Aivlosin

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

тилвалозин

Предлага се от:

ECO Animal Health Europe Limited

АТС код:

QJ01FA92

INN (Международно Name):

tylvalosin

Терапевтична група:

Pheasants; Chicken; Turkeys; Pigs

Терапевтична област:

Противоинфекционные за системна употреба на антибактериални лекарства за системна употреба макролиди

Терапевтични показания:

PigsTreatment и methaphylaxis прасета энзоотической пневмония;Лечение на свински пролиферативной энтеропатии (илеит);лечение и methaphylaxis дизентерия прасета. ChickensTreatment и methaphylaxis респираторни заболявания, свързани с галисептикум микоплазмоза на кокошките,. PheasantsTreatment респираторни заболявания, свързани с галисептикум микоплазма . TurkeysTreatment респираторни заболявания, свързани с tylvalosin чувствителни щамове Ornithobacterium rhinotracheale на пуйки.

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2004-09-09

Листовка

                56
B. ЛИСТОВКА
57
ЛИСТОВКА:
AIVLOSIN 42,5 MG/G ПРЕМИКС ЗА МЕДИКАМЕНТОЗЕН
ФУРАЖ ЗА ПРАСЕТА
1.
ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ
НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА И
НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ, АКО ТЕ СА РАЗЛИЧНИ
Притежател на лиценза за употреба:
ECO Animal Health Europe Limited
6th Floor, South Bank House
Barrow Street
Dublin 4
D04 TR29
IRELAND
Производител, отговорен за
освобождаване на партидата:
Acme Drugs s.r.l.
Via Portella della Ginestra 9/a
42025 CAVRIAGO (RE)
Италия
2.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Aivlosin 42,5 mg/g премикс за медикаментозен
фураж за прасета.
Tylvalosin (под формата на tylvalosin tartrate)
3.
СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ И
ЕКСЦИПИЕНТИТЕ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Tylvalosin (под формата на tylvalosin tartrate)
42.5 mg/g
Бежов гранулиран прах.
ЕКСЦИПИЕНТИ:
Хидратиран магнезиев силикат,
пшенично брашно.
4.
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
•
Лечение и метафилаксия на ензоотична
пневмония при свинете, причинена от
чувствителни
щамове на
_Mycoplasma_
_hyopneumoniae _
при свинете. При препоръчителната
доза се намалявят
пораженията на белия дроб и загубата
на телесна маса, но инфекцията с
_Mycoplasma _
_hyopneumoniae _
не се отстранява;
•
Лечение на пролиферативна
ентеропатия при свинете (илеит),
причинена от
_Lawsonia _
_intracellularis_
при стада, където има диагн
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
Aivlosin 42,5 mg/g премикс за медикаментозен
фураж за прасета.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ:
Tylvalosin (под формата на tylvalosin tartrate)
42.5 mg/g
ЕКСЦИПИЕНТИ:
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Премикс за медикаментозен фураж
Бежов гранулиран прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Прасета.
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
•
Лечение и метафилаксия на ензоотична
пневмония при свинете, причинена от
чувствителни щамове на
_Mycoplasma_
_hyopneumoniae_
. При препоръчителната доза се
намалявят пораженията на белия дроб и
загубата на телесна маса, но
инфекцията с
_Mycoplasma hyopneumoniae _
не се отстранява;
•
Лечение на пролиферативна
ентеропатия при свинете (илеит),
причинена от
_Lawsonia _
_intracellularis_
при стада, където има диагноза,
основана на история на заболяването,
патоморфологични находки и
клинико-патологични резултати;
•
Лечение и метафилаксия на на
дизентерия при свинете, причинени от
_Brachyspira _
_hyodysenteriae _
при стада, където болестта е била
ус
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 29-03-2021
Листовка Листовка чешки 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 29-03-2021
Листовка Листовка датски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 29-03-2021
Листовка Листовка немски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 29-03-2021
Листовка Листовка естонски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 29-03-2021
Листовка Листовка гръцки 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 29-03-2021
Листовка Листовка английски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 29-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 19-10-2020
Листовка Листовка френски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 29-03-2021
Листовка Листовка италиански 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 29-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 19-10-2020
Листовка Листовка латвийски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 29-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 19-10-2020
Листовка Листовка литовски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 29-03-2021
Листовка Листовка унгарски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 29-03-2021
Листовка Листовка малтийски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 29-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 19-10-2020
Листовка Листовка нидерландски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 29-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 19-10-2020
Листовка Листовка полски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 29-03-2021
Листовка Листовка португалски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 29-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 19-10-2020
Листовка Листовка румънски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 29-03-2021
Листовка Листовка словашки 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 29-03-2021
Листовка Листовка словенски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 29-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 19-10-2020
Листовка Листовка фински 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 29-03-2021
Листовка Листовка шведски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 29-03-2021
Листовка Листовка норвежки 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 29-03-2021
Листовка Листовка исландски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 29-03-2021
Листовка Листовка хърватски 29-03-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 29-03-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 19-10-2020

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите