Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Ирбесартан, гидрохлортиазид

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

C09DA04

INN (Международно Name):

irbesartan, hydrochlorothiazide

Терапевтична група:

Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин

Терапевтична област:

Хипертония

Терапевтични показания:

Лечение на есенциална хипертония. Това е комбинация от фиксирани дози е показана при възрастни пациенти, при които кръвното налягане не е достатъчно контролирано ирбесартаном или гидрохлоротиазидом сам (виж раздел 5.

Каталог на резюме:

Revision: 8

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2007-01-19

Листовка

                96
Б. ЛИСТОВКА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
97
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE BMS 150 MG/12,5 MG ТАБЛЕТКИ
ирбесартан/хидрохлоротиазид
(irbesartan/hydrochlorothiazide)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го п
реотстъпвайте на други хора. То може
да им навреди, независимо от това, че
техните симптоми са същите като
Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени
реакции стане сериозна, или
забележите други,
неописани в тази листовка нежелани
реакции, моля уведомете Вашия лекар
или
фармацевт.
В ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS
и за какво се използва
2.
Преди да приемете Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS
3.
Как да приемате Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS
6.
Допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZIDE BMS
И ЗА
КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS е комбинация от две
активни съставки, 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Лекарствен продукт, който вече не е
разрешен за употреба
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS 150 mg/12,5 mg таблетки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа 150 mg ирбесартан
_(Irbesartan)_
и 12,5 mg хидрохлоротиазид
_(Hydrochlorothiazide)_
.
Помощно вещество:
Всяка таблетка съдържа 26,65 mg лактоза
(като лактоза монохидрат).
За пълния списък на помощните
вещества, вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетки.
Таблетки с прасковен цвят,
двойно-изпъкнали, с овална форма, с
гравирано сърце от едната
страна и числото 277
5 от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на есенциална хипертония.
Тази фиксирана дозова комбинация е
показана при възрастни пациенти,
чието кръвно налягане
не е адекватно контролирано от
самостоятелното приложение на
ирбесартан или
хидрохлоротиазид (вж. точка 5.1).
4.2
ДОЗИРОВКА И НА
ЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Irbesartan Hydrochlorothiazide BMS може да се приема
веднъж дневно, с или без храна.
Може да се препоръча титриране на
дозата с отделните съставки (т.е
ирбесартан и
хидрохлоротиазид).
Когато е клинично подходящо
директното преминаване от
м
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-11-2009
Листовка Листовка чешки 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-11-2009
Листовка Листовка датски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-11-2009
Листовка Листовка немски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-11-2009
Листовка Листовка естонски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-11-2009
Листовка Листовка гръцки 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-11-2009
Листовка Листовка английски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 24-11-2009
Листовка Листовка френски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-11-2009
Листовка Листовка италиански 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 24-11-2009
Листовка Листовка латвийски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 24-11-2009
Листовка Листовка литовски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-11-2009
Листовка Листовка унгарски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-11-2009
Листовка Листовка малтийски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 24-11-2009
Листовка Листовка нидерландски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 24-11-2009
Листовка Листовка полски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-11-2009
Листовка Листовка португалски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 24-11-2009
Листовка Листовка румънски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-11-2009
Листовка Листовка словашки 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-11-2009
Листовка Листовка словенски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-11-2009
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 24-11-2009
Листовка Листовка фински 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-11-2009
Листовка Листовка шведски 24-11-2009
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-11-2009

Преглед на историята на документите