RevitaCAM

Страна: Европейски съюз

Език: български

Източник: EMA (European Medicines Agency)

Купи го сега

Активна съставка:

мелоксикам

Предлага се от:

Zoetis Belgium SA

АТС код:

QM01AC06

INN (Международно Name):

meloxicam

Терапевтична група:

Кучета

Терапевтична област:

Oxicams

Терапевтични показания:

За облекчаване на възпалението и болката при остри и хронични мускулно-скелетни нарушения при кучета.

Каталог на резюме:

Revision: 5

Статус Оторизация:

Отменено

Дата Оторизация:

2012-02-23

Листовка

                Medicinal product no longer authorised
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Medicinal product no longer authorised
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
RevitaCAM 5 mg/ml спрей за устна лигавица за
кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ: Мелоксикам 5 mg
ЕКСЦИПИЕНТ: Етилов алкохол 150 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Спрей за устна лигавица
Жълта колоидна дисперсия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалението и болката
както при остри, така и при хронични
мускулно-
скелетни нарушения при кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи животни.
Да не се използва при животни,
страдащи от гастроинтестинални
смущения като възпаление и
хеморагия, нарушена чернодробна,
сърдечна или бъбречна функция и
хеморагични нарушения.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или някоe от помощните
вещества.
Да не се използва при кучета на
възраст под 6 седмици.
Този продукт е предназначен за кучета
и не 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Данни за продукта

                Medicinal product no longer authorised
1
ПРИЛОЖЕНИЕ I
КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
Medicinal product no longer authorised
2
1.
НАИМЕНОВАНИЕ НА
ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ
RevitaCAM 5 mg/ml спрей за устна лигавица за
кучета
2.
КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всеки ml съдържа:
АКТИВНА СУБСТАНЦИЯ: Мелоксикам 5 mg
ЕКСЦИПИЕНТ: Етилов алкохол 150 mg
За пълния списък на ексципиентите, виж
т. 6.1.
3.
ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА
Спрей за устна лигавица
Жълта колоидна дисперсия
4.
КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1
ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е
ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП
Кучета
4.2
ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА
ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ ЖИВОТНИ
Облекчаване на възпалението и болката
както при остри, така и при хронични
мускулно-
скелетни нарушения при кучета.
4.3
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Да не се използва при бременни или
лактиращи животни.
Да не се използва при животни,
страдащи от гастроинтестинални
смущения като възпаление и
хеморагия, нарушена чернодробна,
сърдечна или бъбречна функция и
хеморагични нарушения.
Да не се използва при
свръхчувствителност към активната
субстанция или някоe от помощните
вещества.
Да не се използва при кучета на
възраст под 6 седмици.
Този продукт е предназначен за кучета
и не 
                
                Прочетете целия документ
                
              

Документи на други езици

Листовка Листовка испански 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта испански 30-05-2016
Листовка Листовка чешки 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта чешки 30-05-2016
Листовка Листовка датски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта датски 30-05-2016
Листовка Листовка немски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта немски 30-05-2016
Листовка Листовка естонски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта естонски 30-05-2016
Листовка Листовка гръцки 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта гръцки 30-05-2016
Листовка Листовка английски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта английски 30-05-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка английски 30-05-2016
Листовка Листовка френски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта френски 30-05-2016
Листовка Листовка италиански 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта италиански 30-05-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка италиански 30-05-2016
Листовка Листовка латвийски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта латвийски 30-05-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка латвийски 30-05-2016
Листовка Листовка литовски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта литовски 30-05-2016
Листовка Листовка унгарски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта унгарски 30-05-2016
Листовка Листовка малтийски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта малтийски 30-05-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка малтийски 30-05-2016
Листовка Листовка нидерландски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта нидерландски 30-05-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка нидерландски 30-05-2016
Листовка Листовка полски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта полски 30-05-2016
Листовка Листовка португалски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта португалски 30-05-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка португалски 30-05-2016
Листовка Листовка румънски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта румънски 30-05-2016
Листовка Листовка словашки 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта словашки 30-05-2016
Листовка Листовка словенски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта словенски 30-05-2016
Доклад обществена оценка Доклад обществена оценка словенски 30-05-2016
Листовка Листовка фински 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта фински 30-05-2016
Листовка Листовка шведски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта шведски 30-05-2016
Листовка Листовка норвежки 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта норвежки 30-05-2016
Листовка Листовка исландски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта исландски 30-05-2016
Листовка Листовка хърватски 30-05-2016
Данни за продукта Данни за продукта хърватски 30-05-2016

Сигнали за търсене, свързани с този продукт

Преглед на историята на документите