Iblias

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

октоког алфа

Предлага се от:

Bayer AG

АТС код:

B02BD02

INN (Международно Name):

octocog alfa

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия А

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (дефицит на вроден дефицит на фактор VІІІ). Iblias може да се използва за всички възрастови групи.

Каталог на резюме:

Revision: 4

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2016-02-18

Листовка

                24
Б. ЛИСТОВКА
25
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
IBLIAS 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
IBLIAS 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
IBLIAS 1000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
IBLIAS 2000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
IBLIAS 3000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Рекомбинантен човешки коагулационен
фактор VІІІ (октоког алфа)_ _
(Recombinant human coagulation factor VIII (octocog alfa))
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. Можете да
дадете своя принос като
съобщите всяка нежелана реакция,
която сте получили. За начина на
съобщаване на нежелани
реакции вижте края на точка 4.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
Този лекарствен продукт подлежи на
допълнително наблюдение. Това ще
позволи бързото
установяване на нова информация
относно безопасността. От
медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана
нежелана реакция. За начина на
съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Iblias 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Iblias 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Iblias 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Iblias 2000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
Iblias 3000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа номинално 250/500/1
000/2 000/3 000 IU човешки коагулационен
фактор VІІІ.

Един ml Iblias 250 IU съдържа приблизително
100 IU (250 IU / 2,5 ml) рекомбинантен
човешки коагулационен фактор VIII (INN:
октоког алфа; octocog alfa) след разтваряне
с
вода за инжекции.

Един ml Iblias 500 IU съдържа приблизително
200 IU (500 IU / 2,5 ml) рекомбинантен
човешки коагулационен фактор VIII (INN:
октоког алфа; octocog alfa) след разтваряне
с
вода за инжекции.

Един ml Iblias 1000 IU съдържа приблизително
400 IU (1 000 IU / 2,5 ml) реком
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 27-04-2018
Листовка Листовка чешки 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 27-04-2018
Листовка Листовка датски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 27-04-2018
Листовка Листовка немски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 27-04-2018
Листовка Листовка естонски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 27-04-2018
Листовка Листовка гръцки 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 27-04-2018
Листовка Листовка английски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 27-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 09-03-2016
Листовка Листовка френски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 27-04-2018
Листовка Листовка италиански 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 27-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 09-03-2016
Листовка Листовка латвийски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 27-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 09-03-2016
Листовка Листовка литовски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 27-04-2018
Листовка Листовка унгарски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 27-04-2018
Листовка Листовка малтийски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 27-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 09-03-2016
Листовка Листовка нидерландски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 27-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 09-03-2016
Листовка Листовка полски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 27-04-2018
Листовка Листовка португалски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 27-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 09-03-2016
Листовка Листовка румънски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 27-04-2018
Листовка Листовка словашки 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 27-04-2018
Листовка Листовка словенски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 27-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 09-03-2016
Листовка Листовка фински 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 27-04-2018
Листовка Листовка шведски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 27-04-2018
Листовка Листовка норвежки 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 27-04-2018
Листовка Листовка исландски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 27-04-2018
Листовка Листовка хърватски 27-04-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 27-04-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 09-03-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите