Incivo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

incivo

janssen-cilag international n.v. - телапревир - Хепатит c, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - incivo, в комбинация с пегинтерфероном алфа и рибавирином, е показан за лечение генотип 1 на хроничен хепатит в при възрастни пациенти с компенсированным заболяване на черния дроб (включително цироза):кой е за лечение наивен, които по-рано лечението интерфероном Алфа (пегилированным или пегилированным) като монотерапии или в комбинация с рибавирином, включително рецидив, частичен подсъдимите и неответчики.

Olysio Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

olysio

janssen-cilag international nv - simeprevir - Хепатит c, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - olysio е показан в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на хроничен хепатит С (chc) при възрастни пациенти. Вирусът на хепатит С (hcv) генотипа на определен вид дейност .

Nespo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nespo

dompé biotec s.p.a. - дарбепоетин алфа - kidney failure, chronic; anemia; cancer - Антианемични препарати - Лечение на симптоматична анемия, свързана с хронична бъбречна недостатъчност (crf) при възрастни и педиатрични пациенти. Лечение на симптоматична анемия при възрастни онкологични пациенти, с миелоидными злокачествени заболявания, подложени на химиотерапия.

Neupopeg Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

neupopeg

dompé biotec s.p.a. - пегфилграстин - neutropenia; cancer - Иммуностимуляторы, - Намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с цитотоксична химиотерапия за злокачествено заболяване (с изключение на хронична миелоидна левкемия и миелодиспластични синдроми).

Parareg Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

parareg

dompé biotec s.p.a. - цинакалцет - hypercalcemia; parathyroid neoplasms; hyperparathyroidism - Калциева хомеостаза - Лечение на вторичен хиперпаратиреоидизъм (НРТ) при пациенти в крайна фаза на бъбречно заболяване (ЕРСР) при поддържаща диализна терапия. mimpara може да се използва като част от лечебния режим, включително и фосфатни свързващи вещества и/или витамин d, стероли, съответно (виж раздел 5. Намаляване на гиперкальциемии при пациенти с:-паратиреоидной медиална. - начална ГПТ, за които паратиреоидэктомия ще са на основата на суроватка, calciumlevels (както е определено в съответните препоръки за лечение), но в които паратиреоидэктомия не е клинично или противопоказано.

Raplixa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

raplixa

mallinckrodt pharmaceuticals ireland limited - човешки фибриноген, човешки тромбин - Хемостаза, хирургична - antihemorrhagics, - Поддържащо лечение, при което стандартните хирургични техники са недостатъчни за подобряване на хемостазата. raplixa трябва да се използва в комбинация с одобрените желеобразна гъба. raplixa е показан при възрастни на възраст на и над 18 години.

Quinsair Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

quinsair

chiesi farmaceutici s.p.a - левофлоксацин - cystic fibrosis; respiratory tract infections - Антибактериални средства за подаване на заявления, - quinsair е показан за лечение на хронични белодробни инфекции, причинени от pseudomonas инфекция при възрастни пациенти с муковисцидозом. Трябва да се вземат предвид официалните препоръки за правилното използване на антибактериални агенти.