Clopidogrel BMS

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

clopidogrel (as hydrogen sulfate)

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

B01AC04

INN (Международно Name):

clopidogrel

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Stroke; Peripheral Vascular Diseases; Myocardial Infarction; Acute Coronary Syndrome

Терапевтични показания:

Клопидогрел е показан за възрастни за профилактика на атеротромботических събития:- пациенти, страдащи от инфарктом инфаркт (от няколко дни до по-малко от 35 дни), исхемичен инсулт (от 7 дни до по-малко от 6 месеца) или установена заболяване на периферните артерии. - Пациенти, страдащи от остър коронарным синдром:без вдигане на сегмента ST остър коронарный синдром (нестабилна стенокардия или не-Q-инфарктом на миокарда), включително пациенти, подложени на поставянето на стента след чрескожного коронарна интервенция, в комбинация с ацетилсалицилова киселина (ASK). Възхода на сегмента ST остър инфаркт на миокарда, в комбинация с ВЪЗХОДЯЩО в лечението на пациенти, които имат право на тромболитической терапия.

Каталог на резюме:

Revision: 3

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2008-07-16

Листовка

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
PŘÍLOHA I
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
NÁZEV PŘÍPRAVKU
Clopidogrel BMS 75 mg potahované tablety
2.
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum (ve formě
hydrogensulfátu).
Pomocné látky: jedna tableta obsahuje 3 mg laktózy a 3,3 mg
hydrogenovaného ricinového oleje.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.
LÉKOVÁ FORMA
Potahovaná tableta.
Růžové, kulaté, bikonvexní tablety na jedné straně s
vyraženým číslem "75" a na druhé straně
s vyraženým číslem "1171".
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
TERAPEUTICKÉ INDIKACE
Klopidogrel je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u
dospělých pacientů:
•
U pacientů po infarktu myokardu (proběhlém před několika málo
až méně než před 35 dny), po
ischemické cévní mozkové příhodě (proběhlé před 7 dny až
méně než před 6 měsíci) nebo s
prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin
•
U pacientů s akutním koronárním syndromem:
-
Akutní koronární syndrom bez ST elevace (nestabilní angina
pectoris nebo non-Q
infarkt myokardu), včetně pacientů, kteří po perkutánní
koronární intervenci
podstupují implantaci stentu, v kombinaci s kyselinou
acetylsalicylovou (ASA).
-
Akutní infarkt myokardu s ST elevací v kombinaci s ASA u
konzervativně léčených
pacientů vhodných pro trombolytickou léčbu.
Pro další informace viz bod 5.1.
4.2
DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ
•
Dospělí a starší pacienti
Klopidogrel se užívá v jedné denní dávce 75 mg, spolu s jídlem
nebo bez něj.
U pacientů s akutním koronárním syndromem:
-
bez ST elevace (nestabilní angina pectoris nebo non-Q infarkt
myokardu) by léčba
klopidogrelem měla být zahájena úvodní dávkou 300 mg a potom by
měla pokračovat
dávkou 75 mg jednou denně (s 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
1
PŘÍLOHA I
SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
NÁZEV PŘÍPRAVKU
Clopidogrel BMS 75 mg potahované tablety
2.
KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ
Jedna potahovaná tableta obsahuje 75 mg clopidogrelum (ve formě
hydrogensulfátu).
Pomocné látky: jedna tableta obsahuje 3 mg laktózy a 3,3 mg
hydrogenovaného ricinového oleje.
Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.
3.
LÉKOVÁ FORMA
Potahovaná tableta.
Růžové, kulaté, bikonvexní tablety na jedné straně s
vyraženým číslem "75" a na druhé straně
s vyraženým číslem "1171".
4.
KLINICKÉ ÚDAJE
4.1
TERAPEUTICKÉ INDIKACE
Klopidogrel je indikován k prevenci aterotrombotických příhod u
dospělých pacientů:
•
U pacientů po infarktu myokardu (proběhlém před několika málo
až méně než před 35 dny), po
ischemické cévní mozkové příhodě (proběhlé před 7 dny až
méně než před 6 měsíci) nebo s
prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin
•
U pacientů s akutním koronárním syndromem:
-
Akutní koronární syndrom bez ST elevace (nestabilní angina
pectoris nebo non-Q
infarkt myokardu), včetně pacientů, kteří po perkutánní
koronární intervenci
podstupují implantaci stentu, v kombinaci s kyselinou
acetylsalicylovou (ASA).
-
Akutní infarkt myokardu s ST elevací v kombinaci s ASA u
konzervativně léčených
pacientů vhodných pro trombolytickou léčbu.
Pro další informace viz bod 5.1.
4.2
DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ
•
Dospělí a starší pacienti
Klopidogrel se užívá v jedné denní dávce 75 mg, spolu s jídlem
nebo bez něj.
U pacientů s akutním koronárním syndromem:
-
bez ST elevace (nestabilní angina pectoris nebo non-Q infarkt
myokardu) by léčba
klopidogrelem měla být zahájena úvodní dávkou 300 mg a potom by
měla pokračovat
dávkou 75 mg jednou denně (s 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 11-11-2009
Листовка Листовка чешки 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 11-11-2009
Листовка Листовка датски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 11-11-2009
Листовка Листовка немски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 11-11-2009
Листовка Листовка естонски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 11-11-2009
Листовка Листовка гръцки 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 11-11-2009
Листовка Листовка английски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 11-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 11-11-2009
Листовка Листовка френски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 11-11-2009
Листовка Листовка италиански 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 11-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 11-11-2009
Листовка Листовка латвийски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 11-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 11-11-2009
Листовка Листовка литовски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 11-11-2009
Листовка Листовка унгарски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 11-11-2009
Листовка Листовка малтийски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 11-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 11-11-2009
Листовка Листовка нидерландски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 11-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 11-11-2009
Листовка Листовка полски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 11-11-2009
Листовка Листовка португалски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 11-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 11-11-2009
Листовка Листовка румънски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 11-11-2009
Листовка Листовка словашки 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 11-11-2009
Листовка Листовка словенски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 11-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 11-11-2009
Листовка Листовка фински 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 11-11-2009
Листовка Листовка шведски 11-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 11-11-2009

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите