Levitra

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

варденафил

Предлага се от:

Bayer AG 

АТС код:

G04BE09

INN (Международно Name):

vardenafil

Терапевтична група:

Urologicals

Терапевтична област:

Ерективна дисфункция

Терапевтични показания:

Лечение на еректилна дисфункция при възрастни мъже. Ерективната дисфункция е невъзможността да се постигне или поддържа ерекция на пениса, достатъчна за задоволително сексуално представяне. За да Levitra е било ефективно, е необходимо сексуално стимулиране . Levitra не е показан за употреба от жени.

Каталог на резюме:

Revision: 32

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2003-03-06

Листовка

                52
Б. ЛИСТОВКА
53
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
LEVITRA 5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
варденафил (vardenafil)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо от това,
признаците на тяхното заболяване са
същите както Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Levitra и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Levitra
3.
Как да приемате Levitra
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Levitra
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА LEVITRA И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Levitra съдържа варденафил, който
принадлежи към група лекарства,
наречени фосфодиестераза
т
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Levitra 5 mg филмирани таблетки
Levitra 10 mg филмирани таблетки
Levitra 20 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка от 5 mg филмирани
таблетки съдържа 5 mg варденафил (vardenafil)
(като
хидрохлорид)
_._
Всяка таблетка от 10 mg филмирани
таблетки съдържа 10 mg варденафил
(vardenafil) (като
хидрохлорид)
_._
Всяка таблетка от 20 mg филмирани
таблетки съдържа 20 mg варденафил
(vardenafil) (като
хидрохлорид)
_._
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка.
Levitra 5 mg филмирани таблетки
Кръгли оранжеви таблетки, означени с
кръста на BAYER от едната страна и “5” от
другата страна.
Levitra 10 mg филмирани таблетки
Кръгли оранжеви таблетки, означени с
кръста на BAYER от едната страна и “10”
от другата
страна.
Levitra 20 mg филмирани таблетки
Кръгли оранжеви таблетки, означени с
кръста на BAYER от едната страна и “20”
от другата
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на еректилна дисфункция при
възрастни мъже. Еректилната
дисфункция е
невъзможността да се постигне или
поддържа ерекция на пениса,
необходима за 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта испански 24-11-2021
Листовка Листовка чешки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта чешки 24-11-2021
Листовка Листовка датски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта датски 24-11-2021
Листовка Листовка немски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта немски 24-11-2021
Листовка Листовка естонски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта естонски 24-11-2021
Листовка Листовка гръцки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 24-11-2021
Листовка Листовка английски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта английски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 29-03-2016
Листовка Листовка френски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта френски 24-11-2021
Листовка Листовка италиански 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта италиански 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 29-03-2016
Листовка Листовка латвийски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 29-03-2016
Листовка Листовка литовски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта литовски 24-11-2021
Листовка Листовка унгарски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 24-11-2021
Листовка Листовка малтийски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 29-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 29-03-2016
Листовка Листовка полски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта полски 24-11-2021
Листовка Листовка португалски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта португалски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 29-03-2016
Листовка Листовка румънски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта румънски 24-11-2021
Листовка Листовка словашки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словашки 24-11-2021
Листовка Листовка словенски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта словенски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 29-03-2016
Листовка Листовка фински 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта фински 24-11-2021
Листовка Листовка шведски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта шведски 24-11-2021
Листовка Листовка норвежки 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 24-11-2021
Листовка Листовка исландски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта исландски 24-11-2021
Листовка Листовка хърватски 24-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 24-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 29-03-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите