Clopidogrel BMS Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

clopidogrel bms

bristol-myers squibb pharma eeig - clopidogrel (as hydrogen sulfate) - stroke; peripheral vascular diseases; myocardial infarction; acute coronary syndrome - Антитромботични агенти - Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:- пациенти, страдащи от инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. - Пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента st остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ask). Възхода на сегмента st остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Irbesartan BMS Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

irbesartan bms

bristol-myers squibb pharma eeig - ирбесартан - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Лечение на бъбречна недостатъчност при пациенти с артериална хипертония и захарен диабет тип 2 в рамките на гипотензивные лечебни храни (виж раздел 5.

Daklinza Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

daklinza

bristol-myers squibb pharma eeig - дакаласвир дихидрохлорид - Хепатит c, хроничен - Антивирусни средства за системно приложение - daklinza е показан в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на инфекция с хроничен хепатит С (hcv) при възрастни (вж. Точки 4. 2, 4. 4 и 5. За специфична активност генотип на hcv, виж раздели 4. 4 и 5.

Opdivo Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

opdivo

bristol-myers squibb pharma eeig - nivolumab - melanoma; hodgkin disease; carcinoma, renal cell; carcinoma, non-small-cell lung; carcinoma, transitional cell; squamous cell carcinoma of head and neck; urologic neoplasms; mesothelioma; colorectal neoplasms - Антинеопластични средства - melanomaopdivo as monotherapy or in combination with ipilimumab is indicated for the treatment of advanced (unresectable or metastatic) melanoma in adults and adolescents 12 years of age and older. relative to nivolumab monotherapy, an increase in progression free survival (pfs) and overall survival (os) for the combination of nivolumab with ipilimumab is established only in patients with low tumour pd-l1 expression. adjuvant treatment of melanomaopdivo as monotherapy is indicated for the adjuvant treatment of adults and adolescents 12 years of age and older with melanoma with involvement of lymph nodes or metastatic disease who have undergone complete resection. non-small cell lung cancer (nsclc)opdivo in combination with ipilimumab and 2 cycles of platinum-based chemotherapy is indicated for the first-line treatment of metastatic non-small cell lung cancer in adults whose tumours have no sensitising egfr mutation or alk translocation. opdivo as monotherapy is indicated for the treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer after prior chemotherapy in adults. neoadjuvant treatment of nsclcopdivo in combination with platinum-based chemotherapy is indicated for the neoadjuvant treatment of resectable non-small cell lung cancer at high risk of recurrence in adult patients whose tumours have pd-l1 expression ≥ 1%. malignant pleural mesothelioma (mpm)opdivo in combination with ipilimumab is indicated for the first-line treatment of adult patients with unresectable malignant pleural mesothelioma. neoadjuvant treatment of nsclcopdivo in combination with platinum-based chemotherapy is indicated for the neoadjuvant treatment of resectable non-small cell lung cancer at high risk of recurrence in adult patients whose tumours have pd-l1 expression ≥ 1%. renal cell carcinoma (rcc)opdivo as monotherapy is indicated for the treatment of advanced renal cell carcinoma after prior therapy in adults. opdivo in combination with ipilimumab is indicated for the first-line treatment of adult patients with intermediate/poor risk advanced renal cell carcinoma. opdivo in combination with cabozantinib is indicated for the first-line treatment of adult patients with advanced renal cell carcinoma. classical hodgkin lymphoma (chl)opdivo as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with relapsed or refractory classical hodgkin lymphoma after autologous stem cell transplant (asct) and treatment with brentuximab vedotin. squamous cell cancer of the head and neck (scchn)opdivo as monotherapy is indicated for the treatment of recurrent or metastatic squamous cell cancer of the head and neck in adults progressing on or after platinum based therapy. urothelial carcinomaopdivo as monotherapy is indicated for the treatment of locally advanced unresectable or metastatic urothelial carcinoma in adults after failure of prior platinum containing therapy. adjuvant treatment of urothelial carcinomaopdivo as monotherapy is indicated for the adjuvant treatment of adults with muscle invasive urothelial carcinoma (miuc) with tumour cell pd-l1 expression ≥ 1%, who are at high risk of recurrence after undergoing radical resection of miuc. mismatch repair deficient (dmmr) or microsatellite instability-high (msi-h) colorectal cancer (crc)opdivo in combination with ipilimumab is indicated for the treatment of adult patients with mismatch repair deficient or microsatellite instability-high metastatic colorectal cancer after prior fluoropyrimidine based combination chemotherapy. oesophageal squamous cell carcinoma (oscc)opdivo in combination with ipilimumab is indicated for the first-line treatment of adult patients with unresectable advanced, recurrent or metastatic oesophageal squamous cell carcinoma with tumour cell pd-l1 expression ≥ 1%. opdivo in combination with fluoropyrimidine- and platinum-based combination chemotherapy is indicated for the first-line treatment of adult patients with unresectable advanced, recurrent or metastatic oesophageal squamous cell carcinoma with tumour cell pd-l1 expression ≥ 1%. opdivo as monotherapy is indicated for the treatment of adult patients with unresectable advanced, recurrent or metastatic oesophageal squamous cell carcinoma after prior fluoropyrimidine- and platinum-based combination chemotherapy. adjuvant treatment of oesophageal or gastro-oesophageal junction cancer (oc or gejc)opdivo as monotherapy is indicated for the adjuvant treatment of adult patients with oesophageal or gastro-oesophageal junction cancer who have residual pathologic disease following prior neoadjuvant chemoradiotherapy. gastric, gastro‑oesophageal junction (gej) or oesophageal adenocarcinomaopdivo in combination with fluoropyrimidine- and platinum-based combination chemotherapy is indicated for the first‑line treatment of adult patients with her2‑negative advanced or metastatic gastric, gastro‑oesophageal junction or oesophageal adenocarcinoma whose tumours express pd-l1 with a combined positive score (cps) ≥ 5.

Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

irbesartan hydrochlorothiazide bms

bristol-myers squibb pharma eeig - Ирбесартан, гидрохлортиазид - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. Това е комбинация от фиксирани дози е показана при възрастни пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано ирбесартаном или гидрохлоротиазидом сам (виж раздел 5.

Zerit Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zerit

bristol-myers squibb pharma eeig - ставудин - ХИВ инфекции - Антивирусни средства за системно приложение - Твърд capsuleszerit е посочено в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на ХИВ-инфектирани пациенти, възрастни и педиатрични пациенти (на възраст над три месеца) само тогава, когато други лекарства не могат да бъдат използвани. Продължителност на терапия с Зерит трябва да се ограничи във възможно най-кратки срокове. Прах за перорална solutionzerit е показан в комбинация с други антиретровирусными лекарствени средства за лечение на ХИВ-инфектирани пациенти, възрастни и педиатрични пациенти (от раждането) само тогава, когато други лекарства не могат да бъдат използвани. Продължителност на терапия с Зерит трябва да се ограничи във възможно най-кратки срокове.

Sotyktu Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

sotyktu

bristol-myers squibb pharma eeig - deucravacitinib - псориазис - Имуносупресори - treatment of moderate-to-severe plaque psoriasis in adults.

Opdualag Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

opdualag

bristol-myers squibb pharma eeig - nivolumab, relatlimab - Меланомът - antineoplastic agents, monoclonal antibodies - opdualag is indicated for the first line treatment of advanced (unresectable or metastatic) melanoma in adults and adolescents 12 years of age and older with tumour cell pd l1 expression < 1%.

Nivolumab BMS Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nivolumab bms

bristol-myers squibb pharma eeig - nivolumab - Карцином, недребноклетъчен белодроб - Антинеопластические и имунномодулиращи агенти, моноклонални антитела - nivolumab bms е показан за лечение на локално напреднал или метастазирал сквамозен недребноклетъчен рак на белия дроб (nsclc) след предшестваща химиотерапия при възрастни.

Baraclude Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

baraclude

bristol-myers squibb pharma eeig - Энтекавир - Хепатит В, хроничен - Антивирусни средства за системно приложение - baraclude е показан за лечение на хроничен вируса на хепатит В (hbv-инфекция) при възрастни с:компенсированным заболяване на черния дроб и признаци на активна вирусна репликация, постоянно повишено ниво на аланинаминотрансферазы (alt) и гистологических признаци на активно възпаление и/или фиброза;декомпенсированные заболявания на черния дроб. Като компенсированные и декомпенсированные заболявания на черния дроб, този индекс се базира на данни от клинични проучвания при наивни пациенти нуклеозидов с положителен резултат на теста за hbeag и hbeag-отрицателен hbv-инфекция. По отношение на пациентите с рефрактерен на ламивудин хепатит В.