimeracil, oteracil - Стомашни неоплазми - Антинеопластични средства - teysuno is indicated in adults:- for the treatment of advanced gastric cancer when given in combination with cisplatin (see section 5. - as monotherapy or in combination with oxaliplatin or irinotecan, with or without bevacizumab, for the treatment of patients with metastatic colorectal cancer for whom it is not possible to continue treatment with another fluoropyrimidine due to hand-foot syndrome or cardiovascular toxicity that developed in the adjuvant or metastatic setting.

Mvabea Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

mvabea

janssen-cilag international n.v.    - recombinant modified vaccinia ankara bavarian nordic virus encoding the: ebola virus zaire (zebov) mayinga strain glycoprotein (gp); ebola virus sudan gulu strain gp; ebola virus taï forest strain nucleoprotein and the marburg virus musoke strain gp - Хеморагична Треска Ебола - Ваксини - active immunization for prevention of disease caused by ebola virus (zaire ebolavirus species) in individuals ≥ 1 year of age.

Gencebok Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

gencebok

gennisium pharma - Цитрат кофеин - Апнея - psychoanaleptics, - Лечение на първичен сънна на недоносени новородени.

Ipreziv Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

ipreziv

takeda pharma a/s - azilsartan medoxomil - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - ipreziv е показан за лечение на есенциална хипертония при възрастни.

Jorveza Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

jorveza

dr. falk pharma gmbh - Будезонидом - Болести на хранопровода - Антидиариен средства, причинителите на чревни противовъзпалителни / antiinfective - jorveza е показан за лечение на еозинофилен езофагит (eoe) при възрастни (на възраст над 18 години).

Leganto Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

leganto

ucb pharma s.a.   - ротиготин - restless legs syndrome; parkinson disease - Антипаркинсонови лекарства - leganto е показан за симптоматично лечение на умерен до тежък идиопатичен синдром на неспокойните крака при възрастни. leganto е показан за лечение на признаци и симптоми на болестта в ранен етап на идиопатична болест на Паркинсон като монотерапии (аз. без леводопа) или в комбинация с леводопа, т.е.. в рамките на болестта в по-късните стадии, когато ефектът на леводопа се износва или става непостоянен и колебания на терапевтичен ефект се случва (в края на дозата или "on-off' колебания).

Zutectra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zutectra

biotest pharma gmbh - човешки имуноглобулин срещу хепатит В. - immunization, passive; hepatitis b; liver transplantation - Имунни серуми и имуноглобулини - Превенция на хепатит В вирус (hbv) повторна инфекция в hbsag и hbv-dna отрицателни възрастни пациенти най-малко една седмица след чернодробна трансплантация за хепатит Б индуцирана чернодробна недостатъчност. Отрицателният статус на hbv-ДНК трябва да бъде потвърден през последните 3 месеца преди ОЛТ. Пациентите трябва да бъдат отрицателни за hbsag преди началото на лечението. При едновременно прилагане на адекватни агенти виростатического трябва да се разглежда като стандарт хепатит повторно заразяване профилактика.

Imvanex Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

imvanex

bavarian nordic a/s - модифицирана ваксиния Анкара - баварски северни (mva-bn) вируси - smallpox vaccine; monkeypox virus - Други вирусни ваксини, - active immunisation against smallpox, monkeypox and disease caused by vaccinia virus in adults (see sections 4. 4 и 5. Използването на тази ваксина трябва да бъде приложена в съответствие с официалните препоръки.