Jorveza

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Будезонидом

Предлага се от:

Dr. Falk Pharma GmbH

АТС код:

A07EA06

INN (Международно Name):

budesonide

Терапевтична група:

Антидиариен средства, причинителите на чревни противовъзпалителни / antiinfective

Терапевтична област:

Болести на хранопровода

Терапевтични показания:

Jorveza е показан за лечение на еозинофилен езофагит (EoE) при възрастни (на възраст над 18 години).

Каталог на резюме:

Revision: 6

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2018-01-08

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
JORVEZA 0,5 MG ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ В
УСТАТА
JORVEZA 1 MG ТАБЛЕТКИ, ДИСПЕРГИРАЩИ СЕ В
УСТАТА
будезонид (budesonide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Jorveza и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Jorveza
3.
Как да приемате Jorveza
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Jorveza
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА JORVEZA
И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Jorveza съдържа активното вещество
будезонид, кортикостер
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Jorveza 0,5 mg таблетки, диспергиращи се в
устата
Jorveza 1 mg таблетки, диспергиращи се в
устата
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Jorveza 0,5 mg таблетки, диспергиращи се в
устата
Всяка таблетка, диспергираща се в
устата, съдържа 0,5 mg будезонид (budesonide).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка 0,5 mg
таблетка, диспергираща се в устата,
съдържа 26 mg натрий.
Jorveza 1 mg таблетки, диспергиращи се в
устата
Всяка таблетка, диспергираща се в
устата, съдържа 1 mg будезонид (budesonide).
_Помощно вещество с известно действие
_
Всяка
1 mg
таблетка, диспергираща се в устата,
съдържа 26 mg натрий.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетка, диспергираща се в устата
Jorveza 0,5 mg таблетки, диспергиращи се в
устата
Бели, кръгли, плоски от двете страни и
с гладка повърхност таблетки,
диспергиращи се в
устата, с диаметър 7,1 mm и височина 2,2 mm.
Те са с вдлъбнато релефно означение
„0.5“ от
едната страна.
Jorveza 1 mg таблетки, диспергиращи се в
устата
Бели, кръгли, плоски от двете страни и
с гладка повърхност таблетки,
диспергиращи се в
устата, с диаметър 7,1 mm и 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 06-12-2022
Листовка Листовка чешки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 06-12-2022
Листовка Листовка датски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 06-12-2022
Листовка Листовка немски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 06-12-2022
Листовка Листовка естонски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 06-12-2022
Листовка Листовка гръцки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 06-12-2022
Листовка Листовка английски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-06-2020
Листовка Листовка френски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 06-12-2022
Листовка Листовка италиански 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-06-2020
Листовка Листовка латвийски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-06-2020
Листовка Листовка литовски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 06-12-2022
Листовка Листовка унгарски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 06-12-2022
Листовка Листовка малтийски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-06-2020
Листовка Листовка нидерландски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-06-2020
Листовка Листовка полски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 06-12-2022
Листовка Листовка португалски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-06-2020
Листовка Листовка румънски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 06-12-2022
Листовка Листовка словашки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 06-12-2022
Листовка Листовка словенски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-06-2020
Листовка Листовка фински 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 06-12-2022
Листовка Листовка шведски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 06-12-2022
Листовка Листовка норвежки 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 06-12-2022
Листовка Листовка исландски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 06-12-2022
Листовка Листовка хърватски 06-12-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 06-12-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-06-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите