Xarelto

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)

17-01-2020

Активна съставка:
ривароксабан
Предлага се от:
Bayer AG
АТС код:
B01AF01
INN (Международно Name):
rivaroxaban
Терапевтична група:
Агенти антитромботическое,
Терапевтична област:
Ендопротезиране, Подмяна На Венозна Тромбоэмболии
Терапевтични показания:
Предотвратяване на венозна тромбоемболия (ВТЕ) при възрастни пациенти, подложени на елективна операция за замяна на тазобедрена или колянна става. Профилактика на инсулт и системна емболия при възрастни пациенти с неклапанной фибрилляцией мъждене с един или повече рискови фактори, като застойна сърдечна недостатъчност, хипертония, на възраст ≥ 75 години, захарен диабет, мозъчен инсулт или транзиторная исхемична атака. Лечение на дълбока венозна тромбоза (DVT) и за профилактика на рецидивирующего на дълбока венозна тромбоза и тромбоэмболии белодробната артерия (ТЭЛА) след остра дълбока венозна тромбоза при възрастни. Xarelto, въведени заедно с ацетилсалицилова киселина (ASK) или самостоятелно, или с ASK плюс клопидогрел или Тиклопидин, е показан за профилактика на атеротромботических събития при възрастни пациенти след остър коронарен синдром (AUX) с повишени нива на кардиальных биомаркери.
Каталог на резюме:
Revision: 32
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000944
Дата Оторизация:
2008-09-30
EMEA код:
EMEA/H/C/000944

Документи на други езици

Листовка Листовка - испански

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - испански

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - испански

11-12-2017

Листовка Листовка - чешки

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - чешки

17-01-2020

Листовка Листовка - датски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - датски

17-01-2020

Листовка Листовка - немски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - немски

17-01-2020

Листовка Листовка - естонски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - естонски

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - естонски

11-12-2017

Листовка Листовка - гръцки

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - гръцки

17-01-2020

Листовка Листовка - английски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - английски

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - английски

11-12-2017

Листовка Листовка - френски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - френски

17-01-2020

Листовка Листовка - италиански

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - италиански

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - италиански

11-12-2017

Листовка Листовка - латвийски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - латвийски

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - латвийски

11-12-2017

Листовка Листовка - литовски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - литовски

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - литовски

11-12-2017

Листовка Листовка - унгарски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - унгарски

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - унгарски

11-12-2017

Листовка Листовка - малтийски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - малтийски

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - малтийски

11-12-2017

Листовка Листовка - нидерландски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - нидерландски

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - нидерландски

11-12-2017

Листовка Листовка - полски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - полски

17-01-2020

Листовка Листовка - португалски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - португалски

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - португалски

11-12-2017

Листовка Листовка - румънски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - румънски

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - румънски

11-12-2017

Листовка Листовка - словашки

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словашки

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словашки

11-12-2017

Листовка Листовка - словенски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - словенски

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - словенски

11-12-2017

Листовка Листовка - фински

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - фински

17-01-2020

Листовка Листовка - шведски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - шведски

17-01-2020

Листовка Листовка - норвежки

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - норвежки

17-01-2020

Листовка Листовка - исландски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - исландски

17-01-2020

Листовка Листовка - хърватски

17-01-2020

Данни за продукта Данни за продукта - хърватски

17-01-2020

Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка - хърватски

11-12-2017

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Xarelto 2,5 mg филмирани таблетки

ривароксабан

(rivaroxaban)

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. Можете да дадете своя принос като

съобщите всяка нежелана реакция, която сте получили. За начина на съобщаване на нежелани

реакции вижте края на точка 4.

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство,

тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може

да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте

точка 4.

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Xarelto и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Xarelto

Как да приемате Xarelto

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Xarelto

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Xarelto и за какво се използва

Прилага Ви се Xarelto, понеже

Ви е поставена диагноза остър коронарен синдром (група симптоми, които

включват сърдечен инфаркт и нестабилна стенокардия, остра болка в гърдите) и

имате повишение в резултатите от някои сърдечни кръвни тестове.

Xarelto понижава риска при възрастни от следващ сърдечен пристъп или понижава

риска за смърт от болест, свързана със сърцето или кръвоносните съдове.

Xarelto няма да Ви бъде назначен самостоятелно. Вашият лекар ще Ви каже също

да приемате още или:

ацетилсалицилова киселина или

ацетилсалицилова киселина плюс клопидогрел или тиклопидин.

или

Ви е поставена диагноза висок риск за образуване на кръвен съсирек в резултат на

исхемична болест на сърцето или периферна съдова болест, която причинява

симптоми.

Xarelto намалява риска при възрастни от образуване на кръвни съсиреци

(атеротромботични събития).

Xarelto няма да Ви бъде назначен самостоятелно. Вашият лекар ще Ви каже също

да приемате още ацетилсалицилова киселина.

Xarelto съдържа активното вещество ривароксабан и принадлежи към група лекарства,

наречени антитромботични средства. Чрез действието си той блокира един фактор на

кръвосъсирването (фактор Xa) и по този начин намалява склонността на кръвта да образува

съсиреци.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Xarelto

Не приемайте Xarelto

ако сте алергични към ривароксабан или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (изброени в точка 6)

ако имате силно кървене

ако имате заболяване или състояние на орган в организма, което повишава риска за

сериозно кървене (напр. стомашна язва, нараняване или кръвоизлив в мозъка, скорошна

операция на мозъка или очите)

ако приемате лекарства за предпазване от образуване на съсиреци (напр. варфарин,

дабигатран, апиксабан или хепарин), освен когато променяте антикоагулантното лечение

или докато получавате хепарин през венозен или артериален катетър , за да го

поддържате отворен

ако имате остър коронарен синдром и в миналото сте имали кървене или кръвен съсирек

в мозъка (инсулт)

ако имате исхемична болест на сърцето или периферна съдова болест и преди сте имали

кръвоизлив в мозъка (инсулт) или запушване на малки артерии, кръвоснабдяващи

дълбоките мозъчни тъкани (лакунарен инсулт), или ако сте имали кръвен съсирек в

мозъка (исхемичен, нелакунарен инсулт) предходния месец

ако страдате от чернодробно заболяване, което води до повишен риск от кървене

ако сте бременна или кърмите.

Не приемайте Xarelto

и информирайте Вашия лекар,

ако някое от тези обстоятелства се

отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Xarelto.

Xarelto не трябва да се исползва в комбинация с определени други лекарства, които понижават

степента на съсирване на кръвта, като прасугрел или тикагрелор, различни от ацетилсалицилова

киселина и клопидогрел/тиклопидин.

Обърнете специално внимание при употребата на Xarelto

ако имате повишен риск от кървене, какъвто може да бъде случаят, например, при:

тежко бъбречно заболяване, понеже бъбречната Ви функция може да повлияе на

количеството от лекарството, което действа в организма Ви

ако приемате други лекарства за предпазване от образуването на съсиреци (напр.

варфарин, дабигатран, апиксабан или хепарин), когато променяте антикоагулантното

лечение или докато получавате хепарин през венозен или артериален катетър, за да

го поддържате отворен (вж. точка “Други лекарства и Xarelto”)

нарушения, свързани с кървене

много високо кръвно налягане, неовладяно с медикаментозно лечение

заболявания на стомаха или червата, които може да доведат до кървене, напр.

възпаление на стомаха или червата или възпаление на хранопровода, дължащо се на

напр. на гастро-езофагеална рефлуксна болест (заболяване, при което стомашната

киселина отива нагоре в хранопровода)

проблем с кръвоносните съдове на очните дъна (

ретинопатия

белодробно заболяване, при което бронхите Ви са разширени и изпълнени с гной

(бронхиектазии)

или кървене от белия дроб в миналото

ако сте на възраст над 75 години

ако тежите 60 kg или по-малко

ако имате коронарна артериална болест с тежка симптоматична сърдечна

недостатъчност

ако имате сърдечна клапна протеза

ако знаете, че имате заболяване, наречено антифосфолипиден синдром (нарушение на

имунната система, което причинява повишен риск от образуване на кръвни съсиреци),

кажете на Вашия лекар, който ще вземе решение за необходимостта от промяна на

лечението.

Ако някое от тези състояния се отнася за Вас, говорете с Вашия лекар

преди да приемете

Xarelto. Вашият лекар ще реши дали да Ви лекува с това лекарство и трябва ли да бъдете

наблюдавани по-внимателно.

Ако Ви предстои операция

Mного e важно да приемате Xarelto преди и след операцията точно във времето,

определено от Вашия лекар.

Ако операцията включва поставяне на катетър или инжекция в гръбначния стълб (напр.

за епидурална или спинална упойка, или за намаляване на болка):

Много е важно да приемате Xarelto преди и след инжекцията или отстраняването на

катетъра, точно когато Ви е казал Вашият лекар

Кажете на Вашия лекар веднага, ако усетите изтръпване или слабост в краката, или

проблеми с червата или пикочния мехур, след края на упойката, тъй като е

необходима спешна грижа.

Деца и юноши

Xarelto

не се препоръчва при пациенти на възраст под 18 години

. Няма достатъчно

информация за употребата му при деца и юноши.

Други лекарства и Xarelto

Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемате други лекарства, включително лекарства, отпускани без рецепта.

Ако приемате

някои лекарства за гъбични инфекции (напр. флуконазол, итраконазол, вориконазол,

посаконазол), освен ако са само за приложение върху кожата

кетоконазол таблетки (използвани за лечение на синдром на Кушинг - когато

оргънизмът произвежда излишък от кортизол)

някои лекарства за бактериални инфекции (например кларитромицин, еритромицин)

някои противовирусни лекарства за HIV / СПИН (напр. ритонавир)

други лекарства за намаляване на кръвосъсирването (напр. еноксапарин,

клопидогрел или антагонисти на витамин К, като варфарин и аценокумарол,

прасугрел и тикагрелор (вижте точка “Предупреждения и предпазни мерки”))

противовъзпалителни и болкоуспокояващи лекарства (напр. напроксен или

ацетилсалицилова киселина)

дронедарон, лекарство за лечение на неправилен сърдечен ритъм

някои лекарства за лечение на депресия (селективни инхибитори на обратното

захващане на серотонина (SSRI) и инхибитори на обратното захващане на

серотонина и норепинефрина (SNRI))

Ако някое от тези обстоятелства се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар,

преди да приемете Xarelto, понеже ефектът на Xarelto може да бъде засилен. Вашият

лекар ще реши дали да Ви лекува с това лекарство и трябва ли да бъдете наблюдавани

по-внимателно.

Ако Вашият лекар смята, че имате повишен риск за развитие на стомашни или чревни

язви, той може да назначи профилактично лечение за язва.

Ако приемате

някои лекарства за лечение на епилепсия (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал)

жълт кантарион (

Hypericum perforatum

), растителен продукт, използван за депресия

рифампицин (антибиотик)

Ако някое от тези обстоятелства се отнася за Вас, информирайте Вашия лекар,

преди да приемете Xarelto, понеже ефектът на Xarelto може да бъде намален. Вашият

лекар ще реши дали да Ви лекува с Xarelto и трябва ли да бъдете наблюдавани

по-внимателно.

Бременност и кърмене

Не приемайте Xarelto, aко сте бременна или кърмите. Ако има вероятност да забременеете,

използвайте надеждно контрацептивно средство, докато приемате Xarelto. Ако забременеете,

докато приемате това лекарство, незабавно информирайте Вашия лекар, който ще реши как

трябва да бъдете лекувана.

Шофиране и работа с машини

Xarelto може да причини замаяност (честа нежелана реакция) или припадъци (нечеста нежелана

реакция) (вижте точка 4, „Възможни нежелани реакции“). Не шофирайте и не използвайте

никакви машини, ако имате тези симптоми.

Xarelto съдържа лактоза и натрий

Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него,

преди да приемете този лекарствен продукт.

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, което по същество

означава, че „не съдържа натрий“.

3.

Как да приемате Xarelto

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в

нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Каква доза да приемате

Препоръчителната доза е една таблетка от 2,5 mg два пъти дневно. Приемайте Xarelto

приблизително по едно и също време всеки ден (например една таблетка сутрин и една вечер).

Това лекарство може да се приема с или без храна.

Ако се затруднявате да погълнете таблетката цяла, попитайте Вашия лекар за други начини да

приемате Xarelto. Таблетката може да се натроши и размеси с вода или ябълково пюре

непосредствено преди да я приемете.

Ако е необходимо, Вашият лекар може да ви даде натрошена таблетка Xarelto също и през

стомашна сонда.

Xarelto няма да Ви бъде прилаган самостоятелно.

Вашият лекар ще Ви каже също да приемате ацетилсалицилова киселина. Ако Ви бъде назначен

Xarelto след остър коронарен синдром, Вашият лекар може да Ви каже да приемате и

клопидогрел или тиклопидин.

Вашият лекар ще Ви каже по колко от тези лекарства да приемате (обикновено между

75 до 100 mg ацетилсалицилова киселина на ден или дневна доза от 75 до 100 mg

ацетилсалицилова киселина плюс дневна доза от 75 mg клопидогрел или стандартна дневна

доза тиклопидин).

Кога да започнете да приемате Xarelto

Лечението с Xarelto след остър коронарен синдром трябва да се започне възможно най-рано

след стабилизиране на състоянието след остър коронарен синдром, най-рано 24 часа след

приема в болница и когато обичайно би била спряна парентералната (чрез инжекция)

антикоагулантна терапия.

Вашият лекар ще Ви каже кога да започнете лечението с Xarelto, ако сте диагностицирани с

исхемична болест на сърцето или периферна съдова болест.

Вашият лекар ще реши колко дълго трябва да продължава лечението.

Ако сте приели повече от необходимата доза Xarelto

Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако сте приели повече таблетки Xarelto от необходимото.

Приемът на повече таблетки Xarelto от необходимото повишава риска от кървене.

Ако сте пропуснали да приемете Xarelto

Не приемайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза. Ако сте пропуснали една

доза, приемете следващата си доза по обичайното време.

Ако сте спрели приема на Xarelto

Приемайте Xarelto редовно и докато Вашият лекар Ви го предписва.

Не спирайте приема на Xarelto, без да сте се посъветвали с Вашия лекар. Ако спрете приема на

това лекарство е възможно да се повиши рискът за нов сърдечен пристъп или инсулт или за

смърт от болест, свързана със сърцето или кръвоносните съдове.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нeжелани реакции

Както всички лекарства, Xarelto може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги

получава.

Като други подобни лекарства (антитромботични средства), Xarelto може да доведе до

кръвоизлив, който да е потенциално животозастрашаващ. Много силното кървене може също

така да доведе до рязко спадане на кръвното налягане (шок). В някои случаи кръвоизливът

може да не е видим.

Възможни нежелани реакции, които биха могли да са признак за кървене

Информирайте Вашия лекар незабавно

, ако при Вас се прояви някоя от следните нежелани

реакции:

продължително или много силно кървене

необичайна слабост, умора, бледност, замаяност, главоболие, необясним оток, задух,

болка в гърдите или стенокардия, които могат да са признаци на кървене.

Вашият лекар може да реши да Ви наблюдава по-внимателно или да промени лечението Ви.

Възможни нежелани реакции, които могат да бъдат признак на тежка кожна реакция

Незабавно уведомете Вашия лекар

, ако получите кожни реакции като:

разпространяващ се интензивен кожен обрив, мехури или язви по лигавицата, напр. по

устата или очите (синдром на Стивънс-Джонсън/токсична епидермална некролиза).

Честотата на тази нежелана реакция е много редки (до 1 на 10 000).

лекарствена реакция, която причинява обрив, повишена температура, възпаление на

вътрешните органи, хематологични аномалии и системно заболяване (DRESS синдром).

Честотата на тази нежелана реакция е много редки (до 1 на 10 000).

Възможни нежелани реакции, които могат да бъдат признак на тежки алергични реакции

Уведомете незабавно Вашия лекар

, ако получите някоя от следните нежелани реакции:

подуване на лицето, устните, устата, езика или гърлото; затруднено преглъщане;

уртикария и затруднено дишане; внезапно спадане на кръвното налягане. Честотата на

тези нежелани реакции е много рядка (анафилактични реакции, включително

анафилактичен шок, може да засегне до 1 на 10 000 души) и нечести (ангиоедем и

алергичен оток, може да засегнат до 1 на 100 души).

Обобщен списък на възможните нежелани реакции

Чести

(могат да засегнат до 1 на 10 души):

намаление на броя на червените кръвни клетки, в резултат на което кожата може да стане

бледа и да доведе до слабост или задух

кървене в стомаха или червата, кървене от пикочо-половите органи (включително кръв в

урината и обилно менструално кървене), кървене от носа, кървене от венците

кървене в окото (включително кървене от бялото на очите)

кървене в тъкан или кухина на тялото (кръвонасядания, синини)

кървави храчки

кървене от кожата или под кожата

кървене след операция

сълзене на кръв или течности от хирургическа рана

отоци по крайниците

болка в крайниците

увредена бъбречна функция (може да бъде видяно в изследванията, направени от Вашия

лекар)

висока температура

болки в стомаха, нарушено храносмилане, гадене или повръщане, запек, диария

ниско кръвно налягане (със симптоми като усещане за замаяност или прималяване при

изправяне)

намалена обща сила и енергичност (слабост, умора), главоболие, замаяност

обрив, сърбеж по кожата

изследванията на кръвта могат да покажат повишаване на някои чернодробни ензими

Нечести

(могат да засегнат до 1 на 100 души):

кръвоизлив в мозъка или в черепа

кръвоизлив в става, който да предизвиква болка и оток

тромбоцитопения (нисък брой тромбоцити; това са клетки, които помагат съсирването на

кръвта)

алергични реакции, включително кожни алергични реакции

нарушена чернодробна функция (може да се установи, ако лекарят Ви назначи

изследвания)

изследванията на кръвта може да покажат повишаване на билирубина, на някои

панкреатични или чернодробни ензими или на броя на тромбоцитите

прималяване

общо неразположение

ускорен сърдечен ритъм

сухота в устата

уртикария

Редки

(могат да засегнат до 1 на 1000 души):

кървене в мускул

холестаза (намалено отделяне на жлъчка ), хепатит вкл. хепатоцелуларно увреждане

(възпален черен дроб, включително чернодробно увреждане)

пожълтяване на кожата и очите (

жълтеница

локализиран оток

събиране на кръв

(хематом)

в слабините след усложнение от сърдечна процедура, при

която е поставен катетър в артерия на Вашия крак

(псевдоаневризма)

С неизвестна честота

(от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата):

бъбречна недостатъчност след тежко кървене

повишено напрежение в мускулите на краката или ръцете след кървене, което води до

болка, оток, променена чувствителност, изтръпване или парализа

(компартмент синдром

след кървене)

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Xarelto

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка

след „Годен до:“ и върху всеки блистер или бутилка след „EXP“. Срокът на годност отговаря на

последния ден от посочения месец.

Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Xarelto

Активно вещество: ривароксабан. Всяка таблетка съдържа 2,5 mg ривароксабан.

Други съставки:

Ядро на таблетката: микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, лактоза

монохидрат, хипромелоза 2910, натриев лаурилсулфат, магнезиев стеарат. Вижте точка 2

„Xarelto съдържа лактоза и натрий“.

Филмово покритие на таблетката: макрогол 3350, хипромелоза 2910, титанов диоксид (E

171), железен оксид, жълт (E 172).

Как изглежда Xarelto и какво съдържа опаковката

Филмираните таблетки Xarelto 2,5 mg са светло-жълти, кръгли, двойноизпъкнали и означени от

едната страна с кръста на BAYER, а от другата страна – с “2,5” и триъгълник.

Опаковани са

в блистери и картонени опаковки по 14, 20, 28, 30, 56, 60, 98, 168 или 196 филмирани

таблетки или

в перфорирани блистери с единични дози в картонени опаковки по 10 х 1 или 100 х 1 или

в групови опаковки, състояща се от 10 картонени опаковки, всяка съдържаща 10 х 1

филмирани таблетки или

в бутилки от 100 филмирани таблетки.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба

Bayer AG

51368 Leverkusen

Германия

Производител

Производителят може да бъде идентифициран чрез номера на партидата, отпечатан на

страничния капак на картонената кутия и на всеки блистер или бутилка:

Ако първият и вторият символ са BX, производителят е

Bayer AG

Kaiser-Wilhelm-Allee

51368 Leverkusen

Германия

Ако първият и вторият символ са IT, производителят е

Bayer HealthCare Manufacturing Srl.

Via delle Groane, 126

20024 Garbagnate Milanese

Италия

Ако първият и вторият символ са BT, производителят е

Bayer Bitterfeld GmbH

Ortsteil Greppin, Salegaster Chaussee 1

06803 Bitterfeld-Wolfen

Германия

За допълнителна информация относно това лекарствo, моля, свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België / Belgique / Belgien

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Lietuva

UAB Bayer

Tel: +370-5-233 68 68

България

Байер България ЕООД

Тел: +359-(0)2-424 72 80

Luxembourg / Luxemburg

Bayer SA-NV

Tél/Tel: +32-(0)2-535 63 11

Česká republika

Bayer s.r.o.

Tel: +420-266 101 111

Magyarország

Bayer Hungária KFT

Tel: +36-1-487 4100

Danmark

Bayer A/S

Tlf: +45-45 235 000

Malta

Alfred Gera and Sons Ltd.

Tel: +356-21 44 62 05

Deutschland

Bayer Vital GmbH

Tel: +49-(0)214-30 513 48

Nederland

Bayer B.V.

Tel: +31–(0)297-28 06 66

Eesti

Bayer OÜ

Tel: +372-655 85 65

Norge

Bayer AS

Tlf: +47-23 13 05 00

Ελλάδα

Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ

Τηλ:

+30-210-618 75 00

Österreich

Bayer Austria Ges. m. b. H.

Tel: +43-(0)1-711 460

España

Bayer Hispania S.L.

Tel: +34-93-495 65 00

Polska

Bayer Sp. z o.o.

Tel: +48-22-572 35 00

France

Bayer HealthCare

Tél (N° vert): +33-(0)800 87 54 54

Portugal

Bayer Portugal, Lda.

Tel: +351-21-416 42 00

Hrvatska

Bayer d.o.o.

Tel: + 385-(0)1-6599 900

România

SC Bayer SRL

Tel: +40-(0)21-528 59 00

Ireland

Bayer Limited

Tel: +353-(0)1-2999 313

Slovenija

Bayer d. o. o.

Tel: +386-(0)1-58 14 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354-540 80 00

Slovenská republika

Bayer, spol. s r.o.

Tel: +421-(0)2-59 21 31 11

Italia

Bayer S.p.A.

Tel: +39-02-3978 1

Suomi/Finland

Bayer Oy

Puh/Tel: +358-(0)20-78521

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото

установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се

изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на

нежелани реакции вижте точка 4.8.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Xarelto 2,5 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 2,5 mg ривароксабан (rivaroxaban).

Помощнo веществo с известно действие

Всяка филмирана таблетка съдържа 33,92 mg лактоза (като монохидрат), вижте точка 4.4.

За пълния списък на помощните вещества вижте точкa 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Светложълти, кръгли, двойноизпъкнали таблетки (диаметър 6 mm, радиус на извивката 9 mm),

означени от едната страна с кръста на BAYER, а от другата страна с “2,5” и триъгълник.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Xarelto, приложен едновременно само с ацетилсалицилова киселина (АСК) или с АСК плюс

клопидогрел или тиклопидин, е показан за профилактика на атеротромботични събития при

възрастни пациенти след остър коронарен синдром (ОКС) с повишени сърдечни биомаркери

(вж. точки 4.3, 4.4 и 5.1).

Xarelto, приложен едновременно с ацетилсалицилова киселина (АСК), е показан за

профилактика на атеротромботични събития при възрастни пациенти с коронарна артериална

болест (КАБ) или симптоматична периферна артериална болест (ПАБ) с висок риск от

исхемични събития.

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Препоръчителната доза е 2,5 mg два пъти дневно.

ОКС

Пациентите, приемащи Xarelto 2,5 mg два пъти дневно, трябва да приемат и дневна доза от 75 -

100 mg АСК или дневна доза от 75 - 100 mg АСК в допълнение към дневна доза от 75 mg

клопидогрел или към стандартна дневна доза тиклопидин.

Лечението на отделния пациент трябва да се оценява редовно като се преценява риска от

исхемични събития срещу риска от кървене. Решение за продължаване на лечението повече от

12 месеца трябва да се вземе въз основа на състоянието на отделния пациент, тъй като опитът

от употреба до 24 месеца е ограничен (вж. точка 5.1).

Лечението с Xarelto трябва да се започне възможно най-скоро след стабилизиране на ОКС

(включително процедури за реваскуларизация); най-рано 24 часа след хоспитализацията и в

момента, когато обичайно се преустановява парентералната антикоагулантна терапия.

КАБ/ПАБ

Пациентите, приемащи Xarelto 2,5 mg два пъти дневно, трябва да приемат и дневна доза от

75 - 100 mg АСК.

Продължителността на лечението трябва да бъде определена индивидуално за всеки пациент

въз основа на редовни оценки и трябва да е съобразена със съотношението на риска от

тромботични събития спрямо рисковете от кървене.

При пациенти с остро тромботично събитие или съдова процедура и необходимост от двойна

антитромбоцитна терапия продължаването на Xarelto 2,5 mg два пъти дневно трябва да бъде

оценено в зависимост от вида на събитието или процедурата и схемата на приложение на

антитромбоцитните средства.

Безопасността и ефикасността на Xarelto 2,5 mg два пъти дневно в комбинация с АСК плюс

клопидогрел/тиклопидин са проучени само при пациенти със скорошен ОКС (вж. точка 4.1).

Двойната антитромбоцитна терапия не е проучена в комбинация с Xarelto 2,5 mg два пъти

дневно при пациенти с КАБ/ПАБ (вж. точки 4.4 и 5.1).

Ако бъде пропусната някоя доза, пациентът трябва да продължи приема с редовната доза, която

е била препоръчана, при следващия планов прием. Не трябва да се приема двойна доза за

компенсиране на пропуснатата доза.

Преминаване от лечение с антагонисти на витамин К (АВК) към Xarelto

При преминаване от лечение с АВК към лечение с Xarelto стойностите на международното

нормализирано съотношение (INR) могат да бъдат фалшиво повишени след приема на Xarelto.

INR не е валиден параметър за измерване на антикоагулантната активност на Xarelto и

следователно не трябва да се използва (вж. точка 4.5).

Преминаване от лечение с Xarelto към антагонисти на витамин К (АВК)

Има вероятност антикоагулацията да бъде неадекватна в хода на преминаването от лечение с

Xarelto към АВК. Трябва да се осигури продължителна адекватна антикоагулация при

преминаване към алтернативен антикоагулант. Трябва да се отбележи, че Xarelto може да

обуслови повишени стойности на INR.

При пациенти, преминаващи от лечение с Xarelto към АВК, АВК трябва да се приемат

паралелно до достигане на INR ≥ 2,0. През първите два дни от преходния период трябва да се

прилага стандартната начална доза АВК, след което дозата на АВК трябва да е според

резултатите за INR. Докато пациентите приемат едновременно Xarelto и АВК, INR не трябва да

се изследва по-рано от 24 часа след предходната доза, а само непосредствено преди следващата

доза Xarelto. След като се преустанови приема на Xarelto, INR може да се изследва и

резултатите да са надеждни поне 24 часа след приема на последната доза (вж. точки 4.5 и 5.2).

Преминаване от лечение с парентерални антикоагуланти към Xarelto

При пациентите, които в момента получават парентерални антикоагуланти, преустановяването

на парентералния антикоагулант и започването на Xarelto трябва да се осъществят 0 до 2 часа

преди момента за следващото планово приложение на парентералния лекарствен продукт (напр.

нискомолекулен хепарин) или в момента на спиране на продължителното приложение на

парентералния лекарствен продукт (напр. интравенозeн нефракциониран хепарин).

Преминаване от лечение с Xarelto към парентерални антикоагуланти

Приложете първата доза от парентералния антикоагулант в момента, когато трябва да се

приеме следващата доза Xarelto.

Специални популации

Бъбречно увреждане

Ограничените клинични данни от пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс

15 - 29 ml/min) показват, че плазмените концентрации на ривароксабан са значително

повишени. По тази причина Xarelto трябва да се прилага внимателно при тези пациенти. Не се

препоръчва употребата при пациенти с креатининов клирънс < 15 ml/min (вж. точки 4.4 и 5.2).

Не се налага коригиране на дозата при пациенти с леко бъбречно увредане (креатининов

клирънс 50 - 80 ml/min) или умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 30 - 49 ml/min)

(вж. точка 5.2).

Чернодробно увреждане

Xarelto е противопоказан при пациенти с чернодробно заболяване, свързано с коагулопатия и

клинично значим риск от кървене, включително пациенти с цироза с Child Pugh B и С (вж.

точки 4.3 и 5.2).

Популация в старческа възраст

Без корекция на дозата (вж. точки 4.4 и 5.2)

Рискът от кървене се увеличава с увеличаване на възрастта (вж. точка 4.4).

Телесно тегло

Без корекция на дозата (вж. точки 4.4 и 5.2)

Пол

Без корекция на дозата (вж. точка 5.2)

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Xarelto при деца на възраст 0 до 18 години не са установени.

Липсват данни. По тази причина не се препоръчва употребата на Xarelto при деца под

18-годишна възраст.

Начин на приложение

Xarelto е за перорално приложение.

Таблетките може да се приемат със или без храна (вж. точки 4.5 и 5.2).

При пациенти, които не могат да поглъщат таблетките цели, таблетката Xarelto може да се

натроши и смеси с вода или ябълково пюре непосредствено преди употреба и да се приложи

перорално.

Натрошената таблетка Xarelto може да се прилага също и чрез стомашна сонда след

потвърждение, че сондата е правилно разположена в стомаха. Натрошената таблетка трябва да

се прилага през стомашна сонда в малко количество вода, след което сондата трябва да бъде

промита с вода (вж. точка 5.2).

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

Активно, клинично значимо кървене.

Лезия или състояние, ако бъде счетено, че представлява значим риск за голямо кървене. Това

може да включва настояща или скорошна гастроинтестинална язва, наличие на злокачествени

неоплазми с висок риск за кървене, скорошно нараняване на главния или гръбначния мозък,

скорошна операция на главния мозък, гръбначния мозък или очите, скорошна вътречерепна

хеморагия, известни или суспектни езофагеални варици, артеровенозни малформации, съдови

аневризми или големи интраспинални или интрацеребрални съдови аномалии.

Едновременното лечение с други антикоагуланти, напр. нефракциониран хепарин (НФХ),

нискомолекулни хепарини (еноксапарин, далтепарин и др.), производни на хепарина

(фондапаринукс и др.), перорални антикоагуланти (варфарин, дабигатран етексилат, апиксабан

и др.), освен при специфични обстоятелства за смяна на лечението с антикоагулант (вж.

точка 4.2) или когато НФХ се прилага в дози, необходими за поддържането на отворен

централен венозен или артериален катетър (вж. точка 4.5).

Едновременно лечение на ОКС с антитромботична терапия при пациенти с предходен инсулт

или преходен исхемичен пристъп (ПИП) (вж. точка 4.4).

Съпътстващо лечение на КАБ/ПАБ с АСК при пациенти с предишен хеморагичен или

лакунарен инсулт, или всякакъв инсулт в рамките на един месец (вж. точка 4.4).

Чернодробно заболяване, свързано с коагулопатия и клинично значим риск от кървене,

включително пациенти с цироза с Child Pugh B и С (вж. точка 5.2).

Бременност и кърмене (вж. точка 4.6).

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

При пациенти с ОКС ефикасността и безопасността на Xarelto 2,5 mg е изследвана в

комбинация с антитромбоцитните средства АСК самостоятелно или АСК плюс

клопидогрел/тиклопидин. Лечението в комбинация с други антитромботични вещества, напр.

празугрел или тикагрелор, не е проучвано и не се препоръчва.

При пациенти с висок риск от исхемични събития с КАБ/ПАБ, ефикасността и безопасността на

Xarelto 2,5 mg са изследвани само в комбинация с АСК.

Препоръчва се клинично наблюдение, съответстващо на провежданата антикоагулация в хода

на целия период на лечение.

Риск от хеморагия

Както и с други антикоагуланти, пациентите, които приемат Xarelto, трябва да се наблюдават

внимателно за признаци на кървене. Препоръчва се употребата с повишено внимание при

състояния с повишен риск за хеморагия. Приложението на Xarelto трябва да се преустанови при

поява на тежка хеморагия (вж. точка 4.9).

В клиничните проучвания лигавично кървене (т.е. от носа, венците, стомашно-чревния тракт,

пикочо-половия тракт, включително абнормно вагинално или увеличено менструално кървене)

и анемия се наблюдават по-често при дългосрочно лечение с ривароксабан като добавка към

терапия с един или два антитромбозни средства. По тази причина, в допълнение към

адекватното клинично наблюдение, лабораторно изследване на хемоглобина/хематокрита би

могло да бъде от полза за откриване на окултно кървене и за определяне на клиничната

значимост на явно кървене, по преценка според случая.

Няколко подгрупи пациенти, описани подробно по-долу, са с повишен риск от кървене. По тази

причина употребата на Xarelto в комбинация с двойна терапия с антитромбоцитни средства при

пациенти с установен повишен риск за кървене, трябва да се прецени на фона на ползите по

отношение на профилактиката на атеротромботични събития. В допълнение тези пациенти

следва да бъдат внимателно проследени за белези и симптоми на свързани с кървене

усложнения и анемия след началото на лечението (вж. точка 4.8).

При всяко неизяснено понижаване на хемоглобина или кръвното налягане трябва да се търси

източник на кървене.

Въпреки че лечението с ривароксабан не изисква рутинно проследяване на експозицията,

нивата на ривароксабан, измерени с калибриран тест за количествено определяне на

антифактор Ха, могат да бъдат полезни в извънредни ситуации, когато данните за експозицията

на ривароксабан може да помогнат за вземане на информирани клинични решения, напр.

предозиране и спешна хирургия (вж. точка 5.1 и 5.2)

Бъбречно увреждане

При пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min) е възможно

плазмените нива на ривароксабан да бъдат значително повишени (средно 1,6 пъти), което може

да доведе до повишен риск от кървене. Xarelto трябва да се прилага внимателно при пациенти с

креатининов клирънс 15 - 29 ml/min. Не се препоръчва употребата при пациенти с креатининов

клирънс < 15 ml/min (вж. точки 4.2 и 5.2).

При пациенти с умерено бъбречно увреждане (креатининов клирънс 30 - 49 ml/min),

получаващи едновременно други лекарства, които повишават плазмените концентрации на

ривароксабан, Xarelto следва да се прилага внимателно (вж. точка 4.5).

Взаимодействие с други лекарствени продукти

Не се препоръчва употребата на Xarelto при пациенти, които получават едновременно системно

лечение с азолови антимикотици (като кетоконазол, итраконазол, вориконазол и посаконазол)

или HIV-протеазни инхибитори (напр. ритонавир). Тези активни вещества са мощни

инхибитори на CYP3A4 и на P-gp и по тази причина могат да повишат плазмената

концентрация на ривароксабан до клинично значимо ниво (средно 2,6 пъти), което може да

доведе до повишен риск от кървене (вж. точка 4.5).

Необходимо е внимание при пациенти, които едновременно са на лечение с лекарствени

продукти, които повлияват хемостазата, като нестероидни противовъзпалителни средства

(НСПВС), ацетилсалицилова киселина (АСК) и инхибитори на тромбоцитната агрегация или

селективни инхибитори на обратното захващане на серотонина (selective serotonin reuptake

inhibitors, SSRI) и инхибитори на обратното захващане на серотонина и норепинефрина

(serotonin norepinephrine reuptake inhibitors, SNRI). При пациентите с риск за улцерозно

стомашно-чревно заболяване може да се помисли за подходящо профилактично лечение (вж.

точки 4.5 и 5.1).

Пациентите на лечение с Xarelto и АСК или с Xarelto и АСК плюс клопидгрел/тиклопидин

трябва да получават едновременно лечение с НСПВС само ако ползите надвишават риска от

кървене.

Други рискови фактори за кървене

Както и с други антитромботични средства, ривароксабан не се препоръчва при пациенти с

повишен риск от кървене, като:

вродени или придобити нарушения в кръвосъсирването

неконтролирана тежка артериална хипертония

друго стомашно-чревно заболяване без активно разязвяване, което потенциално може да

доведе до усложнения с кървене (напр. възпалително заболяване на червата, езофагит,

гастрит и гастроезофагеална рефлуксна болест)

съдова ретинопатия

бронхиектазии или анамнеза за кървене в белия дроб

Трябва да се използва с повишено внимание при пациенти с ОКС и пациенти с КАБ/ПАБ:

≥ 75 години, ако се прилага едновременно само с АСК или с АСК плюс клопидогрел или

тиклопидин. Съотношението полза/риск от лечението трябва да се оценява редовно на

индивидуална база.

с по-ниско телесно тегло (< 60 kg), ако се прилага едновременно само с АСК или с АСК

плюс клопидогрел или тиклопидин.

Пациенти с КАБ с тежка симптоматична сърдечна недостатъчност. Данни от проучване

показват, че такива пациенти може да имат по-малко полза от лечение с ривароксабан (вж.

точка 5.1).

Пациенти с клапни протези

Ривароксабан не трябва да се използва за тромбопрофилактика при пациенти, които наскоро са

преминали транскатетърна смяна на аортната клапа (TAVR). Безопасността и ефикасността на

Xarelto не са проучени при пациенти със сърдечно клапно протезиране; по тази причина, няма

данни в подкрепа на това, че Xarelto осигурява адекватна антикоагулация в тази популация

пациенти. Лечението с Xarelto не се препоръчва при тези пациенти.

Пациенти с антифосфолипиден синдром

Директно действащи перорални антикоагуланти (DOACs), включително ривароксабан, не се

препоръчват при пациенти с анамнеза за тромбоза, които са диагностицирани с

антифосфолипиден синдром. По-специално при тройнопозитивни пациенти (за лупусен

антикоагулант, антикардиолипинови антитела и антитела срещу бета-2-гликопротеин I),

лечението с DOACs може да бъде свързано с повишена честота на повтарящи се тромботични

събития в сравнение с терапията с антагонист на витамин К.

Пациенти с инсулт в миналото и/или ПИП

Пациенти с ОКС

Xarelto 2,5 mg е противопоказан за лечение на ОКС при пациенти с предходен инсулт или ПИП

(вж. точка 4.3). Проучени са малко на брой пациенти с ОКС с предходен инсулт или ПИП, но

ограничените данни по отношение на ефикасността показват, че тези пациенти нямат полза от

лечението.

Пациенти с КАБ/ПАБ

Не са проучвани пациенти с КАБ/ПАБ с предишен хеморагичен или лакунарен инсулт, или

исхемичен, нелакунарен инсулт през предходния месец (вж. точка 4.3).

Спинална/епидурална анестезия или пункция

Когато се използва невроаксиална анестезия (спинала/епидурална анестезиа) или

спинална/епидурална пункция, пациентите, третирани с антитромботични средства за

превенция на тромбоемболични усложнения, са подложени на риск от поява на епидурален или

спинален хематом, който може да доведе до дългосрочна или трайна парализа. Този риск може

да се повиши от постоперативната употреба на въвеждащ епидурален катетър или

едновременната употреба на лекарствени продукти, повлияващи хемостазата. Рискът може да

се повиши също така и от травматична или многократна епидурална или спинална пункция.

Пациентите трябва често да бъдат проследявани за признаци и симптоми на неврологично

увреждане (напр. изтръпване или слабост в краката, дискомфорт в червата или пикочния

мехур). Ако бъде констатиран неврологичен дефицит, са необходими спешно диагностициране

и лечение. Преди невроаксиална интервенция, лекарят трябва да прецени съотношението

между потенциалната полза и риска при пациенти на антикоагулантна терапия или пациенти,

които ще бъдат подложени на антикоагулантна терапия, за тромбопрофилактика. Няма

клиничен опит с употребата на Xarelto 2,5 mg само с АСК или с АСК плюс клопидогрел или

тиклопидин в тези ситуации.

За намаляване на потенциалния риск от кървене, свързано с едновременното прилагане на

ривароксабан и невроаксиална (епидурална /спинална) анестезия или спинална пункция, трябва

да се има предвид фармакокинетичния профил на ривароксабан. Поставянето или премахването

на епидурален катетър или лумбална пункция се извършва най-добре, когато антикоагулантния

ефект на ривароксабан се оценява като нисък (вж. точка 5.2). Въпреки това, точното време за

постигане на достатъчно нисък антикоагулантен ефект за всеки пациент не е известно.

Както е предложено в информацията за предписване от производителя, инхибиторите на

тромбоцитната агрегация трябва да бъдат прекратени.

Препоръки за дозирането преди и след инвазивни процедури или хирургични интервенции

Ако се налага провеждане на инвазивна процедура или хирургична интервенция, Xarelto 2,5 mg

трябва да бъде спрян по възможност поне 12 часа преди интервенцията и въз основа на

клиничната преценка на лекуващия лекар. Ако на даден пациент предстои планова хирургична

намеса и атгиагрегантният ефект е нежелан, трябва да се спре употребата на инхибитори на

тромбоцитната агрегация в съответствие с предоставената от производителя информация

относно предписването. Ако процедурата не може да бъде отложена, трябва да се прецени

повишеният риск от кървене спрямо спешността на интервенцията.

Приемът на Xarelto трябва да се възобнови възможно най-скоро след инвазивната процедура

или хирургичната интервенция, ако клиничната ситуация позволява и е постигната адекватна

хемостаза, както е определено от лекуващия лекар (вж. точка 5.2).

Популация в старческа възраст

С увеличаването на възрастта може да се увеличи рискът от хеморагия (вж. точки 5.1 и 5.2).

Дерматологични реакции

По време на постмаркетингово наблюдение във връзка с употребата на ривароксабан се

съобщава за сериозни кожни реакции, включително синдром на Stevens-Johnson/токсична

епидермална некролиза и DRESS синдром (вж. точка 4.8). Изглежда, че пациентите са

изложени на най-голям риск от тези реакции в началото на терапията: в повечето случаи

началото на реакцията се проявява през първите седмици от лечението. Ривароксабан трябва да

се преустанови при първа поява на тежък кожен обрив (напр. разпространяващ се, интензивен

и/или свързан с образуването на мехури) или друг признак на свръхчувствителност, свързан с

лезии на лигавицата.

Информация за помощните вещества

Xarelto съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към

галактоза, пълен лактазен дефицит или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат

това лекарство.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Инхибитори на CYP3A4 и P-gp

Едновременното приложение на ривароксабан и кетоконазол (400 mg един път дневно) или

ритонавир (600 mg два пъти дневно) води до 2,6 пъти / 2,5 пъти по-висока средна AUC на

ривароксабан и 1,7 пъти / 1,6 пъти по-висока средна C

със значително повишаване на

фармакодинамичните ефекти, което може да доведе до повишен риск от кървене. По тази

причина не се препоръчва употребата на Xarelto при пациенти, които получават едновременно

системно лечение с азолови антимикотици като кетоконазол, итраконазол, вориконазол и

посаконазол, или с HIV-протеазни инхибитори. Тези активни вещества са мощни инхибитори

на CYP3A4 и P-gp (вж. точка 4.4).

Очаква се активни вещества, които силно инхибират само един от пътищата на елиминиране на

ривароксабан или CYP3A4 или P-gp да повишат в по-малка степен плазмените концентрации на

ривароксабан. Например, кларитромицин (500 mg два пъти дневно), който се приема за силен

инхибитор на CYP3A4 и умерен инхибитор на P-gp, води до повишаване на средната AUC на

ривароксабан с 1,5 пъти и на C

– с 1,4 пъти. Взаимодействието с кларитромицин вероятно не

е клинично значимо при повечето пациенти, но може да бъде потенциално значимо при

високорискови пациенти. (За пациенти с бъбречно увреждане: вж. точка 4.4).

Еритромицин (500 mg три пъти дневно), който инхибира умерено CYP3A4 и P-gp, води до

1,3 пъти повишение на средната AUC и C

на ривароксабан. Взаимодействието с

еритромицин вероятно не е клинично значимо при повечето пациенти, но може да бъде

потенциално значимо при високорискови пациенти.

При лица с леко бъбречно увреждане еритромицин (500 mg три пъти дневно) води до

1,8-кратно повишаване на средната AUC на ривароксабан и 1,6 пъти повишение на C

сравнение с индивиди с нормална бъбречна функция. При лица с умерено бъбречно увреждане

еритромицин е довел до 2,0 пъти повишение на средната AUC на ривароксабан и 1,6 пъти

повишение на C

в сравнение с индивиди с нормална бъбречна функция. Ефектът на

еритромицин е адитивен към този на бъбречното увреждане (вж. точка 4.4).

Флуконазол (400 mg един път дневно), който се смята за умерен инхибитор на CYP3A4, води

до повишаване с 1,4 пъти на средната AUC на ривароксабан и 1,3 пъти на средната C

Взаимодействието с флуконазол вероятно не е клинично значимо при повечето пациенти, но

може да бъде потенциално значимо при високорискови пациенти. (За пациенти с бъбречно

увреждане: виж точка 4.4).

Като се имат предвид ограничените клинични данни с дронедарон, едновременното

приложение с ривароксабан трябва да се избягва.

Антикоагуланти

След комбинирано приложение на еноксапарин (еднократна доза от 40 mg) и ривароксабан

(еднократна доза от 10 mg) е наблюдаван адитивен ефект върху активността на антифактор Xa,

без никакви допълнителни ефекти по отношение на коагулационните тестове (PT, aPTT).

Еноксапарин не е повлиял фармакокинетиката на ривароксабан.

Поради повишения риск от кървене е необходимо внимание при пациенти, които са на

едновременно лечение с други антикоагуланти (вж. точки 4.3 и 4.4).

НСПВС/инхибитори на тромбоцитната агрегация

Не е наблюдавано клинично значимо удължаване на времето на кървене след едновременно

приложение на ривароксабан (15 mg) и 500 mg напроксен. Въпреки това е възможно да има

пациенти с по-изразен фармакодинамичен отговор.

Не са наблюдавани клинично значими фармакокинетични или фармакодинамични

взаимодействия при едновременно приложение на ривароксабан и 500 mg ацетилсалицилова

киселина.

Клопидогрел (300 mg начална доза, последвана от 75 mg поддържаща доза) не е показал

фармакокинетично взаимодействие с ривароксабан (15 mg), но е наблюдавано значимо

удължаване на времето на кървене при една подгрупа пациенти, което не е корелирало с

агрегацията на тромбоцитите, нивата на P-селектин или GPIIb/IIIa рецепторите.

Необходимо е внимание при пациенти, които едновременно са лекувани с НСПВС

(включително ацетилсалицилова киселина) и инхибитори на тромбоцитната агрегация, понеже

тези лекарствени продукти обикновено повишават риска от кървене (вж. точка 4.4).

SSRI/SNRI

Както при други антикоагуланти може да съществува възможност пациентите да са с повишен

риск от кървене в случай на съпътстваща употреба със SSRI или SNRI поради ефекта им върху

тромбоцитите, за който се съобщава. При съпътстваща употреба в клиничната програма с

ривароксабан, във всички групи на лечение се наблюдава числено по-висока честота на голям

или неголям клинично значим кръвоизлив.

Варфарин

Преминаването от лечение с антагониста на витамин К варфарин (INR 2,0 до 3,0) към лечение с

ривароксабан (20 mg) или от ривароксабан (20 mg) към варфарин (INR 2,0 до 3,0) повишава

съотношението протромбиново време/INR (Neoplastin) повече от адитивно (възможно е да се

наблюдават отделни стойности на INR до 12), докато ефектите по отношение на aPTT,

инхибирането на активността на фактор Xa и потенциала на ендогенния тромбин са адитивни.

При желание да се изследват фармакодинамичните ефекти на ривароксабан в периода на

смяната на терапията могат да се използват показатели като активност на анти-фактор Xa, PiCT

и Heptest, понеже тези тестове не се повлияват от варфарин. На четвъртия ден след последната

доза варфарин, всички показатели (вкл. PT, aPTT, инхибиране на активността на фактор Xa и

ETP) отразяват единствено ефекта на ривароксабан.

При желание да се изследват фармакодинамичните ефекти на варфарин в периода на смяна на

терапията може да се използва измерването на INR при C

trough

на ривароксабан (24 часа след

предходния прием на ривароксабан), тъй като този показател се повлиява в минимална степен

от ривароксабан в тази времева точка.

Не е наблюдавано фармакокинетично взаимодействие между варфарин и ривароксабан.

Индуктори на CYP3A4

Едновременото приложение на ривароксабан и мощния индуктор на CYP3A4 рифампицин води

до около 50% понижаване на средната AUC за ривароксабан с успоредно намаляване на

фармакодинамичните му ефекти. Едновременната употреба на ривароксабан с други мощни

индуктори на CYP3A4 (напр. фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал или жълт кантарион

Hypericum perforatum

)) също може да доведе до намалени плазмени концентрации на

ривароксабан. Затова трябва да се избягва едновременното прилагане на мощни индуктори на

CYP3A4, освен ако пациентът не се следи внимателно за белези и симптоми на тромбоза.

Други съпътстващи терапии

Не са наблюдавани клинично значими фармакокинетични или фармакодинамични

взаимодействия при едновременно приложение на ривароксабан и мидазолам (субстрат на

CYP3A4), дигоксин (субстрат на P-gp), аторвастатин (субстрат на CYP3A4 и P-gp) или

омепразол (инхибитор на протонната помпа). Ривароксабан нито инхибира, нито индуцира

някоя от основните изоформи на CYP, например CYP3A4.

Не са наблюдавани клинично релевантни взаимодействия с храни (вж. точка 4.2).

Лабораторни показатели

Коагулационните параметри (напр. PT, aPTT, HepTest) се повлияват според очакванията с оглед

на механизма на действие на ривароксабан (вж. точка 5.1).

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Безопасността и ефикасността на Xarelto при бременни жени не са установени. Проучванията

при животни показват репродуктивна токсичност (вж. точка 5.3). Поради потенциалната

репродуктивна токсичност, присъщия риск от кървене и данните, показващи, че ривароксабан

преминава през плацентата, Xarelto е противопоказан по време на бременност (вж. точка 4.3).

Жените с детероден потенциал трябва да избягват да забременяват по време на лечението с

ривароксабан.

Кърмене

Безопасността и ефикасността на Xarelto при кърмещи жени не са установени. Проучванията

при животни показват, че ривароксабан се секретира в млякото. По тази причина Xarelto е

противопоказан в периода на кърмене (вж. точка 4.3). Трябва да се вземе решение дали да се

преустанови кърменето или да се преустанови/да не се приложи терапията.

Фертилитет

Не са провеждани конкретни проучвания с ривароксабан при хора за оценка на ефектите по

отношение на фертилитета. При едно проучване по отношение на фертилитета при мъжки и

женски плъхове не са наблюдавани ефекти (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Xarelto повлиява в малка степен способността за шофиране и работа с машини. Има съобщения

за нежелани реакции, като синкоп (честота: нечести) и замаяност (честота: чести)

(вж. точка 4.8). Пациентите, при които се развият тези нежелани реакции, не трябва да шофират

или работят с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Безопасността на ривароксабан е проучена в тринадесет клинични проучвания фаза III,

обхващащи 53 103 пациенти, експонирани на ривароксабан (вж. Таблица 1).

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/708716/2017

EMEA/H/C/000944

Резюме на EPAR за обществено ползване

Xarelto

rivaroxaban

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Xarelto. В него се разяснява как Агенцията е оценила лекарството, за да препоръча разрешаване

за употреба в ЕС и условия на употреба. Документът не е предназначен да предоставя

практически съвети относно употребата на Xarelto.

За практическа информация относно употребата на Xarelto пациентите следва да прочетат

листовката или да попитат своя лекар или фармацевт.

Какво представлява Xarelto и за какво се използва?

Xarelto е антикоагулантно лекарство (лекарство, което предотвратява кръвосъсирването),

използвано при възрастни:

за профилактика на венозен тромбоемболизъм (ВТЕ, образуване на кръвни съсиреци във

вените) при пациенти, които са подложени на операция за подмяна на тазобедрена или

колянна става;

за профилактика на инсулт (причинен от кръвен съсирек в мозъка) и системен емболизъм

(кръвен съсирек в друг орган) при пациенти с неклапно предсърдно мъждене (неравномерни,

бързи контракции на горните камери на сърцето);

за лечение на дълбока венозна тромбоза (ДВТ, кръвен съсирек в дълбока вена, обичайно на

крака) и белодробен емболизъм (съсирек в кръвоносен съд, който снабдява белите дробове) и

за профилактика на рецидивиращи ДВТ и белодробен емболизъм.

за профилактика на атеротромботични събития (проблеми, причинени от кръвни съсиреци и

втвърдяване на артериите) след остър коронарен синдром. Острият коронарен синдром е

група заболявания, които включват нестабилна стенокардия (остра гръдна болка) и сърдечен

пристъп. Xarelto се използва заедно с антитромбоцитни лекарства, които предотвратяват

образуването на кръвни съсиреци.

Xarelto

EMA/708716/2017

Страница 2/4

Xarelto съдържа активното вещество ривароксабан rivaroxaban).

Как се използва Xarelto?

Xarelto се предлага под формата на таблетки (2,5, 10, 15 и 20 mg). За профилактика на ВТЕ при

пациенти, подложени на операция за подмяна на тазобедрена или колянна става,

препоръчителната доза Xarelto е 10 mg веднъж дневно. Лечението продължава 5 седмици при

пациенти, подложени на операция за подмяна на тазобедрена става, и 2 седмици при пациенти,

подложени на операция за подмяна на колянна става.

За профилактика на инсулт или системен емболизъм при пациенти с неклапно предсърдно

мъждене препоръчителната доза Xarelto е 20 mg веднъж дневно. Лечението трябва да продължи

дълго време предвид това, че ползите превишават риска от кървене.

За лечение на ДВТ и белодробен емболизъм или за профилактика на рецидиви на ДВТ и

белодробен емболизъм препоръчителната начална доза Xarelto е 15 mg два пъти дневно в

продължение на 3 седмици, а след това — 20 mg веднъж дневно. Ако лечението продължава

повече от 6 месеца, дозата може да бъде намалена до 10 mg веднъж дневно.

За профилактика на атеротромботични събития при пациенти, които са имали остър коронарен

синдром, препоръчителната доза Xarelto е 2,5 mg два пъти дневно. Лекарството трябва да се

приема в комбинация с аспирин или с аспирин и клопидогрел, или с аспирин и тиклопидин.

Лекарят трябва да оценява редовно ползите от текущото лечение спрямо риска от прекомерно

или вътрешно кървене.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание. За повече информация вижте

листовката.

Как действа Xarelto?

Активното вещество в Xarelto, ривароксабан, е „инхибитор на фактор Xa“. Това означава, че

блокира фактор Xa — ензим, участващ в производството на тромбин. Тромбинът играе главна

роля в процеса на кръвосъсирване. Като блокира фактор Ха, нивата на тромбин се понижават, с

което се намалява рискът от образуване на кръвни съсиреци във вените и артериите и се лекуват

съществуващите съсиреци.

Какви ползи от Xarelto са установени в проучванията?

Профилактика на ВТЕ след хирургична интервенция

За профилактика на ВТЕ след хирургична интервенция е установено, че Xarelto по-ефективен,

отколкото еноксапарин (друго антикоагулантно лекарство), за предотвратяване на образуването

на кръвни съсиреци или смърт в три основни проучвания — две при пациенти, подложени на

операция за подмяна на тазобедрена става, и едно при пациенти, подложени на операция за

подмяна на колянна става:

В първото проучване се сравнява Xarelto с еноксапарин, като всеки от тях се прилага в

продължение на 5 седмици при около 4 500 пациенти, подложени на операция за подмяна на

тазобедрена става. Резултатите показват, че 1 % от пациентите, завършили лечението с

Xarelto, са имали кръвни съсиреци или са починали (18 от 1 595) в сравнение с 4 % от

пациентите, получаващи еноксапарин (58 от 1 558).

Xarelto

EMA/708716/2017

Страница 3/4

Във второто проучване, също при пациенти, подложени на операция за подмяна на

тазобедрена става, се сравнява Xarelto, прилаган в продължение на 5 седмици, с

еноксапарин, прилаган в продължение на 2 седмици, при около 2 500 пациенти. Резултатите

показват, че 2 % от пациентите, приемащи Xarelto, са имали кръвни съсиреци или са

починали (17 от 864) в сравнение с 9 % от пациентите, получаващи еноксапарин (81 от 869).

В третото проучване се сравнява Xarelto с еноксапарин, като всеки от тях се прилага в

продължение на 2 седмици при около 2 500 пациенти, подложени на операция за подмяна на

колянна става. Резултатите показват, че 10 % от пациентите, приемащи Xarelto, са имали

кръвни съсиреци или са починали (79 от 824) в сравнение с 19 % от пациентите, получаващи

еноксапарин (166 от 878).

Профилактика на инсулт и системен емболизъм

За профилактика на инсулт и системен емболизъм Xarelto се сравнява с варфарин (друго

антикоагулантно лекарство) в едно основно проучване при над 14 000 пациенти с неклапно

предсърдно мъждене. Резултатите показват, че 2,7 % (188 от 6 958) от пациентите, приемащи

Xarelto, са имали инсулт или кръвен съсирек в сравнение с 3,4 % (241 от 7 004) от пациентите,

приемащи варфарин.

Лечение и профилактика на ДВТ и белодробен емболизъм

За ДВТ и белодробен емболизъм Xarelto се сравнява с еноксапарин, прилаган в комбинация с

антагонист на витамин К, АВК (клас антикоагуланти, например варфарин), в две основни

проучвания при около 3 400 пациенти с остра ДВТ и около 4 800 пациенти с белодробен

емболизъм. В проучването при пациенти с остра ДВТ 2,1 % (36 от 1 731) от пациентите, лекувани

с Xarelto, са имали или отново ДВТ, или белодробен емболизъм, в сравнение с 3 % (51 от 1 718)

от пациентите, получаващи еноксапарин и АВК. В проучването при пациенти с белодробен

емболизъм 2,1 % (50 от 2 419) от пациентите, лекувани с Xarelto, са имали отново или ДВТ, или

белодробен емболизъм в сравнение с 1,8 % (44 от 2 413) от пациентите, получаващи

еноксапарин и АВК.

Едно допълнително проучване обхваща над 3 000 пациенти, които са преминали курс на лечение

от 6 до 12 месеца за ДВТ и белодробен емболизъм. Пациентите получават или 10 mg или 20 mg

Xarelto дневно, или 100 mg аспирин дневно в продължение на допълнителни 12 месеца.

Резултатите показват, че 1,5 % от пациентите в групата на Xarelto 20 mg, 1,2 % от пациентите в

групата на Xarelto 10 mg и 4,4 % от пациентите в групата на аспирин 100 mg са имали отново

ДВТ или белодробен емболизъм или са починали.

Профилактика на атеротромботични събития

За профилактика на атеротромботични събития при пациенти с остър коронарен синдром Xarelto

се сравнява с плацебо (сляпо лечение) в едно основно проучване, обхващащо над 15 000

пациенти, които наскоро са имали остър коронарен синдром. Всички пациенти получават и

стандартни антитромботични лекарства. В проучването при пациенти, които са имали остър

коронарен синдром, 6,1 % (313 от 5 114) от пациентите, лекувани с Xarelto, са имали „събитие“,

например сърдечен пристъп, инсулт или смърт поради сърдечни проблеми по време на

проучването в сравнение със 7,4 % (376 от 5 113) от пациентите, получаващи плацебо.

Xarelto

EMA/708716/2017

Страница 4/4

Какви са рисковете, свързани с Xarelto?

Най-честите нежелани лекарствени реакции при Xarelto (наблюдавани при между 1 и 10 на 100

пациенти) са кървене в различни части на организма, анемия, замайване, главоболие, хипотония

(ниско кръвно налягане), хематом (събиране на кръв под кожата), болка в стомаха и корема,

диспепсия (нарушено храносмилане), гадене, запек, диария, повръщане, пруритус (сърбеж),

обрив, екхимоза (кръвонасядане), болка в ръцете и краката, намалена бъбречна функция,

повишена температура, периферен едем (оток, особено на глезените и стъпалата), намалена

обща сила и енергичност, повишени нива на някои чернодробни ензими в кръвта и секреция на

кръв или течност от хирургична рана.

За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Xarelto, вижте

листовката.

Xarelto не трябва да се използва при пациенти с кървене или при пациенти с чернодробно

заболяване или със заболяване, което увеличава риска от кървене. Xarelto не трябва да се

използва заедно с други антикоагулантни лекарства, освен при определени обстоятелства. Xarelto

не трябва да се използва при бременни или кърмещи жени. За пълния списък на ограниченията

вижте листовката.

Защо Xarelto е разрешен за употреба?

Европейската агенция по лекарствата реши, че ползите от Xarelto са по-големи от рисковете, и

препоръча Xarelto да бъде разрешен за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Xarelto?

Фирмата, която предлага Xarelto, ще предостави обучителен пакет на лекарите, които предписват

Xarelto на пациенти с предсърдно мъждене, ДВТ, белодробен емболизъм или които са имали остър

коронарен синдром. Пакетът съдържа важна информация за безопасността, в това число за риска

от кървене по време на лечение с Xarelto и за начина за овладяване на този риск. Лицата, които

предписват, ще получат също сигнална карта за пациента, която да предоставят на пациентите,

получаващи Xarelto, съдържаща ключови напомняния за безопасността на пациентите.

Фирмата също ще събере още данни за безопасността на Xarelto, когато се използва при

пациенти, които са имали остър коронарен синдром.

Препоръките и предпазните мерки за безопасната и ефективна употреба на Xarelto, които да се

спазват от здравните специалисти и пациентите, са включени и в кратката характеристика на

продукта, и в листовката.

Допълнителна информация за Xarelto:

На 30 септември 2008 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Xarelto,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Xarelto може да се намери на уебсайта на Агенцията:

ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. За повече

информация относно лечението с Xarelto прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 11-2017.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация