Kogenate Bayer Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kogenate bayer

bayer ag  - octocog Алфа - Хемофилия А - Антихеморагични - Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (вродена дефицит на фактор vІІІ). Този препарат не съдържа фактор Виллебранда и затова не е посочено в болестта на фон Виллебранда .

Iblias Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

iblias

bayer ag - octocog Алфа - Хемофилия А - Антихеморагични - Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (дефицит на вроден дефицит на фактор vІІІ). iblias може да се използва за всички възрастови групи.

Levitra Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

levitra

bayer ag  - варденафил - Ерективна дисфункция - urologicals - Лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже. Ерективната дисфункция е невъзможността да се постигне или поддържа ерекция на пениса, достатъчна за задоволително сексуално представяне. За да levitra е било ефективно, е необходимо сексуално стимулиране . levitra не е показан за употреба от жени.

Nexavar Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nexavar

bayer ag - сорафениб - carcinoma, hepatocellular; carcinoma, renal cell - Антинеопластични средства - Гепатоцеллюлярная carcinomanexavar е показан за лечение на карцином гепатоцеллюлярной. Почечно-клетъчен carcinomanexavar е показан за лечение на пациенти с честата почечно-клетъчен карцином, които не по-рано от интерферон-алфа или интерлевкин-2 терапия или се считат за неподходящи за такава терапия. Диференциала на щитовидната жлеза carcinomanexavar е показан за лечение на пациенти с белег, локално-напреднал или метастазирал, диференцирани (папиллярный/фолликулярный/hürthle клетъчния) рак на щитовидната жлеза, рефрактерным до радиоактивному Йоду.

Xarelto Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

xarelto

bayer ag - ривароксабан - arthroplasty, replacement; venous thromboembolism - Антитромботични агенти - xarelto, въведени заедно с ацетилсалицилова киселина (ask) или самостоятелно, или с ask плюс клопидогрел или Тиклопидин, е показан за профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти след остър коронарен синдром (aux) с повишени нива на кардиальных биомаркери. xarelto, co-administered with acetylsalicylic acid (asa), is indicated for the prevention of atherothrombotic events in adult patients with coronary artery disease (cad) or symptomatic peripheral artery disease (pad) at high risk of ischaemic events. Предотвратяване на венозна тромбоемболия (ВТЕ) при възрастни пациенти, подложени на елективна операция за замяна на тазобедрена или колянна става. Лечение на дълбока венозна тромбоза (dvt) и тромбоэмболии белодробната артерия (ТЭЛА) и за превенция на рецидив на дълбока венозна тромбоза и ТЭЛА при възрастни. adultsprevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation with one or more risk factors, such as congestive heart failure, hypertension, age ≥ 75 years, diabetes mellitus, prior stroke or transient ischaemic attack. paediatric population treatment of venous thromboembolism (vte) and prevention of vte recurrence in children and adolescents aged less than 18 years and weighing from 30 kg to 50 kg after at least 5 days of initial parenteral anticoagulation treatment. paediatric population treatment of venous thromboembolism (vte) and prevention of vte recurrence in children and adolescents aged less than 18 years and weighing more than 50 kg after at least 5 days of initial parenteral anticoagulation treatment.

Vitrakvi Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

vitrakvi

bayer ag - сулфат larotrectinib - Новообразувания На Коремната Кухина - Антинеопластични средства - vitrakvi като монотерапии е предназначен за лечение на възрастни и педиатрични пациенти с твърда тумори, които показват нейротрофический рецептор на тирозин киназы (ntrk) сливане на гени,които имат заболяване, което локално-често, метастазирал или където хирургична резекция може да доведе до тежки заболявания и не са на задоволително лечение.

Nubeqa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

nubeqa

bayer ag - darolutamide - Новообразувания На Простатата, Кастраци-Упорит - Ендокринна терапия - nubeqa is indicated for the treatment of adult men with- non metastatic castration resistant prostate cancer (nmcrpc) who are at high risk of developing metastatic disease (see section 5. - metastatic hormone sensitive prostate cancer (mhspc) in combination with docetaxel and androgen deprivation therapy (see section 5.

Adempas Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

adempas

bayer ag - riociguat - Хипертония, белодробна - Антихипертензивни средства за белодробна артериална хипертония - chronic thromboembolic pulmonary hypertension (cteph)adempas is indicated for the treatment of adult patients with who functional class (fc) ii to iii withinoperable cteph,persistent or recurrent cteph after surgical treatment,to improve exercise capacity. pulmonary arterial hypertension (pah)adultsadempas, as monotherapy or in combination with endothelin receptor antagonists, is indicated for the treatment of adult patients with pulmonary arterial hypertension (pah) with who functional class (fc) ii to iii to improve exercise capacity. Ефективността е демонстрирана в популацията уф включително етиология идиопатична или наследствени или пфу пфу, свързани с болести на съединителната тъкан . paediatricsadempas is indicated for the treatment of pah in paediatric patients aged less than 18 years of age and body weight ≥ 50 kg with who functional class (fc) ii to iii in combination with endothelin receptor antagonists.

Eylea Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

eylea

bayer ag - aflibercept - wet macular degeneration; macular edema; diabetes complications - Офталмологични - Эйлеа е показан за възрастни за лечение на:неоваскулярной (влажна) на възрастовата макулна дегенерация (amd);нарушения на зрението, вследствие на оток на макулата вторично запушване ретинальных вени (клон или централна РДЛ РДЛ);нарушения на зрението, вследствие на диабетического оток на макулата (ДМО);нарушения на зрението, вследствие на миопической хориоидальной неоваскуляризации (миопической ХНВ).

Kinzalkomb Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

kinzalkomb

bayer ag - telmisartan, hydrochlorothiazide - Хипертония - Агенти, действащи върху системата ренин-ангиотензин - Лечение на есенциална хипертония. kinzalkomb с фиксирана комбинация дози (40 mg телмисартана / 12. 5 mg гидрохлоротиазида, 80 mg телмисартана / 12. 5 mg гидрохлоротиазида) е показан за пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно контролирано на телмисартан самостоятелно. kinzalkomb с фиксирана комбинация дози (80 mg телмисартан / hydrochlorothiazide 25 mg) е показан за пациенти, чието кръвно налягане не е достатъчно контролирано в kinzalkomb (80 мг телмисартана / 12. 5 mg гидрохлоротиазида) или пациенти, които преди това са били регистрирани на телмисартана или гидрохлоротиазида отделно.