Leganto

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ротиготин

Предлага се от:

UCB Pharma S.A.  

АТС код:

N04BC09

INN (Международно Name):

rotigotine

Терапевтична група:

Антипаркинсонови лекарства

Терапевтична област:

Restless Legs Syndrome; Parkinson Disease

Терапевтични показания:

Leganto е показан за симптоматично лечение на умерен до тежък идиопатичен синдром на неспокойните крака при възрастни. Leganto е показан за лечение на признаци и симптоми на болестта в ранен етап на идиопатична болест на Паркинсон като монотерапии (аз. без леводопа) или в комбинация с леводопа, т.е.. в рамките на болестта в по-късните стадии, когато ефектът на леводопа се износва или става непостоянен и колебания на терапевтичен ефект се случва (в края на дозата или "on-off' колебания).

Каталог на резюме:

Revision: 19

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2011-06-16

Листовка

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Leganto 1 mg/24 h трансдермален пластир
Leganto 3 mg/24 h трансдермален пластир
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Leganto 1 mg/24 h трансдермален пластир
Всеки пластир освобождава по 1 mg
ротиготин (rotigotine) за 24 часа. Всеки
пластир с
повърхност 5 cm
2
съдържа 2,25 mg ротиготин.
Leganto 3 mg/24 h трансдермален пластир
Всеки пластир освобождава по 3 mg
ротиготин (rotigotine) за 24 часа. Всеки
пластир с
повърхност 15 cm
2
съдържа 6,75 mg ротиготин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Tрансдермален пластир
Тънък матриксен пластир с квадратна
форма и заоблени ъгли, състоящ се от
три слоя.
Leganto 1 mg/24 h трансдермален пластир
Външната страна на покриващия слой е
бежова на цвят, с отпечатан надпис
„Leganto
1 mg/24 h”.
Leganto 3 mg/24 h трансдермален пластир
Външната страна на покриващия слой е
бежова на цвят, с отпечатан надпис
„Leganto
3 mg/24 h”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Leganto се използва за лечение на
симптомите на умерен до тежък
идиопатичен синдром на
неспокойните крака (Restless Legs Syndrome, RLS)
при възрастн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт с невалидно
разрешение за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Leganto 1 mg/24 h трансдермален пластир
Leganto 3 mg/24 h трансдермален пластир
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Leganto 1 mg/24 h трансдермален пластир
Всеки пластир освобождава по 1 mg
ротиготин (rotigotine) за 24 часа. Всеки
пластир с
повърхност 5 cm
2
съдържа 2,25 mg ротиготин.
Leganto 3 mg/24 h трансдермален пластир
Всеки пластир освобождава по 3 mg
ротиготин (rotigotine) за 24 часа. Всеки
пластир с
повърхност 15 cm
2
съдържа 6,75 mg ротиготин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Tрансдермален пластир
Тънък матриксен пластир с квадратна
форма и заоблени ъгли, състоящ се от
три слоя.
Leganto 1 mg/24 h трансдермален пластир
Външната страна на покриващия слой е
бежова на цвят, с отпечатан надпис
„Leganto
1 mg/24 h”.
Leganto 3 mg/24 h трансдермален пластир
Външната страна на покриващия слой е
бежова на цвят, с отпечатан надпис
„Leganto
3 mg/24 h”.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Leganto се използва за лечение на
симптомите на умерен до тежък
идиопатичен синдром на
неспокойните крака (Restless Legs Syndrome, RLS)
при възрастн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-02-2022
Листовка Листовка чешки 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-02-2022
Листовка Листовка датски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-02-2022
Листовка Листовка немски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-02-2022
Листовка Листовка естонски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-02-2022
Листовка Листовка гръцки 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-02-2022
Листовка Листовка английски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-02-2022
Листовка Листовка френски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-02-2022
Листовка Листовка италиански 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-02-2022
Листовка Листовка латвийски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-02-2022
Листовка Листовка литовски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-02-2022
Листовка Листовка унгарски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-02-2022
Листовка Листовка малтийски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-02-2022
Листовка Листовка нидерландски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-02-2022
Листовка Листовка полски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-02-2022
Листовка Листовка португалски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-02-2022
Листовка Листовка румънски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-02-2022
Листовка Листовка словашки 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-02-2022
Листовка Листовка словенски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-02-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-02-2022
Листовка Листовка фински 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-02-2022
Листовка Листовка шведски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-02-2022
Листовка Листовка норвежки 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-02-2022
Листовка Листовка исландски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-02-2022
Листовка Листовка хърватски 18-02-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-02-2022

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите