Zeffix

Европейски съюз - български - EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Листовка Листовка (PIL)
09-11-2021
Активна съставка:
ламивудин
Предлага се от:
GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
АТС код:
J05AF05
INN (Международно Name):
lamivudine
Терапевтична група:
Антивирусните медикаменти за подаване на заявления,
Терапевтична област:
Хепатит В, хроничен
Терапевтични показания:
Zeffix is indicated for the treatment of chronic hepatitis B in adults with:compensated liver disease with evidence of active viral replication, persistently elevated serum alanine aminotransferase (ALT) levels and histological evidence of active liver inflammation and / or fibrosis. Initiation of lamivudine treatment should only be considered when the use of an alternative antiviral agent with a higher genetic barrier is not available or appropriate;decompensated liver disease in combination with a second agent without cross-resistance to lamivudine.
Каталог на резюме:
Revision: 28
Статус Оторизация:
упълномощен
Номер на разрешението:
EMEA/H/C/000242
Дата Оторизация:
1999-07-29
EMEA код:
EMEA/H/C/000242

Документи на други езици

Листовка Листовка
испански 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
испански 09-11-2021
Листовка Листовка
чешки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
чешки 09-11-2021
Листовка Листовка
датски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
датски 09-11-2021
Листовка Листовка
немски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
немски 09-11-2021
Листовка Листовка
естонски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
естонски 09-11-2021
Листовка Листовка
гръцки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
гръцки 09-11-2021
Листовка Листовка
английски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
английски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
английски 06-06-2016
Листовка Листовка
френски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
френски 09-11-2021
Листовка Листовка
италиански 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
италиански 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
италиански 06-06-2016
Листовка Листовка
латвийски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
латвийски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
латвийски 06-06-2016
Листовка Листовка
литовски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
литовски 09-11-2021
Листовка Листовка
унгарски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
унгарски 09-11-2021
Листовка Листовка
малтийски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
малтийски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
малтийски 06-06-2016
Листовка Листовка
нидерландски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
нидерландски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
нидерландски 06-06-2016
Листовка Листовка
полски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
полски 09-11-2021
Листовка Листовка
португалски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
португалски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
португалски 06-06-2016
Листовка Листовка
румънски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
румънски 09-11-2021
Листовка Листовка
словашки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словашки 09-11-2021
Листовка Листовка
словенски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
словенски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
словенски 06-06-2016
Листовка Листовка
фински 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
фински 09-11-2021
Листовка Листовка
шведски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
шведски 09-11-2021
Листовка Листовка
норвежки 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
норвежки 09-11-2021
Листовка Листовка
исландски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
исландски 09-11-2021
Листовка Листовка
хърватски 09-11-2021
Данни за продукта Данни за продукта
хърватски 09-11-2021
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка
хърватски 06-06-2016

Прочетете целия документ

Б. ЛИСТОВКА

Листовка: информация за пациента

Zeffix 100 mg филмирани таблетки

Ламивудин (Lamivudine)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка.

Вижте точка

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Zeffix и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zeffix

Как да приемате Zeffix

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Zeffix

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Zeffix и за какво се използва

Активното вещество в Zeffix е ламивудин.

Zeffix се използва за лечение на дългосрочна (хронична) инфекция с вируса на хепатит В

при възрастни.

Zeffix е противовирусно лекарство, което потиска вируса на хепатит В и принадлежи към група

лекарства, наречени

нуклеозидни аналози инхибитори на обратната транскриптаза (НАИОТ)

Вирусът на хепатит В инфектира черния дроб и причинява дългосрочна (хронична) инфекция,

като може да доведе до чернодробно увреждане. Zeffix може да се използва при хора, чийто

черен дроб е увреден, но все пак функционира нормално (компенсирано чернодробно

заболяване) и в комбинация с други лекарства при хора, чийто черен дроб е увреден и не

функционира нормално (декомпенсирано чернодробно заболяване).

Лечението със Zeffix може да намали броя на вирусните хепатит В частици в организма. Това

намалява уврежданията на черния дроб и подобрява неговата функция. Не всички хора

отговарят на лечението със Zeffix еднакво. Вашият лекар ще проследява ефективността на

лечението Ви чрез редовно изследване на кръвта.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zeffix

Не приемайте Zeffix

ако сте

алергични

към ламивудин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (

изброени в точка 6

Обърнете се към Вашия лекар,

ако смятате, че това се отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

При някои хора, приемащи Zeffix или други подобни лекарства, рискът от сериозни нежелани

реакции е повишен. Трябва да познавате допълнителните рискови фактори:

ако някога сте имали

друг вид

чернодробно заболяване

като хепатит C

ако сте с голямо

наднормено тегло

(особено ако сте жена).

Обсъдете с Вашия лекар, ако смятате, че някое от посочените по-горе твърдения се

отнася до Вас.

Може да е необходимо провеждане на допълнителни прегледи,

включително и на кръвни изследвания, докато приемате лекарството.

Вижте точка 4

за

повече информация относно рисковете.

Не спирайте приема на Zeffix

без да сте се посъветвали с Вашия лекар, тъй като съществува

риск хепатитът да се влоши. След спиране на лечението трябва да останете под лекарско

наблюдение за най-малко четири месеца. Ще Ви се взимат кръвни проби, за да се установи дали

има повишаване на нивата на чернодробните ензими, което може да означава увреждане на

черния дроб. Вижте точка 3 за повече информация относно това, как да приемате Zeffix.

Пазете другите хора

Хепатит В инфекцията се предава чрез сексуален контакт с някой, който е инфектиран, или

чрез заразена кръв (например чрез използване на едни и същи игли за инжекции). Zeffix не

може да спре предаването на инфекцията на други хора. За да предпазите други хора от

заразяване с вируса на хепатит В:

Използвайте презерватив,

когато имате орален полов контакт или полов контакт с

проникване.

Не създавайте риск от предаване по кръвен път

- например, не разменяйте игли.

Други лекарства и Zeffix

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, включително билкови лекарства или други лекарства,

които сте си купили без рецепта.

Не забравяйте да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако започнете да приемате ново

лекарство, докато сте на лечение със Zeffix.

Следните лекарства не трябва да се приемат едновременно със Zeffix

лекарства (обикновено в течна форма), съдържащи сорбитол и други захарни алкохоли

(като ксилитол, манитол, лактитол или малтитол), ако се приемат редовно

други лекарства, съдържащи ламивудин, използвани за лечение на

HIV инфекция

(наричана още инфекция с вируса на СПИН)

емтрицитабин, използван за лечение на

HIV

или

хепатит B инфекция

кладрибин, използван за лечение на

косматоклетъчна левкемия.

Уведомете Вашия лекар

, ако сте на лечение с някое от посочените по-горе лекарства.

Бременност

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност:

Обсъдете с Вашия лекар

рисковете и ползите от приема на Zeffix по време на Вашата

бременност.

Не спирайте лечението със Zeffix без съвета на Вашия лекар.

Кърмене

Zeffix може да премине в кърмата. Ако кърмите или смятате да кърмите:

Консултирайте се с Вашия лекар,

преди да приемате Zeffix.

Шофиране и работа с машини

Zeffix може да предизвика умора, което да засегне Вашата способност за шофиране или работа

с машини.

Не шофирайте или не работете с машини, освен ако сте сигурни, че не сте засегнати.

Zeffix съдържа натрий

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже,

че практически не съдържа натрий.

3.

Как да приемате Zeffix

Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар.

Ако не сте

сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Поддържайте редовна връзка с Вашия лекар

Zeffix помага за контролиране на Вашата хепатит В инфекция. Трябва да приемате лекарството

всеки ден, за да контролирате инфекцията и да възпрепятствате влошаване на Вашето

заболяване.

Поддържайте редовна връзка с Вашия лекар и не спирайте приема на Zeffix

без

консултация с лекаря.

Каква доза да приемате

Обичайната доза Zeffix е една таблетка (

100 mg ламивудин

) веднъж дневно.

Ако имате проблеми с бъбреците, Вашият лекар може да Ви предпише по-ниска доза. Има

Zeffix под формата на перорален разтвор за хора, които имат нужда от по-ниска доза от

обичайната или за хора, които не могат да приемат таблетки.

Говорете с Вашия лекар,

ако това се отнася за Вас.

Ако вече приемате друго лекарство, което съдържа ламивудин, за лечение на HIV инфекция,

Вашият лекар ще продължи лечението с по-високата доза (обикновено 150 mg два пъти

дневно), тъй като дозата на ламивудин в Zeffix (100 mg) не е достатъчна за лечение на HIV

инфекцията. Ако се планира промяна на лечението Ви за HIV, обсъдете тази промяна с Вашия

лекар преди това.

Поглъщайте таблетката цяла с малко вода. Zeffix може да се приема със или без храна.

Ако сте приели повече от необходимата доза Zeffix

Ако случайно приемете прекалено висока доза Zeffix, уведомете Вашия лекар или фармацевт

или се обадете на Бърза помощ за допълнителен съвет. Покажете им опаковката на Zeffix, ако е

възможно.

Ако сте пропуснали да приемете Zeffix

Ако сте пропуснали да приемете някоя доза от лекарството, приемете я веднага, след като си

спомните. След това продължете Вашето лечение както преди. Не вземайте двойна доза, за да

компенсирате пропуснатата доза.

Не спирайте приема на Zeffix

Не трябва да спирате приема на Zeffix, без да сте се консултирали с Вашия лекар. Има риск от

влошаване на Вашия хепатит

(вижте точка 2).

Когато спрете приема на Zeffix, Вашият лекар

ще Ви проследява за най-малко четири месеца, за да провери за евентуални проблеми. Това

означава взимане на кръвни проби, за да се провери евентуално повишаване на нивата на

чернодробните ензими, което може да показва увреждане на черния дроб.

4.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не

всеки ги получава.

Нежеланите реакции, докладвани често по време на клиничните проучвания със Zeffix са

умора, инфекции на дихателните пътища, неприятно усещане в гърлото, главоболие,

дискомфорт и болки в стомаха, гадене, повръщане и диария, покачване на нивото на

чернодробните ензими и на ензими, произвеждани в мускулите (

вижте по-долу

Алергична реакция

Алергичните реакции са редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 пациенти). Признаците

включват:

подуване на клепачите, лицето или устните

затруднено преглъщане или дишане.

Незабавно се свържете с Вашия лекар,

ако получите тези симптоми.

Спрете приема

на

Zeffix

Нежелани реакции, за които се счита че са причинени от Zeffix

Много честа нежелана реакция

(може да засегне

повече от 1 на 10

пациенти), която може да

се наблюдава в кръвните изследвания е:

повишаване на нивото на някои чернодробни ензими (

трансаминази

), което може да е

признак за възпаление или увреждане на черния дроб.

Честа нежелана реакция

(може да засегне

до

1 на 10

пациенти) е:

мускулно схващане и мускулни болки

кожен обрив или уртикария, където и да е по тялото.

Честа нежелана реакция,

която може да се наблюдава в кръвните изследвания е:

повишаване на нивата на ензим, произвеждан в мускулите

(креатин фосфокиназа),

което може да е признак за тъканно увреждане.

Много рядка нежелана реакция

(може да засегне до 1 на 10 000 пациенти) е:

лактатна ацидоза (по-голямо количество млечна киселина в кръвта).

Други нежелани реакции

Други нежелани реакции са наблюдавани при много малък брой хора, но точната им честота не

е известна.

разпадане на мускулната тъкан

влошаване на чернодробното заболяване след спиране приема на Zeffix или по време на

лечението, ако вирусът на хепатит В стане резистентен на Zeffix. Това може да бъде с

фатален изход при някои хора.

Нежелана реакция, която може да се наблюдава в кръвните изследвания, е:

понижаване на броя на клетките, които участват в кръвосъсирването

(тромбоцитопения)

Ако получите някаква нежелана реакция

Уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни, неописани в

тази листовка нежелани реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да

съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване, посочена в

Приложение V. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за

получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.

Как да съхранявате Zeffix

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и

блистера.

Да не се съхранява над 30 °C.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци.

Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези

мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Zeffix

Активното вещество е ламивудин. Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg ламивудин.

Другите съставки са: микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат, магнезиев стеарат,

хипромелоза, титанов диоксид, макрогол 400, полисорбат 80, синтетичен жълт и червен железен

оксид.

Как изглежда Zeffix и какво съдържа опаковката

Zeffix филмирани таблетки се предлага в защитени срещу отваряне опаковки, съдържащи

блистери от фолио с 28 или 84 таблетки. Таблетките са двойноизпъкнали, светлокафяви на цвят,

с форма на капсула и гравиран надпис “GX CG5” върху едната страна.

Не всички видовe опаковки могат да бъдат пуснати в продажба във Вашата държава.

Производител

Притежател на разрешението за употреба

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznan

Полша

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24

Ирландия

За допълнителна информация относно този лекарствен продукт, моля свържете се с локалния

представител на притежателя на разрешението за употреба:

België/Belgique/Belgien

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Lietuva

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 370 80000334

България

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Teл.: + 359 80018205

Luxembourg/Luxemburg

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v.

Belgique/Belgien

Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

Česká republika

GlaxoSmithKline s.r.o.

Tel: + 420 222 001 111

cz.info@gsk.com

Magyarország

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel.: + 36 80088309

Danmark

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Tlf: + 45 36 35 91 00

dk-info@gsk.com

Malta

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 356 80065004

Deutschland

GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG

Tel.: + 49 (0)89 36044 8701

produkt.info@gsk.com

Nederland

GlaxoSmithKline BV

Tel: + 31 (0)33 2081100

Eesti

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 372 8002640

Norge

GlaxoSmithKline AS

Tlf: + 47 22 70 20 00

Ελλάδα

GlaxoSmithKline Μονοπρόσωπη A.E.B.E.

Τηλ: + 30 210 68 82 100

Österreich

GlaxoSmithKline Pharma GmbH

Tel: + 43 (0)1 97075 0

at.info@gsk.com

España

GlaxoSmithKline, S.A.

Tel: + 34 900 202 700

es-ci@gsk.com

Polska

GSK Services Sp. z o.o.

Tel.: + 48 (0)22 576 9000

France

Laboratoire GlaxoSmithKline

Tél: + 33 (0)1 39 17 84 44

diam@gsk.com

Portugal

Glaxo Wellcome Farmacêutica, Lda.

Tel: + 351 21 412 95 00

FI.PT@gsk.com

Hrvatska

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 385 800787089

România

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 40 800672524

Ireland

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 353 (0)1 4955000

Slovenija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 386 80688869

Ísland

Vistor hf.

Sími:: + 354 535 7000

Slovenská republika

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 421 800500589

Italia

GlaxoSmithKline S.p.A.

Tel: + 39 (0)45 7741 111

Suomi/Finland

GlaxoSmithKline Oy

Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30

Κύπρος

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Τηλ: + 357 80070017

Sverige

GlaxoSmithKline AB

Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com

Latvija

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 371 80205045

United Kingdom (Northern Ireland)

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на Европейската агенция

по лекарствата http://www.ema.europa.eu

Листовка: информация за пациента

Zeffix 5 mg/ml перорален разтвор

Ламивудин (Lamivudine)

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Това лекарство е предписано единствено и лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други

хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите

като Вашите.

Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това

включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка

Какво съдържа тази листовка

Какво представлява Zeffix и за какво се използва

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zeffix

Как да приемате Zeffix

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Zeffix

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.

Какво представлява Zeffix и за какво се използва

Активното вещество в Zeffix е ламивудин.

Zeffix се използва за лечение на дългосрочна (хронична) инфекция с вируса на хепатит В

при възрастни.

Zeffix е противовирусно лекарство, което потиска вируса на хепатит В и принадлежи към група

лекарства, наречени

нуклеозидни аналози инхибитори на обратната транскриптаза (НАИОТ)

Вирусът на хепатит В инфектира черния дроб и причинява дългосрочна (хронична) инфекция,

като може да доведе до чернодробно увреждане. Zeffix може да се използва при хора, чийто

черен дроб е увреден, но все пак функционира нормално (компенсирано чернодробно

заболяване) и в комбинация с други лекарства при хора, чийто черен дроб е увреден и не

функционира нормално (декомпенсирано чернодробно заболяване).

Лечението със Zeffix може да намали броя на вирусните хепатит В частици в организма. Това

намалява уврежданията на черния дроб и подобрява неговата функция. Не всички хора

отговарят на лечението със Zeffix еднакво. Вашият лекар ще проследява ефективността на

лечението Ви чрез редовно изследване на кръвта.

2.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Zeffix

Не приемайте Zeffix

ако сте

алергични

към ламивудин или към някоя от останалите съставки на това

лекарство (

изброени в точка 6

Обърнете се към Вашия лекар,

ако смятате, че това се отнася за Вас.

Предупреждения и предпазни мерки

При някои хора, приемащи Zeffix или други подобни лекарства, рискът от сериозни нежелани

реакции е повишен. Трябва да познавате допълнителните рискови фактори:

ако някога сте имали друг вид

чернодробно заболяване

като хепатит C

ако сте с голямо

наднормено тегло

(особено ако сте жена).

Обсъдете с Вашия лекар, ако смятате, че някое от посочените по-горе твърдения се

отнася до Вас.

Може да е необходимо провеждане на допълнителни прегледи, включително

и на кръвни изследвания, докато приемате лекарството.

Вижте точка 4

за повече

информация относно рисковете.

Не спирайте приема на Zeffix

без да сте се посъветвали с Вашия лекар, тъй като съществува

риск хепатитът да се влоши. След спиране на лечението трябва да останете под лекарско

наблюдение за най-малко четири месеца. Ще Ви се взимат кръвни проби, за да се установи дали

има повишаване на нивата на чернодробните ензими, което може да означава увреждане на

черния дроб. Вижте точка 3 за повече информация относно това, как да приемате Zeffix.

Пазете другите хора

Хепатит В инфекцията се предава чрез сексуален контакт с някой, който е инфектиран, или

чрез заразена кръв (например чрез използване на едни и същи игли за инжекции). Zeffix не

може да спре предаването на инфекцията на други хора. За да предпазите други хора от

заразяване с вируса на хепатит В:

Използвайте презерватив,

когато имате орален полов контакт или полов контакт с

проникване.

Не създавайте риск от предаване по кръвен път

- например, не разменяйте игли.

Други лекарства и Zeffix

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е

възможно да приемете други лекарства, включително билкови лекарства или други лекарства,

които сте си купили без рецепта.

Не забравяйте да уведомите Вашия лекар или фармацевт, ако започнете да приемате ново

лекарство, докато сте на лечение със Zeffix.

Следните лекарства не трябва да се приемат едновременно със Zeffix

лекарства (обикновено в течна форма), съдържащи сорбитол и други захарни алкохоли

(като ксилитол, манитол, лактитол или малтитол), ако се приемат редовно

други лекарства, съдържащи ламивудин, използвани за лечение на

HIV инфекция

(наричана още инфекция с вируса на СПИН)

емтрицитабин, използван за лечение на

HIV

или

хепатит B инфекция

кладрибин, използван за лечение на

косматоклетъчна левкемия

Уведомете Вашия лекар

, ако сте на лечение с някое от посочените по-горе лекарства.

Бременност

Ако сте бременна, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност:

Обсъдете с Вашия лекар

рисковете и ползите от приема на Zeffix по време на Вашата

бременност.

Не спирайте лечението със Zeffix без съвета на Вашия лекар.

Кърмене

Zeffix може да премине в кърмата. Ако кърмите или смятате да кърмите:

Консултирайте се с Вашия лекар,

преди да приемате Zeffix.

Шофиране и работа с машини

Zeffix може да предизвика умора, което да засегне Вашата способност за шофиране или работа

с машини.

Не шофирайте или не работете с машини, освен ако сте сигурни, че не сте засегнати.

Прочетете целия документ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА

1.

ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Zeffix 100 mg филмирани таблетки

2.

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg ламивудин (lamivudine)

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1.

3.

ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблетка (таблетка)

Светлокафява на цвят, филмирана таблетка с формата на капсула, двойноизпъкнала, с

приблизителни размери 11 mm x 5 mm и с гравиран надпис “GX CG5” върху едната страна.

4.

КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1

Терапевтични показания

Zeffix е показан за лечение на хроничен хепатит В при възрастни пациенти с:

компенсирано чернодробно заболяване с данни за активна вирусна репликация,

постоянно повишени нива на аланин аминотрансфераза (АЛАТ) в серума и хистологични

данни за активно възпаление на чернодробния паренхим и/или фиброза. Започване на

терапия с ламивудин трябва да се обсъжда само в случаите, при които няма или не е

подходящо използването на алтернативно антивирусно средство с по-висока генетична

бариера към резистентност (вж. точка 5.1).

декомпенсирано чернодробно заболяване в комбинация с второ средство без кръстосана

резистентност към ламивудин (вж. точка 4.2).

4.2

Дозировка и начин на приложение

Лечението със Zeffix трябва да се започва от лекар с опит в терапията на хроничен хепатит В.

Дозировка

Възрастни

Препоръчителната доза на Zeffix е 100 mg веднъж дневно.

При пациенти с декомпенсирано чернодробно заболяване ламивудин винаги трябва да се

използва в комбинация с второ средство без кръстосана резистентност към ламивудин, за да се

намали риска от резистентност и да се постигне бърза вирусна супресия.

Продължителност на терапията

Оптималната продължителност на лечението не е установена.

При пациенти с HBeAg позитивен хроничен хепатит В без цироза, лечението трябва да

продължи най-малко 6-12 месеца след потвърждаване на HBeAg сероконверсия

(изчезване на HBeAg и на ДНК на вируса на хепатит В с поява на антитела срещу

HBeAg), за да се намали риска от вирусологичен рецидив, или до постигане на

сероконверсия на повърхностния антиген на вируса на хепатит В (HBsAg), или до загуба

на ефикасност (вж. точка 4.4). Нивата на серумните АЛАТ и ДНК на вируса на хепатит В

(HBV ДНК) трябва да бъдат проследявани периодично след преустановяване на

лечението, за да се открие какъвто и да е късен вирусологичен рецидив.

При пациенти с HBeAg негативен хроничен хепатит В (пре-кор мутантни) без цироза,

лечението трябва да се прилага най-рано до постигане на сероконверсия на

повърхностния антиген на вируса на хепатит В (HBsAg) или до доказване на загуба на

ефикасност. При продължителна терапия се препоръчва да се прави редовна преоценка за

потвърждаване, че избраното лечение продължава да бъде подходящо за пациента.

При пациенти с декомпенсирано чернодробно заболяване или цироза и при

трансплантиран черен дроб не се препоръчва спиране на лечението (вж. точка 5.1).

При спиране на терапията с ламивудин трябва да се извършва периодично проследяване на

пациентите за прояви на рекурентен хепатит (вж. точка 4.4).

Клинична резистентност

При пациенти с HBeAg позитивен или HBeAg негативен хроничен хепатит B, развитието на

YMDD (тирозин-метионин-аспартат-аспартат) мутантни HBV може да доведе до намален

терапевтичен отговор към ламивудин, който се проявява чрез покачване на нивата на

HBV ДНК и АЛАТ спрямо тези преди лечението. За да се намали рискът от резистентност при

пациентите, получаващи монотерапия с ламивудин, трябва да се обмисли преминаване към или

добавяне на алтернативно средство, без кръстосана резистентност към ламивудин, въз основа

на терапевтичните препоръки, ако серумната HBV ДНК остава откриваема на или след 24-та

седмица от лечението (вж. точка 5.1).

При лечението на пациенти, които са коинфектирани с HIV и получават или планират да

получават лечение с ламивудин или с комбинацията ламивудин-зидовудин, трябва да се

поддържа дозата ламивудин, предписана за HIV инфекцията (обикновено 150 mg два пъти

дневно в комбинация с други антиретровирусни средства).

Специални популации

Бъбречно увреждане

Серумните концентрации (AUC) на ламивудин се повишават при пациенти с умерено до тежко

бъбречно увреждане поради намаляване на бъбречния клирънс. Дозата трябва да се редуцира

при пациенти с креатининов клирънс < 50 ml/min. В случаите, когато са необходими дози под

100 mg, трябва да се прилага Zeffix пероралeн разтвор (вж. Таблица 1 по-долу).

Таблица 1: Дозировка на Zeffix при пациенти с намален бъбречен клирънс.

Креатининов клирънс

ml/min

Начална доза Zeffix

перорален разтвор *

Поддържаща доза

веднъж дневно

30 до < 50

20 ml (100 mg)

10 ml (50 mg)

15 до < 30

20 ml (100 mg)

5 ml (25 mg)

5 до < 15

7 ml (35 mg)

3 ml (15 mg)

< 5

7 ml (35 mg)

2 ml (10 mg)

* Zeffix перорален разтвор, съдържащ 5 mg/ml ламивудин.

Наличните данни при пациенти на периодична хемодиализа (≤ 4 часа диализа 2-3 пъти

седмично) показват, че след намаляване на началната доза ламивудин, в зависимост от

клирънса на креатинина, не е необходима по-нататъшна промяна в дозата, докато пациентите

са на диализа.

Чернодробно увреждане

Данни от проучвания при пациенти с чернодробно увреждане, включително такива с краен

стадий на чернодробно заболяване, подлежащи на трансплантация, сочат, че

фармакокинетичните свойства на ламивудин не се променят значително при нарушена

чернодробна функция. От това следва, че не е необходима промяна в дозата при чернодробно

увреждане, освен при наличие на съпътстващо бъбречно увреждане.

Старческа възраст

При пациенти в старческа възраст, нормалното стареене със съпътстващ спад на бъбречната

функция няма клинично значим ефект върху експозицията на ламивудин, освен при пациенти с

креатининов клирънс < 50 ml/min.

Педиатрична популация

Безопасността и ефикасността на Zeffix при кърмачета, деца и юноши на възраст под 18 години

не са установени. Наличните понастоящем данни са описани в точки 4.4 и 5.1, но препоръки за

дозировката не могат да бъдат дадени.

Начин на приложение

Перорално приложение

Zeffix може да се приема със или без храна.

4.3

Противопоказания

Свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества, изброени в

точка 6.1.

4.4

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Екзацербации на хепатит

Екзацербации по време на лечение

Спонтанните екзацербации при хроничния хепатит В са относително чести и се характеризират

с преходно повишаване на серумните нива на АЛАТ. След започване на антивирусна терапия

при някои пациенти серумните нива на АЛАТ могат да се повишат с понижаване на серумните

нива на HBV ДНК. При пациенти с компенсирано чернодробно заболяване тези повишения на

серумните нива на АЛАТ като цяло не са били придружени от повишение на концентрациите

на серумния билирубин или признаци на чернодробна декомпенсация.

По време на продължително лечение е установена появата на субпопулации на HBV с намалена

чувствителност към ламивудин (YMDD мутантен HBV). При някои пациенти развитието на

такъв YMDD мутантен HBV може да доведе до влошаване на хепатита, което се установява

първоначално по повишените серумни нива на АЛАТ и повторната поява на HBV ДНК (вж.

точка 4.2). При пациенти с YMDD мутантен HBV трябва да се обмисли преминаване към или

добавяне на алтернативно средство, без кръстосана резистентност към ламивудин, въз основа

на терапевтичните препоръки (вж. точка 5.1).

Екзацербации след прекъсване на лечението

Остра екзацербация на хепатита е наблюдавана при пациенти, които са прекъснали лечението

си за хепатит В, и обикновено е установена по повишаването на серумните нива на АЛАТ и

повторната поява на HBV ДНК. В контролирани изпитвания фаза III с проследяване без

активно лечение, честотата на повишаване на АЛАТ след лечение (повече от 3 пъти изходното

ниво) е била по-висока при лекуваните с ламивудин пациенти (21 %), в сравнение с тези,

получавали плацебо (8 %). Обаче процентът пациенти, при които е имало повишения след

лечението, свързани с повишения на билирубина, е бил нисък и сходен в двете рамена на

лечение (вж. Таблица 3 в точка 5.1). При пациентите, лекувани с ламивудин, повечето

повишения на АЛАТ след лечение са се появили между 8 и 12 седмица след лечението. При

повечето пациенти този процес се е самоограничавал, но са наблюдавани и фатални случаи.

При прекъсване на лечението със Zeffix, пациентите трябва периодично да се проследяват

клинично и чрез оценка на серумните функционални чернодробни показатели (нива на АЛАТ и

билирубин) най-малко на период от четири месеца, а след това, когато е клинично показано.

Екзацербации при пациенти с декомпенсирана цироза

При трансплантирани и пациенти с декомпенсирана цироза съществува повишен риск от

активна вирусна репликация. Поради силно нарушената функция на черния дроб при тези

пациенти, реактивирането на хепатита след спиране на лечението с ламивудин или загубата на

ефикасност по време на лечението, може да доведе до тежка и в някои случаи фатална

декомпенсация. При тези пациенти трябва да се проследяват клиничните, вирусологичните и

серологичните показатели, свързани с хепатит В, функцията на черния дроб и бъбреците, и

антивирусния отговор по време на лечение (най-малко веднъж месечно), като при прекъсване

на лечението поради някаква причина това проследяване трябва да продължи за най-малко 6

месеца след това. Задължително трябва да се проследяват следните лабораторни показатели

(като минимум): серумни нива на АЛАТ, билирубин, албумин, кръвен уреен азот, креатинин и

вирусологичния статус: HBV антиген/антитяло и при възможност серумните концентрации на

HBV ДНК. Пациентите с прояви на чернодробна недостатъчност по време на или след

лечението трябва да се мониторират по-често, в зависимост от случая

Няма достатъчно данни за ползите от възобновяване на терапията с ламивудин при пациенти,

които след лечението развият симптоми на рекурентен хепатит.

Митохондриална дисфункция

В проучвания

in vitro

in vivo

е установено, че нуклеозидните и нуклеотидните аналози

причиняват различно по степен увреждане на митохондриите. При кърмачета, изложени

in

utero

и/или постнатално на нуклеозидни аналози, има съобщения за митохондриална

дисфункция. Основните съобщавани нежелани събития са хематологични нарушения (анемия,

неутропения), метаболитни нарушения (хиперлипаземия). Съобщавани са някои неврологични

нарушения с късно начало (хипертония, гърч, абнормално поведение). Неврологичните

нарушения могат да бъдат временни или постоянни. Всяко дете, което е било изложено

in utero

на действието на нуклеозидни или нуклеотидни аналози, трябва да бъде проследявано

клинично и лабораторно и трябва да бъде цялостно изследвано за възможна митохондриална

дисфункция, в случай на съответни признаци или симптоми.

Педиатрични пациенти

Ламивудин е прилаган при деца (на възраст 2 и повече години) и юноши с компенсиран

хроничен хепатит B. Въпреки това, тъй като наличните данни са ограничени, понастоящем

приложението на ламивудин при тази популация пациенти не се препоръчва (вж. точка 5.1).

Делта хепатит или хепатит С

Ефикасността на ламивудин при пациенти с коинфекция с хепатит D или хепатит С не е

установена и се препоръчва повишено внимание.

Имуносупресивно лечение

Има ограничени данни за приложение на ламивудин при HBeAg негативни пациенти (пре-кор

мутантни) и при пациенти на едновременно лечение с имуносупресори, включително

химиотерапия на ракови заболявания. Ламивудин трябва да се прилага с повишено внимание

при тези пациенти.

Проследяване

По време на лечението със Zeffix състоянието на пациентите трябва редовно да се мониторира.

Необходимо е серумните нива на АЛАТ и HBV ДНК да се изследват на 3-месечни интервали, а

при HBeAg позитивни пациенти стойностите на HBeAg да се измерват на всеки 6 месеца.

Ко-инфекция с човешкия имунодефицитeн вирус (HIV)

При пациенти, ко-инфектирани с човешкия имунодефицитен вирус (HIV), които се лекуват или

се планира да се лекуват с ламивудин или с комбинация ламивудин/зидовудин, трябва да се

поддържа дозата на ламивудин, предписана за лечение на инфекцията с човешкия

имунодефицитен вирус (обикновено 150 mg два пъти дневно в комбинация с други

антиретровирусни средства). При пациенти, ко-инфектирани с човешкия имунодефицитен

вирус (HIV), които не са с показания за антиретровирусна терапия, има риск от HIV мутация,

когато ламивудин се използва самостоятелно за лечение на хроничен хепатит В.

Предаване на хепатит В

Има ограничена информация за предаване на вируса на хепатит В от майката на плода при

бременни жени по време на лечение с ламивудин. Трябва да се следват стандартните препоръки

за имунизация на новородените срещу хепатит В вируса.

Пациентите трябва да бъдат уведомявани, че няма данни лечението с ламивудин да

предотвратява риска от предаване на хепатит B вируса на околните. Поради тази причина

вземането на подходящи предпазни мерки трябва да продължи.

Взаимодействия с други лекарствени продукти

Zeffix не трябва да бъде приеман с други лекарствени продукти, съдържащи ламивудин или

лекарствени продукти, съдържащи емтрицитабин (вж. точка 4.5).

Не се препоръчва комбиниране на ламивудин с кладрибин (вж. точка 4.5).

Помощни вещества

Това лекарство съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) на таблетка, т.е. може да се каже,

че практически не съдържа натрий.

4.5

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие

Проучвания за взаимодействията има само при възрастни.

Вероятността за метаболитни взаимодействия е малка поради ограничения метаболизъм,

слабото свързване с плазмените протеини и почти пълната бъбречна екскреция на

непромененото лекарство.

Ламивудин се елиминира основно чрез активна органична катионна секреция. Трябва да се има

предвид възможността за лекарствени взаимодействия с едновременно приемани други

лекарствени продукти, които се елиминират основно чрез активна бъбречна секреция с

участието на органичната система на катионен транспорт, напр. триметоприм. Други лекарства

(напр. ранитидин, циметидин) се елиминират с частично участие на този механизъм и не

повлияват екскрецията на ламивудин.

Не се очакват клинично значими взаимодействия на ламивудин с лекарства, които се

елиминират с участието на органичната система на анионен транспорт или чрез гломерулна

филтрация. Едновременният прием с триметоприм/сулфаметоксазол 160 mg/800 mg повишава

експозицията на ламивудин с 40 %. Фармакокинетиката на триметоприм и сулфаметоксазол не

се променя от прием на ламивудин. Не е необходима промяна в дозата на ламивудин при

запазена бъбречна функция.

При едновременен прием с ламивудин е наблюдавано слабо повишаване на стойностите на

максималната серумна концентрация C

на зидовудин (28 %). Въпреки това, степента на

цялостна експозиция (AUC) не се променя значително. Зидовудин не влияе върху

фармакокинетиката на ламивудин (вж. точка 5.2).

Не се установяват фармакокинетични взаимодействия при едновременен прием на ламивудин и

алфа интерферон. Не са наблюдавани клинично значими нежелани взаимодействия при

пациенти, приемали едновременно ламивудин с обичайно прилаганите имуносупресори (напр.

циклоспорин A). Не са провеждани официални проучвания за лекарствени взаимодействия.

Емтрицитабин

Поради сходство, Zeffix не трябва да се прилага едновременно с други цитидинови аналози,

като емтрицитабин. Освен това, Zeffix не трябва да се приема с други лекарствени продукти,

съдържащи ламивудин (вж. точка 4.4).

Кладрибин

In vitro

ламивудин инхибира вътреклетъчното фосфорилиране на кладрибин. Това води до

потенциален риск от загуба на ефикасността на кладрибин при комбиниране в клинични

условия. Някои клинични данни също са в подкрепа на възможно взаимодействие между

ламивудин и кладрибин. Поради това, не се препоръчва едновременното приложение на

ламивудин и кладрибин (вж. точка 4.4).

Сорбитол

Едновременното приложение на разтвор на сорбитол (3,2 g, 10,2 g, 13,4 g) с единична доза

300 mg (дневната доза за възрастни при HIV) ламивудин перорален разтвор води до

дозозависимо намаляване с 14%, 32%, и 36% на експозицията на ламивудин (AUC

) и с 28%,

52%, и 55% на C

на ламивудин при възрастни. Когато е възможно, трябва да се избягва

продължително едновременно приложение на Zeffix с лекарствени продукти, съдържащи

сорбитол или други осмотично-действащи поливалентни алкохоли, или алкохоли, производни

на монозахариди (напр. ксилитол, манитол, лактитол, малтитол). Когато не може да се избегне

продължително едновременно приложение, трябва да се обмисли по-често проследяване на

HBV вирусното натоварване.

4.6

Фертилитет, бременност и кърмене

Бременност

Проучвания при животни с ламивудин показват повишаване на ранната ембрионална

смъртност при зайци, но не и при плъхове (вж. точка 5.3). Установено е преминаване през

плацентата на ламивудин при хора.

Наличните данни при хора от Регистъра за бременност на фона на антиретровирусна терапия

(Antiretroviral Pregnancy Registry) показват, че изходите от бременността при повече от 1 000

случая на експозиция през първия триместър и повече от 1 000 случая на експозиция през

втория и третия триместър при бременни жени не показват малформативен и фето/неонатален

ефект. По-малко от 1% от тези жени са лекувани за HBV, докато по-голямата част са лекувани

за HIV при по-високи дози и с друго съпътстващо лечение. Zeffix може да се прилага по време

на бременност, ако е клинично необходимо.

При пациентите, които са се лекували с ламивудин и след това са забременели трябва да се има

предвид възможността от повторна поява на хепатита при преустановяване на приема на

ламивудин.

Кърмене

Въз основа на резултатите от повече от 200 двойки майка/дете, лекувани за HIV, серумните

концентрации на ламивудин в кърмени бебета на майки, лекувани за HIV, са много ниски

(по-малко от 4% от майчините серумни концентрации) и прогресивно намаляват до

неоткриваеми нива, когато кърмачетата навършат възраст 24 седмици. Общото количество на

поетия от кърмачето ламивудин е много малко, поради което е възможно да се стигне до

ескпозиции, проявяващи субоптимален противовирусен ефект. Хепатит B при майката не е

противопоказание за кърмене, в случай че при новороденото има адекватно поведение за

хепатит B превенция при раждането, и няма данни, че ниската концентрация на ламивудин в

кърмата води до нежелани събития при кърмените бебета. Следователно кърменето при майки-

кърмачки, които се лекуват с ламивудин за HBV, може да се обмисли като се имат предвид

ползата от кърменето за детето и ползата от лечението за жената. Когато е налице трансмисия

на HBV от майката, въпреки адекватната профилактика, трябва да бъде обмислено

преустановяване на кърменето, за да се намали риска от поява на резистентни към ламивудин

мутантни вируси при детето.

Фертилитет

Репродуктивните проучвания при животни не показват ефект върху фертилитета при мъжките

или женските животни (вж. точка 5.3).

Митохондриална дисфункция

В проучвания

in vitro

in vivo

е установено, че нуклеозидните и нуклеотидните аналози

причиняват различно по степен увреждане на митохондриите. При бебета, изложени

in utero

и/или постнатално на нуклеозидни аналози, има съобщения за митохондриална дисфункция

(вж. точка 4.4).

4.7

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Пациентите трябва да бъдат информирани, че по време на лечение с ламивудин са съобщавани

неразположение и умора. Клиничният статус на пациента и профилът на нежелани реакции на

ламивудин трябва да се имат предвид, когато се разглежда способността на пациента да

шофира или да работи с машини.

4.8

Нежелани лекарствени реакции

Резюме на профила на безопасност

Честотата на нежеланите реакции и промените в лабораторните показатели (с изключение на

по-високите стойности на креатининфосфокиназа и АЛАТ, вж. по-долу) при пациенти,

лекувани с ламивудин, са подобни на тези при, приемалите плацебо. Най-често съобщаваните

нежелани реакции са умора, неразположение, респираторни инфекции, дразнене в областта на

гърлото и сливиците, главоболие, дискомфорт и болки в корема, гадене, повръщане и диария.

Табличен списък на нежеланите реакции

Нежеланите реакции са изброени по-долу по системо-органни класове и честота (MedDRA). По

отношение на честотата, те се определят като много чести (

1/10), чести (

1/100 до

1/10),

нечести (

1/1 000 до

1/100), редки (

1/10 000 до

1/1 000), много редки (

1/10 000) и с

неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Категоризирането по честота на нежеланите реакции е основано главно на опит от клинични

изпитвания, включващи общо 1 171 пациенти с хроничен хепатит В на лечение с ламивудин

100 mg.

Нарушения на кръвта и лимфната система

С неизвестна

честота

Тромбоцитопения

Нарушения на метаболизма и храненето

Много редки

Лактатна ацидоза

Нарушения на имунната система

Редки

Ангиоедем

Хепато-билиарни нарушения

Много чести

Повишаване на нивата на АЛАТ (вж. точка 4.4).

Екзацербации на хепатита, установявани главно по покачване серумните нива на АЛАТ са

съобщавани по време на лечението и след прекъсване приема на ламивудин. Повечето реакции

са се самоограничавали, но много рядко са наблюдавани фатални реакции (вж. точка 4.4).

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Чести

Обрив, пруритус

Нарушения на мускулно-скелетната система и съединителната тъкан

Чести

Повишаване на стойностите на креатининфосфокиназата (CPK)

Чести

Мускулни нарушения, включително миалгия и крампи*

С неизвестна

честота

Рабдомиолиза

* В изпитванията фаза III наблюдаваната честота в групата на лечение с ламивудин не е била

по-висока от наблюдаваната в плацебо групата.

Педиатрична популация

Въз основа на ограничени данни при деца на възраст от 2 до 17 години, няма установени нови

съображения за безопасност в сравнение с възрастни.

Други специални популации

При пациенти с инфекция с човешкия имунодефицитен вирус HIV са съобщавани случаи на

панкреатит и периферна невропатия (или парестезия). Честотата на тези състояния при

хроничен хепатит B е еднаква за пациентите, лекувани с ламивудин и тези, лекувани с плацебо.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения

продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за

лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка

подозирана нежелана реакция чрез национална система за съобщаване, посочена в

Приложение V.

4.9

Предозиране

След остро предозиране на ламивудин не са установени специфични признаци и симптоми на

предозиране освен описаните по-горе като нежелани реакции.

При предозиране трябва да се проследи състоянието на пациента и да се вземат съответните

реанимационни мерки. Ламивудин е диализируем. Не са провеждани проучвания за ефекта от

диализата, но този метод може да бъде използван при предозиране.

5.

ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

5.1

Фармакодинамични свойства

Фармакотерапевтична група: Антивирусни препарати за системно приложение, нуклеозидни и

нуклеотидни инхибитори на обратната транскриптаза, ATC код: J05AF05.

Механизъм на действие

Ламивудин е противовирусно средство, активно срещу HBV във всички клетъчни линии и

експериментално инфектирани опитни животни.

В здрави и инфектирани клетки ламивудин се метаболизира до производното трифосфат (ТР),

което е активната форма на основното съединение. При условия

in vitro

вътреклетъчният

полуживот в хепатоцитите е 17-19 часа. Ламивудин-ТР действа като субстрат на вирусната

HBV полимераза.

По този начин формирането на вирусна ДНК е блокирано от включването на ламивудин-ТР във

веригата и последващото й прекъсване.

Ламивудин-ТР не променя дезоксинуклеотидния метаболизъм на здрави клетки. Той е слаб

инхибитор на ДНК α- и β- полимеразата при бозайници. Освен това, ефектът на ламивудин-ТР

върху съдържанието на клетъчната ДНК на бозайници е слаб.

При изследване за възможни лекарствени ефекти на ламивудин върху структурата на

митохондриите и съдържанието и функцията на митохондриалната ДНК, не се установява

забележим токсичен ефект, причинен от ламивудин. Лекарството има много малък потенциал

за намаляване на съдържанието на ДНК в митохондриите, не се инкорпорира трайно

в митохондриалната ДНК и не действа като инхибитор на митохондриалната ДНК полимераза

гама.

Клинична ефикасност и безопасност

Опит при пациенти с хроничен хепатит В, позитивни за HBeAg, и компенсирано чернодробно

заболяване

В контролирани клинични проучвания е установено, че лечението с ламивудин в продължение

на 1 година води до значително подтискане на репликацията на HBV ДНК [34-57 % от

пациентите са били под нивата, които могат да се регистрират с проби (хибридизационен тест

Abbott Genostics solution, LLOD < 1,6 pg/ml)}, до нормализиране на нивата на АЛАТ (40-72 %

от пациентите), до индуциране на HBeAg сероконверсия [изчезване на HBeAg и на HBV ДНК с

поява на антитела срещу HBeAg (установено с конвенционална проба) при 16-18 % от

пациентите], до подобряване на чернодробната хистологична картина (при 38-52 % от

пациентите е наблюдавано намаляване на индекса на хистологична активност по Knodell [HAI]

2 точки) и до забавяне прогресията на фиброзата (3-17 % от пациентите) и прогресията към

цироза.

Продължителното лечение с ламивудин за период от 2 години при пациенти, при които по

време на първоначалните едногодишни контролирани проучвания не е настъпила HBeAg

сероконверсия, е довело до допълнително подобряване на мостовата фиброза. Подобрение по

отношение на възпалението на черния дроб е наблюдавано при 41/82 (50 %) от пациентите с

YMDD мутантен HBV и при 40/56 (71 %) от пациентите без YMDD мутантен HBV.

Подобрение на мостовата фиброза е наблюдавано при 19/30 (63 %) от пациентите без YMDD

мутантен вирус на хепатит В и при 22/44 (50 %) от пациентите с мутантната форма. При пет

процента (3/56) от пациентите без YMDD мутант и 13 % (11/82) от пациентите с YMDD мутант

чернодробното възпаление се е влошило в сравнение със състоянието преди лечението.

Прогресиране към цироза е установено при 4/68 (6 %) от пациентите с YMDD мутант и при

никой от пациентите без мутантна форма.

Прочетете целия документ

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/305971/2016

EMEA/H/C/000242

Резюме на EPAR за обществено ползванe

Zeffix

lamivudine

Настоящият документ представлява резюме на Европейския публичен оценъчен доклад (EPAR) за

Zeffix. В него се разяснява оценката на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба

(CHMP) относно лекарството, на която Комитетът основава становище за издаване на разрешение

за употреба и препоръки относно условията на употреба за Zeffix.

Какво представлява Zeffix?

Zeffix е лекарство, което съдържа активното вещество ламивудин (lamivudine). Предлага под

формата на таблетки (100 mg) и като перорален разтвор (5 mg/ml).

За какво се използва Zeffix?

Zeffix се използва за лечение на възрастни (на 18 и повече години) с хроничен хепатит В

(заболяване на черния дроб, дължащо се на инфекция с вируса на хепатит В). Използва се при

пациенти със:

компенсирано чернодробно заболяване (когато черният дроб е увреден, но функционира

нормално), при които се проявяват признаци, че вирусът продължава да се размножава, както

и признаци за чернодробно увреждане (повишени нива на чернодробния ензим „аланин

аминотрансфераза“ [ALT] и признаци за увреждане на чернодробната тъкан при изследване

под микроскоп). Тъй като вирусът на хепатит B може да стане резистентен към Zeffix, лекарят

следва да предписва Zeffix само когато не могат да бъдат използвани други лечения, при

които е по-малко вероятно да се развие резистентност;

декомпенсирано чернодробно заболяване (когато черният дроб не функционира нормално).

За да се намали рискът от резистентност, Zeffix трябва да се използва в комбинация с друго

лекарство против хепатит B, което не причинява резистентност по същия начин като Zeffix.

Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.

Zeffix

EMA/305971/2016

Страница 2/3

Как се използва Zeffix?

Лечението със Zeffix трябва да се започне от лекар с опит в лечението на хроничен хепатит B.

Препоръчителната доза Zeffix е 100 mg веднъж дневно. При пациенти с нарушена бъбречна

функция е необходимо да се намали дозата. Дози, по-ниски от 100 mg, трябва да се прилагат с

пероралния разтвор. Продължителността на лечението зависи от състоянието на пациента и от

повлияването на лечението.

Ако след шест месеца на лечение в кръвта все още се открива вирус на хепатит B, лекарят следва

да обмисли смяна на лечението или добавяне на друго лекарство, за да се намали рискът от

резистентност. За повече информация вижте кратката характеристика на продукта (също част от

EPAR).

Как действа Zeffix?

Активното вещество в Zeffix, ламивудин, е антивирусен агент, който принадлежи към групата на

нуклеозидните аналози. Ламивудин влияе върху действието на вирусния ензим, наречен ДНК

полимераза, участващ в образуването на вирусната ДНК. Ламивудин спира образуването на ДНК

от вируса и предотвратява неговото размножаване и разпространение.

Как е проучен Zeffix?

Zeffix е проучен в пет основни проучвания при общо 1083 възрастни с компенсирано чернодробно

заболяване, дължащо се на хроничен хепатит В. Три проучвания сравняват Zeffix с плацебо

(сляпо лечение), едно от които разглежда по-конкретно „HBeAg негативните“ пациенти. Това са

пациенти, заразени с мутирал (видоизменен) вирус на хепатит В, водещ до по-трудна за лечение

форма на хроничен хепатит В. Другите две проучванията сравняват монотерапия със Zeffix с

алфа-интерферон (друго лекарство за хроничен хепатит В), приеман самостоятелно и в

комбинация със Zeffix и алфа-интерферон.

В допълнение е предоставена информация за употребата на Zeffix при пациенти с

декомпенсирано чернодробно заболяване.

В проучванията са използвани няколко мерки за ефективност. Такива са наблюдение как се

развива чернодробното увреждане след една година на лечение чрез прилагане на чернодробна

биопсия (взема се малка проба чернодробна тъкан и се изследва под микроскоп), както и чрез

измерване на други признаци на заболяването, например нивата на ALT или на циркулиращата в

кръвта ДНК на вируса на хепатит В.

Какви ползи от Zeffix са установени в проучванията?

При пациенти с компенсирано чернодробно заболяване Zeffix е по-ефективен от плацебо за

забавяне на развитието на чернодробното заболяване. Около половината от пациентите,

приемащи Zeffix, показват подобряване на чернодробното увреждане при изследване с биопсия

спрямо една четвърт от пациентите, които приемат плацебо. Zeffix има същата ефективност като

алфа-интерферон.

При пациенти с декомпенсирано чернодробно заболяване Zeffix намалява нивата на ДНК на

вируса на хепатит В и на ALT.

Zeffix

EMA/305971/2016

Страница 3/3

Какви са рисковете, свързани със Zeffix?

Най-честата нежелана лекарствена реакция при Zeffix (наблюдавана при повече от 1 на 10

пациенти) е повишени нива на ALT. За пълния списък на всички нежелани лекарствени реакции

или ограничения, съобщени при Zeffix, вижте листовката.

Защо Zeffix е разрешен за употреба?

CHMP реши, че ползите от Zeffix са по-големи от рисковете, и препоръча да се издаде разрешение

за употреба.

Допълнителна информация за Zeffix:

На 29 юли 1999 г. Европейската комисия издава разрешение за употреба на Zeffix, валидно в

Европейския съюз.

Пълният текст на EPAR заZeffix може да се намери на уебсайта на Агенцията: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. За повече информация за

лечението с Zeffix прочетете листовката (също част от EPAR) или попитайте Вашия лекар или

фармацевт.

Дата на последно актуализиране на текста 04-2016.

Подобни продукти

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите

Споделете тази информация