Nexavar

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

сорафениб

Предлага се от:

Bayer AG

АТС код:

L01EX02

INN (Международно Name):

sorafenib

Терапевтична група:

Антинеопластични средства

Терапевтична област:

Carcinoma, Hepatocellular; Carcinoma, Renal Cell

Терапевтични показания:

Гепатоцеллюлярная carcinomaNexavar е показан за лечение на карцином гепатоцеллюлярной. Почечно-клетъчен carcinomaNexavar е показан за лечение на пациенти с честата почечно-клетъчен карцином, които не по-рано от интерферон-алфа или интерлевкин-2 терапия или се считат за неподходящи за такава терапия. Диференциала на щитовидната жлеза carcinomaNexavar е показан за лечение на пациенти с белег, локално-напреднал или метастазирал, диференцирани (папиллярный/фолликулярный/Hürthle клетъчния) рак на щитовидната жлеза, рефрактерным до радиоактивному Йоду.

Каталог на резюме:

Revision: 33

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2006-07-19

Листовка

                30
Б. ЛИСТОВКА
31
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
NEXAVAR 200
MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
сорафениб (sorafenib)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ КАТО
ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може да им
навреди, независимо че признаците на
тяхното заболяване са същите като
Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или фармацевт.
Това включва и всички възможни
нежелани реакции, неописани в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Nexavar и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Nexavar
3.
Как да приемате Nexavar
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Nexavar
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА NEXAVAR И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Nexavar се използва за лечение на рак на
черния дроб (хепатоцелуларен
карцином).
Nexavar се използва също
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Nexavar 200 mg филмирани таблетки.
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 200 mg
сорафениб (sorafenib), като тозилат.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирани таблетки (таблетки).
Червена, кръгла, фасетирана
биконвексна филмирана таблетка, с
лого на Bayer от едната страна и
“200” от другата страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Хепатоцелуларен карцином
Nexavar е показан за лечение на
хепатоцелуларен карцином (вж. точка 5.1)
Бъбречно-клетъчен карцином
Nexavar е показан за лечение на пациенти с
напреднал бъбречно-клетъчен карцином,
които преди
това са лекувани неуспешно с
алфа-интерферон или интерлевкин-2 или
са неподходящи за тази
терапия.
Диференциран карцином на щитовидната
жлеза
Nexavar е показан за лечение на пациенти с
прогресиращ, локално напреднал или
метастатичен,
диференциран
(папиларен/фоликуларен/Hürthle-клетъчен)
карцином на щитовидната жлеза,
рефрактерен на радиоактивен йод.
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Лечението с Nexavar трябва да се
контролира от лекар, с о
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 07-07-2023
Листовка Листовка чешки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 07-07-2023
Листовка Листовка датски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 07-07-2023
Листовка Листовка немски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 07-07-2023
Листовка Листовка естонски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 07-07-2023
Листовка Листовка гръцки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 07-07-2023
Листовка Листовка английски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 18-06-2014
Листовка Листовка френски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 07-07-2023
Листовка Листовка италиански 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 18-06-2014
Листовка Листовка латвийски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 18-06-2014
Листовка Листовка литовски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 07-07-2023
Листовка Листовка унгарски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 07-07-2023
Листовка Листовка малтийски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 18-06-2014
Листовка Листовка нидерландски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 18-06-2014
Листовка Листовка полски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 07-07-2023
Листовка Листовка португалски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 18-06-2014
Листовка Листовка румънски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 07-07-2023
Листовка Листовка словашки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 07-07-2023
Листовка Листовка словенски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 18-06-2014
Листовка Листовка фински 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 07-07-2023
Листовка Листовка шведски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 07-07-2023
Листовка Листовка норвежки 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 07-07-2023
Листовка Листовка исландски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 07-07-2023
Листовка Листовка хърватски 07-07-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 07-07-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 18-06-2014

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите