Kogenate Bayer

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

Octocog Алфа

Предлага се от:

Bayer AG 

АТС код:

B02BD02

INN (Международно Name):

octocog alfa

Терапевтична група:

Антихеморагични

Терапевтична област:

Хемофилия А

Терапевтични показания:

Лечение и профилактика на кървене при пациенти с хемофилия А (вродена дефицит на фактор VІІІ). Този препарат не съдържа фактор Виллебранда и затова не е посочено в болестта на фон Виллебранда .

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2000-08-04

Листовка

                40
Б. ЛИСТОВКА
41
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
KOGENATE BAYER 250 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
KOGENATE BAYER 500 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
KOGENATE BAYER 1000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
KOGENATE BAYER 2000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
KOGENATE BAYER 3000 IU ПРАХ И РАЗТВОРИТЕЛ ЗА
ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР
Рекомбинантен коагулационен фактор
VІІІ (октоког алфа)_ _
(Recombinant coagulation factor VIII (octocog alfa))
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява KOGENATE Bayer и за какво

                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
KOGENATE Bayer 250 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
KOGENATE Bayer 500 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
KOGENATE Bayer 1000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
KOGENATE Bayer 2000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
KOGENATE Bayer 3000 IU прах и разтворител за
инжекционен разтвор
2.
КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа номинално
250/500/1000/2000/3000 IU коагулационен фактор
VІІІ (INN:
октоког алфа) (octocog alfa).
Човешкият коагулационен фактор VІІІ е
произведен чрез рекомбинантна ДНК
технология
(rDNA) в клетъчна линия от бъбрек на
новороден хамстер, съдържаща гена на
човешкия фактор
VІІІ.

Един ml KOGENATE Bayer 250 IU съдържа
приблизително 100 IU (250 IU / 2,5 ml) човешки
коагулационен фактор VІІІ (INN: октоког
алфа) след разтваряне с вода за
инжекции.

Един ml KOGENATE Bayer 500 IU съдържа
приблизително 200 IU (500 IU / 2,5 ml) човешки
коагулационен фактор VІІІ (INN: октоког
алфа) след разтваряне с вода за
инжекции.

Един ml KOGENATE Bayer 1000 IU съдържа
приблизително 400 IU (1000 IU / 2,5 ml)
човешки коагулационен фактор VІІІ (INN:
октоког алфа) след разтваряне с вода
за
инжекции.

Един ml KOGENATE Bayer 2000 IU с
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта испански 04-05-2018
Листовка Листовка чешки 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта чешки 04-05-2018
Листовка Листовка датски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта датски 04-05-2018
Листовка Листовка немски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта немски 04-05-2018
Листовка Листовка естонски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта естонски 04-05-2018
Листовка Листовка гръцки 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 04-05-2018
Листовка Листовка английски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта английски 04-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 04-05-2018
Листовка Листовка френски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта френски 04-05-2018
Листовка Листовка италиански 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта италиански 04-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 04-05-2018
Листовка Листовка латвийски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 04-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 04-05-2018
Листовка Листовка литовски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта литовски 04-05-2018
Листовка Листовка унгарски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 04-05-2018
Листовка Листовка малтийски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 04-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 04-05-2018
Листовка Листовка нидерландски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 04-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 04-05-2018
Листовка Листовка полски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта полски 04-05-2018
Листовка Листовка португалски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта португалски 04-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 04-05-2018
Листовка Листовка румънски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта румънски 04-05-2018
Листовка Листовка словашки 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словашки 04-05-2018
Листовка Листовка словенски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта словенски 04-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 04-05-2018
Листовка Листовка фински 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта фински 04-05-2018
Листовка Листовка шведски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта шведски 04-05-2018
Листовка Листовка норвежки 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 04-05-2018
Листовка Листовка исландски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта исландски 04-05-2018
Листовка Листовка хърватски 04-05-2018
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 04-05-2018
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 04-05-2018

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите