Eylea

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

aflibercept

Предлага се от:

Bayer AG

АТС код:

S01LA05

INN (Международно Name):

aflibercept

Терапевтична група:

Офталмологични

Терапевтична област:

Wet Macular Degeneration; Macular Edema; Diabetes Complications

Терапевтични показания:

Эйлеа е показан за възрастни за лечение на:неоваскулярной (влажна) на възрастовата макулна дегенерация (AMD);нарушения на зрението, вследствие на оток на макулата вторично запушване ретинальных вени (клон или централна РДЛ РДЛ);нарушения на зрението, вследствие на диабетического оток на макулата (ДМО);нарушения на зрението, вследствие на миопической хориоидальной неоваскуляризации (миопической ХНВ).

Каталог на резюме:

Revision: 30

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2012-11-21

Листовка

                90
Б. ЛИСТОВКА
91
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ
ПАЦИЕНТА
_ _
EYLEA 40 MG/ML ИНЖЕКЦИОНЕН РАЗТВОР В
ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПЪЛНЕНА СПРИНЦОВКА
афлиберцепт (аflibercept)
ВЪЗРАСТНИ
За информация за настойници на
преждевременно родени бебета, моля,
вижте другата страна на
тази листовка. [приложимо за 1 език]
За информация за настойници на
преждевременно родени бебета, моля,
вижте по-надолу на
страницата. [приложимо за 2 или повече
езика]
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ВИ БЪДЕ ПРИЛОЖЕНО ТОВА
ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС
ИНФОРМАЦИЯ.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар.
-
Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка 4.
_ _
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
1.
Какво представлява Eylea и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да Ви
бъде приложен Eylea
3.
Как ще Ви бъде прилаган Eylea
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Eylea
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВ
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Eylea 40 mg/ml инжекционен разтвор в
предварително напълнена спринцовка
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
1 ml инжекционен разтвор съдържа 40 mg
афлиберцепт (aflibercept)*.
Една предварително напълнена
спринцовка съдържа използваем обем от
най-малко 0,09 ml,
отговарящи на на най-малко 3,6 mg
афлиберцепт. Това осигурява
използваемо количество за
доставяне на единична доза 0,05 ml,
съдържащи 2 mg афлиберцепт, за
възрастни пациенти или
единична доза 0,01 ml, съдържащи 0,4 mg
афлиберцепт, за преждевременно родени
кърмачета.
*Фузионен протеин, съставен от части
от извънклетъчните домейни на
рецептори 1 и 2 за
човешки съдов ендотелен растежен
фактор VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor),
свързани
с Fc-частта на човешки IgG1, и произведен
в К1 клетки от яйчник на китайски
хамстер (CHO)
чрез рекомбинантна ДНК технология.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Инжекционен разтвор (инжекция)
Разтворът е бистър, безцветен до
бледожълт и изоосмотичен.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Eylea е показан при възрастни за лечение
на
•
неоваскуларна (вла
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта испански 13-09-2023
Листовка Листовка чешки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта чешки 13-09-2023
Листовка Листовка датски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта датски 13-09-2023
Листовка Листовка немски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта немски 13-09-2023
Листовка Листовка естонски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта естонски 13-09-2023
Листовка Листовка гръцки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 13-09-2023
Листовка Листовка английски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта английски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 10-01-2023
Листовка Листовка френски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта френски 13-09-2023
Листовка Листовка италиански 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта италиански 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 10-01-2023
Листовка Листовка латвийски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 10-01-2023
Листовка Листовка литовски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта литовски 13-09-2023
Листовка Листовка унгарски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 13-09-2023
Листовка Листовка малтийски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 10-01-2023
Листовка Листовка нидерландски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 10-01-2023
Листовка Листовка полски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта полски 13-09-2023
Листовка Листовка португалски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта португалски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 10-01-2023
Листовка Листовка румънски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта румънски 13-09-2023
Листовка Листовка словашки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словашки 13-09-2023
Листовка Листовка словенски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта словенски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 10-01-2023
Листовка Листовка фински 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта фински 13-09-2023
Листовка Листовка шведски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта шведски 13-09-2023
Листовка Листовка норвежки 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 13-09-2023
Листовка Листовка исландски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта исландски 13-09-2023
Листовка Листовка хърватски 13-09-2023
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 13-09-2023
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 10-01-2023

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите