Zeffix

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

ламивудин

Предлага се от:

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited

АТС код:

J05AF05

INN (Международно Name):

lamivudine

Терапевтична група:

Антивирусни средства за системно приложение

Терапевтична област:

Хепатит В, хроничен

Терапевтични показания:

Zeffix is indicated for the treatment of chronic hepatitis B in adults with: , compensated liver disease with evidence of active viral replication, persistently elevated serum alanine aminotransferase (ALT) levels and histological evidence of active liver inflammation and / or fibrosis. Начало лечение ламивудином трябва да бъдат само в случай, че използването на алтернативни антивирусни агенти с по-висок генетичен бариера не са достъпни или подходящи;, декомпенсированной заболяване на черния дроб в съчетание с втория агент, без кръстосана резистентност към ламивудину.

Каталог на резюме:

Revision: 29

Статус Оторизация:

упълномощен

Дата Оторизация:

1999-07-29

Листовка

                46
Б. ЛИСТОВКА
47
ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПАЦИЕНТА
ZEFFIX 100 MG ФИЛМИРАНИ ТАБЛЕТКИ
Ламивудин (Lamivudine)
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА ЛИСТОВКА
ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРИЕМАТЕ ТОВА
ЛЕКАРСТВО.
-
Запазете тази листовка. Може да се
наложи да я прочетете отново.
-
Ако имате някакви допълнителни
въпроси, попитайте Вашия лекар или
фармацевт.
-
Това лекарство е предписано
единствено и лично на Вас. Не го
преотстъпвайте на други
хора. То може да им навреди, независимо
че признаците на тяхното заболяване
са същите
като Вашите.
-
Ако получите някакви нежелани
реакции, уведомете Вашия лекар или
фармацевт. Това
включва и всички възможни нежелани
реакции, неописани в тази листовка.
Вижте точка
4.
КАКВО СЪДЪРЖА ТАЗИ ЛИСТОВКА
:
1.
Какво представлява Zeffix и за какво се
използва
2.
Какво трябва да знаете, преди да
приемете Zeffix
3.
Как да приемате Zeffix
4.
Възможни нежелани реакции
5.
Как да съхранявате Zeffix
6.
Съдържание на опаковката и
допълнителна информация
1.
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ZEFFIX И ЗА КАКВО СЕ
ИЗПОЛЗВА
Активното вещество в Zeffix е ламивудин.
ZEFFIX СЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА
ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ИНФЕКЦИЯ С
ВИРУСА НА ХЕПАТИТ В
ПРИ ВЪЗРАСТНИ.
Zeffix е проти
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
2
1.
ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Zeffix 100 mg филмирани таблетки
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка филмирана таблетка съдържа 100 mg
ламивудин (lamivudine)
За пълния списък на помощните
вещества вижте точка 6.1.
3.
ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Филмирана таблетка (таблетка)
Светлокафява на цвят, филмирана
таблетка с формата на капсула,
двойноизпъкнала, с
приблизителни размери 11 mm x 5 mm и с
гравиран надпис “GX CG5” върху едната
страна.
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ
Zeffix е показан за лечение на хроничен
хепатит В при възрастни пациенти с:

компенсирано чернодробно заболяване
с данни за активна вирусна репликация,
постоянно повишени нива на аланин
аминотрансфераза (АЛАТ) в серума и
хистологични
данни за активно възпаление на
чернодробния паренхим и/или фиброза.
Започване на
терапия с ламивудин трябва да се
обсъжда само в случаите, при които
няма или не е
подходящо използването на
алтернативно антивирусно средство с
по-висока генетична
бариера към резистентност (вж. точка
5.1).

декомпенсирано чернодробно
заболяване в комбинация с второ
средство без кръстосана
резистент
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта испански 19-07-2022
Листовка Листовка чешки 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта чешки 19-07-2022
Листовка Листовка датски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта датски 19-07-2022
Листовка Листовка немски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта немски 19-07-2022
Листовка Листовка естонски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта естонски 19-07-2022
Листовка Листовка гръцки 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 19-07-2022
Листовка Листовка английски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта английски 19-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 06-06-2016
Листовка Листовка френски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта френски 19-07-2022
Листовка Листовка италиански 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта италиански 19-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 06-06-2016
Листовка Листовка латвийски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 19-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 06-06-2016
Листовка Листовка литовски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта литовски 19-07-2022
Листовка Листовка унгарски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 19-07-2022
Листовка Листовка малтийски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 19-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 06-06-2016
Листовка Листовка нидерландски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 19-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 06-06-2016
Листовка Листовка полски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта полски 19-07-2022
Листовка Листовка португалски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта португалски 19-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 06-06-2016
Листовка Листовка румънски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта румънски 19-07-2022
Листовка Листовка словашки 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словашки 19-07-2022
Листовка Листовка словенски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта словенски 19-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 06-06-2016
Листовка Листовка фински 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта фински 19-07-2022
Листовка Листовка шведски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта шведски 19-07-2022
Листовка Листовка норвежки 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 19-07-2022
Листовка Листовка исландски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта исландски 19-07-2022
Листовка Листовка хърватски 19-07-2022
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 19-07-2022
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка хърватски 06-06-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите