Daklinza

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

22-08-2019

Активна съставка:
дакаласвир дихидрохлорид
Предлага се от:
Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
АТС код:
J05AP07
INN (Международно Name):
daclatasvir
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
Терапевтична област:
Хепатит C, хроничен
Терапевтични показания:
Daklinza е показан в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на инфекция с хроничен хепатит С (HCV) при възрастни (вж. Точки 4. 2, 4. 4 и 5. За специфична активност генотип на HCV, виж раздели 4. 4 и 5.
Каталог на резюме:
Revision: 15
Статус Оторизация:
Отменено
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/003768
Дата Оторизация:
2014-08-22
EMEA код:
EMEA/H/C/003768

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - испански

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

09-02-2018

Листовка Листовка - чешки

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

22-08-2019

Листовка Листовка - датски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - датски

22-08-2019

Листовка Листовка - немски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - немски

22-08-2019

Листовка Листовка - естонски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

09-02-2018

Листовка Листовка - гръцки

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

22-08-2019

Листовка Листовка - английски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - английски

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

09-02-2018

Листовка Листовка - френски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - френски

22-08-2019

Листовка Листовка - италиански

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

09-02-2018

Листовка Листовка - латвийски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

09-02-2018

Листовка Листовка - литовски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

09-02-2018

Листовка Листовка - унгарски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

09-02-2018

Листовка Листовка - малтийски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

09-02-2018

Листовка Листовка - нидерландски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

09-02-2018

Листовка Листовка - полски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - полски

22-08-2019

Листовка Листовка - португалски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

09-02-2018

Листовка Листовка - румънски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

09-02-2018

Листовка Листовка - словашки

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

09-02-2018

Листовка Листовка - словенски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

09-02-2018

Листовка Листовка - фински

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - фински

22-08-2019

Листовка Листовка - шведски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

22-08-2019

Листовка Листовка - норвежки

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

22-08-2019

Листовка Листовка - исландски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

22-08-2019

Листовка Листовка - хърватски

22-08-2019

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

22-08-2019

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

09-02-2018

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Листовка: информация за пациента

Daklinza 30 mg филмирани таблетки

Daklinza 60 mg филмирани таблетки

Даклатасвир (Daclatasvir)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да

им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Daklinza и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Daklinza

Как да приемате Daklinza

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Daklinza

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво представлява Daklinza и за какво се използва

Daklinza съдържа активната съставка даклатасвир. Тя се прилага за лечението на възрастни с

хепатит С инфекция, която засяга черния дроб и се причинява от вируса на хепатит С.

Това лекарство действа като спира размножаването на вируса на хепатит С и заразяването на

нови клетки с него. Това намалява количеството на вируса на хепатит С в организма и

отстранява вируса от кръвта за определен период от време.

Daklinza трябва да се прилага винаги заедно с други лекарства, които се използват за лечение

на хепатит С инфекция и не трябва да се използва самостоятелно.

Много е важно да прочетете листовките и на другите лекарства, които ще приемате заедно с

Daklinza. Ако имате въпроси относно Вашите лекарства, консултирайте се с Вашия лекар или

фармацевт.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Daklinza

Не приемайте Daklinza

ако сте алергични към даклатасвир или към някоя от останалите съставки на това лекарство

(изброени в точка 6 от тази листовка)

ако приемате (през устата или други начини, които засягат цялото Ви тяло) някои от

следните лекарства

фенитоин, карбамазепин, окскарбазепин или фенобарбитал, използвани при лечение

на епилептични пристъпи

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

рифампицин, рифабутин или рифапентин – антибиотици, използвани за лечение на

туберкулоза

дексаметазон – стероид, използван при лечението на алергични и възпалителни

заболявания

лекарства, които съдържат жълт кантарион (Hypericum perforatum, билков препарат).

Тези лекарства намаляват ефекта на Daklinza, и в резултат на това Вашето лечение няма

да действа. Ако приемате някои от тези лекарства, уведомете незабавно Вашия лекар.

Тъй като Daklinza трябва винаги да се прилага в комбинация с други лекарства при хепатит С

инфекция, уверете се, че сте прочели раздела „Не приемайте” от листовките на другите

лекарства. Ако не сте сигурни за някаква информация в листовките, обърнете се към Вашия

лекар или фармацевт.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Daklinza.

Говорете с Вашия лекар преди да приемете това лекарство, ако:

понастоящем приемате или през последните няколко месеца сте приемали лекарството

амиодарон за лечение на неравномерен сърдечен ритъм (Вашият лекар може да обмисли

алтернативни лечения, ако сте приемали това лекарство)

имате настояща или предишна инфекция с вируса на хепатит В, тъй като Вашият лекар

може да реши, че Ви е необходимо допълнително наблюдение

Вашият черен дроб е увреден и не функционира правилно (декомпенсирано чернодробно

заболяване)

имате диабет. Нивата на кръвната захар при някои пациенти с диабет се понижават

(хипогликемия) след започване на лечение с лекарства като Daklinza. Може да се нуждаете

от по-стриктно проследяване на нивата на кръвната захар и/или адаптиране на

противодиабетните Ви лекарства след започване на лечение с Daklinza. Нивата на кръвната

захар при някои пациенти с диабет се понижават (хипогликемия) след започване на лечение

с лекарства като Daklinza.

Незабавно кажете на Вашия лекар, ако сте приемали някакви лекарства за сърдечни проблеми,

както и по време на лечението, ако получите:

Задух

Прималяване

Сърцебиене

Припадък

Деца и юноши

Daklinza не се препоръчва за пациенти под 18-годишна възраст. Daklinza все още не е проучена

при деца и юноши.

Други лекарства и Daklinza

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства. Това се налага, тъй като Daklinza може да има

въздействие върхи начина по който някой лекарства действат. Освен това някои лекарства

могат да окажат влияние върху действието на Daklinza. Вашият лекар може да промени дозата

на Daklinza или Вие може да не трябва да приемате Daklinza с определени лекарства.

Не приемайте Daklinza, ако приемате някои от следните лекарства:

фенитоин, карбамазепин, окскарбазепин или фенобарбитал, използвани при лечение на

епилептични пристъпи

рифампицин, рифабутин или рифапентин – антибиотици, използвани за лечение на

туберкулоза

дексаметазон – стероид, използван за лечение на алергични и възпалителни заболявания

лекарства, съдържащи жълт кантарион (Hypericum perforatum, билков препарат).

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Тези лекарства намаляват ефекта на Daklinza, така че Вашето лечение няма да действа. Ако

приемате някои от тези лекарства, уведомете незабавно Вашия лекар.

Уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате някое от следните лекарства:

амиодарон или дигоксин, използвани за лечение на неравномерен сърдечен ритъм

атазанавир/ритонавир, атазанавир/кобицистат, комбинирана таблетка

елвитегравир/кобицистат/емтрицитабин/тенофовир дизопроксил фумарат, етравирин,

невирапин или ефавиренц, използвани при лечението на HIV инфекция

боцепревир или телапревир, използвани за лечение на инфекция с хепатит С

кларитромицин, телитромицин или еритромицин, използвани за лечение на бактериални

инфекции

варфарин и други подобни лекарства, наречени антагонисти на витамин К, които се

използват за разреждане на кръвта. Възможно е Вашият лекар да увеличи честотата на

кръвните тестове, за да провери дали кръвта Ви се съсирва нормално.

дабигатран етексилат, използван за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци

кетоконазол, итраконазол, позаконазол или вориконазол, използвани за лечение на гъбични

инфекции

верапамил, дилтиазем, нифедипин или амлодипин, използвани за понижаване на кръвното

налягане

розувастатин, аторвастатин, флувастатин, симвастатин, питавастатин или правастатин,

използвани за понижаване на нивото на холестерол в кръвта.

перорални контрацептиви

При употреба на някои от тези лекарства може да се наложи Вашият лекар да коригира дозата

на Daklinza.

Бременност и контрацепция

Информирайте Вашия лекар, ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или

планирате бременност. Ако забременеете, спрете приема на Daklinza и незабавно

информирайте Вашия лекар.

Ако сте бременна, не трябва да приемате Daklinza.

Ако е възможно да забременеете, използвайте ефективна контрацепция по време на лечението с

Daklinza и 5 седмици след приключване на лечението.

Daklinza се използва понякога заедно с рибавирин. Рибавирин може да увреди Вашето

неродено бебе. Затова е много важно Вие (или вашата партньорка) да не забременеете по време

на това лечение.

Кърмене

Не е известно дали Daklinza преминава в кърмата. Не трябва да кърмите по време на лечение с

Daklinza.

Шофиране и работа с машини

Някои пациенти съобщават за появата на замайване, затруднения с концентрацията и проблеми

със зрението по време на лечението на инфекцията с хепатит С с Daklinza заедно с други

лекарства. Ако забележите някои от тези нежелани реакции, не трябва да шофирате и работите

с машини.

Daklinza съдържа лактоза

Ако лекарят Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари (напр. лактоза), посъветвайте

се с Вашия лекар преди приема на Daklinza.

Daklinza съдържа натрий

Това лекарство съдържа под 1 mmol натрий (23 mg) в максималната доза от 90 mg, което

означава, че на практика не съдържа натрий.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Как да приемате Daklinza

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителна доза

Препоръчителната доза Daklinza е 60 mg веднъж на ден. Приемайте таблетката цяла. Не я

дъвчете или счуквайте, тъй като има много неприятен вкус. Daklinza може да се приема със или

без храна.

Някои други лекарства могат да взаимодействат с Daklinza, като оказват ефект върху нивата на

Daklinza в организма Ви. Ако приемате някои от тези лекарства, Вашият лекар може да реши да

промени дневната Ви доза Daklinza, за да осигури безопасността и ефикасността на лечението.

Тъй като Daklinza трябва винаги да се прилага с други лекарства за хепатит С инфекция,

необходимо е да прочетете листовките на тези лекарствени продукти. Ако имате някакви

въпроси, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

Колко време да приемате Daklinza

Уверете се, че приемът на Daklinza продължава толкова, колкото Вашият лекар е предписал.

Продължителността на Вашето лечение с Daklinza ще бъде 12 или 24 седмици.

Продължителността на лечението Ви ще зависи от това дали преди това сте лекувани за

хепатит С инфекция, какво е състоянието на черния Ви дроб и какви други лекарства ще

приемате с Daklinza. Възможно е да приемате другите Ваши лекарства за различна

продължителност от време.

Ако сте приели повече от необходимата доза Daklinza

Ако неволно сте приели повече от препоръчителната доза таблетки Daklinza, незабавно се

свържете с Вашия лекар или с най-близката болница за консултация. Носете със себе си

блистер с таблетки, за да можете лесно да опишете какво сте приели.

Ако сте пропуснали да приемете Daklinza

Важно е да не пропускате доза от това лекарство.

Ако сте пропуснали приема на една доза:

и се сетите за това в рамките на 20 часа от определения час за прием на Daklinza, вземете

дозата възможно най-скоро. След това приемете следващата доза в обичайното време.

Ако са изминали повече от 20 часа след обичайното време за прием на Daklinza, изчакайте и

вземете следващата доза в обичайното време. Не приемайте двойна доза (две дози в близки

по време приеми).

Ако сте спрели приема на Daklinza

Важно е да продължавате приема на Daklinza през целия период на лечение. В противен случай

е възможно лекарството да няма ефект срещу вируса на хепатит С. Не спирайте приема на

Daklinza, освен ако Вашият лекар не Ви каже да го направите.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

При употреба на Daklinza заедно със софосбувир (без рибавирин), са съобщени следните

нежелани реакции.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 потребители):

главоболие, умора

Чести (могат да засегнат 1 на 10 потребители):

нарушение на съня

замайване

мигрена

гадене, диария, болка в корема

болки в ставите, болезнени или чувствителни на допир мускули, което не е предизвикано от

физическо натоварване

При употреба на Daklinza заедно със софосбувир и рибавирин, са съобщени следните нежелани

реакции.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 потребители):

главоболие, гадене, умора

намаляване на червените кръвни клетки (анемия)

Чести (могат да засегнат 1 на 10 потребители):

намален апетит

безсъние, раздразнителност

замайване

мигрена

задух, кашлица, назална конгестия (запушен нос)

горещи вълни

суха кожа, необичаен косопад или изтъняване на косата, обрив, сърбеж

диария, повръщане, болка в корема, запек, стомашни киселини, газове в стомаха или

червата

сухота в устата

ставни болки, болка в мускулите, която не се дължи на натоварване

Когато Daklinza се използва заедно с пегинтерферон алфа и рибавирин, докладваните нежелани

реакции са същите като описаните в листовките на тези лекарства. Най-често срещаните

нежелани реакции са описани по-долу.

Много чести (могат да засегнат повече от 1 на 10 потребители):

намален апетит

нарушение на съня

главоболие

задух

гадене

умора

грипоподобно заболяване, повишена температура

сърбеж, суха кожа, необичаен косопад или изтъняване на косата, обрив

диария

кашлица

ставни болки, болезнени или чувствителни на допир мускули, което не се дължи на

натоварване, необичайна слабост

раздразнителност

намаление на червените кръвни клетки (анемия), намаление на белите кръвни клетки

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Как да съхранявате Daklinza

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Daklinza

Активното вещество е даклатасвир. Всяка филмирана таблетка съдържа 30 mg или 60 mg

(като дихидрохлорид)

Другите съставки са:

Ядро на таблетката: безводна лактоза (вж. точка 2), микрокристална целулоза,

кроскармелоза натрий, силициев диоксид (Е551) и магнезиев стеарат

Филмово покритие: хипромелоза, титанов диоксид (Е171), макрогол 400, индиго

кармин алуминиев лак (Е132), жълт железен оксид (Е172)

Как изглежда Daklinza и какво съдържа опаковката

Daklinza 30 mg: филмираната таблетка е зелена, двойноизпъкнала, с петоъгълна форма, с

вдлъбнато релефно означение “BMS” от едната страна и „213” от другата страна.

Daklinza 60 mg: филмираната таблетка е светлозелена, двойноизпъкнала, с петоъгълна форма, с

вдлъбнато релефно означение “BMS” от едната страна и „215” от другата страна.

Daklinza 30 mg и 60 mg филмирани таблетки се предлагат в опаковки по 28 таблетки в

неперфорирани календарни блистери и перфорирани еднодозови блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Ирландия

Производител

Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Loc. Fontana del Ceraso

03012 Anagni (FR)

Италия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

Belgique/België/Belgien

N.V. Bristol

-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Lietuva

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +370 52 369140

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

България

Bristol-Myers Squibb Kft.

Teл.: + 359 800 12 400

Luxembourg/Luxemburg

N.V. Bristol

-Myers Squibb Belgium S.A.

Tél/Tel: + 32 2 352 76 11

Česká republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 420 221 016 111

Magyarország

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel.: + 36 (1) 9206 550

Danmark

Bristol-Myers Squibb

Tlf: + 45 45 93 05 06

Malta

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Deutschland

Bristol-Myers Squibb GmbH & Co. KGaA

Tel: + 49 89 121 42-0

Nederland

Bristol-Myers Squibb B.V.

Tel: + 31 (0)30 300 2222

Eesti

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +372 640 1030

Norge

Bristol-Myers Squibb Norway Ltd

Tlf: + 47 67 55 53 50

Ελλάδα

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 30 210 6074300

Österreich

Bristol-Myers Squibb GesmbH

Tel: + 43 1 60 14 30

España

RISTOL

YERS

QUIBB

S.A.

Tel: + 34 91 456 53 00

Polska

RISTOL

YERS

QUIBB

OLSKA

Tel.: + 48 22 5796666

France

Bristol-Myers Squibb SARL

Tél: + 33 (0)1 58 83 84 96

Portugal

Bristol-Myers Squibb Farmacêutica Portuguesa,

S.A.

Tel: + 351 21 440 70 00

Hrvatska

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

+385 1 2078 508

România

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: + 40 (0)21 272 16 00

Ireland

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals uc

Tel: + 353 (0)1 483 3625

Slovenija

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: +386 1 2355 100

Ísland

Bristol-Myers Squibb AB hjá Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o.

Tel: + 421 2 59298411

Italia

RISTOL

YERS

QUIBB

Tel: + 39 06 50 39 61

Suomi/Finland

Oy Bristol-Myers Squibb (Finland) Ab

Puh/Tel: + 358 9 251 21 230

Κύπρος

RISTOL

YERS

QUIBB

A.E.

Τηλ: + 357 800 92666

Sverige

Bristol-Myers Squibb AB

Tel: + 46 8 704 71 00

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Latvija

Bristol-Myers Squibb Kft.

Tel: +371 67708347

United Kingdom

Bristol-Myers Squibb Pharmaceuticals Ltd

Tel: + 44 (0800) 731 1736

Дата на последно преразглеждане на листовката <{ММ /ГГГГ}>.

Подробна информация за това лекарствo е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Daklinza 30 mg филмирани таблетки

Daklinza 60 mg филмирани таблетки

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Daklinza 30 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа даклатасвир дихидрохлорид (daclatasvir dihydrochloride),

еквивалентен на 30 mg даклатасвир.

Daklinza 60 mg филмирани таблетки

Всяка филмирана таблетка съдържа даклатасвир дихидрохлорид (daclatasvir dihydrochloride),

еквивалентен на 60 mg даклатасвир.

Помощно(и) вещество(а) с известно действие

Всяка 30 mg филмирана таблетка съдържа 58 mg лактоза (безводна).

Всяка 60 mg филмирана таблетка съдържа 116 mg лактоза (безводна).

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Daklinza 30 mg филмирани таблетки

Зелена, двойноизпъкнала, петоъгълна таблетка с размери 7,2 mm x 7,0 mm, с вдлъбнато

релефно означение “BMS” от едната страна и „213” от другата страна.

Daklinza 60 mg филмирани таблетки

Светлозелена, двойноизпъкнала, петоъгълна таблетка с размери 9,1 mm x 8,9 mm, с вдлъбнато

релефно означение “BMS” от едната страна и „215” от другата страна.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

Терапевтични показания

Daklinza е показан в комбинация с други лекарствени продукти за лечение на хронична

инфекция с хепатит С вирус (HCV) при възрастни (вж. точки 4.2, 4.4 и 5.1).

За HCV генотипната специфична активност вижте точки 4.4 и 5.1.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Дозировка и начин на приложение

Лечението с Daklinza трябва да се провежда под наблюдението на лекар, който има опит при

лечението на хроничен хепатит С.

Дозировка

Препоръчителната доза на Daklinza е 60 mg веднъж дневно – приема се перорално със или без

храна.

Daklinza трябва да се прилага в комбинация с други лекарствени продукти. Необходимо е да се

направи справка и в Кратката характеристика на другите лекарствени продукти в схемата на

лечение преди започване на лечението с Daklinza.

Taблица 1: Препоръчителна схема на лечение с Daklinza в комбинирана терапия без

интерферон

Популация пациенти*

Схема и продължителност

HCV GT 1 или 4

Пациенти без цироза

Daklinza + софосбувир за 12 седмици

Пациенти с цироза

CP A или B

Daklinza + софосбувир + рибавирин за 12 седмици

или

Daklinza + софосбувир (без рибавирин) за

24 седмици

CP C

Daklinza + софосбувир +/- рибавирин за 24 седмици

(вж. точки 4.4 и 5.1)

HCV GT 3

Пациенти без цироза

Daklinza + софосбувир за 12 седмици

Пациенти с цироза

Daklinza + софосбувир +/- рибавирин за 24 седмици

(вж. точка 5.1)

Рецидивираща HCV инфекция след трансплантация на черен дроб (GT 1, 3 или 4)

Пациенти без цироза

Daklinza + софосбувир + рибавирин за 12 седмици

(вж. точка 5.1)

Пациенти с цироза CP A или B

GT 1 или 4

GT 3

Daklinza + софосбувир + рибавирин за 12 седмици

Daklinza + софосбувир +/- рибавирин за 24 седмици

Пациенти с цироза CP C

Daklinza + софосбувир +/- рибавирин за 24 седмици

(вж. точки 4.4 и 5.1)

GT: Генотип; CP: Child Pugh

* Включва пациенти коинфектирани с човешки имунодефицитен вирус (HIV). За препоръки относно

прилагането на антивирусни средства за лечение на HIV, вижте точка 4.5.

Daklinza + пегинтерферон алфа + рибавирин

Тази схема на лечение е алтернативно препоръчвана схема за пациенти с генотип 4 инфекция

без цироза или с компенсирана цироза.

Daklinza се прилага в продължение на 24 седмици, в

комбинация с пегинтерферон алфа или рибавирин в продължение на 24-48 седмици:

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

- Ако HCV РНК е неоткриваема и в двете седмици на лечение 4 и 12, всичките 3 компонента на

схемата трябва да продължат да се приемат до общо 24 седмици.

- Ако се постигне неоткриваема HCV РНК, но не и в двете седмици на лечение 4 и 12, приемът

на Daklinza трябва да се преустанови на седмица 24 и пегинтерферон алфа и рибавирин да се

продължат до общо 48 седмици.

Насоки за дозиране на рибавирин

Дозата на рибавирин, когато се комбинира с Daklinza, се определя въз основа на телесното

тегло (1 000 или 1 200 mg съответно при пациенти <75 kg или ≥75 kg). Вижте Кратката

характеристика на продукта рибавирин.

При пациенти с Child-Pugh A, B, или C цироза или рецидив на HCV инфекцията след

трансплантация на черен дроб, препоръчителната начална доза рибавирин е 600 mg дневно

приета с храна. В случай на добра поносимост, началната доза може да бъде увеличена до

максимум 1 000-1 200 mg дневно (гранична стойност 75 kg). В случай на недобра поносимост

началната доза трябва да бъде намалена, както е клинично показано на база на показателите за

хемоглобин и креатининов клирънс (вж. Таблица 2).

Taблица 2: Насоки за дозиране на рибавирин при схема на едновременен прием с

Daklinza при пациенти с цироза или след трансплантация

Лабораторна стойност/Клиничен критерий

Насоки за дозиране на рибавирин

Хемоглобин

>12 g/dl

600 mg дневно

>10 до ≤12 g/dl

400 mg дневно

>8,5 до ≤10 g/dl

200 mg дневно

8,5 g/dl

Преустановяване приема на рибавирин

Креатининов клирънс

>50 ml/min

Следват се насоките дадени по-горе за

хемоглобин

>30 до ≤50 ml/min

200 mg всеки следващ ден

≤30 ml/min или хемодиализа

Преустановяване приема на рибавирин

Промяна на дозата, прекъсване и прекратяване на терапията

Не се препоръчва промяна в дозата на Daklinza за овладяване на нежелани реакции. Ако се

налага прекъсване на лечението с някои компоненти от схемата на лечение поради нежелани

лекарствени реакции, Daklinza не трябва да се използва като монотерапия.

Няма правила за прекратяване на вирусологичното лечение, които да са приложими за схемата

на лечение Daklinza със софосбувир.

Прекратяване на лечението при пациенти с недостатъчен вирусологичен отговор по време на

лечението с Daklinza, пегинтерферон алфа и рибавирин

Малко вероятно е пациенти с недостатъчен вирусологичен отговор по време на лечението да

постигнат траен вирусологичен отговор (sustained virologic response, SVR); затова при такива

пациенти се препоръчва прекратяване на лечението. Праговете на HCV РНК, които налагат

прекратяване на лечението (т.е. правилата за прекратяване на лечението) са представени в

Таблица 3.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 3: Правила за прекратяване на лечението при пациенти, лекувани с Daklinza в

комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин, с недостатъчен

вирусологичен отговор по време на лечението

HCV РНК

Действие

Седмица 4 от лечението:

>1000 IU/ml

Прекратяване на Daklinza, пегинтерферон алфа и

рибавирин

Седмица 12 от лечението:

≥25 IU/ml

Прекратяване на Daklinza, пегинтерферон алфа и

рибавирин

Седмица 24 от лечението:

≥25 IU/ml

Прекратяване на пегинтерферон алфа и рибавирин

(лечението с Daklinza приключва на седмица 24)

Препоръки за дозировките на едновременно приеманите лекарства

Мощни инхибитори на ензима цитохром Р450 3А4 (CYP3A4)

Дозата на Daklinza трябва да бъде намалена на 30 mg веднъж дневно, когато се прилага

едновременно с мощни инхибитори на CYP3A4.

Умерени индуктори на CYP3A4

Дозата на Daklinza трябва да бъде увеличена до 90 mg веднъж дневно, когато се прилага

едновременно с умерени индуктори на CYP3A4. Вижте точка 4.5.

Пропуснати дози

Пациентите трябва да бъдат инструктирани, ако пропуснат една доза Daklinza, пропуснатата

доза да бъде приета възможно най-скоро, ако пациентът си спомни в рамките на 20 часа след

планираното време за прием. Ако, обаче, са изминали повече от 20 часа след времето за прием,

дозата трябва да бъде пропусната, а следващата доза да бъде приета в определения за прием

час.

Специални популации

Старческа възраст

Не е необходима корекция на дозата на Daklinza при пациенти на възраст ≥65 години (вж.

точка 5.2).

Бъбречно увреждане

Не е необходима корекция на дозата на Daklinza при пациенти с каквато и да е степен на

бъбречно увреждане (вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Не се налага корекция на дозата на Daklinza при пациенти с чернодробно увреждане в лека

(Child-Pugh A, скор 5-6), умерена (Child-Pugh B, скор 7-9) или тежка степен (Child-Pugh C, скор

≥10) (вж. точки 4.4 и 5.2).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Daklinza при деца и юноши на възраст под 18 години все още

не са установени. Липсват данни.

Начин на приложение

Daklinza се приема перорално, със или без храна. Пациентите трябва да бъдат инструктирани да

поглъщат таблетките цели. Филмираната таблетка не трябва да се дъвче или разтрошава поради

неприятния вкус на активното вещество.

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества,

изброени в точка 6.1.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Едновременното приложение с лекарствени продукти, които силно индуцират цитохром Р450

3А4 (CYP3A4) и транспортния Р-гликопротеин (P-gp) може да доведе до понижена експозиция

и липса на ефикасност на Daklinza. Тези активни вещества включват, но не се ограничават до

фенитоин, карбамазепин, окскарбазепин, фенобарбитал, рифампицин, рифабутин, рифапентин,

системен дексаметазон и растителен продукт с жълт кантарион (Hypericum perforatum).

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Daklinza не трябва да се прилага самостоятелно. Daklinza трябва да се прилага в комбинация с

други лекарствени продукти за лечение на хронична HCV инфекция (вж. точки 4.1 и 4.2).

Тежка брадикардия и сърдечен блок

Наблюдавани са случаи на тежка форма на брадикардия и сърдечен блок при употреба на

Daklinza в комбинация със софосбувир и едновременно прилаган амиодарон, със или без други

лекарства, които понижават сърдечната честота. Механизмът не е установен.

Едновременното приложение на амиодарон е ограничено посредством клиничното

разработване на софосбувир плюс директно действащи антивирусни средства (DAA). Случаите

са потенциално животозастрашаващи, поради това амиодарон трябва да се използва при

пациенти, приемащи Daklinza и софосбувир, само когато имат непоносимост към другите

алтернативни антиаритмични лекарства или те са противопоказани.

Ако едновременното приложение на амиодарон се счита за необходимо, се препоръчва

внимателно проследяване на пациентите при започване на лечение с Daklinza в комбинация със

софосбувир. Пациентите, за които е определено, че са изложени на висок риск от

брадиаритмия, трябва да се наблюдават непрекъснато в продължение на 48 часа в подходяща

клинична среда.

Поради дългия полуживот на амиодарон трябва да се извърши и подходящо проследяване при

пациентите, които са преустановили приема на амиодарон в рамките на предходните няколко

месеца и на които предстои прием на Daklinza в комбинация със софосбувир.

Всички пациенти, приемащи Daklinza и софосбувир в комбинация с амиодарон, със или без

други лекарства, които понижават сърдечната честота, трябва също да бъдат предупредени за

симптомите на брадикардия и сърдечен блок и да им бъде препоръчано незабавно да потърсят

медицинска помощ, ако ги получат.

Генотип-специфична активност

Относно препоръчителните схеми на лечение при различни HCV генотипи, вижте точка 4.2.

Относно специфичната вирусологична и клинична активност за даден генотип, вижте точка 5.1.

Данните в подкрепа на лечението на генотип 2 инфекция с Daklinza и софосбувир са

ограничени.

Данните от проучване ALLY-3 (AI444218) подкрепят 12-седмична продължителност на

лечението с Daklinza + софосбувир при пациенти без предходна терапия и лекувани пациенти с

генотип 3 инфекция без цироза. При пациенти с цироза е наблюдавана по-ниска степен на SVR

(вж. точка 5.1). Данните от програми с милосърдна цел, които включват пациенти с генотип 3

инфекция и цироза, подкрепят употребата на Daklinza + софосбувир в продължение на

24 седмици при тези пациенти. Значението на добавянето на рибавирин към тази схема е

неясно (вж. точка 5.1).

Клиничните данни в подкрепа на приложението на Daklinza и софосбувир при пациенти с HCV

генотип 4 и 6 инфекция са ограничени. Няма клинични данни при пациенти с генотип 5 (вж.

точка 5.1).

Пациенти с Child-Pugh C чернодробно заболяване

Безопасността и ефикасността на Daklinza при лечението на HCV инфекция при пациенти с

Child-Pugh C чернодробно заболяване са установени в клинични проучвания ALLY-1

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

(AI444215, Daklinza + софосбувир + рибавирин, приемани в продължение на 12 седмици);

степените на SVR обаче са по-ниски в сравнение с пациенти с Child-Pugh A и B. Поради тази

причина при пациенти с Child-Pugh C се предлага консервативна схема на лечение Daklinza +

софосбувир +/- рибавирин в продължение на 24 седмици (вж. точки 4.2 и 5.1). Рибавирин може

да бъде добавен на база на индивидуалната клинична оценка на пациентите.

Коинфекция HCV/HBV (вирус на хепатит В)

По време на или след лечение с директно действащи антивирусни средства са съобщени случаи

на реактивация на вирус на хепатит B (HBV), някои от тях фатални. При всички пациенти

трябва да се направи скрининг за HBV преди започване на терапията. При коинфектираните с

HCV/HBV пациенти има риск от реактивация на HBV и следва да бъдат наблюдавани и

контролирани според актуалните клинични ръководства.

Повторно лечение с даклатасвир

Ефикасността на Daklinza като част от схема на повторно лечение при пациенти с

предшестваща експозиция на NS5A инхибитор не е установена.

Изисквания по отношение на бременност и контрацепция

Daklinza не трябва да се използва по време на бременност или при жени с детероден потенциал,

които не използват контрацепция. Употребата на високо ефективна контрацепция трябва да

продължи 5 седмици след приключване на лечението с Daklinza (вж. точка 4.6).

Когато Daklinza се използва в комбинация с рибавирин, приложими са противопоказанията и

предупрежденията за този лекарствен продукт. Наблюдавани са значителни тератогенни и/или

ембриоцидни ефекти при всички животински видове с експозиция на рибавирин. По тази

причина е необходимо изключително внимание, за да се избегне бременност при пациентките и

при партньорките на пациентите (вж. Кратката характеристика на продукта за рибавирин).

Взаимодействия с лекарствени продукти

Едновременното приложение на Daklinza може да промени концентрацията на други

лекарствени продукти, както и други лекарствени продукти могат да променят концентрацията

на даклатасвир. Вижте точка 4.3 за списъка на лекарствените продукти, които са

противопоказани за употреба в комбинация с Daklinza поради потенциален риск от загуба на

терапевтичен ефект. Вижте точка 4.5 относно установените и други потенциално значими

лекарствени взаимодействия.

Употреба при пациенти с диабет

След започване на лечение за HCV инфекция с директно действащо антивирусно средство/DAA

при пациенти с диабет може да настъпи подобрение в контрола на глюкозата, което

потенциално да доведе до симптоматична хипогликемия. Нивата на глюкозата при пациенти с

диабет, започващи терапия с DAA, трябва да се наблюдават внимателно, особено през първите

3 месеца, а противодиабетните им лекарства — да се променят, когато е необходимо. Лекарят,

който отговаря за противодиабетното лечение на пациента, трябва да бъде информиран при

започване на терапия с DAA.

Педиатрична популация

Употребата на Daklinza не се препоръчва при деца и юноши под 18-годишна възраст, тъй като

безопасността и ефикасността не са установени при тази популация.

Важна информация относно някои от помощните вещества в Daklinza

Daklinza съдържа лактоза. Пациентите с редки наследствени заболявания като галактозна

непоносимост, Lapp лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция, не трябва да

приемат този лекарствен продукт.

Пациенти на диета с контролиран прием на натрий

Daklinza съдържа под 1 mmol натрий (23 mg) в максималната доза от 90 mg, което означава, че

на практика не съдържа натрий.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Противопоказания за едновременна употреба (вж. точка 4.3)

Приложението на Daklinza е противопоказано в комбинация с лекарствени продукти, които са

мощни индуктори на CYP3A4 и P-gp, например фенитоин, карбамазепин, окскарбазепин,

фенобарбитал, рифампицин, рифабутин, рифапентин, дексаметазон за системно приложение и

жълт кантарион (Hypericum perforatum), тъй като това може да доведе до по-ниска експозиция и

намалена ефикасност на Daklinza.

Потенциално взаимодействие с други лекарствени продукти

Даклатасвир е субстрат на CYP3A4, P-gp и транспортер на органични катиони (Organic cation

transporter) (OCT) 1. Мощните или умерени индуктори на CYP3A4 и P-gp могат да намалят

плазмените нива и терапевтичния ефект на даклатасвир. Едновременното приложение с мощни

индуктори на CYP3A4 и P-gp е противопоказано, а се препоръчва корекция на дозата на

Daklinza, когато се прилага едновременно с умерени индуктори на CYP3A4 и P-gp (вж.

Таблица 4). Мощни инхибитори на CYP3A4 могат да повишат плазмените нива на даклатасвир.

Препоръчва се корекция на дозата на Daklinza при едновременно приложение с мощни

инхибитори на CYP3A4 (вж. Таблица 4). Едновременното приложение на лекарства, които

инхибират активността на P-gp или OCT1 вероятно ще имат ограничен ефект върху

експозицията на даклатасвир.

Даклатасвир е инхибитор на P-gp, органичен анион-транспортиращ полипептид (Organic anion

transporting polypeptide, OATP) 1B1, OCT1 и на протеинa на резистентност на рак на гърдата

(Breast cancer resistance protein, BCRP). Приложението на Daklinza може да повиши системната

експозиция на лекарствени продукти, които са субстрати на P-gp, OATP 1B1, OCT1 или BCRP,

което може да увеличи или удължи техния терапевтичен ефект и нежелани реакции.

Необходимо е повишено внимание, ако лекарственият продукт има тесен терепевтичен

прозорец (вж. Таблица 4).

Даклатасвир е много слаб индуктор на CYP3A4 и води до 13% намаление в експозицията на

мидазолам. Тъй като този ефект е ограничен, не е необходимо да се коригира дозата на

едновременно прилаганите субстрати на CYP3A4.

Консултирайте се с Кратката характеристика на другите лекарствени продукти от схемата на

лечение по отношение на лекарствените взаимодействия.

Пациенти, лекувани с антагонисти на витамин К

Тъй като чернодробната функция може да се промени по време на лечение с Daklinza, се

препоръчва внимателно проследяване на стойностите на международното нормализирано

съотношение (INR).

Обобщение на взаимодействията в табличен вид

Таблица 4 предоставя информация от проучвания за лекарствени взаимодействия с

даклатасвир, включително клинични препоръки за доказани или потенциално значими

лекарствени взаимодействия. Клинично значимото увеличение в концентрацията е обозначено

като „↑”, клинично значимото намаление - като „↓”, а липсата на клинично значима промяна –

като „↔”. Показани са съотношенията на средните геометрични стойности, с 90% доверителен

интервал (Confidence intervals, CI) в скоби. Проучванията, представени в Таблица 4, са

проведени със здрави възрастни индивиди, освен ако не е отбелязано друго. Таблицата не

включва всички данни.

Taблица 4: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствени продукти по

терапевтични области

Взаимодействие

Препоръки относно

едновременно приложение

AНТИВИРУСНИ СРЕДСТВА, HCV

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 4: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствени продукти по

терапевтични области

Взаимодействие

Препоръки относно

едновременно приложение

Нуклеотидни аналози, инхибитори на полимеразата

Софосбувир 400 mg веднъж

дневно

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

Проучването е проведено при

пациенти с хронична HCV

инфекция

↔ Даклатасвир*

AUC: 0,95 (0,82, 1,10)

: 0,88 (0,78, 0,99)

: 0,91 (0,71, 1,16)

↔ GS-331007**

AUC: 1,0 (0,95, 1,08)

: 0,8 (0,77, 0,90)

: 1,4 (1,35, 1,53)

*Сравнението за даклатасвир е

направено с предишни данни (данни

от 3 проучвания с даклатасвир

60 mg веднъж дневно в комбинация

с пегинтерферон алфа и рибавирин).

**GS-331007 е основният метаболит

в кръвта на предлекарството

софосбувир.

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza или

софосбувир.

Протеазни инхибитори (PIs)

Боцепревир

Взаимодействието не е проучено.

Очаквано поради инхибиране на

CYP3A4 от боцепревир:

↑ Даклатасвир

Дозата на Daklinza трябва да

бъде намалена на 30 mg

веднъж дневно, когато се

прилага едновременно с

боцепревир или други силни

инхибитори на CYP3A4.

Симепревир 150 mg веднъж

дневно

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

↑ Даклатасвир

AUC: 1,96 (1,84, 2,10)

: 1,50 (1,39, 1,62)

: 2,68 (2,42, 2,98)

↑ Симепревир

AUC: 1,44 (1,32, 1,56)

: 1,39 (1,27, 1,52)

: 1,49 (1,33, 1,67)

Не се налага корекция на

дозата на Daklinza или

симепревир.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 4: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствени продукти по

терапевтични области

Взаимодействие

Препоръки относно

едновременно приложение

Телапревир 500 mg/12 h

(даклатасвир 20 mg веднъж

дневно)

Телапревир 750 mg/8 h

(даклатасвир 20 mg веднъж

дневно)

↑ Даклатасвир

AUC: 2,32 (2,06, 2,62)

: 1,46 (1,28, 1,66)

↔ Teлапревир

AUC: 0,94 (0,84, 1,04)

: 1,01 (0,89, 1,14)

↑ Даклатасвир

AUC: 2,15 (1,87, 2,48)

: 1,22 (1,04, 1,44)

↔ Teлапревир

AUC: 0,99 (0,95, 1,03)

: 1,02 (0,95, 1,09)

Инхибиране на CYP3A4 от

телапревир

Дозата на Daklinza трябва да

бъде намалена на 30 mg

веднъж дневно, когато се

прилага едновременно с

телапревир или други мощни

инхибитори на CYP3A4.

Други HCV антивирусни лекарства

Пегинтерферон алфа 180 µg

веднъж седмично и

рибавирин 1000 mg или

1200 mg/ден разделен в два

приема

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

Проучването е проведено при

пациенти с хронична HCV

инфекция

↔ Даклатасвир

AUC: ↔*

: ↔*

: ↔*

↔ Пегинтерферон алфа

: ↔*

↔ Рибавирин

AUC: 0,94 (0,80, 1,11)

: 0,94 (0,79, 1,11)

: 0,98 (0,82, 1,17)

*Фармакокинетичните параметри за

даклатасвир в комбинация с

пегинтерферон алфа и рибавирин в

това проучване са сходни с

наблюдаваните в проучване при

пациенти с HCV инфекция, на които

е прилаган даклатасвир

самостоятелно в продължение на

14 дни. Най-ниските

фармакокинетични стойности за

пегинтерферон алфа при пациенти,

получавали пегинтерферон алфа,

рибавирин и даклатасвир, са сходни

с тези при пациенти, получавали

пегинтерферон алфа, рибавирин и

плацебо.

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza,

пегинтерферон алфа или

рибавирин.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 4: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствени продукти по

терапевтични области

Взаимодействие

Препоръки относно

едновременно приложение

AНТИВИРУСНИ СРЕДСТВА ПРИ ИНФЕКЦИЯ С HIV или HBV

Протеазни инхибитори (PIs)

Aтазанавир

300 mg/ритонавир 100 mg

веднъж дневно

(даклатасвир 20 mg веднъж

дневно)

↑ Даклатасвир

AUC*: 2,10 (1,95, 2,26)

*: 1,35 (1,24, 1,47)

*: 3,65 (3,25, 4,11)

Инхибиране на CYP3A4 от

ритонавир

*резултатите са получени при

нормализиране на дозата до 60 mg.

Дозата на Daklinza трябва да

се намали на 30 mg веднъж

дневно, когато се прилага

едновременно с

атазанавир/ритонавир,

атазанавир/кобицистат или

други мощни инхибитори на

CYP3A4.

Атазанавир/кобицистат

Взаимодействието не е проучено.

Очаквано поради инхибиране на

CYP3A4 от

aтазанавир/кобицистат:

↑ Даклатасвир

Дарунавир

800 mg/ритонавир 100 mg

веднъж дневно

(даклатасвир 30 mg веднъж

дневно)

↔ Даклатасвир

AUC: 1,41 (1,32, 1,50)

: 0,77 (0,70, 0,85)

↔ Дарунавир

AUC: 0,90 (0,73, 1,11)

: 0,97 (0,80, 1,17)

: 0,98 (0,67, 1,44)

Не е необходима корекция на

дозата Daklinza 60 mg веднъж

дневно, дарунавир/ритонавир

(800/100 mg веднъж дневно

или 600/100 mg два пъти

дневно) или

дарунавир/кобицистат.

Дарунавир/кобицистат

Взаимодействието не е проучено.

Очаквано:

↔ Даклатасвир

Лопинавир

400 mg/ритонавир 100 mg

два пъти дневно

(даклатасвир 30 mg веднъж

дневно)

↔ Даклатасвир

AUC: 1,15 (1,07, 1,24)

: 0,67 (0,61, 0,74)

↔ Лопинавир*

AUC: 1,15 (0,77, 1,72)

: 1,22 (1,06, 1,41)

: 1,54 (0,46, 5,07)

* ефектът на даклатасвир 60 mg

върху лопинавир може да бъде по-

голям.

Не е необходима корекция на

дозата Daklinza 60 mg веднъж

дневно или

лопинавир/ритонавир.

Нуклеозидни/нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза (NRTIs)

Teнофовир дизопроксил

фумарат 300 mg веднъж

дневно

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

↔ Даклатасвир

AUC: 1,10 (1,01, 1,21)

: 1,06 (0,98, 1,15)

: 1,15 (1,02, 1,30)

↔ Teнофовир

AUC: 1,10 (1,05, 1,15)

: 0,95 (0,89, 1,02)

: 1,17 (1,10, 1,24)

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza или

тенофовир.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 4: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствени продукти по

терапевтични области

Взаимодействие

Препоръки относно

едновременно приложение

Ламивудин

Зидовудин

Емтрицитабин

Абакавир

Диданозин

Ставудин

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано:

↔ Даклатасвир

↔ NRTI

Не е необходима корекция в

дозировката на Daklinza или

NRTI.

Ненуклеозидни инхибитори на обратната транскриптаза (NNRTIs)

Eфавиренц 600 mg веднъж

дневно

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно/120 mg веднъж

дневно)

↓ Даклатасвир

AUC*: 0,68 (0,60, 0,78)

*: 0,83 (0,76, 0,92)

*: 0,41 (0,34, 0,50)

Индуциране на CYP3A4 от

ефавиренц

*резултатите са получени при

нормализиране на дозата до 60 mg.

Дозата на Daklinza трябва да

бъде увеличена до 90 mg

веднъж дневно, когато се

прилага едновременно с

ефавиренц.

Етравирин

Невирапин

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради индукция на

CYP3A4 от етравирин или

невирапин:

↓ Даклатасвир

Поради липса на данни,

едновременното приложение

на Daklinza с етравирин или

невирапин не се препоръчва.

Рилпивирин

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано:

↔ Даклатасвир

↔ Рилпивирин

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza или на

рилпивирин.

Интегразни инхибитори

Долутегравир 50 mg веднъж

дневно

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

↔ Даклатасвир

AUC: 0,98 (0,83, 1,15)

: 1,03 (0,84, 1,25)

: 1,06 (0,88, 1,29)

↑ Долутегравир

AUC: 1,33 (1,11, 1,59)

: 1,29 (1,07, 1,57)

: 1,45 (1,25, 1,68)

Инхибиране на P-gp и BCRP от

даклатасвир

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza или на

долутегравир.

Ралтегравир

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано:

↔ Даклатасвир

↔ Ралтегравир

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza или на

ралтегравир.

Елвитегравир, кобицистат,

емтрицитабин, тенофовир

дизопроксил фумарат

Взаимодействие не е проучвано на

таблетка с тази комбинация с

фиксирани дози.

Очаквано поради инхибиране на

CYP3A4 от кобицистат:

↑ Даклатасвир

Дозата на Daklinza трябва да

се намали на 30 mg веднъж

дневно, когато се прилага

едновременно с кобицистат

или други мощни инхибитори

на CYP3A4.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 4: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствени продукти по

терапевтични области

Взаимодействие

Препоръки относно

едновременно приложение

Фузионен инхибитор

Енфувиртид

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано:

↔ Даклатасвир

↔ Eнфувиртид

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza или на

енфувиртид.

CCR5-рецепторни антагонисти

Маравирок

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано:

↔ Даклатасвир

↔ Maравирок

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza или на

маравирок.

АНТИАЦИДНИ СРЕДСТВА

-рецерторни антагонисти

Фамотидин 40 mg единича

доза

(даклатасвир 60 mg единична

доза)

↔ Даклатасвир

AUC: 0,82 (0,70, 0,96)

: 0,56 (0,46, 0,67)

: 0,89 (0,75, 1,06)

Повишаване на стомашното pH

Не е необходима корекция на

дозата за Daklinza.

Инхибитори на протонната помпа

Oмепразол 40 mg веднъж

дневно

(даклатасвир 60 mg единична

доза)

↔ Даклатасвир

AUC: 0,84 (0,73, 0,96)

: 0,64 (0,54, 0,77)

: 0,92 (0,80, 1,05)

Повишаване на стомашното pH

Не е необходима корекция на

дозата за Daklinza.

АНТИБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА

Кларитромицин

Телитромицин

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради инхибиране на

CYP3A4 от антибактериално

средство:

↑ Даклатасвир

Дозата на Daklinza трябва да

бъде намалена на 30 mg

веднъж дневно, когато се

прилага едновременно с

кларитромицин,

телитромицин или други

мощни инхибитори на

CYP3A4.

Еритромицин

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради инхибиране на

CYP3A4 от антибактериалното

средство:

↑ Даклатасвир

Приложението на Daklinza с

еритромицин може да доведе

до повишени концентрации на

даклатасвир. Препоръчва се

повишено внимание.

Азитромицин

Ципрофлоксацин

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано:

↔ Даклатасвир

↔ Aзитромицин или

ципрофлоксацин

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza или

азитромицин или на

ципрофлоксацин.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 4: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствени продукти по

терапевтични области

Взаимодействие

Препоръки относно

едновременно приложение

АНТИКОАГУЛАНТИ

Дабигатран етексилат

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради инхибиране на

P-gp от даклатасвир:

↑ Дабигатран етексилат

Необходимо е проследяване

на безопасността, когато се

започва лечение с Daklinza

при пациенти, получаващи

дабигатран етексилат или

други P-gp субстрати, които

имат тесен терапевтичен

индекс.

Варфарин или други

антагонисти на витамин К

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано:

↔ Даклатасвир

↔ Варфарин

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza или

варфарин. При всички

антагонисти на витамин K се

препоръчва внимателно

проследяване на INR. Това се

налага поради възможните

промени в чернодробната

функция по време на лечение

с Daklinza.

АНТИКОНВУЛСАНТИ

Карбамазепин

Окскарбазепин

Фенобарбитал

Фенитоин

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради индуциране на

CYP3A4 от антиконвулсант:

↓ Даклатасвир

Едновременното приложение

на Daklinza с карбамазепин,

окскарбазепин, фенобарбитал,

фенитоин или други мощни

индуктори на CYP3A4 е

противопоказано (вж.

точка 4.3).

AНТИДЕПРЕСАНТИ

Селективни инхибитори на обратния захват на серотонина

Eсциталопрам 10 mg веднъж

дневно

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

↔ Даклатасвир

AUC: 1,12 (1,01, 1,26)

: 1,14 (0,98, 1,32)

: 1,23 (1,09, 1,38)

↔ Eсциталопрам

AUC: 1,05 (1,02, 1,08)

: 1,00 (0,92, 1,08)

: 1,10 (1,04, 1,16)

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza или

есциталопрам.

ПРОТИВОГЪБИЧНИ СРЕДСТВА

Keтоконазол 400 mg веднъж

дневно

(даклатасвир 10 mg единична

доза)

↑ Даклатасвир

AUC: 3,00 (2,62, 3,44)

: 1,57 (1,31, 1,88)

Инхибиране на CYP3A4 от

кетоконазол

Дозата на Daklinza трябва да

се намали на 30 mg веднъж

дневно, когато се прилага

едновременно с кетоконазол

или други мощни инхибитори

на CYP3A4.

Итраконазол

Позаконазол

Вориконазол

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради инхибиране на

CYP3A4 от противогъбично

средство:

↑ Даклатасвир

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 4: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствени продукти по

терапевтични области

Взаимодействие

Препоръки относно

едновременно приложение

Флуконазол

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради инхибиране на

CYP3A4от противогъбично

средство:

↑ Даклатасвир

↔ Флуконазол

Очаква се умерено повишение

на концентрациите на

даклатасвир, но не се налага

корекция на дозата на

Daklinza или флуконазол.

AНТИМИКОБАКТЕРИАЛНИ СРЕДСТВА

Рифампицин 600 mg веднъж

дневно

(даклатасвир 60 mg единична

доза)

↓ Даклатасвир

AUC: 0,21 (0,19, 0,23)

: 0,44 (0,40, 0,48)

Индуциране на CYP3A4 от

рифампицин

Едновременното приложение

на Daklinza с рифампицин,

рифабутин, рифапентин или

други мощни индуктори на

CYP3A4 е противопоказано

(вж. точка 4.3).

Рифабутин

Рифапентин

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради индуциране на

CYP3A4 от антимикобактериално

средство:

↓ Даклатасвир

СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ СРЕДСТВА

Aнтиаритмици

Дигоксин 0,125 mg веднъж

дневно

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

↑ Дигоксин

AUC: 1,27 (1,20, 1,34)

: 1,65 (1,52, 1,80)

: 1,18 (1,09, 1,28)

Инхибиране на P-gp от даклатасвир

Необходимо е повишено

внимание, когато дигоксин се

прилага едновременно с

Daklinza. В началото трябва да

се предписва най-ниската доза

дигоксин. Необходимо е да се

следи серумната

концентрация на дигоксин и

да се използва при титриране

на дозата на дигоксин, за да се

постигне желания клиничен

ефект.

Амиодарон

Взаимодействието не е проучвано.

Да се използва, само ако не е

налична друга алтернатива.

Препоръчва се внимателно

проследяване при приложение

на този лекарствен продукт с

Daklinza в комбинация със

софосбувир (вж. точки 4.4 и

4.8)

Калциеви антагонисти

Дилтиазем

Нифедипин

Амлодипин

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради инхибиране на

CYP3A4 от калциев антагонист:

↑ Даклатасвир

Приложението на Daklinza с

някой от тези калциеви

антагонисти може да доведе

до повишени концентрации на

даклатасвир. Необходимо е

повишено внимание.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 4: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствени продукти по

терапевтични области

Взаимодействие

Препоръки относно

едновременно приложение

Верапамил

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради инхибиране на

CYP3A4 и P-gp от верапамил:

↑ Даклатасвир

Приложението на Daklinza с

верапамил може да доведе до

повишени концентрации на

даклатасвир. Необходимо е

повишено внимание.

КОРТИКОСТЕРОИДИ

Системен дексаметазон

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради индуциране на

CYP3A4 от дексаметазон:

↓ Даклатасвир

Едновременното приложение

на Daklinza със системен

дексаметазон или други

мощни индуктори на CYP3A4

е противопоказано (вж.

точка 4.3).

БИЛКОВИ ДОБАВКИ

Жълт кантарион

(Hypericum

perforatum)

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради индуциране на

CYP3A4 от жълт кантарион:

↓ Даклатасвир

Едновременното приложение

на Daklinza с жълт кантарион

или други мощни индуктори

на CYP3A4 е противопоказано

(вж. точка 4.3).

ХОРМОНАЛНИ КОНТРАЦЕПТИВИ

Eтинилестрадиол 35 μg

веднъж дневно в

продължение на 21 дни +

норгестимат

0,180/0,215/0,250 mg веднъж

дневно за 7/7/7 дни

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

↔ Eтинилестрадиол

AUC: 1,01 (0,95, 1,07)

: 1,11 (1,02, 1,20)

↔ Норелгестромин

AUC: 1,12 (1,06, 1,17)

max:

1,06 (0,99, 1,14)

↔ Норгестрел

AUC: 1,12 (1,02, 1,23)

: 1,07 (0,99, 1,16)

Препоръчително е

едновременното приложение

на Daklinza с перорален

контрацептив съдържащ

етинилестрадиол 35 μg и

норгестимат

0,180/0,215/0,250 mg. Други

перорални контрацептиви не

са проучвани.

ИМУНОСУПРЕСОРИ

Циклоспорин 400 mg

единична доза

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

↔ Даклатасвир

AUC: 1,40 (1,29, 1,53)

: 1,04 (0,94, 1,15)

: 1,56 (1,41, 1,71)

↔ Циклоспорин

AUC: 1,03 (0,97, 1,09)

: 0,96 (0,91, 1,02)

Не е необходима корекция на

дозата на нито един от

лекарствените продукти,

когато Daklinza се прилага

едновременно с циклоспорин,

такролимус, сиролимус или

микофенолат мофетил.

Taкролимус 5 mg единична

доза

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

↔ Даклатасвир

AUC: 1,05 (1,03, 1,07)

: 1,07 (1,02, 1,12)

: 1,10 (1,03, 1,19)

↔ Taкролимус

AUC: 1,00 (0,88, 1,13)

: 1,05 (0,90, 1,23)

Сиролимус

Микофенолат мофетил

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано:

↔ Даклатасвир

↔ Имуносупресант

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 4: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствени продукти по

терапевтични области

Взаимодействие

Препоръки относно

едновременно приложение

ЛИПИДОПОНИЖАВАЩИ СРЕДСТВА

Инхибитори на HMG CoA редуктазата

Розувастатин 10 mg

единична доза

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

↑ Розувастатин

AUC: 1,58 (1,44, 1,74)

: 2,04 (1,83, 2,26)

Инхибиране на OATP 1B1, и BCRP

от даклатасвир

Необходимо е повишено

внимание, когато Daklinza се

прилага едновременно с

розувастатин или други

субстрати на OATP 1B1 или

BCRP.

Аторвастатин

Флувастатин

Симвастатин

Питавастатин

Правастатин

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано поради инхибиране на

OATP 1B1 и/или BCRP от

даклатасвир:

↑ Концентрация на статин

НАРКОТИЧНИ АНАЛГЕТИЦИ

Бупренорфин/налоксон,

8/2 mg дo 24/6 mg веднъж

дневно индивидуализирана

доза*

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

*Оценката е направена при

опиоид-зависими възрастни

на стабилна поддържаща

терапия с

бупренорфин/налоксон.

↔ Даклатасвир

AUC: ↔*

: ↔*

: ↔*

↑ Бупренорфин

AUC: 1,37 (1,24, 1,52)

: 1,30 (1,03, 1,64)

: 1,17 (1,03, 1,32)

↑ Норбупренорфин

AUC: 1,62 (1,30, 2,02)

: 1,65 (1,38, 1,99)

: 1,46 (1,12, 1,89)

*Сравнение с исторически данни.

Може да не е необходима

корекция на дозата на

Daklinza или бупренорфин, но

е препоръчително

проследяването за признаци

на опиоидна токсичност.

Метадон, 40-120 mg веднъж

дневно индивидуализирана

доза*

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

*Оценката е направена при

опиоид-зависими възрастни

на стабилна поддържаща

терапия с метадон

↔ Даклатасвир

AUC: ↔*

: ↔*

: ↔*

↔ R-метадон

AUC: 1,08 (0,94, 1,24)

: 1,07 (0,97, 1,18)

: 1,08 (0,93, 1,26)

*Сравнение с исторически данни.

Не е необходима корекция на

дозата на Daklinza или

метадон.

СЕДАТИВИ

Бензодиазепини

Mидазолам 5 mg единична

доза

(даклатасвир 60 mg веднъж

дневно)

↔ Mидазолам

AUC: 0,87 (0,83, 0,92)

: 0,95 (0,88, 1,04)

Не е необходима корекция на

дозата за мидазолам, други

бензодиазепини или други

субстрати на CYP3A4 при

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 4: Взаимодействия с други лекарствени продукти и препоръки за дозиране

Лекарствени продукти по

терапевтични области

Взаимодействие

Препоръки относно

едновременно приложение

Триазолам

Алпразолам

Взаимодействието не е проучвано.

Очаквано:

↔ Tриазолам

↔ Aлпразолам

едновременно приложение с

Daklinza.

Не се очакват клинично значими ефекти върху фармакокинетиката на лекарствени продукти,

когато даклатасвир се прилага едновременно с: PDE-5 инхибитори, лекарствени продукти от

класа на АСЕ-инхибиторите (напр. еналаприл), лекарствени продукти от класа на

ангиотензин ІІ рецепторните антагонисти (напр. лосартан, ирбесартан, олмесартан,

кандесартан, валсартан), дизопирамид, пропафенон, флекаинид, мексилитин, хинидин или

антиациди.

Педиатрична популация

Проучвания за взаимодействия са провеждани само при възрастни.

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Липсват данни относно употребата на даклатасвир при бременни жени.

Проучванията за приложението на даклатасвир при животни показват ембриотоксични и

тератогенни ефекти (вж. точка 5.3). Потенциалният риск за хора не е известен.

Daklinza не трябва да се прилага по време на бременност или при жени с детероден потенциал,

които не използват контрацепция (вж. точка 4.4). Употребата на високо ефективна

контрацепция трябва да продължи 5 седмици след приключване на терапията с Daklinza (вж.

точка 4.5).

Тъй като Daklinza се използва в комбинация с други средства, приложими са

противопоказанията и предупрежденията за тези лекарствени продукти.

За по-подробни препоръки относно бременност и контрацепция, вижте Кратката

характеристика на продуктите рибавирин и пегинтерферон алфа.

Кърмене

Не е известно дали даклатасвир се екскретира в кърмата. Наличните фармакокинетични и

токсикологични данни при животни показват, че даклатасвир и метаболитите му се екскретират

в млякото (вж. точка 5.3). Рискът за новороденото/кърмачето не може да бъде изключен.

Майките трябва да бъдат инструктирани да не кърмят, ако приемат Daklinza.

Фертилитет

Няма данни за ефектите на даклатасвир върху фертилитета при хора.

При плъхове не са наблюдавани ефекти върху размножаването или фертилитета (вж. точка 5.3).

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Има съобщения за замайване по време на лечение с Daklinza в комбинация със софосбувир,

както и за замайване, нарушено внимание, замъглено виждане и намалена зрителна острота по

време на лечение с Daklinza в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин.

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Цялостният профил на безопасност на даклатасвир се основава на данни от 2 215 пациенти с

хронична HCV инфекция, лекувани с Daklinza веднъж дневно в комбинация със софосбувир със

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

или без рибавирин (n=679, сборни данни), или в комбинация с пегинтерферон алфа и

рибавирин (n=1 536, сборни данни), от общо 14 клинични проучвания.

Daklinza в комбинация със софосбувир

Най-често съобщаваните нежелани реакции са умора, главоболие и гадене. Съобщава се за

нежелани реакции степен 3 при по-малко от 1% от пациентите. Нито един от пациентите не е

изпитал нежелани реакции от степен 4. Четирима пациенти са прекратили лечението с Daklinza

поради настъпване на нежелани реакции, като само при един от тях се смята, че са свързани с

проучваната терапия.

Daklinza в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин

Най-често съобщаваните нежелани реакции са умора, главоболие, пруритус, анемия,

грипоподобно заболяване, гадене, безсъние, неутропения, астения, обрив, намален апетит, суха

кожа, алопеция, пирексия, миалгия, раздразнителност, кашлица, диария, диспнея и артралгия.

Най-често съобщаваните нежелани реакции с тежест най-малко степен 3 (честота 1% или

повече) са неутропения, анемия, лимфопения и тромбоцитопения. Профилът на безопасност на

даклатасвир в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин е сходен с този на

пегинтерферон алфа и рибавирин, прилагани самостоятелно, включително при пациенти с

цироза.

Таблица на нежеланите лекарствени реакции

Нежеланите реакции са описани в Таблица 5 по схема, системо-органен клас и честота: много

чести (≥1/10), чести (≥1/100 дo <1/10), нечести (≥1/1,000 дo <1/100), редки (≥1/10,000 дo

<1/1,000) и много редки (<1/10,000). При всяко групиране по честота, нежеланите лекарствени

реакции са представени в низходящ ред по отношение на тяхната сериозност.

Taблица 5: Нежелани реакции в клинични проучвания

Системо-органен клас

Нежелани реакции

Честота

Daklinza +софосбувир +

рибавирин

N=203

Daklinza +софосбувир

N=476

Нарушения на кръвта и лимфната система

много чести

анемия

Нарушения на метаболизма и храненето

чести

намален апетит

Психични нарушения

чести

инсомния,

раздразнителност

инсомния

Нарушения на нервната система

много чести

главоболие

главоболие

чести

замаяност, мигрена

замаяност, мигрена

Съдови нарушения

чести

горещи вълни

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

чести

диспнея, диспнея при

натоварване, кашлица,

назална конгестия

Стомашно-чревни нарушения

много чести

гадене

чести

диария, повръщане,

абдоминална болка,

гастроезофагеална

рефлуксна болест,

запек, сухота в устата,

флатуленция

гадене, диария,

абдоминална болка

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 5: Нежелани реакции в клинични проучвания

Системо-органен клас

Нежелани реакции

Честота

Daklinza +софосбувир +

рибавирин

N=203

Daklinza +софосбувир

N=476

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

чести

обрив, алопеция,

пруритус, суха кожа

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

чести

артралгия, миалгия

артралгия, миалгия

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

много чести

умора

умора

Абнормни лабораторни находки

В клинични проучвания за Daklinza в комбинация със софосбувир със или без рибавирин, 2%

от пациентите са получили степен 3 понижение на хемоглобина; всички пациенти са в групата

на лечение с Daklinza + софосбувир + рибавирин. Наблюдавано е увеличение на общия

билирубин от степен 3/4 при 5% от пациентите (всички при пациенти с HIV коинфекция,

получавали едновремено и атазанавир, с Child-Pugh A, B или C цироза или след трансплантация

на черен дроб).

Описание на избрани нежелани реакции

Сърдечни аритмии

Наблюдавани са случаи на тежка форма на брадикардия и сърдечен блок, когато Daklinza се

използва в комбинация със софосбувир и едновременно прилаган амиодарон и/или други

лекарства, които понижават сърдечната честота (вж. точки 4.4 и 4.5).

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Daklinza при деца и юноши на възраст <18 години все още не

са установени. Липсват данни.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

Предозиране

В клиничните проучвания опитът с неволно предозиране на даклатасвир е ограничен. При

клинични проучвания фаза 1, здрави индивиди, получавали до 100 mg веднъж дневно в

продължение на 14 дни или еднократни дози до 200 mg, не са имали неочаквани нежелани

лекарствени реакции.

Няма известен антидот за предозиране с даклатасвир. Лечението при предозиране с

даклатасвир трябва да включва няколко поддържащи мерки, включително следене на

жизнените показатели и наблюдение на клиничния статус на пациента. Тъй като даклатасвир се

свързва в голяма степен с протеините (99%) и има молекулно тегло >500, малко вероятно е

диализата да намали значително плазмените концентрации на даклатасвир.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Директно действащо антивирусно средство, ATC код: J05AP07

Механизъм на действие

Даклатасвир е инхибитор на неструктурния протеин 5А (NS5A) – мултифункционален протеин,

който е основен компонент от комплекса за репликация на HCV. Даклатасвир инхибира както

вирусната РНК репликация, така и струпването на вириони.

Антивирусна активност в клетъчна култура

Даклатасвир е инхибитор на репликацията на HCV генотипи 1a и 1b при анализ на репликона с

ефективна концентрация (50% редукция, EC

) и стойности 0,003-0,050 и 0,001-0,009 nM,

съответно в зависимост от метода на анализ. Стойностите на даклатасвир EC

в системата на

репликона са 0,003-1,25 nM за генотип 3a, 4a, 5a, и 6a, и 0,034-19 nM за генотип 2a, както

и 0,020 nM за инфекциозния генотип 2a (JFH-1) вирус.

Даклатасвир показва адитивен ефект към синергичните взаимодействия с интерферон алфа,

неструктурния протеин 3 (NS3) PIs, HCV неструктурен протеин 5В (NS5B) ненуклеозидни

инхибитори и HCV NS5B нуклеозидни аналози в комбинирани проучвания, които използват

системата на HCV репликона. Не е наблюдаван антагонизъм на антивирусната активност.

Не е наблюдавана клинично значима антивирусна активност срещу различни РНК и ДНК

вируси, включително HIV, което потвърждава, че даклатасвир, който инхибира HCV-

специфичната цел, е високо селективен по отношение на HCV.

Резистентност в клетъчна култура

Наблюдават се аминокиселинни субституции в N-терминалния край 100 в NS5A на

репликоновата система, които придават резистентност към даклатасвир при генотипи 1-4.

Наблюдавани са често субституциите L31V и Y93H, при резистентност, при генотип 1b, докато

M28T, L31V/M, Q30E/H/R и Y93C/H/N са често наблюдавани субституции при резистентност

при генотип 1a. Тези субституции придават ниско ниво на резистентност (EC

<1 nM) за

генотип 1b и по-високо ниво на резистентност за генотип 1а (EC

до 350 nM). Най-

резистентните варианти на единични аминокиселинни субституции при генотип 2а и

генотип 3а са съответно F28S (EC

>300 nM) и Y93H (EC

>1,000 nM). Често са селектирани

аминокиселинни субституции на 30 и 93 (EC

< 16 nM) при генотип 4.

Кръстосана резистентност

HCV репликоните, които демонстрират даклатасвир-свързани резистентни субституции,

остават напълно чувствителни на интерферон алфа и други анти-HCV средства с различни

механизми на действие, като NS3 протеазни и NS5B полимеразни (нуклеозидни и

ненуклеозидни) инхибитори.

Клинична ефикасност и безопасност

В повечето клинични проучвания на даклатасвир в комбинация със софосбувир или с

пегинтерферон алфа и рибавирин, плазмените стойности на HCV РНК са измерени чрез

COBAS TaqMan HCV (версия 2.0) тест, който се използва със Система за висока степен на

чистота, с по-ниска граница на количествено определяне (lower limit of quantification, LLOQ)

25 IU/ml. Стойностите на HCV РНК в проучване ALLY-3C (AI444379) са измерени чрез Roche

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV тест (версия 2.0) с LLOQ 15 IU/ml. Първичният

критерий за изчисляване процента на HCV излекувани пациенти е SVR, който се определя като

HCV РНК по-малко от LLOQ на 12-та седмица след края на лечението (SVR12) за проучвания

AI444040, ALLY-1 (AI444215), ALLY-2 (AI444216), ALLY-3 (AI444218), ALLY-3C (AI444379),

AI444042 и AI444043 и като HCV РНК неоткриваема на 24-та седмица след края на лечението

(SVR24) при проучване AI444010.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Даклатасвир в комбинация със софосбувир

Ефикасността и безопасността на даклатасвир 60 mg, приет веднъж дневно в комбинация със

софосбувир 400 mg веднъж дневно, при лечението на пациенти с хронична HCV инфекция, са

оценени в пет отворени проучвания (AI444040, ALLY-1, ALLY-2, ALLY-3 и ALLY-3C).

В проучване AI444040, 211 възрастни пациенти с HCV генотип 1, 2 или 3 инфекция и без

цироза са получили даклатасвир и софосбувир, със или без рибавирин. От 167 пациенти с HCV

генотип 1 инфекция, 126 са нелекувани, а 41 са имали неуспешна предходна терапия с PI в

схемата на лечение (боцепревир или телапревир). Всички 44 пациенти с HCV генотип 2 (n=26)

или 3 (n=18) инфекция са нелекувани преди това. Продължителността на лечението е

12 седмици за 82 нелекувани пациенти с HCV генотип 1 и 24 седмици за всички други

пациенти от проучването. 211 пациенти са били на средна възраст 54 години (от 20 до 70); 83%

са от бялата раса; 12% - чернокожи/афроамериканци; 2% - азиатци и 20% - латиноамериканци.

Средният скор по FibroTest (валидиран неинвазивен диагностичен тест) е 0,460 (граници: 0,03

до 0,89). Конвертирането на скора по FibroTest в съответния скор по METAVIR показва, че 35%

от всички пациенти (49% от пациентите с предишна неуспешна терапия с протеазен инхибитор,

30% от пациентите с генотип 2 или 3) са имали фиброза на черния дроб ≥F3.

Повечето

пациенти (71%, включително 98% с неуспешна терапия с протеазен инхибитор) са имали IL-

28B rs12979860 non-CC генотипи.

SVR12 е постигнат от 99% от пациентите с HCV генотип 1, 96% от тези с генотип 2 и 89% от

тези с генотип 3 (вж. Таблици 6 и 7). Терапевтичният отговор е постигнат бързо (вирусният

товар на 4-та седмица показва, че повече от 97% от пациентите отговарят на терапията), и той

не се влияе от подтипа на HCV (1a/1b), IL28B генотип или от употребата на рибавирин. При

пациенти без предшестваща терапия с резултати за HCV РНК на 12-та и 24-та седмица,

съответствието между SVR12 и SVR24 е било 99,5% независимо от продължителността на

лечението.

Нелекуваните пациенти с HCV генотип 1, които са преминали 12-седмично лечение, са

показали сходен терапевтичен отговор като лекуваните в продължение на 24 седмици

(Таблица 6).

Taблица 6: Резултати от лечение с даклатасвир в комбинация със софосбувир, HCV

генотип 1 в проучване AI444040

Нелекувани пациенти

Предшестваща неуспешна терапия с

телапревир или боцепревир

даклатасви

р +

софосбувир

N=70

даклатасви

р +

софосбувир

рибавирин

N=56

Всички

N=126

даклатасви

р +

софосбувир

N=21

даклатасви

р +

софосбувир

рибавирин

N=20

Всички

N=41

Неоткриваема

HCV РНК

в края на

лечението

70 (100%)

56 (100%)

126 (100%)

19 (91%)

19 (95%)

38 (93%)

SVR12 (общо)*

70 (100%)

55 (98%)*

125 (99%)*

21 (100%)

20 (100%)

41 (100%)

12 седмици

продължител

ност на

лечението

41/41

(100%)

40/41 (98%)

81/82 (99%)

24 седмици

продълж. на

лечението

29/29

(100%)

15/15

(100%)

44/44

(100%)

21 (100%)

20 (100%)

41 (100%)

≥ F3 фиброза

на черния

дроб

41/41

(100%)

20/20

(100%)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Пациенти, при които липсват данни от проследяването на седмица 12, се считат с отговор към

терапията, ако следващата измерена стойност HCV РНК е <LLOQ. При един нелекуван пациент

липсват данни относно седмица 12 и 24 след края на лечението.

Taблица 7: Резултати от лечение с даклатасвир в комбинация със софосбувир в продължение

на 24 седмици при нелекувани пациенти с HCV генотип 2 или 3 в проучване

AI444040

Генотип 2

Генотип 3

даклатасви

р +

софосбувир

N=17

даклатасви

р +

софосбувир

рибавирин

Всички

Генотип 2

N=26

даклатасви

р +

софосбувир

N=13

даклатасви

р +

софосбувир

рибавирин

Всички

Генотип 3

N=18

Неоткриваема

HCV РНК

в края на

лечението

17 (100%)

9 (100%)

26 (100%)

11 (85%)

5 (100%)

16 (89%)

SVR12*

17 (100%)

8 (89%)*

25 (96%)*

11 (85%)

5 (100%)

16 (89%)

≥ F3 фиброза на

черния дроб

8/8 (100%)

5/5 (100%)

Вирусологичен неуспех

Вирусологичен

пробив**

1 (8%)

1 (6%)

Рецидив**

1/11 (9%)

1/16 (6%)

Пациенти, при които липсват данни от проследяването на седмица 12, се считат с отговор към

терапията, ако следващата измерена стойност HCV РНК е била <LLOQ. При един пациент с HCV

генотип 2 липсват данни относно седмица 12 и 24 след края на лечението.

Пациентът с вирусологичен пробив е отговорил на дефиницията от оригиналния протокол за

потвърдена HCV РНК <LLOQ, откриваема на седмица 8 от лечението. Рецидивът се определя като

HCV РНК ≥LLOQ по време на проследяване след HCV РНК <LLOQ в края на лечението.

Рецидивът включва наблюдения през седмица на проследяване 24.

Напреднала цироза и след трансплантация на черен дроб (ALLY-1)

В проучване ALLY-1, схемата на даклатасвир, софосбувир и рибавирин, прилагани в

продължение на 12 седмици е оценявана при 113 възрастни с хроничен хепатит C и цироза по

Child-Pugh A, B или C (n=60) или рецидивираща инфекция от HCV след трансплантация на

черен дроб (n=53). Подходящи за включване са пациенти с HCV инфекция генотип 1, 2, 3, 4, 5

или 6. Пациентите са получавали даклатасвир 60 mg веднъж дневно, софосбувир 400 mg

веднъж дневно и рибавирин (начална доза 600 mg) в продължение на 12 седмици и са

проследявани за 24 седмици след лечението. Демографските харктеристики на пациентите,

както и основните характеристики на заболяването са обобщени в Таблица 8.

Taблица 8: Демографски характеристика и основни характеристики на заболяването в

проучване ALLY-1

Кохорта с цироза

N = 60

След трансплантация на

черен дроб

N = 53

Възраст (години): медиана

(диапазон)

58 (19-75)

59 (22-82)

Раса: Бяла

57 (95%)

51 (96%)

Чернокожи/Афроамериканци

3 (5%)

1 (2%)

Друга

1 (2%)

HCV генотип:

34 (57%)

31 (58%)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 8: Демографски характеристика и основни характеристики на заболяването в

проучване ALLY-1

Кохорта с цироза

N = 60

След трансплантация на

черен дроб

N = 53

11 (18%)

10 (19%)

5 (8%)

6 (10%)

11 (21%)

4 (7%)

1 (2%)

Стадий на фиброза

6 (11%)

1 (2%)

10 (19%)

3 (5%)

7 (13%)

8 (13%)

13 (25%)

48 (80%)

16 (30%)

Несъобщени

1 (2%)

Класове по CP

CP A

12 (20%)

CP B

32 (53%)

CP C

16 (27%)

MELD скор

среден

13,3

медиана

13,0

Q1, Q3

10,16

Min, Max

8,27

ND: Неопределен

SVR12 е достигнат при 83% (50/60) от пациентите в кохортата с цироза, със значителна разлика

между пациентите с Child-Pugh A или B (92-94%) в сравнение с тези с Child-Pugh C и 94% от

пациентите в кохортата след трансплантация на черен дроб (Таблица 9). Нивата на SVR са

съпоставими независимо от възрастта, расата, пола, IL28B алелния статус или изходните нива

на HCV РНК. 4-ма пациенти с хепатоцелуларен карцином от кохортата с цироза са претърпели

трансплантация на черен дроб след 1–71 дни след лечението; 3-ма от тях са получавали

допълнително лечение в продължение на 12 седмици след трансплантацията на черен дроб, а

1 пациент лекуван в продължение на 23 дни преди трансплантацията не е получил

допълнително удължаване на лечението. SVR12 е постигнат и при 4-мата пациенти.

Taблица 9: Резултати от лечението с даклатасвир в комбинация със софосбувир и

рибавирин в продължение на 12 седмици при пациенти с цироза или

рецидивираща HCV инфекция след трансплантация на черен дроб, в

проучване ALLY-1

Кохорта с цироза

N=60

След трансплантация на

черен дроб

N=53

Край на лечението

Неоткриваема

HCV РНК

58/60 (97%)

53/53 (100%)

SVR12

Рецидив

SVR12

Рецидив

Всички пациенти

50/60 (83%)

9/58* (16%)

50/53 (94%)

3/53 (6%)

Цироза

CP A

11/12 (92%)

1/12 (8%)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 9: Резултати от лечението с даклатасвир в комбинация със софосбувир и

рибавирин в продължение на 12 седмици при пациенти с цироза или

рецидивираща HCV инфекция след трансплантация на черен дроб, в

проучване ALLY-1

Кохорта с цироза

N=60

След трансплантация на

черен дроб

N=53

CP B

30/32 (94%)

2/32 (6%)

CP C

9/16 (56%)

6/14 (43%)

Генотип 1

37/45 (82%)

7/45 (16%)

39/41 (95%)

2/41 (5%)

26/34 (77%)

7/33 (21%)

30/31 (97%)

1/31 (3%)

11/11 (100%)

9/10 (90%)

1/10 (10%)

Генотип 2

4/5 (80%)

1/5 (20%)

Генотип 3

5/6 (83%)

1/6 (17%)

10/11 (91%)

1/11 (9%)

Генотип 4

4/4 (100%)

Генотип 6

1/1 (100%)

ND: Неопределен

* 2 пациенти са имали откриваема HCV РНК в края на лечението; при 1 от тези пациенти е постигнат

SVR.

HCV/HIV коинфекция (ALLY-2)

В проучването ALLY-2 е оценявана комбинацията даклатасвир и софосбувир, прилагана в

продължение на 12 седмици при 153 възрастни с хроничен хепатит C и HIV коинфекция;

101 пациенти са без предходно лечение на HCV инфекцията и 52-ма пациенти са имали

неуспешно предходно HCV лечение. Подходящи за включване в проучването са пациенти с

HCV инфекция генотип 1, 2, 3, 4, 5, или 6, включително и пациенти с компенсирана цироза

(Child-Pugh A). Дозата на даксатасвир е коригирана спрямо съпътстващо антиретровирусно

лечение. Демографските харктеристики на пациентите, както и основните характеристики на

заболяването са обобщени в Таблица 10.

Taблица 10:

Демографски и основни характеристики в

проучване ALLY-2

Диспозиция на пациента

даклатасвир + софосбувир

12 седмици

N = 153

Възраст (години): медиана

(диапазон)

53 (24-71)

Раса:

Бяла

97 (63%)

Чернокожи/Афроамериканци

50 (33%)

Друга

6 (4%)

HCV генотип:

104 (68%)

23 (15%)

13 (8%)

10 (7%)

3 (2%)

Компенсирана цироза

24 (16%)

Съпътстващо HIV лечение:

PI-базирано

70 (46%)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 10:

Демографски и основни характеристики в

проучване ALLY-2

Диспозиция на пациента

даклатасвир + софосбувир

12 седмици

N = 153

NNRTI-базирано

40 (26%)

Друго

41 (27%)

Без съпътстващо лечение

2 (1%)

Общо, SVR12 е постигнат при 97% (149/153) от пациентите приемали даклатасвир и

софосбувир в продължение на 12 седмици в ALLY-2. SVR нива са постигнати при >94% при

схемите на комбинирана антиретровирусна терапия (cART), включително такива на базата на

усилен PI, NNRTI и интегразен инхибитор (INSTI).

Нивата на SVR са съпоставими независимо от HIV схемата на лечение, възраст, раса, пол,

IL28B алелен статус или изходното ниво на HCV РНК. Резултатите на база предходно лечение

са представени в Таблица 11.

Третата група на лечение в проучването ALLY-2 включва 50 пациента с HIV коинфекция без

предходно лечение на HCV инфекцията, които са получавали даклатасвир и софосбувир в

продължение на 8 седмици. Демографските и основните характеристики на тези 50 пациента са

като цяло съпоставими с тези на пациентите получавали проучваното лечение в продължение

на 12 седмици. Нивата на SVR при пациентите лекувани за 8 седмици са по-ниски при тази

продължителност на лечение, както е обобщено в Таблица 11.

Taблица 11:

Резултати от лечението с даклатасвир в комбинация със

софосбувир при пациенти с HCV/HIV коинфекция в проучване ALLY-2

8 седмично

лечение

12 седмично лечение

Без предходно

HCV лечение

N=50

Без предходно

HCV лечение

N=101

С предходно HCV

лечение*

N=52

Край на лечението

Неоткриваема HCV РНК

50/50 (100%)

100/101 (99%)

52/52 (100%)

SVR12

38/50 (76%)

98/101 (97%)

51/52 (98%)

Без цироза**

34/44 (77%)

88/90 (98%)

34/34 (100%)

С цироза**

3/5 (60%)

8/9 (89%)

14/15 (93%)

Генотип 1

31/41 (76%)

80/83 (96%)

43/44 (98%)

28/35 (80%)

3/6 (50%)

68/71 (96%)

12/12 (100%)

32/33 (97%)

11/11 (100%)

Генотип 2

5/6 (83%)

11/11 (100%)

2/2 (100%)

Генотип 3

2/3 (67%)

6/6 (100%)

4/4 (100%)

Генотип 4

1/1 (100%)

2/2 (100%)

Вирусологичен неуспех

Откриваема HCV РНК в

края на лечението

1/101 (1%)

Рецидив

10/50 (20%)

1/100 (1%)

1/52 (2%)

Липсващи данни след

края на лечението

2/50 (4%)

1/101 (1%)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Основно интерферон-базирана терапия +/-NS3/4 PI.

Цирозата е определена чрез биопсия на черен дроб, FibroScan >14,6 kPa, или скор по FibroTest

≥0,75 и аспартат аминотрасфераза (AST): индекс на съотношението на тромбоцитите (APRI) >2.

При 5 пациенти статусът на цирозата е неопределен.

HCV генотип 3 (ALLY-3)

В проучване ALLY-3 комбинацията на даклатасвир и софосбувир, прилагана в продължение на

12 седмици, е оценена при 152 възрастни пациенти, инфектирани с HCV генотип 3;

101 пациенти са без предходна терапия и 51 пациенти са имали предходна неуспешна

антивирусна терапия. Медианата на възрастта е 55 години (граници: 24 до 73); 90% от

пациентите са от бялата раса; 4% са чернокожи/афроамериканци; 5% са азиатци; 16% са

латиноамериканци. Средният вирусен товар е 6,42 log

IU/ml и 21% от пациентите са имали

компенсирана цироза. Повечето пациенти (61%) са имали IL-28B rs12979860 non-CC генотипи.

SVR12 е постигнат при 90% от пациентите без предходна терапия и при 86% от лекуваните

преди това пациенти. Отговорът към лечението е бърз (вирусният товар на седмица 4 показва,

че повече от 95% от пациентите имат отговор към терапията) и не се повлиява от IL28B

генотипа. Степента на SVR12 е по-ниска при пациентите с цироза (вж. Таблица 12).

Taблица 12:

Резултати от лечение с даклатасвир в комбинация със софосбувир в

продължение на 12 седмици при пациенти с HCV генотип 3 в

проучване ALLY-3

Нелекувани

пациенти

N=101

Лекувани

пациенти*

N=51

Общо

N=152

Край на лечението

HCV РНК неоткриваема

100 (99%)

51 (100%)

151 (99%)

SVR12

91 (90%)

44 (86%)

135 (89%)

Без цироза**

73/75 (97%)

32/34 (94%)

105/109 (96%)

С цироза**

11/19 (58%)

9/13 (69%)

20/32 (63%)

Вирусологичен неуспех

Вирусологичен пробив

Откриваема HCV РНК в края

на лечението

1 (1%)

1 (0,7%)

Рецидив

9/100 (9%)

7/51 (14%)

16/151 (11%)

Основно интерферон-базирана терапия, но 7 пациенти са получили софосбувир + рибавирин и

2 пациенти са получили инхибитор на циклофилин.

Цироза е установена чрез биопсия на черния дроб при 14 пациенти (METAVIR F4), FibroScan

>14.6 kPa при 11 пациенти или скор по FibroTest ≥0,75 и аспартат аминотрансфераза (AST): индекс

на съотношението на тромбоцитите (APRI) >2 при 7 пациенти. При 11 пациенти, статусът по

отношение на цироза липсва или е неопределен (скор по FibroTest >0,48 до <0,75 или APRI >1 до

≤2).

HCV генотип 3 с компенсирана цироза (ALLY-3C)

В проучване ALLY-3C, комбинацията даклатасвир, софосбувир и рибавирин прилагана

24 седмици е оценена при 78 възрастни, инфектирани с HCV генотип 3 с компенсирана цироза;

Болшинството от пациентите са мъже (57 [73,1%]); медианата на възрастта е 55 години

(диапазон 33 до 70); 88,5% са бели; 9,0% азиатци; а 2,6% индианци или местни жилетели на

Аляска; 54 (69,2%) пациенти са без предходна терапия, а 24 (308%) пациенти са преминали

предходна терапия. Общо медианата на HCV РНК е 6,38 log

IU/ml; болшинството от

пациентите (59%) са с генотипи IL-28B rs12979860 non-CC. Седемдесет и седем (77 [98,7%]) от

лекуваните пациенти в това проучване са инфектирани с HCV GT-3a, а 1 пациент (1,3%) е

инфектиран с HCV GT-3b.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

88,5% от пациентите достигат степен SVR12, включително 92,6% от пациентите без предходна

терапия и 79,2% от пациентите с предходна терапия (вж. Таблица 13). Степента SVR12 е

съответстващо висока сред повечето подгрупи включващи пол, възраст, раса, изходно ниво на

HCV РНК и IL28B генотип. Всички 3 HCV/HIV коинфектирани пациенти достигат SVR12.

Taблица 13:

Резултати от лечение с даклатасвир в комбинация със

софосбувир и рибавирин в продължение на 24 седмици при пациенти с

HCV генотип 3 в проучване ALLY-3C

Нелекувани

пациенти

N=54

Лекувани

пациенти

N=24

Общо

N=78

Край на лечението

HCV РНК неоткриваема

54/54 (100,0%)

21/24 (87,5%)

75/78 (96,2%)

Отговорили (SVR12)

50/54 (92,6%)

19/24 (79,2%)

69/78 (88,5%)

Неотговорили (без SVR12)

4/54 (7,4%)

5/24 (20,8%)

9/78 (11,5%)

Вирусологичен неуспех

Вирусологичен

пробив

Откриваема

HCV РНК в края на

лечението

2/24 (8,3%)

2/78 (2,6%)

Рецидив

2/21 (9,5%)

2/75 (2,7%)

Не-вирусологичен неуспех

Други

неотговорили**

4/54 (7,4%)

4/78 (5,1%)

Без

РНК по

време на лечението

1/24 (4,2%)

1/78 (1,3%)

* Един пациент, преминал предходна терапия,достига SVR12 според локалните HCV

РНК резултати.

** Други неотговорили включват 4

пациенти с целева стойност на HCV

РНК

<

LLOQ - неоткриваема в

края на терапията, но не са открити за проследяване на 12-та седмица след терапията и следващите

времеви точкик и 1

пациент

, без резултати за HCV

РНК по време на терапията, поради ранно

прекратяване на терапията.

Програми с милосърдна цел

Пациенти с HCV инфекция (всички генотипове), с висок риск от декомпенсация или смърт в

рамките на 12 месеца, ако останат без лечение, са лекувани по програми с милосърдна цел.

Пациентите с генотип 3 инфекция са лекувани с даклатасвир + софосбувир +/- рибавирин в

продължение на 12 или 24 седмици като при предварителен анализ продължителността на

лечение е свързана с по-нисък риск от рецидив (около 5%). Значението на включването на

рибавирин като част от 24-седмичната схема е неясно. В една кохорта, по-голямата част от

пациентите са лекувани с даклатасвир + софосбувир + рибавирин в продължение на

12 седмици. Честотата на поява на рецидив е около 15% и е подобна при пациенти с

Child-Pugh A, B и C. Програмите не позволяват да се сравнява директно ефикасността между

12- и 24- седмичните схеми.

Даклатасвир в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин

В рандомизираните, двойнослепи проучвания AI444042 и AI444010, се оценява ефикасността и

безопасността на даклатасвир в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин (pegIFN/RBV)

за лечение на хронична HCV инфекция при нелекувани преди това възрастни пациенти с

компенсирано чернодробно заболяване (включително цироза). В проучване AI444042 са

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

включени пациенти с HCV генотип 4 инфекция, а в проучване AI444010 - пациенти с генотип 1

или 4. AI444043 е отворено, проучване с едно рамо на даклатасвир с pegIFN/RBV проведено

при нелекувани досега пациенти с хронична HCV генотип 1 инфекция, които са коинфектирани

с HIV.

AI444042: Пациентите са получавали даклатасвир 60 mg веднъж дневно (n=82) или плацебо

(n=42) плюс pegIFN/RBV в продължение на 24 седмици. Пациентите в групата на лечение с

даклатасвир, които не са показали неоткриваема HCV РНК на седмица 4 и на 12, както и всички

пациенти на плацебо, са продължили лечението с pegIFN/RBV още 24 седмици. Лекуваните

пациенти са на средна възраст 49 години (граници от 20 до 71); 77% от пациентите са от бялата

раса; 19% са чернокожи/афроамериканци; 4% са латиноамериканци. Десет процента от

пациентите са имали компенсирана цироза, а 75% от пациентите са имали IL-28B rs12979860

non-CC генотип. Резултатите от лечението в проучване AI444042 са представени в Таблица 14.

Отговорът към лечението е бърз (91% от лекуваните с даклатасвир пациенти са имали

HCV РНК <LLOQ на седмица 4). Степента на SVR12 е по-висока при пациенти с IL-28B CC

генотип отколкото при пациенти с non-СС генотипи и при пациенти с изходна HCV РНК по-

малко от 800 000 IU/ml, но винаги по-високи при лекуваните с даклатасвир пациенти,

отколкото при пациентите на плацебо във всички подгрупи.

AI444010: Пациентите са получавали даклатасвир 60 mg веднъж дневно (n=158) или плацебо

(n=78) плюс pegIFN/RBV до края на седмица 12. Пациентите от групата на лечение,

разпределена да получава даклатасвир 60 mg веднъж дневно, които са имали HCV РНК <LLOQ

на седмица 4 и неоткриваема на седмица 10, след това са рандомизирани да получават

даклатасвир 60 mg за още 12 седмици плюс pegIFN/RBV или плацебо плюс pegIFN/RBV в

продължение общо на 24 седмици. Пациентите, първоначално разпределени на плацебо и тези в

групата на даклатасвир, които не са постигнали HCV РНК <LLOQ на седмица 4 и

неоткриваема на седмица 10, са продължили с pegIFN/RBV до приключване на 48-седмичното

лечение. Лекуваните пациенти са на средна възраст 50 години (граници от 18 до 67); 79% от

пациентите са от бялата раса; 13% са чернокожи/афроамериканци; 1% са азиатци, 9% са

латиноамериканци. Седем процента от пациентите са имали компенсирана цироза, 92% от

пациентите са с HCV генотип 1 (72% 1a и 20% 1b), а 8% са с HCV генотип 4; 65% oт

пациентите в това проучване са имали IL-28B rs12979860 non-CC генотипи.

Резултатите от лечението в проучване AI444010 при пациенти с HCV генотип 4 са представени

в Таблица 14. За HCV генотип 1, SVR12 стойностите са 64% (54% за 1a; 84% за 1b) при

пациенти лекувани с даклатасвир + pegIFN/RBV и 36% при пациенти лекувани с плацебо +

pegIFN/RBV. За лекуваните с даклатасвир пациенти с резултати за HCV РНК на седмици на

проследяване 12 и 24, съответствието между SVR12 и SVR24 е 97% за HCV генотип 1 и 100%

за HCV генотип 4.

Taблица 14:

Резултати от лечение с даклатасвир в комбинация с пегионтерферон

алфа и рибавирин (pegIFN/RBV) при нелекувани паценти с HCV генотип 4

Проучване AI444042

Проучване AI444010

даклатасвир +

pegIFN/RBV

N=82

pegIFN/RB

N=42

даклатасвир +

pegIFN/RBV

N=12

pegIFN/RB

Край на лечението

HCV РНК

неоткриваема

74 (90%)

27 (64%)

12 (100%)

4 (67%)

SVR12*

67 (82%)

18 (43%)

12 (100%)

3 (50%)

Без цироза

С цироза

56/69 (81%)**

7/9 (78%)**

17/38 (45%)

1/4 (25%)

12/12 (100%)

3/6 (50%)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Taблица 14:

Резултати от лечение с даклатасвир в комбинация с пегионтерферон

алфа и рибавирин (pegIFN/RBV) при нелекувани паценти с HCV генотип 4

Проучване AI444042

Проучване AI444010

даклатасвир +

pegIFN/RBV

N=82

pegIFN/RB

N=42

даклатасвир +

pegIFN/RBV

N=12

pegIFN/RB

Вирусологичен неуспех

Вирусологичен

неуспех по време

на лечение

8 (10%)

15 (36%)

Рецидив

2/74 (3%)

8/27 (30%)

1/4 (25%)

Пациенти с липсващи данни на седмица на проследяване 12 се считат с отговор към терапията, ако

следващата измерена стойност на HCV РНК е <LLOQ.

Статус по отношение на цироза не се съобщава при четири пациенти в групата на даклатасвир +

pegIFN/RBV.

AI444043: 301 нелекувани досега пациенти с HCV генотип 1 инфекция и HIV коинфекция

(10% с компенсирана цироза) са лекувани с даклатасвир в комбинация с pegIFN/RBV. Дозата на

даклатасвир е 60 mg веднъж дневно, с коригиране на дозата при едновременна употреба на

антиретровирусни средства (вж. точка 4.5). Пациенти, получаващи вирусологичен отговор

[HCV РНК неоткриваема на седмици 4 и 12] са завършили терапията след 24 седмици докато

тези, които не са получили вирусологичен отговор са лекувани допълнително 24 седмици с

pegIFN/RBV, за да бъде завършен пълният курс от 48 седмици на терапията от проучването.

SVR12 е постигнат при 74% от пациентите в това проучване (генотип 1а: 70%, генотип 1b:

79%).

Данни за дългосрочна ефикасност

Има данни от приключило проследяващо проучване за оценка на продължителността на

терапевтичния отговор за приблизително 3 години след лечение с даклатасвир. От 258

пациенти, които са постигнали SVR12 с даклатасвир и софосбувир (± рибавирин) с медиана на

продължителност на проследяване 38 месеца след SVR12, не са наблюдавани рецидиви (с

рецидиви, определени като потвърдена или последно измерена стойност на HCV РНК ≥ LLOQ

). От 302 пациенти, постигнали SVR12 с даклатасвир + pegIFN/RBV с медиана на

продължителност на проследяване 44 месеца след SVR12, 2% (n=6) от пациентите са получили

рецидиви.

Резистентност в клинични проучвания

Честота на NS5A варианти, свързани с резистентността (RAVs), на изходно ниво

Често са наблюдавани NS5A RAVs на изходно ниво в клинични проучвания на даклатасвир.

При 9 проучвания фаза 2/3 на даклатасвир в комбинация с пегинтерферон алфа + рибавирин

или в комбинация със софосбувир +/- рибавирин са наблюдавани следните честоти на такива

RAVs: 7% при генотип 1а инфекция (М28Т, Q30, L31, и/или Y93), 11% при генотип 1b

инфекция (L31 и/или Y93H), 51% при генотип 2 инфекция (L31M), 8% при генотип 3 (Y93H) и

64% генотип 4 инфекция (L28 и/или L30).

Даклатасвир в комбинация със софосбувир

Въздействие на NS5A RAVs на изходно ниво върху резултата от лечение

Описаните по-горе NS5A RAVs на изходно ниво нямат голямо отражение върху степента на

резултата от лечението при пациенти лекувани със софосбувир + даклатасвир +/- рибавирин, с

изключение на Y93H RAV при генотип 3 инфекция (наблюдавана при 16/192 [8%] от

пациентите). Степента на SVR12 при пациенти с генотип 3 инфекция и този RAV е намалена

(на практика като рецидив след отговора в края на лечението), особено при пациенти с цироза.

Общо излекуваните пациенти с генотип 3 инфекция, приемали софосбувир + даклатасвир (без

рибавирин) в продължение на 12 седмици при наличие или отсъствие на Y93H RAV е 7/13

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

(54%) и съответно 134/145 (92%). Резултатите по отношение на SVR не могат да бъдат оценени

поради липсата на Y93H RAV, на изходно ниво, при инфектирани пациенти с генотип 3

приемали софосбувир + даклатасвир + рибавирин в продължение на 12 седмици.

Възникване на резистентност

В сборен анализ на 629 пациенти, получавали даклатасвир и софосбувир със или без рибавирин

в продължение на 12 или 24 седмици в проучвания фаза 2 и 3, 34 пациенти са определени за

анализ на резистентността, поради вирусологичен неуспех или ранно прекъсване на участието в

проучването и наличие на HCV РНК по-висока от 1 000 IU/ml. Наблюдаваните новопоявили се

варианти на NS5A, свързани с резистентността, са представени в Таблица 15.

Taблица 15:

Обобщение на новоразвиващи се HCV NS5A субституции по време на

лечение или в периода на проследяване след лечение при лекувани пациенти с

HCV генотип 1 до 3 инфекция и непостигнат SVR12

Категория/ Субституция, n

Генотип 1a

Генотип 1b

Генотип 2

Генотип 3

N=301

N=79

N=44

N=197

Неотговорили (без SVR12)

21**

със секвенция на изходно и

след изходно ниво

с развиваща се NS5A

RAVs***

10 (83%)

1 (100%)

16 (80%)

M28: T

2 (17%)

Q30: H, K, R

9 (75%)

L31: I, M, V

2 (17%)

1 (5%)

P32-делеция

1 (100%)

H58: D, P

2 (17%)

S62: L

2 (10%)

Y93: C, H, N

2 (17%)

11 (55%)

Пациенти, загубени за проследяване

Един пациент е отбелязан като неуспех в протокола (без-SVR) е постигнал SVR

NS5A RAVs проследявани на аминокиселинни позиции са 28, 29, 30, 31, 32, 58, 62, 92 и 93

Субституцията S282T, свързана с резистентността към софосбувир, се появява само при

1 пациент с генотип 3 инфекция без SVR12.

При пациенти, лекувани със схеми, основаващи се на даклатасвир, се доказва появата на

резистентни субституции, свързани с даклатасвир, които персистират 3 години след края на

лечението, както и след това.

Даклатасвир в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин

NS5A RAVs (при M28T, Q30, L31 и Y93 за генотип 1a; при L31 и Y93 за генотип 1b) на изходно

ниво повишават риска от липса на отговор при нелекувани пациенти, инфектирани с генотип 1a

и генотип 1b инфекция. Не се наблюдава въздействие на NS5A RAVs на изходно ниво върху

процента на излекувани пациенти с генотип 4 инфекция.

В случай на липса на отговор към терапията с даклатасвир + пегинтерферон алфа + рибавирин,

NS5A RAVs обикновено се появяват при неуспех (139/153 генотип 1a и 49/57 генотип 1b). Най-

често откриваните NS5A RAVs включват Q30E или Q30R в комбинация с L31M. При повечето

неуспешни терапии при генотип 1а са възниквали NS5A варианти, откривани в Q30 (127/139)

[91%]), а при повечето неуспешни терапии при генотип 1b са възниквали NS5A варианти,

откривани в L31 (37/49 [76%]) и/или Y93H (34/49 [69%]). При ограничен брой пациенти с

генотип 4 инфекция, с липса на отговор, са наблюдавани субституции L28M и L30H/S.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Педиатрична популация

Европейската агенция по лекарствата отлага задължението за предоставяне на резултатите от

проучванията с даклатасвир в една или повече подгрупи на педиатричната популация при

лечение на хроничен хепатит С (вж. точка 4.2 за информация относно употреба в педиатрията).

Фармакокинетични свойства

Фармакокинетичните свойства на даклатасвир са оценени при здрави възрастни индивиди и

при пациенти с хроничен хепатит С (HCV). След многократен перорален прием на дози от

60 mg даклатасвир веднъж дневно в комбинация с пегинтерферон алфа и рибавирин при

пациенти без предходна терапия с генотип 1 хронична HCV, средната геометрична (CV%) C

на даклатасвир е 1534 (58) ng/ml, AUC

0-24h

е 14122 (70) ngh/ml, а C

е 232 (83) ng/ml.

Абсорбция

Прилаган като таблетка, даклатасвир се абсорбира бързо след многократен прием на перорални

дози, като максималните плазмени концентрации настъпват след 1 и 2 часа.

, AUC, и C

на даклатасвир се повишават почти пропорционално на дозата.

Стационарното състояние се постига след 4 дни на приложение веднъж дневно. При доза от

60 mg, експозицията на даклатасвир е сходна между здрави индивиди и пациенти, инфектирани

с HCV.

In vitro и in vivo проучвания показват, че даклатасвир е субстрат на P-gp. Абсолютната

бионаличност на таблетната форма е 67%.

Ефект на храната върху пероралната абсорбция

При здрави индивиди приложението на даклатасвир 60 mg таблетки след прием на храна с

високо съдържание на мазнини понижава C

и AUC на даклатасвир съответно с 28% и 23% в

сравнение с приложението на гладно. Приложението на даклатасвир 60 mg таблетки след прием

на лека храна не води до намалена експозиция на даклатасвир.

Разпределение

В стационарно състояние даклатасвир се свързва с плазмените протеини при инфектирани с

HCV пациенти приблизително 99% независимо от дозата в проучваните дозови граници (1 mg

дo 100 mg). При пациенти, които получават даклатасвир 60 mg таблетки перорално, последван

от интравенозна доза даклатасвир 100 μg [

N], приблизителният обем на разпределение в

стационарно състояние е 47 1. In vitro проучвания показват, че даклатасвир се транспортира

активно или пасивно в хепатоцитите. Активният транспорт е медииран от OCT1 и от други

неопределени ъптейк транспортери, но не и от транспортера на органични аниони (OAT) 2,

натриево-зависимия таурохолат ко-транспортен полипептид (NTCP) или органичните анион-

транспортиращи полипептиди (OATPs).

Даклатасвир е инхибитор на P-gp, OATP 1B1 и BCRP. In vitro даклатасвир е инхибитор на

бъбречните ъптейк транспортери, OAT1 и 3 и ОСТ2, но не се очаква да има клиничен ефект

върху фармакокинетиката на субстратите на тези транспортери.

Биотрансформация

In vitro и in vivo проучвания показват, че даклатасвир е субстрат на CYP3A, като CYP3A4 е

основната изоформа на CYP, която отговоря за метаболизма. Няма циркулиращи метаболити

при нива повече от 5% на изходната концентрация. Даклатасвир in vitro не инхибира (IC

>40 µM) CYP ензимите 1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 или 2D6.

Елиминиране

След перорално приложение на единична доза

C даклатасвир при здрави индивиди, 88% от

общата радиоактивност се открива във фекалите (53% като непроменено лекарство), а 6,6% се

екскретира в урината (главно като непроменено лекарство). Тези данни показват , че черният

дроб е основният орган за очистване на даклатасвир при хората. In vitro проучвания показват,

че даклатасвир се транспортира активно или пасивно в хепатоцитите. Активният транспорт се

медиира от OCT1 и други неопределени ъптейк транспортери. След многократно приложение

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

на даклатасвир при инфектирани с HCV пациенти, терминалният елиминационен полуживот на

даклатасвир варира от 12 до 15 часа. При пациенти, които получават даклатасвир 60 mg

таблетки перорално, последван от интравенозна доза даклатасвир 100 μg [

N], общият

клирънс е 4,24 l/h.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Фармакокинетиката на даклатасвир след приложение на единична перорална доза от 60 mg, е

проучена при пациенти с бъбречно увреждане, които нямат HCV инфекция. AUC на

несвързания даклатасвир е 18%, 39% и 51% по-високо при пациенти със стойности на

креатининовия клирънс (CLcr) 60, 30 и 15 ml/min съответно, в сравнение с индивиди с

нормална бъбречна функция. Пациенти с бъбречно заболяване в краен стадий, които се

нуждаят от хемодиализа, са имали 27% увеличение на AUC на даклатасвир и 20% увеличение

на AUC на несвързания даклатасвир в сравнение с индивиди с нормална бъбречна функция (вж.

точка 4.2).

Чернодробно увреждане

Фармакокинетиката на даклатасвир след приложение на единична перорална доза от 30 mg е

проучвана при пациенти без HCV инфекция с чернодробно увреждане в лека (Child-Pugh A),

умерена (Child-Pugh B) и тежка степен (Child-Pugh С) в сравнение с индивиди без увреждане.

и AUC на общия даклатасвир (свободно и протеинно-свързано лекарство) са по-ниски при

пациенти с чернодробно увреждане; все пак, чернодробното увреждане няма клинично значим

ефект върху лекарствените концентрации на свободния даклатасвир (вж. точка 4.2).

Старческа възраст

Популационният фармакокинетичен анализ на данните от клинични проучвания показва, че

възрастта няма забележим ефект върху фармакокинетиката на даклатасвир.

Педиатрична популация

Фармакокинетиката на даклатасвир при педиатрични пациенти не е оценявана.

Пол

Популационният фармакокинетичен анализ идентифицира пола като статистически значима

ковариата за явния перорален клирънс на даклатасвир (CL/F), като пациентките са имали малко

по-нисък CL/F, но ефекта върху експозицията на даклатасвир няма клинична значимост.

Раса

Популационният фармакокинетичен анализ на данни от клинични проучвания идентифицира

расата (категории „други” [пациенти, които не са бели, чернокожи или азиатци] и „чернокожи”)

като статистически значима ковариата върху привидния перорален клирънс (CL/F) и явния

обем на разпределение (Vc/F), което води до малко по-висока експозиция в сравнение с

пациенти от бялата раса, но този ефект няма клинична значимост за експозицията на

даклатасвир.

Предклинични данни за безопасност

Токсикология

При токсикологични проучвания с многократно прилагане при животни при нива на

експозиция сходни или малко по-високи от нивата на клинична AUC експозиция, са

наблюдавани чернодробни нарушения (хипертрофия/хиперплазия на клетките на Kupffer,

мононуклеарни клетъчни инфилтрати и хиперплазия на жлъчните пътища) и нарушения на

надбъбречната жлеза (промени в цитоплазмената вакуолизация и адренокортикалната

хипертрофия/хиперплазия). Наблюдавани са при кучета, хипоцелуларен костен мозък със

съответни клинични патологични промени при експозиции 9 пъти по-високи от клиничната

AUC експозиция. Тези ефекти не са наблюдавани при хора.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Карциногенеза и мутагенеза

Даклатасвир не е карциногенен при мишки или плъхове при експозиции 8 пъти или съответно 4

пъти по-високи от клиничната AUC експозиция. Няма данни за мутагенна или кластогенна

активност в in vitro тест за мутагенност (Ames), бозайнически мутационни тестове, проведени в

клетки от яйчници на китайски хамстери, или при in vivo микронуклеус тест при перорално

приложение на плъхове.

Фертилитет

При всички проучвани дози даклатасвир не оказва ефект върху фертилитета при женски

плъхове. Най-високата стойност на AUC при незасегнати женски плъхове е била 18 пъти по-

висока от клиничната AUC експозиция. При мъжки плъхове ефектите върху показателите за

репродуктивност се изразяват в намалено тегло на простатата/семенната торбичка и минимално

повишение на дисморфичната сперма при 200 mg/kg/ден; все пак тези находки не повлияват

негативно фертилитета или броя на жизнените ембриони. Стойността на AUC, свързана с тази

доза при мъжки плъхове, е 19 пъти по-висока от клиничната AUC експозиция.

Ембрио-фетално развитие

Даклатасвир е ембриотоксичен и тератогенен при плъхове и зайци при експозиции от или

повече от 4 пъти (плъхове) и 16 пъти (зайци) по-високи от клиничната AUC експозиция.

Токсичността по отношение развитието на плода се изразява в повишена ембриофетална

смъртност, намалено телесно тегло на плода и повишен брой фетални малформации и

вариации. При плъхове малформациите засягат главно мозъка, черепа, очите, ушите, носа,

устната, небцето или крайниците, а при зайци – ребрата и сърдечно-съдовата област.

Токсичността за майката, включително смъртност, аборти, нежелани клинични симптоми,

понижено телесно тегло и консумация на храна, се отбелязва и при двата животински вида при

експозиции 25 пъти (плъхове) и 72 пъти (зайци) по-високи от клиничната AUC експозиция.

В едно проучване на пренаталното и постнатално развитие на плъховете не са отбелязани

токсични ефекти нито за майката, нито за развитието на плода при дози до 50 mg/kg/ден,

свързани с AUC стойности 2 пъти по-високи от клиничната AUC експозиция. При най-високата

доза (100 mg/kg/ден) токсичността за майката включва смъртност и дистокия; токсичният ефект

върху развитието на плода включва леко намалена жизненост на малките в перинаталния и

неонаталния период и понижено тегло при раждане, което се задържа и в по-късна възраст.

Стойността на AUC, свързана с тази доза, е 4 пъти по-висока от клиничната AUC експозиция.

Екскреция в кърмата

Даклатасвир се екскретира в млякото на лактиращи плъхове с концентрации 1,7 до 2 пъти по-

високи от нивата в плазмата.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

Списък на помощните вещества

Ядро на таблетката

Безводна лактоза

Микрокристална целулоза

Кроскармелоза натрий

Силициев диоксид (Е551)

Магнезиев стеарат

Филмово покритие на таблетката

Хипромелоза

Титанов диоксид (Е171)

Макрогол 400

Индиго кармин алуминиев лак (Е132)

Жълт железен оксид (Е172)

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Несъвместимости

Неприложимо.

Срок на годност

30 месеца

Специални условия на съхранение

Този лекарствен продукт не изисква специални условия на съхранение.

Вид и съдържание на опаковката

Поливинил хлорид/поли-хлоро-три-флуоро-етилен (PVC/PCTFE) прозрачен блистер с покритие

от алуминиево фолио.

Опаковка с 28 филмирани таблетки в перфорирани еднодозови блистери.

Опаковка с 28 филмирани таблетки в неперфорирани календарни блистери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Специални предпазни мерки при изхвърляне

Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят

в съответствие с местните изисквания.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

Plaza 254

Blanchardstown Corporate Park 2

Dublin 15, D15 T867

Ирландия

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/14/939/001

EU/1/14/939/002

EU/1/14/939/003

EU/1/14/939/004

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 22 август 2014 г.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

{MM/ГГГГ}

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu.

Лекарствен продукт с невалидно разрешение за употреба

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/458670/2017

EMEA/H/C/003768

Резюме на EPAR за обществено ползване

Daklinza

daclatasvir

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Daklinza. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Daklinza.

За практическа информация относно употребата на Daklinza, пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Daklinza и за какво се използва?

Daklinza e антивирусно лекарство, което се използва в комбинация с други лекарства за лечение

на възрастни с хроничен (продължителен) хепатит C — инфекциозно заболяване на черния дроб,

причинено от вируса на хепатит C.

Съдържа активното вещество даклатасвир (daclatasvir).

Как се използва Daklinza?

Daklinza се отпуска по лекарско предписание. Лечението трябва да започне и да се проследява от

лекар с опит в лечението на пациенти с хроничен хепатит С.

Daklinza се предлага под формата на таблетки от 30, 60 и 90 mg. Обичайната доза е 60 mg

веднъж дневно в продължение на 12 или 24 седмици. Може да е необходимо дозата да бъде

увеличена или намалена, ако пациентът приема други лекарства, които намаляват или

увеличават ефектите на Daklinza. Daklinza трябва да се използва в комбинация с други лекарства

за лечение на хроничен хепатит C, например софосбувир, пегинтерферон алфа и рибавирин.

Съществуват няколко разновидности (генотипове) на хепатит C и Daklinza се препоръчва за

употреба при пациенти с вирус от генотипове 1, 3 и 4. Комбинацията от лекарства, която следва

да се използва, и продължителността на лечението зависят от генотипа на вируса на хепатит C, с

Daklinza

EMA/458670/2017

Страница 2/3

който е заразен пациентът, и от естеството на проблема с черния дроб, например дали страда от

чернодробна цироза (цикатризация), или черният дроб не функционира добре. За повече

информация вижте листовката.

Как действа Daklinza?

Активното вещество в Daklinza, дакластавир, блокира действието на протеин във вируса на

хепатит C, наречен „NS5A“, който е необходим за размножаване на вируса. Чрез блокиране на

този протеин лекарството спира размножаването на вируса на хепатит C.

Какви ползи от Daklinza са установени в проучванията?

Daklinza в комбинация със софосбувир (със или без рибавирин) е ефективен за премахване на

вируса на хепатит C от кръвта в едно основно проучване, обхващащо 211 възрастни. Пациентите

в проучването са заразени с генотипове 1, 2 или 3 и на всички е приложено лечение в

продължение на 12 или 24 седмици. Повечето пациенти не са били лекувани за хепатит C,

въпреки че някои страдат от инфекция с генотип 1, резистентен към стандартни лекарства

(състоящи се от телапревир или боцепревир — т.нар. NS3/4A инхибитори — в комбинация с

пегинтерферон алфа и рибавирин).

Около 99% от пациентите с инфекция от генотип 1 (125 от 126), 96% от пациентите с инфекция

от генотип 2 (25 от 26) и 89% от пациентите с инфекция от генотип 3 (16 от 18) не показват

признаци на вируса в кръвта 12 седмици след края на планираното лечение.

Допълнителните проучвания при пациенти, заразени с генотип 4, показват, че Daklinza има

същата ефективност при генотип 4, както при генотип 1.

Какви са рисковете, свързани с Daklinza?

Най-честите нежелани лекарствени реакции, съобщени при Daklinza в комбинация със

софосбувир със или без рибавирин, са умора, гадене (позиви за повръщане) и главоболие. За

пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Daklinza, вижте

листовката.

Daklinza не трябва да се използва в комбинация с определени лекарства, които могат да намалят

ефектите на Daklinza. За повече информация относно лекарствата, които не трябва да бъдат

приемани с Daklinza, вижте листовата.

Защо Daklinza е разрешен за употреба?

Европейската агенция по лекарствата отбеляза, че е установена ефективността на Daklinza в

комбинация с други лекарства срещу вируса на хепатит C, включително при пациенти,

инфектирани с генотип 1, резистентен на предходни лечения. При почти всички пациенти в

основното проучване вирусът е изчистен от кръвта.

По отношение на безопасността, поносимостта към Daklinza е добра и нежеланите лекарствени

реакции са сходни с изпитваните от пациентите, приемащи плацебо.

Поради това Агенцията реши, че ползите от Daklinza са по-големи от рисковете, и препоръча

Daklinza да бъде разрешен за употреба в ЕС.

Daklinza

EMA/458670/2017

Страница 3/3

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Daklinza?

Фирмата, която предлага Daklinza, ще проведе проучване при пациенти, които преди това са

имали рак на черния дроб, за да се оцени рискът от рецидив на рака на черния дроб след

лечение с директно действащи антивирусни лекарства като Daklinza. Това проучване се провежда

с оглед на данните, които предполагат, че пациентите, лекувани с тези лекарства, и които са

имали рак на черния дроб, могат да бъдат изложени на риск от ранен рецидив на рака.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Daklinza, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени и в кратката характеристика на

продукта, и в листовката.

Допълнителна информация за Daklinza:

На 22 август 2014 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Daklinza, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR и резюме на плана за управление на риска за Daklinza може да се намери

на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public

assessment reports. За повече информация относно лечението с Daklinza прочетете листовката

(също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 07-2017.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация