Xarelto

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ривароксабан

Предлага се от:

Bayer AG

АТС код:

B01AF01

INN (Международно Name):

rivaroxaban

Терапевтична група:

Антитромботични агенти

Терапевтична област:

Arthroplasty, Replacement; Venous Thromboembolism

Терапевтични показания:

Xarelto, въведени заедно с ацетилсалицилова киселина (ASK) или самостоятелно, или с ASK плюс клопидогрел или Тиклопидин, е показан за профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти след остър коронарен синдром (AUX) с повишени нива на кардиальных биомаркери. Xarelto, co-administered with acetylsalicylic acid (ASA), is indicated for the prevention of atherothrombotic events in adult patients with coronary artery disease (CAD) or symptomatic peripheral artery disease (PAD) at high risk of ischaemic events. Предотвратяване на венозна тромбоемболия (ВТЕ) при възрастни пациенти, подложени на елективна операция за замяна на тазобедрена или колянна става. Лечение на дълбока венозна тромбоза (DVT) и тромбоэмболии белодробната артерия (ТЭЛА) и за превенция на рецидив на дълбока венозна тромбоза и ТЭЛА при възрастни. AdultsPrevention of stroke and systemic embolism in adult patients with non-valvular atrial fibrillation with one or more risk factors, such as congestive heart failure, hypertension, a

Каталог на резюме:

Revision: 40

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2008-09-30

Листовка

                262
Б. ЛИСТОВКА
263
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
XARELTO 2,5 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
ривароксабан
(rivaroxaban)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО,
ТЪЙ КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано лично на
Вас. Не го преотстъпвайте на други
хора. То може
да им навреди, независимо че
признаците на тяхното заболяване са
същите като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте
точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Xarelto и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Xarelto
3.
Как да приемате Xarelto
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Xarelto
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА XARELTO И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Прилага Ви се Xarelto, понеже
-
Ви е поставена диагноза остър
коронарен синдром (група симптоми,
които
включв
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
_ _
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Xarelto 2,5 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg
ривароксабан (rivaroxaban).
U
Помощнo веществo с известно действие
Всяка филмирана таблетка съдържа 33,92 mg
лактоза (като монохидрат), вижте точка
4.4.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точкa 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светложълти, кръгли, двойноизпъкнали
таблетки (диаметър 6 mm, радиус на
извивката 9 mm),
означени от едната страна с кръста на
BAYER, а от другата страна с “2,5” и
триъгълник.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Xarelto, приложен едновременно само с
ацетилсалицилова киселина (АСК) или с
АСК плюс
клопидогрел или тиклопидин, е показан
за профилактика на атеротромботични
събития при
възрастни пациенти след остър
коронарен синдром (ОКС) с повишени
сърдечни биомаркери
(вж. точки 4.3, 4.4 и 5.1).
Xarelto, приложен едновременно с
ацетилсалицилова киселина (АСК), е
показан за
профилактика на атеротромботични
събития при възрастни пациенти с
коронарна артериална
болест (КАБ) или симптоматична
периферна артери
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 02-08-2023
Листовка Листовка чешки 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 02-08-2023
Листовка Листовка датски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 02-08-2023
Листовка Листовка немски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 02-08-2023
Листовка Листовка естонски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 02-08-2023
Листовка Листовка гръцки 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 02-08-2023
Листовка Листовка английски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 02-02-2021
Листовка Листовка френски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 02-08-2023
Листовка Листовка италиански 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 02-02-2021
Листовка Листовка латвийски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 02-02-2021
Листовка Листовка литовски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 02-08-2023
Листовка Листовка унгарски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 02-08-2023
Листовка Листовка малтийски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 02-02-2021
Листовка Листовка нидерландски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 02-02-2021
Листовка Листовка полски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 02-08-2023
Листовка Листовка португалски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 02-02-2021
Листовка Листовка румънски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 02-08-2023
Листовка Листовка словашки 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 02-08-2023
Листовка Листовка словенски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 02-02-2021
Листовка Листовка фински 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 02-08-2023
Листовка Листовка шведски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 02-08-2023
Листовка Листовка норвежки 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 02-08-2023
Листовка Листовка исландски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 02-08-2023
Листовка Листовка хърватски 02-08-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 02-08-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 02-02-2021

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите