Cyanokit

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

хидроксокобаламин

Предлага се от:

SERB SA

АТС код:

V03AB33

INN (Международно Name):

hydroxocobalamin

Терапевтична група:

Всички други терапевтични продукти

Терапевтична област:

отравяне

Терапевтични показания:

Лечение на известно или предполагаемо цианидно отравяне. Cyanokit трябва да се прилага съвместно със съответните обеззаразяване и мерки за подкрепа.

Каталог на резюме:

Revision: 10

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

2007-11-23

Листовка

                45
Б. ЛИСТОВКА
46
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
CYANOKIT 2,5 G ПРАХ ЗА ИНФУЗИОНЕН РАЗТВОР
хидроксокобаламин (hydroxocobalamin)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА,
ПРЕДИ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА ЛЕКАРСТВО, ТЪЙ
КАТО ТЯ
СЪДЪРЖА ВАЖНА ЗА ВАС ИНФОРМАЦИЯ.

Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.

Ако получите някакви нежелани
лекарствени реакции, уведомете Вашия
лекар или
фармацевт. Това включва и всички
възможни нежелани реакции, неописани
в тази
листовка. Вижте точка 4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА:
1.
Какво представлява Cyanokit и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да се
използва Cyanokit
3.
Как се използва Cyanokit
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как се съхранява Cyanokit
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА CYANOKIT И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Cyanokit съдържа активното вещество
хидроксокобаламин.
Cyanokit е антидот за лечение на
установено цианидно отравяне или при
съмнение за такова,
при всички възрастови групи.
Cyanokit трябва да се прилага
едновременно с подходящи очистващи и
поддържащи мерки.
Циан
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Cyanokit 2,5 g прах за инфузионен разтвор
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки флакон съдържа 2,5 g
хидроксокобаламин _(hydroxocobalamin)_.
След разтваряне със 100 mL разтворител
всеки mL от приготвения разтвор
съдържа 25 mg
хидроксокобаламин.
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Прах за инфузионен разтвор
Тъмночервен кристален прах
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Лечение на установено цианидно
отравяне или при съмнение за такова
при всички възрастови
групи.
Cyanokit трябва да се прилага
едновременно със съответна
деконтаминация и поддържащи
мерки (вж. точка 4.4).
4.2
ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Дозировка
_Начална доза _
_Възрастни_: Началната доза Cyanokit е 5 g (2 x
100 mL).
_Педиатрична популация:_ При
кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години),
началната доза
Cyanokit е 70 mg/kg телесно тегло, но не повече
от 5 g.
Телесно тегло
в kg
5
10
20
30
40
50
60
Начална доза
в g
в mL
0,35
14
0,70
28
1,40
56
2,10
84
2,80
112
3,50
140
4,20
168
_Последваща доза _
В зависимост от тежестта на
отравянето и клиничния отговор (вж.
точка 4.4), може да се
приложи втора доза.
_Възрастни_: Пос
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта испански 18-01-2019
Листовка Листовка чешки 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта чешки 18-01-2019
Листовка Листовка датски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта датски 18-01-2019
Листовка Листовка немски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта немски 18-01-2019
Листовка Листовка естонски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта естонски 18-01-2019
Листовка Листовка гръцки 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 18-01-2019
Листовка Листовка английски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта английски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 23-07-2015
Листовка Листовка френски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта френски 18-01-2019
Листовка Листовка италиански 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта италиански 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 23-07-2015
Листовка Листовка латвийски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 23-07-2015
Листовка Листовка литовски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта литовски 18-01-2019
Листовка Листовка унгарски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 18-01-2019
Листовка Листовка малтийски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 23-07-2015
Листовка Листовка нидерландски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 23-07-2015
Листовка Листовка полски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта полски 18-01-2019
Листовка Листовка португалски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта португалски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 23-07-2015
Листовка Листовка румънски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта румънски 18-01-2019
Листовка Листовка словашки 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта словашки 18-01-2019
Листовка Листовка словенски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта словенски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 23-07-2015
Листовка Листовка фински 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта фински 18-01-2019
Листовка Листовка шведски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта шведски 18-01-2019
Листовка Листовка норвежки 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 18-01-2019
Листовка Листовка исландски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта исландски 18-01-2019
Листовка Листовка хърватски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 23-07-2015

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите