Trudexa Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

trudexa

abbott laboratories ltd. - адалимумаб - spondylitis, ankylosing; arthritis, rheumatoid; arthritis, psoriatic; crohn disease - Имуносупресори - Ревматоиден arthritistrudexa в комбинация с метотрексат е показан за лечение на умерен до тежък, активен ревматоиден артрит при възрастни пациенти, когато отговорът към болест-модифициращи противоревматических медикаменти, включително метотрексат, е неадекватен. лечение на тежък активен и прогресивното ревматоиден артрит при възрастни, не по-рано лекувани с метотрексат. trudexa може да бъде дадено като монотерапии в случай на непоносимост към метотрексат или при продължително лечение с метотрексат е неподходящо. trudexa доказано е, за да се намали скоростта на прогресия на увреждане на ставите как се измерва с рентгенови и подобряване на физическата функция при назначаването в комбинация с метотрексат. Псориатичен arthritistrudexa е показан за лечение на активна и прогресивното псориатичен артрит при възрастни, когато в отговор на предишния заболевани-дорабатывая анти-ревматични лекарства терапия е неадекватна.. Анкилозиращ spondylitistrudexa е показан за лечение на възрастни пациенти с тежък активен анкилози

Lamivudine Teva Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

lamivudine teva

teva b.v. - ламивудин - Хепатит В, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - lamivudine-Тева е показан за лечение на хроничен хепатит В при възрастни с:компенсированным заболяване на черния дроб с признаци на активна репликация на вируса, постоянно повишено ниво на аланинаминотрансферазы (alt) и гистологических признаци на активно възпаление на черния дроб и / или фиброза. Начало лечение ламивудином трябва да се прилага само при използване на алтернативен антивирусно лекарство с висок генетичен бариера не са достъпни или подходящи (виж раздел 5.

RevitaCAM Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

revitacam

zoetis belgium sa - мелоксикам - oxicams - Кучета - За облекчаване на възпалението и болката при остри и хронични мускулно-скелетни нарушения при кучета.

Cyanokit Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

cyanokit

serb sa - хидроксокобаламин - отравяне - Всички други терапевтични продукти - Лечение на известно или предполагаемо цианидно отравяне. cyanokit трябва да се прилага съвместно със съответните обеззаразяване и мерки за подкрепа.

Simulect Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

simulect

novartis europharm limited - базиликсимаб - graft rejection; kidney transplantation - Имуносупресори - simulect е показан за профилактика на острата орган отхвърляне в de-novo алогенни бъбречна трансплантация при възрастни и педиатрични пациенти (1-17 години). Той ще се използва паралелно с микроемулсия циклоспорина и кортикостероиди въз основа на имуносупресия при пациенти с панел реактивни антитела по-малко от 80%, или в троен ремонт иммуносупрессивной терапия, съдържащи циклоспорин микроемулсия, глюкокортикоиди и Азатиоприн или микофенолата мофетил.

Zeffix Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

zeffix

glaxosmithkline (ireland) limited - ламивудин - Хепатит В, хроничен - Антивирусните медикаменти за подаване на заявления, - zeffix is indicated for the treatment of chronic hepatitis b in adults with:compensated liver disease with evidence of active viral replication, persistently elevated serum alanine aminotransferase (alt) levels and histological evidence of active liver inflammation and / or fibrosis. initiation of lamivudine treatment should only be considered when the use of an alternative antiviral agent with a higher genetic barrier is not available or appropriate;decompensated liver disease in combination with a second agent without cross-resistance to lamivudine.

ADVANTAGE spot on for large cats and pet rabbits 100 mg/ml България - български - БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните)

advantage spot on for large cats and pet rabbits 100 mg/ml

bayer animal health gmbh - Имидаклоприд - течност за прилагане върху ограничен участък - 100 mg/ml - зайци, котки