Cyanokit

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
18-01-2019
Активна съставка:
хидроксокобаламин
Предлага се от:
SERB SA
АТС код:
V03AB33
INN (Международно Name):
hydroxocobalamin
Терапевтична група:
Всички други терапевтични продукти
Терапевтична област:
отравяне
Терапевтични показания:
Лечение на известно или предполагаемо цианидно отравяне. Cyanokit трябва да се прилага съвместно със съответните обеззаразяване и мерки за подкрепа.
Каталог на резюме:
Revision: 10
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000806
Дата Оторизация:
2007-11-23
EMEA код:
EMEA/H/C/000806

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
испански 18-01-2019
Листовка Листовка
чешки 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 18-01-2019
Листовка Листовка
датски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
датски 18-01-2019
Листовка Листовка
немски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
немски 18-01-2019
Листовка Листовка
естонски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 18-01-2019
Листовка Листовка
гръцки 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 18-01-2019
Листовка Листовка
английски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
английски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 23-07-2015
Листовка Листовка
френски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
френски 18-01-2019
Листовка Листовка
италиански 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 23-07-2015
Листовка Листовка
латвийски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 23-07-2015
Листовка Листовка
литовски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 18-01-2019
Листовка Листовка
унгарски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 18-01-2019
Листовка Листовка
малтийски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 23-07-2015
Листовка Листовка
нидерландски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 23-07-2015
Листовка Листовка
полски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
полски 18-01-2019
Листовка Листовка
португалски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 23-07-2015
Листовка Листовка
румънски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 18-01-2019
Листовка Листовка
словашки 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 18-01-2019
Листовка Листовка
словенски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 23-07-2015
Листовка Листовка
фински 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
фински 18-01-2019
Листовка Листовка
шведски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 18-01-2019
Листовка Листовка
норвежки 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 18-01-2019
Листовка Листовка
исландски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 18-01-2019
Листовка Листовка
хърватски 18-01-2019
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 18-01-2019
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 23-07-2015

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за потребителя

Cyanokit 2,5 g прах за инфузионен разтвор

хидроксокобаламин (hydroxocobalamin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да приемате това лекарство, тъй като тя

съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Cyanokit и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да се използва Cyanokit

Как се използва Cyanokit

Възможни нежелани реакции

Как се съхранява Cyanokit

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Cyanokit и за какво се използва

Cyanokit съдържа активното вещество хидроксокобаламин.

Cyanokit е антидот за лечение на установено цианидно отравяне или при съмнение за такова,

при всички възрастови групи.

Cyanokit трябва да се прилага едновременно с подходящи очистващи и поддържащи мерки.

Цианидът е силно отровен химикал. Цианидното отравяне може да бъде причинено от излагане

на пушек при битови или промишлени пожари, вдишване или поглъщане на цианид, или при

контакт на кожата с цианид.

2.

Какво трябва да знаете, преди да се използва Cyanokit

Предупреждения и предпазни мерки

Моля, информирайте Вашия лекар или други медицински специалисти

ако сте алергични към хидроксокобаламин или витамин B

. Те трябва да имат това

предвид, преди да Ви лекуват с Cyanokit.

ако сте били лекувани с Cyanokit и трябва да Ви бъде направено следното:

изследвания на кръвта или урината. Cyanokit може да промени резултатите от тези

изследвания.

оценка на изгаряне. Cyanokit може да повлияе на оценката, тъй като оцветява кожата

в червено.

хемодиализа. Cyanokit може да предизвика изключване на апаратите за хемодиализа,

докато не бъде отстранен от кръвта (най-малко 5,5 до 6,5 дни).

проследяване на бъбречната функция: Cyanokit може да доведе до бъбречна

недостатъчност и наличие на кристали в урината.

Други лекарства и Cyanokit

Информирайте Вашия лекар или друг медицински специалист, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Подробна информация за Вашия лекар или друг медицински специалист, относно

едновременното прилагане на Cyanokit с други лекарства, може да бъде намерена в края на тази

листовка (вижте „Инструкции за употреба“).

Бременност и кърмене

Това лекарство е за спешно лечение. То може да се прилага при бременност и кърмене.

Информирайте Вашия лекар колкото може по-скоро, ако сте бременна или смятате, че е

възможно да сте бременна по време на лечението с Cyanokit.

Вашият лекар ще Ви препоръча да спрете да кърмите след лечение с Cyanokit.

3.

Как се използва Cyanokit

Вашият лекар или медицински специалист ще Ви приложи Cyanokit чрез венозно вливане.

Възможно е да имате нужда от едно или две вливания.

Първото вливане на Cyanokit ще Ви бъде направено в продължение на 15 минути. За възрастни,

първоначалната доза е 5 g. За деца, тя е 70 mg/kg телеснo тегло, до максимална доза от 5 g. Ако

се налага да Ви бъде направено второ вливане, то ще продължи между 15 минути и 2 часа, в

зависимост от това колко сериозно е отравянето. Максималната обща препоръчителна доза е

10 g за възрастни и 140 mg/kg за деца, максимум до 10 g.

Подробни инструкции за Вашия лекар или друг медицински специалист относно приготвянето

на инфузията с Cyanokit и определянето на дозата могат да бъдат намерени в края на тази

листовка (вижте „Инструкции за употреба“).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Могат да се очакват следните нежелани реакции (от наличните данни не

може да бъде направена оценка на честотата):

Алергия (свръхчувствителност)

Веднага уведомете Вашия лекар, ако по време или след лечението получите следните

признаци:

подуване около очите, устните, езика, гърлото или ръцете

затруднено дишане, пресипналост, затруднен говор

зачервяване на кожата, обрив като опарено с коприва (уртикария) или сърбеж.

Подобни нежелани реакции могат да бъдат сериозни и изискват да им бъде обърнато

веднага внимание.

Сърдечни проблеми и проблеми с кръвното налягане

признаци като главоболие или замаяност, които могат да се дължат на повишаване на

кръвното налягане. Такова повишаване на кръвното налягане се появява особено в края

на лечението и обикновено отминава за няколко часа

неритмичен пулс

зачервяване на лицето (топли вълни).

При пациенти с цианидно отравяне са наблюдавани също понижаване на кръвното налягане и

ускоряване на пулса.

Дихателни проблеми и проблеми в областта на гръдния кош

събиране на течност в гръдния кош (плеврален излив)

затруднено дишане

усещане за стягане в гърлото

пресъхване на гърлото

тежест в гърдите.

Проблеми с бъбреците и пикочните пътища

увреждания на бъбреците като остро бъбречно увреждане и наличие на кристали в

урината

червено оцветяване на урината

При всички пациенти се появява тъмночервено оцветяване на урината, особено изразено през

първите три дни след прилагането. Оцветяването на урината може да продължи до 35 дни след

прилагането на Cyanokit. Това червено оцветяване няма други последствия за организма.

Проблеми със стомашно-чревната (храносмилателната) система

неприятно усещане в стомаха

лошо храносмилане

диария

гадене

повръщане

затруднено преглъщане.

Проблеми с очите

подуване, дразнене, зачервяване.

Кожни реакции

повечето пациенти получават обратимо червено оцветяване на кожата и лигавиците,

покриващи телесните кухини (лигавични обвивки), което може да продължи до 15 дни

след прилагането на Cyanokit.

увреждания на кожата, подобни на мехурчета (гнойни обриви). Могат да продължат

няколко седмици и засягат предимно лицето и шията.

възпаление на тази част от тялото, където е вливано лекарството.

Други нежелани реакции

безпокойство

проблеми с паметта

замаяност

главоболие

подуване на глезените

промени в резултатите от кръвни изследвания за някои бели кръвни клетки (лимфоцити)

оцветяване на плазмата, което може да причини изкуствено повишаване или понижаване

на нивата на определени лабораторни параметри.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как се съхранява Cyanokit

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху флакона, картонената

кутия и картонената опаковка след „Годен до:“.

Да не се съхранява над 25°C.

За целите на амбулаторната употреба Cyanokit може да бъде изложен за кратко време на

температурни колебания при

нормално транспортиране (15 дни при температури от 5°C до 40°C)

транспортиране в пустинята (4 дни при температури от 5°C до 60°C) и

цикли на замразяване/размразяване (15 дни при температури от -20°C до 40°C).

За условията на съхранение на разтвореното лекарство вижте „Инструкции за употреба“ в края

на тази листовка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Cyanokit

Активното вещество е хидроксокобаламин. Всеки флакон съдържа 2,5 g

хидроксокобаламин. След разтваряне със 100 mL разтворител всеки mL от приготвения

разтвор съдържа 25 mg хидроксокобаламин.

Другата съставка е хлороводородна киселина (за корекция на pH).

Как изглежда Cyanokit и какво съдържа опаковката

Cyanokit прах за инфузионен разтвор представлява тъмночервен кристален прах, който се

предлага в стъклен флакон, затворен с бромобутилова гумена запушалка и алуминиева капачка

с пластмасово капаче.

Всяка опаковка съдържа два флакона (всеки флакон е опакован в отделна картонена кутия), две

стерилни изделия за прехвърляне, един стерилен комплект за интравенозна инфузия и един къс

стерилен катетър за прилагане при деца.

Притежател на разрешението за употреба

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Белгия

Производител

Merck Santé s.a.s. / SEMOY

2, rue du Pressoir Vert

45400 Semoy

Франция

Или

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Белгия

Или

SERB

40 Avenue George V

75008 Paris

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ /ГГГГ

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за употреба

Лечението на цианидно отравяне трябва да включва незабавни мерки за осигуряване

проходимостта на дихателните пътища, адекватно подаване на кислород и хидратация,

поддържане на сърдечно-съдовата дейност и овладяване на гърчовете. Трябва да се

обмислят мерки за деконтаминиране, в зависимост от начина на експозиция.

Cyanokit не замества кислородотерапията и не трябва да е причина за забавяне

прилагането на споменатите по-горе мерки.

Често в началото не е известно дали има цианидно отравяне и каква е степента му. Не

съществува широко достъпен и бърз кръвен тест за доказване на цианид. Въпреки това,

ако се планира oпределяне на нивото на цианид в кръвта, е препоръчително кръвната

проба да се вземе преди започване на лечението с Cyanokit. Решението за лечение трябва

да бъде направено въз основа анамнезата и/или признаците и симптомите на цианидно

отравяне. В случай на клинично съмнение за цианидно отравяне, силно се препоръчва

Cyanokit да бъде приложен веднага.

Приготвяне на Cyanokit

Всеки флакон трябва да се разтвори със 100 mL разтворител, като се използва предоставенoтo

стерилнo изделие за прехвърляне. Препоръчва се като разтворител да се използва натриев

хлорид 9 mg/mL (0,9%) инжекционен разтвор. Само в случай, че няма наличен натриев

хлорид 9 mg/mL (0,9%) инжекционен разтвор, може да се използва Ringer лактат разтвор или

глюкоза 50 mg/mL инжекционен разтвор.

Флаконът Cyanokit трябва да се разклаща или обръща в продължение най-малко 30 секунди, за

да се разсмеси разтвора. Не трябва да се разтръсква, защото това може да причини образуване

на пяна и по този начин да затрудни проверката на разтварянето. Тъй като приготвеният

разтвор е тъмночервен, може някои неразтворени частици да не бъдат забелязани. Затова

трябва да се използва комплектът за интравенозна инфузия, осигурен в набора, който съдържа

подходящ филтър и трябва да бъде промит с приготвения разтвор преди употребa. Ако е

необходимо, повторете тази процедура с втория флакон.

Дозировка

Начална доза

Възрастни: Началната доза Cyanokit е 5 g (2 x 100 mL).

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години) началната доза

Cyanokit е 70 mg/kg телесно тегло, но не повече от 5 g.

Телесно тегло

в kg

Начална доза

в g

в mL

0,35

0,70

1,40

2,10

2,80

3,50

4,20

Последваща доза

В зависимост от тежестта на отравянето и клиничния отговор може да се приложи втора доза.

Възрастни: Последващата доза Cyanokit е 5 g (2 x 100 mL).

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години), последващата доза

Cyanokit е 70 mg/kg телесно тегло, но не повече от 5 g.

Максимална доза

Възрастни: Максималната обща препоръчвана доза е 10 g.

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години) максималната обща

препоръчвана доза е 140 mg/kg, но не повече от 10 g.

Бъбречно и чернодробно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при такива пациенти.

Начин на приложение

Началната доза Cyanokit се прилага като интравенозна инфузия в продължение на 15 минути.

Скоростта на интравенозната инфузия за втората доза варира от 15 минути (при крайно

нестабилни пациенти) до 2 часа в зависимост от състоянието на пациента.

Едновременно прилагане на Cyanokit с други лекарствени продукти

Cyanokit не трябва да се смесва с други разтворители, освен с натриев хлорид 9 mg/mL (0,9%)

инжекционен разтвор или Ringer лактат разтвор, или глюкоза 50 mg/mL (5%) инжекционен

разтвор.

Тъй като е наблюдавана физична и химична несъвместимост с редица избрани лекарствени

продукти, които често се използват при опити за реанимация, тези и други лекарствени

продукти не трябва да се прилагат едновременно през същата венозна линия, през която се

прилага и хидроксокобаламин.

Ако кръвни продукти (цяла кръв, еритроцитна маса, тромбоцитна маса и прясно замразена

плазма) и хидроксокобаламин се прилагат едновременно, се препоръчва да се използват

различни венозни линии (за предпочитане на контралатерални крайници).

Комбинация с други антидоти на цианида: Химична несъвместимост е била наблюдавана с

натриев тиосулфат и натриев нитрит. Ако се вземе решение за прилагане на друг антидот на

цианида, заедно с Cyanokit, тези лекарствени продукти не трябва да се прилагат едновременно

през една и съща венозна линия.

Стабилност в периода на използване на приготвения разтвор

Доказана е химична и физична стабилност в периода на използване на приготвения с натриев

хлорид 9 mg/mL (0,9 %) разтвор в продължение на 6 часа при температура от 2°C до 40°C.

От микробиологична гледна точка лекарственият продукт трябва да се използва веднага. Ако не

се използва веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са

отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надвишават 6 часа при температура от

2°C до 8°C.

Листовка: информация за потребителя

Cyanokit 5 g прах за инфузионен разтвор

хидроксокобаламин (hydroxocobalamin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да приемате това лекарство, тъй като тя

съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или

фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази

листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:

Какво представлява Cyanokit и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да се използва Cyanokit

Как се използва Cyanokit

Възможни нежелани реакции

Как се съхранява Cyanokit

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Cyanokit и за какво се използва

Cyanokit съдържа активното вещество хидроксокобаламин.

Cyanokit е антидот за лечение на установено цианидно отравяне или при съмнение за такова,

при всички възрастови групи.

Cyanokit трябва да се прилага едновременно с подходящи очистващи и поддържащи мерки.

Цианидът е силно отровен химикал. Цианидното отравяне може да бъде причинено от излагане

на пушек при битови или промишлени пожари, вдишване или поглъщане на цианид, или при

контакт на кожата с цианид.

2.

Какво трябва да знаете, преди използване на Cyanokit

Предупреждения и предпазни мерки

Моля, информирайте Вашия лекар или други медицински специалисти

ако сте алергични към хидроксокобаламин или витамин B

. Те трябва да имат това

предвид, преди да Ви лекуват с Cyanokit.

ако сте били лекувани с Cyanokit и трябва да Ви бъде направено следното:

изследвания на кръвта или урината. Cyanokit може да промени резултатите от тези

изследвания.

оценка на изгаряне. Cyanokit може да повлияе на оценката, тъй като оцветява кожата

в червено.

хемодиализа. Cyanokit може да предизвика изключване на апаратите за хемодиализа,

докато не бъде отстранен от кръвта (най-малко 5,5 до 6,5 дни).

проследяване на бъбречната функция: Cyanokit може да доведе до бъбречна

недостатъчност и наличие на кристали в урината.

Други лекарства и Cyanokit

Информирайте Вашия лекар или друг медицински специалист, ако приемате, наскоро сте

приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Подробна информация за Вашия лекар или друг медицински специалист относно

едновременното прилагане на Cyanokit с други лекарства може да бъде намерена в края на тази

листовка (вижте „Инструкции за употреба“).

Бременност и кърмене

Това лекарство е за спешно лечение. То може да се прилага при бременност и кърмене.

Информирайте Вашия лекар колкото може по-скоро, ако сте бременна или смятате, че е

възможно да сте бременна по време на лечението с Cyanokit.

Вашият лекар ще Ви препоръча да спрете да кърмите след лечение с Cyanokit.

3.

Как се използва Cyanokit

Вашият лекар или медицински специалист ще Ви приложи Cyanokit чрез венозно вливане.

Възможно е да имате нужда от едно или две вливания.

Първото вливане на Cyanokit ще Ви бъде направено в продължение на 15 минути. За възрастни,

първоначалната доза е 5 g. За деца, тя е 70 mg/kg телеснo тегло, до максимална доза от 5 g. Ако

се налага да Ви бъде направено второ вливане, то ще продължи между 15 минути и 2 часа, в

зависимост от това колко сериозно е отравянето. Максималната обща препоръчителна доза е

10 g за възрастни и 140 mg/kg за деца, максимум до 10 g.

Подробни инструкции за Вашия лекар или друг медицински специалист относно приготвянето

на инфузията с Cyanokit и определянето на дозата могат да бъдат намерени в края на тази

листовка (вижте „Инструкции за употреба“).

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Вашия лекар или фармацевт.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава. Могат да се очакват следните нежелани реакции (от наличните данни не

може да бъде направена оценка на честотата):

Алергия (свръхчувствителност)

Веднага уведомете Вашия лекар, ако по време или след лечението получите следните

признаци:

подуване около очите, устните, езика, гърлото или ръцете

затруднено дишане, пресипналост, затруднен говор

зачервяване на кожата, обрив като опарено с коприва (уртикария) или сърбеж.

Подобни нежелани реакции могат да бъдат сериозни и изискват да им бъде обърнато

веднага внимание.

Сърдечни проблеми и проблеми с кръвното налягане

признаци като главоболие или замаяност, които могат да се дължат на повишаване на

кръвното налягане. Такова повишаване на кръвното налягане се появява особено в края

на лечението и обикновено отминава за няколко часа

неритмичен пулс

зачервяване на лицето (топли вълни).

При пациенти с цианидно отравяне са наблюдавани също понижаване на кръвното налягане и

ускоряване на пулса.

Дихателни проблеми и проблеми в областта на гръдния кош

събиране на течност в гръдния кош (плеврален излив)

затруднено дишане

усещане за стягане в гърлото

пресъхване на гърлото

тежест в гърдите.

Проблеми с бъбреците и пикочните пътища

увреждания на бъбреците като остро бъбречно увреждане и наличие на кристали в

урината

червено оцветяване на урината

При всички пациенти се появява тъмночервено оцветяване на урината, особено изразено през

първите три дни след прилагането. Оцветяването на урината може да продължи до 35 дни след

прилагането на Cyanokit. Това червено оцветяване няма други последствия за организма.

Проблеми със стомашно-чревната (храносмилателната) система

неприятно усещане в стомаха

лошо храносмилане

диария

гадене

повръщане

затруднено преглъщане.

Проблеми с очите

подуване, дразнене, зачервяване.

Кожни реакции

повечето пациенти получават обратимо червено оцветяване на кожата и лигавиците,

покриващи телесните кухини (лигавични обвивки), което може да продължи до 15 дни

след прилагането на Cyanokit.

увреждания на кожата, подобни на мехурчета (гнойни обриви). Могат да продължат

няколко седмици и засягат предимно лицето и шията.

възпаление на тази част от тялото, където е вливано лекарството.

Други нежелани реакции

безпокойство

проблеми с паметта

замаяност

главоболие

подуване на глезените

промени в резултатите от кръвни изследвания за някои бели кръвни клетки (лимфоцити)

оцветяване на плазмата, което може да причини изкуствено повишаване или понижаване

на нивата на определени лабораторни параметри.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как се съхранява Cyanokit

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху флакона, картонената

кутия и картонената опаковка след „Годен до:“.

Да не се съхранява над 25°C.

За целите на амбулаторната употреба Cyanokit може да бъде изложен за кратко време на

температурни колебания при

нормално транспортиране (15 дни при температури от 5°C до 40°C)

транспортиране в пустинята (4 дни при температури от 5°C до 60°C) и

цикли на замразяване/размразяване (15 дни при температури от -20°C до 40°C).

За условията на съхранение на разтвореното лекарство вижте „Инструкции за употреба“ в края

на тази листовка.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Cyanokit

Активното вещество е хидроксокобаламин. Флаконът съдържа 5 g хидроксокобаламин.

След разтваряне с 200 mL разтворител, всеки mL от приготвения разтвор съдържа 25 mg

хидроксокобаламин.

Другата съставка е хлороводородна киселина (за корекция на pH).

Как изглежда Cyanokit и какво съдържа опаковката

Cyanokit прах за инфузионен разтвор представлява тъмночервен кристален прах, който се

предлага в стъклен флакон, затворен с бромобутилова гумена запушалка и алуминиева капачка

с пластмасово капаче.

Всяка опаковка съдържа един флакон, опакован в картонена кутия, еднo стерилнo изделие за

прехвърляне, един стерилен комплект за интравенозна инфузия и един къс стерилен катетър за

прилагане при деца.

Притежател на разрешението за употреба

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Белгия

Производител

Merck Santé s.a.s. / SEMOY

2, rue du Pressoir Vert

45400 Semoy

Франция

Или

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Белгия

Или

SERB

40 Avenue George V

75008 Paris

Франция

Дата на последно преразглеждане на листовката ММ /ГГГГ

Други източници на информация

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Посочената по-долу информация е предназначена само за медицински специалисти:

Инструкции за употреба

Лечението на цианидно отравяне трябва да включва незабавни мерки за осигуряване

проходимостта на дихателните пътища, адекватно подаване на кислород и хидратация,

поддържане на сърдечно-съдовата дейност и овладяване на гърчовете. Трябва да се

обмислят мерки за деконтаминиране, в зависимост от начина на експозиция.

Cyanokit не замества кислородотерапията и не трябва да е причина за забавяне

прилагането на споменатите по-горе мерки.

Често в началото не е известно дали има цианидно отравяне и каква е степента му. Не

съществува широко достъпен и бърз кръвен тест за доказване на цианид. Въпреки това,

ако се планира oпределяне на нивото на цианид в кръвта, е препоръчително кръвната

проба да се вземе преди започване на лечението с Cyanokit. Решението за лечение трябва

да бъде направено въз основа анамнезата и/или признаците и симптомите на цианидно

отравяне. В случай на клинично съмнение за цианидно отравяне, силно се препоръчва

Cyanokit да бъде приложен веднага.

Приготвяне на Cyanokit

Флаконът трябва да се разтвори с 200 mL разтворител, като се използва предоставеното

стерилно изделие за прехвърляне. Препоръчва се като разтворител да се използва натриев

хлорид 9 mg/mL (0,9%) инжекционен разтвор. Само в случай, че няма наличен натриев

хлорид 9 mg/mL (0,9%) инжекционен разтвор, може да се използва Ringer лактат разтвор или

глюкоза 50 mg/mL (5%) инжекционен разтвор.

Флаконът Cyanokit трябва да се разклаща или обръща в продължение най-малко 1 минута, за да

се разсмеси разтвора. Не трябва да се разтръсква, защото това може да причини образуване на

пяна и по този начин да затрудни проверката на разтварянето. Тъй като приготвеният разтвор е

тъмночервен, може някои неразтворени частици да не бъдат забелязани. Затова трябва да се

използва комплектът за интравенозна инфузия, осигурен в набора, който съдържа подходящ

филтър и трябва да бъде промит с приготвения разтвор преди употреба.

Дозировка

Начална доза

Възрастни: Началната доза Cyanokit е 5 g (200 mL общ обем на приготвения разтвор).

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години) началната доза

Cyanokit е 70 mg/kg телесно тегло, но не повече от 5 g.

Телесно тегло

в kg

Начална доза

в g

в mL

0,35

0,70

1,40

2,10

2,80

3,50

4,20

Последваща доза

В зависимост от тежестта на отравянето и клиничния отговор може да се приложи втора доза.

Възрастни: Последващата доза Cyanokit е 5 g (200 mL общ обем на приготвения разтвор).

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години) последващата доза

Cyanokit е 70 mg/kg телесно тегло, но не повече от 5 g.

Максимална доза

Възрастни: Максималната обща препоръчвана доза е 10 g.

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години) максималната обща

препоръчвана доза е 140 mg/kg, но не повече от 10 g.

Бъбречно и чернодробно увреждане

Не се налага коригиране на дозата при такива пациенти.

Начин на приложение

Началната доза Cyanokit се прилага като интравенозна инфузия в продължение на 15 минути.

Скоростта на интравенозната инфузия за втората доза варира от 15 минути (при крайно

нестабилни пациенти) до 2 часа в зависимост от състоянието на пациента.

Едновременно прилагане на Cyanokit с други лекарствени продукти

Cyanokit не трябва да се смесва с други разтворители, освен с натриев хлорид 9 mg/mL (0,9%)

инжекционен разтвор или Ringer лактат разтвор, или глюкоза 50 mg/mL (5%) инжекционен

разтвор.

Тъй като е наблюдавана физична и химична несъвместимост с редица избрани лекарствени

продукти, които често се използват при опити за реанимация, тези и други лекарствени

продукти не трябва да се прилагат едновременно през същата венозна линия, през която се

прилага и хидроксокобаламин.

Ако кръвни продукти (цяла кръв, еритроцитна маса, тромбоцитна маса и прясно замразена

плазма) и хидроксокобаламин се прилагат едновременно, се препоръчва да се използват

различни венозни линии (за предпочитане на контралатерални крайници).

Комбинация с други антидоти на цианида: Химична несъвместимост е била наблюдавана с

натриев тиосулфат и натриев нитрит. Ако се вземе решение за прилагане на друг антидот на

цианида заедно с Cyanokit, тези лекарствени продукти не трябва да се прилагат едновременно

през една и съща венозна линия.

Стабилност в периода на използване на приготвения разтвор

Доказана е химична и физична стабилност в периода на използване на приготвения с натриев

хлорид 9 mg/mL (0,9 %) разтвор в продължение на 6 часа при температура от 2°C до 40°C.

От микробиологична гледна точка лекарственият продукт трябва да се използва веднага. Ако не

се използва веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са

отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надвишават 6 часа при температура от

2°C до 8°C.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Cyanokit 2,5 g прах за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всеки флакон съдържа 2,5 g хидроксокобаламин (hydroxocobalamin).

След разтваряне със 100 mL разтворител всеки mL от приготвения разтвор съдържа 25 mg

хидроксокобаламин.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инфузионен разтвор

Тъмночервен кристален прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Лечение на установено цианидно отравяне или при съмнение за такова при всички възрастови

групи.

Cyanokit трябва да се прилага едновременно със съответна деконтаминация и поддържащи

мерки (вж. точка 4.4).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Начална доза

Възрастни: Началната доза Cyanokit е 5 g (2 x 100 mL).

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години), началната доза

Cyanokit е 70 mg/kg телесно тегло, но не повече от 5 g.

Телесно тегло

в kg

Начална доза

в g

в mL

0,35

0,70

1,40

2,10

2,80

3,50

4,20

Последваща доза

В зависимост от тежестта на отравянето и клиничния отговор (вж. точка 4.4), може да се

приложи втора доза.

Възрастни: Последващата доза Cyanokit е 5 g (2 x 100 mL).

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години) последващата доза

Cyanokit е 70 mg/kg телесно тегло, но не повече от 5 g.

Максимална доза

Възрастни: Максималната обща препоръчвана доза е 10 g.

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години), максималната обща

препоръчвана доза е 140 mg/kg, но не повече от 10 g.

Бъбречно и чернодробно увреждане

Въпреки че безопасността и ефективността на хидроксокобаламин не са проучени при

пациенти с бъбречни и чернодробни увреждания, Cyanokit се прилага като спешно лечение

само в случай на остро, животозастрашаващо състояние и при такива пациенти не се налага

коригиране на дозата.

Начин на приложение

Началната доза Cyanokit се прилага като интравенозна инфузия в продължение на 15 минути.

Скоростта на интравенозната инфузия за втората доза варира от 15 минути (при крайно

нестабилни пациенти) до 2 часа в зависимост от състоянието на пациента.

За указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Няма.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Лечението на цианидно отравяне трябва да включва незабавни мерки за осигуряване

проходимостта на дихателните пътища, адекватно подаване на кислород и хидратация,

поддържане на сърдечно-съдовата дейност и овладяване на гърчовете. Трябва да се обмислят

мерки за деконтаминиране в зависимост от начина на експозиция.

Cyanokit не замества кислородотерапията и не трябва да е причина за забавяне прилагането на

споменатите по-горе мерки.

Често в началото не е известно дали има цианидно отравяне и каква е степента му. Не

съществува широко достъпен и бърз кръвен тест за доказване на цианиди. Решението за

лечение трябва да бъде направено въз основа анамнезата и/или признаците и симптомите на

цианидно отравяне.

Цианидното отравяне може да бъде причинено от експозиция на пушек при пожари в затворени

пространства, вдишване, поглъщане или при контакт с кожaта. Източниците на цианидно

отравяне включват циановодород и неговите соли, цианогени, включително цианогенни

растения, алифатни нитрили или продължителна експозиция на натриев нитропрусид.

Признаци и симптоми на цианидно отравяне

Обичайните признаци и симптоми на цианидното отравяне включват: гадене, повръщане,

главоболие, промени в психичното състояние (напр. обърканост, дезориентация), стягане в

гърдите, диспнея, тахипнея или хиперпнея (в началото), брадипнея или апнея (по-късно),

хипертония (в началото) или хипотония (по-късно), сърдечно-съдов колапс, гърчове или кома,

мидриаза и плазменa концентрация на млечната киселина > 8 mmol/l.

При ситуации с множество пострадали (напр. терористични атаки или химически аварии)

симптомите на паника, включително тахипнея и повръщане, могат да наподобят началните

признаци на цианидно отравяне. Наличието на промени в психичното състояние (обърканост и

дезориентация) и/или мидриаза са показателни за истинско цианидно отравяне.

Вдишване на пушек

Не всички пострадали от вдишване на пушек непременно ще имат цианидно отравяне, но е

възможно да имат изгаряния, травми и да са били експонирани на други токсични вещества,

които да утежнят клиничната картина. Препоръчва се, преди да се приложи Cyanokit,

пострадалите да бъдат прегледани за наличието на следното:

експозиция на пушек от пожар в затворено пространство

сажди около устата, носа и/или по орофаринкса

промени в психичното състояние

В тези ситуации хипотония и/или плазмена концентрация на млечната киселина ≥ 10 mmol/l

(по-високо от това, посочено при признаците и симптомите поради факта, че въглеродният

моноксид допринася за лактатната ацидемия) са с голяма вероятност показателни за цианидно

отравяне. При наличие на изброените по-горе признаци лечението с Cyanokit не трябва да се

забавя с определяне на плазмената концентрация на млечната киселина.

Реакции на свръхчувствителност

При преценка на съотношението полза/риск трябва да се има предвид наличието на установена

свръхчувствителност към хидроксокобаламин или витамин B

преди да се приложи Cyanokit,

тъй като е възможна появата на реакции на свръхчувствителност при пациенти, на които се

прилага хидроксокобаламин (вж. точка 4.8).

Нарушения на бъбреците

В урината на здрави доброволци, на които е прилаган хидроксикобаламин, са наблюдавани

оксалатни кристали. Съобщава се за случаи на остра бъбречна недостатъчност с остра тубулна

некроза, бъбречно увреждане и наличие на кристали калциев оксалат в урината при пациенти,

лекувани с хидроксикобаламин след известно или подозирано цианидно отравяне. При някои

състояния е имало нужда от хемодиализа, за да се постигне възстановяване (вж. точка 4.8).

Затова, като предпазна мярка, след прилагането на Cyanokit бъбречната функция трябва да се

проследява непрекъснато (включително уреен азот в кръвта и серумен креатинин) до 7-ия ден

след началото на прилагане на лекарството.

Повишаване на кръвното налягане

Възможно е при пациенти, на които се прилага хидроксокобаламин, да се появи преходно,

най-често асимптомно повишаване на кръвното налягане. Максималното повишаване на

кръвното налягане е наблюдавано към края на инфузията (вж. точка 4.8).

Ефекти върху тестовете за цианиди в кръвта

Хидроксокобаламин ще понижи концентрацията на цианиди в кръвта. Въпреки че определяне

на концентрацията на цианиди в кръвта може да не е необходимо и не трябва да бъде причина

за забавяне на лечението с хидроксокобаламин, то може да е от полза за документиране на

цианидното отравяне. Ако се планира oпределяне на нивото на цианиди в кръвта,

препоръчително е кръвната проба да се вземе преди започване на лечението с Cyanokit.

Влияние върху оценката на изгарянето

Поради наситения си червен цвят, хидроксокобаламин може да предизвика зачервяване на

кожата и така да повлияе на оценката на изгарянето. Въпреки това, наличието на кожни лезии,

оток и болка, с голяма вероятност e показателнo за изгаряне.

Влияние върху лабораторни изследвания

Поради наситения си червен цвят, хидроксокобаламин може да повлияе при определянето на

лабораторни параметри (напр. клинични химични, хематологични, коагулационни параметри и

параметри на урината). In vitro изследвания показват, че степента и продължителността на

повлияването, зависи от множество фактори като: дозата на хидроксокобаламин, изследваното

вещество, концентрацията на изследваното вещество, използвания метод, аналитичния уред,

концентрациите на кобаламини-(III), включително цианкобаламин, и отчасти интервала между

взимане на пробата за изследване и самия анализ.

На базата на in vitro проучвания и фармакокинетични данни, получени при здрави доброволци,

следващата таблица описва повлияване върху лабораторни изследвания, което може да се

наблюдава след прилагането на хидроксокобаламин в доза от 5 g. Може да се очаква, влиянието

след прилагане на доза от 10 g, да продължи допълнително още 24 часа. Степента и

продължителността на влияние, при пациенти с цианидно отравяне, може да са различни, в

зависимост от тежестта на отравянето. Резултатите могат да варират значително, в зависимост

от аналитичния уред и затова е необходимо, лабораторните резултати да се отчитат и

интерпретират с повишено внимание.

Наблюдавани in vitro повлиявания на лабораторни тестове от хидроксокобаламин

Лабораторен

параметър

Не се повлияват

Изкуствено се

повишават*

Изкуствено се

понижават*

Непредсказуеми***

Продължителност

на влиянието след

доза от 5 g

Клинични

химични

параметри

Калций

Натрий

Калий

Хлориди

Урея

Гама-глутамил

трансфераза

(GGT)

Креатинин

Общ и

конюгиран

билирубин**

Триглицериди

Холестерол

Общ белтък

Глюкоза

Албумин

Алкална

фосфатаза

Аланин

аминотрансфераза

(ALT)

Амилаза

Фосфати

Пикочна киселина

Аспартат

аминотрансфераза

(AST)

Креатин киназа (CK)

Креатин киназа

изоензим MB

(CKMB)

Лактат

дехидрогеназа

(LDH)

24 часа, с

изключение на

билирубин (до

4 дни)

Хематологич

ни параметри

Еритроцити

Хематокрит

Среден обем на

еритроцитите

(MCV)

Левкоцити

Лимфоцити

Моноцити

Еозинофили

Неутрофили

Тромбоцити

Хемоглобин

(Hb)

Средно

съдържание

на

хемоглобин в

еритроцитите

(MCH)

Средна

концентрация

на

хемоглобин в

еритроцитите

(MCHC)

12-16 часа

Коагулацион

ни параметри

Активирано

тромбопластиново

време (aPTT)

Протромбиново

време (PT) Quick

или INR

24 часа

* ≥ 10 % повлияване, наблюдавано на поне един аналитичен уред

** Изкуствено понижени при използване на диазо-метода

*** Противоречиви резултати

Използвани аналитични уреди: ACL Futura (Instrumentation Laboratory), Axsym/Architect

(Abbott), BM Coasys

(Boehringer Mannheim), CellDyn 3700 (Abbott), Clinitek 500 (Bayer),

Cobas Integra 700, 400 (Roche), Gen-S Coultronics, Hitachi 917, STA

Compact, Vitros 950 (Ortho

Diagnostics)

Хидроксокобаламин може да повлияе на всички колориметрични параметри на урината.

Ефектът върху тези тестове обикновено продължава 48 часа, след прилагане на доза от 5 g, но е

възможно да е по-продължителен. Необходимо е повишено внимание при интерпретирането на

колориметрични тестове на урината докато хроматурията все още продължава.

Влияние върху хемодиализата

Поради наситения си червен цвят, хидроксокобаламин може да предизвика спиране на

хемодиализните апарати, в резултат на погрешна детекция на „изтичане на кръв”. Това трябва

да се има предвид, преди започване на хемодиализа, при пациенти на лечение с

хидроксокобаламин.

Употреба с други антидоти за цианиди

Не е доказана безопасността на едновременното прилагане на Cyanokit с други антидоти на

цианидите (вж. точка 6.2). Ако се вземе решение за прилагане на друг антидот на цианидите

заедно с Cyanokit, тези лекарствени продукти не трябва да се прилагат едновременно в една и

съща венозна линия (вж. точка 6.2).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Проучванията при животни показват тератогенни ефекти след ежедневна експозиция през

целия период на органогенезата (вж. точка 5.3). Няма достатъчно данни за употребата на

хидроксокобаламин при бременни жени и потенциалният риск при хора не е известен.

Затова, като се има предвид:

че ще бъдат приложени не повече от две инжекции хидроксокобаламин,

потенциалната опасност за живота,

липсата на алтернативен метод на лечение,

хидроксокобаламин може да се прилага при бременни жени.

В случай на известна бременност, по време на лечението с Cyanokit или в случай, че

бременността стане известна след лечението с Cyanokit, медицинските специалисти трябва

незабавно да докладват на притежателя на разрешението за употреба и/или здравните власти за

експозицията по време на бременност и внимателно да проследят бременността и нейния изход.

Кърмене

Тъй като хидроксокобаламин се прилага при потенциално животозастрашаващи състояния,

кърменето не е противопоказание за употребата му. Поради липса на данни при кърмачета, се

препоръчва спиране на кърменето след прием на Cyanokit.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за ефекти върху фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Неприложимо

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Общо 347 участници са били подложени на лечение с хидроксокобаламин в рамките на

клинични проучвания. От тези 347 участници, при 245 пациенти е имало подозрение за

експозиция на цианиди, към момента на прилагане на хидроксокобаламин. Останалите

102 участници са били здрави доброволци, които не са били експонирани на цианиди, към

момента на прилагане на хидроксокобаламин.

Списък на нежелани лекарствени реакции

Съобщени са следните нежелани лекарствени реакции, във връзка с употребата на Cyanokit.

Поради ограничеността на наличните данни обаче, не е възможно да се изчисли честотата им:

Нарушения на кръвта и лимфната система

Понижаване процента на лимфоцитите.

Нарушения на имунната система

Алергични реакции, включително ангионевротичен оток, кожни обриви, уртикария и пруритус.

Психични нарушения

Безпокойство.

Нарушения на нервната система

Нарушение на паметта; замаяност.

Нарушения на очите

Подуване, дразнене, зачервяване.

Сърдечни нарушения

Камерни екстрасистоли. При пациенти с цианидно отравяне е наблюдавано ускоряване на

сърдечната честота.

Съдови нарушения

Преходно повишаване на кръвното налягане, което обикновено отзвучава за няколко часа;

топли вълни. При пациенти с цианидно отравяне е наблюдавано понижаване на кръвното

налягане.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Плеврален излив, диспнея, стягане в гърлото, пресъхване на гърлото, дискомфорт в областта на

гръдния кош.

Стомашно-чревни нарушения

Неприятно усещане в корема, диспепсия, диария, повръщане, гадене, дисфагия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Обратимо зачервяване на кожата и лигавиците: повечето пациенти го получават до 15 дни след

прилагането на Cyanokit.

Пустулозни обриви, които могат да продължат няколко седмици, засягащи предимно лицето и

врата.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Остра бъбречна недостатъчност с остра тубулна некроза, бъбречно увреждане, наличие

на кристали калциев оксалат в урината (вж. точка 4.4).

Хроматурия: при всички пациенти се появява тъмночервено оцветяване на урината,

особено изразено през първите три дни след прилагането. Оцветяването на урината може

да продължи до 35 дни след прилагането на Cyanokit (вж. точка 4.4).

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Главоболие; реакция на мястото на инжектиране; периферни отоци.

Изследвания

Cyanokit може да причини червено оцветяване на плазмата, коeто може да причини изкуствено

повишаване или понижаване на нивата на определени лабораторни параметри (вж. точка 4.4).

Педиатрична популация

Ограничените данни при деца (0 до 18 години), лекувани с хидроксокобаламин, не показват

разлики в профила на безопасност на хидроксокобаламин при възрастни и деца.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Прилагани са дози до 15 g, без да са съобщавани конкретни, свързани с дозата, нежелани

реакции. В случай на предозиране лечението трябва да се насочи към овладяване на

симптомите. При подобни обстоятелства, хемодиализата, може да бъде ефективна, но е

показана само в случай на значителна токсичност, свързана с хидроксокобаламин. Поради

наситения си червен цвят, обаче, хидроксокобаламин може да повлияе на функционирането на

хемодиализните апарати (вж. точка 4.4).

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антидоти, ATC код: V03AB33

Механизъм на действие

Действието на хидроксокобаламин, при лечение на цианидно отравяне, се базира на

способността му да се свързва стабилно с цианидните йони. Всяка молекула

хидроксокобаламин може да се свърже с един цианиден йон чрез заместване на хидроксо

лиганда, свързан с тривалентния кобалтов йон, в резултат на което се образува

цианокобаламин. Цианокобаламинът представлява стабилно, нетоксично съединение, което се

екскретира с урината.

Ефикасност

Поради етични съображения не са провеждани контролирани проучвания за ефикасност при

хора.

Фармакология при животни

Ефективността на хидроксокобаламин е била изпитана в рамките на контролирано проучване

при възрастни кучета с цианидно отравяне. Кучетата са били интоксикирани чрез интравенозно

прилагане на калиев цианид в летална доза. След това, на кучетата е бил приложен 9 mg/mL

натриев хлорид или 75 mg/kg хидроксокобаламин, или 150 mg/kg хидроксокобаламин,

интравенозно, в продължение на 7,5 минути. Дозите 75 mg/kg и 150 mg/kg са приблизително

еквивалентни съответно на дози 5 g и 10 g хидроксокобаламин при хора, не само въз основа на

телесното тегло, но и на C

на хидроксокобаламин [общи кобаламини-(III), вж. точка 5.2].

Преживяемостта на 4 час и на 14 ден e билa значително по-висока при групите кучета, на които

е била приложена доза от 75 mg/kg или 150 mg/kg хидроксокобаламин, в сравнение с кучетата,

на които е бил приложен само 9 mg/mL натриев хлорид.

Преживяемост на кучетата с цианидно отравяне

Параметър

Лечение

Натриев хлорид

9 mg/mL

(N=17)

Хидроксокобаламин

75 mg/kg

(N=19)

150 mg/kg

(N=18)

Преживяемост на 4 час, N (%)

7 (41)

18 (95)*

18 (100)*

Преживяемост на 14 ден, N (%)

3 (18)

15 (79)*

18 (100)*

* p< 0,025

Хистопатологичните изследвания са показали мозъчни лезии, съответни на предизвиканата от

цианида хипоксия. Честотата на мозъчните лезии е била значително по-ниска при кучетата, на

които е бил приложен 150 mg/kg хидроксокобаламин, в сравнение с кучетата, на които е бил

приложен 75 mg/kg хидроксокобаламин или 9 mg/mL натриев хлорид.

Бързото и пълно възстановяване на хемодинамиката и впоследствие на кръвните газове, pH и

млечната киселина, след цианидното отравяне, вероятно допринасят, за по-добрия краен

резултат при лекуваните с хидроксокобаламин животни. Хидроксокобаламин е понижил

общата концентрация на цианид в кръвта от около 120 nmol/mL до 30-40 nmol/mL, в края на

инфузията, в сравнение с 70 nmol/mL при кучетата, на които е бил приложен само 9 mg/mL

натриев хлорид.

Пациенти с цианидно отравяне

Общо 245 пациенти, с установено цианидно отравяне или със съмнение за такова, са били

включени в клиничните проучвания за ефикасността на хидроксокобаламин като антидот.

Преживяемостта при 213 пациенти, за които изходът от състоянието е известен, е била 58 %. От

починалите 89 пациенти, 63 първоначално са били намерени в състояние на сърдечен арест,

което предполага, че много от тях почти със сигурност са претърпели необратими мозъчни

увреждания, преди прилагането на хидроксокобаламин. От 144 пациенти, които в началото не

са имали сърдечен арест и за които изходът от състоянието е известен, 118 (82 %) са оцелели.

Освен това, от 34 пациенти с установена концентрация на цианид над леталния праг

(≥ 100 µmol/l), 21 (62 %) са оцелели след лечение с хидроксокобаламин.

Прилагането на хидроксокобаламин, обикновено е било свързано с нормализиране на кръвното

налягане (систолно артериално налягане > 90 mmHg) при 17 от 21 пациенти (81 %), които са

имали ниско кръвно налягане (систолно артериално налягане > 0 и ≤ 90 mmHg), след

експозиция на цианид. В случаите, в които е била възможна неврологична оценка за

продължително време (при 96 от 171 пациенти, които са имали неврологични симптоми преди

прилагането на хидроксокобаламин), 51 (53 %) пациенти, на които е бил приложен

хидроксокобаламин, са показали подобрение или пълно възстановяване.

Пациенти в старческа възраст

При около 50 пострадали, с установено цианидно отравяне или със съмнение за такова, на

възраст 65 години или по-възрастни, е бил приложен хидроксокобаламин при клинични

проучвания. Като цяло, ефективността на хидроксокобаламин при тези пациенти е била сходна

с тази при по-млади пациенти.

Педиатрична популация

Налична е документация за ефикасност при 54 педиатрични пациенти. Средната възраст на

педиатричните пациенти е била около шест години, а средната доза хидроксокобаламин е била

около 120 mg/kg телесно тегло. Честотата на преживяемост от 41 %, е зависела в голяма степен

от клиничната ситуация. От тези 20 педиатрични пациенти, които не са имали сърдечен арест в

началото, 18 (90 %) са оцелели, от които 4 с последствия. Като цяло, ефективността на

хидроксокобаламин при педиатрични пациенти е била сходна с тази при възрастни.

5.2

Фармакокинетични свойства

След интравенозно приложение, Cyanokit се свързва в значителна степен с плазмени протеини

и нискомолекулни физиологични съединения, при което се образуват различни кобаламин-(III)

комплекси, чрез заместване на хидроксо лиганда. Oбразуваните нискомолекулни

кобаламини-(III), включително хидроксокобаламин, се означават като свободни

кобаламини-(III); свободните и свързаните с протеини кобаламини заедно се означават като

общи кобаламини-(III). За да се отрази цялостната експозиция, спрямо всички производни, е

проучвана фармакокинетиката на кобаламините-(III) вместо на хидроксокобаламин, което

изисква мерната единица за концентрация да е µg eq/mL (т.е. кобаламин-(III) без специфичен

лиганд).

Пропорционални на дозата фармакокинетични характеристики са наблюдавани след

интравенозно прилагане на единична доза от 2,5 до 10 g Cyanokit на здрави доброволци.

Средни стойности за C

113 и 579 µg eq/mL, съответно за свободните и общите

кобаламини-(III) са били определени след прилагане на Cyanokit в доза 5 g (препоръчваната

начална доза). Също така, средни стойности за C

197 и 995 µg eq/mL, съответно за

свободните и общите кобаламини-(III), са били определени след прилагане на Cyanokit в доза

10 g. Преобладаващият среден полуживот на свободните и общите кобаламини-(III) е бил около

26 до 31 часа, при дозовите нива от 5 и 10 g.

Средното общо количество кобаламини-(III), eкскретирани с урината, при събирането й за

период от 72 часа, е било около 60 % от дозата от 5 g и около 50 % от дозата от 10 g Cyanokit.

Изчислено е, че общата екскреция с урината е най-малко 60 до 70 % от приложената доза.

По-голямата част от екскрецията с урината настъпва през първите 24 часа, но е наблюдавано

червено оцветяване на урината до 35 дни след интравенозната инфузия.

След коригиране спрямо телесното тегло, мъжките и женските индивиди не са показали

значителни разлики между фармакокинетичните параметри на свободните и общите

кобаламини-(III) в плазмата и урината, след прилагане на 5 g или 10 g Cyanokit.

При пациенти с цианидно отравяне се очаква хидроксокобаламин да се свърже с цианида,

образувайки цианкобаламин, който се екскретира с урината. При тази популация

фармакокинетиката на общите кобаламини-(III), може да бъде повлияна от натоварването на

организма с цианиди, тъй като е отчетено, че полуживотът на цианкобаламин е 2-3 пъти

по-кратък от този на общите кобаламини-(III) при здрави доброволци.

5.3

Предклинични данни за безопасност

При анестезирани зайци, хидроксокобаламин е оказал хемодинамични ефекти (повишено

средно артериално кръвно налягане и общо периферно съпротивление, понижен сърдечен

дебит), свързан със свойството му да улавя азотния окис.

Не е бил установен особен риск за хора, на базата на конвенционални проучвания за

токсичност при еднократно и многократно прилагане и генотоксичност. Установено е, че

основните таргетни органи са черният дроб и бъбреците. Находки са наблюдавани, обаче, само

при нива на експозиция, считани за по-високи от максималната експозиция при хора, което

показва ограничено значение за клиничнaта употреба. По-конкретно, при кучета е била

наблюдавана чернодробна фиброза, след прилагане на хидроксокобаламин в продължение на

4 седмици при доза 300 mg/kg. Малко вероятно е тази находка да има значение при хора, тъй

като не е била съобщена при краткосрочни проучвания, проведени с хидроксокобаламин.

При плъхове и зайци е наблюдавана токсичност по отношение на развитието, включително

тератогенност, при дозови нива от 150 mg/kg и по-високи, прилагани ежедневно през целия

период на органогенезата. Дозата от 150 mg/kg приблизително отговаря на максималната

препоръчвана доза за хора.

Няма данни по отношение на мъжкия и женския фертилитет, както и по отношение на пери- и

постнаталното развитие. Карциногенният потенциал на хидроксокобаламин не е оценяван.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Хлороводородна киселина (за корекция на pH)

6.2

Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на

посочените в точка 6.6.

Наблюдавана е физична несъвместимост (образуване на частици), при смесване на приготвения

разтвор на хидроксокобаламин със следните лекарствени продукти: диазепам, добутамин,

допамин, фентанил, нитроглицерин, пентобарбитал, фенитоин натрий, пропофол и тиопентал.

Наблюдавана е химична несъвместимост, при смесване на приготвен разтвор на

хидроксокобаламин със следните лекарствени продукти: епинефрин, лидокаинов хидрохлорид,

аденозин, атропин, мидазолам, кетамин, сукцинилхолинов хлорид, амиодаронов хидрохлорид,

натриев бикарбонат, натриев тиосулфат, натриев нитрит, и има съобщения за такава с

аскорбинова киселина.

Затова тези и други лекарствени продукти не трябва да се прилагат едновременно през същата

венозна линия, през която се прилага и хидроксокобаламин.

Не се препоръчва едновременното прилагане на хидроксокобаламин и кръвни продукти (цяла

кръв, еритроцитна маса, тромбоцитна маса и прясно замразена плазма) през една и съща

венозна линия.

6.3

Срок на годност

3 години

За целите на амбулаторната употреба, Cyanokit може да бъде изложен за кратко време на

температурните колебания при нормално транспортиране (15 дни при температури от 5°C до

40°C), транспортиране в пустинята (4 дни при температури от 5°C до 60°C) и цикли на

замразяване/размразяване (15 дни при температури от -20°C до 40°C). Ако тези временни

условия са нарушени, продуктът трябва да се изхвърли.

Доказана е химична и физична стабилност, в периода на използване на приготвения с натриев

хлорид 9 mg/mL (0,9 %) разтвор, в продължение на 6 часа при температура от 2°C до 40°C.

От микробиологична гледна точка, лекарственият продукт трябва да се използва веднага. Ако

не се използва веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са

отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надвишават 6 часа при температура от

2°C до 8°C.

6.4

Специални условия на съхранение

Да не се съхранява над 25°C.

За условията на съхранение след разтваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Флакон от 250 mL от безцветно стъкло тип II, затворен с бромобутилова гумена запушалка и

алуминиева капачка с пластмасово капаче.

Всяка опаковка съдържа два флакона (всеки флакон е опакован в отделна картонена кутия), двe

стерилни изделия за прехвърляне, един стерилен комплект за интравенозна инфузия и един къс

стерилен катетър за прилагане при деца.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Няма специални изисквания за изхвърляне.

Всеки флакон трябва да се разтвори със 100 mL разтворител, като се използва предоставенoтo

стерилнo изделие за прехвърляне. Препоръчва се като разтворител да се използва натриев

хлорид 9 mg/mL (0,9%) инжекционен разтвор. Само в случай, че няма наличен натриев хлорид

9 mg/mL (0,9%) инжекционен разтвор, може да се използва Рингер лактат разтвор или глюкоза

50 mg/mL (5%) инжекционен разтвор.

Флаконът Cyanokit трябва да се разклаща или обръща в продължение най-малко 30 секунди, за

да се размеси разтвора. Не трябва да се разтръсква, защото това може да причини образуване на

пяна и по този начин да затрудни проверката на разтварянето. Тъй като приготвеният разтвор е

тъмночервен, може някои неразтворени частици да не бъдат забелязани. Затова, трябва да се

използва комплектът за интравенозна инфузия, осигурен в набора, който съдържа подходящ

филтър и трябва да бъде промит с приготвения разтвор преди употребa. Ако е необходимо,

повторете тази процедура с втория флакон.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Белгия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/420/001

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 23 ноември 2007 г.

Дата на последно подновяване: 20 юли 2012 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

ММ/ГГГГ

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Cyanokit 5 g прах за инфузионен разтвор

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Флаконът съдържа 5 g хидроксокобаламин (hydroxocobalamin).

След разтваряне с 200 mL разтворител всеки mL от приготвения разтвор съдържа 25 mg

хидроксокобаламин.

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Прах за инфузионен разтвор

Тъмночервен кристален прах

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Лечение на установено цианидно отравяне или при съмнение за такова при всички възрастови

групи.

Cyanokit трябва да се прилага едновременно със съответна деконтаминация и поддържащи

мерки (вж. точка 4.4).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Дозировка

Начална доза

Възрастни: Началната доза Cyanokit е 5 g (200 mL, общ обем на приготвения разтвор).

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години), началната доза

Cyanokit е 70 mg/kg телесно тегло, но не повече от 5 g.

Телесно тегло

в kg

Начална доза

в g

в mL

0,35

0,70

1,40

2,10

2,80

3,50

4,20

Последваща доза

В зависимост от тежестта на отравянето и клиничния отговор (вж. точка 4.4), може да се

приложи втора доза.

Възрастни: Последващата доза Cyanokit е 5 g (200 mL, общ обем на приготвения разтвор).

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години) последващата доза

Cyanokit е 70 mg/kg телесно тегло, но не повече от 5 g.

Максимална доза

Възрастни: Максималната обща препоръчвана доза е 10 g.

Педиатрична популация: При кърмачета, деца и юноши (0 до 18 години), максималната обща

препоръчвана доза е 140 mg/kg, но не повече от 10 g.

Бъбречно и чернодробно увреждане

Въпреки че безопасността и ефективността на хидроксокобаламин не са проучени при

пациенти с бъбречни и чернодробни увреждания, Cyanokit се прилага като спешно лечение

само в случай на остро, животозастрашаващо състояние и при такива пациенти не се налага

коригиране на дозата.

Начин на приложение

Началната доза Cyanokit се прилага като интравенозна инфузия в продължение на 15 минути.

Скоростта на интравенозната инфузия за втората доза варира от 15 минути (при крайно

нестабилни пациенти) до 2 часа в зависимост от състоянието на пациента.

За указания относно разтварянето на лекарствения продукт преди приложение вижте точка 6.6.

4.3

Противопоказания

Няма.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Лечението на цианидно отравяне трябва да включва незабавни мерки за осигуряване

проходимостта на дихателните пътища, адекватно подаване на кислород и хидратация,

поддържане на сърдечно-съдовата дейност и овладяване на гърчовете. Трябва да се обмислят

мерки за деконтаминиране в зависимост от начина на експозиция.

Cyanokit не замества кислородотерапията и не трябва да е причина за забавяне прилагането на

споменатите по-горе мерки.

Често в началото не е известно дали има цианидно отравяне и каква е степента му. Не

съществува широко достъпен и бърз кръвен тест за доказване на цианиди. Решението за

лечение трябва да бъде направено въз основа анамнезата и/или признаците и симптомите на

цианидно отравяне.

Цианидното отравяне може да бъде причинено от експозиция на пушек при пожари в затворени

пространства, вдишване, поглъщане или при контакт с кожaта. Източниците на цианидно

отравяне включват циановодород и неговите соли, цианогени, включително цианогенни

растения, алифатни нитрили или продължителна експозиция на натриев нитропрусид.

Признаци и симптоми на цианидно отравяне

Обичайните признаци и симптоми на цианидното отравяне включват: гадене, повръщане,

главоболие, промени в психичното състояние (напр. обърканост, дезориентация), стягане в

гърдите, диспнея, тахипнея или хиперпнея (в началото), брадипнея или апнея (по-късно),

хипертония (в началото) или хипотония (по-късно), сърдечно-съдов колапс, гърчове или кома,

мидриаза и плазменa концентрация на млечната киселина > 8 mmol/l.

При ситуации с множество пострадали (напр. терористични атаки или химически аварии)

симптомите на паника, включително тахипнея и повръщане, могат да наподобят началните

признаци на цианидно отравяне. Наличието на промени в психичното състояние (обърканост и

дезориентация) и/или мидриаза са показателни за истинско цианидно отравяне.

Вдишване на пушек

Не всички пострадали от вдишване на пушек непременно ще имат цианидно отравяне, но е

възможно да имат изгаряния, травми и да са били експонирани на други токсични вещества,

които да утежнят клиничната картина. Препоръчва се, преди да се приложи Cyanokit,

пострадалите да бъдат прегледани за наличието на следното:

експозиция на пушек от пожар в затворено пространство

сажди около устата, носа и/или по орофаринкса

промени в психичното състояние

В тези ситуации хипотония и/или плазмена концентрация на млечната киселина ≥ 10 mmol/l

(по-високо от това, посочено при признаците и симптомите поради факта, че въглеродният

моноксид допринася за лактатната ацидемия) са с голяма вероятност показателни за цианидно

отравяне. При наличие на изброените по-горе признаци лечението с Cyanokit не трябва да се

забавя с определяне на плазмената концентрация на млечната киселина.

Реакции на свръхчувствителност

При преценка на съотношението полза/риск трябва да се има предвид наличието на установена

свръхчувствителност към хидроксокобаламин или витамин B

преди да се приложи Cyanokit,

тъй като е възможна появата на реакции на свръхчувствителност при пациенти, на които се

прилага хидроксокобаламин (вж. точка 4.8).

Нарушения на бъбреците

В урината на здрави доброволци, на които е прилаган хидроксикобаламин, са наблюдавани

оксалатни кристали. Съобщава се за случаи на остра бъбречна недостатъчност с остра тубулна

некроза, бъбречно увреждане и наличие на кристали калциев оксалат в урината при пациенти,

лекувани с хидроксикобаламин след известно или подозирано цианидно отравяне. При някои

състояния е имало нужда от хемодиализа, за да се постигне възстановяване (вж. точка 4.8).

Затова, като предпазна мярка, след прилагането на Cyanokit бъбречната функция трябва да се

проследява непрекъснато (включително уреен азот в кръвта и серумен креатинин) до 7-ия ден

след началото на прилагане на лекарството.

Повишаване на кръвното налягане

Възможно е при пациенти, на които се прилага хидроксокобаламин, да се появи преходно,

най-често асимптомно повишаване на кръвното налягане. Максималното повишаване на

кръвното налягане е наблюдавано към края на инфузията (вж. точка 4.8).

Ефекти върху тестовете за цианиди в кръвта

Хидроксокобаламин ще понижи концентрацията на цианиди в кръвта. Въпреки че определяне

на концентрацията на цианиди в кръвта може да не е необходимо и не трябва да бъде причина

за забавяне на лечението с хидроксокобаламин, то може да е от полза за документиране на

цианидното отравяне. Ако се планира oпределяне на нивото на цианиди в кръвта,

препоръчително е кръвната проба да се вземе преди започване на лечението с Cyanokit.

Влияние върху оценката на изгарянето

Поради наситения си червен цвят, хидроксокобаламин може да предизвика зачервяване на

кожата и така да повлияе на оценката на изгарянето. Въпреки това, наличието на кожни лезии,

оток и болка, с голяма вероятност e показателнo за изгаряне.

Влияние върху лабораторни изследвания

Поради наситения си червен цвят, хидроксокобаламин може да повлияе при определянето на

лабораторни параметри (напр. клинични химични, хематологични, коагулационни параметри и

параметри на урината). In vitro изследвания показват, че степента и продължителността на

повлияването, зависи от множество фактори като: дозата на хидроксокобаламин, изследваното

вещество, концентрацията на изследваното вещество, използвания метод, аналитичния уред,

концентрациите на кобаламини-(III), включително цианкобаламин, и отчасти интервала между

взимане на пробата за изследване и самия анализ.

На базата на in vitro проучвания и фармакокинетични данни, получени при здрави доброволци,

следващата таблица описва повлияване върху лабораторни изследвания, което може да се

наблюдава след прилагането на хидроксокобаламин в доза от 5 g. Може да се очаква, влиянието

след прилагане на доза от 10 g, да продължи допълнително още 24 часа. Степента и

продължителността на влияние, при пациенти с цианидно отравяне, може да са различни, в

зависимост от тежестта на отравянето. Резултатите могат да варират значително, в зависимост

от аналитичния уред и затова е необходимо, лабораторните резултати да се отчитат и

интерпретират с повишено внимание.

Наблюдавани in vitro повлиявания на лабораторни тестове от хидроксокобаламин

Лабораторен

параметър

Не се повлияват

Изкуствено се

повишават*

Изкуствено се

понижават*

Непредсказуеми***

Продължителност

на влиянието след

доза от 5 g

Клинични

химични

параметри

Калций

Натрий

Калий

Хлориди

Урея

Гама-глутамил

трансфераза

(GGT)

Креатинин

Общ и

конюгиран

билирубин**

Триглицериди

Холестерол

Общ белтък

Глюкоза

Албумин

Алкална

фосфатаза

Аланин

аминотрансфераза

(ALT)

Амилаза

Фосфати

Пикочна киселина

Аспартат

аминотрансфераза

(AST)

Креатин киназа (CK)

Креатин киназа

изоензим MB

(CKMB)

Лактат

дехидрогеназа

(LDH)

24 часа, с

изключение на

билирубин (до

4 дни)

Хематологич

ни параметри

Еритроцити

Хематокрит

Среден обем на

еритроцитите

(MCV)

Левкоцити

Лимфоцити

Моноцити

Еозинофили

Неутрофили

Тромбоцити

Хемоглобин

(Hb)

Средно

съдържание

на

хемоглобин в

еритроцитите

(MCH)

Средна

концентрация

на

хемоглобин в

еритроцитите

(MCHC)

12-16 часа

Коагулацион

ни параметри

Активирано

тромбопластиново

време (aPTT)

Протромбиново

време (PT) Quick

или INR

24 часа

* ≥ 10 % повлияване, наблюдавано на поне един аналитичен уред

** Изкуствено понижени при използване на диазо-метода

*** Противоречиви резултати

Използвани аналитични уреди: ACL Futura (Instrumentation Laboratory), Axsym/Architect

(Abbott), BM Coasys

(Boehringer Mannheim), CellDyn 3700 (Abbott), Clinitek 500 (Bayer),

Cobas Integra 700, 400 (Roche), Gen-S Coultronics, Hitachi 917, STA

Compact, Vitros 950 (Ortho

Diagnostics)

Хидроксокобаламин може да повлияе на всички колориметрични параметри на урината.

Ефектът върху тези тестове обикновено продължава 48 часа, след прилагане на доза от 5 g, но е

възможно да е по-продължителен. Необходимо е повишено внимание при интерпретирането на

колориметрични тестове на урината докато хроматурията все още продължава.

Влияние върху хемодиализата

Поради наситения си червен цвят, хидроксокобаламин може да предизвика спиране на

хемодиализните апарати, в резултат на погрешна детекция на „изтичане на кръв”. Това трябва

да се има предвид, преди започване на хемодиализа, при пациенти на лечение с

хидроксокобаламин.

Употреба с други антидоти за цианиди

Не е доказана безопасността на едновременното прилагане на Cyanokit с други антидоти на

цианидите (вж. точка 6.2). Ако се вземе решение за прилагане на друг антидот на цианидите

заедно с Cyanokit, тези лекарствени продукти не трябва да се прилагат едновременно в една и

съща венозна линия (вж. точка 6.2).

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Не са провеждани проучвания за взаимодействията.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Проучванията при животни показват тератогенни ефекти след ежедневна експозиция през

целия период на органогенезата (вж. точка 5.3). Няма достатъчно данни за употребата на

хидроксокобаламин при бременни жени и потенциалният риск при хора не е известен.

Затова, като се има предвид:

че ще бъдат приложени не повече от две инжекции хидроксокобаламин,

потенциалната опасност за живота,

липсата на алтернативен метод на лечение,

хидроксокобаламин може да се прилага при бременни жени.

В случай на известна бременност, по време на лечението с Cyanokit или в случай, че

бременността стане известна след лечението с Cyanokit, медицинските специалисти трябва

незабавно да докладват на притежателя на разрешението за употреба и/или здравните власти за

експозицията по време на бременност и внимателно да проследят бременността и нейния изход.

Кърмене

Тъй като хидроксокобаламин се прилага при потенциално животозастрашаващи състояния,

кърменето не е противопоказание за употребата му. Поради липса на данни при кърмачета, се

препоръчва спиране на кърменето след прием на Cyanokit.

Фертилитет

Не са провеждани проучвания за ефекти върху фертилитета (вж. точка 5.3).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Неприложимо

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Обобщение на профила на безопасност

Общо 347 участници са били подложени на лечение с хидроксокобаламин в рамките на

клинични проучвания. От тези 347 участници, при 245 пациенти е имало подозрение за

експозиция на цианиди, към момента на прилагане на хидроксокобаламин. Останалите

102 участници са били здрави доброволци, които не са били експонирани на цианиди, към

момента на прилагане на хидроксокобаламин.

Списък на нежелани лекарствени реакции

Съобщени са следните нежелани лекарствени реакции, във връзка с употребата на Cyanokit.

Поради ограничеността на наличните данни обаче, не е възможно да се изчисли честотата им:

Нарушения на кръвта и лимфната система

Понижаване процента на лимфоцитите.

Нарушения на имунната система

Алергични реакции, включително ангионевротичен оток, кожни обриви, уртикария и пруритус.

Психични нарушения

Безпокойство.

Нарушения на нервната система

Нарушение на паметта; замаяност.

Нарушения на очите

Подуване, дразнене, зачервяване.

Сърдечни нарушения

Камерни екстрасистоли. При пациенти с цианидно отравяне е наблюдавано ускоряване на

сърдечната честота.

Съдови нарушения

Преходно повишаване на кръвното налягане, което обикновено отзвучава за няколко часа;

топли вълни. При пациенти с цианидно отравяне е наблюдавано понижаване на кръвното

налягане.

Респираторни, гръдни и медиастинални нарушения

Плеврален излив, диспнея, стягане в гърлото, пресъхване на гърлото, дискомфорт в областта на

гръдния кош.

Стомашно-чревни нарушения

Неприятно усещане в корема, диспепсия, диария, повръщане, гадене, дисфагия.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Обратимо зачервяване на кожата и лигавиците: повечето пациенти го получават до 15 дни след

прилагането на Cyanokit.

Пустулозни обриви, които могат да продължат няколко седмици, засягащи предимно лицето и

врата.

Нарушения на бъбреците и пикочните пътища

Остра бъбречна недостатъчност с остра тубулна некроза, бъбречно увреждане, наличие

на кристали калциев оксалат в урината (вж. точка 4.4).

Хроматурия: при всички пациенти се появява тъмночервено оцветяване на урината,

особено изразено през първите три дни след прилагането. Оцветяването на урината може

да продължи до 35 дни след прилагането на Cyanokit (вж. точка 4.4).

Общи нарушения и ефекти на мястото на приложение

Главоболие; реакция на мястото на инжектиране; периферни отоци.

Изследвания

Cyanokit може да причини червено оцветяване на плазмата, коeто може да причини изкуствено

повишаване или понижаване на нивата на определени лабораторни параметри (вж. точка 4.4).

Педиатрична популация

Ограничените данни при деца (0 до 18 години), лекувани с хидроксокобаламин, не показват

разлики в профила на безопасност на хидроксокобаламин при възрастни и деца.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

Прилагани са дози до 15 g, без да са съобщавани конкретни, свързани с дозата, нежелани

реакции. В случай на предозиране лечението трябва да се насочи към овладяване на

симптомите. При подобни обстоятелства, хемодиализата, може да бъде ефективна, но е

показана само в случай на значителна токсичност, свързана с хидроксокобаламин. Поради

наситения си червен цвят, обаче, хидроксокобаламин може да повлияе на функционирането на

хемодиализните апарати (вж. точка 4.4).

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антидоти, ATC код: V03AB33

Механизъм на действие

Действието на хидроксокобаламин, при лечение на цианидно отравяне, се базира на

способността му да се свързва стабилно с цианидните йони. Всяка молекула

хидроксокобаламин може да се свърже с един цианиден йон чрез заместване на хидроксо

лиганда, свързан с тривалентния кобалтов йон, в резултат на което се образува

цианокобаламин. Цианокобаламинът представлява стабилно, нетоксично съединение, което се

екскретира с урината.

Ефикасност

Поради етични съображения не са провеждани контролирани проучвания за ефикасност при

хора.

Фармакология при животни

Ефективността на хидроксокобаламин е била изпитана в рамките на контролирано проучване

при възрастни кучета с цианидно отравяне. Кучетата са били интоксикирани чрез интравенозно

прилагане на калиев цианид в летална доза. След това, на кучетата е бил приложен 9 mg/mL

натриев хлорид или 75 mg/kg хидроксокобаламин, или 150 mg/kg хидроксокобаламин,

интравенозно, в продължение на 7,5 минути. Дозите 75 mg/kg и 150 mg/kg са приблизително

еквивалентни съответно на дози 5 g и 10 g хидроксокобаламин при хора, не само въз основа на

телесното тегло, но и на C

на хидроксокобаламин [общи кобаламини-(III), вж. точка 5.2].

Преживяемостта на 4 час и на 14 ден e билa значително по-висока при групите кучета, на които

е била приложена доза от 75 mg/kg или 150 mg/kg хидроксокобаламин, в сравнение с кучетата,

на които е бил приложен само 9 mg/mL натриев хлорид.

Преживяемост на кучетата с цианидно отравяне

Параметър

Лечение

Натриев хлорид

9 mg/mL

(N=17)

Хидроксокобаламин

75 mg/kg

(N=19)

150 mg/kg

(N=18)

Преживяемост на 4 час, N (%)

7 (41)

18 (95)*

18 (100)*

Преживяемост на 14 ден, N (%)

3 (18)

15 (79)*

18 (100)*

* p< 0,025

Хистопатологичните изследвания са показали мозъчни лезии, съответни на предизвиканата от

цианида хипоксия. Честотата на мозъчните лезии е била значително по-ниска при кучетата, на

които е бил приложен 150 mg/kg хидроксокобаламин, в сравнение с кучетата, на които е бил

приложен 75 mg/kg хидроксокобаламин или 9 mg/mL натриев хлорид.

Бързото и пълно възстановяване на хемодинамиката и впоследствие на кръвните газове, pH и

млечната киселина, след цианидното отравяне, вероятно допринасят, за по-добрия краен

резултат при лекуваните с хидроксокобаламин животни. Хидроксокобаламин е понижил

общата концентрация на цианид в кръвта от около 120 nmol/mL до 30-40 nmol/mL, в края на

инфузията, в сравнение с 70 nmol/mL при кучетата, на които е бил приложен само 9 mg/mL

натриев хлорид.

Пациенти с цианидно отравяне

Общо 245 пациенти, с установено цианидно отравяне или със съмнение за такова, са били

включени в клиничните проучвания за ефикасността на хидроксокобаламин като антидот.

Преживяемостта при 213 пациенти, за които изходът от състоянието е известен, е била 58 %. От

починалите 89 пациенти, 63 първоначално са били намерени в състояние на сърдечен арест,

което предполага, че много от тях почти със сигурност са претърпели необратими мозъчни

увреждания, преди прилагането на хидроксокобаламин. От 144 пациенти, които в началото не

са имали сърдечен арест и за които изходът от състоянието е известен, 118 (82 %) са оцелели.

Освен това, от 34 пациенти с установена концентрация на цианид над леталния праг

(≥ 100 µmol/l), 21 (62 %) са оцелели след лечение с хидроксокобаламин.

Прилагането на хидроксокобаламин, обикновено е било свързано с нормализиране на кръвното

налягане (систолно артериално налягане > 90 mmHg) при 17 от 21 пациенти (81 %), които са

имали ниско кръвно налягане (систолно артериално налягане > 0 и ≤ 90 mmHg), след

експозиция на цианид. В случаите, в които е била възможна неврологична оценка за

продължително време (при 96 от 171 пациенти, които са имали неврологични симптоми преди

прилагането на хидроксокобаламин), 51 (53 %) пациенти, на които е бил приложен

хидроксокобаламин, са показали подобрение или пълно възстановяване.

Пациенти в старческа възраст

При около 50 пострадали, с установено цианидно отравяне или със съмнение за такова, на

възраст 65 години или по-възрастни, е бил приложен хидроксокобаламин при клинични

проучвания. Като цяло, ефективността на хидроксокобаламин при тези пациенти е била сходна

с тази при по-млади пациенти.

Педиатрична популация

Налична е документация за ефикасност при 54 педиатрични пациенти. Средната възраст на

педиатричните пациенти е била около шест години, а средната доза хидроксокобаламин е била

около 120 mg/kg телесно тегло. Честотата на преживяемост от 41 %, е зависела в голяма степен

от клиничната ситуация. От тези 20 педиатрични пациенти, които не са имали сърдечен арест в

началото, 18 (90 %) са оцелели, от които 4 с последствия. Като цяло, ефективността на

хидроксокобаламин при педиатрични пациенти е била сходна с тази при възрастни.

5.2

Фармакокинетични свойства

След интравенозно приложение, Cyanokit се свързва в значителна степен с плазмени протеини

и нискомолекулни физиологични съединения, при което се образуват различни кобаламин-(III)

комплекси, чрез заместване на хидроксо лиганда. Oбразуваните нискомолекулни

кобаламини-(III), включително хидроксокобаламин, се означават като свободни

кобаламини-(III); свободните и свързаните с протеини кобаламини заедно се означават като

общи кобаламини-(III). За да се отрази цялостната експозиция, спрямо всички производни, е

проучвана фармакокинетиката на кобаламините-(III) вместо на хидроксокобаламин, което

изисква мерната единица за концентрация да е µg eq/mL (т.е. кобаламин-(III) без специфичен

лиганд).

Пропорционални на дозата фармакокинетични характеристики са наблюдавани след

интравенозно прилагане на единична доза от 2,5 до 10 g Cyanokit на здрави доброволци.

Средни стойности за C

113 и 579 µg eq/mL, съответно за свободните и общите

кобаламини-(III) са били определени след прилагане на Cyanokit в доза 5 g (препоръчваната

начална доза). Също така, средни стойности за C

197 и 995 µg eq/mL, съответно за

свободните и общите кобаламини-(III), са били определени след прилагане на Cyanokit в доза

10 g. Преобладаващият среден полуживот на свободните и общите кобаламини-(III) е бил около

26 до 31 часа, при дозовите нива от 5 и 10 g.

Средното общо количество кобаламини-(III), eкскретирани с урината, при събирането й за

период от 72 часа, е било около 60 % от дозата от 5 g и около 50 % от дозата от 10 g Cyanokit.

Изчислено е, че общата екскреция с урината е най-малко 60 до 70 % от приложената доза.

По-голямата част от екскрецията с урината настъпва през първите 24 часа, но е наблюдавано

червено оцветяване на урината до 35 дни след интравенозната инфузия.

След коригиране спрямо телесното тегло, мъжките и женските индивиди не са показали

значителни разлики между фармакокинетичните параметри на свободните и общите

кобаламини-(III) в плазмата и урината, след прилагане на 5 g или 10 g Cyanokit.

При пациенти с цианидно отравяне се очаква хидроксокобаламин да се свърже с цианида,

образувайки цианкобаламин, който се екскретира с урината. При тази популация

фармакокинетиката на общите кобаламини-(III), може да бъде повлияна от натоварването на

организма с цианиди, тъй като е отчетено, че полуживотът на цианкобаламин е 2-3 пъти

по-кратък от този на общите кобаламини-(III) при здрави доброволци.

5.3

Предклинични данни за безопасност

При анестезирани зайци, хидроксокобаламин е оказал хемодинамични ефекти (повишено

средно артериално кръвно налягане и общо периферно съпротивление, понижен сърдечен

дебит), свързан със свойството му да улавя азотния окис.

Не е бил установен особен риск за хора, на базата на конвенционални проучвания за

токсичност при еднократно и многократно прилагане и генотоксичност. Установено е, че

основните таргетни органи са черният дроб и бъбреците. Находки са наблюдавани, обаче, само

при нива на експозиция, считани за по-високи от максималната експозиция при хора, което

показва ограничено значение за клиничнaта употреба. По-конкретно, при кучета е била

наблюдавана чернодробна фиброза, след прилагане на хидроксокобаламин в продължение на

4 седмици при доза 300 mg/kg. Малко вероятно е тази находка да има значение при хора, тъй

като не е била съобщена при краткосрочни проучвания, проведени с хидроксокобаламин.

При плъхове и зайци е наблюдавана токсичност по отношение на развитието, включително

тератогенност, при дозови нива от 150 mg/kg и по-високи, прилагани ежедневно през целия

период на органогенезата. Дозата от 150 mg/kg приблизително отговаря на максималната

препоръчвана доза за хора.

Няма данни по отношение на мъжкия и женския фертилитет, както и по отношение на пери- и

постнаталното развитие. Карциногенният потенциал на хидроксокобаламин не е оценяван.

6.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

6.1

Списък на помощните вещества

Хлороводородна киселина (за корекция на pH)

6.2

Несъвместимости

Този лекарствен продукт не трябва да се смесва с други лекарствени продукти, с изключение на

посочените в точка 6.6.

Наблюдавана е физична несъвместимост (образуване на частици), при смесване на приготвения

разтвор на хидроксокобаламин със следните лекарствени продукти: диазепам, добутамин,

допамин, фентанил, нитроглицерин, пентобарбитал, фенитоин натрий, пропофол и тиопентал.

Наблюдавана е химична несъвместимост, при смесване на приготвен разтвор на

хидроксокобаламин със следните лекарствени продукти: епинефрин, лидокаинов хидрохлорид,

аденозин, атропин, мидазолам, кетамин, сукцинилхолинов хлорид, амиодаронов хидрохлорид,

натриев бикарбонат, натриев тиосулфат, натриев нитрит, и има съобщения за такава с

аскорбинова киселина.

Затова тези и други лекарствени продукти не трябва да се прилагат едновременно през същата

венозна линия, през която се прилага и хидроксокобаламин.

Не се препоръчва едновременното прилагане на хидроксокобаламин и кръвни продукти (цяла

кръв, еритроцитна маса, тромбоцитна маса и прясно замразена плазма) през една и съща

венозна линия.

6.3

Срок на годност

3 години

За целите на амбулаторната употреба, Cyanokit може да бъде изложен за кратко време на

температурните колебания при нормално транспортиране (15 дни при температури от 5°C до

40°C), транспортиране в пустинята (4 дни при температури от 5°C до 60°C) и цикли на

замразяване/размразяване (15 дни при температури от -20°C до 40°C). Ако тези временни

условия са нарушени, продуктът трябва да се изхвърли.

Доказана е химична и физична стабилност, в периода на използване на приготвения с натриев

хлорид 9 mg/mL (0,9 %) разтвор, в продължение на 6 часа при температура от 2°C до 40°C.

От микробиологична гледна точка, лекарственият продукт трябва да се използва веднага. Ако

не се използва веднага, периодът на използване и условията за съхранение преди употреба са

отговорност на потребителя и обикновено не трябва да надвишават 6 часа при температура от

2°C до 8°C.

6.4

Специални условия на съхранение

Да не се съхранява над 25°C.

За условията на съхранение след разтваряне на лекарствения продукт вижте точка 6.3.

6.5

Вид и съдържание на опаковката

Флакон от 250 mL от безцветно стъкло тип I, затворен с бромобутилова гумена запушалка и

алуминиева капачка с пластмасово капаче.

Всяка опаковка съдържа един флакон, опакован в картонена кутия, едно стерилно изделие за

прехвърляне, един стерилен комплект за интравенозна инфузия и един къс стерилен катетър за

прилагане при деца.

6.6

Специални предпазни мерки при изхвърляне и работа

Няма специални изисквания за изхвърляне.

Флаконът трябва да се разтвори с 200 mL разтворител, като се използва предоставеното

стерилно изделие за прехвърляне. Препоръчва се като разтворител да се използва натриев

хлорид 9 mg/mL (0,9%) инжекционен разтвор. Само в случай, че няма наличен натриев хлорид

9 mg/mL (0,9%) инжекционен разтвор, може да се използва разтвор на Рингер лактат или

глюкоза 50 mg/mL (5 %) инжекционен разтвор.

Флаконът Cyanokit трябва да се разклаща или обръща в продължение най-малко 1 минута, за да

се разсмеси разтвора. Не трябва да се разтръсква, защото това може да причини образуване на

пяна и по този начин да затрудни проверката на разтварянето. Тъй като приготвеният разтвор е

тъмночервен, може някои неразтворени частици да не бъдат забелязани. Затова трябва да се

използва комплектът за интравенозна инфузия, осигурен в набора, който съдържа подходящ

филтър и трябва да бъде промит с приготвения разтвор преди употреба.

7.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

SERB S.A.

Avenue Louise 480

1050 Brussels

Белгия

8.

НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА

EU/1/07/420/002

9.

ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА

УПОТРЕБА

Дата на първо разрешаване: 23 ноември 2007 г.

Дата на последно подновяване: 20 юли 2012 г.

10.

ДАТА НА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ТЕКСТА

ММ/ГГГГ

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската

агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu/.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/456072/2015

EMEA/H/C/000806

Резюме на EPAR за обществено ползване

Cyanokit

hydroxocobalamin

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Cyanokit. В него се разяснява как Комитетът по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) е оценил лекарството, за да даде положително становище за разрешаване за употреба и

препоръки за условията на употреба на Cyanokit.

Какво представлява Cyanokit?

Cyanokit представлява прах, от който се приготвя разтвор за инфузия (вливане) във вена. Той

съдържа активното вещество хидроксокобаламин (hydroxocobalamin) (витамин B

За какво се използва Cyanokit?

Cyanokit се прилага като антидот за лечение на установено или предполагаемо отравяне с

цианид, силноотровно химично вещество. Цианидното отравяне се получава обикновено при

излагане на дим от огън, вдишване или поглъщане на цианид или при попадане на веществото

върху кожата или лигавиците (влажните телесни повърхности, например лигавицата на устата).

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Как се използва Cyanokit?

Cyanokit се дава като спешно лечение, колкото е възможно по-скоро след отравянето. Прилага се

под формата на инфузия в продължение на 15 минути. За възрастни началната доза е 5 g. За

деца дозата е 70 mg на килограм телесно тегло до максимална доза от 5 g. Може да се даде и

втора доза в зависимост от тежестта на отравянето и реакцията на пациента. Втората доза се

прилага за период от 15 минути до два часа в зависимост от състоянието на пациента.

Максималната обща доза е 10 g за възрастни и 140 mg/kg за деца до максимална доза от 10 g.

Cyanokit се прилага заедно с други подходящи мерки за деконтаминиране и поддържане на

жизнените функции на пациента, включително подаване на кислород за дишане.

Cyanokit

EMA/456072/2015

Страница 2/3

Как действа Cyanokit?

Активното вещество в Cyanokit, хидроксокобаламин, реагира с цианида в организма, за да

образува цианокобаламин — неотровно съединение, което се изхвърля от организма чрез

урината. Това понижава нивата на цианид в организма и спира прикрепването му към клетъчния

ензим цитохром оксидаза, който е от значение за осигуряване на енергия в клетките. Това

способства за намаляване на ефектите на цианидното отравяне. Хидроксокобаламинът (витамин

) се прилага като витаминна добавка от 50-те години на XX в.

Как е проучен Cyanokit?

Няма проведени проучвания за пряко сравняване на Cyanokit с други средства за лечение при

хора. Информация за неговата ефективност е получена от 83 пациенти, които са били приети в

болница със съмнение за цианидно отравяне и получават Cyanokit. В едно проучване при 69

пациенти цианидното отравяне се дължи на излагане на дим от огън. Във въпросното проучване

състоянието на пациентите на мястото на инцидента е сравнено с това в края на инфузията на

Cyanokit и в продължение на следващите три дни.

Изследвани са и други 14 пациенти, при които цианидното отравяне не се дължи на вдишване на

дим; повечето от тях са приели цианид по време на опит за самоубийство. Информацията за тези

пациенти е получена от техните медицински досиета съгласно записите в базите данни в две

френски болници.

Какви ползи от Cyanokit са установени в проучванията?

В проучването за вдишване на дим повлияването от Cyanokit е оценено като „положителено“ при

31 пациенти (45%), „частично“ при 15 (22%) и „липсващо“ при 10 (15%). Повлияването при

останалите 13 пациенти е неизвестно. Петдесет от пациентите в това проучване оцеляват.

Преживяемостта е по-вероятна при онези пациенти, които получават Cyanokit преди спиране на

сърдечната дейност и са с по-леки симптоми на мозъчно увреждане и по-ниски нива на цианид в

кръвта. Двама пациенти оцеляват въпреки спирането на сърдечната дейност, преди да получат

Cyanokit. Симптомите на мозъчно увреждане преминават при 38 от 66 пациенти.

От 14-те пациенти, изложени на действието на цианид по друга причина от вдишване на дим,

оцеляват 10, включително седем пациенти със „смъртоносни“ нива на цианид в кръвта.

Четиримата починали имат високи нива на цианид в кръвта, като причина за смъртта им е

спиране или на сърдечната дейност, или на дишането, преди да получат Cyanokit.

Какви са рисковете, свързани със Cyanokit?

Тъй като хидроксокобаламинът има наситен червен цвят, повечето пациенти получават

тъмночервено оцветяване на кожата и на лигавиците за период до 15 дни, а на урината — за

период до 35 дни след приема на Cyanokit. Честотата на другите нежелани лекарствени реакции

при Cyanokit не може да бъде оценена с наличната понастоящем информация. За пълния списък

на всички нежелани лекарствени реакции, съобщени при Cyanokit, вижте листовката.

Прилагането на Cyanokit може да повлияе на оценката на изгаряния и на резултатите от

лабораторни изследвания. Стикер с обяснение на този факт е приложен към всяка опаковка

Cyanokit. Той може да бъде прикрепен към досиетата на пациентите, за да бъде болничният

персонал информиран относно тези ефекти на лекарството.

Cyanokit

EMA/456072/2015

Страница 3/3

Защо Cyanokit е разрешен за употреба?

CHMP заключи, че въз основа на ефектите върху преживяемостта и предотвратяването на

мозъчни увреждания Cyanokit се понася добре и е ефикасен антидот за цианид. Липсва налична

информация за процентите на успеваемост с други антидоти на отравяне с цианид, поради което

не е възможно да се направи сравнение между наблюдаваните проценти на успеваемост при

Cyanokit и при други, алтернативни средства. CHMP обаче заключи, че Cyanokit притежава

предимства пред алтернативните антидоти поради добрия си профил на безопасност при

пациенти, които не са получавали отравяне. Това го прави полезна възможност, когато е налице

само съмнение за отравяне с цианид.

CHMP реши, че ползите от Cyanokit са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде

разрешение за употреба.

Какви мерки се предприемат, за да се гарантира безопасната и

ефективна употреба на Cyanokit?

Разработен е план за управление на риска, за да се гарантира, че Cyanokit се използва възможно

най-безопасно. Въз основа на този план информацията за безопасността е включена в кратката

характеристика на продукта и в листовката за Cyanokit, включително подходящи предпазни

мерки за здравните специалисти и пациентите.

Допълнителна информация за Cyanokit:

На 31 ноември 2007 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Cyanokit,

валидно в Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR за Cyanokit може да се намери на уебсайта на

Агенцията: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports

. За

повече информация относно лечението с Cyanokit прочетете листовката (също част от EPAR) или

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 06-2015.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация