Baraclude

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Энтекавир

Предлага се от:

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG

АТС код:

J05AF10

INN (Международно Name):

entecavir

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит В, хроничен

Терапевтични показания:

Baraclude е показан за лечение на хроничен вируса на хепатит В (HBV-инфекция) при възрастни с:компенсированным заболяване на черния дроб и признаци на активна вирусна репликация, постоянно повишено ниво на аланинаминотрансферазы (ALT) и гистологических признаци на активно възпаление и/или фиброза;декомпенсированные заболявания на черния дроб. Като компенсированные и декомпенсированные заболявания на черния дроб, този индекс се базира на данни от клинични проучвания при наивни пациенти нуклеозидов с положителен резултат на теста за hbeag и hbeag-отрицателен HBV-инфекция. По отношение на пациентите с рефрактерен на ламивудин хепатит В.

Каталог на резюме:

Revision: 27

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-06-26

Листовка

                62
Б. ЛИСТОВКА
63
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
BARACLUDE 0,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Ентекавир (Entecavir)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Baraclude и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Baraclude
3.
Как да приемате Baraclude
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Baraclude
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА BARACLUDE И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
ТАБЛЕТКИТЕ BARACLUDE ПРЕДСТАВЛЯВАТ
АНТИВИРУСНО ЛЕКАРСТВО, ИЗПОЛЗВАНО ЗА
ЛЕЧЕНИ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Baraclude 0,5 mg филмирани таблетки
Baraclude 1 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧИСТВЕН СЪСТАВ
Baraclude 0,5 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 0,5 mg ентекавир
(entecavir) (като монохидрат).
Baraclude 1 mg филмирани таблетки
Всяка таблетка съдържа 1 mg ентекавир
(entecavir) (като монохидрат).
Помощни вещества с известно действие
Всяка филмирана таблетка от 0,5 mg
съдържа 120,5 mg лактоза.
Всяка филмирана таблетка от 1 mg
съдържа 241 mg лактоза.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Baraclude 0,5 mg филмирани таблетки
Бяла до почти бяла таблетка с
триъгълна форма и вдлъбнато релефно
означение “BMS” от
едната страна, и "1611" от другата страна.
Baraclude 1 mg филмирани таблетки
Розова таблетка с триъгълна форма и
вдлъбнато релефно означение “BMS” от
едната страна, и
"1612" от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Baraclude е показан за лечение на хронична
инфекция с вируса на хепатит B (HBV) (вж.
точка
5.1) при възрастни с:

компенсирано чернодробно заболяване
и данни за активна вирусна репликация,
перси
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 15-06-2022
Листовка Листовка чешки 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 15-06-2022
Листовка Листовка датски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 15-06-2022
Листовка Листовка немски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 15-06-2022
Листовка Листовка естонски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 15-06-2022
Листовка Листовка гръцки 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 15-06-2022
Листовка Листовка английски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 15-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-09-2014
Листовка Листовка френски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 15-06-2022
Листовка Листовка италиански 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 15-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-09-2014
Листовка Листовка латвийски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 15-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-09-2014
Листовка Листовка литовски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 15-06-2022
Листовка Листовка унгарски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 15-06-2022
Листовка Листовка малтийски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 15-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-09-2014
Листовка Листовка нидерландски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 15-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-09-2014
Листовка Листовка полски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 15-06-2022
Листовка Листовка португалски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 15-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-09-2014
Листовка Листовка румънски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 15-06-2022
Листовка Листовка словашки 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 15-06-2022
Листовка Листовка словенски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 15-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-09-2014
Листовка Листовка фински 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 15-06-2022
Листовка Листовка шведски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 15-06-2022
Листовка Листовка норвежки 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 15-06-2022
Листовка Листовка исландски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 15-06-2022
Листовка Листовка хърватски 15-06-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 15-06-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-09-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите